Stress bij zwangerschap

Gevolgen stressfactoren bij zwangerschap.

Moederlijke emoties en stress tijdens de zwangerschap en hebben een aanzienlijke impact op zowel de zwangerschap zelf als het gedrag en de gezondheid van het kind na de geboorte. Negatieve emoties en stress vergroten het risico op vroeggeboorte en een lager geboortegewicht. Deze negatieve emoties kunnen variëren van algemene angst en bezorgdheid met betrekking tot de zwangerschap tot specifieke emoties zoals woede, jaloezie en frustratie als reactie op alledaagse situaties.

Stressfactoren tijdens de zwangerschap kunnen worden veroorzaakt door diverse bronnen, waaronder verkeersopstoppingen, strakke deadlines, overmatige fysieke inspanning, negatieve beelden op televisie, omgevingslawaai en conflicten. Zelfs depressie kan een significante invloed hebben op de zwangerschapservaring en de gezondheid van zowel de moeder als het kind.

Het effect van angst of stress tijdens de zwangerschap hangt af van verschillende factoren, waaronder het tijdstip van de zwangerschap, de intensiteit en de duur van de stressfactor. Het risico dat dit met zich meebrengt kan worden vergeleken met het risico van roken tijdens de zwangerschap.

Extreme levensgebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbare, relatieproblemen, depressie, burn-out, bore-out en geweld, zowel verbaal als fysiek, kunnen afwijkingen veroorzaken in de ontwikkeling van de foetus, zowel op lichamelijk als geestelijk vlak. Dit kan leiden tot een vergrote impact van stress en angst op het ongeboren kind, met negatieve effecten op de algemene gezondheid en de ontwikkeling van het zenuwweefsel van de foetus.

Het is van groot belang wat een moeder emotioneel uitstraalt tijdens de zwangerschap. Sta je in je eigen kracht? Kom je voor jezelf op? Het cultiveren van eigenwaarde, zelfliefde en zelfrespect en het plaatsen van jezelf op de eerste plaats zijn cruciaal. Het allerbelangrijkste is waar jij in gelooft en dat je trouw blijft aan jezelf. Maar doe je dat ook?

Moeders die tijdens de zwangerschap veel angst en stress ervaren, brengen vaak kinderen ter wereld die zich in de eerste zeven tot acht maanden na de geboorte onderscheiden door een aantal gedragskenmerken. Deze kenmerken zijn geassocieerd met een hogere reactiviteit en/of problemen in de zelfregulatie, zoals een moeilijk temperament, vertraging in de algemene ontwikkeling, verhoogde prikkelbaarheid, veel huilen, rusteloosheid, enzovoort.

Deze kinderen hebben vaak moeite om hun aandacht te richten, vertonen stemmingswisselingen en ervaren meer gedragsproblemen. Dit heeft doorgaans geen positieve invloed op de relatie tussen ouder en kind.

Zelfvertrouwen

Het is van cruciaal belang om aanstaande moeders voldoende ondersteuning te bieden tijdens hun zwangerschap. Stress en angst kunnen worden aangepakt en verminderd door het ontwikkelen of aanleren van effectieve mechanismen om met problemen en stress om te gaan.

Op die manier kan de impact van stress en angst op het ongeboren kind worden verminderd, wat kan leiden tot minder gedragsproblemen, een betere gezondheid op latere leeftijd en een verbeterde stressbestendigheid, en bovenal een positieve kind-ouder-relatie.

Eigenwaarde, zelfliefde en zelfrespect zijn essentieel in de overgang naar het ouderschap en dragen bij aan een periode met positieve gevoelens en verwachtingen. Echter, stress als gevolg van angstige en depressieve gevoelens, gecombineerd met een gebrek aan zelfvertrouwen en een laag vertrouwen in het ouderschap, zijn potentiële problemen die zeker niet onderschat mogen worden tijdens de transitie naar het ouderschap.

Deze emotionele belasting tijdens de zwangerschap kan het vertrouwen in de opvoeding van het kind verminderen, wat weer effect heeft op het daadwerkelijke opvoedgedrag van de ouders.

Vrouwen die tijdens de zwangerschap ontspannen zijn en emotioneel evenwicht hebben weten te cultiveren, vertonen over het algemeen meer vertrouwen in hun opvoedingsvaardigheden. Dit vertrouwen kan helpen bij het verminderen van angstige en sombere klachten, wat zeer gunstig is voor zowel de ongeboren baby als het pasgeboren kind. Het is daarom van groot belang om aanstaande moeders tijdens de zwangerschap te ondersteunen bij het verminderen van angst- of depressieve klachten.

Specifieke aandacht moet worden besteed aan het omgaan met prenatale angst, omdat dit van invloed kan zijn op het opvoedingsvertrouwen. Het ervaren van succesvolle momenten kan vrouwen het gevoel geven dat ze controle hebben over hun situatie, wat kan leiden tot een toename van het opvoedingsvertrouwen en een afname van angstige gevoelens. Het is daarom belangrijk om moeders tijdens deze periode te ondersteunen en te voorzien van de nodige hulpmiddelen en middelen om hun welzijn te bevorderen.

Wat voor invloed heeft stress en negatieve emoties op de foetus?

Als een zwangere moeder te maken heeft met emotionele (en financiële) problemen, kan de daaruit voortvloeiende energetische belasting worden overgedragen aan de foetus, wat kan leiden tot ontwikkelingsproblemen. Deze problemen kunnen onder meer resulteren in een ontregelde hormoonhuishouding en een verminderde werking van het algemene detoxificatie- en recyclingsysteem van het lichaam, waardoor de foetus mogelijk een verminderde respons heeft op ziekten.

Onderzoekers, waaronder die van de Wayne State University in de Verenigde Staten, hebben vastgesteld dat prenatale stress de connectiviteit tussen neuronen in de hersenen van het ongeboren kind kan veranderen. Zwangere vrouwen die aangeven veel stress te ervaren, hebben foetussen met andere hersenverbindingen dan foetussen van aanstaande moeders met minder of geen stress. De hersennetwerken van de foetus vertoonden een minder efficiënte organisatie als gevolg van prenatale stress.

Dit is met name het geval bij de kleine hersenen, het cerebellum genaamd. Dit hersengebied speelt een cruciale rol in de motoriek. Het cerebellum bevat veel glucocorticoïdreceptoren. Glucocorticoïden vormen een groep steroïdehormonen die worden geproduceerd door de bijnierschors.

Ze zijn essentieel voor de stofwisseling, bevorderen de vorming van glucose voor zenuwcellen door eiwitafbraak en beïnvloeden de vetverdeling in het lichaam. Deze hormonen hebben ook invloed op ontstekingsprocessen in het lichaam, samen met cortisol. De receptoren spelen een belangrijke rol bij de regulatie van stress.

Gedurende het hele leven ontwikkelt het brein zich het snelst in de baarmoeder. Het menselijke brein is evolutionair aangepast om zich aan te passen aan de omgeving. De eerste aanpassingen vinden al plaats in de baarmoeder van de zwangere vrouw. Vaak ligt de emotionele belasting van de moeder ten grondslag aan afwijkingen in de foetus.

Het is van essentieel belang om bewust te worden van en af te rekenen met emoties die niet dienstbaar zijn, zeker met het oog op de gezondheid van de foetus in de moederschoot. Dit is uiterst belangrijk! Ook de vader moet streven naar emotioneel evenwicht, aangezien hij energetisch gezien nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de foetus.

De ontwikkeling van het kind in de baarmoeder wordt beïnvloed door de levenskwaliteit van de moeder en haar omgevingsfactoren. De energetische belasting van stress en negatieve emoties van beide ouders wordt reeds doorgegeven aan de foetus via de zaadcel en de eicel.

Een gezonde baby

Een gezonde ontwikkeling van de foetus, baby, kind en volwassene is alleen mogelijk als het lichaam van zowel de moeder als de vader emotioneel in balans is, gezuiverd en ontgift. Op dat moment kan de foetus zich optimaal ontwikkelen en een gezonde baby voortbrengen.

Deze ontwikkeling berust op een evenwichtige communicatie tussen al onze lichaamscellen, die worden aangestuurd door neuropeptiden in de hersenen en andere peptiden elders in het lichaam. Dit vormt een netwerk van signalen en boodschappen die constant tussen de lichaamscellen worden uitgewisseld.

Lichaamsweefsels en organen produceren ook peptiden, waaronder hormonen, om boodschappen naar de hersenen te sturen. Deze signalen reguleren onder andere de celdeling en apoptose, de natuurlijke celdood. Stress en negatieve emoties kunnen dit gevoelige systeem verstoren, met ziekte en in sommige gevallen zelfs sterfte van de baby tot gevolg.

Na de geboorte blijft de baby de uitstromende negatieve energie van de ouders absorberen. Dit is ongunstig voor de verdere ontwikkeling van de baby en zijn of haar algemene gezondheid, inclusief het detox- en recyclingssysteem en de hormoonhuishouding. Het is belangrijk te onthouden dat een baby de beste imitator van de ouders is, en dit aspect nooit over het hoofd te zien.

Emotionele toxines zijn de giftigste van allemaal

Een van de meest giftige secundaire oorzaken die ernstige aandoeningen zoals kanker en leukemie kunnen veroorzaken bij jonge kinderen, zijn de toxines van negatieve emoties en trauma’s die het jonge kind tijdens de zwangerschap heeft opgenomen. Hiermee doel ik op de niet-fysieke factoren die het risico op kanker aanzienlijk verhogen bij jonge kinderen. Het betreft de emotionele energetische factor die zo cruciaal is voor het jonge leven. Emotioneel onevenwicht is een ongrijpbare en onzichtbare energie die niet in balans is, en die wordt gevoeld en ervaren door de foetus. Dit heeft een zeer negatieve invloed op de lichamelijke gezondheid.

Als de zwangere vrouw emotioneel in balans is, worden er veel gelukshormonen aangemaakt, wat zowel gunstig is voor de zwangere vrouw als voor het ongeboren kind. De emotionele trillingen in de verschillende kwadranten van de hersenen kunnen worden geregistreerd door de wetenschap. Echter, welke emotie wordt ervaren, kan niet worden vastgesteld met de methode van ‘meten is weten’. Dit is iets wat alleen de zwangere vrouw zelf innerlijk kan voelen en begrijpen.

De emotionele toestand heeft een aanzienlijk grotere impact op het fysieke lichaam dan alle fysieke factoren samen. Een ongeboren kind in de baarmoeder neemt alles op wat de moeder ervaart. Emotionele balans en levensenergie zijn cruciaal om de negen maanden ontwikkeling van het ongeboren kind goed te laten verlopen. Aan de andere kant kan emotionele onbalans destructief zijn voor zowel de zwangere vrouw als de ontwikkeling van haar ongeboren kind.

We zijn ons bewust van de kracht van gedachten, gevoelens, emoties en levensenergie. Het is mogelijk om gezonde voeding te nuttigen en toch ziek te voelen. Onze geest, gedachten, gevoelens en emoties, en hoe we over onszelf denken, kunnen ons maken of breken. Het is essentieel om te onthouden dat het lichaam de geest nodig heeft om zijn bevelen op te volgen, en dat de geest het lichaam nodig heeft om zichzelf te definiëren. Het lichaam wordt geïnstrueerd door de geest, niet andersom.

Het is bewezen dat een liefdevolle, levenslustige en emotioneel stabiele vrouw een sterker kind ter wereld zal brengen, met een krachtige gezondheid en fysieke uithoudingsvermogen vol levensenergie. Aan de andere kant zal een moeder die voortdurend stress ervaart tijdens de zwangerschap sneller boos en prikkelbaar worden, emotioneel instabiel worden en haar levensenergie zal dalen. Het risico om een kind met een zwakkere gezondheid ter wereld te brengen wordt daardoor veel groter.

Als een zwangere vrouw conflicten met zich meedraagt, zoals familiepatronen, financiële problemen, onbegrip uit de omgeving, verdriet, eenzaamheid, ruzie met haar partner, enzovoort, veroorzaakt dit veel stress en heeft dit altijd een negatieve impact op de ontwikkeling van het ongeboren kind. Een kind slaan vlak na de geboorte is echter geen teken van echte liefde; het wordt als uiterst brutaal ervaren door het kind. De eerste stap naar angst bij het kind is dan gezet.

In de ayurveda wordt altijd aandacht besteed aan het creëren van emotioneel evenwicht bij beide ouders. Emotionele problemen worden opgelost, zodat de trillingsenergie van negatieve emoties en stress geen schade meer kan toebrengen aan de kwaliteit van de eicel en zaadcel, en aan de verdere ontwikkeling van de foetus of de ongeboren vrucht in de moederschoot. Dit vermindert de impact van stress en angst op het ongeboren kind, en na de geboorte vertoont het kind meer stressbestendigheid, minder gedragsproblemen en een vitalere gezondheid.

Andere factoren van stress voor de foetus.

Als je zwanger bent, wees je ervan bewust dat het niet verstandig is om de laptop op je schoot te zetten. Hierdoor kan je ongeboren vrucht in de moederschoot worden blootgesteld aan schadelijke straling, wat grote gevolgen kan hebben voor de foetus. Zet de wifi zoveel mogelijk uit, vooral ’s nachts wanneer je slaapt, en vermijd het hebben van een gsm of televisie in je slaapkamer.

Ik hoop natuurlijk dat het vaccineren van foetussen nooit zal plaatsvinden, want wees gerust, dit zou een verschrikkelijke stress en trauma veroorzaken voor het ongeboren kind. De foetus is volledig weerloos tegen deze vorm van mishandeling en vergiftiging van zijn zich ontwikkelende zenuwstelsel en endocriene klieren.

Het wordt vaak onderschat hoe belangrijk indrukken zijn als bouwstenen voor de zich ontwikkelende persoonlijkheid van een kind. Deze indrukken zijn verbonden met alle processen in het lichaampje van de foetus die zich verder ontwikkelen. Tijdens de zwangerschap is het altijd aan te raden voor een moeder om vriendelijke lectuur te lezen, naar schoonheid te kijken, natuurfilms te zien, mooie harmonieuze muziek te beluisteren, of naar realistische kunst te kijken. Dit komt altijd ten goede aan de innerlijke opbouw van de ongeboren vrucht.

Het is beter om niet naar televisiesoaps te kijken waarin acteurs voornamelijk negatieve emoties uiten en gezichten van teleurstelling of ontevredenheid tonen, en waarin leugens en voorwaardelijkheid in relaties worden uitgebeeld. Ook het kijken naar gewelddadige films of thrillers wordt afgeraden, omdat de adrenaline-opstoot niet gunstig is voor de ontwikkeling van de foetus.

Deze zaken sturen onjuiste boodschappen naar de ontluikende persoonlijkheid van de ongeboren foetus in de baarmoeder, omdat de emoties van de moeder negatief worden beïnvloed. Het is namelijk niet mogelijk om naar gewelddadige scènes in een film te kijken en tegelijkertijd alleen maar liefde te geven aan je ongeboren vrucht.

Hetzelfde geldt voor harde muziek met een beat die tegenovergesteld is aan het hartritme, straatlawaai, en slecht nieuws op radio en televisie; al deze factoren geven een soort anti-levensenergie aan het ongeboren kind in de moederschoot. Het is belangrijk om te beseffen dat het gehoor het allereerste orgaan is dat zich ontwikkelt en functioneert. De foetus in de baarmoeder hoort alles wat er om hem heen gebeurt.

Praat liefdevol tegen je ongeboren kind, vertel het hoeveel je ervan houdt. Zing voor je kindje en laat de vader zachtjes over de buik wrijven terwijl hij liefdevol tegen de buik praat. De eerste indrukken van de foetus zijn van onschatbare waarde en kunnen het zelfvertrouwen, de zelfliefde en eigenwaarde van het kind versterken voor de rest van zijn leven.

Het vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van je kind, vooral in een wereld die vaak verstoord is. Geef je ongeboren kind alle liefde die het verdient, want het is een prachtig mens in wording. Vermijd beledigingen en andere negatieve gedachten, omdat deze de geestelijke ontwikkeling van het kind kunnen verstoren. Als ouders is het belangrijk om geen ruzie te maken tijdens de zwangerschap, omdat dit veel stress kan veroorzaken voor het ongeboren kind in de moederschoot.

Echoscopie

Het is belangrijk om ook stil te staan bij het gebruik van echoscopie tijdens de zwangerschap. Hoewel echoscopie een waardevolle technologie is die vroegtijdige afwijkingen kan opsporen en behandelen, brengt het ook risico’s met zich mee. De baarmoeder zou normaal gesproken de veiligste plek moeten zijn voor de foetus, maar door moderne technologieën is dit veranderd.

Echoscopie kan twintigduizend trillingen per seconde veroorzaken, wat zo intens is dat het vruchtwaterbassin lijkt te koken en borrelen. Onderzoek heeft aangetoond dat deze trillingen schadelijk kunnen zijn voor siervissen, waarbij ze zelfs onmiddellijk kunnen sterven. Het is bekend dat sonarapparaten op duikboten en schepen massale vissterfte kunnen veroorzaken, en deze werken op een vergelijkbaar principe als echoscopie. Dit betekent dat de trillingen van echoscopie schade kunnen veroorzaken aan celstructuren en DNA-structuren.

Hoewel echoscopie waardevol kan zijn voor medische doeleinden, is het belangrijk om te overwegen of het gebruik ervan gerechtvaardigd is voor niet-medische doeleinden, zoals het ontdekken van het geslacht van het kindje uit nieuwsgierigheid. Het is essentieel om de mogelijke risico’s van echoscopie zorgvuldig af te wegen en alleen te gebruiken wanneer het medisch noodzakelijk is.

Dus heb ik mijn bedenkingen als de echo alleen voor de pret gebruikt wordt omdat het leuk is uit nieuwsgierigheid het geslacht van het kindje te ontdekken. De echoscopie is niet zo onschuldig als zoiets als het maken van een fotootje.

Het is belangrijk om na te denken over de mogelijke impact van een vroege echo op de foetus. Hoewel het moeilijk is om precies te begrijpen hoe de foetus zich voelt tijdens een echo, zijn er aanwijzingen dat het intense geluid en de trillingen van de echografie stress kunnen veroorzaken. Sommige studies hebben aangetoond dat foetussen proberen weg te kruipen om aan de straling te ontsnappen, wat suggereert dat ze ongemak ervaren.

Aangezien het gehoororgaan in ontwikkeling is en verbonden is met het zich ontwikkelende limbische systeem in de hersenen van de foetus, is het logisch om te veronderstellen dat herhaalde blootstelling aan intense geluiden en trillingen tijdens een echo de foetus gevoeliger kunnen maken voor geluid en stressreacties. Dr. Joachim Grätz, een Duitse arts, heeft onderzoek gedaan naar dit onderwerp en heeft bevindingen gepubliceerd die wijzen op mogelijke langetermijneffecten van onnodige echo’s op de emotionele reacties van kinderen na de geboorte.

Het is daarom verstandig om alleen een echo te laten uitvoeren als dit medisch noodzakelijk is, uit liefde en respect voor de ongeboren baby. Het geslacht van het kind kan een prachtige verrassing zijn bij de geboorte, waardoor de waarde van het moment nog groter wordt.

Andere elektrische stoorvelden

Het is inderdaad belangrijk om voorzichtig te zijn met door de mens gemaakte elektrische velden, zoals die van een magnetron. Het voedsel voor de zwangere moeder moet voedend zijn voor de vrouw en de foetus. Voedsel dat in de magnetron wordt bereid of opgewarmd, kan enzymen verliezen en gezonde meervoudig onverzadigde vetten kunnen worden omgezet in ongezonde geharde vetten. Bovendien kunnen er nucleotiden aan het voedsel worden toegevoegd, wat ongewenste veranderingen kan veroorzaken.

Kort gezegd kan voedsel dat in de magnetron wordt bereid, schadelijk zijn en zelfs als “nucleair afval” worden beschouwd, vanwege het potentieel om radiolyse te veroorzaken, wat schadelijk kan zijn voor hersenweefsel, vooral bij een zich ontwikkelende foetus.

Tijdens de ontwikkeling heeft een foetus niet veel vetweefsel, behalve in de hersenen, en het lichaam kan vetweefsel gebruiken als een manier om schadelijke stoffen te isoleren. Daarom is het belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke effecten van voedselbereiding met behulp van de magnetron, vooral tijdens de zwangerschap. Vitaminen zoals vitamine E, C en het volledige B-complex kunnen ook worden vernietigd door het gebruik van de magnetron, wat een verdere reden is om voorzichtig te zijn met deze methode van voedselbereiding, vooral tijdens een cruciale periode zoals de zwangerschap.

Het is inderdaad waar dat voedsel dat in de magnetron wordt bereid, kan leiden tot een verhoogde oxidatieve stress in het lichaam van zowel de foetus als de zwangere moeder. De magnetron kan vele moleculaire verbindingen vernietigen die essentieel zijn voor de voedingswaarde van voedsel, waardoor de moleculaire structuur ervan wordt aangetast.

Dit kan leiden tot veranderingen in de samenstelling van het bloed, wat mogelijk nadelige gevolgen kan hebben voor de gezondheid van zowel de moeder als de foetus. Het vermijden van voedsel dat in de magnetron is bereid, kan daarom gunstig zijn voor de algehele gezondheid tijdens de zwangerschap.

Wat kun je doen bij stress tijdens de zwangerschap?

Het is inderdaad essentieel om tijdens de zwangerschap momenten van rust en ontspanning in te bouwen in je dagelijkse routine. Deze rustmomenten geven niet alleen ontspanning aan de geest, maar stellen ook het lichaam in staat om te herstellen en energie op te laden. Het is belangrijk om tijd vrij te maken voor activiteiten die je plezierig vindt en die bijdragen aan een gevoel van welzijn. Iedereen heeft zijn eigen manieren om te ontspannen, dus het is belangrijk om te identificeren wat voor jou het meest effectief is. Dit kan variëren van rustige activiteiten zoals lezen of mediteren tot het doen van lichte lichaamsbeweging of het genieten van de natuur. Het belangrijkste is dat je regelmatig tijd neemt voor zelfzorg en ontspanning, zodat je jezelf en je baby kunt ondersteunen tijdens deze bijzondere periode.

Dit zijn enkele tips voor ontspanning en zelfzorg tijdens de zwangerschap:

 • Luister naar muziek, lees een boek of doe een hobby die je leuk vindt. Laat jezelf verwennen, bijvoorbeeld door een massage (maar vermijd massage op de buik). Je bent het waard!
 • Praat tegen jezelf en je ongeboren kind.. Schrijf dingen van je af. Het proces van specifieke gedachten en gevoelens identificeren is uitstekend om grip te krijgen op wat je doet en voelt. Als je je slecht voelt en hierover schrijft zal je sneller tot een oplossing komen.
 • Een wandeling maken in de natuur, loop eveneens in de zon en neem de natuurlijke straling op.
 • Rustige lichaamsbeweging, dansen of sport, nooit competitie. Een warm bad of douche.
 • Leer ontspanningstechnieken aan. Het is bewezen dat door het uitlokken van een diepe mentale rust, zowel je lichaam als geest rustig worden. Rustig aandacht geven op de ademhaling om te ontspannen.D D hartslag , bloeddruk , stresshormonen en spierspanning zullen dalen. De geest zal hier een ontspannen reactie op geven.
 • Let erop om voldoende te slapen, maak een gewoonte om elke dag rond 22.00 uur in bed te gaan. De uren voor twaalf tellen dubbel!
 • Ontspanningsoefeningen, zachte yoga (behalve voorwaartse buigingen en torsies), meditatie, mindfulness e.a.
 • De tijd nemen om rustig te eten, de hippocampus produceert vervolgens meer anti-stress hormonen. Leer het verschil te voelen tussen een gespannen en een ontspannen lichaam. Neem eveneens tijd door met vriendinnen, maar ook tijd voor jezelf.
 • Sociale contacten zijn belangrijk, zeker met mensen die je genegen zijn. Zij weten niet altijd wat je voelt en kunnen dus niet altijd gepast reageren op je noden. Praten helpt echt en werkt constructief. Laat hen weten als je je slecht voelt, zodat ze kunnen helpen. Hou ook rekening met de bezorgdheden van je partner, vooral als dit jullie eerste zwangerschap is.
 • Schrap onnodige zaken uit je agenda, bekijk je levensstijl. Schrijf alles op. Maak overeenkomsten met je partner om huishoudelijke taken te verdelen. Kijk naar je werksituatie of het werkschema haalbaar is, ga niet over je grens, schrap activiteiten.
 • Informeer je over zwangerschap en baby’s als dit jou een geruster gevoel geeft.
 • Neem tijd om heerlijke maaltijden te bereiden en neem tijd om van je te genieten.

vermijd ten stelligste om ‘s avonds zware maaltijden te eten, het verteert niet goed en jaagt innerlijke stress alleen maar op. De grote warme maaltijd altijd op het middaguur en goed kauwen.

 • Laat je nooit op de stang jagen door opmerkingen van mensen uit je omgeving, dikwijls zijn ze goed bedoeld. Vermijd confrontaties.
 • Vermijd stimulerende zaken zoals roken, koffie, alcohol.
 • Ga met gezellige mensen om, begeef je in een gezellige omgeving. Vermijd drukte en hectiek.
 • En niet te vergeten, zorg dat je veel kunt lachen, grappen, komische tv reeksen, you tube e.a.

Het is belangrijk om goed voor jezelf te zorgen tijdens de zwangerschap, zowel fysiek als mentaal, om een gezonde en gelukkige zwangerschap te bevorderen.

Ashwagandha of winterkers (Withania somnifera)

Ashwagandha wordt inderdaad vaak gebruikt als een stabiliserend middel tijdens de zwangerschap. Deze plant heeft regeneratieve eigenschappen voor de hormoonhuishouding en kan helpen bij het genezen van weefsel, wat gunstig is voor zwangere vrouwen. Het staat bekend als een krachtig anti-stressmiddel en heeft een verwarmend effect op het lichaam.

Ashwagandha kan kracht geven, de algemene gezondheid bevorderen, veroudering tegengaan en het detox- en recyclingssysteem ondersteunen. Het is een van de krachtigste zenuwtonica in de Ayurveda en staat erom bekend rustgevend te zijn zonder dat het sufheid veroorzaakt. Het kan ook helpen bij slapeloosheid en concentratieproblemen. Overleg echter altijd met een arts voordat je Ashwagandha of andere supplementen tijdens de zwangerschap gebruikt.

Deze plant heeft ondanks zijn bittere, wrange en zoete smaak een verwarmende werking in het lichaam. Ashwagandha geeft een harmonieuze energie aan de zwangere vrouw en de foetus.

Andere heilzame kruiden die versterkend, rustgevend en geschikt zijn bij zwangerschap:

1-Aloë vera

2-Fenegriek

3-Gember

4-Haagdoorn

5-Heilige basilicum

6-Indiase gentiaan

7-Kardemom

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Blootsvoets lopen Ongeacht waar je woont en wat voor werk je doet, is de kans groot dat je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat schoenen draagt. Zelfs wanneer we geen schoenen dragen, zijn onze voeten vaak stevig ingepakt in sokken, panty's of pantoffels. Daarnaast hullen we onze voeten maar wat graag in mooi schoeisel. Het liefst met een hoge hak, strakke bandjes of een dikke zool. En als ze niet lekker lopen, leggen we er een extra zooltje in en bij medische klachten laten we zelfs peperdure steunzolen maken. Daar wringt het schoentje, zeg maar. Het is beter [...]

  By Published On: 16/04/2024
 • Het nut van een tongschraperEen tongschraper biedt tal van voordelen voor het lichaam. Deze vorm van mondhygiëne, eventueel in combinatie met oilpulling, ondersteunt het lichaam effectief bij het ontgiftingsproces. Gedurende de nacht ontstaat er op de tong een dunne laag, vergelijkbaar met de dauw die 's ochtends op het gras verschijnt. Deze laag bevat dode bacteriën, residu's, weefselafbraak en voedselresten.Met een tongschraper kun je eenvoudig deze afvalstoffen verwijderen, waardoor je het ontgiftende vermogen van het lichaam stimuleert. Daarnaast helpt het bij het verwijderen van vieze smaken uit de mond en verhoogt het de gevoeligheid van smaken uit de voeding.Tongschrapers kunnen [...]

  By Published On: 07/03/2024
 • De taak van de lymfe is het lichaam ontgiften en zuiveren. Verzorg je spijsvertering, want de lymfe is voor 80 % verbonden met de darmwerking. Het kan dus geen kwaad om het zuiveringssysteem van je lijf een handje te helpen. Dat kan op verschillende manieren: 1-Droog borstelen Droog borstelen, ook wel dry brushing genoemd, vindt zijn oorsprong in de Indiase geneeskunde Ayurveda. Het stimuleert de lymfe en helpt ziektes te voorkomen. Daarnaast heeft het voordelen zoals het bevorderen van de bloedsomloop, met name in de huid, het verwijderen van dode huidcellen en het stimuleren van de stofwisseling. Door een [...]

  By Published On: 29/02/2024