Lijden

Sommigen beweren dat lijden de enige weg is, het enige pad naar God, de goddelijkheid in onszelf. Lijden is echter een onnodig aspect van de menselijke ervaring. Het is bovendien dwaas, ongemakkelijk en schadelijk voor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Het goddelijke heeft allang een einde gemaakt aan het lijden, maar wij mensen weigeren de hulpmiddelen te gebruiken die ons gegeven zijn om het lijden te stoppen.

Het is wellicht nuttig om enkele begrippen over lijden nader toe te lichten. Lijden heeft niets te maken met gebeurtenissen, maar altijd met iemands reactie hierop. Wat er gebeurt is slechts wat er gebeurt. Hoe je je daarbij voelt, is een ander verhaal.

Gebeurtenissen elimineren is niet mogelijk, ook al lijkt dat misschien een goed voorstel. God heeft geen controle over gebeurtenissen. Gebeurtenissen zijn voorvallen in het continuüm van tijd en ruimte, die mensen voortbrengen door te kiezen.

De vrije wil is universeel, zodat mensen kunnen uitdrukken wie of wat ze werkelijk zijn. God bemoeit zich nooit met de keuzes van mensen, dat zou ingaan tegen het universele geboorterecht om te kunnen kiezen. Het leven draait om keuzes maken.

Veel gebeurtenissen roepen mensen bewust of onbewust op tot actie. Andere gebeurtenissen trekken mensen als het ware aan, al dan niet bewust. De comfortzone met zijn blinde vlekken, de dramadriehoek met zijn psychologische elementen, waarmee men dingen onbewust aantrekt. Bijvoorbeeld, als je weerstand biedt tegen iets dat je niet wilt, dan ga je juist onbewust dit feitelijk meer leven inblazen. Dat heb ik in vorige artikelen al uitgelegd.

Er zijn ook gebeurtenissen zoals grote natuurrampen die we beschouwen als het ‘lot’. Toch kan ‘lot’ een acroniem zijn voor ‘alle gedachten overal’. Met andere woorden, het bewustzijn van de planeet of het collectieve bewustzijn. Een acroniem is een vorm van afkorting waarbij de letters samen uit te spreken zijn als een nieuw woord.

Gedachten worden omgezet in daden. Als er genoeg mensen zijn die geloven dat er iets moet worden gedaan om het milieu te redden, dan zullen we het milieu redden. Hiervoor is een verandering in de houding van mensen nodig.

Als veel mensen geloven dat er levensgevaarlijke virussen bestaan of dat kanker levensbedreigend is, zullen deze mensen reageren met een gevoel van angst (psychose), wat leidt tot enorm lijden.

Op dit moment zijn er al veel mensen die weten dat virussen niet bestaan en dat kanker een overlevingsmechanisme van het lichaam is. Kanker vervult een biologische doelstelling. Dan begrijp je dat deze mensen niet zullen lijden. Ikzelf ben toevallig zo iemand die uit het lijden is gestapt omdat zelfvertrouwen de plaats heeft ingenomen van de psychose die tot lijden leidt.

Het virtuele virus is de gebeurtenis, het lijden is hoe we ons erbij voelen, onze reactie hierop. Dit geldt ook voor kanker. Deze reactie ontstaat door onwetendheid (honderden jaren collectieve conditionering) en is ook een keuze. De wetten van het universum zijn duidelijk opgesteld. Er zijn nu eenmaal wetten van oorzaak en gevolg. Welke betekenis geef je aan gebeurtenissen? Daar is het antwoord te vinden waarom mensen lijden.

Hoe kun je hiermee omgaan? Er valt altijd iets te leren of te herinneren over de weg naar de goddelijkheid in onszelf. Een ware meester lijdt niet in “stilte”, zoals soms wordt beweerd. Hij lijkt alleen te lijden zonder te klagen. De meester lijdt niet; hij ervaart slechts een set omstandigheden die sommige mensen als ondraaglijk zouden beschouwen.

Een ware meester begrijpt duidelijk de kracht van het woord en kiest ervoor om er met geen woord over te spreken. Een meester geeft er dus geen AANDACHT aan. Vele mensen brengen datgene tot realiteit waar zij aandacht aan geven, BEWUST en/of ONBEWUST. Een meester weet dat. Een meester maakt dan steeds een keus met betrekking tot hetgeen HIJ BESLUIT als werkelijkheid te ervaren.

Waarom blijven mensen lijden? Je kunt nooit weten, en worden, wat je bent wanneer datgene wat je niet bent ontbreekt. Als een “existentie” is iedereen afgedaald naar deze fysieke wereld om conceptuele zaken door empirische ervaring tot uitdrukking te brengen. Daarvoor heb je het tegenovergestelde nodig. Zodra je het tegenovergestelde in je innerlijke wereld bestaansrecht kunt geven, er aandacht aan kunt schenken en je licht erop kunt laten schijnen, dan zul je uit het lijden stappen. Dat is de wet!

De oorspronkelijke wijsheid rond het zogenaamde “lijden” in stilte is dermate verdraaid dat velen onder ons tegenwoordig geloven dat lijden een deugd is en vreugde slecht. Daarom menen velen onder ons dat iemand met kanker, die dat voor zich houdt, een heilige is, terwijl een vrouw die een groot libido heeft en daar openlijk van geniet, een grote zondares is.

Dit zijn allemaal vooroordelen omdat wij niet houden van een vrouw met een groot libido die er openlijk voor uitkomt. Wij zien liever een man op het slagveld sterven zonder een kik te geven dan een vrouw die openlijk haar liefde uitdraagt, bij wijze van spreken, op straat. Ik wil alleen maar aangeven dat het precies deze oordelen zijn die ons beletten gelukkig te zijn. Onze verwachtingen maken ons ongelukkig. Dit alles samen maakt het ons onmogelijk om ons op ons gemak te kunnen voelen, daarom lijden wij.

Leer te stoppen met oordelen. Goed en verkeerd hebben voor het universum geen betekenis. Zelfs verkeerd is goed en goed is verkeerd heeft ook geen betekenis. Het zijn gebeurtenissen waar wij op reageren. Deze reactie is onderhevig aan de wetten van oorzaak en gevolg. Het voortvloeiende oordeel hierover is de causale bron van ons lijden. Het heeft niets te maken met de gebeurtenis zelf. Het is de betekenis die wij hieraan geven dat effect heeft op onze ervaring.

Tot slot, geloof niets van wat ik schrijf of zeg. Maar leef ernaar, onderga het. Leef daarna volgens het paradigma dat je wenst te construeren. Kijk vervolgens later terug op de ervaringen om zo jouw eigen waarheid te vinden. En dan op een dag, als je over veel moed beschikt, zal je een wereld ervaren waarin het bedrijven van LIEFDE veel belangrijker is dan het voeren van oorlog. En op die dag zal jij je verheugen. Het lijden zal niet meer bestaan. Van harte wens ik iedereen een prachtige, heerlijke dag toe. Warme groet, Daniël.

Diepgang in relaties

Velen hebben de intrinsieke wens om een vervullende en verheven relatie op te bouwen. Daarvoor is het belangrijk om de ander in zijn of haar waarde te laten, volgens zijn of haar zelf gevormde wereldbeeld, en begrip te cultiveren om dit te begrijpen en te voelen, zodat de ander zich begrepen en geliefd voelt.

Vanaf het moment dat je realiseert dat iedereen zijn eigen perceptie heeft van de werkelijkheid, met andere woorden: dat iedereen in zijn eigen realiteit leeft, kun je begrijpen hoe het leven in elkaar zit en kun je zien dat iedereen in zijn eigen waarheid of wereldbeeld leeft. Veel mensen kijken vanuit hun eigen perspectief naar anderen.

Het is maar net via welke “bril” je naar de wereld kijkt. Veel mensen bekijken alles door hun eigen bril en vinden het echt lastig om zich te verplaatsen in een ander zijn visie. Nochtans is dit zeer cruciaal om het fundament van elke relatie sterk te houden: de ander in zijn of haar waarheid en perceptie respecteren. Je kunt noch jezelf, noch de ander veroordelen voor het feit dat diegene bepaalde dingen anders ziet, voelt en ervaart dan jijzelf.

Inlevingsvermogen is het sleutelwoord om begrip en inzicht te verwerven. Hiermee kun je naar de ander kijken, naar wat zijn of haar drijfveren zijn en vanuit welk perspectief er naar een bepaalde situatie wordt gekeken. Ieder heeft zijn of haar eigen ervaringen en trauma’s opgelopen en verwerkt deze op hun eigen manier.

Als je echt wilt inleven in de ander, is het belangrijk dat je jouw eigen bril even afzet en probeert de bril van de ander op te zetten. Dit is cruciaal om te kunnen begrijpen wat de ander denkt of voelt, in plaats van te oordelen en te veroordelen.

Dit helpt voorkomen dat je jouw eigen interpretatie geeft van wat er aan de hand is. Als je dit inlevingsvermogen meer cultiveert, zul je merken dat de ander zich meer begrepen voelt en dat er een connectie wordt gemaakt met de ziel van de andere persoon. Hierdoor opent de deur voor de ander om zich ook in te leven in jouw waarheid, waardoor een echte dialoog ontstaat.

Begrip, waarachtig respect, inzicht en steun geven een gevoel van samenhorigheid. Dit schept een band die veel dieper gaat dan het oppervlakkige ego en je eigen perceptie van de werkelijkheid. Het creëert feitelijk een zielsconnectie waarbij je de ander echt begrijpt.

Ben jij iemand die graag met anderen meeleeft en zich inleeft in de ander? Oefen jij je gevoeligheid om anderen te begrijpen op een hoger niveau? Veel gevoelige mensen hebben een ontwikkelde voelspriet die heel duidelijk aangeeft wat er gaande is. Het invoelend en inlevend vermogen kan sterk worden ontwikkeld en helpt je om natuurlijk in te leven in anderen. Hierdoor kun je echt zien en voelen wat de ander ervaart of denkt, met respect en waardering.

Echter, in de maatschappij zie ik vaak dat mensen hun eigen invulling geven aan situaties. Dit creëert een klimaat van heers-en-verdeel, wat de helderheid van de werkelijke situatie vertroebelt. Het gevolg is dat mensen niet meer helder zien wat er werkelijk aan de hand is en slechts door hun eigen bril van perceptie kijken.

Oefen jezelf om iedereen vanuit onvoorwaardelijke liefde te bekijken. Vanuit deze waarachtige, liefdevolle blik leg je een dieper niveau van verbinding met elkaar. Dit vormt een prachtig fundament om een vertrouwensband op te bouwen, en geloof me, deze band zal intenser zijn dan je ooit had gedacht.

Deze vertrouwensband is essentieel om tot een gevoel van begrip, waarachtig respect, inzicht en steun te komen. Het gaat niet om het geven van een zogenaamd duwtje in de rug, maar om de ander het gevoel te geven dat hij of zij volledig mag zijn wie hij of zij is, ongeacht overtuigingen of geloofsovertuigingen.

Dit warme en vertrouwde gevoel dat je aan de ander schenkt, vormt het fundament voor verheven en vervullende relaties.

Onvoorwaardelijke liefde komt voort uit een diepere laag, waarbij je de ander altijd in zijn kracht zet. Het vraagt niets terug en kent geen verwachtingen. Het oordeelt niet en veroordeelt niet op negatieve wijze. Dat is waar het werkelijk om draait wanneer je vanuit onvoorwaardelijke liefde naar een ander kijkt.

Het doel van het leven is altijd: Om te besluiten en te verklaren, te scheppen en uit te drukken, te ervaren en te vervullen wie jij werkelijk bent. Om jezelf ieder moment te herscheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit hebt gehad van wie jij werkelijk bent. Dat is jouw doelstelling in jouw menswording, en dat is het doel van heel het leven. Dit geldt eveneens voor de ander.

Vertrouw op je innerlijke zelf wanneer je contact maakt met anderen en laat even je eigen visie los. Het aansluiten bij de ander vormt een echte ondersteuning voor die persoon en zal ervoor zorgen dat hij of zij zich begrepen voelt. Dit legt een goede basis voor het cultiveren van vertrouwen, en de ander zal zich niet alleen begrepen, maar ook geliefd voelen.

Je zult merken dat je daardoor veel meer onvoorwaardelijke liefde zult ontvangen. Het wordt een natuurlijke stromende wisselwerking, waardoor al je relaties meer diepgang krijgen met wederzijds respect en waardering. Je zult ontdekken dat de diversiteit van mensen onze grote rijkdom is. In deze rijkdom kun je je eigen waarheid steeds aanvullen zonder anderen te oordelen of te veroordelen, en het belangrijkste is: je kunt jezelf blijven.

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Het kwantumveld als een scheppingsveld Een kwantum is een deeltje dat veel kleiner is dan een atoom. Deze kwantumdeeltjes kunnen worden omgezet in materie, wat je kunt beschouwen als gestolde energie. Ze fungeren dus als bouwstenen en zijn in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar. Deze deeltjes bevatten energie en informatie, maar hebben nog geen vaste vorm. Ze maken deel uit van een potentieel veld waaruit alles mogelijk is: het veld van onbeperkte mogelijkheden.Het bewustzijn is de sturende factor die ervoor zorgt dat kwantumdeeltjes een vorm kunnen aannemen. Deze deeltjes kunnen worden gebruikt om alles te creëren, van stenen om een huis te [...]

    By Published On: 08/07/2024
  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024