Overgewicht en obesitas

Het is belangrijk dat ik eerst duidelijk stel dat er mensen zijn die constitutioneel gezien mollig zijn en daarbij kerngezond kunnen zijn, daar is er geen sprake van overgewicht mee gemoeid, omgekeerd ook, er zijn mensen die van natuur eerder mager zijn zonder dat er sprake is van ondergewicht. Een te mager als zowel een dik mens volgens hun constitutie kan ziek worden. Een ongezonde dikke mens is hij die niet naar het leven leeft, hetzelfde geldt voor de ongezonde magere mens. In deze uitzending heb ik het over de mens met overgewicht, en spijtig genoeg lopen er zoveel mensen en zelfs kinderen met overgewicht rond in onze maatschappij mee.

Wat zegt de Germaanse geneeskunde?

Overgewicht en obesitas kennen veel verschillende oorzaken die soms met elkaar cumuleren. Eén ding staat vast, er zijn steeds toxines en afvalstoffen mee gemoeid samen met biologische conflict schokken zoals existentie- vluchteling- en eenzaamheidsconflict met chronisch conflictactieve nierverzamelbuizen tot gevolg. Verreweg de meest voorkomende oorzaak.

Vocht vasthouden door actief zinvol nierverzamelbuizen programma

Opstapeling van water. Alle vocht wordt vastgehouden om de episode van “watertekort” te overbruggen, het biologisch programma dat met de nierverzamelbuizen heeft te maken. >Gewichtstoename, hoewel men weinig eet, toch een goede stofwisseling. Donker gekleurde urine. Uit de stoelgang wordt het vocht onttrokken >harde stoelgang, verstopping neiging. Het zinvolle speciaalprogramma nierverzamelbuizen (ZBS) is het belangrijkste wegens zijn effect op andere ZBS-en in genezingsfase. De genezingsfase van andere ZBS verergerd door een actief nierverzamelbuizen-ZBS door de extra oedeemvorming of wateropslag. Nierverzamelbuizentumor (adeno-ca). Dat kan in de genezingsfase van het hart dramatische gevolgen hebben, of bij een bot-ZBS (bv de wervelkolom) tot extreme pijn leiden. Eveneens in de hersenen kan de druk problematisch worden, wanneer Hamerse haarden door dit actief nierverzamelbuis-ZBS “opgepompt” worden met vocht. Dr. Hamer noemt voorgaand ZBS in de conflictactieve fase gecombineerd met een ander ZBS in de genezingsfase het “syndroom”. Zoals lage rugpijn dat de genezingsfase van een centraal eigenwaardeconflict + actief nierverzamelbuizen-ZBS en dat leidt tot sterke pijn en zelfs mogelijk met een discus hernia.

Conflicten zijn eenzaamheidsconflicten zoals zich moederziel alleen voelen, zich verlaten voelen, existentie- of vluchtelingconflict zoals bijvoorbeeld verlies van woning. Ook het conflict van te weinig water hebben of zich niet of slecht verzorgd voelen.

Voorbeelden: een 58-jarige vrouw komt erachter dat haar echtgenoot vreemd gaat. als hij na drie jaar nog altijd omgaat met zijn vriendin, vraagt zij de scheiding aan. Binnen het jaar komt zij 10 kg aan = actief vluchtelingconflict. (Archief dr. Hamer)

Een 10-jarige jongen moet met zijn ouders 700 km van huis weg. Hij raakt al zijn vrienden en zijn vertrouwde omgeving kwijt en voelt zich alleen. Ook op school loopt het niet goed. Ofschoon hij veel drinkt, plast hij weinig. telkens wanneer hij met vakantie op bezoek gaat naar zijn thuisbasis, kan hij beter plassen en verliest ook gewicht. (Archief dr. Hamer)

Iemand heeft een bankkrediet lopen. Hij verliest zijn werk en kan zijn hypotheek niet verder afbetalen = existentie conflict. (Archief dr. Hamer)

Een vrouw wordt in het ziekenhuis opgenomen. Niemand heeft werkelijk tijd voor haar. Ook artsen bekommeren zich nauwelijks om haar = vluchtelingconflict. Dit kan zeer ernstig zijn wanneer iemand in het ziekenhuis wordt opgenomen en zich daar helemaal verlaten voelt, in een vreemde setting als een vis op het droge voelt. >Groei van een tumor in de nierverzamelbuizen in de conflictactieve fase, tuberculeuze afbouw in de genezingsfase.

Een man krijgt de diagnose van prostaatkanker en lijdt een existentieconflict (Archief dr. Hamer)

Een 15 jarig meisje wordt tegen haar zin naar het internaat gebracht. de ouders menen het goed en willen dat ze hiermee haar leerachterstand inhaalt. Het meisje voelt zich helemaal en vreselijk alleen daar in den vreemde. >conflict van zich moederziel alleen voelen. in die tijd wordt ze zwaarlijvig. (Archief dr. Hamer)

De nu 41 jarige patiënt voelt zich niet geliefd door zijn moeder. Zij had een meisje gewenst en de teleurstelling was groot toen een jongen geboren werd, met rossig haar op de koop toe. Hij moest van zijn moeder 3 maal zijn hoofd laten kaalscheren. Zij hoopte dat er dan bruine haren zouden groeien. De patiënt vertelt ook dat hij zich door de voortdurende ruzie tussen de ouders niet geborgen voelde = conflict: zich eenzaam voelen. Later krijgt hij in het leven overgewicht tot 110 kg, dan valt hij weer af en ‘s nachts heeft hij vaak last van zweetbuien. (hangend conflict) (Archief dr. Hamer) 

Een oude kat uit het asiel krijgt een nieuwe thuis. Enkele dagen later worden er nog enkele jonge katjes extra in huis genomen. De oude kat gelooft opnieuw aan de kant te worden geschoven. zij neemt in één dag tijd0.5 kg toe (vocht opslaan) in lichaamsgewicht = existentieconflict. (Archief Dr hamer)

Het weefsel van de nierverzamelbuizen (“distale tubuli”) hoort bij het endoderm. Bij conflict in endoderm heb je altijd celtoename en celafname tijdens de genezingsfase.

Conflictactief verhoging van de functie, groei van een bloemkoolachtig adenio-ca van het secretorisch type of een vlakgroeiend adeno-ca van het resorptieve type (volgens de reguliere geneeskunde: niercelcarcinoom). Extra waterresorptie > water, ureum en andere stoffen worden in het lichaam vastgehouden in plaats van uitgescheiden te worden. In goede tijden worden deze stoffen uitgescheiden. Maar bij een existentieconflict (slechte tijden) worden alle bruikbare stoffen hergebruikt. dit geeft verhoogde urinezuur- en creatininewaarden. Verminderde urine uitscheiding en sterke concentratie da te zien is als bruinverkleuring. Bij minder dan 150-200 ml urine per dag (oligurie/anurie) kan de creatininewaarde stijgen tot 12-14 mg/dl. (reguliere geneeskunde: “uremie”). Eén of beide nieren kunnen getroffen zijn, alsook de drie nierlagen. Een creatinine van 12 mg zegt dat beide nieren en alle lagen getroffen zijn.  pas vanaf deze waarde is de dialyse zinvol gezien vanuit de vijf biologische wetten. In de reguliere geneeskunde wordt reeds vanaf 4 mg/dl gedialyseerd! Het belangrijkste diagnostisch bewijs voor een actief nierverzamelbuis-ZBS: vochtophoping in het lichaam. Bijvoorbeeld ‘s morgens oedeem onder de ogen, gezwollen enkels. 

Creatinine, ureum en urinezuur zijn (meestal, niet altijd) verhoogd in het bloed. Onverklaarbare plotselinge gewichtstoename (acuut conflictactief) of overgewicht (chronisch conflictactief). Vaak hebben echter ook te sla,ke mensen dit ZBS lopen! Men ziet het aan de vloeistofbalans: gedurende 24 uur meet men de exacte hoeveelheid vleoistof die men innneemt (water, drank, soep, enzovoort)  en de urine die men uitscheidt. De hoeveelheid urine is beduidend kleiner dan wat men inneemt. Dat wijst op een conflictactieve nierverzamelbuizen.

De biologische zin van conflictactieve nierverzamelbuizen is opslag van water, ureum en andere bruikbare stoffen. (Bacteriën in het lichaam kunnen ureum omzetten in bruikbare eiwitten). Zodat het individu dat zich bedreigd voelt in zijn bestaan (existentie), zich eenzaam voelt of op de vlucht is langer overleven.

De genezingsfase of normalisering van de functie. Indien er langere conflictactiviteit aan vooraf ging: verkazing-necrotiserende tumorafbouw = niertuberculose, nierontsteking (nephritis) en vermeerderde wateruitscheiding. Daling van de creatininewaarden, bloed in de urine (haematurie), eiwit in de urine, (proteïnurie), sterk nachtzweten; koorts. wanneer er geen schimmels of schimmelbacteriën voorhanden zijn, kan het ondanks de conflictoplossing tot verstopping van de uitgang van het nierbekken komen. (Reguliere geneeskunde: stomme nieren)

Genezingscrisis: rilkoorts, sterke pijn.

Opmerking: de maan correspondeert sterk met vloeistoffen. Mensen met actieve nierverzamelbuizen zijn veel gevoeliger voor de volle maan dan andere. Het versterkt het oedeem bij toenemende  of volle maan. Ook weerswisselingen (regen, depressie) worden sterker ervaren.  Na recidieven vindt men min of meer misvormde nierkelken, of kalkafzetting in de nierkanaaltjes (reguliere geneeskunde: nefrocalcinose)

Therapie: de oplossing van dit existentieconflict is het meest urgent en komt op de eerste plaats. Conflicten en sporen achterhalen en zo mogelijk reëel oplossen indien het conflict nog actief is. 

Zoutbaden met min 0.9% zoutoplossing (de zee, onze oer- thuisbasis). de concentratie van 0.9% beschrijft men als de fysiologische zoutoplossing, omdat ons bloed deze concentratie bevat. Zoutbaden met meer dan 0.9% zijn ook goed, want dan wordt er meer water uit het lichaam getrokken, wat in dit geval de bedoeling is.

Thermische baden. regelmatig transpireren, sauna, infrarood cabine, dampbaden. Voldoende schoon (en levend) water drinken. je gevoel, instinct volgen wat betreft de hoeveelheid en vooral niet te veel drinken wat de natuurgeneeskunde vaak voorschrijft. 

Geen cortisone nemen omdat dit de nierverzamelbuizen-sympathicotonie versterkt, wat nog meer tot vochtopslag en verergering van de symptomen leidt (vollemaansgezicht). Zorgen voor een behaaglijke thuis en een gezellige inrichting, waar men zich thuis voelt. Zacht ondergoed dragen, een gezellig warm bed, eventueel met een schapenwollen onderlaag. Bij het eten ongeraffineerd zout gebruiken, maar niet teveel zout gebruiken. Een basische voeding, geen varkensvlees, dat bindt water. Lymfedrainage om de uitscheiding van water te bevorderen.

Affirmaties: “Er wordt voor mij gezorgd!” “Ik ben veilig en geborgen”. “Ook wanneer ik denk alleen te zijn, er is altijd iemand voor mij”.

Therapie volgens professor Kopp. Artikel “dialyse ade” uit het tijdschrift Raum & zeit 170/2011.

per ongeluk diende prof. Kopp aan een patiënt die in levensgevaar was door acuut nierfalen een overdosis natriumbicarbonaat toe. Verrassend genoeg verbeterde  de toestand van deze patiënt, ofschoon men hem eigenlijk geen overlevingskans meer gaf. In de volgende jaren kon prof. Kopp (geboren in 1935) met zijn natriumbicarbonaat-therapie meer dan 300 patiënten een nierdialyse besparen. 

Richtlijn voor deze therapie is de PH-waarde van de urine.

1ste stap: meting van de urine PH-waarde: men houdt meermaals per dag een teststrookje in de urinestaal. (Ik gebruik hiervoor het indicatorpapier Uralyt-U van Madaus.) Het ideale biochemische milieu voor uitscheiding van urine ligt rond de PH-waarde van 6,6-7,5. 

Dat is ook het streefcijfer voor de nierverzamelbuis-patiënten. 

2de stap: Men neemt zoveel natriumbicarbonaat tot dit streefcijfer bereikt is. Men kan beginnen met dagelijks 3 x 1 gram en later deze dosis verhogen of verlagen, afhankelijk van de urine PH-waarde. wanneer deze maatregel niet tot het gewenste urine-uitscheiding leidt, kan men volgens prof. Kopp nog een extra vochtafdrijvend medicijn (bv. lasix = op recept) toevoegen. Samen met het regelmatig controleren van de urine PH-waarde en een gepaste dosis natriumbicarbonaat, behoudt dit diureticum, ook na veel jaren inname, zijn werking. wel is het belangrijk om de kaliumspiegel in het bloed te controleren. belangrijke contra-indicaties: metabolische alkalose of cardio-pulmonale insufficiëntie.

Vetweefsel

Eigenwaardeconflict, zich onesthetisch voelen op bepaalde plaatsen in het lichaam. Hangende genezing > overmatige opbouw van vetweefsel precies op de ervaren “probleemzones”. >Vorming van vetlagen, sinaasappelhuid, cellulitis. Voorbeelden: een vrouw heeft dikke benen en voelt zich daardoor onaantrekkelijk.  Een kind groeit op in de baarmoeder met het gevoel van de moeder, dat deze ontevreden is met haar benen en billen en dat ze zich eenzaam voelt. Soortgelijke conflicten in het latere leven. Conflictactief: afbouw van vetweefsel, necrose vetweefsel. Genezingsfase: herstel vetweefsel. De natuur kent geen waardeoordeel over dik. Een dik individu is mooi en begeerlijk! Mager wordt een dier als het alleen gelaten wordt. In hangende genezing wordt er overmatig vetweefsel bijgevormd. De biologische zin is toename van vetweefsel, versterking van de vetlaag, “dik is mooi”. groot gevaar voor vicieuze cirkels!

Opmerking: men komt moeilijk uit het ZBS, als men dagelijks met een gefrustreerde blik in de spiegel kijkt en zichzelf blijft veroordelen of bekritiseren. De beauty-war zorgt ervoor dat mensen zich lelijk gaan voelen wanneer ze dikker zijn dan wat ze voorgespiegeld krijgen. Complicaties: ZBS aders: blok aan nhet been conflict. wanneer de bloedtoevoer in de benen bemoeilijkt is moet het lymfesysteem als overloopsysteem inspringen. de capaciteitsgrens is echter snel bereikt. Vloeistof blijft stagneren in de tussenweefsel ruimte. Overvoeding en slechte voeding, tekort aan beweging, teveel zitten of staan, tekort aan warmte- en koude prikkels en algemene verzwakking zijn extra co-factoren die complicaties veroorzaken. Altijd in combinatie met existentie conflicten en actief nierverzamelbuissyndroom. Zonder dit syndroom geen dikke benen! Existentieconflict e n eigenwaardeconflict achterhalen en reëel oplossen. Bv. spiegel in huis weghalen, bewegen, sport. Eventueel steunkousen, gezonde voedselinname of voedselinname verminderen of veranderen. zwemmen, lymfedrainage en massage.

Alfacellen van de pancreas

Angst-walgingsconflicten of weerstandsconflict voor iemand, men ervaart iets walgelijks. De weerstandsconflict is afhankelijk van de handigheid, hormoongehalte en voorgaande conflicten. de vrouwelijke reactie op overlast is passief terugtrekken. Terwijl het mannelijke de weg naar voren, de aanval kiest, trekt het vrouwelijke zich verstarrend en stilhoudend terug. (door ondersuikering die hiervan het gevolg is heeft men honger en wordt me dik. De alfacellen worden door de linker (vrouwelijke hersenschors gestuurd. vrouwen reageren over het algemeen met een angst-walgingsconflict. Chronisch-conflictactieve fase. Functiebeperking >blijvend verminderde bloedsuiker (reguliere geneeskunde: hypoglycemie, hyperinsulinemie) >voortdurende honger door lage bloedsuiker. hang naar zoet, neiging tot vreetbuien. gewichtstoename.

Voorbeelden: iemand ervaart angst of afkeer, of wordt door schrik bevangen. huiveren van schrik. afkeer voor chemotherapie, een stinkende wond, een zwaar gewonde of een afkeer voor eigen verminking door een auto ongeval bijvoorbeeld. Afkeer voor bepaald edieren zoals slangen. Een kind heeft een afkeer voor het voedsel dat het verplicht moet opeten. een werkster moet de bevuilde  mannentoiletten schoonmaken = angst-walgingsconflict. door de ondersuikering heeft ze voortdurend honger en wordt ze dik. 

een 53-jarige moeder van twee volwassen kinderen leerde haar echtgenoot reeds op school kennen. Op haar zestiende ontmoette ze voor het eerst de vader van haar partner. Deze ontmoeting ervoer zij als negatief en zij is altijd een afkeer voor deze man blijven voelen. gelijktijdig leed zij ook een territorium ergernis-conflict (betreft het maagslijmvlies. meerdere jaren lijdt zij aan boulemie. opmerking: een boulemie-constellatie = angst-walgingsconflict + territorium ergenis-conflict

Het weefsel van alfacellen is ectoderm, betekent celafname tijdens het conflict, celtoename in de herstelfase. Conflictactief: beperking van de functie van de alfa cellen die het hormoon glucagon produceren. Lichaamssuiker wordt niet in voedende glucose omgezet. (Reguliere geneeskunde: glucagon insufficiëntie – hyperinsulinemie. ondersuikering (hypoglycemie, drang naar zoet, koud zweet, rillen, bleke huid, het gevoel van slappe benen, concentratie en bewustzijnsstoornissen, eventueel hoofdpijn. Genezingsfase is een langzame normalisering van de bloedsuikerspiegel. Genezingscrisis: tijdelijke sterke daling bloedsuikerspiegel. daarna langzame stijging glucose. 

Therapie: conflict en sporen achterhalen en zo mogelijk reëel oplossen. In acute situatie: glucose, indien mogelijk via de mond (druivensuiker, vruchtensap of intraveneus glucose toedienen.

De lever

Een verhongeringsconflict in de vroege kinderjaren leidt later tot een gebrek aan gevoel van verzadiging. Angst om de eigen existentie wegens nood : voedseltekort. Angst om te verhongeren of t” weinig eten te hebben bijvoorbeeld verlies van baan of van partner die voor het inkomen zorgt. Bij het eten voelt men niet wanneer men genoeg heeft. Het lever basisweefsel is van endodermale afkomst. Tijdens de conflictactieve fase is er celtoename, celafname tijdens de genezingsfase. 

Voorbeelden: vaak een vervolgconflict door darmkankerdiagnose. Veel patiënten geloven dat ze door darmkanker gaan verhongeren. Groei van levertumoren in de conflictactieve fase. Tuberculeuse afbouw in de genezingsfase.

Een moeder zegt tijdens de de 2de oorlog tegen haar 6-jarig dochtertje: “je moet je pap opeten: straks kunnen we de kist al bestellen!3 = Verhongeringsconflict of existentieconflict. Zoals bij de meeste hongerlijdende kinderen in de oorlog ontstaan in de genezingsfase levercysten. Recidiverend conflict.

Een moeder is vanwege haar baan dikwijls lang weg van huis. het gebeurt steeds weer dat ze haar baby een poos alleen moet laten. Daardoor lijdt ze een existentieconflict (plaatsvervangend voor het kind). (Archief Dr Hamer)

Een rijke patiënte heeft een kokkin in dienst. Omdat ze bemoeiziek is neemt de kokkin ontslag. Ook haar volgers houden het niet lang vol. Op een dag heeft de patiënte veel gasten uitgenodigd om te eten. het komt echter tot een conflict met de kokkin, waarop de kokkin haar op staande voet verlaat. de patiënte is in paniek: wie zal er nu voor de gasten koken? = Verhongeringsconflict.

Een patiënte, een kleine ondernemer ligt in het ziekenhuis en hoort dat de verhuurder de huur van haar bedrijfsruimte  wil verhogen, ondanks een eerdere overeenkomst. ze lijdt daarbij een verhongeringsconflict. (Archief Dr Hamer)

Conflictactief: functieverhoging of groei van een tumor (adeno-ca) van het secretorische of resorptieve type. Verhoging van het enzym cholinesterase in het bloed ten bate van verhoogde stofwisseling in de lever. Een solitaire levertumor ontstaat wanneer men een plaatsvervangend verhongeringsconflict lijdt. (=existentieconflict voor een ander geliefd persoon). Er ontstaan meerdere tumoren wanneer het jezelf betreft. vetlever: waarschijnlijk gekoppeld aan een ZBS van de alfacellen. Ophoping van vet in de levercellen, wat overeen kan komen met de  biologische zin bij een bedreiging in het bestaan. Mogelijk is alleen het suiker relais voor de vette lever verantwoordelijk.

Biologische zin: met meer levercellen van het resorptieve type kan de voeding beter verwerkt (opgenomen) worden. met meer levercellen van het secretorische type  kan meer gal geproduceerd worden waardoor de voeding beter verteert. Beide tumoren helpen om het verhongeren te verhinderen en het bestaan veilig te houden.

Genezingsfase: normalisering van de functie: tuberculeus-verkazende afbouw van de tumor door schimmels en schimmels bacteriën. Leverzwelling, pijn, nachtzweten, koorts. Indien er geen bacteriën voorhanden zijn: de tumoren worden ingekapseld en geïsoleerd van de stofwisseling. De genezingscrisis omvat rilkoorts en sterke pijn. 

Opmerking: Lever adeno-ca komt het meest voor in de hongergebieden van afrika (reële verhongering angst). In het welvarende  westen is het meestal een gevolg van een kankerdiagnose (=iatrogeen). Typische gevolgen van verhongeringsconflicten in de vroege kinderjaren: geen verzadigingsgevoel.

Therapie: conflict en sporen achterhalen en zo ,goed mogelijk reëel oplossen indien het conflict nog actief bezig is. Affirmaties: “Ik zal leven!” “Mijn Bestaan is veilig!” “ik heb genoeg te eten!” “God begeleidt mij door al mijn moeilijkheden!”

Schildklier basisweefsel

Brokconflict, te langzaam geweest zijn. Rechter schildklier: iets goeds niet te pakken krijgen omdat men te langzaam is. Linker schildklier: iets slechts niet kwijtraken omdat men te langzaam is. Eenvoudig gezegd: omdat men te langzaam is. Hangende genezing of toestand daarna. >Verminderde productie van thyroxine >onderfunctie van de schildklier (reguliere geneeskunde: vertraging van de stofwisseling, er wordt minder energie verbruikt> gewichtstoename. 

Symptomen: ontwikkelingsvertraging (in groeifase), zwakte, gebrek aan energie, vermoeidheid, gevoelig voor koude, gebrek aan eetlust, verstopping, droge opgezwollen huid (myxoedeem), diepliggende ogen (endoftalmie), verminderde zweetproductie, verlangzaming van pols en refelexen, lage bloeddruk, oppervlakkig ademhaling, gewichtstoename, hogere cholesterolspiegels in het bloed.

Fase: hangende genezing of toestand daarna. Overmatige afbouw van de schildkliertumor. >Daling van de thyroxine waarde onder de normale waarde > schildklier onderfunctie. 

Opmerking: In de genezingsfase van elk ZBS daalt tijdelijk de thyroxine waarde. 

Therapie: conflict en sporen achterhalen zodat aan de hangende genezing een einde komt. Thyroxine als medicatie toevoegen wanneer de thyroxine productie ondanks conflictoplossing niet opnieuw op gang komt. wanneer men echter hier te vroeg mee begint, reduceert het schildklierweefsel de productie nog meer, zodat er geen weg meer terug is. >Een levenslange inname is dan noodzakelijk.

Bijnierschors

Conflict, op het foute pad terecht gekomen zijn. Op het verkeerde paard gewed hebben. De verkeerde beslissing hebben genomen of zich op glad ijs bevinden, in verkeerde handen zijn gevallen.  >Hangende genezing >verhoogde cortisolproductie = overfunctie bijnieren (reguliere geneeskunde: morbus cushing) >vetophoping op de romp. Dezelfde symptomen zoals bij blijvende cortisone-inname. of met betrekking tot aldosteron (hyperaldosteronisme, syndroom van Conn)

Voortdurende verhoogde cortisolspiegel (lijkt op langdurige cortisonetherapie): hoge bloeddruk, vollemaansgezicht, stierennek, stam obesitas (dikke buik), verhoogd bloedsuiker, spieratrofie = cushingsyndroom – morbus cushing. 

Voortdurend verhoogde aldosteronspiegel: hoge bloeddruk, dalen van de kaliumspiegels (hypokaliëmie) waardoor spierzwakte, eventueel hartritmestoornissen, voortdurend dorstig (polydipsie) en voortdurende drang om te urineren (polyurie), voornamelijk tijdens de nacht. = syndroom van Conn.

Genezingsfase: herstel van het weefsel: verhoogde productie van cortisol of aldosteron. Hangende genezing =  morbus cushing (overschot aan cortisol), Conn-syndroom = (overschot aan aldosteron).

Opmerking: Bij elk ZBS stijgt in de actieve fase tijdelijk de cortisolwaarde. waarschijnlijk zijn bij het cushingsyndroom (oedeem) ook nog actieve nierverzamelbuizen in het slep.

Therapie: Conflict en sporen achterhalen en zo mogelijk oplossen, zodat aan de hangende genezing een einde kan komen. Affirmaties: “Ik ben opnieuw op koers en kan mijn tempo hervatten!” “God leidt mij op mijn weg.” “Alles is weer goed”.

Andere factoren

Tekort aan beweging: wanneer energietoevoer (eten) en energie afbouw (beweging) niet in evenwicht zijn, wordt het overschot in de vorm van vet opgeslagen. Er wordt niet voldaan aan de behoefte van het lichaam aan diversiteit aan beweging, sport of gymnastiek.

Onevenwichtige voeding: arme, dode, industriële goedkope voeding, geraffineerde voeding, suiker, margarine, frisdrank enzovoort maakt dik en ziek. voeding omschakelen naar levende  met liefde bereide voeding.

Aspartaam: met deze nul-calorieën-zoetstof willen mensen slank blijven. Wanneer men weet dat aspartaam ingezet wordt als voer om dieren vet te mesten (maakt hongerig) en bovendien hersen- en zenuwschade veroorzaakt kan men beter stevia gebruiken.

Low-fat diëten: mensen maken de vergissing dat men hierdoor dunner zou worden. hoogwaardige vetten (boter) en koudgeperste oliën zijn gezond en maken niet dik!

Nevenwerking medicijnen: Cortisone, antidepressiva, kalmeringsmiddelen (neuroleptica); “de pil” (chemische anticonceptie), bloeddrukverlagers (bètablokkers), insuline enzovoort. zoveel mogelijk medicatie beperken, nut en risico tegen elkaar afwegen. 

Therapie: Afhankelijk van de hierboven beschreven oorzaken.

De houding tegenover het eigen lichaam veranderen! Door het dik zijn zendt men vaak gevoelens van ontevredenheid tot haat uit naar de eigen cellen. Deze houding gaat vaak generaties terug. Bijvoorbeeld, zo zegt de moeder telkens weer: “Oh wat heb ik dikke billen”. De dochter neemt dit patroon over en materialiseert een overeenkomstige realiteit, namelijk dikke billen. Wanneer de rondingen na de puberteit of in de zwangerschap uitgesprokener worden, denkt men: “oh mijn God, nu ben ik als mijn moeder!” Daardoor start een speciaalprogramma voor de betrokken vetcellen. Energietoevoer en stofwisseling worden geblokkeerd. (=vicieuze cirkel). Oude gedachtenpatronen erkennen en overboord gooien.  (Hierdoor kan men bijvoorbeeld EFT = emotional freedom techniques gebruiken). De nieuwe gedachten dagelijks herhalen zodat ze in het onderbewuste verankerd geraken. Dagelijks het morgenritueel: naakt voor de spiegel staan, je lichaam met mildheid beschouwen en zegenen. En zeggen: “ik dank je, lichaam dat je zo’n mooie omhulling voor mijn ziel bent. Dank je dat ik mag leven. Je bent mooi, precies zoals je bent. jij en, ik blijven gezond tot het laatste uur!” Daarna het lichaam met Goddelijk licht omhullen.

In het kort: andere cofactoren van overgewicht en obesitas

1- Een andere oorzaak van overgewicht, obesitas en morbide obesitas is het niet goed functioneren van de dikke darm. Er ontstaat een structurele verandering in de dikke darm als gevolg van overbelasting. De darmen moeten uitzetten door buitensporige hoeveelheden afvalstoffen, verdroogde slijmresten, toxines die vastzitten tussen de darmvlokken en uitstulpingen veroorzaken. Het gevolg is dat de gezondheid van andere organen negatief wordt beïnvloed (denk maar aan de lever en de bijnieren) er verschillende stofwisselingsproblemen ontstaan. Tegenwoordig zien we ook al veel overgewicht en obesitas bij kinderen, echt jammer.

Als de spijsvertering niet goed werkt, bijvoorbeeld men heeft geen tijd om echt te genieten van het eten en men kauwt onvoldoende, komt de voeding onvoldoende door speeksel bevochtigd in de maag en is dan bovendien niet eens voldoende fijngemalen. Maagsappen kunnen onvoldoende in de voedselbrij doorsijpelen en dit gegeven kan reflux doen ontstaan. Vervolgens verteerd de voeding onvoldoende in de maag waardoor de darmen onvoldoende verteerd voedsel ontvangen. Dit heeft als gevolg dat de darmflora verstoord wordt. Destructieve overgroei van bepaalde  organismen ontstaat steeds op onverteerd voedsel omdat dit voedsel vergist en rot in plaats van verteert. Met als gevolg dat er veel afvalstoffen en toxines gevormd worden. Het lichaam krijgt onverteerd voedsel waar het niets mee kan doen, het is afval en kan niets anders doen dat het opslaan in de vetweefsels.

De toxines die in het lichaam ontstaan door deze afvalstoffen die gisten in het darmstelsel, dringen geleidelijkaan ook het lichaam binnen. De lymfe tracht alles te ontgiften maar raakt snel overbelast. Het lichaam slaat deze schadelijke stoffen op in vetcellen om ze te isoleren zodat deze schadelijke stoffen de gezonde lichaamscellen niet kunnen irriteren. Net zoals ziekte is overgewicht en obesitas ook een overlevingsmechanisme van het lichaam, het lichaam probeert zich te beschermen tegen al deze schadelijke stoffen door extra vetcellen aan te maken. Met overgewicht of obesitas doet het lichaam dus niets verkeerds, het is overleven, natuurwet. Andere bronnen van schadelijke giftige stoffen zijn ook E-nummers en alle soorten additieven die in industrieel bewerkt voedsel zitten, milieuvervuiling, zware metalen, statines, medicijnen. Vanuit het standpunt van het lichaam zijn al deze stoffen lichaamsvreemd, het lichaam herkent ze niet als voeding en kan het bijgevolg ook niet verteren. Ook hier heeft het lichaam geen andere keuze om deze schadelijke stoffen eveneens te isoleren in extra vetcellen.

2- Dit kan dus ook gezegd worden van synthetische suikers en lightproducten die als het ware echte dikmakers zijn en hun belofte om te vermageren niet nakomen. Je bedriegt je eigen lichaam als je deze zaken consumeert. Als je denkt aan bijvoorbeeld aspartaam, hoe houdt je jouw eigen lichaam niet voor de gek? Aspartaam smaakt zoet, maar het zijn lichaamsvreemde eiwitmoleculen die nog eens giftig zijn voor het zenuwweefsel. De hersenen geven door de zoete waarneming signaal aan de pancreas om extra insuline aan te maken en de lever stopt met glucose af te geven aan het bloed. Maar er komt geen suiker in het lichaam en het bloed binnen. Alleen maar lichaamsvreemde stoffen die de spijsvertering en de darmflora verstoren. De bloedsuikerspiegel daalt snel en dat kan gevaarlijk zijn. Cellen roepen naar de hersenen: “hey, ik heb honger”, en je krijgt een onbeheersbare drang om koolhydraten te consumeren. Logisch dat er stofwisselingsproblemen ontstaan en dat gezonde lichaamscellen beginnen uit te hongeren terwijl de kilootjes erbij komen.

3- Een andere grote oorzaak van overgewicht is de consumptie van bewerkte oliën, frituurolie die je in elke supermarkt kunt kopen. Deze oliën verteren slecht en creëren verstoppingen in het darmstelsel, maar ook verstoppingen in het lichaam (de celmembramen) met zuurstoftekort op celniveau tot gevolg.  Bekijk het zo, de natuur voorziet weinig onverzadigde vetten of oliën in onze voeding, dat heeft zijn reden. Denk maar, als je een soeplepel zonnebloemolie wilt , moet je de zaden van meer dan tien grote bloemen nuttigen, hetzelfde geldt voor maïs, daar heb je 15 kolven voor één soeplepel maïsolie. En door de industriële bewerking zijn deze oliën dan nog eens lichaamsvreemd geworden, het lichaam herkent ze niet. Omegavetzuren veranderen in transvetten. Alle bewerkte oliën zijn uiterst giftig voor het lichaam. Biologisch bewerkte oliën van eerste koude persing kun je met mate blijven consumeren, en dat is wel gezond, het lichaam herkent deze oliën als voeding Olijfolie kun je in iets grotere hoeveelheden consumeren. Oliën nooit verhitten, hitte tast de olie aan (oxidatie van de omegavetzuren) waardoor het lichaamsvreemd wordt en giftig.

4- Geraffineerde suikers kunnen niet worden opgeslagen in het lichaam als lichaamssuiker glycogeen. Natuursuikers zoals honing of kokosbloemsuiker kan het lichaam wel omzetten in lichaamssuiker dat kan worden opgeslagen in de spieren en de lever. Geraffineerde suikers (hebben geen vitaminen en mineralen die ze helpen verteren) zijn zwaar belastend voor de alvleesklier, ze veroorzaken sterke schommelingen in de bloedsuikerspiegel en de werking van de lever. De lever kan niets anders dan deze slechte suikers omzetten in vet omdat deze geraffineerde suikers bovendien nog eens toxisch zijn voor het lichaam. Door deze slechte suikers om te zetten in vet is de giftigheid van deze suikers ook geïsoleerd zodat de gezonde lichaamscellen niet geÏrriteerd worden. Geleidelijkaan komen er wel kilootjes bij. Gewichtstoename geeft altijd een extra uitputting op de alvleesklier, veel mensen met obesitas en overgewicht lopen meer risico op diabetes en hart- en vaatziekten te ontwikkelen, volkomen normaal gezien vanuit het standpunt van het lichaam dat altijd wilt overleven.

5- Een andere belangrijke oorzaak dat echt over het hoofd gezien wordt is de grote flagrante leugen dat verzadigde vetten slecht zijn voor het lichaam. Gezonde verzadigde vetten zoals geklaarde boter, niet-ontgeurde kokosolie hebben een antioxidante werking. Verzadigd vet helpt je lichaam ontgiften. Verzadigde vetten zorgen voor de juiste verhouding antioxidanten en vrije radicalen zodat het ontgiftingssysteem van het lichaam optimaal kan functioneren. Bovendien stimuleren ze de vetstofwisseling. Het jarenlange tekort aan goede verzadigde vetten is een belangrijke oorzaak van onze epidemie van overgewicht en obesitas. Verzadigd vet op lichaamstemperatuur is zeer vloeibaar en geeft geen verstoppingen in het lichaam. Verzadigde vetten leveren vaatbeschermende polyfenolen, helpen het lichaam te ontgiften en verbeteren de zuurstofopname. Verzadigd vet voorkomt ontstekingen op de binnenkant van de bloedvaten en de darmen.

Door jarenlange tekorten aan gezonde verzadigde vetten in onze eetcultuur is het lichaam overgegaan op een uiterst traag vetmetabolisme om goede verzadigde vetten te sparen. deze hebben een belangrijke functie om het zenuwweefsel te beschermen tegen aanvallen van zware metalen en andere neurotoxines bijvoorbeeld. (Beschadigde zenuwcellen repliceren exosomen). Daardoor blijft het slecht vet dat gecreëerd is door het lichaam om afvalstoffen en toxines te isoleren ook onaangeroerd. Het lichaam zal bovendien er alles aan doen om niet te vermageren, logisch, want anders komen alle toxines en afvalstoffen terug in de bloedbaan en dat wil het lichaam kost wat kost voorkomen. Dat is de reden dat er een jojo effect ontstaat. Goede gezonde verzadigde vet soorten zoals boter en kokosolie stimuleren het vetmetabolisme waarbij het lichaam stilaan zijn toxische belasting kwijt kan.

Dit proces kan alleen maar stoppen door volop gezonde verzadigde vetten te gaan beginnen eten. Als het lichaam merkt dat het niet meer moet rantsoeneren op verzadigd vet gaat het langzaam het vetmetabolisme weer opstarten en kan het beginnen vermageren en ontgiften. Ja gezond verzadigd vet is antioxidant en ruimt toxines op. Lichaam zuiveren en ontgiften doe je elke dag door specerijen en goede gezonde verzadigde vetten te consumeren. Af en toe detoxen of zuiveren door strenge diëten werkt dus niet en creëert het jojo-effect. Het is contraproductief en verzwakt de spijsvertering bovendien.

6- En ja, onze eetgewoonten zijn ook niet echt bevorderend voor de gezondheid van ons lichaam. Denk maar aan de grote maaltijden die ‘s avonds worden gegeten. Volgens het circadiaans ritme verhoogt de toename van melatonine in de late namiddag en de avond. Dat impliceert dat de hoeveelheid spijsverteringsenzymen begint af te nemen. Dus bij gebrek aan voldoende spijsverteringsenzijmen gecombineerd met een grote maaltijd kan deze voeding niet optimaal verteren. Dit voedsel zal tijdens de nacht een chemisch proces ondergaan dat vergisting of verrotting heet. De dikke darm ontvangt onverteerd voedsel en de problemen beginnen. De grote maaltijd wordt op het middaguur gegeten, er is dan veel serotonine die de productie van enzymen en spijsverteringssappen stimuleert.

‘s Avonds is een lichte maaltijd meer dan voldoende, heb je honger voor het slapengaan, 1 of 2 happen goede voeding, echt niet meer! Gewoon om te voorkomen dat de bloedsuikerspiegel tijdens de nacht teveel zou dalen waardoor je wakker wordt. Eten terwijl het voorgaande nog niet is verteerd is eveneens nefast voor de goede werking van de spijsvertering.

De bourgondische maaltijden van kerstavond en oudejaarsavond of bij feesten resulteren steeds een paar maand later in een soort voorjaarsmoeheid van het lichaam met gebrek aan energie. Veel mensen hebben last van voorjaarsmoeheid, eigenlijk logisch volgens natuurwetten gezien vanuit het standpunt van het lichaam dat wilt overleven.

Even belangrijk is een gewoonte creëren om steeds op dezelfde tijdstippen te eten.

Als je lichaam volgens het circadiaans ritme spijsverteringsenzymen aanmaakt en je eet onregelmatig is dit eveneens energieverlies voor het lichaam. Het lichaam onthoudt dit en gaat deze energie sparen. Met gevolg als je op steeds op een ander uur eet, je niet over voldoende spijsverteringsenzymen zult beschikken om dit voedsel goed te verteren. Wordt daar ook bewust van. Een paar dagen streng vasten zal het lichaam leren om tijdens de middag ook geen spijsverteringssappen en -enzymen aan te maken om energie te sparen. van zodra je weer normaal gaat eten wordt je spijsvertering geconfronteerd met gebrek aan spijsverteringssappen en -enzymen. Weer een verstoring waardoor er veel toxines ontstaan in het maag- en darmkanaal.

7- Een eenzijdig voedingspatroon is eveneens niet bevorderlijk voor de spijsvertering, bijvoorbeeld te weinig kleuren in je voeding, denk maar aan het geel van een banaan, het oranje van een pompoen en het rood van een tomaat en het groen van bladgroenten, het blauw van ons eigen inheems fruit enzovoort. de kleuren bevatten de lichtfotonen met specifieke informatie voor het lichaam.

Hetzelfde geldt voor de smaken. Er zijn zes smaken, zoet, bitter, wrang, zuur, scherp en zout. We hebben een eetcultuur ontwikkeld met nadruk op vooral veel zoet, zout en een beetje zuur. De smaken bitter, wrang en scherp ontbreken dikwijls. Deze drie smaken hebben de eigenschap en informatie om het lichaam te ontgiften en te zuiveren, een grote voorwaarde om te herstellen en te vermageren. Gelukkig zijn er veel specerijen die deze smaken rijkelijk aanvullen in onze maaltijden. Het is belangrijk om veel meer specerijen te implementeren in onze eetcultuur. Specerijen zijn veel goedkoper dan medicijnen en werken effectiever omdat ze het lichaam reinigen van binnen en de spijsvertering stimuleren, want het zijn smaakmakers.

Het lichaam wilt van binnen proper zijn, dan pas kan het lichaam ook gezond worden. Specerijen helpen hierbij. 

8- Verkeerde voedselcombinaties: yoghurt met fruit bijvoorbeeld creëren zeer veel toxines die in het lichaam worden opgeslagen. Een gouden regel: fruit steeds los van de maaltijd eten, of je kunt het mee in je bereiding koken. Wees bewust dat koemelk en zuivel ook niet bevorderlijk is voor je gezondheid en gecombineerd met andere voeding zeer veel giftige stoffen produceert. Bovendien is zuivel verzurend voor het lichaam en in hoge concentraties veroorzaakt het veel verstoppingen. Weefsels kunnen hierdoor beschadigd worden waarbij het lichaam latente bacteriën uitnodigt en exosomen zal repliceren vaar het reinigings- en herstelwerk.

Emoties

Emotioneel heeft overgewicht veeleer te maken met jezelf te vergelijken met een ander en je eigen intrinsieke eigenschappen niet naar waarde te erkennen.

Zoals eerder gezegd, er zijn veel mensen die een eerder mollige constitutie hebben, deze mogen niet vermageren omwille van het uiterlijk. Elk lichaam zal gezond zijn wanneer het opgroeit vanuit liefde en niet om een andere persoon te behagen en noch uit de begeerte om te beantwoorden aan een of ander schoonheidsideaal zoals het typische westerse model dat bij veel mensen als een prototype in het onderbewuste is opgeslagen.

Mensen die veel eten zonder een echt gevoel van honger te hebben creëren overgewicht. Zij eten als compensatie, het geeft een behaaglijker gevoel in de hersenen. Het is een emotionele pijn waarbij je er niet aan toekomt jezelf naar waarde te schatten en dus tot actieve zelfverwerkelijking te komen waardoor energieën binnenwaarts slaan en gecompenseerd wordt met het emotioneel eten.

Het is vulling in plaats van zelfvervulling. Je miskent je eigen schoonheid en je eigen rijkdom. Deze zelf-miskenning gaat gepaard met oer verdriet. Bijgevolg leef je op de frequentie van verdriet om je eigen inhoud van zelf-miskenning of van boosheid onbewust situaties aantrekken die je nog verdrietiger en bozer gaan maken met als gevolg dat je jezelf nog meer als minderwaardig gaat voelen. Dit resulteert in onvoldoende energie waardoor je gemakkelijker naar ongezonde voeding en suikers gaat grijpen. Het zijn vicieuze cirkels. belangrijk om ze te doorbreken.

De eerste stap wat je kunt doen is om echt ademhalingsoefeningen te doen om terug diep in de buik te gaan ademen. Energieën gaan beter stromen. Een diepe buikademhaling is de natuurlijke manier om te ademen en de spijsvertering te verbeteren, (denk maar aan de darmtransit) en brengt je beter in contact met je lichaam zodat je sneller de signalen van je lichaam kan waarnemen. Door het hectisme van onze tijd zijn we afgeleerd om met de buik te ademen. Het is belangrijk om de buikademhaling weer aan te leren zodat het automatisch gaat, 24 uur door.

Verstoord het teveel drinken de spijsvertering niet?

Ja dat is het ook, we weten dat zowel de dunne darm als de dikke darm steeds verteerd voedsel moet ontvangen om goed te werken en de darmflora in balans te houden. Als je teveel drinkt tijdens de maaltijd, worden de spijsverteingsenzymen teveel verdund en verliezen ze hun werking. Daardoor kan het voedsel in de maag en de twaalfvingerige darm niet goed verteren. Je kunt het ook zo zien, als je gaat poetsen moet je een bepaalde hoeveelheid water toevoegen aan een eenheid detergent, voeg je echter teveel water aan toe, dan verliest het detergent zijn werkingskracht. Dit geldt dus ook voor de spijsverteringsenzymen in de spijsvertering. Mijn advies is een half uur voor het eten wat drinken, de maag maakt zich dan leeg voor het etenstijd is. Wacht minimaal 90 minuten tot twee uur na de maaltijd om te drinken. De enige uitzondering om tijdens de maaltijd te drinken is als de voeding te droog is, denk maar bijvoorbeeld aan een broodmaaltijd.

Als de voeding niet goed verteerd door teveel te drinken tijdens de maaltijd ontstaat er vergisting en afvalstoffen waarop de darmflora verstoord wordt door overgroei van destructieve bacteriën en schimmels. Er ontstaan toxines die de werking van de dikke darm verstoord, deze komen in het lichaam terecht samen met onverteerde voeding. In de meeste gevallen zal het lichaam ervoor kiezen dit op te slaan in vetweefsel om zo de gezonde lichaamscellen te beschermen tegen de irritatie van deze toxines.

Wat met brood?

Het probleem dat zich stelt met het brood is dat de zetmelen in het lichaam ook omgezet worden in glucose suikers. Onze tarwe is door de jaren heen zo veredeld dat het geen voedingsstoffen meer bevat die meehelpen om de zetmelen te verteren. Dat is logisch, hoe kan een tarweplant dat steeds grotere aren en meer graankorrels moet produceren, deze graankorrels nog voorzien van voldoende voedingsnutriënten. Het zetmeel uit onze veredelde tarwe heeft dezelfde waarde als geraffineerde suiker, het zijn dus echte dikmakers. Het worden lege calorieën waar het lichaam niets mee kan doen. Maagvulling. 

Als je kijkt naar de oorspronkelijke tarwe of kamut, deze heeft nog geen kwart opbrengst per hectare dan onze huidige tarwe. Kamut is zeer voedzaam en deze zetmelen gaan zeer goed verteren en het lichaam echt voeden zonder het risico op overgewicht te vergroten. Gebruik eveneens boter of een andere vetsoort om deze koolhydraten nog beter te helpen verteren en vooral de resorptie van mineralen en vitaminen te verbeteren. Veredelde tarwe (door de lege calorieën) heeft bovendien de eigenschap om de opname van mineralen, sporenelementen en vitaminen, vooral vitamine B1 te verminderen. Bovendien kan het ook enzymen in de maag blokkeren die verantwoordelijk zijn om eiwitten te verteren. Het is zo belangrijk om verzadigd vet te eten bij graanproducten, omdat enerzijds granen stoffen bevatten die de vertering van koolhydraten bemoeilijkt, terwijl verzadigde vetten stoffen bevatten die de vetstofwisseling wel stimuleren. Niets voor niets dat onze voorouders veel boter op hun boterham smeerden. 

Te weinig verzadigd vet bij granen is oorzaak van overgewicht omdat er een verstoorde vetstofwisseling ontstaat. Het is belangrijk dat mensen verzadigd vet eren eten, na een paar maand verliezen ze veel kilo’s en ze krijgen meer energie ervoor in de plaats. Dat is toch ook wat jij wilt? Iedere graansoort heeft specifieke enzymremmers (natuurwet om ervoor te zorgen dat granen (zaden) te beschermen tegen vraat omdat ze bedoeld zijn voor de overleving van de plant). Veel diersoorten hebben specifieke aanpassingen om de enzymen blokkers te neutraliseren, een koe heeft vier magen, vogels hebben een krop in de keel enzovoort. Voor mensen is het aan te bevelen om granen te koken, ongekookte muesli bijvoorbeeld is echt niet goed voor de darmen. Het kookproces vernietigd veel enzyme blokkers die in granen zitten. Mijn advies, vermijd tarwe en kies voor alternatieve graansoorten zoals spelt, kamut, rogge, boekweit, haver, bij voorkeur biologisch gekweekt. Deze graansoorten zijn wel voedend voor het lichaam. Eet gekookte granen, muesli of brood met voldoende verzadigd vet. Dan keert je lichaam naar een evenwichtige stofwisseling en oorspronkelijk constitutioneel lichaamsgewicht terug.

Overgewicht veroorzaakt een belasting voor het hart en verhoogd aandoeningen van het hart.

Een warme maaltijd in de middag lukt vaak niet door omstandigheden als werk. Als men laat thuis komt is het vaak laat. Dus te laat voor de warme maaltijd. Hoe los je dat op?

Dat is een groot probleem in onze maatschappij, omstandigheden dwingen ons af te stappen van natuurlijke ritmen. Dat werkt altijd verstorend op onze stofwisselingsprocessen. Ik kan daar geen antwoordt op geven, jij mag zelf kiezen hoe je de dagindeling doet. Probeer meer tijd te nemen op het middaguur zodat je toch een grote maaltijd kunt bereiden. Er bestaan thermo dozen om warm voedsel warm te houden tot de middag. misschien is dat een oplossing. Zoals ik reeds zei: in de late namiddag en vroege avond neemt de hoeveelheid spijsveryteringsezymen af. Dat wordt bepaalt door het dag- en nachtritme waar onze hormoonhuishouding op meestroomt en beïnvloed. ‘s Avonds een grote maaltijd eten kan nooit goed verteren en creëert afvalstoffen in de spijsvertering met overgroei van destructieve bacteriën en gisten die toxines produceren. Dat doet het lichaam eveneens verzwaren.

De natuurlijke ritmes laten zich niet veranderen omdat de mens dat wilt, o nee dat zal nooit gebeuren. Ik kan alleen maar zeggen waar het op staat, de natuur en ons lichaam heeft bepaalt dat het de grote maaltijd geconsumeerd wordt op het middaguur en niet anders!! tracht te begrijpen dat het lichaam niets kan doen met voedsel dat niet is verteerd in de spijsvertering, dus het moet de onverteerde voeding samen met de toxines opslaan in de weefsels. Trouwens onverteerde voeding is ook een afvalstof voor het lichaam. 

Diabeten nemen veel aspartaam en andere om geen suiker te moeten gebruiken! 

Aspartaam is een eiwit en geen suiker. Het geeft een zoete smaakwaarneming waardoor de hersenen een signaal sturen naar de pancreas om insuline af te scheiden. Tegelijkertijd geven de hersenen aan de lever het bevel geen suiker af te geven in het bloed. Het lichaam weet dat snelle suikers direct door de maagwand worden opgenomen en snel in het bloed komt, vandaar dat de pancreas direct insuline produceert als je suiker op de tong proeft. Maar aspartaam is geen suiker. Wat gebeurt er? De insuline is op zoek in het bloed naar de verwachte suiker, want je hebt zoet geproefd op de tong, maar die suiker komt niet. Dus de bloedsuikerspiegel gaat door de extra insuline historische lage waarden halen dat zelfs gevaarlijk kan zijn. 

Alle lichaamscellen krijgen plots geen suiker meer en schreeuwen naar de hersenen om een extra schot eten, ik heb honger!! Dat is de oorzaak dat je na consumptie van aspartaam (en ook andere synthetische zoetstoffen) meer gaat beginnen eten. Ze geven het zelfs aan de veestapel om ze sneller dik te laten worden. Echte waarheid. Je houdt je lichaam echt voor de gek met aspartaam en andere synthetische suikers. Hetzelfde kan gezegd worden van lightproducten die zeer slecht zijn voor je gezondheid zijn. Meestal eet je dan nog dingen met snelle suikers om de behoefte van al je uithongerende lichaamscellen te kunnen voldoen. Dat wilt zeggen dat je sneller grijpt naar ongezond voedsel. Dit alles geeft verstoring in de stofwisseling en de kilo’s komen er gewoon aan. Bovendien is aspartaam nog giftig voor het zenuwstelsel en de hersenen. 

Is overgewicht het gevolg van overmatige vleesconsumptie en risico voor hart en vaatziekten? 

Als je naar de curve kijkt van de laatste 200 jaar, dan zie je een gelijk stijgende trend van de consumptie van dierlijke eiwitten, overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. Zie de andere blogs op deze specifieke aandoeningen. Het is wel zo dat ons spijsverteringstelsel niet aangepast is om grote hoeveelheden dierlijke eiwitten te verteren. Onze maagsappen kunnen een beetje dierlijke eiwitten verteren en daar blijft het bij. (Uitzondering van zwaar zieke mensen in de genezingsfase, die moeten wel dierlijke eiwitten consumeren om tuberculosebacterie van voedsel te voorzien. daarbij maakt het niet uit of ze goed verteert zijn of niet, het is voor de bacteriën zodat ze hun werk om tumorcellen af te breken goed kunnen verrichten.)

Het logische gevolg is dat veel vlees eten niet goed verteert waardoor de darmen onverteerde voeding krijgt met de klassieke overgroei van destructieve bacteriën en gisten. Het vlees gist in de darmen, dat geeft een zwaar verzadigd gevoel, de darmen zetten uit en het lichaamsgewicht neemt toe. Het teveel aan eiwitten gaat het lichaam eveneens opslaan met gewichtstoename tot gevolg. Het lichaam kan met deze eiwitten niet veel doen. Als je even kijkt naar het volgende voldongen feit en even nadenkt: van alle zoogdieren heeft de mens het laagste eiwitgehalte in het colostrum en de moedermelk, en dat op het moment dat de baby de grootste groeispurt doormaakt. De melk van een muis bevat meer eiwitten dan dat van de mens. Nogmaals, bij de meeste mensen wordt overgewicht veroorzaakt door de voeding die onvoldoende is verteerd en verstoring geeft in de darmflora. Veel dierlijke eiwitten verstoort de darmflora. Ik zeg niet dat je fanatiek vegetariër moet worden, maar wat ik wel zeg is dat ikzelf vegetariër ben en mijn gezondheid daar veel baat bij heeft. Ik eet steeds naar een voldaan gevoel, nooit naar een verzadigd gevoel. Dat is een hemelsbreed verschil dat veel mensen echter niet meer kunnen ervaren. Trouwens, het is niet verstandig om zomaar van de ene dag op de andere vegetariër te worden. Je spijsvertering heeft sowieso tijd nodig om zich aan te passen voor een nieuw dieet. Af en toe een veggiedag is een betere keus om langzaam over te schakelen naar een dieet met minder dierlijke eiwitten en meer plantaardige eiwitten.

Hebben veel zware mensen ook niet teveel cholesterol?

Het extreem hoge cholesterolgehalte wordt door zwaarlijvigheid mee in stand gehouden. Zwaarlijvigheid en obesitas is een overlevingsmechanisme van het lichaam om toxines en afvalstoffen te isoleren. Zwaarlijvigheid doet ook het collageen of het bindweefsel uitzetten. Bindweefsel fungeert als opslagplaats voor teveel eiwitten en kunnen verstoppen waardoor lichaamscellen problemen krijgen om voedsel, water en zuurstof op te nemen en tezelfdertijd hun afvalstoffen af te voeren. Deze conditie geeft dikwijls beschadigingen in de weefsels en de wand van de slagaderen. Het lichaam weet als er een beschadiging is aan de binnenwand van een slagader dat het risico op een inwendige bloeding zal vergroten. Dus het lichaam gaat er alles aan doen om de LDL cholesterolspiegel te doen stijgen, omdat LDL cholesterol de functie heeft om deze beschadiging van de binnenwand van de slagader te herstellen (dit gaat samen met de productie van het LP5 proteïne dat zeer kleverig is om de cholesterol te binden). Toch logisch als er veel toxines en afvalstoffen in je lichaam vastzitten dat de cholesterolspiegel hoog blijft staan. (vlees, vooral als het onvoldoende is vereerd geeft zeer veel toxines en afvalstoffen af in het lichaam). Cholesterol is een antioxidant en beschermt je lichaam tegen iets dat het bedreigt, namelijk irriterende toxines, afvalstoffen en opslag eiwitten (zie artikel over hart- en vaatziekten en diabetes). 

Nu ik dit heb verteld weet je ook dat je jouw lichaam niet mag dwingen om de hoge cholesterol te doen dalen met statines of andere medicijnen, maar dat het wijzer is om jouw lichaam te zuiveren en ontgiften. voedingspatroon aanpassen, levensstijl respecteren en biologische conflicten, trauma’s en negatieve emoties oplossen.  Toxines, zware metalen en afvalstoffen veroorzaken schokken als de tolerantie van het lichaam overschreden wordt en zijn de fundamentele oorzaak van overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en andere welvaartsziekten. Trouwens LDL cholesterol is niet slecht zoals beweerd wordt, dat is een grote leugen. Er bestaat geen slechte cholesterol tenzij het ranzig is geworden door schokken van hoge concentraties schadelijke gifstoffen in je lichaam, men spreekt dan van oxycholesterol en deze is wel schadelijk.

Zijn medicijnen ook niet een oorzaak van overgewicht en obesitas?

Spijtig genoeg moet ik daar ja op antwoorden. Medicijngebruik is jammerlijk genoeg in de top drie van doodsoorzaken terechtgekomen. Iatrogene aandoeningen noemt men dat. Medicijnen bevatten zeer veel lichaamsvreemde stoffen dat het lichaam dus niet kan herkennen. Het lichaam gaat dus proberen deze onherkenbare lichaamsvreemde stoffen eveneens op te slaan in extra vetcellen om de bijwerkingen ervan te voorkomen. Vervolgens spreek je arts er daarvoor aan, hij is de man die jou antwoordt kan geven. Nooit medicijngebruik stoppen zonder toelating van je arts. Maar je hebt wel het recht om concrete vragen te stellen aan je arts over het medicijngebruik. Mijn advies is dan ook om een vergrootglas aan te schaffen zodat je de bijsluiter echt goed kunt lezen en concrete vragen kunt stellen aan je arts. Net als op veel voedingsproducten die te koop zijn in de warenhuizen zijn deze toegevoegde stoffen in zodanig kleine letters geschreven dat je een vergrootglas nodig hebt om te weten wat eraan toegevoegd is. Lees de etiketten en bijsluiters goed beste mensen!

Disclaimer:

Dit naslagwerk heeft als doel u betrouwbare informatie te verstrekken over het onderwerp dat behandeld wordt. Er is alles in het werk gesteld om dit naslagwerk zo compleet en nauwkeurig mogelijk te maken. De aangeboden informatie kan, ondanks alle zorgvuldigheid, onjuistheden bevatten. Het doel van dit naslagwerk is om te onderwijzen. Zowel de schrijver als de uitgever zullen door geen persoon of instantie aansprakelijk gesteld noch verantwoordelijk geacht kunnen worden voor welk verlies, schade of letsel dan ook dat veroorzaakt is of waarvan aangenomen wordt dat het direct of indirect veroorzaakt is door de informatie die dit naslagwerk bevat. Het gebruik van de informatie die in dit naslagwerk aan bod komt, is geheel voor rekening van de lezer. De lezer moet zijn eigen oordeel vellen of een holistisch medisch expert of zijn persoonlijke arts raadplegen voor specifieke toepassingen bij zijn individuele problemen. De informatie die hierin gepresenteerd wordt, is op geen enkele manier bedoeld als vervanging van medische diagnostiek en/of behandeling. Indien u vragen heeft over uw gezondheid, raadpleeg dan een medisch bekwaam persoon.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *