Mijn grootste ontdekking in mijn leven

Mijn grootste ontdekking tijdens mijn leven is dat ik de gezondheid en de kwaliteit van mijn leven positief kan veranderen door mijn geesteshouding te veranderen.

Mijn grootste ontdekking in mijn leven is dat ik innerlijke kracht heb om mijn geesteshouding te veranderen.

Ik denk dat dit wel overduidelijk is. Je geesteshouding een beetje veranderen draagt bij tot een vriendelijkere levensstijl om je lichaam in goede gezondheid te houden. Jezelf graag zien of jezelf waarderen is een geesteshouding, net zoals kwaad of hard zijn tegenover jezelf ook een geesteshouding is. Je kunt je geesteshouding altijd veranderen in positievere zin. Met een nieuwe positieve geesteshouding creëer je een positieve innerlijke dialoog en voelen je lichaamscellen zich begrepen. Als alle weefsels van je lichaam jouw positieve berichtjes horen gaan ze veel beter hun functies kunnen uitoefenen. Vanaf dit moment kan het lichaam zijn zelfgenezend vermogen activeren.

Lichaamsweefsels ontvangen plots genezende stofjes omdat je in je eigen emotionele centrum van je hersenen besloten hebt om jezelf lief te hebben en te gaan waarderen. Weet dat in het emotionele centrum van je hersenen kleine kliertjes liggen. Deze kliertjes reguleren je spijsvertering, stofwisseling, de werking van je bijnieren, je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem enzovoort. Deze klieren horen precies elk woord die je zegt over jezelf. Deze klieren weten heel goed wat je ook precies voelt over jezelf. Hoe positiever je bent over jezelf, hoe meer genezende stofjes deze klieren gaan maken. Je bent het waard om positief te zijn over jezelf. En deze kliertjes maken niet alleen genezende stofjes aan, ze maken ook geluk brengende stofjes aan

Het is mogelijk om ziekten om te draaien naar gezondheid. In zekere zin is de ziekte reeds een stap van je lichaam naar heling. Maar behandel jij je jezelf en je  lichaam uit ogen van onvoorwaardelijke liefde? Ik kan de vraag ook anders stellen, zet jij jezelf op de EERSTE plaats? Als je tweemaal JA zegt, dan is je lichaam in staat zich te genezen en vitaal te worden om jou te geven wat jij wilt creëren. Voel jij je evenwaardig als een ander, heb jij veel respect voor jezelf? Weet je dat fouten groeikansen zijn? Ben je zacht naar jezelf als je een fout hebt gemaakt? Al deze zaken zijn belangrijk om je psyche gezond te houden waarbij je goed kunt voelen over jezelf. 

Jezelf liefdevol behandelen betekent ook dat je ‘s avonds op tijd naar bed gaat. Rond 22.00 uur is ideaal. De slaap tijdens de nacht is cruciaal voor het dagelijkse ontgiften en het verwerken van de dagelijkse impressies. Op tijd gaan slapen, op de juiste uren eten, goede voeding eten zijn allemaal zaken die ik in andere blogs al heb uitgelegd, maar ook een teken van liefde voor jezelf. Tot mijn grote verbazing merk ik dat vele mensen met chronische aandoeningen en kanker juist altijd tot een stuk in de nacht opblijven. Zo kun je nooit beterschap krijgen. Ik wens iedereen geluk, gezondheid en welzijn toe.

Gebruik je scheppingskracht

De vraag is niet of de basisstructuren van onze huidige maatschappij imploderen, maar wanneer. Het kantelt en wij kantelen mee. De enorme maatschappelijke en gezondheidsschade, het leed en verdriet dat ons is aangedaan door de leugens van de overheid, ondersteund door de mainstream media, brokkelt gestaag af. Langzaamaan dringt het tot de massa door dat niets is wat het lijkt. 

De verandering van een mondiaal ontwakingsproces zit eraan te komen. Zoals ik al eens eerder heb gezegd, hangt deze verandering en de snelheid daarvan af van ons collectief bewustzijn. Wij zelf zijn namelijk die verandering. Wanneer wij massaal onze individuele scheppingskracht inzetten voor grote positieve veranderingen, zullen deze krachtig worden ondersteund vanuit de kosmische wereld. 

Je bent ontsnapt uit de collectieve angstpsychose dat door de overheid is gecreëerd. Geef je vrijheid niet uit handen, want dat is je geboorterecht, en bescherm je soevereiniteit. Een Great Reset, maar dan anders. Met dank aan Albert de Louw, uitgever Spiegelbeeld waar ikzelf al jaren voor schrijf.

Ik ben een mens met een vrije wil, geen persoon met een contract aan de staat zoals de staat dit wil. Valselijk gebonden aan dit contract omdat mijn vader mij bij mijn geboorte heeft aangegeven op het gemeentehuis. Hij wist het ook niet. Ik eis mijn soevereiniteit terug op en bepaal zelf wat ik doe voor mijn gezondheid. Niet het medische systeem gaat me zeggen wat ik moet doen. 

Want ik weet beter voor mezelf hoe ik gezond kan zijn zoals ik nu ben. Mijn scheppingskracht is mijn geboorterecht die ik zelf heb leren aanwenden om mijn leven een richting te geven, en dat bepaal ik zelf. Punt. Ook doe ik niets voor een ander, ik doe alles voor mezelf. Precies daardoor doe ik alles voor een ander. Paradox van het leven: “Je hebt niemand nodig om te weten wie je bent, zonder de ander ben je niets”. 

Dat betekent dat je eerst alles aan jezelf mag geven, dan zie je jezelf staan zodat de ander jou ook kan zien staan en je nooit alleen bent. En de verbondenheid dat ik heb met iedereen dankzij het grote universele energieveld zorgt ervoor dat wat ik altijd aan mezelf geef op de eerste plaats automatisch ook geef aan de ander. Wat ik nalaat te geven aan mezelf laat ik na te geven aan de ander en dan kan de ander mij niet zien staan. 

Door de ander eerst te geven, de grote leugen van “je doet het voor de ander” laat ik het na te geven aan mezelf op de eerste plaats en krijg ik sowieso het deksel op mijn neus. Want door je kwaliteiten eerst aan de ander te geven, kom je onvermijdelijk in de grote matrix van de dramadriehoek terecht.

Verbinding

We zitten nu in een periode van de grote ontmaskering van valse interpretaties die voorheen nog geheim en verborgen konden blijven. Niet alleen schandalen, maar ook eeuwenlange misverstanden komen nu in het licht te staan. Het uur van de waarheid is reeds aangebroken. 

Het denken in geld en materie, alleen tastbare dingen tellen, en het denken in afgescheidenheid (ik versus de ander) is een beperkt denken van ons doorgeslagen ego dat alleen maar wedijver en jaloezie kent. Daarmee hebben we een vijandige en wantrouwige wereld geschapen. 

Onze collectieve denkfout begint bij onze visie over leven en dood. Denken dat de dood het definitieve einde is is een verkeerd genomen afslag waarmee we op de weg van afgescheidenheid zitten. De waarheid is dat er alleen maar leven is dat veel verder reikt dan de dood.

We zijn afgescheiden van de natuur omdat we niet beseffen dat we verbonden zijn met alles hier op aarde.

We zijn afgescheiden van ons verleden omdat we niet weten wat onze werkelijke afkomst is die al miljoenen jaren teruggaat.

We zijn ons niet bewust van eeuwenoude lessen aangezien we al duizenden levens hebben geleefd.

We zijn afgescheiden van onze toekomst omdat we niet beseffen wat het doel is van de mensheid en het leven. 

Wij, mensen, zijn onwetend, en daarom hebben we geen economisch, logistiek of sociaal probleem, maar een diep spiritueel probleem. We weten niet wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. 

We denken nog veel te klein en we mogen voorbij de persoonlijkheid gaan om de ziel te laten spreken. Het gaat om een existentiële crisis omdat we niet weten wat de werkelijke zin is van het leven. Dat is begrijpelijk, want die kan onze persoonlijkheid niet kennen. 

Dat is in een notendop de verklaring van onze tunnelvisie. Het betreft de meerderheid van de mensen in meer of mindere mate, valse overtuigingen omdat we allemaal opgegroeid zijn in het oude paradigma. Het zal allemaal echt heel anders worden, want onze visie op economie (groei en vrije markt), onderwijs (klaarstomen om te gaan werken), orgaandonatie (kan straffeloos), natuur (ondergeschikt aan ons), tijd (is geld), zin van het leven (succes en materie verzamelen), ziekenhuis (de mens in zijn lichaam), politiek (het gaat om macht), topsport (winnen is het allerbelangrijkste) en strafrecht (strenger straffen) zal allemaal niet waar blijken te zijn en zal drastisch veranderen.

Vele mensen zijn en waren van mening dat er eerst nog een grote ramp moet gebeuren voordat mensen gaan veranderen. Maar de grote rampspoed is er allang, en elke dag weer. Hoeveel erger moet het nog worden??? Valse overtuigingen van mensen met nationalistische, hebzuchtige en financiële belangen staan veel in de weg, het goede nieuws is dat dit een uitstervend ras is. Er komt een einde aan het wij/zij-denken.

Neutraliteit

Hoe kun je in deze chaotische tijd neutraliteit aankweken om innerlijke rust te vinden en je gezondheid te boosten? Met neutraliteit kun je jezelf losmaken van mechanismen zoals verzet, oordelen, prestigedrang, hard werken, pleasegedrag, verwachtingen en al hun rumoerige emoties die dat enkel maar versterken. Neutraliteit is de bereidwilligheid om voor spirituele groei te kiezen waarbij je verzet tegen verandering kan stoppen. Verandering is nu eenmaal een consistentie in het leven. De grote wijsheid is dat je met neutraliteit de wegen vrijmaakt naar je goddelijkheid en naar je specifieke opdracht in je leven, je missie tot uitdrukking brengen waarin je kunt exalteren van geluk.

Neutraliteit bestaat altijd in jou, als je haar voor het eerst ontdekt is het misschien een fluister stemmetje tijdens een zware storm. Het is in onze hectische samenleving gemakkelijk om neutraliteit over het hoofd te zien. De kakofonie van verwachtingen, eisen en de ander op de eerste plaats stellen (je doet het voor een ander) zijn leugens waarin we meegezogen worden waardoor onze oase van neutraliteit moeilijk te vinden is. Maar toch, je kunt je misschien wel herinneren dat je ooit werd meegesleurd in een draaikolk van woede, angst of depressie en dat er toch een stukje bewustzijn in het midden was dat alles stil waarnam. Het onthechte bewustzijn waar vragen uitgroeien zoals: “waar doe ik dit voor?”, “dat ben ik toch helemaal niet?”

Dat is het oog, het middelpunt van de orkaan waarin je neutraliteit zich nooit laat meeslepen door de gekte van de kakofonie in onze maatschappij. En hoe slecht de situatie ook lijkt te zijn, je kunt daar altijd in gaan schuilen. Het is aan te raden om dagelijks onze neutraliteit te cultiveren, neutraliteit is de natuurlijke toestand van heel ons wezen. Neutraliteit is echte kracht waar angst verdwijnt, ook voor de tijden die op ons afkomen.

Hoe kunnen we haar terugvinden? Vooreerst stoppen met energie in een reactie te steken dat naar verzet, verwachting, prestatiedrang, inspanning of een oordeel stroomt. Want daarmee geven we telkens een stukje van onze inherente neutraliteit weg. Daar waar je energie naartoe stroomt wordt steeds sterker. dat zijn universele principes: “ datgene waar je aandacht naartoe gaat zal je ook bestendigen, en daarmee zal het groeien in je levenservaring”.

We kunnen ook stoppen met te projecteren. Elke mens op aarde zal steeds je projectie reflecteren. We projecteren onze verwachtingen, oordelen en schuld op andere mensen, we gaan concurreren en spannen ons daarvoor in. Maar het is onmogelijk iets in een ander te herkennen als je het zelf niet hebt. Eigenlijk gaat het erom om bij elke reflectie je emoties als een objectieve leidraad te gebruiken en innerlijke pijnen op te lossen. Emoties die oplaaien als je waarneemt tonen aan dat je nog wat innerlijk huiswerk hebt. Als je kunt waarnemen in neutraliteit, in de stilte van elke storm, zonder gestoord te worden door emoties, dan sta je in de kracht van je integriteit. De mooie oefening is om het brandpunt van onze aandacht weg te halen bij de ander als oorzaak en deze terugbrengen naar ons eigen innerlijk wezen en onze opdracht. Deze blog is belangrijk om te begrijpen, doe moeite om dit te begrijpen, want het is zo belangrijk om een grote stap te kunnen zetten om echt GEZOND te kunnen worden. Je bent pas gezond als je jouw zielsdoelstelling tot uitdrukking kunt brengen waar je hart van gaat zingen. De ervaring van geluk heet dat. Dat geldt voor iedereen.

We leren steevast om in angst te leven. 

Angst is het machtsmiddel bij uitstek om mensen te manipuleren. Al van in de kindertijd leren we in angst te leven. We horen over natuurlijke selectie, de overwinning van de sterkste en het succes van de slimste. Maar er wordt zo buitengewoon weinig gesproken over de glorie van de liefhebbende. 

Er wordt voortdurend aandacht gegeven om de beste, de slimste of de sterkste te zijn op welke wijze dan ook. Als je op één of andere manier hier niet aan voldoet vrees je verlies. Want dat is de grote illusie die wij leren: “dat de mindere zijn, betekent dat je de verliezer bent.”

Handelingen uit deze angst is de echte dieperliggende oorzaak dat we de glorie van wie we werkelijk zijn niet kunnen nastreven. Daarom kies ik, Daniël, voor handelingen die op onvoorwaardelijke liefde steunen. Op deze wijze doe ik veel meer dan alleen maar overleven, winnen of gedijen, in feite interesseert het me eigenlijk niet meer. 

Ik ervaar liever de volle glorie van wie ik werkelijk ben en wat ik nog zou kunnen worden in dit leven. Ik kies om alles wat ik heb geleerd tijdens de school in de prullenmand te gooien. Alle lessen van “welwillende” maar misleidende, wereldlijke begeleiders gooi ik in de prullenmand. Al hun “wijsheid” is afkomstig van een andere bron dan het Goddelijke dat mijn bron is. 

Mijn grootste geheugensteun om te weten wie ik werkelijk ben komt niet van buiten mijzelf, maar is de stem in het binnenste. Daar bedien ik mij van omdat het ook het meest toegankelijke is. Dat is de stem van de verbondenheid met het Goddelijke. Deze stem zegt me of al het andere waar of niet waar is. 

Deze stem zegt me wat aan de medische wetenschap, politiek, instituten, schoolsysteem enzovoort correct is of niet. Deze innerlijke stem is mijn radar die de koers uitzet, die het schip bestuurt, de reis leidt, en ik heb geleerd dit toe te laten. Het is het soevereine voelen, denken in mijzelf, vrij van angst.

Ik kies voor handelingen die op liefde zijn gebaseerd en leer daar nog steeds van als ik toch nog een fout maak. Dankzij deze fout kan ik dieper in mezelf gaan, mezelf beter leren herinneren, de fout begrijpen, bestaansrecht geven en uiteindelijk nog meer glorie ontdekken in mezelf. 

De schoonheid van heel mijn wezen. Zo kijk ik naar mensen die de schoonheid van iedereen en van zichzelf kunnen zien. Mijn leven heeft één doel. Dat is voor mezelf op de eerste plaats en dan voor alle anderen, om de hoogste glorie te ervaren. 

Het geheim is dat alles wat ik eerst aan mezelf geef, automatisch ook aan de ander geef. Omgekeerd, wat ik nalaat te geven aan mezelf, laat ik ook na te geven aan een ander. Precies dit laatste doen we constant, want we hebben geleerd om de ander eerste te helpen, “je doet het voor de ander”. Op deze wijze blijven we individueel als collectief in de psychologische matrix “dramadriehoek” hangen en kunnen we niet ontdekken welke glorie in elk van ons huist. 

Ik doe niets voor een ander, ik doe alles voor mezelf op de eerste plaats, en daarmee doe ik alles voor een ander. Begrijp deze paradox. Het leven is geen leerschool. Nee, ik kies om steeds mezelf te herinneren en te  “herscheppen” dankzij mijn innerlijke stem om de glorie tot uitdrukking te brengen. 

Ik handel daarom altijd vanuit wat ik herinner wat ik al weet, en daarom hoef ik op school en de maatschappij geen angst te leren. Authenticiteit, soevereiniteit, uniciteit zijn mijn sleutelwoorden. Angst hult onze lichamen in kleding terwijl liefde ons toestaat naakt te zijn. 

Door voor mezelf op te komen berokken ik aan anderen geen schade, dus het is niet egoïstisch zoals velen dit zullen stellen. Nogmaals in herhaling: als ik kies om mezelf te zijn, kan ik alles geven aan mezelf op de eerste plaats, daarmee mijn problemen oplossen. 

En als mijn problemen opgelost zijn, dan pas kan ik anderen ondersteunen. Voor jezelf opkomen is een daad van onvoorwaardelijke liefde en zo kun je onvoorwaardelijke liefde geven aan de ander. Warme groet

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *