• Stress bij zwangerschap Gevolgen stressfactoren bij zwangerschap. Moederlijke emoties en stress tijdens de zwangerschap en hebben een aanzienlijke impact op zowel de zwangerschap zelf als het gedrag en de gezondheid van het kind na de geboorte. Negatieve emoties en stress vergroten het risico op vroeggeboorte en een lager geboortegewicht. Deze negatieve emoties kunnen variëren van algemene angst en bezorgdheid met betrekking tot de zwangerschap tot specifieke emoties zoals woede, jaloezie en frustratie als reactie op alledaagse situaties. Stressfactoren tijdens de zwangerschap kunnen worden veroorzaakt door diverse bronnen, waaronder verkeersopstoppingen, strakke deadlines, overmatige fysieke inspanning, negatieve beelden op televisie, omgevingslawaai en [...]

    By Published On: 27/02/2024
  • De zwangerschap Inleiding De woorden immuniteit, ziekteverwekker, antilichamen of antistoffen, infectie, virus en besmettelijkheid komen uit het dualistische denken voort en zijn valse concepten waarbij we de vijand (ziekte) buiten onszelf plaatsen. Algemene gezondheid heeft te maken dat alles in het lichaam met elkaar is verbonden en op elkaar inwerkt. Met het inzicht dat de echte oorzaak van de aandoening metafysisch is en in jezelf aanwezig is: biologische conflicten en trauma’s. De menselijke biologie en ecologie werkt op een totaal andere manier dan wat de farmaceutische investeringsmaatschappij ons al 150 jaar lang wil doen geloven. Een ontsteking klopt wel, dat [...]

    By Published On: 08/02/2024
  • Stress en wat je er aan kunt doen bij zwangerschap Gevolgen stressfactoren bij zwangerschap Moederlijke emoties en stress tijdens de zwangerschap hebben invloed op de zwangerschap en het postnatale gedrag (wat na de geboorte plaatsvindt) en de gezondheid. Stress tijdens de zwangerschap is schadelijk voor de foetus. Negatieve emoties en stress leiden tot een verhoogde kans op een vroeggeboorte en lager geboortegewicht. Negatieve emoties zijn algemene angst, angst gerelateerd aan de zwangerschap, zorgelijkheid, maar eveneens negatieve emoties zoals woede, jaloezie, frustraties enzovoort als gevolg van dagelijkse kleine gebeurtenissen. Stress zoals in de file staan en deadlines moeten halen, te zware [...]

    By Published On: 06/02/2024