Wat moet je echt vermijden als je kanker en andere chronische aandoeningen hebt?

Wat moet je echt vermijden als je kanker en andere chronische aandoeningen hebt?

Chronische aandoeningen zijn altijd het gevolg van chronische intoxicatie

Het is volledig natuurlijk dat het lichaam zich ontgift via symptomen. Het begint meestal met een gewone verkoudheid. Het kostte de natuur twee miljoen jaar om met een immuunsysteem (vals concept), beter gezegd het detoxsysteem van de algemene gezondheid te komen dat via een ontstekingsreactie (inflammatie) kan reageren op toxines, beschadigde lichaamscellen en een ziekteverwekker. Het is een natuurlijke overlevingsstrategie waarbij het lichaam zich kan ontdoen van schadelijke afvalstoffen en toxines. Maar als het lichaam continu tegengewerkt wordt om zich te ontgiften en te zuiveren via symptomen, wordt het lichaam gedwongen om chronische symptomen te ontwikkelen. Het wordt tijd dat we gaan inzien dat het lichaam onverminderd op zoek gaat om nieuwe symptomen te creëren om toch maar zijn toxisch afval kwijt te kunnen.  

Symptoomgeoriënteerde bestrijding onderdrukt het vermogen van het lichaam om symptomen te creëren. Daarmee wordt het lichaam eveneens tegengewerkt om zich te ontgiften en te zuiveren. Daardoor kunnen levensbedreigende symptomen ontstaan. Die moeten natuurlijk wel bestreden worden, maar met een oorzaak georiënteerde benadering. En dat wordt dikwijls vergeten. Uiteindelijk gaat het lichaam zijn tolerantie tegen toxines verhogen. Echter wordt deze verhoogde tolerantie snel ingehaald door onze levensstijl, negatieve emoties, stress, milieuvervuiling en aanhoudende consumptie van industrieel bewerkt voedsel. Het vasthouden van emoties heeft eveneens een verwoestend effect op de totale algemene gezondheid en zijn detoxsysteem van het lichaam. Het gevolg is dat de verhoogde tolerantie tegen toxines weer wordt overschreden en het lichaam weer symptomen zal creëren. Op een bepaald moment wordt de uiterste limiet van tolerantie bereikt, en dan wordt het gevaarlijk. Het lichaam zal weer opnieuw beginnen met ergere symptomen en hevige pijn te creëren. En er komt een nieuwe nuance erbij, deze symptomen worden geleidelijkaan chronisch waarbij het risico op levensbedreigende aandoeningen en levensbedreigende symptomen alleen maar zal stijgen. Het allerlaatste mechanisme dat het lichaam nog heeft om te overleven in een extreem verzuurd en vergiftigd lichaam is kanker.

Ben je bereid de dingen op te geven die jou ziek hebben gemaakt?

Dat is een goede vraag. In mijn praktijk merk ik dat dit niet altijd het geval is. Mensen associëren maar al te vaak dat ziektesymptomen fouten zijn van een gebrekkig lichaam, en dat hun keuze over voeding en levenswijze daar niets mee te maken heeft. Mensen denken daarbij eveneens dat ziekteverwekkers hun lichaam aanvalt omdat ze kwaadaardig van aard zijn. Dit wordt hun ook zo aangeleerd. Mensen gaan dus snel in angst zonder na te denken of dit wel waar is. Maar in werkelijkheid activeert het lichaam microben en exosomen om de aangedane weefsels te herstellen en te ontgiften. In onze driedimensionale wereld heersen wetten van oorzaak en gevolg. Deze wetmatigheid geldt ook voor ziekte. Elke ziekte heeft dus een onderliggende oorzaak, maar dat zijn geen “ziekteverwekkers” of door het lichaam gecreëerde symptomen zoals de meesten onder ons wel denken. “Ziekteverwekkers”, met andere woorden overgroei van microben en symptomen zijn altijd het gevolg van een onderliggende oorzaak!

Wat is de onderliggende oorzaak? De oorzaak van elke ziekte, of het nou om een eenvoudige verkoudheid, hartziekten of kanker gaat, de oorzaak is gemeenschappelijk en draagt de naam: “Intoxicatie en de effecten van biologische schokken dat het weefsel verziekt”. Verziekt weefsel ontstaat door afvalstoffen en toxines die het lichaam niet tijdig kan afvoeren waardoor verstoppingen ontstaan. Deze verstoppingen belemmeren de distributie van water, voedingstoffen en zuurstof naar de cellen. Gelijktijdig kunnen de cellen hun stofwisselingsafval ook niet kwijt. Het gaat dikwijls samen met negatieve emoties en onopgeloste biologische conflicten. Het gevolg is dat de omgeving waar deze cellen leven begint te verzuren en te verstikken. Deze situatie gaat de cellen beschadigen. Dat is wat ik bedoel met verziekt weefsel. Eens de concentratie verzuring en beschadigde cellen te hoog wordt (wat het lichaam intern niet meer kan verdragen) ontstaan symptomen meestal met de zogezegde “ziekteverwekkers” die door het lichaam worden geactiveerd. Ziekten of een ontstekingsreacties zijn altijd het gevolg van verziekt weefsel. Het is een poging van het lichaam om zich te ontdoen van toxines, verzuring en beschadigde cellen al dan niet met de hulp van ziekteverwekkers om zo te kunnen terugkeren naar een basische toestand ofwel evenwicht. Dan zal de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem de ziekteverwekkers terugdringen.

Hoe ontstaan deze innerlijke problemen ondanks dat het lichaam toch vrij veerkrachtig is? Het lichaam kan inderdaad veel aan. Maar tegenwoordig wordt het lichaam extra belast op vele verschillende manieren. Milieuvervuiling, gifstoffen in de voeding en drank, symptoomgeoriënteerde benadering van ziekten, stress, negatieve emoties, groeihormonen in melk en vlees, stimulerende zaken, hectiek, straling, vaccinaties, zonnebrandmiddelen, medicijnen, zware metalen, dioxinen, bisfenol dat in zeer veel materialen aanwezig is… Het wordt als het ware teveel voor het lichaam en de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem raken overbelast. De ontgiftingsorganen raken overwerkt en kunnen de belasting niet meer aan waardoor verstoppingen en acidose ontstaan. Schadelijke stoffen beginnen zich op te stapelen en er ontstaan problemen met je gezondheid. In eerste instantie reageert het lichaam meestal met infecties van de bovenste luchtwegen. Maar als deze doodleuk symptomatisch worden onderdrukt of bestreden zonder de onderliggende oorzaak aan te pakken…, dan weet je wat de consequenties uiteindelijk gaan worden. Ben je in staat om zoveel mogelijk bronnen van lichaams vervuiling op te heffen? 

Gezonde voeding: Kies je voor zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat zonder industriële bewerking en toevoegingen?

levensstijl: Kies je om mee te stromen met de natuurlijke cycli dag en nacht? Op tijd gaan slapen, op de juiste uren eten en lichaamsvriendelijke beweging en ontspanning

Emotioneel evenwicht: Ga je door introspectie je blinde vlek vanuit onvoorwaardelijke liefde jegens jezelf oplossen en bestaansrecht geven? Je trauma’s verwerken?

Bronnen van lichaams vervuiling

Er zijn twee soorten toxines, endogeen, hetgeen wil zeggen dat ze in het lichaam ontstaan, en exogeen hetgeen wil zeggen dat ze van buiten het lichaam afkomstig zijn. Endogene toxines zijn toxines die ontstaan door een slechte spijsvertering waardoor de darmen onverteerd voedsel ontvangen. Dit voedsel ondergaat een chemisch proces dat bekendstaat als vergisting en verrotting. Overgroei van schadelijke microben die zich massaal storten op onverteerd voedsel produceren zeer veel giftige toxines die uiteindelijk het lichaam binnendringen. Een ander voorbeeld van endogene toxines zijn onverwerkte negatieve emoties, trauma’s en stress. Biologische conflicten.  Hormonen worden giftig als ze met een negatieve lading in het lichaam worden losgelaten. Als het lichaam belemmert wordt zich te ontgiften ontstaat er een vicieuze cirkel van endogene toxinevorming.

Exogene toxines komen van buitenaf en daar horen pesticiden bij en de algemene milieuvervuiling, giftige gassen in de lucht die je inademt. Maar ook giftige lichaamsvreemde toevoegingen aan onze voedingen dranken, verkeerde bereiding van voedsel en raffinage behoren tot exogene toxines. Zeker niet te vergeten, farmaceutische medicijnen en vaccinaties die oorzaak zijn van iatrogene aandoeningen, zonnebrandmiddelen, deodorants enzovoort. Ben je bereid dit onder ogen te zien en nieuwe keuzes te maken voor zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat? Kies je voor natuurproducten voor je lichaamsverzorging? Ga je een inspanning leveren om emotionele problemen op te lossen? Kies je voor gezonde lichaamsbeweging? Ben je bereid het roer om te gooien en een stap dichter naar de natuur te zetten, je levensgewoonten aanpassen aan de ritmen van de natuur? En Dit lijstje kan je zelf het best verder invullen.

Volgende zaken zijn echt te mijden als je lijd aan chronische aandoeningen

Fluoride in leidingwater

Fluoride is kankerverwekkend en verkalkt de pijnappelklier. Fluoride vergroot de opname van het giftige aluminium door het lichaam en het zenuwweefsel. Gebruik een goede waterfilter om de fluoride uit het water te halen. Vermijd ten stelligste tandpasta waar fluoride in is verwerkt.

Kunstmatige zoetstoffen en light producten

Deze bedriegen je lichaamsintelligentie enorm. Eenmaal in het lichaam worden deze afgebroken tot sterk kankerverwekkende verbindingen. Zeer veel industrieel bewerkt voedsel bevat aspartaam of sucralose. Aspartaam bevat asparaginezuur en L-fenylalanine. beide chemische stoffen tasten het zenuwweefsel aan. Sucralose behoort tot de groep van organochloorverbindingen waarbij sommige pesticiden zoals DDT ook bij behoren. Het bevat zeer veel dioxines en andere giftige verbindingen.

Gifstoffen in de voeding en uit het milieu

Chemische toevoegingen zoals bewaarmiddelen, E-nummers en andere stoffen zijn altijd lichaamsvreemd. Het lichaam kan niet anders dan deze als gifstof verwerken en dat is uitputtend voor de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem. Voedsel zou je ook nooit mogen bereiden of opwarmen in een teflon pan. Bij verhitting komen altijd kankerverwekkende stoffen vrij uit teflon en komen in het voedsel terecht. Gebruik gietijzer, glas, titanium, email, of koolstofstaal. Veel brandvertragende middelen van huisinrichting, pesticiden, aluminiumpapier, Pvc-douchegordijnen scheiden kankerverwekkende stoffen of vluchtige gassen uit. Ze belasten het zenuwstelsel en de lever. Ook chemische producten in het meubilair, denk maar aan verven, vernis en lijm scheiden vluchtige e, giftige gassen uit. Veel baby’s worden met gifstoffen geboren als gevolg van de giftige belasting van hun moeder.

Groeihormonen in koemelk en zuivel

Verstoren het natuurlijk groeiproces van opgroeiende kinderen. Melk en zuivel is geen voedsel dat geschikt is voor menselijke consumptie. De hormonen van een koe zijn bedoeld om een kalf tot een volwassen koe te laten ontwikkelen. Een teveel leidt tot astma en kankerontwikkeling van de borst, prostaat en darmen. 

Hoge inname van sucrose en fructose

Sucrose heeft een extreem hoge glycemische index en wordt gewonnen uit rietsuiker of suikerbiet. Het vormt een zware belasting voor de pancreas. Fructose geeft een extra belasting aan de lever die het moet omzetten in glucose. Fructose verteert niet zo gemakkelijk en komt van nature in lage concentraties voor in groente en fruit. Deze lage concentraties zijn niet schadelijk, omdat ze bijgestaan worden door mantelstoffen die de vertering en omzetting naar energie verbeteren. Maar geconcentreerde fructose is dikwijls nog eens geraffineerd en niet goed voor menselijke consumptie. Hoge inname van sucralose leidt eveneens naar overgewicht.

Barbecue van vis, vlees of gevogelte

Ongeacht of het rood, wit of vlees van gevogelte is, bij de verhitting op de barbecue komen er kankerverwekkende stoffen vrij. Sap dat afloopt van het vlees en terechtkomt op de gloeiende houtskool verbrandt. Er ontstaat een reactie waarbij polycyclische aromatische koolwaterstoffen ontstaan. Deze stijgen op als rook en kunnen zich aan het vlees hechten. In het vlees dat wordt gegrild ontstaan als gevolg van de hoge temperatuur heterocyclische aminen die eveneens kankerverwekkende eigenschappen hebben.

Chemische stoffen die gebruikt worden in bereide vleeswaren om het te conserveren vergroten eveneens de aanmaak van kankerverwekkende verbindingen ongeacht op welke wijze ze verhit worden. Bewerkte vleeswaren zijn absoluut niet meer geschikt voor menselijke consumptie. Tot bewerkt vlees horen charcuterie, hot dogs, salami, spek, worstjes en alle gezouten of gerookte vleeswaren of vissoorten.

Vitaminen supplementen van synthetische afkomst

Vooral goedkope, niet -gemethyleerde vitaminen zijn van slechte kwaliteit en kunnen veel energie van het lichaam onttrekken. Daardoor ontstaat er juist een vitaminetekort dat je net wilt vermijden door deze vitaminen te slikken. Bedenk dat natuurlijke vitaminen die voorkomen in zongerijpte groenten en fruit in oorspronkelijk staat daarentegen juist veel energie geven aan al je lichaamscellen.

Synthetische vitaminen bevatten zeer veel vulstof. Deze vulstof verteert ook niet goed. Als je veel vitamine supplementen slikt kan dat een grote belasting vormen voor de goede werking van de spijsvertering, de nieren (synthetische vitaminen staan bekend als veroorzaker van nierschade) en de lever. Het is ook mogelijk om vitamine producten te vervaardigen waarbij de vitaminen die ze bevatten goed op elkaar zijn afgestemd.  Per persoon verschilt namelijk de vitaminebehoefte voortdurend omdat we leven in een steeds veranderende omgeving. Daarom kan geen enkel vitamine supplement precies ooit in die behoefte voorzien.

De enige en veilige manier om vitaminen in te nemen is het aan de intelligentie van het menselijke lichaam over te laten hoeveel vitaminen het wilt onttrekken aan de voeding. Dus het is altijd het beste om je vitaminen aan natuurlijk voedsel te onttrekken. groenten en fruit bevatten van nature neutraliserende stoffen om te voorkomen dat vitaminen schade aan het lichaam zou veroorzaken. Want vitaminen zijn van nature zuur, giftig en reactief. Zelfs vitaminen van hoge kwaliteit in gemethyleerde vorm (eentje die het co-enzym van de vitamine gebruikt, ontbreken de plantaardige neutraliserende stoffen. Dat kan leiden tot een onevenwichtige reactie in het lichaam zoals irritatie (slijmvliezen) en het verwijderen van vitaminen in het lichaam waardoor er tekorten ontstaan. Wees voorzichtig met vitaminesupplementen, er zitten verborgen gevaren bij.

Alcoholconsumptie

Alcohol heeft een vochtafdrijvend effect en irriteert het zenuwweefsel. Het veroorzaakt verstoppingen in de galwegen van de lever en het lever-galkanaal. De immuniteit verzwakt daardoor. Alcohol vermindert eveneens de opname van belangrijke mineralen zoals magnesium. In feite zijn dit allemaal risicofactoren voor het ontwikkelen van kanker en andere chronische ziekten. Alcohol geeft voornamelijk risico bij de ontwikkeling van borst tumoren die worden geclassificeerd als oestrogeenreceptor- en progesteron receptor-positief bij vrouwen. Bij mannen is er overgevoeligheid voor de ontwikkeling van lever-, pancreas- en prostaatkanker door alcohol

Het roken van rookwaren

Leidt tot een toename van alle vormen van kanker omdat het vermogen van de rode bloedcellen om zuurstof op te nemen vermindert. Bovendien ontstaan er problemen waarbij cellen ontsteken omdat het zuurstoftransport in het bloed ondermijnt wordt. Rook van sigaretten bevat cadmium, een kankerverwekkende zware metaal. Passief roken is eveneens gevaarlijk en groot risico tot de ontwikkeling van kanker

Nachtwerk

Nachtwerk verstoort grondig de hormoonhuishouding. Er ontstaan problemen met de serotonine en melatonine spiegel in het lichaam. Melatonine is zo belangrijk voor de afgifte van sterke spijsverteringsenzymen overdag. Melatonine op zijn beurt werkt samen met cortisol en de groeihormonen om de lever bij te staan om voornamelijk bloed te zuiveren tijdens de nachturen. Nachtwerk verzwakt de  algemene gezondheid en zijn detoxsysteem en het ontgiftend vermogen van het lichaam. De kans is groter op de ontwikkeling van kanker bij mensen die tijdens de nacht werken dan bij mensen die overdag werken.

Chloorhoudend water

Zwemmen in een zwembad dat met chloor wordt ontsmet is dus echt niet aan te raden. Chloor is een sterk kankerverwekkende stof. Vermijd het drinken van ongefilterd kraantjeswater. Ik raad aan om de douchen met een filter dat chloor verwijderd. De huid absorbeert namelijk meer chloor dan het drinken van kraantjeswater.

Elektromagnetische straling

We staan er echt niet bij stil, maar elektromagnetische straling interfereert met het eigen elektromagnetische veld van het lichaam en ondermijnt daarmee de fundamentele communicatie tussen alle lichaamscellen. Begin met het verwijderen van alle elektrische toestellen uit je slaapkamer. Vermijd ook elektrische dekens en elektrische wekkers, Gsm en tablet op je slaapkamer. Tracht je internet via kabel te gebruiken in plaats van wifi. Plaats een grote geïoniseerde steen in je zekeringskast om de meeste schadelijke effecten van elektromagnetische straling te neutraliseren.

Chemische gifstoffen

Kijk naar de samenstelling van deodorant, meestal bevat deodorant veel aluminium dat voornamelijk bekend is om het risico op Alzheimer te vergroten. Vele huishoudelijke schoonmaakmiddelen bevatten vluchtige stoffen en andere giftige chemicaliën. Probeer over te schakelen op ecologische schoonmaakmiddelen. Eveneens shampoo’s, huid lotions, en tal van verzorgingsproducten bevatten giftige chemicaliën die de  algemene gezondheid en zijn detoxsysteem overbelasten. Daarmee wordt het gezondheidssysteem onderdrukt. Vermijd eveneens cosmetica waarin aluminium of andere giftige stoffen in verwerkt zijn. Mineraal Poeder dat bismut bevat is kankerverwekkend. Haarverf is ook niet echt een goed idee, het verhoogt het risico op borst- en blaaskanker.  De chemische stoffen in haarverf dringen doorheen de hoofdhuid en komen in de bloedbaan terecht. Nieren gaan proberen deze chemische stoffen uit te filteren waardoor via de urine verzamelt wordt in de blaas en deze chemische stoffen de cellen van de urineblaas gaan irriteren. Er zijn honderden verschillende giftige chemicaliën, te veel om allemaal op te noemen. Ze komen overal voor in dagelijkse spullen die we gebruiken. Wordt bewust om natuurlijke producten te integreren in je leven.

Zware metalen

Kwik en nikkel uit amalgaam of cadmium uit kunstgebit zijn zware metalen die een schadelijk effect hebben op het zenuwweefsel en de hormoonhuishouding. Andere zware metalen zoals aluminum, lood, koper komen in veel industriële producten huis en tuin voor. Het is giftig en kankerverwekkend. In vaccinaties komen eveneens zware metalen in voor.

Arsenicum

Arsenicum is zwaar giftig en veroorzaakt vele vormen van kanker. Bij mannen is het risico op prosgtaatkanker hoog bij langzame arsenicumvergiftiging. Je zou zeggen, arsenicum krijg je toch zomaar niet binnen. Behalve als je kip eet. De pluimvee industrie gebruikt arsenicum omdat het een fantastisch groeimiddel is. Blootstelling aan anorganisch arsenicum is wel bekend dat het een risico vormt voor de ontwikkeling van diabetes. Arsenicum is bekend van grote milieuverontreiniging en kankersterfte.

Benzeen en formaldehyde

Formaldehyde kan kanker veroorzaken in de bovenste luchtwegen en benzeen veroorzaakt leukemie. Formaldehyde wordt zeer veel gebruikt om complexe chemische stoffen zoals polymeren en kunsthars te produceren. Kunsthars wordt in vele lijmsoorten gebruikt bedoeld voor houten vloeren of gelaagd hout. Je vindt deze chemisch stof ook terug in servetten, rolhanddoeken, tissues, veel isolatiemateriaal, geperste producten en verf. Benzeen is een aromatische koolwaterstof en sterk kankerverwekkend. Het komt voor in aardolie en sigarettenrook. In de industrie wordt benzeen gebruikt bij plastic, oplosmiddelen, kleurstoffen en geneesmiddelen.

Zonnebrandmiddelen

Valt het niet op als zonnebrandmiddelen en zonnebrillen volop beschikbaar waren voor de massa, dat er een grote toename is van verschillende vormen van kanker. Afgezien van het feit dat de meeste zonnebrandcrèmes van zichzelf ook al schadelijke nanodeeltjes bevatten, het uiterst giftige oxybenzone en andere giftige bestanddelen, hebben veel van de intens gebruikte chemische zonnebrandmiddelen ook sterk de neiging om giftige toxines te genereren in de huid, wat de belangrijkste secundaire oorzaak van huidkanker is. Zonnebrandmiddelen bevatten ook een cocktail van meerdere kankerbevorderende geur- en synthetische stoffen die gemakkelijk door de huid kunnen worden opgenomen waarna ze in de bloedbaan terechtkomen. Zonnebrandmiddelen zijn grote vervuilers voor de lever, de lever krijgt het extra moeilijk te verduren. Zonnebrandmiddelen die para-aminobenzoëzuur bevatten houden niet alleen de therapeutische effecten van zonlicht tegen, maar veroorzaken ook genetische schade aan de huid. 

Voedsel dat in de magnetron is bereid of verwarmd

Voeding dat klaargemaakt is in de magnetron heeft een verminderde voedingswaarde, kankerverwekkende verbindingen en radiolyten. Magnetron bereid voedsel vernietigd de reserves van vitamine E, C en het B-complex. Voedsel dat in de magnetron is opgewarmd leidt tot stoornissen in de lymfe. Door de duizelingwekkende snelheid waarmee watermoleculen heen en weer geslingerd worden beschadigd de voedselmoleculen en herschikt hun chemische samenstelling tot rare nieuwe configuraties die het menselijk lichaam niet meer als voedsel . Het lichaam kan niet anders dan dit voedsel kan herkennen en dit in afval omzetten. Dit verhoogd de stressreacties in het lichaam enorm. De bloedchemie verandert ogenblikkelijk nadat je voedsel consumeert dat in de magnetron is bereid.

Stimulerende middelen

Stimulerende middelen zoals koffie, zwarte thee, sigaretten hebben geen echte energie op zichzelf. Andere stimulerende dranken zoals frisdranken en geconcentreerde energiedrankjes die je energiepeil boosten, bevatten geraffineerde suikers en lichaamsvreemde chemicaliën. Maar deze suikers zijn geraffineerd en lege calorieën geworden voor het lichaam. Het lichaam kan er niets mee doen behalve alleen maar calcium uit de tanden en de botten halen om het verzurend effect van deze stimulerende middelen te neutraliseren. De begeleidende voedende mantelstoffen van deze suikers zijn verwijderd door industriële bewerking waardoor het lichaam moeite heeft om ze te verteren.

De pancreas moet overuren kloppen in ongunstige situaties. Daarmee bedoel ik op een moment dat het lichaam juist NOOD heeft aan rust. 

Het is absoluut geen teken van liefde voor je eigen lichaam, als je jouw lichaam met een stimulerend middel dwingt energie op te wekken. Het lichaam heeft steeds een gegronde reden als het kalmer aan wilt doen, maar wij luisteren niet naar ons lichaam. Is het je nog niet opgevallen dat de meeste mensen in de geïndustrialiseerde wereld op een bepaalde dag in hun leven ernstig ziek worden? Nou ja, stimulerende middelen zijn één van de grote risicofactoren dat de ontwikkeling van ernstige ziektes in de hand werkt. De verkregen energieboost dankzij stimulerende middelen wordt veroorzaakt door krachtige reacties van je gezondheidssysteem, dat op zijn beurt langzaam maar zeker zal verzwakken. De ervaring dat je dankzij stimulerende middelen weer een toename van energie krijgt en helderheid in het hoofd, is in werkelijkheid een puur verlies van energie voor je lichaam.

Gefrituurde, gebakken of geroosterde voedingsstoffen

Voedingsstoffen, rijk aan koolhydraten die gefrituurd, gebakken of geroosterd worden, dus verhit boven 125°c, bevatten de stof acrylamide. Acrylamide ontstaat bij hoge temperaturen En is schadelijk voor de gezondheid. Voornamelijk de voortplantingsorganen lijden onder deze chemisch stof waarbij kanker kan ontstaan. Gewoon gekookt of ongekookt voedsel bevat geen acrylamide.

Elektrisch licht en kanker 

Er bestaat een verband met een te laag melatonine niveau en kanker. Melatonine speelt een rol in de mitose ofwel de celdeling, en beschermt het genetisch materiaal tegen mutatie. Maar laat opblijven onder kunstlicht onderdrukt de productie van melatonine in het lichaam. Het stelt misschien niet zoveel voor, maar er ligt een biologische basis aan ten grondslag. ‘s Avonds en ‘s nachts onder kunstlicht werken verstoort de activiteit van melatonine. Melatonine is eveneens belangrijk om een belangrijk gen te stimuleren dat ervoor zorgt dat cellen hun normale levensduur niet overschrijden en carcinogeen worden. Tijdens de avond wordt er melatonine uitgescheiden om je lichaam en de spijsvertering tot rust te brengen. De productie van melatonine staat het hoogst rond 1 uur ‘s nachts. de boodschap hierbij is om 8 uur te slapen per dag tijdens de avond en nachturen. 

Voor 22.00 uur gaan slapen is het beste, de uren voor twaalf tellen dubbel. Schakel alle bronnen van kunstlicht uit (ook het nachtlampje). Zorg ervoor dat je regelmatig blootstelt aan zonlicht, zonder zonnebril of zonnebrandmiddelen te gebruiken. Dit zijn de twee meest effectieve dingen die je kunt doen voor het behandelen en voorkomen van kanker.

Stress en luchtvervuiling in de steden

Luchtvervuiling in de steden bevat veel hormoonverstorende stoffen die je via de ademhaling inhaleert. Stress put eveneens de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem en hormoonhuishouding uit. Het hoeft geen betoog dat iedereen weet en beseft dat luchtvervuiling en smog geen goede zaak is voor de algemene gezondheid.

Warme groet,

Daniel

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *