Schoonheid ontstaat op het moment dat je besluit jezelf te zijn

Schoonheid ontstaat op het moment dat je besluit jezelf te zijn. Optimisme werkt als een positieve magneet; het trekt goede dingen aan. Onderschat niet wat je betekent voor anderen. Bij elke ontmoeting laat je iets van jezelf achter. Voor jezelf zorgen is geen luxe; het is zelfbehoud. Goede tijden worden goede herinneringen. Slechte tijden worden goede lessen. Hoe hoger het bamboe groeit, hoe dieper het buigt. De enige manier om te krijgen wat je écht wilt, is te weten wat je écht wilt. Behandel de fouten van anderen net zo teder als die van jezelf.

Als er één mens is op deze wereld die jou mag beminnen, dan ben jij dat toch? Wanneer je een ander verantwoordelijk maakt voor jouw frustratie dan geef je de sleutel van je geluk uit handen. Laat anderen nooit het vonkje doven dat jou uniek maakt. Het positieve aan tegenslagen is dat ze je helpen om te ontdekken hoe gigantisch sterk je bent. De kunst van ontspannen is niets doen zonder je te vervelen. Probeer de dingen te zien zoals ze zijn, in plaats van zoals je denkt dat ze zijn. Kijk ik om me heen, sta ik ineens in het centrum van mijn eigen leven. Intuïtie verklaart de weg niet, maar wijst hem simpelweg aan.

Besluiten betekent dat je de veilige, voorspelbare kaders doorbreekt. Eigenlijk betekent dit dat je onbekend terrein gaat opzoeken. Verandering is de consistentie van het leven zelf, en het is beter en vooral veel gezonder om met de stroom van verandering mee te stromen. Ook op het emotionele vlak. Loslaten of bestaansrecht geven doen de meeste mensen liever niet, omdat het groeipijnen met zich meebrengt. Veranderen is eng, oude ideeën, patronen, dromen, hoop en verwachtingen, ze doen allemaal pijn als je introspectie doet en het betrekt op jezelf. Het probleem hierbij is: Hoe negatief en destructief sommige patronen ook zijn, het is immers vertrouwd. Je kent alleen het bekende, bang voor het onbekende. Op bewust niveau wil je veranderen, maar onbewust zeg je steeds ‘NEE’.

Je denkt daarmee verrassingen te kunnen voorkomen om daarmee nieuwe pijn te voorkomen. Maar je gezondheid verbeteren en het oude vasthouden, dat gaat echter niet samen. Je zult moeten kiezen als je positieve veranderingen en een betere gezondheid wilt creëren in je leven. Ik heb op een moment in mijn leven ontdekt dat ik voortdurend weerstand bood tegen mijn emoties. Ik wou dit niet veranderen. Dat was een soort innerlijk verzet.

Door diepgaande introspectie te doen op mezelf ben ik tot de conclusie gekomen dat al mijn gezondheidsproblemen die ik vroeger had, zelf had gecreëerd. Ik had het mezelf aangedaan, maar ik wist het niet. Het waren onbewuste vlekken uit mijn comfortzone die de tent runde. Daarom dat ik ook niet boos ben op mezelf, ik wist dat ik steeds probeerde mijn best te doen. Maar nu weet ik dat. Het lichaam is gemaakt om gezond te zijn, dat is een natuurwet. Maar ik had mezelf vroeger ziek gemaakt. De omgekeerde peristaltiek, migraine, hartkloppingen enzovoort had ik mezelf aangedaan. Dat wist ik toen niet. Ook het leven liep niet zoals ik het wou, dat deed ik ook mezelf aan. Dat wist ik toen ook niet.

Door te beseffen dat ik alle ziekte, ongemakken en tegenslagen zelf in het leven heb geroepen, kreeg ik de sleutel in handen om dit proces om te draaien naar gezondheid en voortdurend geluk. HOE? Nieuwe overtuigingen creëren in het denken. Dat leidt tot een nieuw besluit, en een nieuw besluit leidt tot een ander gedrag en levensstijl. Het gaat erom om te stoppen met je te verzetten tegen alles wat jou niet dienstbaar is. Verzet is het einde van creatie en zorgt ervoor dat de dingen die eerder zijn gecreëerd op hun plaats blijven. Ik heb ontdekt dat dit bij ziekte ook het geval is. Maar verandering is geen verzet, het betekent wijziging.

Alle ziekte dat ik mezelf had aangedaan, heb ik gewijzigd in gezondheid, en dat heb ik mezelf gegeven. De pijnen, en alle andere tegenslagen die ik mijzelf eveneens had aangedaan, heb ik ook gewijzigd in voortdurend geluk. Ik ben de creator van mijn leven, en alles wat er gebeurt in mijn leven, daar ben ik zelf verantwoordelijk voor. Door introspectie te doen (o’ja, dat deed pijn) heb ik de blinde vlek in mijn onbewuste ontmanteld. Het was de blinde vlek die me ziek had gemaakt. Als ik mijzelf ziek kan maken, betekent dat dat ik mijzelf ook weer gezond kan maken. En precies dankzij de ziekte heb ik kennis verworven om de juiste stappen te zetten om mijn gezondheid terug te krijgen. Mijn innerlijke kracht heb ik teruggevonden. En als ik dat kan, kunnen jullie dat ook, want jullie zijn evenwaardig als wat ik ben.

Ik wens iedereen een goede gezondheid en veel geluk toe.

De condities om ziekte werkelijk te genezen.

Het zelfgenezend vermogen of het placeboeffect is altijd aanwezig in jouw lichaam. De echte werkelijke genezing van het lichaam heeft niets te maken met het onderdrukken van ziektesymptomen. Zelfs alle conventionele medische behandelingen en medicijnen zijn afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam om resultaten voort te brengen. De beste behandelingen om genezing te versnellen kunnen alleen maar succes hebben als de voorwaarden voor genezing aanwezig zijn in lichaam en geest.

De geest heeft een lichaam nodig om zichzelf te kunnen definiëren, het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen te kunnen opvolgen. De geest instrueert dus altijd het lichaam en niet andersom. Wij mensen zijn bewuste wezens die het lichaam gebruiken als voertuig en instrument om onze individualiteit en levensdoel mee tot uitdrukking te brengen. In deze blog geef ik aanwijzingen om het zelfgenezend vermogen van je lichaam te activeren volgens de principes van de aantrekking.

Je lichaam staat altijd aan jouw zijde

Wordt bewust dat je lichaam steeds aan jouw zijde staat, en je nooit tegenwerkt. 

Het lichaam doet altijd zijn uiterste best om het gemakkelijk voor je te maken en in een staat van balans terug te keren, ook al lijkt dit bij ziekte niet het geval.

Elke ziekte of aandoening, van een ordinaire verkoudheid, ontsteking tot diabetes en hart-en vaatziekten zijn in feite overlevingsmechanismen van je lichaam. Kanker behoort tot het laatste overlevingsmechanisme dat je lichaam nog heeft. In feite is een kanker echt het allerlaatste (wanhopige) overlevingsmechanisme dat je lichaam nog heeft om te overleven in een extreem vervuilde toestand dat alle functies in je lichaam verstopt – en een onderliggende causale psychologische shock of trauma.

Dit is het gevolg van ernstige biologische schokken dat de geest verward of gedesoriënteerd heeft gebracht. Letterlijk op het verkeerde been gezet. Een lichaam doet door ziekte te creëren niets verkeerd, het is een poging van je lichaam om jou bewust te maken om jouw leven in een betere richting voort te stuwen, gewoon ‘gooi het roer even om’ en los je conflict op.

Het lichaam probeert zich te ontgiften en te zuiveren via symptomen

Elke ziekte of aandoening is een poging van het lichaam om giftige toxines en afvalstoffen te neutraliseren en te verwijderen. Deze hebben zich opgestapeld in de gewrichten, organen, bindweefsel, het fijne netwerk van haarvaten, lymfeklieren en alle andere lichaamsdelen en verstoren vele lichaamsprocessen. Het logische gevolg is een ontsteking of koorts, zwelling en oedeem, maar dat is dus een overlevingsreactie van het lichaam en zeker geen ziekte. Toxines zijn niet ziekmakend. Maar als het tolerantieniveau van het lichaam overschreden wordt, kan er een intoxicatieschok ontstaan en deze is wel ziekmakend.

Dit verergert natuurlijk andere symptomen die het lichaam creëert om te herstellen. Ook al gaan symptomen gepaard met pijn, koorts, ziekten of het ontstaan van kankerweefsel. Laat je ook niet wijsmaken dat er een soort toestand bestaat dat auto-immuunziekte heet, zogezegd het lichaam dat zichzelf aanvalt, of de nieuwe rage “erfelijke factoren” die jou ziek maken. Het lichaam is door miljoenen jaren evolutie ontworpen om te overleven, niet om suïcidaal te worden, tenzij jij dit wilt (bewust of onbewust, opzettelijk of onopzettelijk).

Al deze zaken worden eveneens verergerd door opstapeling van toxines en afvalstoffen met een voortvloeiende verzuring dat lichaamsweefsel intoxicatieschokken zal bezorgen. Je hoeft niet bang of van streek te zijn, vertrouw erop dat je lichaam bezig is om jou weer gezond te maken. Het lichaam staat altijd aan jouw kant!

Geef je lichaam de kans om te ontgiften en te zuiveren

Wees positief en geef je lichaam de kans om uit te zieken. Uitzieken betekent dat je jouw lichaam de kans geeft om zich te ontdoen van toxines en afvalstoffen. Daarbij wetend dat je eigen helend vermogen niet tegengewerkt wordt door symptoombestrijding. Daarom is het beter om niet kritisch op je lichaam of jezelf te zijn als je een ziekteproces meemaakt dat in feite een genezingsproces is.

Symptoombestrijding is nooit goed, symptomen afvlakken is gerechtvaardigd als symptomen levensbedreigend worden. Daarbij is het belangrijk om het lichaam te zuiveren en te ontgiften in samenhang om schokken, trauma’s en negatieve emoties op te lossen. Dit laatste wordt jammerlijk genoeg steeds vergeten. Door ziekte wordt je lichaam jouw persoonlijke gids om een nieuwe oriëntatie te zoeken waarbij het meer ondersteuning en voldoening kan vinden. Het lichaam vraagt door ziekte jouw aandacht, en als je de ziekte als een geluk bij een ongeluk kunt aanzien in plaats van een vervelende beroerde last of een bedreiging, zal de ziekte de samenhangende zegen aan je openbaren en jou helpen om jouw leven liefdevoller en vriendelijker naar jezelf te leven.

Verzet je niet tegen de ziekte of het symptoom

Zie de ziekte niet als last of een bedreiging waar jij je tegen moet verzetten. Beschouw elke ziekte als een kans om sterker te worden, en je zult sterker en vitaler worden als je elke ziekte echt uitziekt. Hippocrates en onze grootouders wisten dat wel, door uit te zieken voorkom je chronische ziekten en kanker. Vechten tegen de ziekte of het ontkennen ervan zorgt ervoor dat het in stand gehouden wordt. Je maakt geen gebruik van de kansen die ziekte altijd met zich meebrengt. Het is wijs om met de ziekte mee te werken, want ziekte helpt je lichaam en geest te helen.

Op vlak van het zelfgenezend vermogen gaat het lichaam al dan niet met een ontsteking, beschadigd weefsel herstellen of vervangen en eveneens ontgiften. Daarmee kan het lichaam terugkeren naar een meer basische toestand.

Geestelijk nodigt ziekte jou uit om spiritueel en emotioneel te groeien, het maakt je rustiger, ontspannen en tevreden. Daarbij komen inzichten die leiden tot het vinden van oorzaken van ziekte, waarmee je terugkerende ziekte of nieuwe ziekten gaat voorkomen.

Om je lichaam te helpen genezen door middel van uitzieken, is het belangrijk dat je de ziekte aanvaardt en volledig accepteert. Inclusief zijn beroerdheid en pijn waarmee het lichaam jou aanmaant om het rustiger aan te doen. Aanvaarden dat je ziek bent laat je zien dat je bereid bent om je eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor jezelf en je toestand, en dat is een teken van sterkte en activiteit. Angst en depressiviteit gaan daarmee verdwijnen.

Aanvaarding en verantwoordelijkheid nemen voor je huidige realiteit helpt jou om alle weefsels in je lichaam te vullen met gevoelens van zachtheid, liefde, mededogen en helende energieën. Dit is de manier om je lichaam in een rustige, relaxte staat te brengen, dat het zo hard nodig heeft om in een staat van balans te komen.

Daar waar je tegen verzet houd je in stand

Door je te verzetten tegen elke ziekte, houd je dit in stand en dat maakt het alleen maar erger. Je bijnieren komen onder meer stress te staan, je lichaam wordt continu overspoeld met negatieve adrenaline dat het lichaam verder uitput en een negatieve invloed heeft op je geestelijke vermogen. Stress en/of angst ondermijnt je algemene gezondheid en hormoonhuishouding. Verzet is een negatieve gedachte en brengt alle weefsels in het lichaam in een zelfverdedigingsreactie, en dat verhindert het zelfgenezend vermogen of placebo-effect.

Als je slachtoffer voelt van je ziekte, dan ben je in feite zeer ver verwijderd van het zelfgenezend vermogen van je lichaam, je houdt de ziekte eveneens in stand en het zal erger worden. Je krijgt steeds meer van dat. Je houdt de ziekte ook in stand als je gelooft dat je ziekte het gevolg is van karma – gevolg van een handeling uit het verleden, erfelijke factoren of auto-immuunziekte dat aangepraat wordt door onze reguliere geneeskunde. Dit negatief geloof houdt de ziekte in stand.

Door ziekte te accepteren, verdwijnen angsten en onzekerheden en dat geeft jou weer controle over jezelf. Machteloosheid verdwijnt hierbij. Je lichaam kan het zelfgenezend vermogen activeren omdat je de werkelijke reden van je ziekte zult begrijpen. De boodschap naar alle weefsels wordt liefdevoller en dat stimuleert het placebo-effect.

Zie de ziekte als een genezingsproces waar je lichaam doorheen gaat omdat het zich in een toestand van onevenwicht bevindt. Zie de ziekte, ontsteking, pijn, koorts als een gezonde reactie van je lichaam om te kunnen omgaan met het onevenwicht die op dat moment heerst. Door symptomen te creëren is het lichaam in staat om weer te keren naar een staat van equilibrium of gezond evenwicht. Een basisch milieu waarin een biosfeer aanwezig is dat gunstig is voor alle partijen. Laat elke ziekte of aandoening een proces zijn om lichamelijke en geestelijke gezondheid te bereiken.

Niet vechten, je kunt dit gevecht niet winnen

Wordt eveneens bewust als je jouw gezondheid ziet als een doel waar je voor moet vechten, dat dit in werkelijkheid een (onbewust) idee inhoudt dat er iets grondig mis is met jou. Gezondheid is de natuurlijke staat van je lichaam en daar hoef je niet voor te vechten. De grote waarheid is dat het voor je lichaam veel gemakkelijker is om gezond te zijn dan dat het ziekte moet creëren.

Dit houdt in als je ziek bent, dat je jouw lichaam niet hebt gegeven wat het echt nodig heeft, en met de ziekte hoopt jouw lichaam dat het zal krijgen wat het nodig heeft. Om te beginnen betekent dit om jouw lichaam elke dag liefdevol mee te helpen zichzelf te reinigen, zuiveren en te ontgiften. Geef het lichaam voeding zoals de natuur het bedoeld heeft, voeding dat de witte bloedcellen geeft wat het nodig heeft om de schadelijke stoffen te kunnen verwijderen.

Een fundamentele wet uit de kwantumfysica stelt dat energie altijd volgt op de gedachte. Als je focust op een doel zoals het kwijtraken van een ziekte of vechten tegen de ziekte, gaat al je aandacht naar de ziekte en houdt je het in stand. Bovendien wordt het lichaam beroofd van zijn energie door je niet aflatende negatieve energie. Je verspilt zo de energie die nodig is om te genezen en gezond te blijven.

Het is beter om van moment tot moment het proces van ziekte te leven, je les eruit te leren, zo blijft je aandacht bij je lichaam. Jouw lichaamsweefsels willen jouw liefdevolle aandacht weten en voelen om hun functies te kunnen hervatten. Lichaamsweefsels die gevoed worden met liefdevolle aandacht en mededogen gaan geloven dat je bewust aanwezig bent in het leven, en dat je om hen geeft.

Lichaamsweefsels die een boodschap krijgen van slechte gedachten, lelijke woorden en dan aangevallen worden door medicijnen, operaties of straling, “omdat ze jou laten lijden en beroerd voelen” kunnen hun zelfgenezend vermogen niet meer gebruiken, omdat ze geloven dat jij niet meer van ze houdt en zelfs haat en wilt dat ze afsterven.

Besef dat alle lichaamsweefsels intelligente, bewuste en levende entiteiten zijn, net zoals jij dat ook bent. Als je bij ziekte bewust aanwezig blijft in het moment, en met liefdevolle aandacht zonder oordeel of verzet de ziekte accepteert, gaan je weefsels automatisch geprogrammeerd worden om te reageren met een zelfgenezend vermogen. Dat is natuurwet!

Ontspan je, begrijp de betekenis van de symptomen

Kom tot ontspanning om je beter te laten voelen in je lijden en beroering, probeer niet te ontsnappen aan het nu-moment. Je goed voelen kun je alleen maar in het heden, zelfs al ben je ziek en beroerd met pijn. Door het nu-moment te proberen ontlopen door een fictieve futuristische droom verlies je alleen maar energie en maak je het jouw lichaam alleen maar moeilijker om zichzelf te genezen. Je richten op een doel om ergens in de toekomst beter te worden is onrealistisch, want dat haalt je uit de realiteit van het nu-moment en brengt je naar een tijd die er nu niet is.

Het leven en het ziekteproces draait om het feit of je in staat bent om te kunnen omgaan met de onvolkomenheid tijdens je ziekte en om de angst die schuilgaat achter de ziekte te overwinnen. De betekenis van de symptomen begrijpen is zeer belangrijk. De boodschap die hierachter zit leren kennen. Zie je de factoren die geleid hebben tot dit symptoom, kun je deze factoren nu weglaten? Dat is ware gezondheid creëren. Door ziekte te aanvaarden, zal zij in jouw voordeel werken, ongeacht hoe zij eruitziet. Door op bewust niveau jezelf te verzetten, te vechten tegen de ziekte stuur je een frequentie uit die tegengesteld is aan de innerlijke wens om gezond te worden. 

Het universum kan jou geen gezondheid geven zolang je twee tegenstrijdige frequenties blijft uitzenden. Het huidige moment is echt voor jou in dit leven en is precies goed zoals het is, ook al lijkt en voelt het zo niet!

Op een dag in mijn leven heb ik echt een verstandige keuze gemaakt, waardoor ik nu gezond ben en over veel levensenergie beschik. Op deze dag heb ik een nieuw besluit genomen. Het besluit dat ik had genomen was: Nu stop ik om symptomen dat mijn lichaam creëert te bestrijden of te onderdrukken.

Het was niet gemakkelijk, moet ik toegeven. Maar de bereidheid om ongemakken, pijn en mezelf beroerd te voelen tijdens het uitzieken heb ik met al mijn kracht opgebouwd om niet te moeten toegeven aan een wondermedicijn of de magic bullet van Mijnheer De Dokter. Nee! Echt uitzieken zoals Hippocrates en de natuur het heeft bedoeld. Ik had begrepen dat “zogezegde ziekteverwekkers”, eigenlijk nuttige bacteriën, alleen maar dienen als triggers om een grondige reinigingsreactie op te roepen in het lichaam.

Lang geleden, toen ik het ook niet wist, ontdekte ik op een dag dat symptomen bestrijden altijd leidt naar nieuwe andere symptomen. Waarbij ik me afvroeg, wat is er nu echt aan de hand? De symptomen werden ook steeds erger en ik kwam op een punt dat ik besefte dat de symptomen bestrijden leidde tot symptomen die levensbedreigend werden en moesten bestreden worden om te overleven.

Maar nu elke dag volop mijn lichaam reinigen, elke dag opnieuw, mijn hele leven lang als een dagelijkse routine. Door elke ziekte uit te zieken heeft geleid dat dit ziekteproces omgedraaid werd naar volledige gezondheid. Ik heb ernstige ziekten gehad en veel pijn, maar dat is nu verleden tijd. Al 20 jaar volledig medicijnvrij en continu kerngezond. Ik ben dus geen levenslange klant van de farmacie.

Vandaag vrijdag, de dag waar ik gewoonlijk over liefde praat. Onvoorwaardelijke liefde om op de eerste plaats aan jezelf te geven. Op deze manier kun je in je kracht komen te staan en andere mensen effectief helpen.  Dat geldt ook voor je gezondheid. Je kunt pas echt gezond zijn als je liefde hebt voor jezelf. Ik zie mezelf als een éénheid lichaam en geest. Dat betekent dat ik denk in termen van eenheid en verbinden. Nu ik weet dat bacteriën en exosomen (foutief virussen genoemd) geen ziekteveroorzakers zijn, maar mijn beste vrienden die me gezond houden, waarom moet ik bang zijn van microben??. 

Een straffe bewering van mezelf, waarbij ik natuurlijk een plausibele alternatieve verklaring heb door holistisch te denken. Dus als micro-organismen geen monstertjes zijn die erop uit zijn ons te doden, dan ligt het probleem wel eens bij metafysische interne ziekmakers. En ja, de interne ziekmaker zijn we zelf en wordt zelfs kwaadaardiger als je bovendien nog eens duaal gaat denken.

Gelukkig dat mijn lichaam geen immuniteitssysteem heeft dat het dualistische denken stimuleert. Als je inderdaad duaal gaat denken – bvb: “binnen” versus “buiten” – dan heb je inderdaad de hypothese van een verdedigingsmechanisme nodig. Maar mijn lichaam werkt niet op basis van oorlog en anti dit en anti dat, mijn lichaam is niet anti, en zeker niet tegen het leven. 

Dan hoef ik ook niet bang te zijn voor infectie of besmetting, want dit komt niet eens aan de orde omdat ik holistisch denk. In herhaling: een verdedigingssysteem heb je enkel nodig als je in dualistische termen denkt waardoor je de vijand ziet in de kleine monstertjes die van buitenaf komen en je gaan infecteren en besmetten met gruwelijke dodelijke ziekten. Met deze wijze denken veroorzaak je reeds een biologische schok dat gevoed is door angst en dat is de interne ziekmaker. Ik doe dat allemaal niet en gebruik zelfvertrouwen als tegengif voor de angst. Ik zal nooit klant zijn van de farmaceutische investeringsmaatschappij.

Wat ik weet is dat het microbioom in mijn lichaam samenwerkt met mijn lichaam en microben, en van zodra dat ik om één of andere reden, bijvoorbeeld effecten van biologische schokken of trauma’s en intoxicatie schokken, aangedaan of beschadigd weefsel heb opgelopen, dan weet ik dat mijn lichaam latente microben en exosomen zal activeren om deze aangedane beschadigde weefsels te herstellen. Dat is biologie. 

Daarom kies ik uit pure onvoorwaardelijke liefde om voor mezelf uit te zieken, zodat mijn lichaam zich volledig kan herstellen. Ik besef dat bij ziekte mijn lichaam mij beroerd gaat maken zodanig dat ik geen energie meer kan verspillen aan dingen en activiteiten. Gewoon omdat mijn lichaam die energie hard nodig heeft om samen met bacteriën en exosomen de weefsels te kunnen herstellen in oorspronkelijke staat en te ontgiften. Daarom dat ik ooit in mijn leven gekozen heb om ziekten te gaan uitzieken. En dat is pas liefdevol zijn naar jezelf toe.

Als je dat beseft en je weet dat de oorzaak van elke ziekte in jezelf ligt, dan legt dit de verantwoordelijkheid voor je gezondheid daar waar hij hoort: in je eigen handen. Dan ga je zelf de oorzaak oplossen, dan blijf je gezond. Dit is een wetenschappelijk bewezen feit: JE HEBT ALTIJD EERST WEEFSEL DAT AANGEDAAN IS, DAN PAS VERSCHIJNEN DE MICROBEN EN EXOSOMEN OM DIT WEEFSEL TE HERSTELLEN EN TE ONTGIFTEN. En niet omgekeerd! Dit grote inzicht was voor mij de eye opener. 

Wat mijn lichaam wel heeft is een detox- en recyclingssysteem. Per slot van  rekening moet mijn lichaam elke dag 30 miljard cellen vernieuwen. Witte bloedcellen moeten ook dode micro-organismen opruimen als zij hun zware herstellingswerk hebben afgerond. Ja bacteriën sterven ook af op een bepaald moment. En als ze niet worden opgeruimd, dan wordt dat giftig voor je lichaam. 

Related Articles

Diabetes deel 2

Geheime oorzaken diabetes: dierlijke eiwitten Teveel dierlijk eiwitten: schadelijker dan geraffineerde suiker Geraffineerd suiker en zetmeel is niet gezond. Maar grote hoeveelheden dierlijk eiwitten zijn…

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *