Conflicten oplossen?

Ik krijg dikwijls de vraag van mensen dat ze weten wat de conflict nuance is van hun ziektebeeld, maar niet weten hoe ze dit kunnen oplossen. Ik ga trachten iets daarover beknopt te schrijven dat toepasbaar is voor iedereen.Het oplossen van conflicten begint niet met de gedachte dat je iets moet doen of dat je jezelf moet verbeteren. NEE. Je hoeft jezelf geen opdracht te geven om te verbeteren, dat werkt averechts.

Het idee van moeten, opdrachten uitvoeren, aan jezelf werken, enzovoort, is het punt waarop vaak grote vergissingen ontstaan. Het is een vorm van verzet tegen wie je op dit moment werkelijk bent. Trouwens, “moeten” impliceert altijd DWANG! En dat is een vorm van verzet!

Kijk, je hebt een bewust denken en een onbewuste gedachte waarin de kerngedachte of ondersteunende gedachte over jezelf aanwezig is. In het bewuste denken heb je wel enkele noties van je kerngedachte, wie je bent, maar de totaliteit van die kerngedachte weet je niet bewust.

In die totaliteit van de kerngedachte zit je comfortzone met zijn blinde vlekken. Comfortzone is een lelijk woord en is eigenlijk bij lange na niet comfortabel; eerder enorm beklemmend en restrictief. De comfortzone ontstaat reeds in het prilste begin van je bestaan, soms al in de moederschoot. Daar zitten dikwijls alle afgewezen aspecten van jou (eigenlijk uit onschuld).

Dat zijn zowel de positieve als de negatieve aspecten waar we nooit een oordeel over hoeven uit te spreken. Oordeel belemmert bewustzijnsgroei. We hebben immers het negatieve nodig om te kunnen definiëren hoe positief we werkelijk zijn, zoals de liefde. Het gaat over keuzemogelijkheid, dat eigenlijk het geschenk is van het leven.

Precies in de comfortzone zitten je afwijzingen onbewust als gevolg van familiepatronen, opvoeders, vrienden enzovoort. In feite, in het kort: zoals je bent behandeld, behandel jij jezelf op dezelfde manier (onbewust doe je dat). Dat is allemaal jouw kerngedachte dat steeds invloed heeft op je bewuste denken en handelen.

En hier komt het. Als jij jezelf een opdracht geeft zoals “ik moet iets doen” of “hoe moet ik iets doen”, “ik moet me verbeteren en iets oplossen”, geef je juist aan je onderbewuste (kerngedachte of je comfortzone) de bevestiging dat je niet goed genoeg bent. Daar reageert het universum altijd op.

Op bewust niveau wil je jezelf verbeteren, maar tegelijkertijd bevestig je aan je kerngedachte dat je niet goed genoeg bent, want je wilt jezelf verbeteren. Dat is een grote valkuil waarom je het patroon dat je achtervolgt niet kunt oplossen. Want je geest weet dat als je goed genoeg bent, je jezelf deze verbeterende opdracht niet zou hoeven te geven. Toch logisch!

Het juiste antwoord is altijd om eerst te accepteren wie je op dit moment bent, met al je pijnen, blinde vlekken, tekortkomingen, emoties enzovoort. En dat dit volledig oké is, zonder dat je daarvoor iets moet doen, en zonder oordeel. Iets veranderen kun je pas als je het eerst hebt geaccepteerd.

Dus als je iets wilt oplossen met moeten of een opdracht, betekent dit voor het onbewuste dat je niet accepteert wie je werkelijk bent op dit moment. Dan kun je ook niets veranderen in je onbewuste. Bewustzijnsgroei gaat steeds om het voelen van wat jij onbewust door zelfafwijzing jezelf hebt aangedaan, waardoor je klachten hebt gekregen.

Als jij al je pijnen, emoties en tekortkomingen kunt accepteren vanuit onschuld, onvoorwaardelijke liefde, zachtheid en mededogen, en dat dit oké is, dan ontstaat er een andere energie in jezelf. En met deze energie kun je jezelf veranderen door een nieuw besluit te nemen waaruit een nieuwe overtuiging groeit over wie je wenst te zijn.

Dat is volledig ethisch verantwoord, waarbij je keuzemogelijkheid weer gecultiveerd wordt. Het is precies door de afwijzing in het prille bestaan van je leven dat jouw keuzemogelijkheid is beperkt of zelfs afgenomen is. Dit is overduidelijk een grote oorzaak van verslavingen.

Besef dat een nieuwe keuze met een nieuwe overtuiging geen verzet is; een nieuwe keuze brengt een verandering in hetgeen je bewust niet hebt gekozen. Verandering is een wijziging. Je aanpassen is je niet verzetten, maar gewoon je persoonlijke creatie voortzetten. Aanpassen kun je pas als je het oude eerst hebt geaccepteerd, en dan kun je iets nieuws creëren.

Verzet is het einde van alle creatie en zorgt ervoor dat wat eerder gecreëerd is precies op zijn plaats blijft staan. Zo ook met de comfortzone. Niet kunnen accepteren wie je echt bent op dit moment is energetisch een vorm van verzet waarmee je aandacht naar je comfortzone gaat en je deze juist in stand houdt en zelfs versterkt. Iets veranderen na acceptatie is geen verzet; het houdt in dat je opnieuw kiest!

Zoals bijvoorbeeld kiezen om jezelf op de eerste plaats te zetten en alles aan jezelf op de eerste plaats te geven. Je eigen denken en spreken belangrijker vinden dan het denken en spreken van een ander (en zeker van de overheid). Dat helpt je om jouw levensenergie te gebruiken voor jouw levenspad en dat leidt naar voortdurende gezondheid.

De paradox hierin is: hoe meer je zelf aan jezelf geeft op de eerste plaats, hoe meer je de ander kunt helpen. Maar het gaat altijd eerst om jezelf. Dat vergeten veel mensen. Wat je aan jezelf geeft, geef je aan de ander omdat jij dan jezelf ziet staan, waardoor de ander jou ook ziet staan. Wat je nalaat te geven aan jezelf, laat je na te geven aan een ander en kom je in de matrix van de dramadriehoek terecht. Het pad van zelfliefde en eigenwaarde cultiveren is de weg naar voortdurende gezondheid.

Het woordje “hoe” kun je letterlijk vertalen als gebrek aan vertrouwen, zowel aan het universum als aan het zelfhelend vermogen van je lichaam. Je kunt nooit een vraag stellen als je het antwoord niet al in jezelf hebt (Het antwoord zit vaak in het onbewuste). Met “hoe”, “wat”, “moeten”, “maar”, enzovoort, ben je buiten jezelf aan het zoeken, en dat werkt niet. De oplossing van al je problemen vind je door in jezelf te zoeken, innerlijke rust te vinden, te vertrouwen en in het nu-moment te zijn.

Zoek op YouTube naar muziek van 432 hertz, dat is de natuurlijke trillingsfrequentie van onze aarde waarin de geest zich kan ontspannen. Het is precies in de jaren dertig dat de Illuminati besloten hadden om alle muziek af te stemmen op 440 hertz, wat onrust veroorzaakt in de geest.

Waarom je kwaad nooit met kwaad kunt bestrijden

Het basisprincipe van het fysieke leven is gebaseerd op de fundamentele wet van het tegengestelde. Als dat wat jij niet bent niet bestaat, bestaat wat jij bent evenmin. Dankzij tegenstellingen hebben we een keuze. Deze keuze helpt ons om spiritueel verder te ontwikkelen in ons bewustzijn. Je weet van jezelf dat je goede eigenschappen hebt zoals licht en liefde en deze graag wilt delen met iedereen.

Echter kun jij jezelf zodanig (conceptueel) als licht en liefde kennen, maar je kunt jezelf niet als zodanig “ervaren” als je geen keuzemogelijkheid had. Het is onmogelijk om jezelf als licht en liefde te ervaren als er niets anders bestaat dan licht en liefde. Want er bestaat een verschil tussen kennen en ervaren, en de ziel hunkert ernaar om zichzelf te ervaren zoals het zichzelf kent.

Er is slechts één manier waarop jij jezelf als licht en liefde kunt ervaren, en dat is door je in het donker te begeven. We roepen het duister op, we creëren het duister en dat doen we allemaal. Want in het voorbeeld van licht en liefde (de dimensie waar we vandaan komen) bestaat er niets anders dan licht en liefde. Dus gaan we het duister oproepen.

We kunnen de universele wet van tegenstellingen zien als een mogelijkheid die ons vele kansen biedt. Velen onder ons zien het echter eerder als obstakels en hindernissen, waardoor ze terugvallen op negatieve gedachten en dat verzwakt ons. Dus, wat moeten we doen als de wet van tegenstellingen jouw individuele creatie eerder lijkt tegen te werken dan te ondersteunen? Goed begrijpen wat er precies aan de hand is.

Vooreerst is het belangrijk om het “tegenovergestelde” te beschouwen als een individuele aanwijzing dat jouw creatieproces of scheppingsproces correct functioneert. De eerste stap in elk creatieproces is het creëren van een context waarbinnen je keuzes kunt ervaren. Daarom hebben vele leraren en meesters altijd gezegd: “VERZET JE NIET TEGEN HET KWADE”, wat betekent dat je je niet verzet tegen het tegenovergestelde van wat je wenst te ervaren.

Het grote geheim is echter dat je het tegenovergestelde onder ogen mag zien, aanschouwen en accepteren. Als je je er eerder ontspannen aan overgeeft, zul je er dwars doorheen kunnen kijken.

Begrijp: “Eén ding waar jij je tegen verzet zal altijd volharden.” Dat komt doordat je het met je niet aflatende negatieve aandacht een plaats blijft geven in jouw werkelijkheid, je innerlijke wereld. In feite, door er je negatieve of gefrustreerde energie op te concentreren, blaas je het feitelijk meer leven in.

Als jij je ergens tegen verzet, plaats je het in jouw realiteit en zul je het dubbel zo hard ervaren. Voor velen klinkt dit misschien vreemd, maar uit eigen ervaring weet ik dat het zo werkt. Ik raak niet meer stijf en gespannen, klaar om de strijd aan te gaan. Nee, ik werk het niet tegen, ik werk het uit door een nieuwe keuze te maken om een verandering te brengen in hetgeen ik niet heb gekozen.

Iets veranderen is geen verzet, maar houdt in dat je gewoon opnieuw kiest. Het is een wijziging, aanpassen om gewoon je individuele creatieproces verder te zetten om je licht en liefde te ervaren zoals jij het in jezelf kent.

Aanpassen is altijd creëren. Verzet is het einde van creatie. Verzet zorgt ervoor dat alles wat eerder is gecreëerd precies op zijn plaats blijft. Dus ik als mens tracht zoveel mogelijk uit te werken wat ik kies. Ik kies ervoor om mezelf als een integer, liefdevolle man te ervaren omdat ik dit conceptueel van mezelf ken.

Ik begrijp dat ik dankzij de wetten van de tegenovergestelden een context kan creëren waarbinnen ik ervaringen kan opdoen. En ik begrijp heel goed dat het duister de gratie heeft gekregen van het licht om beschenen te worden, omgekeerd is onmogelijk.

Veel mensen zeggen dan tegen mij om je hard te verzetten tegen bijvoorbeeld het satanisch kindermisbruik. Ik begrijp deze emotie goed, maar weet dat verzet tegen de satanisten hen juist sterker zal maken, waardoor het kindermisbruik verder zal blijven bestaan.

Ik ben als kind zelf seksueel misbruikt geweest en weet dus wel wat het is. Het is niet te vergelijken met satanisch misbruik van kinderen. Hoe ga ik hiermee om, wat is mijn keuze hierin om verandering te brengen in het gruwelijke satanische kindermisbruik.

Om te beginnen tracht ik te traceren of de kledij dat ik koop niet ergens in een fabriek is geproduceerd waar kinderarbeid aan te pas komt. Vervolgens weiger ik om zonnepanelen of een elektrische auto aan te schaffen waarvan ik weet dat kinderen in Afrika of in China de grondstoffen voor de productie ervan moeten delven. Door bewust te zijn van de herkomst van de producten die je koopt, kun je een positieve impact hebben door te stemmen met je portemonnee.

Bewustzijn verspreiden: Praat met anderen over het probleem van satanisch kindermisbruik en kinderarbeid. Door bewustzijn te creëren, kun je anderen inspireren om ook actie te ondernemen en de vraag naar ethisch geproduceerde producten te vergroten.

Ik weiger gehoorzaam te zijn aan instituten en regeringen om gehoor te kunnen geven aan wat ik intuïtief voel. Daarbij maak ik steeds de keuze om zowel kinderen, volwassenen en ouderen onvoorwaardelijk lief te hebben zonder verwachtingspatronen en stel me juist ook altruïstisch in zonder mezelf op de tweede plaats te stellen.

En ik weet dat jullie die deze blog ook hebben gelezen ook wel een signaal kunnen geven door alles wat met kinderarbeid te maken heeft niet meer te kopen. Op deze wijze verzetten we ons er niet tegen, maar geven we een krachtig signaal dat het anders kan, en precies dat, je loyaliteit aan je eigen licht en liefde in jezelf, zal uiteindelijk een STOP betekenen aan het satanische misbruik van kinderen en andere vormen van het kwaad. Wij hebben deze kracht. Wees licht en liefde.

Kwaad met kwaad bestrijden is hetzelfde als vuur met olie trachten te bestrijden. Het werkt niet en zo houden we het in stand. Collectief proberen we al duizenden jaren kwaad met kwaad te bestrijden, wanneer zien we collectief en individueel in dat het niet werkt?

Kwaad met kwaad bestrijden is inderdaad geen duurzame oplossing. Het is essentieel dat we als individuen en als collectief inzien dat het pad van verzet en strijd niet leidt tot duurzame verandering. In plaats daarvan is het noodzakelijk om te streven naar vreedzame oplossingen en om onze energie te richten op het bevorderen van liefde, mededogen en rechtvaardigheid.

Hoeveel kwaad gaan we nog afroepen tegen dat we de wetten van de tegenovergestelden echt gaan begrijpen? Eén ding is zeker, als jij het kwaad probeert te bestrijden met kwaad, dan ben je niet met licht en liefde aan het creëren, maar ben je feitelijk juist met het kwaad bezig en daarmee je eigen realiteit te creëren of te scheppen met het kwaad.

Door te begrijpen dat onze aandacht en intenties onze realiteit vormgeven, kunnen we bewust kiezen om ons te richten op het goede en het positieve. Door te stoppen met verzet en het maken van nieuwe keuzes die in lijn zijn met onze waarden van licht en liefde, kunnen we bijdragen aan een wereld waarin vrede en harmonie centraal staan.

Onthoud: op het domein van energie zal alles waar je aandacht naartoe gaat beginnen groeien. Met verzet gaat je aandacht naar het kwade en daardoor houdt jij het kwade in stand. Hoop dat deze blog duidelijk is voor iedereen, en dat iedereen stopt met verzet, en een nieuwe keuze gaat maken in hetgeen we niet hebben gekozen. Warme groet

Gepubliceerd op 20/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Het kwantumveld als een scheppingsveld Een kwantum is een deeltje dat veel kleiner is dan een atoom. Deze kwantumdeeltjes kunnen worden omgezet in materie, wat je kunt beschouwen als gestolde energie. Ze fungeren dus als bouwstenen en zijn in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar. Deze deeltjes bevatten energie en informatie, maar hebben nog geen vaste vorm. Ze maken deel uit van een potentieel veld waaruit alles mogelijk is: het veld van onbeperkte mogelijkheden.Het bewustzijn is de sturende factor die ervoor zorgt dat kwantumdeeltjes een vorm kunnen aannemen. Deze deeltjes kunnen worden gebruikt om alles te creëren, van stenen om een huis te [...]

    By Published On: 08/07/2024
  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024