• De bacterietheorie van Louis Pasteur De microbe-infectie theorie van Louis Pasteur is een mythe die door de farmaceutische investeringsmaatschappij in stand gehouden wordt. Ondertussen zitten miljoenen mensen in de valkuil van onwetendheid en ziekte, en deze situatie blijft voortbestaan dankzij deze mythe. Louis Pasteur gaf op zijn sterfbed toe dat hij zich schromelijk heeft vergist met de microbe-infectie theorie. Hij gaf toe, dat het eerder het milieu en de omgeving van de cellen is die bepaalden welke soorten micro-organismen en hoeveel van hen zich aan de cellen van organisch materiaal zouden hechten. Een bekende quote van Louis Pasteur: “Het is [...]

    By Published On: 06/02/2024