Er is een wezenlijk verschil tussen macht geven aan je medemens en macht nemen over je medemens. Je kunt het ook zien als de ander vrije macht geven of macht willen hebben over de ander. Welke keuze maak jij? Laat het me weten, ik ben benieuwd.

Vrede wordt bereikt door begrip. Begrip tonen aan iets of iemand is je persoonlijke macht delen, waardoor je echte vrede bereikt. Met begrip sta je toe dat de ander zijn persoonlijke macht vanuit zijn innerlijke kracht kan blijven gebruiken om zijn eigen keuzes te maken en zich verder te ontwikkelen. Dat is kracht om de ander te verheffen, waarmee je jezelf ook verheft.

Macht over een ander kan nooit vrede bewerkstelligen, omdat je nooit echt begrijpt wat de beweegredenen zijn achter iemands keuzes.

Paradox van de macht: Macht komt voort uit innerlijke kracht vanuit de éénheid. Innerlijke kracht ontstaat niet uit grove macht. Je bent macht als je je eigen medemens macht geeft. Macht zonder innerlijke kracht is een illusie, innerlijke kracht zonder éénheid is een leugen.

Innerlijke kracht is de levensenergie die je bij je geboorte hebt gekregen, je geboorterecht. Deze energie geef je eerst aan jezelf, omdat het nodig is om eerst een verbinding met jezelf te maken voordat je je kunt verbinden met anderen. Verbinding ontstaat door resonantie. Resoneren met jezelf stelt je in staat om je levensenergie aan jezelf te geven op de eerste plaats.

Dit is innerlijke kracht, waaruit de macht voortkomt om anderen te verheffen en in hun waarde te laten. Resoneren met anderen vanuit innerlijke kracht is het vermogen om je met hen te verbinden, en dit is de kracht van eenheid. Dit is wat ik doe tijdens al mijn lezingen en consulten: mensen als waardevol zien en hen eraan herinneren hoe waardevol ze zijn. Dit is de weg van vrede, waarbij je jezelf op de eerste plaats zet en tegelijkertijd aan anderen geeft.

Vermijd het egoïstische aspect van “persoonlijke winst”. Wat je voor jezelf zoekt, geef dat aan een ander. Als je gelukkig wilt zijn, maak dan een ander gelukkig. Als je voorspoed wilt, deel dan voorspoed uit aan anderen. Als je meer liefde in het leven wilt, zorg er dan voor dat anderen meer liefde ervaren. Alles wat je geeft, zal ook naar jou terugkomen. Door te geven, realiseer je je dat je iets te geven hebt. De ziel concludeert hieruit dat je het zelf ook moet hebben, anders zou je het niet kunnen geven.

Deze nieuwe gedachte wordt vervolgens een ervaring. Je begint het te belichamen, en zodra je hiermee begint, activeer je je eigen krachtige scheppingskracht: wat je bent, creëer je. Dat is macht over jezelf, en dat is prachtig. Vrede wordt nooit bereikt door macht, maar door begrip. Beoordeel nooit de keuzes van anderen zonder de redenen te kennen. Beoordeel ook nooit jezelf; je bent fantastisch en je bent voortdurend in bewustzijn aan het groeien. We zijn allemaal met elkaar en met alles verbonden. Dit heet eenheid.

Het werkwoord “moeten”

Elke dag probeer ik mensen eraan te herinneren dat het werkwoord “moeten” hen in een soort gevangenis plaatst. “Moeten” is een woord dat je vrije keuze ontneemt om te zijn wie je wilt zijn. Het ontnemt je de universele vrije wil over het keuze-element en legt je een opdracht op. Vaak is dit het gevolg van een voortdurend onbewust patroon dat in je vroege leven is ontstaan.

Als kind geef je vaak onschuldig je vrije keuze op om aan de verwachtingen en eisen van je ouders, opvoeders, en anderen te voldoen, om geaccepteerd te worden, erbij te horen, en vooral om te overleven. Hoewel dit enige relevantie heeft voor een klein kind dat niet zonder zijn ouders kan overleven, is het irrelevant als je ouder en volwassen bent en je authenticiteit wilt ontwikkelen.

Onbewust blijf je echter je universele geboorterecht van vrije wil afstaan aan anderen, waardoor anderen over jou kunnen beschikken. Dit wordt ook wel de comfortzone genoemd, hoewel dit niet echt comfortabel is maar eerder het oude, bekende patroon dat lijkt op een veilige modus, maar eigenlijk bedrieglijk is terwijl je je daar niet eens van bewust bent.

Collectief zien we ook hoe instituten steeds meer onze vrijheid inperken onder het mom van gezondheid en andere redenen. Het werkwoord “moeten” blijft aanwezig in ons onbewuste en belemmert enorm ons individuele groeiproces.

Op psychosomatisch vlak kan dit de algemene gezondheid en ons detoxificatie- en recyclingsysteem verzwakken, omdat we onszelf dwingen iets te doen dat we eigenlijk liever niet doen. Er zit een soort dwang achter, wat collectief bekend staat als de ratrace.

Dit leidt tot een verlaging van de trillingsfrequentie van ons energetisch profiel, waardoor ons lichaam moeite kan krijgen om zich te ontgiften en te zuiveren. Dit resulteert in een trillingsfrequentie waarin ziekte kan gedijen en waarbij exosomen (ten onrechte aangezien als virussen), schimmels en bacteriën actief worden om ons te helpen overleven, omdat we geen aandacht besteden aan onze uniciteit als mens. We worden overgevoelig voor schokken en trauma’s.

Het is belangrijk om te beseffen dat we altijd een keuze hebben. Kies ervoor te geloven dat het gemakkelijk is om een gedachte of patroon te veranderen. De keuze ligt altijd bij ons. “Moeten” plaatst ons in een soort van slavernij waar we niet beter van worden. Het is als een cocon, een gevangenis in ons hoofd.

Telkens wanneer we iets “moeten”, vertellen we ons onderbewuste dat we het ‘verkeerd’ hebben gedaan, of dat iemand anders het ‘verkeerd’ doet. In feite zeggen we in trillingsfrequentie dat wij of de ander ‘niet goed genoeg zijn’.

Het gevoel van “moeten” komt vaak voort uit zelfafwijzing, een diepgewortelde overtuiging dat we niet goed genoeg zijn om de aandacht en goedkeuring van anderen te verdienen. Als we zelfafwijzing in ons onbewuste dragen, is het onmogelijk om onszelf onvoorwaardelijk lief te hebben, te waarderen of te respecteren. Dit kan leiden tot pleasegedrag en perfectionisme, waarbij we proberen anderen te behagen om erkend te worden.

Mensen doen hun best om goed te zijn voor een ander en geven GEEN AANDACHT aan hun eigen innerlijke emotionele leiding. Veel mensen zijn zich niet bewust van hoe zelfafwijzing werkt. We hebben vaak onrealistische ideeën over wie we zijn en stellen strenge regels op voor hoe we ons “moeten” gedragen in het leven. Laten we het woord “moeten” uit ons vocabulaire schrappen.

Wat kun je van je “moeten” lijst schrappen? Dit is iets om eens goed over na te denken. Wat ik vaak doe, is het woord “moeten” vervangen door “kunnen”, “mogen” of “hoeven”. Met deze vervanging behouden we onze vrije keuze en dus onze vrijheid. Het is belangrijk om te realiseren dat alles wat we doen een keuze is.

We “moeten” inderdaad niets; we hebben altijd een keuze. De keuze is aan jou. Een ander woord dat hetzelfde effect heeft, is zeggen dat we de “mogelijkheid” hebben. Dit laat ons ook de vrije keuze behouden, zonder dwang. Woorden zoals “moeten”, “dwang” en “fout” kunnen allemaal leiden tot een verlaging van onze trillingsfrequentie, wat op den duur een negatief effect kan hebben op onze gezondheid.

Het is belangrijk om te erkennen dat niemand alle waarheid in pacht heeft en dat we allemaal fouten maken. Maar het is niet constructief om deze fouten als zodanig te zien, omdat dit ons onbewuste kan doen geloven dat we niet goed genoeg zijn. In plaats daarvan kunnen we fouten zien als leermomenten, kansen om te groeien en onze vrije wil te oefenen, zodat we de volgende keer een andere keuze kunnen maken.

Ik geloof dat dit zal werken en ons in staat zal stellen om onze trillingsfrequentie hoog te houden. Ik heb zelf twee keer in mijn leven mijn baan opgezegd zonder erbij na te denken. Na de eerste keer ben ik drie maanden op reis geweest en heb ik ontdekt dat er een andere manier van leven mogelijk was, waarin ik vrijheid kon ervaren. Maar toch moest ik nog terugkeren naar de rat-race, omdat ik nog niet genoeg individuele ontwikkeling had doorgemaakt.

Na de tweede keer ben ik letterlijk in de armoede terechtgekomen, maar dan is mijn zelfstandige activiteit ontstaan. Daarin kon ik werken en ook mijn vrijheid ervaren… en ben ik geworden wat ik nu ben. Heel veel content gewoon gratis aan de mensen geven omdat kennis en wijsheid VAN EN VOOR iedereen toebehoort. Ik kan onmogelijk eigenaar zijn van een bepaalde kennis of wijsheid, dat zou volledig tegen de ethische code ingaan.

Mijn doelstelling is om mensen te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces waarbij ik tot de ontdekking ben gekomen dat dit het hoofddoel is in mijn leven, mijn individuele levensopdracht om hierin te groeien. Het financiële aspect is gewoon een bijzaak geworden. Financiën zijn op dit moment nog nodig, maar niet het doel op zich. Raar maar waar, deze ingesteldheid heeft me juist uit de armoede gehaald en heb niets te kort. Ik kan zelfs niet meer in tekort denken, enkel denken en voelen in de wetmatigheid van de natuur en dat heet overvloed zonder MOETEN

Het besef dat kennis en wijsheid van en voor iedereen zijn, en dat je niet de eigenaar kunt zijn van bepaalde kennis of wijsheid, getuigt van een diepe ethische overtuiging en een gevoel van verbondenheid met anderen.

Het is prachtig om te zien hoe je jouw financiële welzijn niet langer als een doel op zich beschouwt, maar eerder als een bijproduct van het vervullen van je levensopdracht. Door te handelen in overeenstemming met de wetmatigheid van de natuur, waar overvloed heerst zonder het gevoel van moeten, heb je juist overvloed in je leven aangetrokken. Dit illustreert opnieuw het krachtige principe van geven en ontvangen, waarbij het delen van jouw gaven en talenten uiteindelijk leidt tot persoonlijke en collectieve welzijn.

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Weet je wat het lastigste is? Dat er mensen zijn om je heen waar je om geeft die zichzelf onbewust kapot maken, en jij mag toekijken. Dat put je uit, want je kan niets doen. Jij kan helemaal niemand veranderen. En elke keer dat je probeert, merk je dat de weerstand steeds groter wordt en dat je relatie met hen op de helling komt te staan. Het is jouw taak niet om de ander te veranderen, verbaal overtuigen is altijd psychologisch aftuigen en zorgt voor conflictsituaties. Het is nu eenmaal een bittere pil om te slikken. Verandering gebeurt namelijk intern, [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waar denk je aan als je aan het woord vergeving denkt? We hoeven niet te weten hoe we kunnen vergeven, we hoeven alleen maar bereid te zijn om te vergeven. Dat is de eerste stap: bereid zijn om te vergeven. Voel je dat vergeving een geschenk is dat je aan jezelf geeft? Kun je je voorstellen dat vergeving jou bevrijdt van het verleden, van ervaringen uit het verleden, van relaties uit het verleden? Denk je dat je niet kunt vergeven? Wie of wat denk je nooit te kunnen vergeven? Wat houdt je vast aan het verleden en belet jou om [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Verzet werkt nooit Misschien is het wijzer om ons niet langer te verzetten tegen alles wat ons niet dient. Verzet je niet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren. Aanschouw het en zie het onder ogen voor wat het is. Alles waartegen je je verzet, blijft volharden in je levenservaring. Dit wordt veroorzaakt door je voortdurende negatieve aandacht, waardoor het een plek krijgt in jouw realiteit. Als je je ergens tegen verzet, breng je het in jouw realiteit. Door vervolgens je gefrustreerde negatieve energie erop te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in. Het zal groeien. Dit [...]

    By Published On: 19/03/2024