Leugen over kanker

De hoofd oorzaak van kanker was reeds gekend in 1926. De oorzaak ligt absoluut niet in de genen of de zogezegde “virussen” zoals het nu gesuggereerd wordt, maar is een tekort aan zuurstof in de lichaamscel. Het wordt ook wel verstoorde celademhaling genoemd. Daardoor heb je ook een tekort aan koolstofdioxide dat zo belangrijk is bij de uitwisseling van co² gas en de opname van zuurstof door de longblaasjes. Zal de Genen-DNA theorie de 2 de keer worden dat de wetenschap het verkeerde pad op gaat? In elk geval zijn ze goed bezig de massa weer op het verkeerde been te brengen. Kijk maar om je heen, je ziet het.

Zuurstoftekort op celniveau wordt door zeer veel verschillende zaken veroorzaakt. Meestal zijn het toxines en afvalstoffen die verstoppingen veroorzaken met een daaruitvloeiende verzuring dat lichaamscellen beschadigd. De toevoer van zuurstof is geblokkeerd. Deze verstoppingen kunnen zich situeren in de haarvaatjes, het bindweefsel en de lymfevaten. Dan gaat de cel in paniek genen veranderen of defecte genen gebruiken om een kankercel te worden om te kunnen overleven. Dat is de waarheid die vandaag door onze geneeskunde gecorrumpeerd wordt.

De ayurveda en onze goede vriend Hippocrates weten dat in alles wat leeft, dat er verschillende soorten intelligente overlevingsstrategieën in het DNA zijn ingebouwd. Dat is een intelligente gewone pure natuurwet dat voor alle vormen van leven geldt. Het laatste overlevingsstrategie in het DNA bij mens en dier is KANKER. Verander de perceptie over deze ziekte zodat je jezelf kunt genezen. Ik heb na 20 jaar studie over gezondheid, alternatieve geneeskunde zoals de Ayurveda en de leer van Hippocrates begrepen dat elke ziekte niet het probleem is. Elke ziekte die we kennen heeft een gemeenschappelijke oorzaak: biologische conflicten en intoxicatie schokken. Intoxicatie is de vijand die moet bestreden worden, niet het symptoom tenzij die levensbedreigend is geworden moet hij afgevlakt worden, en dat is de taak van de arts. Samen met emotionele stabiliteit te cultiveren en het oplossen van biologische conflicten geeft dit echte bescherming van elke soort van ziekte naar gevaarlijke chronische ontwikkeling.

We mogen ook niet vergeten dat je lichaam per slot van rekening ook elke dag wel tot 30 miljard cellen Moet vervangen. Dit celafval moet eveneens goed kunnen worden afgebroken en afgevoerd worden. Dit gebeurt grotendeels door de lymfewerking en microbiële activiteit. Men kan eigenlijk beter spreken van een recyclingsysteem dan van een immuniteitssysteem dat een vals concept is ontstaan uit het dualistische denken. Witte bloedcellen en speciaal gekweekte microben die door onze moderne wetenschap gezien worden als ‘ziekteverwekkers’, ruimen feitelijk het eiwitafval van de celdeling op. Maar als er verstoppingen ontstaan in de lymfe, wordt dit natuurlijk opruiming proces ernstig verstoort met grote acidose tot gevolg. Eiwitten die een chemisch proces ondergaan dat bekendstaat als vergisting en verrotting verzuren het lichaam enorm. Dit gebeurt in het lichaam als er verstoppingen ontstaan in lymfevaten, haarvaten en het intercellulaire vocht. (bindweefsel) Nogmaals, dit proces wordt versterkt door het metafysische aspect van biologische conflicten in het bewustzijn.

De beste wijze om je lichaam daarmee te helpen is bijvoorbeeld sowieso te stoppen met gifstoffen te eten die aan onze voeding zijn toegevoegd en nog vele andere zaken. Op tijd gaan slapen is eveneens het allerbeste gezondheidsadvies dat je ooit te horen of te lezen krijgt. De meeste geneeskundige modellen hier op aarde onderstrepen het belang van de uren voor twaalf. Bij kanker geldt dit zeker.

Ondertussen blijf ik me maar verder verdiepen over ziektebeelden, en ik heb iets gevonden dat ik even ga vermelden. Zoals jullie reeds weten, ik geef NOOIT een euro aan kom op tegen kanker omdat ik weet dat het toch niet werkt.

Maar volgende arts heeft er wel een mooie beschrijving over gegeven. Dr. Piet de Veer:

100 jaar aan kankeronderzoek heeft geen enkel belangrijk feit opgeleverd. Niet omdat er niet voldoende aandacht is voor dit onderwerp. Er zijn vermogens in miljarden-bedragen in dit onderzoek geïnvesteerd met het beschamende resultaat dat het aantal kankerpatiënten in de 20ste eeuw met maar liefst 1300% is toegenomen en een kankerepidemie staat inmiddels voor de deur. Naarmate het aantal slachtoffers toeneemt, neemt ook de bereidheid van de bevolking toe nog meer miljarden te verzamelen voor nog meer onderzoek, waarvan later zal blijken dat het andermaal NIETS heeft opgeleverd. Zo gaat het inmiddels al 100 jaar. Het wordt écht tijd man en paard te noemen. Kanker is in werkelijkheid een overlevingsmechanisme van het lichaam om biologische conflicten te verwerken en op te lossen en dat totaal verkeerd begrepen wordt. De diagnose “kanker” is zo zwaar negatief beladen dat het doodsangst creëert. Wat krijg je dan? Een nieuw biologisch conflict, en dan nog een omdat men bij kanker zich bezoedeld voelt en minderwaardig of gefaald in het leven. Zo wordt het zelfgenezend vermogen van het lichaam volledig tegengewerkt en zal de kanker uiteindelijk ontaarden en dodelijk worden. Maar zoals je reeds begrijpt, is dit niet de schuld van de kankercel.

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *