Multiple sclerose

Hoe deze ziekte herkennen?

Multiple sclerose is een verzameling van ontstekingen en beschadigingen aan de myelineschede ofwel de beschermlaag van je zenuwcellen van het centrale zenuwstelsel. Waarbij hersenen en ruggenmerg op verscheidene plaatsen en op verschillende tijdstippen eveneens kunnen worden aangetast. De zenuwen versturen elektrische impulsen naar alle delen van je lichaam met boodschappen uit de hersenen en vice versa. Deze boodschappen van de hersenen naar het lichaam zijn o.a. signalen naar de spijsvertering, de stofwisseling, de hartslag en ook de motoriek. Myeline heeft enerzijds een beschermende functie, anderzijds zorgt het voor een snellere geleiding van de zenuwimpulsen. 

Bij multiple sclerose wordt dit beschermende myeline beschadigd (demyelinisatie), wat de zenuwimpuls geleiding via synapsen grondig verstoord en vervormd. Hierbij ontstaat veel schade aan het zenuwweefsel. Dit leidt tot heftige ontstekingsreacties met veel pijn tot gevolg. Deze witte stof bestaat uit de uitlopers van de zenuwcellen terwijl de zenuwcellen zelf de grijze stof vormen. Deze soms zeer lange zenuwuitlopers, ook axonen genoemd, verbinden de zenuwcellen met elkaar en met de rest van het lichaam. Langs deze axonen worden elektrische signalen gestuurd, waardoor overdracht van informatie tussen de verschillende zenuwcellen mogelijk is. Deze axonen zijn omgeven door een mergschede of myeline.

Deze schade kan leiden tot spasmen en spierpijn, algemene vermoeidheid en zwakte, spijsverteringsproblemen, disfunctie maag-darmkanaal en de blaas, duizeligheid, depressie, krachtverlies, gevoelsstoornissen, geheugenproblemen, problemen met het zicht en het gehoor. Uiteindelijk ook geestelijke problemen. Multiple sclerose is een zeer heterogene ziekte, die bij iedereen anders verloopt. Zo kunnen mensen soms sterk verschillen in de symptomen en de ernst ervan, in de frequentie waarmee ze opflakkeringen doen en de mate waarin deze herstellen, in de leeftijd waarop de ziekte begint, en de reactie die ze op behandeling vertonen. er bestaan verschillende vormen van multiple sclerose. Uiteindelijk kan multiple sclerose leiden tot gedeeltelijke of volledige verlamming van de benen, waardoor je genoodzaakt bent ondersteuning te gebruiken met stokken of krukken, in het ergste geval een rolstoel. Maar het hoeft niet zo ver te komen.

Herkennen van multiple sclerose

Mensen met Multiple sclerose hebben vroeger vaak ziektes gehad met ontstekingen.

Heb je in het verleden veel last gehad van ooraandoeningen, keelontstekingen, sinusaandoeningen, vaginale ontstekingen. Deze aandoeningen komen soms zeer veel voor in de kindertijd en jongvolwassenen, nog voordat multiple sclerose zich heeft uitgedrukt. Maar, let wel correlatie is geen causaliteit natuurlijk. De beschadigde myelineschede veroorzaakt onderstaande symptomen. Het is belangrijk te beseffen dat deze symptomen niet altijd tot de diagnose multiple sclerose leiden. Alleen als de klachten in ernstige mate zijn kan er sprake zijn van multiple sclerose.

Wees bewust dat je deze neurologische problemen ook kunt hebben als je geen multiple sclerose hebt, pas als je deze symptomen in ernstige mate hebt kan je spreken over multiple sclerose. Je kunt door een neuroloog een MRI scan laten uitvoeren om beschadigingen van het zenuw en hersenweefsel op te sporen, echter wees bewust dat deze beschadigingen moeilijk op te sporen zijn. Dus als de neuroloog geen beschadiging vindt wil dit niet zeggen dat ze er niet zijn.

-Het eerste stadium kenmerkt zich met oogproblemen, meestal één oog. Een wazig zicht, verlies van vermogen om kleuren te zien, pijnlijke ogen, dubbelzien en in het slechtste geval een volledig gezichtsverlies.

-Zenuwtrekken.

-Algemene chronische vermoeidheid en zwakte.

-Chronische pijn in de spieren.

-Er ontstaat een een doof gevoel in de armen en/of de benen aan één kant van het lichaam gevolgd door de andere kant.

-Problemen met lopen door verlammingsverschijnselen, in ernstige gevallen de noodzaak van een rolstoel.

-Onduidelijke spreken, concentratieproblemen en geheugenproblemen.

-Mistig gevoel in het hoofd.

Als je minimaal zes van bovenstaande symptomen hebt kun je spreken van MS die van toepassing is.

Je kunt door een neuroloog een MRI-scan laten maken om beschadigingen op te zoeken. Het is echt moeilijk om beschadigingen op te sporen, en zelfs als ze niets vinden betekent dit niet dat je ze niet heb.

Wat is multiple sclerose nu precies?

Het is absoluut geen auto-immuunziekte die de myelineschede aantast en aanziet als indringers. Nee het lichaam valt zichzelf nooit aan. Gifstoffen en toxines die niet op tijd uit je lichaam kunnen worden afgevoerd doen dat. Dit gebeurt als gevolg van verzwakte conditie van de gastheer of gastvrouw. Meestal liggen ook opgestapelde zware metalen in het vet van het zenuwweefsel dat afkomstig kan zijn van vaccinaties, medicijnen, bewerkte voeding, amalgaamvullingen, meubels, chemtrails en milieuvervuiling. Op de beschadigde myeline cellen en zenuwcellen komen voornamelijk exosomen (virussen) in actie om deze beschadigde cellen op te ruimen. Vele gifstoffen die bij dit opruimingswerk vrijkomen kan leiden tot verdere celbeschadiging, ontstekingsreacrties en cytokine aanvallen. Het is meestal het Epstein barr exosoom dat actief is op het zenuwweefsel om beschadigde zenuwcellen op te ruimen. Maar zoals eerder gezegd, daarbij komen giftige toxines vrij die de zenuwcellen verder beschadigen waardoor de ontstekingsreacties chronisch worden.

zenuwcel
zenuwcel

Het Epstein barr “virus” (exosoom)

Het Epstein barr is het gevolg van chronische ontstekingen door beschadigde lichaamscellen. Dikwijls giftige stoffen en de effecten van biologische conflictsituaties en trauma’s. Het is duidelijk te begrijpen dat geen enkel “virus” of bacterie de oorzaak is van ontstekingen, maar eerder het gevolg van ontstekingen. Het is nog niet empirisch-wetenschappelijk aangetoond dat virussen bestaan. Ik spreek liever over exosomen. Gifstoffen en toxines die verzuring veroorzaken met een daaruitvloeiende celbeschadiging is de echte oorzaak van multiple sclerose. De meeste vormen van Epstein barr exosoom zijn mild en niet zo agressief als de variant die bij multiple sclerose is betrokken. Meestal is dit exosoom latent aanwezig in je lichaam of krijg je dit binnen via de kusjesziekte ofwel de ziekte van Pfeiffer, mononucleosis. Het wordt dikwijls via de moederlijn door zwangerschap doorgegeven aan de baby. Het is altijd het lichaam dat beslist om latente microben te activeren.

De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem (immuniteit – vals concept) is je belangrijkste wapen tegen zenuwbeschadiging . Het is dus belangrijk om alles te doen om de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem te kunnen geven wat het echt nodig heeft. Een zeer sterk gezondheidssysteem waarbij er wel herstel mogelijk is binnen handbereik en met wat geduld zeker te bereiken valt. Het vraagt een grote omschakeling van levensstijl en voeding. Even belangrijk is het cultiveren van emotionele stabiliteit en het oplossen van biologische conflicten (trauma’s) en hun sporen.

Co-factoren die de zenuwcellen beschadigen waardoor het Epstein Barr geactiveerd wordt

Het Epstein Barr (exosoom) gaat gepaard met een unieke combinatie van bacteriën, schimmels. Deze hebben allemaal de functie om door toxische stoffen en effecten van biologische schokken beschadigd weefsel te ontgiften en te herstellen. Zuiveren van zware metalen en andere giftige stoffen die vastzitten in het lichaam. Dat vraagt een sterke algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.

Onderstaande co-factoren verhogen namelijk het risico om multiple sclerose te ontwikkelen, en zitten in je systeem als je multiple sclerose hebt.

 1. De zware metalen zoals kwik, koper, aluminium die het vermogen van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem verzwakken om het lichaam tegen aandoeningen te beschermen. Deze zware metalen zijn toxisch voor het zenuwstelsel.
 2. Overgroei van streptokokken A en B als gevolg van niet verteerde voeding in de darmen. Gistende of rottende voeding die het slijmvlies irriteren. De darmflora maakt 70% uit van de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, maar rottende of gistende voeding tast deze darmflora aan. Het gevolg is dat de lymfe dat voor 80% verbonden is met de darmen overbelast wordt.
 3. Candida (houdt ook van zware metalen en toxines). De candida albicans schimmelovergroei is eveneens het gevolg van intoxicatie van het lichaam. deze schimmel heeft de natuurlijke functie om gifstoffen af te breken en te elimineren. Maar produceert in het menselijke lichaam mycotoxines die eveneens schadelijk zijn voor het zenuwweefsel.
 4. De combinatie met andere exosomen zoals het Cytomegalo die betrokken zijn bij de slijmvliezen.
 5. Helicobacter Pylori als gevolg van gistende en rottende voeding in de maag die cellen van het maagslijmvlies en de maagwand heeft aangetast.

Hoewel deze factoren Multiple sclerose haar specifieke kenmerken geven, is Multiple sclerose in haar basis slechts een vorm van ontstekingen door gifstoffen en Epstein barr. Het is belangrijk om dit te begrijpen om het mysterie van de ziekte te doen verdwijnen en gericht een einde te maken van de aandoening.

De zware metalen

Het is in onze tijd bijna onmogelijk om te voorkomen dat je zware metalen in je lichaam binnenkrijgt. Denk maar aan kwik, aluminium, cadmium, koper, nikkel, lood, koper, tin, arsenicum e.a. Deze zware metalen gaan zich opstapelen in de lever, galblaas en darmen. Zware metalen zijn zwaarder dan water en gaan bezinken om achter te blijven tussen de darmvlokken van de darmen. Ze vormen eveneens een voedingsbodem voor destructieve bacteriën. Het dient wel gezegd te worden dat deeltjes zware metalen die groter zijn dan de agström grootte door de peristaltische beweging en met behulp van een evenwichtige darmflora via de stoelgang uitgescheiden worden. Dit in tegenstelling van zware metalen in vaccins (komt rechtstreeks in het lichaam binnen), sommige medicijnen, deodorants, huidverzorgingsproducten, amalgaam, schoonmaakproducten enzovoort. Besef dat amalgaam kwik, en thallium bevat, beide neurotoxisch zijn. Het giftige nikkel zit in gouden kronen. Er is veel cadmium in kunstgebitten. Weet dat cadmium 5 x giftiger is als lood. Na jarenlange warmte en vochtigheid in de mond komen schadelijke metalen vrij die tussen de darmvlokken achterblijven.

Zware metalen gaan in het vochtige milieu van het lichaam oxideren. Zelfs goud oxideert. Het grootste probleem met zware metalen is dat ze voedingsbodem zijn voor een destructieve overgroei van bacteriën, wormen, schimmels en parasieten. Wanneer deze schadelijke organismen deze zware metalen ‘verorberen’, produceren zij neurotoxische gas dat zich hecht aan ammoniakgas en zich een weg baant doorheen de darmwand en zo in het lichaam terechtkomt. De ammoniak doorlaatbaarheid neemt de zware metalen mee in het lichaam. De meeste gassen worden via de longen uitgescheiden als je ademhaling zeer goed is, longkamers goed geopend door een krachtig middenrif (en zeker geen mondmaskers dragen)

Tegelijkertijd veroorzaken zware metalen ook celbeschadiging van de darmen met ontstekingsreacties in het spijsverteringskanaal tot gevolg. Denk maar aan chronische ontstekingsziekten zoals de ziekte van Crohn, Colitis, het prikkelbare darmsyndroom e.a. Ik zeg duidelijk dat dit niet de enige oorzaak is van chronische ziekten, of degeneratieve aandoeningen van het zenuwweefsel, maar het cumuleert wel met andere factoren die ik reeds eerder vermeld heb.

Wat kun je doen om zware metalen te verwijderen uit je lichaam?

Een grote schoonmaakbeurt is trouwens geschikt voor alle verontreinigingen van zware metalen en andere gifstoffen in je lichaam. Gebruik vers korianderblad en groene groente bij elke hoofdmaaltijd. Koriander is een plant uit de schermbloemigen familie en bereikt moeilijke plaatsen in je lichaam zoals sommige delen in de hersenen om de zware metalen die daar opgeslagen zitten te onttrekken. Het drinken van enkele koppen Pau D’arco (lapacho thee) heeft een sterk ontgiftende werking op het bloed en de lymfe. Lapacho (Pau d’arco) is een thee van de inca’s dat zuiverend werkt op het zenuwstelsel met antivirale eigenschappen. Hetzelfde kan gezegd worden van ojibwa thee van de Amerikaanse indianen. Beide theesoorten zijn te vinden in een goede natuurwinkel of op internet. Deze theesoorten versterken de werking van koriander. Korianderzaad is zeer goed voor de maag en de afscheiding maagsappen en enzymen. Het zuivert eveneens het bloed.

-Amalgaamvullingen vervangen door composietmaterialen.

-Geen vaccinaties en/of de griepprik. 

-Elke dag 25 gram het pure korianderblad (biologisch) en korianderzaad voor betere spijsvertering. Koriander is heilzaam om het maagzuur balans te herstellen.

-Elke dag 10 gram biologische peterselie.

-Zeoliet is een mineraalrijke klei dat zeer veel zware metalen kan binden, bij voorkeur in vloeibare vorm. Modderbaden zijn eveneens heilzaam bij multiple sclerose.

-Asafoetida, een specerij die de darmvlokken reinigt van verdroogde slijmresten en afvalstoffen en hun toxines en zware metalen.

-Kruidnagel helpt de spijsvertering om zware metalen en toxines af te voeren.

-Spirulina (bij voorkeur uit Hawaï). In poedervorm, één koffielepel per dag.

-Knoflook. 2 teentjes per dag.

-Salie, twee eetlepels per dag.

-L-glutamine in poedervorm, 1 theelepel in water of groentesapje.

-Weegbreeblad, elke dag een kopje thee.

-Rode klaverbloesem, elke dag twee kopjes thee.

Combineer verschillende kruiden en planten om synergetische reinigingskracht te bekomen in je lichaam. Er bestaat geen wonderplant tegen multiple sclerose, maar een goede variatie en veel combineren kan wel remissie versterken en doen ontstaan.

Een krachtige detox van zware metalen: Zeer goed bij alle degeneratieve zenuwaandoeningen.

Gerstegrasextractpoeder: Verwijdert zware metalen uit je milt, pancreas, spijsverteringskanaal en de voortplantingsorganen. Het bereidt de kwik voor op complete absorptie door spirulina. 1 à 2 theelepels gemengd met water of sap.

Spirulina (bij voorkeur uit Hawaï): Haalt zware metalen uit je brein en het centrale zenuwstelsel en lever en absorbeert de zware metalen die door het gerstegrasextractpoeder zijn vrijgekomen. Neem twee theelepels gemengd met water, kokoswater of sap.

Koriander: Bereikt de moeilijke plekken en onttrekt hieruit de zware metalen die al heel lang in je lichaam zitten. Verwerk een handjevol in je smoothie of sap of als garnering van je gerechten, salade (in de zomer) of guacamole.

Wilde bosbessen: Maakt zware metalen uit je brein vrij, en herstelt tegelijkertijd de openingen die ontstaan tijdens het verwijderen van de zware metalen.

Dit is belangrijk voor je hersenweefsel. werkt ook zeer krachtig tegen Alzheimer.Wilde bessen, bosbessen, cranberry’s zijn rijk aan antioxidanten en maken zware metalen los uit je brein. Andere bosvruchten herstellen de beschadigingen aan de myelineschede en hersenbarrière. Dit kleinfruit steeds tussen de maaltijden door consumeren en tijdens het seizoen. Niet spoelen tenzij er aarde op kleeft. Vers kleinfruit bevat waardevolle verheven probiotica voor de darmwerking. Nu tijdens de zomer 150 gram van dit superfruit per dag.

Eet 150 gram per dag.

Atlantische dulse: Dit is een soort wier dat kwik, lood, aluminium, cadmium, koper en nikkel bindt en doorheen de hersenbarrière breekt om het af te voeren. Dulse dringt zeer diep in de weefsels en de hersenen door en moeilijk te bereiken plaatsen in het lichaam. Het laat de zware metalen weer los buiten het lichaam. Elke dag twee eetlepels dulsevlokken of in bladvorm.

Deze vijf krachtige zware metaal verwijderende voedingsmiddelen voorzien je lichaam van essentiële voedingstoffen om de schade die zware metalen hebben veroorzaakt te herstellen.

Wilde planten die ons helpen met een sterke ontgifting zijn paardenbloem, kliswortel en mariadistel. Deze wilde planten hebben een sterk bittere smaak en je kunt er thee van zetten. Paardenbloemblad kun je als groente eten en de wortel kan meegestoofd worden in groenteschotels. Van kliswortel kun je soep bereiden.

Mariadistel kun je als supplement aanschaffen. Deze wilde planten hebben de kracht om zware metalen uit het lichaam af te voeren.

Voeding bij metaalintoxicatie

Voor een volledige ontgifting van zware metalen kun je de dag beginnen met het eten van een teentje knoflook. Dit versterkt de lever in het ontgiften en zuiveren.

Eet daarbij verse peterselie om de typische knoflookgeur in de ademhaling te voorkomen. Peterselie ontgift ook zware metalen uit het lichaam. Het een zal dus het andere gaan versterken. Gebruik door de dag alle voorgaande tips die ik net heb verteld. Het ontbijt mag bestaan uit havermout, Basmati of zilvervliesrijst. Deze graansoorten bevatten grote hoeveelheden zink en selenium. Belangrijke mineralen om het lichaam te helpen met het verwijderen van zware metalen.

Gebruik zongerijpte biologische groenten voor het middagmaal. Ik denk aan broccoli en andere koolsoorten, artisjokken, spinazie, spinazie van brandnetels (sterk ontgiftend), avocado, uien, asperges, sla, zoete aardappel, komkommers, venkel, bleekselderij,  kiemen. Zaden en noten zijn makkelijk te verteren, eet regelmatig lijnzaad, pompoenzaad, amandelen, walnoten, sesamzaad en zonnebloempitten. 

Vermijd echter pasta’s gemaakt van pinda noten, zoals pindakaas. Omega vetzuren zijn zeer belangrijk voor de rode bloedcellen, zenuwcellen en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Omega vetzuren zijn te vinden in avocado, eerste koude persing olijfolie en lijnzaadolie. Steeds na de bereiding toevoegen. 

Biologisch zongerijpt fruit als tussendoor zoals papaja’s, klein fruit tijdens het seizoen, perziken, abrikozen (ook gedroogde abrikozen), citrusfruit, pitfruit, 

granaatappel, druiven, meloenen, mango’s, vijgen en dadels. Paranoten zijn sterk ontgiftend voor het lichaam, ze bevatten eveneens veel zink en selenium.

Kokosolie raad ik aan om de maaltijden mee te bereiden. De middellange vetzuren uit kokosolie zoals laurinezuur en capronzuur helpen je lichaam om andere vetten waarin zware metalen geïsoleerd zitten af te breken en het lichaam uit te drijven.

Gezonde voeding is al een krachtig hulpmiddel om je lichaam te ontgiften van zware metalen en andere gifstoffen. Zorg voor de natuurlijke kleuren uit de voeding en een evenwichtig smakenpallet van zoet, zuur, zout, bitter, wrang en scherp elke dag opnieuw!

Wees bewust dat geraffineerde oliën, suikers en margarine het ontgiften van zware metalen volledig tegenwerkt. Deze geïndustrialiseerde voedingsmiddelen zijn op zich al giftig voor het lichaam en gaan de zware metalen diep in de weefsels laten doordringen en vastzetten. Belangrijk om weten is dat fastfood, chemische toevoegingen zoals E-nummers en bewaarmiddelen en alle voeding dat door de industrie is bewerkt, de opname van zware metalen in de spijsvertering zal doen toenemen. Vermijd raapzaadolie omwille van de zeer lichte arsenicumverbindingen.

Eveneens genetisch gemanipuleerde maïs en andere gewassen vermijden, het lichaam herkent dit niet meer als voedsel; en dat geeft grote problemen.

Ten slotte versterk je jouw algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en het vermogen te ontgiften van zware metalen door voldoende lichaamsvriendelijke beweging, maar nooit competitie. Yoga, wandelen, fietsen of dansen zijn ideaal. Ze verminderen de klachten van vermoeidheid, zorgen voor een betere spierkracht, uithouding en prestatievermogen (bvb. langere wandelafstand).

Ga op tijd gaan slapen en sta op tijd op, respecteer het dag en nachtritme. Om 22.00 uur gaan slapen is ideaal om je lichaam mee te helpen met het ontgiftingsproces.

Eet ‘s avonds geen grote maaltijden, ze verteren toch niet goed omdat de spijsvertering tijdens de nacht niet actief genoeg is. Cultiveer eveneens emotionele stabiliteit en vermijd stressfactoren.

Andere tips:

Loop meer in de zon. Als de zon te sterk is, zoek de schaduw op, luister naar je lichaam. Gebruik absoluut geen zonnebrandmiddelen, met hun chemicaliën en nanodeeltjes vormt het een zware belasting voor de lever en belemmeren de aanmaak van vitamine D. Vitamine D is eveneens belangrijk voor herstel van multiple sclerose. Vitamine D heeft een beschermend effect op het zenuwweefsel.

Zonlicht kost niets en is uitermate belangrijk als je degenerative zenuwaandoeningen hebt. De zon is nog nooit gevaarlijk geweest als je luistert naar de interne signalen van het lichaam. 100 jaar geleden waren chronische aandoeningen en huidkanker eerder een zeldzaamheid. Bovendien verhinderen zonnebrandmiddelen het vermogen van het lichaam om zware metalen af te voeren.  Zonlicht heeft ontgiftende eigenschappen en in de zon lopen maakt je vrolijk. Ultraviolet C is antiseptisch. De hersenen maken geneeskrachtige stoffen aan dankzij de zon en deze hebben eveneens een ontgiftende werking. Zonnebrandmiddelen en zonnebrillen blokkeren de productie van vitamine D en de therapeutische eigenschappen van de zon. Eigenlijk zijn zonnebrandmiddelen voor niemand goed.

Verwarm of bewaar geen voedsel in plastic, plastic bevat giftige stoffen en soms zware metalen die in de voeding kunnen lekken. Stop met roken. Ga naar de sauna en neem af en toe een koude- of ijsbad, Hippocrates sprak al over de heilzame ontgiftende werking van ijswater. Vermijd stimulerende middelen, ze onderdrukken de algemene gezondheid en de ontgifting van het lichaam. Gebruik geen kunstmatige zoetstoffen en light producten. Probeer de consumptie van dierlijke eiwitten te verminderen, eet af en toe eens vegetarisch, dat komt de spijsvertering ten goede en is ook goed voor het milieu.

Genezen van multiple sclerose:

In herhaling, MS is geen auto immuunziekte, de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem valt je niet aan, dat doen giftige stoffen en verzuring van weefsels, het “virus-exosoom” is het gevolg. Alles wat leeft in de natuur is gericht op overleving, niets in de natuur is op basis van oorlog of om zichzelf te vernietigen. Lichaamscellen vallen geen andere lichaamscellen aan. 

Elke lichaamscel wilt overleven, dat is een natuurwet. Een krachtig Gezondheidssysteem is de echte hoop op genezing van Multiple sclerose.

De medicijnen die gebruikt worden om Multiple sclerose te genezen verzwakken echter de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, dit klopt dus niet. De algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem boosten is veel belangrijker. De schadelijke stoffen uit medicijnen houden het Epstein barr nog eens overactief. Medicijnen werken dus niet.

 1. Omega 3 in de derivaat vorm (niet de basisvorm) is eicosapentaeenzuur en docosahexaeenzuur, en deze gaan de myelineschede beschermen en versterken. Essentiële omega 3 in basisvorm komt niet in vis en algen voor, wel in sommige plantaardige ongeraffineerde koudgeperste oliën.  Basis Essentiële omega 3 (alfa linoleenzuur) is belangrijk voor de celstructuur van de zenuwcel en basis omega 6 (linolzuur) is zeer belangrijk voor de celademhaling en de hemoglobine. Linolzuur is aanwezig tussen de dubbele fosfolipidenlaag van het celmembraan om letterlijk de zuurstof tot in de cel te trekken. Vermijd het gebruik van vis omdat de oceanen sterk vervuild zijn door zware metalen, en dit komt in het visbestand terecht. Wees bewust dat het lichaam zelf derivaat kan aanmaken van de essentiële basisvorm, maar niet andersom.
 2. L-glutamine verwijdert toxines uit de hersenen en ondersteunt de functie van de neuronen.
 3. Pruikzwam is een medicinale paddenstoel die de myelineschede beschermt en de functie van de neuronen ondersteunt.
 4. Alfa-liponzuur ondersteunt eveneens de functie van de neuronen, helpt bij het herstel van neuronen en neurotransmitters.
 5. Monolaurine (kokosvet). Na de goede vertering van kokosvet worden de triglyceriden omgezet in monoglyceriden en vrije vetzuren. Dan verkrijgt het kokosvet zijn antiseptische eigenschappen en reinigende vermogens voor het lichaam. Beschermt en voedt zenuwcellen, de myelineschede en de hersenbarrière. Kokosvet en andere verzadigde vetten transporteren voedingstoffen voor het zenuwweefsel. Het zenuwweefsel is het enigste weefsel in het lichaam dat niet rechtstreeks gevoed wordt door het bloed. Wees niet zuinig op verzadigd vet, ze stimuleren het vetmetabolisme waarbij het lichaam veel toxines kan verbranden en af voeren. Andere goede vetzuren in kokosvet: caprylzuur en capronzuur.
 6. Curcumine is een krachtige ontstekingsremmer, gunstig bij ontstekingen van het zenuwweefsel en vermindert pijn.
 7. Gerstegrasextractpoeder: Bevat micronutriënten die het centrale zenuwstelsel voedt. Het voedt de myelineschede, hersenweefsel en neurotransmitters.

Geneeskrachtige voeding:

De volgende lijst bevat groenten en vruchten die je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem boosten en helpen om beschadigde cellen op te ruimen zodat  gezonde cellen weer de overhand krijgen. Dat zal de activiteit van het Epstein Barr uiteindelijk doen afnemen. Gezonde weefsels produceren geen exosomen die symptomen veroorzaken omdat het dan ook niet nodig is. Probeer elke dag tenminste vier van deze voedingsmiddelen te eten, en varieer zoveel mogelijk. De eerste voedingsmiddelen zijn de meest krachtige. Neem steeds biologisch en goed zongerijpt.

 1. Wilde bosbessen en kleinfruit: verwijderen de neurotoxinen van de zware metalen en de uiterst giftige toxines die vrijkomen als gevolg virale activiteit bij het opruimen van beschadigde cellen. Bacteriële omhulsels (gestorven bacteriën) zijn eveneens giftig en moeten door de lever en andere ontgiftingsorganen ook opgeruimd worden. Dit kan belasting geven in je lichaam waarbij het lichaam jou beroerd zal maken om energie vrij te krijgen voor dit schoonmaakwerk. Wilde bosbessen zuiveren de lever.
 2. Selderij, knolselderij en bleekselderij: levert minerale zouten aan het zenuwstelsel en versterkt het maagzuur.
 3. Kiemen bevatten een hoog gehalte aan zink en selenium, twee essentiële mineralen voor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.
 4. Asperge: reinigt de lever en de milt, versterkt de pancreas. De wilde asperge is een geneeskrachtige plant uit de ayurveda, Asparagus racemosus of shatavari.
 5. Spinazie: bevat goed opneembare micronutriënten voor het zenuwstelsel en helpt het lichaam te ontzuren, creëert een alkalische omgeving in het lichaam.
 6. Koriander: verwijdert zware metalen die diep in het lichaam zijn opgeslagen zoals de zenuwen, ligamenten en het endocriene systeem. Peterselie: gaat vooral koper en aluminium uit je systeem gaan verwijderen.
 7. Knoflook: werkt antibacterieel.
 8. Gember draagt bij aan de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen en verlicht spasmen die veroorzaakt worden door activiteit Epstein barr.
 9. Frambozen zijn zeer rijk aan anti-oxidanten die de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem ondersteunen en het teveel aan vrije radicalen afvoeren uit de bloedsomloop.
 10. Sla bevat veel bitterstoffen en stimuleert de darmperistaltiek. Draagt bij aan de verwijdering van toxische stoffen en Epstein barr uit de lever.
 11. Papaja’s bevatten, natuurlijke spijsverteringsenzymen die het gehalte van maagzuur verhogen en versterken. Versterkt het zenuwweefsel.
 12. Abrikozen versterken het bloed en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem, de gedroogde abrikozen zijn bruin en niet behandelt met zwavel. Vermijd alles waar zwavel aanwezig is.
 13. Granaatappels hebben de smaken bitter en wrang in zich en helpen bij de ontgifting en de reiniging van de lymfesysteem en het bloed.
 14. Grapefruit zijn rijk aan bioflavonoïden en calcium, en versterken daarbij de algemene gezondheid om gifstoffen te verwijderen. De pitten van grapefruit in extract is nog krachtiger om het lichaam te zuiveren.
 15. Boerenkool bevat een hoog gehalte aan alkaloïden ( bitterstoffen, basische verbindingen) en deze beschermen tegen intoxicatie.
 16. Zoete aardappels dragen bij aan de verwijdering om afvalstoffen en toxines die vrijkomen door Epstein barr activiteit uit de lever en het bloed.
 17. Komkommers versterken de bijnieren en de nieren en helpen giftige neurotoxines uit het bloed.
 18. Venkel bevat sterke stoffen die bijdragen om het Epstein Barr te verwijderen.
 19. Sinaasappels en mandarijnen (biologisch omwille van de zware metalen en pesticiden), papaya en mango, meloenen, druiven, citroen en limoen, bosvruchten, appels, wees niet bang voor zongerijpt fruit. Eet steeds fruit tussen de maaltijden door, nooit tijdens de maaltijd! Niet teveel fruit tijdens de koude wintermaanden tenzij met specerijen of meegekookt in de maaltijd.

Geneeskrachtige specerijen en supplementen:

Deze helpen de immuniteit te boosten en de schade te herstellen die door Epstein barr is veroorzaakt. Eveneens in de volgorde van belangrijkheid.

 1. Kattenklauw: Zeer bitter en vermindert dat de hoeveelheid giftige stoffen die vrijkomen door activiteit van Epstein barr en streptokokken A en B. Niet aan te raden bij zwangerschap.
 2. Colloïdaal zilver vermindert de virale belasting van het Epstein barr. Het is een omstreden supplement. Zilver kan niet gepatenteerd worden. Wees wel voorzichtig en laat je goed informeren.
 3. Zink versterkt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en beschermt de schildklier tegen ontstekingen. Je hebt veel verzadigd vet nodig om de opname van zink te stimuleren.
 4. Vitamine B12, is zeer belangrijk voor het zenuwweefsel. Als supplement in de vorm van methylcobalamine en/of nosylcobalamine. Saffraan is een natuurlijke bron van vitamine B12. Zoethout, zeegroenten, smeerwortel, gemeber, boekweit, zonnebloempitten, druiven, perziken, amandelen, fenegriek, ginseng, hop, klis, honingkaars, paardebloem, klaver, bananen en doperwten bevatten allemaal een beetje natuurlijke vitamine B12. Belangrijk is om de spijsvertering te koesteren, want Bacteriën in de dunne darm produceren deze belangrijke vitamine B12 en deze wordt opgenomen in het laatste deel van de dunne darm, het ileum.
 5. Zoethoutwortel heeft antivirale eigenschappen en verlaagt het gehalte giftige stoffen die vrijkomen door Epstein barr activiteit. Zoethout versterkt de nieren en bijnieren.
 6. Citroenmelisse is eveneens antiviraal en antibacterieel, werkt ontgiftend in het lichaam en versterkt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem.
 7. Kruidnagel heeft een zeer krachtig antibacteriële en antifungale werking, ontgift de spijsverteringorganen en de lever. Doch kruidnagel stimuleert een evenwichtige maag- en darmflora. Kruidnagel is tevens zeer goed voor de maagwerking.
 8. 5-MTHF (5-methyltetrahydrofolaat) werkt versterkend op het endocriene systeem en het centrale zenuwstelsel.
 9. Selenium boost het zenuwweefsel en versterkt de neuronen. Belangrijk bij het ontgiftingsproces van het lichaam.
 10. Rode algen, een zeewiersoort met krachtige ontgiftende eigenschappen en verwijderd zware metalen als kwik en aluminium verwijdert en de giftige  belasting wegneemt. Bevat waardevolle mineralen die de werking van vitaminen versterkt.
 11. Kliswortel heeft sterk ontgiftende eigenschappen.
 12. L-Lysine verlaagd de Epstein barr en cytokine belasting en werkt als een ontstekingsremmer voor het zenuwweefsel.
 13. Spirulina, bij voorkeur uit Hawaï, herstelt het centrale zenuwweefsel en verwijdert zware metalen.
 14. Ester-C versterkt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en verwijdert toxines uit de lever.
 15. Brandnetelblad levert essentiële micronutriënten aan de hersenen en het zenuwweefsel. Versterkt het bloed.
 16. Vlierbessen versterken de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem door hun antiseptische en ontgiftende werking.
 17. Rode klaverbloesem verwijderen vooral de neurotoxines die vrijkomen door activiteit van Epstein barr uit de lever, de milt, zenuwweefsel en het lymfestelsel.
 18. Steranijs is eveneens antiviraal en draagt bij tot verminderen van Epstein activiteit in de schildklier en de lever. Het versterkt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem door zijn krachtige ontgiftende werking;
 19. Curcumine, de gele kleurstof uit de geelwortel of kurkuma (verwant aan gember) versterkt het zenuwweefsel en het endocriene systeem. Kurkuma is antibacterieel en antischimmel. Zwarte peper bevordert de opname van curcumine.
 20. Andere specerijen die zeer gunstig zijn voor de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem omwille van hun antiseptische werking: Dragon, tijm, Ceylon kaneel, kervel, rozemarijn en salie.
 21. Wees eveneens voorzichtig met supplementen van vitamine B 6, teveel van deze vitamine veroorzaakt eveneens schade aan het zenuwweefsel. Zorg daarentegen wel voor een zuivere goed werkende dunne darm, zodat de darmflora uit de dunne darm vitamine B12 kan aanmaken, deze vitamine is cruciaal voor de bescherming en herstel van het zenuwweefsel.

De ongelukkige symptomatische aanpak van onze geneeskunde

De ziekte multiple sclerose, en ook andere neurologische ziekten, evenals de ziekte van lyme, worden mede veroorzaakt als gevolg van de symptomatische aanpak van gewone ziekten zonder dat het lichaam de kans krijgt om zichzelf te reinigen en te zuiveren tijdens het uitzieken (eigenlijk genezen van intoxicatie) van de symptomen. Let wel: symptomatische bestrijding is alleen gerechtvaardigd bij levensbedreigende symptomen. Besef ten volle: Net zoals wij ons huis proper willen hebben, wilt het lichaam van binnen ook proper zijn. Zo simpel is dat. Dus een chronische aandoening wordt veroorzaakt door chronische toxiciteit (vergiftiging) van opgestapelde zware metalen, toxines, afvalstoffen en dioxines in het lichaam in combinatie met emotionele problemen waardoor verzuring ontstaat. Uit deze verzuring worden veel lichaamscellen beschadigd en dat vormt de voedingsbodem voor de opportunistische ziekteverwekkers die feitelijk het lichaam helpen om de beschadigde cellen op te ruimen. Het is de functie van bacteriën, schimmels en exosomen om afval op te ruimen in de natuur. Dus ook in het fysieke lichaam.

Beschadiging van de myelineschede van neuronen axonen

Het belang van een goede slaap

Mensen met multiple sclerose hebben een grote behoefte aan slaap op de juiste uren. Dit wil zeggen: probeer de gewoonte te cultiveren om elke dag voor 10 uur ‘s avonds het bed in te gaan. Dit is zeer belangrijk voor het herstel van het zenuwweefsel en herstel van multiple sclerose! Ik raad aan om er een dagelijkse gewoonte van te maken, waar niet van afgeweken mag worden. Het dag en nachtritme bepaalt de hormoonhuishouding van het lichaam en dat maakt eveneens deel uit van je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. De hormoonhuishouding stuurt de spijsvertering aan dat samen met de lymfe het belangrijkste ontgiftingskanaal is.

De bijnieren produceren tweemaal per dag (circadiaans ritme) een aanzienlijke hoeveelheid cortisol af. Dit gebeurt als je opstaat in de ochtend om je spijsvertering op te starten. Samen met de afgifte van adrenaline om je lichaam in beweging te zetten. In de loop van de dag als de serotonine spiegel stijgt in het bloed wordt de cortisolwaarden in balans gebracht en de spijsvertering verder geactiveerd. Serotonine is belangrijk voor de afgifte van spijsverteringsenzymen en -sappen. Naarmate de late namiddag en avond vordert wordt de serotonine door de pijnappelklier omgezet in melatonine om je spijsvertering en lichaam tot rust te brengen. Daarom is het belangrijk om je grootste warme maaltijd op het middaguur te nuttigen. Op het middaguur heb je de grootste concentratie enzymen en sappen om voeding goed te verteren. ‘s Avonds een lichte maaltijd.

De uren voor middernacht produceren de bijnieren volgens het dag- en nachtritme nog eens cortisol af. Cortisol heeft ontstekingsremmende eigenschappen. Cortisol levert het lichaam veel energie. Echter, als je nog wakker bent ga je deze energie misbruiken om allerhande activiteiten uit te voeren. Want je voelt je gewoon door de verhoogde cortisolwaarden in je bloed een stuk beter met meer energie. Dat is een grote valkuil voor mensen die lijden aan chronische aandoeningen, overdag gebrek aan energie, en ‘s avonds krijgen ze plots energie die ze gaan misbruiken om allerhande dingen te doen. De ware bedoeling van de cortisol en energie toename tijdens de uren voor middernacht is om het lichaam energie te geven waarbij de lever het bloed kan ontgiften. De lever is een orgaan dat zeer actief is tijdens de nacht. De Synergetische kracht wordt verkregen door cortisol, melatonine en de groeihormonen om je lichaam te ontgiften, de celdeling ( mitose) goed te laten verlopen en beschadigingen van cellen en weefsels te herstellen. Eén voorwaarde: je bent in slaaptoestand om deze natuurlijke lichaamsprocessen optimaal te laten verlopen. Bovendien zal cortisol ook energie geven om de dagelijkse impressies te verwerken, en in herhaling, deze fysiologische en mentale processen verlopen evenwichtig als je tijdens de uren voor middernacht daadwerkelijk slaapt!

Heb je als kind veel luchtweginfecties gehad?

Een ander spoor om in aanmerking te nemen is je medische achtergrond, heb je in het verleden regelmatig last gehad van oorontstekingen, keelontstekingen, aandoeningen van de sinussen of vaginale infecties als je vrouw bent? Heb je de ziekte van pfeiffer gehad. In veel gevallen weet je het niet omdat elke hevige keelontsteking niet verder onderzocht is. Als deze aandoeningen zich veel hebben voorgedaan tijdens de kindertijd en jongvolwassenen kan dit een aanwijzing van activiteit zijn door exosomen van herpes. Het is zo belangrijk om deze ziekten echt uit te zieken zodanig dat alle beschadigde cellen en toxines op veilige wijze door het lichaam kunnen worden afgebroken en afgevoerd worden. Het persistent symptomatisch bestrijden van luchtwegaandoeningen kan aanleiding geven tot de ontwikkeling van multiple sclerose of andere neurologische aandoeningen. Maar nogmaals correlatie is geen causaliteit. 

Door symptomatische bestrijding van keelpijn en andere luchtwegaandoeningen kan het lichaam zijn toxines niet kwijt waardoor ze in diepere lichaamsweefsels terechtkomen zoals het zenuwweefsel met alle gevolgen van dien zoals de ontwikkeling van multiple sclerose. Naast metaalvergiftiging op het zenuwstelsel door bijvoorbeeld vaccinaties en cosmetica kan symptoombestrijding tijdens de jeugd een andere oorzaak zijn van je multiple sclerose. Alle hens aan dek om je lichaam echt goed te ontgiften en het zuiveren zodat de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem in kracht kan toenemen.

Dus multiple sclerose is absoluut geen auto-immuunziekte zoals algemeen wordt gezegd. De medische wetenschap denkt dat het lichaam de losgekomen stukjes myelineschede aanziet als indringers en deze dan ook aanvalt. Het is deze denkwijze dat ervoor zorgt dat de medische wetenschap op het verkeerde spoor blijft om intoxicatie en de daaruit vloeiende activiteit van exosomen (virussen) als echte oorzaak van multiple sclerose te ontdekken. Het menselijke lichaam valt zichzelf NOOIT aan, dat is tegen de natuurwetten van overleving. Alle leven is op overleving gericht. De intelligentie van het menselijke DNA doet nooit iets verkeerd dat tegen het leven in is.

Dit zien we ook bij de ziekte van lyme, de medische wetenschap denkt nog steeds dat de bacterie Borrelia en Bartonella de veroorzakers zijn van deze ziekte. Het zijn echter de cofactoren waarmee het lichaam reeds start met het ontgiftingsproces. Ondertussen zorgt deze misvattingen ervoor dat de intoxicatie en activiteit van exosomen om beschadigde cellen op te ruimen, die multiple sclerose en de ziekte van lyme veroorzaken door de mazen van het net glippen en ongezien blijven. Dit is zeer gevaarlijk, want als de intoxicatie niet opgelost wordt, worden cytokine stormen steeds gevaarlijker als gevolg van gifstoffen die vrijkomen door de activiteit van exosomen en bacteriën. Dit geldt bij het Epstein barr, evenals het zoster, humaan herpes en vele andere soorten, ze blijven muteren en zo ontstaan er steeds sterkere varianten die het beschadigd zenuwweefsel gaat opruimen met zware ontstekingen en cytokinestormen. Dat zien we ook, degeneratieve zenuwaandoeningen worden met de jaren steeds erger, denk ook maar ook aan ALS of amyotrofische laterale sclerose, Parkinson, Alzheimer, fibromyalgie, chronische vermoeidheidssyndroom enzovoort. Als men de oorzaak niet aanpakt…worden de gevolgen steeds erger!

Het roer omgooien!

Je voornaamste wapen tegen deze aandoening is de ontgiftende werking van je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem. Maar in onze cultuur geven we ons lichaam en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem niet wat het nodig heeft. In plaats daarvan geven we voedsel dat als voeding moet doorgaan vol met chemische vervuiling zoals E-nummers, aspartaam, pesticiden, genetische manipulatie en platgeraffineerd en ontdaan van de begeleidende mantelstoffen voor een goede spijsvertering en metabolisme. En dan is het idee ontstaan dat multiple sclerose net als vele andere chronische aandoeningen ongeneeslijk zijn. Als je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem krijgt wat het nodig heeft ( zongerijpte voeding en verzadigde goede vetten) in combinatie met emotionele stabiliteit is herstel mogelijk en binnen bereik.

Dit betekent een grote omschakeling van levensstijl in.

Multiple sclerose  is door toxines beschadigde myelineschede en zenuwcellen met ontstekingen tot gevolg. Dit trekt exosomen aan zoals het Epstein barr.

De activiteit van het Epstein barr exosoom heeft ook cofactoren. Een unieke combinatie van bacteriën, schimmels en vooral neurotoxines en zware metalen!!

Bij multiple sclerose is de kans zeer groot dat je een of meerder cofactoren in je systeem hebt. Streptokokken A en B, Candida schimmelovergroei, cytomegalo, helicobacter pylori en zware metalen zoals koper, kwik, aluminium en nikkel.

Multiple sclerose is absoluut geen mysterieuze ziekte. Bij het herstel mag je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem niet onderdrukt worden met medicijnen en steroïden. Het is zo belangrijk om alles in het werk te stellen om je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem te boosten. Het is niet je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem die je aanvalt, nee, het zijn in herhaling toxines, neurotoxines en verzuring dat je zenuwweefsel aanvalt met activiteit van exosomen en cytokines (ontstekingseiwitten) tot gevolg. “Immuniteit” onderdrukkende medicijnen en steroïden werken dus niet alleen, maar zijn bovendien nog eens vervuilend voor het lichaam. Stress en angst doen de bijnieren overstimuleren in de productie van adrenaline, een schadelijke vorm van adrenaline dat eveneens de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem onderdrukt. Deze adrenaline is eveneens giftig voor het lichaam en het zenuwstelsel, zo komen er steeds meer stukjes myelineschede los. Wees ook bewust dat het Epstein barr antibiotica omzet in zeer gevaarlijke neurotoxines dat letterlijk het zenuwweefsel vernietigt!! Met verlammingsverschijnselen tot gevolg, hetgeen bij multiple sclerose vaak gebeurt. antibiotica wil letterlijk zeggen: tegen het leven!

Het emotionele aspect bij multiple sclerose 

Het emotionele aspect in jezelf in evenwicht brengen is nodig als je wenst te herstellen van multiple sclerose.

Typische emotionele lading bij multiple sclerose is het hardvochtig en onverbiddelijk steeds NEE zeggen tegen jezelf. Probeer bewust te worden dat jij jezelf onbewust steeds wegduwt, het voelt koud aan in jezelf, je zou in afwezigheid kunnen wegteren omdat je niet gelooft in je mogelijkheden en eigen kracht. Je bent geen meester van jezelf. Zeer typisch bij multiple sclerose is het scherp verzet tegen zelferkenning, tegen de liefde voor jezelf. Wordt bewust van al deze onbewuste processen!!

Men heeft jou pijn gedaan en miskend met neerhalende, zelfafbrekende en bittere gedachten omtrent jouw eigen waarde. Je weigert je IK, jouw stevigheid, je kernkrachten in jezelf te erkennen. Als gevolg van onbewuste processen ben je keihard tegenover jezelf.

Deze negatieve zaken die je van kinds af aan te verduren hebt gekregen, heb je als een overtuiging in je onderbewuste opgeslagen, waardoor jij jezelf steeds innerlijk voortdurend afbreekt. Op deze manier kun je jouw innerlijke warme bloed niet meer voelen stromen. Oorspronkelijk heb je dit gedaan als zelfbescherming en om te kunnen overleven in de situatie waarin jij je toen bevondt. Onbewust heb jij gekozen jezelf te behandelen zoals je werd behandeld. maar het is verleden tijd en niet meer van toepassing, iets uit het verleden achtervolgd jou waardoor je niet echt in het heden kunt zijn. Dit doet verschillende lichaamsonderdelen verharden, je neemt een eigenzinnige houding aan om je zachtheid, je angsten, je gekwetst zijn te kunnen verbergen, want anders vrees je nog meer pijn te worden aangedaan. Dit gaat zich als een patroon ontwikkelen dat je leven achtervolgt tot je ermee aan de slag gaat.

Je duwt mensen van jezelf weg die je wijzen op jouw innerlijke krachten en positieve eigenschappen, maar daarmee duw je jezelf weg. zo kun je jezelf niet genezen. Een krachtig innerlijk verzet tegen zelferkenning en zelfliefde. Men heeft jou pijn gedaan en miskend, omdat jij jezelf neerhaalt  met zelfafbrekende bittere gedachten omtrent je eigenwaarde. Deze negatieve overtuiging omtrent jezelf hebben vernederende situaties in je leven binnengebracht en een lichamelijke zelfdestructieve ziekte om je te confronteren met jouw gedachten en overtuigingen die je koestert over jezelf. je lichaam reageert op bewuste en onbewuste impulsen, als jij jezelf afbreekt, zal je lichaam zich afbreken, precies wat bij multiple sclerose het geval is.

Innerlijk zeg je ; mij gaan ze geen pijn meer aandoen, niet meer neerdrukken! Je wordt keihard tegenover jezelf en tegenover gebeurtenissen uit het verleden waardoor er verharding ontstaat in jezelf. je cultiveert een schijnego naar de buitenwereld met een eigenzinnige (koppige) houding om toch je angsten, onzekerhedenen gekwetsheid te verbergen, uit vrees je nog meer pijn zal worden aangedaan. Dit wordt snel een innerlijke kwaadheid naar jezelf toe, om je eigen onmacht, om de verwerping van jezelf en verwerping door de anderen dat je juist daardoor in stand houdt. Je ervaart je persoonlijkheid als gebrekkig, daarom wordt je fysisch beperkt. Je lichaam smeekt je nu om erkenning van jezelf. Je hele wezen is moe van deze zelfveroordeling. Laat de anderen los, onafhankelijk wat ze denken of zeggen over jou, leef in de eerste plaats voor jezelf, het is aan jou om zelf te leven, waardeer jezelf, je bent het waard. Eenwording met jezelf en geen bevestiging meer van buitenaf, doorvoel je lichaam. Roep niet meer om bevestiging, het is aan jou om je te laten leven. 

Ervaar jezelf als goed , heel goed en waardevol, vergeet indoctrinaties en andere conditioneringen door je opvoeders opgelegd of door je ouders. Dikwijls het gevolg van hun ongenoegen en hun frustraties hebben ze jou beperkingen opgelegd die niets te maken hebben met jouw UNIEK zijn. Aanvaard het gezag van jouw IK.

Wees bewust dat alle keuzes die je ooit hebt gemaakt vanuit jouw onschuld zijn gemaakt, je wist het gevolg ook niet, hoe kun je dan zo hardvochtig zijn tegenover jezelf?

Kom tot een rustige zelfverzekerdheid, waardigheid en daal liefdevol in je eigen lichaam. Bezie je eigen kwaadheid en afwijzing en het zelfbedrog  van “ik ben niets waard”. Daal liefdevol neer in je eigen lichaam, leer elke spier voelen en reinig jezelf van alle kwaadheid dat je weefsels vervuilt. Kom eerst door en door tot inzicht van je emoties, kijk ernaar en loop er niet van weg. Zie je kwaadheid, machteloosheid met de voortvloeiende zelfafwijzing en zelfbedrog van ik ben niets waard. zie hoe de oorzaak hiervan in zelf afstoting ligt door trauma’s en afwijzing uit het verleden. 

Keer in warmte om en heb je innerlijk kindje lief, sta jezelf toe om vreugde en stop de harde eisen aan jezelf. Leef vanuit jouw essentie, jij hebt echt zo mooie essentie in jezelf, je kern. Sta dit toe uit liefde voor jezelf zodat energieën kunnen stromen doorheen het zenuwweefsel. De innerlijke afwijzing maakt harde stalen zenuwen, je zit met de grootste verlangens maar zweeft in de wolken.

Sta je toe om gelukkig te zijn, geef je vrijheid en voel je veilig op deze aarde, je bent het waard. Stel jezelf geen harde eisen, bouw op je zelfhelende energie. laat energie vrijelijk stromen, stop met dit terstonds neer te steken. Herken je koppigheid als gevolg van wat er jou is aangeleerd, traditionele gewoontes en je enorme weerstand dit te veranderen. Welke angst zit hierachter? Waarom jezelf stoer opstellen met een harde imago naar buiten toe zodat niemand jou zal doorprikken in je oppervlakkige vrolijke clownspak?  Maar je ervaart geen werkelijke vreugde om jezelf, om het leven, maar je tracht jezelf eerder te voldoen aan de normen die jou zijn opgelegd, of aan de behoeften van anderen. je praat zoveel, maar weinig vanuit jouw essentie en je kern. Je geeft anderen plezier, maar je ontkent je ware zelf. waar is de kernpit van jou, waarom blijven er omheen lopen? Maak contact met jezelf. KIjk naar jezelf met eigen ogen, niet door de ogen van anderen.

Deze gespleten houding doet je zenuwen verharden, jezelf verdwijnend op de achtergrond. Stop met jouw mooie levensenergieën in de kiem te smoren, ga op je beide voeten staan, ontspan jezelf, geef je over aan je diepe zelf, laat jezelf openbloeien en wordt zacht tegenover jezelf. kijk zachtjes naar je begraven emoties, je donkere aspecten en confronteer jezelf met de diepere realiteit van wie je werkelijk bent. Jouw wereld is anders dan deze van je ouders, je opvoeders en alle mensen om je heen. Stel je open voor je innerlijke wijsheid en voel je innerlijke in volle overgave. Sta je toe om jezelf gelukkig te zijn in volle vrijheid, veilig hier op aarde. transformeer jezelf en herstel.

Ga dit emotioneel aspect in jezelf oplossen en in evenwicht brengen, het is belangrijk. Zachtheid toelaten in jezelf verzacht je zenuwstelsel. 

Wat zegt de Germaanse geneeskunde over Multiple sclerose?

Spierverlamming, multiple sclerose heeft te maken met een motorisch conflict. “vast zitten”, of angst om vast te zitten. Conflict zich niet te kunnen, willen of durven bewegen. Letterlijk “verlamd zijn van angst”. “Met stomheid geslagen zijn”.

Betrekking op de schouder en rugspieren: voor iemand of iets niet kunnen uitwijken.

Betrekking op been-, armbuig en bijtrekspieren (adductoren): iemand of iets niet kunnen vasthouden, naar zich toe kunnen halen of kunnen omarmen.

Betrekking op been-, armbuig en bijtrekspieren (abductoren): iemand of iets niet kunnen wegduwen, wegslaan, wegtrappen, wegstoten of zich niet kunnen afweren.

Betrekking benen, (algemeen): niet weten waar naartoe. Niet weg kunnen komen, niet kunnen vluchten, niet kunnen volgen, niet snel genoeg kunnen lopen, niet kunnen klimmen, niet kunne n springen, balanceren, dansen enzovoort…

Weefsel: dwarsgestreepte spieren – hersenschors – ectoderm (bezenuwing = innervatie), meestal gekoppeld met de medulla – mesoderm (voeding).

Conflictactief: beperking van de bezenuwingsfunctie: steeds minder prikkels gaan van het motorische centrum naar de spieren. > Spierzwakte met totale verlamming van de spieren, afhankelijk van de conflictactiviteit tot gevolg.

Biologische zin: “doodstil reflex”: wanneer een dier achtervolgt wordt door een roofdier, of wanneer de situatie uitzichtloos is, treedt deze reflex op (doen alsof je dood bent). Een prooi is niet meer interessant wanneer die niet meer beweegt. wanneer het gevaar voorbij is, lost de verlamming op. (Het motto is: “niet bewegen tot het gevaar voorbij is”).

Genezingsfase: herstel van de innervatie. 

Genezingscrisis: Ongecoördineerde trekken en krampen = epileptische krampaanval. Plaatselijke kramp = spierkramp, spiertrekkingen. Koudegevoel in vlagen.

Opmerking: Let op: aan het begin van de genezingsfase of na de genezingscrisis kunnen verlammingen kortstondig nog sterker worden, vanwege het oedeem in de hersenen, waardoor het motorisch realis uitzet. (Door het oedeem wordt de verbinding tussen de synapsen tijdelijk verbroken).  eigenlijk is dit ene goed teken, maar wordt de patiënt vaak verkeerd geïnterpreteerd dat de klachten erger worden en zo kan hij in vicieuze cirkels terechtkomen. Vele spierklachten zijn een gevolg van vergiftiging door medicatie en hebben dus geen psychische oorsprong. Vaak ligt er een mix van vergiftiging en conflict aan de basis. De voornaamste “schuldige” medicatie zijn: bloeddrukverlagende middelen, cholesterolverlagende medicijnen en psychofarmaca.

Voorbeeld: Een 50-jarige rechtshandige vrouw gaat vanwege aanhoudende sterke pijnen in het gezicht naar de neuroloog. Deze schrijft een pijnstiller en een antidepressivum voor. Als mogelijke bijwerking staat bij beide middelen: “verlammingen”. De patiënten krijgt na enkele weken na inname van deze medicatie, verlammingsverschijnselen in het rechterbeen. De pijn blijft echter bestaan. Na meerdere consultaties bij de neuroloog, een ct-scan en een ruggenmergpunctie, wordt de diagnose multiple sclerose gesteld. = Motorisch conflict wegens de diagnose. De patiënte ziet zichzelf al in een rolstoel zitten en koopt reeds een stok om mee te lopen. > De verlammingen nemen steeds toe. Er begint een neerwaartse spiraal. 

Opmerking: De diagnose “MS” geldt in de reguliere geneeskunde zelfs als onduidelijk. In het liquor worden eiwitten gemeten, die ook bij gezonde mensen voorkomen. Op de CT-scan  en MRI zoekt men naar dubieuze “witte vlekken”, die bij iedereen te vinden zijn. De diagnose “MS” heeft meestal een nieuw, nog erger motorisch conflict, tot gevolg. De meeste patiënten hebben reeds het beeld voor ogen dat ze in een rolstoel terecht zullen komen. (= Posthypnotisch engram = iets dat “ingegrift” is). Dit conflict is moeilijk om nog ongedaan te maken. = hangend conflictactief, veroorzaakt door de diagnose. Ook een belangrijk deel van de dwarsleasie-verlamden behoren tot dit soort beschadigde patiënten.

Therapie: Conflict en sporen achterhalen en zo mogelijk oplossen. Inzicht in dit ziekteproces en in de vervolgconflicten. In de geest weer open staan voor volledige mobiliteit. De diagnose- en prognoseschok “ontladen” met EFT (emotional freedom techniques). matrix-reimprinting met het beeld van volledige mobiliteit. (Noot van de vertaler).

Affirmaties: “ik weet nu -wat er aan de hand is en ik bevrijd me van alle banden”!

“ik zal mij weer kunnen bewegen zoals vroeger”.

bewegingstherapie, maar zonder (zelfopgelegde) druk.

Andere oorzaken van MS en verlammingen: 

 • Ongevallen of mislukte operaties (mechanische verlamming).
 • Vergiftiging, bijvoorbeeld door medicatie (toxische verlamming)
 • Verhoogde hersendruk (oedeem) op het motorisch relais, afkomstig uit de omgeving (ander conflict, meestal een eigenwaardeconflict in genezing)

Dit artikel is bedoeld als les- en studiemateriaal om holistischer te gaan denken. De inhoud van dit artikel mag niet gebruikt worden ter vervanging van medisch advies. Indien je vind van wel dan is dat op eigen verantwoordelijkheid. Warme groet. Daniël

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

 1. Hallo Daniël, Dank voor deze zeer interessante blog!
  Ik heb een zoontje van 4.5 jaar oud met de diagnose autisme, sinds we er een jaar geleden achter kwamen wat autisme echt is zijn we direct begonnen met het ontgiften van zijn lichaam.
  Ik kom in jouw artikel tegen dat je pasta’s van pinda’s zoals pindakaas beter kunt vermijden, ik kom de reden hiervan niet echt tegen (of misschien begrijp ik het niet goed). Heb je hier iets meer informatie over? Mijn zoontje is namelijk gek op pindakaas..
  Groet, Wesley