Liefde laat zich niet dwingen

Velen van ons hebben een aantal relaties achter de rug die gecompliceerd en pijnlijk waren. Hoewel dit natuurlijk niet leuk is, kunnen ze wel dienen als katalysator voor innerlijke groei en zelfstandigheid. Deze relaties nodigen je uit om te reflecteren op je beperkende overtuigingen, onbewuste verlangens en verwachtingen.

De pijn van je innerlijk kind en de drang naar schijnbare acceptatie spelen hierbij een rol. De aantrekkingskracht in dergelijke relaties kan bijzonder sterk zijn, vaak omdat beide partijen resoneren op een vergelijkbaar energetisch niveau door gedeelde emotionele beschadigingen. Dit resulteert in een gelijke mate van emotionele behoeftigheid. Je voelt je tot elkaar aangetrokken omdat je beiden op zoek bent naar heelheid in de ander, een heelheid die je nog niet in jezelf hebt gevonden.

Op deze manier trekken veel mensen elkaar aan vanuit een gevoel van innerlijk tekort en een leegte, gevormd door verwachtingspatronen. Het lijkt alsof dit gebrek als sneeuw voor de zon verdwijnt zodra je samenkomt. Echter, deze relaties zijn zelden blijvend, en in elk geval nooit volledig vervullend op een diep niveau.

Het zijn juist de relaties die je uitnodigen om naar binnen te kijken en te ontdekken welke delen van jezelf geheeld mogen worden. “Ben je bereid om jezelf onder ogen te komen, of richt je al je aandacht op het gevecht met je partner?” Wanneer je je partner gebruikt als een vorm van escapisme – jezelf onderdompelen in de illusie van een andere wereld – vertraagt dit uiteindelijk je eigen groeiproces en veroorzaakt het chaos in je innerlijke wereld. Je pad wordt vertraagt met chaos in je vakgebied.

Vaak gaan mensen relaties aan om zichzelf te verstoppen, om een masker op te zetten dat niet overeenkomt met wie ze werkelijk zijn. Dit creëert onderliggende spanningen in de relatie en leidt tot bekende tactieken van schaamte en schuld, waardoor wat eens een romantische band was, verandert in een voortdurende strijd met een denkbeeldige vijand.

Het ego werpt onbewust de ongeheelde delen van het innerlijke kind, je eigen schaduw, op de ander. Op deze manier ontwijkt het ego de verantwoordelijkheid voor zijn eigen groeipad. Dit is een vorm van leven in ontkenning, waarbij men geen verantwoordelijkheid hoeft te nemen voor het bewandelen van het eigen pad.

Ben je bereid om naar jezelf te kijken en te erkennen in hoeverre je nog steeds de ander verantwoordelijk houdt voor jouw geluk en welzijn? Velen spenderen liever veel tijd aan het bekritiseren en vormen van hun partner dan dat ze introspectie toepassen. Herkenbaar? Het is allemaal afleiding.

Alle relaties zijn ontworpen om emotionele onafhankelijkheid en innerlijke vrijheid te bevorderen. Ze zijn bedoeld om jezelf te confronteren en te oefenen in het onvoorwaardelijk liefhebben van jezelf. Alleen op deze manier kun je de behoefte aan de ander overstijgen en werkelijk leren liefhebben. Het hebben van een gevoel van verbondenheid met iemand betekent niet automatisch dat die persoon je ware wederhelft is.

Een echte vervullende en verheven relatie, waarin beide partners elkaar oprecht liefhebben door “het nodig hebben” te hebben ontstegen; vereist innerlijk huiswerk. Veel mensen gebruiken relaties als coping-mechanismen en vluchtmechanismen en klampen zich vast aan de ander omdat ze niet willen confronteerd worden met hun innerlijke wereld. Ze grijpen naar buiten.

Een heilige relatie of vriendschap wordt geboren uit radicale eerlijkheid. Het goddelijke doel van een ware liefdesrelatie is de volledige wederzijdse openbaring van de ene ziel aan de andere. Deze relatie draait om de zuivere expansie van het menselijk bewustzijn, en wanneer dit gebeurt, ontstaat er een krachtige, liefdevolle magnetische energie.

De ware liefde probeert je niet te veranderen, maar omarmt je volledig zoals je bent. Als je ervoor kiest om in de liefde een bron van liefde te zijn, creëer je een verbinding die dient als een transmissie voor verhoogd bewustzijn. Relaties behoren tot het domein van energie waar gelijkgestemden elkaar altijd aantrekken. Hoe meer innerlijk werk je hebt verricht, des te meer zul je iemand aantrekken die hetzelfde heeft gedaan.

Het openen van je hart uit liefde creëert een prisma-effect waarbij het licht zich verspreidt, emaneert in het collectieve bewustzijn. Zo zie ik twee mensen die rauw en kwetsbaar tegenover elkaar durven te zijn groeien naar een verheven en vervullende relatie. Ze zijn niet bang om hun schaduwkanten onder ogen te zien en ze veroordelen elkaar niet met schuld of schaamte. Dit subtiele en delicate proces vormt een krachtige dynamiek die eigenlijk een enorm potentieel heeft voor de gehele mensheid.

De ware partner ziet niet alleen wie je op dit moment bent, maar ook wie je nog wilt worden, en zal je bij dit groeiproces ondersteunen. Samen helpen jullie elkaar om op versneld tempo te groeien. Deze krachtige staat van bewustzijn heeft het potentieel om het bewustzijn daadwerkelijk te bevrijden van oude dogma’s en paradigma’s, waardoor het dichter bij een goddelijke staat komt.

In een heilige relatie nemen beide partners volledige verantwoordelijkheid voor hun eigen tekortkomingen, waardoor ze op een rustige manier verder kunnen groeien naar een verheven, vervullende en gezonde staat van bewustzijn. Liefde kan alleen gedijen in het loslaten, niet in het vastklampen. Het willen komt voort uit behoeftigheid, en dat is niet wat het universum waardeert.

Het universum waardeert oprechte mensen die ervoor kiezen om zichzelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Alle relaties kunnen op deze manier krachtige katalysatoren zijn voor metafysische groei, mits je bereid bent naar jezelf te kijken. Veel inspiratie voor een verheven relatie is te vinden bij auteurs zoals Mary Allison, Annemarie Postma en Louise Hay.

Het nieuwe jaar, een nieuw begin

Het nieuwe jaar is weer begonnen. Een jaar dat ons echte kansen biedt om vanuit vrije wil te kiezen om een lichtpuntje te zijn. Zowel individueel als collectief hebben we veel duisternis gecreëerd, en dit heeft ons gebracht tot het punt waarop we een nieuwe keuze kunnen maken over wie we willen zijn.

Elk individu bezit de grootste vrede, de meest nobele liefde, diepste wijsheid en de hoogste waarheid. Je bent al deze dingen. Sommigen hebben dit al in momenten van hun leven ervaren en gekend. Nu, in 2023, kunnen we er allemaal voor kiezen om onszelf altijd als deze dingen te zien.

Dat is wat ik bedoel met het laten schijnen van ons licht. Op dit moment hebben we al genoeg duisternis gecreëerd om ons licht helder te laten schijnen.

Hoe kunnen we ons licht in 2023 levendiger laten schijnen? Door het negatieve, dat we kennen als het idioom van de duivel (de duivel bestaat in feite niet), te omarmen, een plaats te geven, te accepteren. Als een contrast om zo het goede (het goddelijke in ons) te kunnen leren kennen door het te ervaren en te voelen.

Hoe zouden we anders “de duivel” kunnen genezen? Genezing is het proces om alles (de grote chaos op dit moment) eerst te accepteren. Als we alles accepteren, kunnen we het beste ervan kiezen. Je kunt ervoor kiezen om GOD te zijn als er ook iets anders is, zoals het tegenovergestelde, ons idioom de duivel, onze negativiteit en het duister.

Voor velen is het moeilijk om te accepteren dat ze streven om God te zijn. Voor mij betekent God het hoogste gevoel van liefde, dat we allemaal in ons hebben. In feite verlangt de ziel naar dit hoogste gevoel. De ziel weet dat zij de volmaakte liefde is. Toch wil de ziel meer dan alleen maar weten; zij wil dit gevoel empirisch ervaren, het voelen wat zij weet.

Natuurlijk streven we er allemaal naar om God te zijn – wat denk je anders dat je hier op aarde komt doen? Voor veel mensen lijkt het streven om God te zijn echter godslasterlijk. Opvallend is dat het streven om de duivel te zijn niet als godslastering wordt gezien, maar het streven om God te zijn wel als kwetsend wordt ervaren.

We streven er vaak naar om de duivel te zijn. We hebben zelfs religies gecreëerd die ons vertellen dat we in zonde zijn geboren. Het kleine, onschuldige baby’tje dat onvoorwaardelijke liefde geeft aan zijn moeder, wordt bij de geboorte getransformeerd tot een grote zondaar. Op die manier is het gemakkelijk voor ons om onszelf ons hele leven te overtuigen van het kwade. Zo kunnen we ons hele leven lang overtuigd zijn van onze slechtheid.

Veel mensen geloven mij echter niet als ik zeg of schrijf dat we allemaal voortkomen uit God. Dat we vanaf onze geboorte zuivere goden of godinnen zijn. Eigenlijk zijn we vanaf de geboorte zuivere onvoorwaardelijke liefde.

Maar mensen kiezen ervoor om de dingen die ze verlangen ook als slecht te bestempelen. Seks is slecht, geld is het slijk der aarde, macht is verkeerd, rijkdom is verwerpelijk, en wat en hoeveel je bezit, mag je zelfs niet te veel openbaar maken. Er zijn zelfs religies die zeggen dat zingen, muziek en dansen slecht zijn. Het gaat zelfs zo ver dat het fout is om te genieten van de leuke dingen van het leven.

En ja, we hebben geleerd hoe we onvoorwaardelijke liefde kunnen omvormen tot voorwaardelijke liefde. “Ik geef jou wat liefde, geef jij mij maar het beste wat je in huis hebt.” En vandaag de dag wordt zelfs glimlachen niet meer altijd gewaardeerd.

Daarom spreken we zo graag een oordeel uit over onszelf door alle dingen die we verlangen als slecht te bestempelen. En als je dit oordeel over jezelf hebt uitgesproken, besluit je vervolgens dat het je taak is om jezelf te verbeteren. Dat is oké.

Maar we kunnen ook kiezen voor een snellere en kortere route. Gewoonweg aanvaarden en accepteren wie en wat je op dit moment bent. Geef, net als alle grote meesters, een demonstratie van wie je werkelijk bent. Je kunt pas veranderen als je eerst alles accepteert. Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld.

Iemand met meesterschap plaatst zichzelf op de eerste plaats, zodat het een demonstratie van goddelijkheid kan geven. Herinner je de uitspraak van Jezus nog? “Dit alles en nog veel meer zullen jullie ook ooit doen. Wat ik ben, ben jij. Wat ik kan, kan jij ook doen.” Maar mensen kiezen ervoor om het moeilijke pad te bewandelen door te denken of in te beelden dat ze de duivel zijn.

Nochtans is het niet moeilijk om meester te zijn. Het is niet moeilijk om het pad van Christus te volgen, de lessen van Boeddha na te leven en het licht van Krishna hoog te houden. Ieder van ons is een meester. Je bent goedheid, genade, medeleven en begrip. Innerlijk ben je het licht, vervuld van vreugde en vrede, vergeving, geduld, moed en kracht.

Nu kunnen we in 2023 kiezen om het licht te zijn: hulp in tijden van nood, trooster in tijden van verdriet, genezer in tijden van verwonding en leraar in tijden van verwarring. Dat is wie je bent. Begrijp je dat het gemakkelijker is om jezelf te aanvaarden zoals je werkelijk bent, en dat het juist moeilijk is om jezelf te ontkennen? Ik wens iedereen de kracht om te zijn wie je werkelijk bent en daar een demonstratie van te geven: meesterschap.

Gepubliceerd op 13/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Het kwantumveld als een scheppingsveld Een kwantum is een deeltje dat veel kleiner is dan een atoom. Deze kwantumdeeltjes kunnen worden omgezet in materie, wat je kunt beschouwen als gestolde energie. Ze fungeren dus als bouwstenen en zijn in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar. Deze deeltjes bevatten energie en informatie, maar hebben nog geen vaste vorm. Ze maken deel uit van een potentieel veld waaruit alles mogelijk is: het veld van onbeperkte mogelijkheden.Het bewustzijn is de sturende factor die ervoor zorgt dat kwantumdeeltjes een vorm kunnen aannemen. Deze deeltjes kunnen worden gebruikt om alles te creëren, van stenen om een huis te [...]

    By Published On: 08/07/2024
  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024