Natuurlijke gezondheid “immuniteit”?

Kinderziekten steeds op natuurlijke wijze uitzieken ontwikkelt goede gezondheid, zowel fysiek als metafysisch en voorkomt kanker.

Hallo, Ik ben natuurlijk zeer blij dat ik als kind de kans heb gekregen om typische kinderziekten op natuurlijke wijze uit te zieken. Ik herinner mij nog goed de mazelen en de waterpokken waar ik toch heftig ziek van ben geweest om na het uitzieken in mijn volle kracht te komen. En natuurlijk ook de liefdevolle verzorging door mijn moeder. Het was alsof ik herboren was. Wow fantastisch toch! Ik werd geestelijk eveneens sterker.

De incubatieperiode heeft ervoor gezorgd dat mijn lichaam kon uitzoeken hoe het best kon reageren waarbij hij zich verder kon ontwikkelen. Bovendien leerde mijn lichaam dankzij deze kinderziekten hoe het zich moest ontgiften en zuiveren samen met hoe biologische schokken te verwerken en op te lossen. Precies zoals Hippocrates, de Germaanse geneeskunde en de ayurveda het ook zeggen. Het zijn eenvoudige natuurwetten, symptomen duiden dat het lichaam aan het genezen is. De hoge koorts die ik hierbij kreeg heeft mijn lichaam geholpen om interferon aan te maken, een eiwit dat voor de rest van mijn leven fungeert als antikankermedicijn. Door de hoge koorts tot bijna 40°C stopte de activiteit van het “virus” exosoom en/of microben waardoor het lichaam verder kon uitzoeken hoe het moest omgaan met toxines, beschadigde cellen, onbewuste conflicten en de ziekteverwekker.

Het heeft de natuur miljoenen jaren gekost om zo een geavanceerd en intelligente ecologie in het lichaam te ontwikkelen dat samenwerkt met de gehele microbiële flora in het lichaam (er zitten in het lichaam veel meer microben dan lichaamscellen). Deze intelligente ecologische microbioom hebben alle dieren in de natuur ook meegekregen. Het is een lichamelijke ecologie dat via een ontstekingsreactie kan reageren op toxines, beschadigde lichaamscellen en een binnendringende zogezegde “pathogeen” om weefsels terug in hun oorspronkelijke staat te herstellen.  Zo leert het lichaam zich te ontdoen van schadelijk stoffen en de nadelige effecten van biologische schokken. Dat is echte gezondheid. Tussen haakjes, ziekteverwekkers bestaan niet in de zin van het woord, ecologie is altijd op basis van samenwerken, niet van oorlog, waarbij de weefsels altijd hersteld worden in oorspronkelijke staat.

Echte gezondheid wordt dan ook verkregen als het lichaam de kans krijgt om echt uit te zoeken hoe het in samenwerking met microben de schadelijke toxines, beschadigde cellen en weefsels samen met de nadelige effecten van biologische schokken kan neutraliseren en oplossen. Het wonderbaarlijke bij dit proces is dat afvalstoffen, toxines en beschadigde lichaamscellen worden opgeruimd door middel van microben en exosomen, waarbij het lichaam weer aan energie wint. Ook precies zoals Hippocrates, de Germaanse geneeskunde en de ayurveda het zegt. In feite begint de beschadigde lichaamscel zelf microben en exosomen te activeren en te kweken met als doel de apoptose snel te laten verlopen ten dienste van het geheel. Een beschadigde lichaamscel kan onmogelijk nog zijn functie goed doen in het geheel dat het lichaam is. Daarom kiest een beschadigde cel voor apoptose.

Dat is de grote reden dat Hippocrates eveneens zei dat je kinderen hun kinderziekten moest laten uitzieken of uitkoortsen! Zo ging het ook vroeger meestal met kinderziekten, we kregen ze netjes één voor één, met keurige tussenruimten, zoals de natuur het heeft bedoeld om de gezondheid en de kracht van het kind verder te laten ontwikkelen.

Op volwassen leeftijd andere ziekten uitzieken op natuurlijke wijze, dus tijd nemen om echt uit te zieken, is de beste detox en zuivering voor je lichaam dat je maar kunt voorstellen. Dat betekent dus ook dat kankerontwikkeling daarmee wordt tegengehouden, en voorkomen als men de biologische schok die eronder zit begrijpt en oplost.

Vaccinaties

Maar als de zogezegde “ziekteverwekkers” verzwakt via prikjes in het lichaam binnengebracht worden, kan het lichaam niet reageren op deze “ziekteverwekkers”.  Ze zijn te zwak om een reactie uit te lokken. Trouwens, er is geen bewijs dat virussen echt bestaan, ze leven niet, hebben geen spijsvertering of stofwisseling en kunnen zich niet voortplanten. Er bestaan wel exosomen. Nochtans heeft Hippocrates duidelijke gezegd dat het ten strengste verboden is om lichaamsvreemde eiwitten in het bloed of lichaam binnen te brengen.

Microben en exosomen, abusievelijk ziekteverwekkers genoemd, zijn ook eiwitstructuren. Op deze manier kunnen de zogezegde verzwakte “ziekteverwekkers” decennia lang latent overleven in het lichaam en muteren tot atypische vormen. Deze verzwakte “ziekteverwekkers” krijgen kans om door te dringen in hersencellen en klieren, en als er toch schade is veroorzaakt door angst of andere biologische conflicten samen met intoxicatieschokken worden deze latente microben geactiveerd.

Bij vaccinaties kan het lichaam niet adequaat reageren op deze nieuwe microben omdat ze te zwak zijn. Daarom worden giftige hulpstoffen (adjuvanten) toegevoegd om een reactie van het lichaam te kunnen uitlokken. Maar dat is natuurlijk geen reactie op de ziekteverwekker maar op de adjuvanten. De adjuvanten gaan op lange termijn weefselbeschadiging en intoxicatie schokken veroorzaken. Doordat weefselbeschadiging door de adjuvanten voornamelijk op lange termijn schade veroorzaken aan het zenuwstelsel, worden zelden mysterieuze zenuwaandoeningen gelinkt aan vaccinaties die 30 – 40 en zelfs 50 jaar geleden zijn gegeven. Hippocrates verbood het toedienen van lichaamsvreemde stoffen aan het bloed of organisme, hij wist maar al te goed waarom. Door vaccinaties nemen we de natuur en het lichaam in de maling.

Het grote probleem en denkfout waar niemand over spreekt is dat deze provocatie van het zogezegde “immuunsysteem” totaal verschilt van de stelling dat hierdoor een blijvende “immuniteit” zou ontstaan. Het gaat niet om “immuniteit” (vals concept), maar om een ecologie dat in evenwicht is met een dynamische microbiële flora dat gunstig is voor alle partijen inclusief de gastheer.

De natuurlijke gezondheid is een complex fenomeen waarbij zeer veel orgaansystemen zijn bij betrokken dat onmogelijk door een vaccinatie kan nagebootst worden door kunstmatige stimulatie van “antilichaamproductie” (vals concept). Het lichaam heeft geen immuniteit of weerstand en werkt niet op principe van oorlog. In oude gezondheidstradities zoals de ayurveda vind je deze termen ook niet in terug. Gezondheid is een transcendentale notie en moet holistisch bekeken worden. Echter onze medische wereld denkt dualistisch en weigert het metafysische aspect te accepteren dat de echte oorzaak van ziekte is. Het lichaam heeft wel een recyclingsysteem dat samenwerkt met microben en exosomen. Dat is ecologisch dat je lichaam gezond houdt.

De totale gezondheid omvat de spijsvertering waaronder de dikke darm. De darmflora maakt 70% deel uit van de totale microbiële flora. Via de lymfe en de ontgiftingsweg van de lever-gal naar de spijsvertering ontgift en zuivert ons lichaam zich. 80 % van de lymfe is verbonden met de darmen. De hormoonhuishouding speelt eveneens een belangrijke rol in in onze gezondheid en het recyclingsysteem. We hebben dan eveneens het emotionele (limbisch) systeem, die bepaald hoe goed dat alle processen in het lichaam gaan verlopen (homeostase). De gezondheid en de spijsvertering in het bijzonder is afhankelijk van hoe we denken over onszelf en de effecten van negatieve emoties en trauma’s (biologische conflicten) die we niet oplossen.

Geef je lichaam de kans om zijn symptomen uit te zieken (tenzij ze levensbedreigend zijn moeten ze afgevlakt worden, dat is de taak van de arts). Je gaat nadien echt veel meer energie hebben, een sterk verbeterde gezondheid en veel meer energie om geestelijke vermogens te ontwikkelen.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *