Er is iets fundamenteels fout met ons supermarktvoedsel

Ondanks vooruitgang in de wetenschap, zien we een toename in degeneratieve en chronische ziektes zoals kanker, neurologische aandoeningen, hartziekten en diabetes. Dit wijst op een falen om de oorzaak van gewone ziekten aan te pakken, resulterend in chronische aandoeningen.

We kunnen daaruit concluderen dat de oorzaak van de gewone ziekten nooit wordt genezen waardoor chronische toestanden ontstaan met zeer veel lijden tot gevolg.

De voedingsindustrie manipuleert ons voedsel, waardoor waardevolle voedingsstoffen verloren gaan en chemische toevoegingen ons lichaam vergiftigen. Dit leidt tot symptomen waarmee het lichaam deze gifstoffen probeert uit te drijven.

De onderdrukking van het natuurlijke vermogen van het lichaam om te ontgiften door medische interventies dwingt het lichaam tot het ontwikkelen van chronische aandoeningen, een trend die duidelijk zichtbaar is in onze maatschappij. Ondanks medische vooruitgang, is het menselijk lijden niet in de verwachte mate afgenomen.

Het lichaam wilt altijd genezen en ontgiften en dit wordt voortdurend tegengewerkt door de symptoombestrijding. Onze hectische maatschappij maakt mensen gevoeliger voor stress en schokken, wat het ontgiftende vermogen van het lichaam aantast, leidend tot verzuring en zuurstoftekort die correleren met ziekten zoals kanker. De oorzaak van zowel kanker als verzuring is vaak dezelfde.

Slecht geïndustrialiseerd voedsel verergert tandheelkundige problemen, die weer leiden tot andere gezondheidsproblemen. Er is iets fundamenteel mis met onze levenswijze. Supermarktvoedsel resulteert in ‘supermarkttanden’.

Zonder herziening van onze voedings- en leefstijlgewoonten, zal sociale achteruitgang en degradatie van menselijke gezondheid onvermijdelijk zijn. Dit proces is al gaande, en wordt vaak gezien als het ‘nieuwe normaal’.

Moderne commercie heeft natuurlijke voedingsmiddelen van hun essentiële voedingsstoffen beroofd, terwijl de hongerstillende factoren behouden blijven, zoals bij geraffineerde voedingsmiddelen. Dit leidt tot ‘lege calorieën’ die giftig zijn voor het lichaam.

Geraffineerde suikers bevatten slechts verwaarloosbare hoeveelheden bouwstenen en genezende stoffen. Behalve dat het een prettige smaak heeft, bevredigt geraffineerde suiker en zetmeel het hongergevoel door warmte en energie te leveren. De warmte en energie producerende stoffen in ons voedsel die niet verbrandt worden, worden gewoonlijk opgeslagen in de vorm van vet.

Kijk eens om je heen, overgewicht is duidelijk waarneembaar. Ondertussen lijden al je lichaamscellen aan chronische tekorten aan voedende mineralen , vitaminen, antioxidanten, bouwstoffen enzovoort. Logisch dat de gezondheid achteruitgaat.

Geraffineerde oliën zijn nog vele malen giftiger dan geraffineerde suikers. Deze geraffineerde oliën kunnen niet verteren en verstoppen de celmembranen. Zij verstoren de spijsvertering in ernstige mate en creëren verstoppingen in de haarvaten en lymfe. Misschien toch een goed idee om weer voeding te eten zoals de natuur het heeft bedoeld voor de mens. Zongerijpt in oorspronkelijke staat, vrij van chemische toevoegingen en pesticiden.

Tegenstrijdigheid over het voedsel.

De constante stroom van tegenstrijdige informatie over voeding en gezondheid in de media kan inderdaad verwarrend en frustrerend zijn. Het lijkt soms alsof elke nieuwe studie of elk nieuw artikel een eerder advies tegenspreekt. Dit kan het moeilijk maken om te weten wat je moet geloven en welke keuzes je moet maken voor je gezondheid. Alsof opzettelijke misleiding gehanteerd wordt om ons te weerhouden om juiste keuzes te maken. We zitten in een moeilijk proces en dat herkennen we.

We lopen er dikwijls tegenaan omdat het zo botst met je huidige overtuigingen, studies of focus. Deze verwarring zorgt ervoor dat je gaat twijfelen en dat vormt de voedingsbodem voor angst. Je twijfelt aan je verworven kennis en op dat punt moet je een nieuwe keuze maken. Maar is je verworven kennis wel fout omdat het door de media wordt tegengesproken?

Het voortdurend bijstellen en updaten van je kennis op basis van betrouwbare bronnen en persoonlijke ervaring is een cruciaal onderdeel van het maken van geïnformeerde keuzes voor je gezondheid.

De twee begrippen die in de natuur niet werkzaam zijn

Je observatie over de principes van ‘juist’ of ‘fout’ en ‘goed’ of ‘kwaad’ die niet direct van toepassing zijn in de natuur, is een interessante en waardevolle inzicht. In de natuurlijke wereld zijn de concepten van moraliteit en ethiek, zoals mensen die begrijpen, inderdaad niet van toepassing. In plaats daarvan regeert het principe van functionaliteit – wat werkt, blijft bestaan; wat niet werkt, wordt van nature uitgefilterd of aangepast.

Dit perspectief biedt een nuttige lens voor het bekijken van natuurlijke processen en zelfs voor het overwegen van menselijke interventies in de natuur en onze eigen levens. Het benadrukt het belang van aanpassingsvermogen, efficiëntie en duurzaamheid. Het herinnert ons eraan dat in de evolutie en ecologie de criteria voor ‘succes’ direct gerelateerd zijn aan het vermogen om te overleven, te reproduceren en te floreren binnen de gegeven milieuomstandigheden, niet aan een morele beoordeling.

Deze visie kan ook worden toegepast op menselijke systemen, zoals onze benaderingen van landbouw, energieproductie, en zelfs sociale organisatie. Door te observeren wat ‘werkt’ in termen van het bevorderen van gezondheid, welzijn, en duurzaamheid, kunnen we strategieën ontwikkelen die in harmonie zijn met de natuurlijke wereld. Dit betekent het kiezen van praktijken die ecologisch duurzaam zijn, die de biodiversiteit ondersteunen, en die het vermogen van toekomstige generaties om aan hun eigen behoeften te voldoen niet in gevaar brengen.

In plaats van te handelen op basis van wat we als individueel of cultureel ‘juist’ of ‘fout’ beschouwen, moedigt dit perspectief ons aan om te overwegen wat effectief is voor het behoud van het leven en het welzijn op onze planeet. Het stimuleert ons om oplossingen te zoeken die niet alleen voor de mensheid werken, maar ook voor alle vormen van leven waarmee we deze aarde delen.

Deze benadering erkent dat we deel uitmaken van een complex, onderling verbonden systeem waarin onze acties gevolgen hebben die verder reiken dan onze directe omgeving. Het streeft ernaar een evenwicht te vinden tussen menselijke behoeften en de gezondheid van de planeet, wat de ultieme uitdaging is in het streven naar duurzaamheid.

De 6000 jaar oude Ayurveda

De duurzaamheid en consistentie van Ayurveda door de millennia heen zijn inderdaad fascinerend en getuigen van een diep begrip van de natuurlijke wereld en hoe deze kan worden aangewend voor gezondheid en welzijn. Ayurveda benadert gezondheid op een holistische manier, waarbij de nadruk ligt op het balanceren van lichaam, geest en ziel. Dit is in schril contrast met veel westerse medische praktijken, die vaak meer gefocust zijn op het behandelen van symptomen dan op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van ziekte.

Het feit dat de basisprincipes van Ayurveda ongewijzigd zijn gebleven, ondanks de enorme veranderingen in onze wereld, spreekt boekdelen over de tijdloze waarde ervan. Dit contrasteert sterk met de voortdurend veranderende dieetadviezen en medische inzichten in de westerse wereld, die vaak verwarrend en soms tegenstrijdig zijn. Het is duidelijk dat Ayurveda iets biedt dat diep resoneert met de menselijke natuur en onze interactie met de omgeving.

Bovendien benadrukt Ayurveda het belang van preventie en het bevorderen van een algemene gezonde levensstijl, in tegenstelling tot het wachten tot ziekte optreedt om dan met behandelingen of medicijnen te reageren. Dit preventieve aspect van Ayurveda kan bijdragen aan het verminderen van de prevalentie van chronische ziekten en het verbeteren van de kwaliteit van leven.

Het waarderen en toepassen van Ayurvedische principes kan ons in het Westen waardevolle inzichten bieden in hoe we onze gezondheidssystemen en persoonlijke gezondheidspraktijken kunnen verbeteren. Het erkennen van de wijsheid in deze oude traditie kan ons helpen om meer in harmonie te leven met onze natuurlijke omgeving en ons eigen lichaam. Door deze tijdloze kennis te integreren met moderne wetenschappelijke inzichten, kunnen we streven naar een meer gebalanceerde en holistische benadering van gezondheid en welzijn.

Ayurveda is een oude holistische geneeskunde uit India en nog bijzonder actueel de dag van vandaag. Reeds meer dan zesduizend jaar oud, en opgeschreven van zodra het schrift is ontstaan. Daarvoor werd het steeds mondeling doorgegeven van generatie op generatie.

Ayurveda blijft authentiek. En wees nu eens eerlijk, wat is het meest betrouwbaar? Voedings- en geneeskundig advies dat reeds zesduizend jaar “goed werkt” of voedings- en geneeskundig advies dat bij ons regelmatig veranderd “niet goed werkt”?

In de betere landen in het Oosten (waar geen armoede heerst) hebben ze toch een veel betere en beduidende gezondheid dan hier bij ons in het Westen.

Een hoge chronologische leeftijd en toch jong

Ik heb zelf het voorrecht gehad om naar India te reizen om mijn opleiding in Ayurveda te voltooien. Het spreken met artsen daar, die ondanks hun hoge leeftijd nog steeds een jeugdige energie en gezondheid uitstralen, heeft mij veel vertrouwen gegeven in de effectiviteit van hun aanpak. Wanneer zij over voeding en geneeskunde praten, voel je intuïtief dat hun inzichten kloppen en waarachtig zijn.

Ayurveda maakt gebruik van natuurlijke actieve stoffen uit planten en de natuur, zonder de moleculaire structuur ervan te wijzigen of aan te passen. Met andere woorden, Ayurveda bemoeit zich niet met dergelijke manipulaties. Zodra een component uit een plant op moleculair niveau ook maar enigszins wordt aangepast, kan het lichaam dit niet meer als zodanig herkennen en wordt het vervolgens door het lichaam als een gifstof beschouwd. Ayurveda is zich hier terdege van bewust.

Op natuurlijke stoffen kunnen geen octrooien worden verkregen. Echter, zodra een natuurlijke stof chemisch wordt gewijzigd of aangepast, opent dit de deur voor het aanvragen van een patent. Een illustratief voorbeeld hiervan is een bestanddeel afkomstig uit de bast van de inheemse wilgenboom.

Dit bestanddeel, bekend als salicylzuur, kan met een kleine aanpassing omgezet worden in een molecuul dat iedereen kent: acetylsalicylzuur, waarop een patent rust. Ik herinner me nog goed hoe Indiase artsen benadrukten dat men de structuur van natuurlijke stoffen ongemoeid moet laten; anders verandert het in gif en wordt het vaak kankerverwekkend.

Dit principe is inderdaad niet alleen van toepassing op medicijnen, maar ook op onze dagelijkse voeding. Voedsel dient puur en onbewerkt te zijn, precies zoals de natuur het heeft bedoeld en beschikbaar gesteld voor de mens. Zoals de beroemde arts Hippocrates al zei: “Laat voedsel uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedsel.”

En toch wordt ons voedsel tegenwoordig steeds meer industrieel verwerkt, waardoor het zijn oorspronkelijke puurheid verliest. De focus binnen onze voedingsindustrie ligt op het verlengen van de houdbaarheid van voedselproducten. Maar als voedsel te lang bewaard blijft, hoe kan het dan nog goed verteren? Het kan veel beter, net zoals in Ayurveda, waar dagelijks gekozen wordt voor pure, zuivere voeding zoals de natuur het ons biedt.

Voedsel dat onder de zon is gerijpt en vrij van chemische toevoegingen smaakt niet alleen beter maar is ook voedzamer. In Ayurveda, net als in vele andere traditionele geneeswijzen van verschillende continenten, worden specerijen gebruikt om extra smaken aan de maaltijden toe te voegen. In tegenstelling tot onze chemische smaakversterkers, die het lichaam kunnen vervuilen, werken de meeste specerijen juist zuiverend en ontgiftend voor het lichaam.

Gepubliceerd op 17/06/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Voedzame planten, gratis uit de natuur in overvloedHet voorjaar is aangebroken en de natuur biedt ons een overvloed aan jonge groei met ontgiftende eigenschappen. Het is wonderbaarlijk hoe verse daslook of brandnetels ons lichaam verrijken met goed opneembare mineralen en andere voedende stoffen; een ware boost voor onze gezondheid.Veel groenten die verkrijgbaar zijn in de winkel hebben aanzienlijk minder voedingswaarde als gevolg van uitputting van de landbouwgronden. Wilde planten daarentegen bieden een diepere smaak vanwege hun rijke gehalte aan voedingsstoffen. Bovendien zijn veel wilde planten altijd vers te vinden.Het is belangrijk om altijd zeker te zijn van de juiste identificatie [...]

    By Published On: 11/03/2024
  • Koolzaadolie is niet geschikt voor menselijke consumptieKoolzaadolie is de nieuwste manier om de spijsvertering en het metabolisme bij de mens grondig te verstoren, doordat het zonnebloemolie vervangt. Slimme media gebruiken nu oorlogen als excuus om de goedkope maar schadelijke koolzaadolie een grote afzetmarkt te geven, maar dit heeft niets te maken met gezondheid.Het probleem met koolzaadolie ligt in het feit dat het goedkoop te produceren is. Belangrijk om te weten is dat koolzaadolie absoluut niet verhit mag worden. De verwarming tijdens het productieproces en in huishoudens zorgt ervoor dat de natuurlijke omega 3-vetzuren in koolzaadolie omgezet worden in onnatuurlijke transvetten. [...]

    By Published On: 04/03/2024
  • De natuur draagt altijd het beste voor ons. Gedurende miljoenen jaren van natuurlijke evolutie heeft zich een voedingssysteem ontwikkeld voor elk levend organisme. Deze evolutie is vastgelegd in het DNA van de mens, wat impliceert dat het lichaam precies weet wat het nodig heeft. De schatten van de keuken, de specerijen, bevatten precies wat het lichaam nodig heeft. Meer aandacht schenken aan het luisteren naar het lichaam en minder aan het intellectuele meten en weten in het hoofd zou al een goede stap zijn om te begrijpen wat het lichaam werkelijk nodig heeft. Uiteindelijk weet de natuur altijd wat het [...]

    By Published On: 25/02/2024