• Het ontgiften van zware metalen Zware metalen vormen inderdaad een ernstig gezondheidsrisico voor de menselijke gezondheid. Ze worden in verschillende industrieën gebruikt en komen vervolgens in het milieu terecht, waar ze zich kunnen ophopen in water, bodem en voedselbronnen. Denk maar aan aluminium, arsenicum, tin, kwik, koper, lood, nikkel, thallium, cadmium enzovoort. Bronnen van vervuiling door zware metalen zijn bijvoorbeeld deodorants, verfproducten, industriële bekleding van het meubilair, kleuren verwerkt op porselein zijn dikwijls zeer giftig, amalgaamvullingen, kunstgebitten, aluminiumfolie, vaccins, farmaceutische medicijnen, pesticiden, plastic, industriële reinigingsmiddelen, cosmetica, enzovoort. Ze verspreiden zich in het milieu en waterreservoirs en komen direct of indirect [...]

    By Published On: 26/02/2024