De woorden immuniteit, ziekteverwekker,  antilichamen of antistoffen, infectie, virus en besmettelijkheid komen uit het dualistische denken voort en zijn valse concepten waarbij we de oorzaak van de vijand (ziekte) buiten onszelf plaatsen. Algemene gezondheid heeft gewoon te maken dat alles holistisch en met elkaar verbonden is. Gezondheid is een transcendentale notie. Samen met het inzicht dat de echte oorzaak metafysisch is en steeds in jezelf aanwezig is. Het leven is gradueel, polair en paradoxaal.

De menselijke biologie en ecologie werkt op een totaal andere manier dan wat de farmaceutische investeringsmaatschappij ons al 150 jaar lang wil doen laten geloven. Een ontsteking klopt wel, dat is het lichaam dat microben en exosomen activeert door inflammatie om weefsels te kunnen herstellen en waarbij er nieuwe bloedvaatjes groeien (angiogenese). Daarbij wordt de aangedane plaats ook gezuiverd en ontgift.

Het valse concept “immuniteit” is feitelijk de algemene gezondheid die wordt gezien als er evenwicht is in het fysieke lichaam, maar ook in de geest. Dit betekent dat je trauma’s en biologische schokken opgelost zijn. In herhaling: men kan wel spreken van weerstand opbouwen tegen trauma’s en biologische conflicten in de geest. Als je volledig in evenwicht bent zijn zelfs de zogezegde “ziekteverwekkers“ van enorm groot belang om je lichaam te zuiveren en te ontgiften en celafval te recyclen, met andere woorden, je lichaam en de homeostase in evenwicht te houden.

Ziekteverwekkers bestaan eigenlijk niet, men kan enkel spreken van een overgroei van bepaalde micro-organismen als gevolg van een onderliggende oorzaak. Het valse concept “infectie” is feitelijk de ziekte waarbij het lichaam microben en exosomen activeert om beschadigde en vergiftigde weefsels en cellen te herstellen. Zelfs “besmettelijkheid” is een vals en misleidend concept, want je hebt altijd eerst verziekt weefsel, dan pas verschijnen de microben om het lichaam te helpen verziekt weefsel te herstellen.

Eventueel een contaminatie met microben is al een grote stap dichter bij de waarheid. In feite is het lichaam die latente microben, sporen (foutief gezien als de fagen) en exosomen activeert en uitnodigt voor de herstel- en opruimwerkzaamheden. In die zin zijn vaccins dus ook waardeloos. De geschiedenis toont dit voldongen feit, mensen verzwakken steeds meer door de vaccinaties.

Het valse concept “virus” is echt misleidend en houdt de matrix van virus, besmetting, en vaccin in stand. Dit is een logische matrix, doch het bevat geen psychologische relevantie. Zelfs logica kan niet gevalideerd worden, want anders kom je in een kringredenering uit ofwel in het nihilisme. In werkelijkheid zijn virussen nog nooit geïsoleerd volgens de gouden standaard en getoetst aan de vier postulaten van Koch. Men kan wel spreken van exosomen, eiwitten met erfelijke materiaal in een soort enveloppe. Een exosoom heeft gemiddeld tussen de 10 tot 40 basenparen nucleotiden.

Ach, het dualistische denken van onze reguliere geneeskunde

In onze reguliere geneeskunde is er een indeling van de micro-organismen in de “goedaardige” (symbionten zoals de coli-bacteriën in het spijsverteringskanaal) en de “kwaadaardige” (antibionten zoals de streptokokken, tuberkelbacteriën en virussen). De kwaadaardige, de antibionten gaf men de schuld van diverse ziekten. Het dualistische denken waarbij men de oorzaak van ziekte buiten zichzelf plaatst. Vanuit dit dualistische denken is het concept “infectie” ontstaan, ziekten veroorzaakt door de antibionten.

Het is ergens begrijpelijk, omdat men bij vele ziekten daadwerkelijk schimmels, bacteriën en de verkeerd geïnterpreteerde virussen (celafval) in het lichaam terugvindt. Maar, wat men in de reguliere geneeskunde er niet bij vertelt is dat men ook bij gezonde mensen als deze hoeveelheden microben ook vindt wanneer men er daar naar zoekt. Bij gezonde mensen zijn het grootste deel van de microben gewoon in latente staat aanwezig.

Wanneer men ze terugvindt bij zieke mensen spreekt men van ziekmakende kiemen of pathogenen of een infectie. Waarom dezelfde kiem de ene keer ziek maakt en de andere keer niet, verklaart men door een goed of slecht werkende immuunsysteem. Maar ondertussen weten we al dat “immuunsysteem” ook verzonnen is door het dualistische denken van de reguliere geneeskunde. Het lichaam werkt samen met microben in symbiose.

Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen, dat is natuurwet. Microben zijn sinds de oertijd onze trouwe begeleiders die ervoor zorgen dat we kunnen overleven. Ons lichaam bevat tien keer meer microben dan lichaamscellen, iedere lichaamscel is doordrongen met bacteriën. Ik denk hierbij aan de levensnoodzakelijke mitochondriën als de energiefabriekjes in de cel, die in werkelijkheid bacteriën zijn. In de cultus van virussen worden mitochondriën door de giftige antibiotica vernietigd.

Toch logisch dat cellen en weefsels dan afsterven, maar dit wordt verkeerdelijk gezien als virussen die zich hebben vermenigvuldigd en de oorzaak zijn dat cellen en weefsels zijn afgestorven. Controle-experimenten worden in de virologie nooit uitgevoerd.

In de natuur is er niets kiemvrij. In alles wat leeft worden continu begeleid door kiemen. Sinds het begin van ons bestaan leven we in perfecte symbiose met hen, celademhaling, stofwisseling, celdeling, aanmaak vitamine, afbraak celafval, vertering van ons voedsel enzovoort. Het is zo dat er zeer veel soorten microben bestaan, en ieder soort heeft een bepaald ‘speciaal gebied”.

Bijvoorbeeld gonokokken in het uro-genitaal gebied, tuberculose in de longen, corynebacteriën in het keelgebied, streptokokken in de darmen en lymfe om er enkele op te noemen, latent bij een gezonde persoon of actief als het lichaam in de genezingsfase zit (de zogezegde ziekte).

In principe weet men heel weinig over de precieze werking van bacteriën, gisten en exosomen (zogezegde virussen) omdat men reeds meer dan 150 jaar in de verkeerde richting zoekt van infectie. De echte oorzaken van ziekte zijn bijna altijd de schadelijke effecten van trauma’s en biologische schokken of conflicten die de weefsels beschadigen. Daarbij kan een intoxicatieschok ontstaan. Het lichaam kan niets anders doen dan microben en exosomen te activeren samen met ziektesymptomen om jou BEROERD te maken zodat het kan overleven. ZODAT JIJ ZULT STOPPEN MET HET  VERSPILLEN VAN DE LEVENSNOODZAKELIJKE ENERGIE AAN NUTTELOZE DINGEN, ENERGIE DAT ZO BELANGRIJK IS VOOR HET ONTGIFTEN EN HET HERSTELLEN VAN DE WEEFSELS. Dit doet het lichaam om te overleven en staat daarmee steeds aan jouw zijde.

Groet Daniel, de medische systeemongelovige

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • 6. Ontgiften van zware metalen (uit vaccins) In onze samenleving is er een verhoogde vervuiling door zware metalen, denk maar aan aluminium, arsenicum, tin,kwik, koper, lood, nikkel, thallium, cadmium enzovoort. Bronnen van vervuiling door zware metalen zijn bijvoorbeeld deodorants, verfproducten, industriële bekleding van het meubilair, kleuren verwerkt op porselein zijn dikwijls zeer giftig, amalgaamvullingen, kunstgebitten, aluminiumfolie, vaccins, farmaceutische medicijnen, pesticiden, plastic, industriële reinigingsmiddelen, cosmetica, enzovoort. Ze verspreiden zich in het milieu en waterreservoirs en komen direct of indirect in ons lichaam terecht. Veel zware metalen komen direct in ons lichaam door vis uit de diepzee dat vervuild is door industriële [...]

    By Published On: 15/03/2024
  • OntgiftingIdeaal is dat men veel varieert uit de lijst van de besproken opgenomen middelen waarbij de synergetische werking wordt versterkt. Verder vraagt het jou om educatie te doen, want vanuit de overheid en het medisch apparaat krijg je niet de juiste informatie. Jouw gezondheid is dus volledig jouw verantwoordelijkheid. Veel succes met de ontgiftingHet feit dat het farmaceutisch product neomectine (ivermectine) verboden is bij de behandeling van corona, wijst erop dat dit wormdodend middel wel belangrijk is bij het ontgiften van de coronavaccins. Uit het werk van Free People online: van “boosterprik omicron en grafeenoxide in vaccins met bronmateriaal” is [...]

    By Published On: 15/03/2024
  • Draai de leugen om, dan zie je de waarheid Hoe onze overheid en de WHO waarheid verdraait in leugens. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Waarom geloven virologen in virussen, hoewel er geen virussen zijn in levend weefsel en cellen? Virologen definiëren dat een virus geen metabolisme heeft, zich niet kan voortplanten en geen celkern bevat, in tegenstelling tot eukaryoten die dat wel hebben. Virussen (zogezegde virussen) zijn dus biochemisch dood. Vele virologen beweren bovendien dat alleen een volledig viraal genoom streng in staat is tot infectie, maar een deel van het virus (dwz. een genfragment) is [...]

    By Published On: 15/03/2024