Wat zijn hersentumoren?

Wat zijn eigenlijk hersentumoren?

Een hersentumor is niet echt een tumor of kankergezwel

Bestaan hersentumoren? Het antwoord hierop is niet zo eenvoudig. Bij een tumor wordt er gesproken van celvermeerdering, maar klopt de celtheorie van Rudolf Virchow wel, aangezien hijzelf deze theorie later in zijn leven weer ingetrokken heeft? In de Germaanse geneeskunde wordt er gesproken over weefsels die ontspruiten uit vier verschillende kiembladen. Interessant is dat de ayurveda over Dhatu’s spreekt. Dat is een woord uit het Sanskriet en betekent weefsel. Het lichaam is opgebouwd uit weefsels, precies zoals Gunther Enderlein (1872 – 1968) het ook stelde.

Eén ding is zeker, ik heb maar weinig vertrouwen in de oncologie omdat ik steeds meer uitkom op hun aannames of hypotheses in plaats van bewezen stellingen. Bijvoorbeeld een leverkanker dat zich uitzaait naar de hersenen. Hoezo? Het hersenweefsel is het enige weefsel in het lichaam dat niet rechtstreeks gevoed wordt door het bloed. Het hersenweefsel is omgeven door de bloed-hersenbarrière. De bloedhersenbarrière is een soort rooster dat gevormd is door strakke kruisingen die de meeste stoffen buitenhouden en weinig stoffen in het hersenweefsel toelaten. Daardoor kan je brein beschermd worden tegen giftige stoffen. Via gezonde verzadigde vetten worden specifieke voedende stoffen en zuurstof wel doorheen gelaten die het hersenweefsel wel kunnen bereiken. Bacteriën die zo klein zijn, zijn niet in staat om door deze bloed-hersenbarrière heen te dringen. 

Hoe zou dan volgens de reguliere uitzaaiingstheorie een kankercel dat duizend x groter is dan een bacterie door de bloedhersenbarrière heen kunnen dringen om een hersentumor te veroorzaken? Weer een leugen van de medische wetenschap ontmaskerd!

Hersenweefsel bestaat uit bindweefsel (gliaweefsel) waar slechts 10% zenuwweefsel als elektrische bedrading is. Volgens de reguliere zienswijze zijn hersentumoren “weefselwoekeringen” in de hersenen. Zenuwweefsel kan zich na de geboorte niet of nauwelijks meer delen. Bij hersentumoren gaat het altijd om hersenbindweefsel dat groeit of juister gezegd veranderd is. Nooit vindt men woekerende zenuwweefsels. Dit besef alleen al haalt de dramatiek van de diagnose hersentumor weg.  

In de Germaanse geneeskunde heeft men een meer plausibele verklaring dat een psychologische relevantie omvat. Dat betekent dat het intuïtief juist aanvoelt. Als men een shock of trauma oploopt, slaat dit synchroon op drie niveaus tegelijkertijd. Namelijk het weefsel (orgaan), de psyche (mind) en de hersenen. Men kan stellen dat het trauma of shock inslaat op de fysiologie en de psychologie waarvan de neurologie de verbindende schakel is. Elke shock slaat dus neer in het hersenweefsel. Via CT-scans kan men de plek in de hersenen zien waar de inslag is gebeurd door concentrische cirkels, dat is de Hamerse Haard (HH). Dit is zo waardevol voor de diagnostiek, en het traceren van het trauma of shock en hun sporen. 

Deze concentrische cirkels worden na conflictoplossing beschermd door een soort waterzak, van waaruit de genezing in het lichaam wordt gecoördineerd. Het hersenweefsel dat groeit of juist gezegd, verandert door oedeem. Dat is de Hamerse haard die groter wordt door oedeem, maar geen hersentumor is. Het betekent dus ook als er oedeem ontstaat in de hersenen, dat je sowieso in de genezing bent terechtgekomen. Interessant om elke ziekte op een andere manier te kunnen bekijken (en holistisch te behandelen) dat vrij is van angst en paniek. Zo stimuleert men de genezing natuurlijk. Wat doet de reguliere geneeskunde? Met leugens zoals uitzaaiingen en hersentumoren mensen bang maken zodat er nieuwe conflicten ontstaan en de genezingsfase stopt.

Even recapituleren: In de hersenen heb je gliaweefsel, het bindweefsel, en dat weefsel verandert wel degelijk na een inslag van een schok. Wat gebeurt in de hersenen als het conflict is opgelost? Op de plaats van de schok inslag ontstaat oedeem. Op de CT-scan is een zwarte holte ontstaan, (zeer lage densiteit van gliaweefsel). Dat komt omdat de CT röntgen is, en daar waar veel water in zit, waar de densiteit van het gliaweefsel dus laag is, zullen de stralen terugkomen of doorgelaten worden omdat er zo weinig weerstand is. En dat ziet er dan zwart uit op de foto. Dat ziet men tijdens het eerste deel van de herstelfase als het conflict is opgelost. Tijdens het hoogtepunt in de genezing, we noemen dat de epicrisis, wordt het water eruit geduwd en zal men moeten gaan plassen. Daarom dat de epicrisis ook koude fase is tijdens de warme helingsfase.   

Tijdens het uitduwen van het vocht uit de hersenen kan er functieverlies ontstaan waarbij je plots niet meer kan spreken, of je evenwicht verliest. Je kunt ook barstende hoofdpijn krijgen, maar nogmaals in herhaling, hoe onaangenaam ook, je bent in de herstelfase. Vanaf het moment dat de stress push is gebeurd in de epicrisis, dan begint het gliaweefsel zich te herstellen.

Het gliaweefsel en de elektrische bedrading herstelt zich, dat zie je op de ct-scan als een witachtige vlek, en het groeit van de buitenranden van het vroegere gat (lage densiteit van gliaweefsel) naar binnen toe. De scherpe randen van de hamerse haard wordt steeds onscherper en wazig. Dat kun je zien op progressieve ct-scans. Frequenties, die energetische banen opnieuw doorheen dat gliaweefsel laten geworden. En dat dit dus een energetisch proces is, aangestuurd door de subjectiviteit van de geest (de psyche), precies zoals Dr. Bruce Lipton het ook stelt. 

In de eerste plaats zouden we eerst de negatieve lading van het woord tumor moeten verwijderen. Alle woorden met een “O” zijn donkere woorden, het woord donker “O”, diabolisch, neigt steeds naar een zware energie. Het gliaweefsel in de hersenen is wel degelijk een weefsel dat na inslag van een schok is veranderd, er zijn concentrische cirkels waarneembaar die na conflictoplossing met water worden gevuld. 

In het kort over kanker in het lichaam zelf: bij alle zogezegde tumoren van het nieuw mesoderm en het ectoderm, gaat eerst het weefsel weg als men in een conflictactieve fase zit. We zien dit bij de intraductale borstkanker, de testis, eierstokken. Als het conflict is opgelost moet dat dus terug worden aangevuld, en eigenlijk zouden we dat dan beter herstelweefsel noemen. Kankervorming of tumoren bij endoderm en oud mesoderm neemt het weefsel toe tijdens de periode dat je conflictactief bent in de geest. In feite zouden we dat beter hulpweefsel noemen. Bijvoorbeeld longblaasjes die toenemen om beter zuurstof te kunnen opnemen hebben wel degelijk een functie, jou helpen met overleven. Eens het conflict is opgelost, dan wordt dat “hulp weefsel” weggenomen door bacteriën en schimmelbacteriën. De zware energie van het woord tumor zou verdwijnen als men spreekt van herstelweefsel of hulp weefsel. Deze nieuwe begrippen hebben een veel positievere lading waarbij je meer zelfvertrouwen kunt cultiveren. Zelfvertrouwen is het tegengif voor angst en dat maakt de weg vrij voor echte genezing. 

Ik heb ernstige vragen bij de celtheorie, het is weer een zoveelste voorbeeld van dualisme. Binnen en buiten. Terwijl weefsels, dat kent geen binnen en buiten. Dat kent zelfs geen begin en einde, want hoe definieer je een weefsel? Eigenlijk heeft het geen definitie. Daarom heeft het ook een onduidelijke suffixes soul, het is een weefsel. Zoals oneindig-heid, onduidelijk-heid. In de taal kun je merken dat transcendentale noties altijd vaag zijn (het zijn zelfs geen concepten). Ook gezondheid is een transcendentale notie. Ze kunnen niet duidelijker zijn omdat het geen begin of einde heeft. Als je botweefsel bekijkt, dan ziet er dat duidelijker uit, dat heeft een begin en een einde. Als je naar het bindweefsel kijkt, dan wordt dat minder duidelijk. Als je naar vetweefsel kijkt, dat is nog minder duidelijk. Je kunt dus nergens echt pinpointen waar het weefsel begint of waar het weefsel zou eindigen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het astrale lichaam of de aura ook een soort weefsel is. Het gaat erom om je geest enorm open te trekken en alles gewoon te zien als een continuüm van densiteit, continuüm van gradaties, en de hoogste gradatie is oneindigheid. En de laagste gradatie is een punt. En zelfs het punt en de oneindigheid zijn één. Ik weet dat ik heel abstract spreek, maar we moeten echt vanuit holistisch standpunt nadenken. Voor mij persoonlijk is het duidelijk dat de densiteit van “spirit” energie inderdaad zelf de weefsels construeert, de subjectiviteit van de mind bepaalt dus hoe het lichaam wordt gevormd, inclusief ziekte of gezondheid. En kanker of tumoren vormen daar geen uitzondering op.

Als het conflict is opgelost gaat het lichaam altijd in de genezing. daarom hebben kanker en tumoren een doel, het zit er niet zomaar. En tijdens de piek dat men de epicrisis noemt wordt het vocht uitgeduwd. Dit door water beschermd gebied stuurt tijdens de eerste fase van de genezing de inflammatie aan van het corresponderende weefsel of orgaan. Tijdens het uitduwen van het vocht kan er functieverlies ontstaan waarbij dat je plots niet meer kan spreken, of je evenwicht verliest. Je kunt ook barstende hoofdpijn krijgen, maar nogmaals in herhaling, hoe onaangenaam ook, je bent in de herstelfase. Er zijn al miljoenen mensen (ook dieren) die gewoon kanker en tumoren hebben gehad en door remissie gewoon volledig genezen zijn (omdat ze meestal niet wisten dat ze kanker hadden. Daar hebben oncologen geen antwoord op. Gelukkig hebben we de Germaanse geneeskunde dat er wel een antwoord op heeft. Dank aan Brecht Arnaert, Dr. Lanka, Ayurveda en de Germaanse geneeskunde.

Daniël The HealthMan

Medisch systeemongelovige

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

Je bent veel meer dan je denkt.

Related Articles

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *