Vertrouw in de ware aard van je lichaam

Vertrouwen cultiveren in mijn lichaam heb ik ook moeten leren om mijn gezondheid terug in eigen hand te kunnen nemen. Alle ziekten een aandoeningen hebben één gemeenschappelijke kenmerk: elke soort ziekte is het gevolg van een toxinecrisis samen met de effecten van biologische schokken en/of trauma’s. De tolerantiegraad van het lichaam tegen toxines is overschreden. Deze wetmatigheid geldt dus eveneens voor een ordinaire verkoudheid als voor een uitgezaaide kanker. Ziekte ontstaat als resultaat van aangedaan weefsel door conflictsituaties en opgehoopte toxines en afvalstoffen. het tolerantieniveau van het lichaam wordt overschreden. Er ontstaan allerhande verstoppingen in haarvaatjes, het bindweefsel, membranen, het spijsverteringskanaal en de lymfe. Je hebt altijd eerst aangedaan of verziekt weefsel, dan pas verschijnen de exosomen en microben

Het menselijk lichaam heeft onder deze conditie geen andere keus dan een uitweg te zoeken om deze toxines kwijt te kunnen en beschadigde weefsels te herstellen. Symptomen van een toxinecrisis zijn hoofdpijn, huiduitslag, verkoudheid, bronchitis, keelpijn, gewrichtspijn en elke andere soort ziekte en ontsteking. Inzicht dat al deze symptomen juist pogingen zijn van het lichaam om weefsels te herstellen in oorspronkelijke staat en toxines op te ruimen, zou leiden dat we de natuurlijk genezing door uitzieken zouden toepassen. Zo wordt de natuurlijke cycli ziekte genezing afgemaakt.

Wanneer de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem de weefsels hersteld heeft en toxines, schadelijke stoffen eenmaal heeft kunnen verlagen tot het niveau onder de tolerantie, dan verdwijnen de symptomen. Het tolerantieniveau kan wel een beetje verschillen van persoon tot persoon. Het verdwijnen van de symptomen is dan de echte genezing van het lichaam waarbij je steeds meer energie gaat verkrijgen. Geestelijke vermogens gaan ook verbeteren als je ziekte uitziekt zoals de natuur het bedoeld heeft. In zekere zin zijn symptomen dus helingssignalen, en dat bestrijden is misdadig tegenover het lichaam. Begrijp dat het lichaam jou beroerd moet maken om energie te winnen voor de opruim- en herstelwerkzaamheden. Dus uitzieken is de beste keus.

Het verscholen gevaar van symptoombestrijding

Omdat we in de huidige tijd aangeleerd zijn om al tevreden te zijn met enkel en alleen maar het onderdrukken van symptomen, blijft de echte oorzaak van de meeste ziekten en aandoeningen gewoon verborgen. De causale oorzaak der ziekten zijn steeds biologische conflicten. De natuurlijke genezingsfases en cycli om een toxinecrisis te baas te worden en te genezen, krijgen nooit de kans om zich voor te doen als men symptomen bestrijdt.

Als een ordinaire verkoudheid zijn natuurlijk verkoop niet mag kennen, zal een volgende verkoudheid die je vervolgens weer probeert te onderdrukken alleen maar leiden tot het ontstaan van chronische ontstekingen op de ademhalingswegen en de spijsvertering. Verdere tussenkomst van de medische wetenschap om de pogingen van het lichaam via ziekte en ontsteking te genezen te blokkeren zal uiteindelijk veranderen in een longontsteking. Angst is de causale oorzaak bij aandoeningen van de luchtwegen. Een longontsteking wordt fataal als de uitscheiding van toxines wordt onderdrukt door medicijnen. Symptomen mag men nooit bestrijden of onderdrukken. Men mag ze alleen afvlakken indien ze levensbedreigend zouden worden, en dat is de taak van de arts.

Op dezelfde wijze kan een terugkerende migraine leiden tot een zenuwinzinking, een maagzweer kan zich ontwikkelen tot maagkanker en hoge bloeddruk kan veranderen in een hartaanval. Alle bovengenoemde aandoeningen hebben zoals reeds gezegd één gemeenschappelijke oorzaak: de effecten van biologische conflicten en toxines!

Als we elke toxinecrisis of intoxicatieschok zijn natuurlijke verloop laten van het stadium van ontwikkeling tot echte genezing zouden we al een grote stap hebben gezet in de goede richting. En als we stoppen met de natuurlijke voorraden van het lichaam continu uit te putten, zou ziekte nog nauwelijks voorkomen. Mochten we ook een inspanning leveren om biologische conflicten en zijn sporen te traceren en op te lossen maken we de weg vrij naar een goede algemene gezondheid met vitaliteit.  En vooral zou het ook niet meer nodig zijn om een ziekte te bestrijden als zij zich wel voordoen, men zou steeds kiezen om uit te zieken. Dat is precies wat er bij mij is gebeurd, na veel ziekten gekend te hebben, heb ik besloten de cycli van ziekte en genezing te respecteren. Gevolg: Voortdurende gezondheid en levensenergie, dat bewijs ik nu ook.

Maar een toxinecrisis kan leiden tot gevaarlijke complicaties als het lichaam voortdurend verhinderd wordt om met succes zijn toxines en afvalstoffen die zich hebben opgestapeld in de haarvaten, bindweefsel, membranen, lymfe en natuurlijke de uitscheidingsorganen te verwijderen. Dat zijn de huid, de spijsvertering, de lever, de longen, de pancreas, de lymfe en uiteindelijk ook de nieren. Het wordt ook gevaarlijk als men de helingssignalen van het lichaam persistent blijft tegenwerken waardoor het lichaam telkens in de conflictsituaties geworpen wordt, dit geldt ook bij het niet oplossen van het conflict en zijn sporen die recidiverend kunnen zijn.

Als je geneest op natuurlijke weg via het zelfhelend vermogen van het lichaam zult je de ziekte herinneren als een grote emotionele en lichamelijke bevrijding dat het zelfvertrouwen en welzijn sterk heeft verhoogd. Daarmee maak je eveneens een enorme persoonlijke ontwikkeling door dat tot een belangrijke positieve verbetering leidt in de houding ten opzichte van het leven in het algemeen en in de relatie met anderen.

Mensen die via de snelle schijnbaar effectieve, makkelijke en korte weg van medische symptoombestrijding hun ziekte laten wegnemen herinneren hun ziekte vaak met grote bezorgdheid en houden een (onbewuste) angst vast dat de ziekte zou kunnen terugkomen. Zij kunnen geen vertrouwen stellen in hun lichaam. Ze creëren een negatieve self fulfilling prophecy en trekken ziekten aan.

Door je eigen lichaam te vertrouwen in het genezingsproces ontstaat een nieuw gevoel van vrijheid je bewustzijn te domineren en jezelf te bevrijden van oude angsten en zorgen. Die lossen als het ware vanzelf op. Werkelijke genezing  is geen kwestie van geluk, het is de natuurlijke staat van het lichaam om altijd terug te keren naar EVENWICHT.

Ik heb in mijn leven belangrijke lessen moeten leren. Intuïtief wist ik dat de natuurlijke staat van het lichaam gezondheid is. Dat is eveneens een natuurwet. Ik was toen niet gezond en zwaar ziek. Hoe kwam dit? Negatieve emoties beletten mij om gezond te zijn. Lang geleden stonden negatieve emoties in mijn leven in de weg om deze natuurlijke staat van gezondheid te bereiken. Dankzij de ziekte heb ik een tweede kans gekregen om het roer om te gooien. Ziekte heeft mij doen inzien hoe negatief ik was tegenover mezelf.

Best heftig, moet ik wel zeggen, mijn eigen negatieve emoties echt onder ogen zien, best zwaar confronterend, ja dat is waar. Maar er zijn zes zaken die je kunt toepassen bij het transformatieproces: onvoorwaardelijke zelfliefde (geen verwachtingen), mededogen (begrijpen van je eigen lijden), onschuld (je deed het niet opzettelijk, je wist het niet), zachtheid (wees echt zacht tegenover jezelf), vergeving (je kunt er niet aan doen)  en dankbaarheid omdat je eindelijk je les hebt begrepen waardoor je gegroeid bent.. We hebben allemaal zowel het goede als het slechte in ons. de beide polen hebben als doel om een contrast te creëren waarbinnen je de keuze kunt ervaren. De kunst is om beide polen bestaansrecht te geven zodat je kunt laveren tussen de tegenpolen. Dan verkrijg je evenwicht.

Je negatieve emoties herkennen, erkennen en onder ogen zien en deze vervolgens bestaansrecht geven. Introspectie en je innerlijk huiswerk maken. Ze gaan hun macht verliezen over jou waardoor je de natuurlijke staat van gezondheid terug gaat krijgen. Het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen te kunnen opvolgen en de geest heeft een lichaam nodig om zichzelf te kunnen definiëren. Vervolgens komt gezonde voeding en levensstijl ook aan bod.

Gezonde voeding eten en negatieve emoties vasthouden werkt echt niet. Gezonde voeding zal eveneens veranderen in giftige stoffen, veroorzaakt door deze negatieve emoties die de spijsvertering blokkeren.

Na heftige lessen en transformatie zonder oordeel naar jezelf toe heb ik mijn gezondheid teruggekregen. Zelfstudie, onderzoek en opleidingen volgen heeft mij het verbond lichaam-geest beter doen begrijpen. Alles in het lichaam is met elkaar verbonden net zoals de geest met het fysieke lichaam is verbonden. Ik ben nu gezond, Daar ben ik ontzettend dankbaar voor.

Daniël The Healthman

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

Je bent veel meer dan je denkt

Warme groet.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *