Hoe kunnen virussen besmettelijk zijn als ze niet leven?

Exosomen (virussen) zijn geen levende organismen

Virussen zijn niet te vergelijken met levende organismen zoals bacteriën , schimmels en parasieten. Ze hebben geen ademhalingssysteem, geen voedselverterend systeem en kunnen zich ook niet voortplanten. Ze missen de propulsie om zich zelfstandig te verplaatsen. Virussen bevatten geen kern zoals bij andere levende eencellige organismen (Eukaryoten) wel het geval is. Virussen leven niet en kunnen daarom ook niet besmettelijk zijn.

Er is nog nooit een virus geïsoleerd volgens een gouden standaard, noch door de postulaten van Koch en noch door de postulaten van Rivers. Het genoom van dit virus werd weliswaar in kaart gebracht is het gevolg van een samenstelling van 1000 exosomen van hier en nog eens duizend exosomen daar, en nog eens duizend van ergens anders. De hiaten worden opgevuld door hallucinante computerberekening en voila je hebt een virus. Maar er bestaat een consensus in de wetenschap dat wanneer een genoom niet geïsoleerd is volgens de gouden standaard en de postulaten, het niets waard is.

In feite bestaan virussen niet, het zijn exosomen (globulines) die een specifiek doel hebben om ons voortbestaan te garanderen. Virus is een woord uit het Latijn en betekent letterlijk “ziektegif”. Het gevolg van ziekte, niet de oorzaak van ziekte.

De juiste waarheid is dat het lichaam virussen (exosomen) gebruikt om verzuurde cel onderdelen te ontbinden en af te breken in kleinere delen die dan via de huid, de longen en de spijsvertering kunnen worden uitgescheiden. Daarbij wordt het kostbare DNA gerecycleerd. Het DNA is het enige bij de apoptose dat niet afgebroken wordt, maar het wordt gerecycleerd.

Verzuurde cellen en beschadiging van weefsels ontstaan van zodra de geest een biologische schok heeft verwerkt of opgelost. De ziekte is dan mentaal genezen. Vanaf dat moment zal het lichaam symptomen creëren als helingssignalen die door onze moderne geneeskunde totaal verkeerd begrepen worden.

Deze symptomen kunnen soms gevaarlijk worden, vooral als het biologische conflict (shock, trauma) lang en hevig was, de conflictmassa is groot. In dit geval is het belangrijk om de symptomen af te vlakken zodat ze niet meer levensbedreigend kunnen zijn. Ook dit gegeven wordt door onze medische wetenschap verkeerd geïnterpreteerd.

Wanneer het lichaam tegengewerkt wordt om zichzelf te ontgiften door symptoombestrijding en vaccins wordt het gevaarlijk

Bij gezonde mensen met een evenwichtige emotionele lading, is de rol van de zogezegde virussen (exosomen of globulines) gewoon om de weefsels zuiver te houden. Mensen met een verhoogde trillingsfrequentie van liefde, die gezonde voeding eten, met natuurlijke ritmen leven, hebben een licht alkalisch lichaam. In een alkalisch (balans) lichaam worden exosomen die verkeerdelijk als virussen worden gezien niet geactiveerd om ziektesymptomen te creëren maar alleen om de celdeling en de homeostase goed te laten verlopen.

Maar als het lichaam verzuurd raakt door intoxicatieschokken en biologische schokken wordt het een ander verhaal. Op een bepaald moment kan de bacteriële flora de giftige beschadigde cellen door verzuring niet langer meer opruimen waarbij het weefsel dodelijk vergiftigd raakt (zware intoxicatie ligt ook aan de basis van kankervorming). Wanneer het lichaam op zo’n cruciaal kantelpunt komt van systemische toxiciteit ontstaat verzuring.

Op dat moment zal het lichaam de hulp van microben en exosomen (virussen) inroepen om te helpen beschadigde weefsels te herstellen en om zichzelf te reinigen. Exosomen zijn uitermate belangrijk om de microbiële flora in een dynamisch evenwicht te brengen dat gunstig is voor alle partijen inclusief de gastheer.

Dit proces begint ook bij een eenvoudige verkoudheid of griep zoals de influenza. Het dient gezegd te worden dat angst de causale oorzaak is. Weefsels ondergaan veranderingen als men in de angst is terechtgekomen. De spijsvertering en de ontgiftingsorganen kunnen niet goed werken als je angstig bent en intoxicatie begint toe te nemen.

Verkoudheid en griep zijn milde methoden die het lichaam gebruikt als de intoxicatie van het lichaam nog niet zo ernstig is. Via luchtwegaandoeningen probeert het lichaam het evenwicht te herstellen dankzij deze niet- levende eiwitreinigers. Maar je begrijpt als het lichaam wordt tegengewerkt om symptomen te creëren dat het zijn vergiftiging niet kwijt kan.

Dat is wat er precies gebeurt door symptoombestrijding en vaccinaties. De gehele microbiële flora blijft verstoord in het lichaam en je kunt niet echt gezond worden. Een gevoel van zwaarte en gebrek aan energie. Begrijp dat via symptomen zoals slijm, pus, snot, koorts enzovoort dat het lichaam zijn afval en toxines kwijt kan raken.

Geïrriteerd weefsel als gevolg van verzuring door zich opstapelende afvalstoffen en toxines gaan volop exosomen repliceren (kopiëren) en latente microben activeren. Als de weefsels zodanig zijn verzuurd door een lage trillingsfrequentie (gebrek aan eigenliefde, biologische conflicten e.a.) en gifstoffen dat het lichaam niet meer kwijt kan, kunnen bacteriën, fagocyten, gisten niet langer meer helpen om de lichaamsweefsels en vloeistoffen te reinigen, repareren en regenereren.

Het risico stijgt dat er overgroei ontstaat waarbij de gehele microbiële flora verstoord is en cytokinestormen ontstaan, gebeurt soms tijdens longaandoeningen. In dit geval is het symptoom afvlakken de juiste keuze en dat is de taak van de dokter. Maar niet bestrijden, want dat is het zelfgenezend vermogen van het lichaam aantasten. precies door symptoombestrijding kunnen er gevaarlijke cytokinestormen ontstaan.

Het lichaam reinigt zich met behulp van:

Onze lichamelijke reinigingsprocessen omvatten fagocytose ofwel insluiting door witte bloedcellen, bacteriële activiteit al dan niet met fungale (schimmels), soms parasieten en virale (exosomen) processen. Het zijn bacteriën die het lichamelijke reinigingsproces voor een groot gedeelte uitvoeren. Schimmels en parasieten worden in speciale gevallen ingeschakeld.

In dit proces worden exosomen gebruikt om alle andere processen te begeleiden. Al deze microben zijn levend maar exosomen zijn – zoals eerder gezegd – niet levend. Om deze processen evenwichtig te laten verlopen is het eveneens belangrijk om jezelf in een verhoogde trillingsfrequentie te brengen door liefde te cultiveren en biologische conflicten op te lossen (trauma’s, blinde vlekken e.a.) en vooral ziekte op natuurlijke wijze uit te zieken.

Het DNA van de menselijk cel verweert zich niet tegen exosomen

De ware oorzaken van de aan virussen toegeschreven “infecties” (vals concept) en andere verschijnselen hebben een andere verklaring die duidelijker is dan de huidige pseudo-verklaring van de wetenschap en de virologie. Het zijn altijd toxische stoffen en verlaagde trillingsfrequenties door de effecten van biologische schokken die lichaamsweefsels veranderen. Als de schok of conflict is opgelost, ontstaat de aandoening met warme symptomen als genezingsfase.

Ze zijn gebaseerd op onjuiste interpretaties die eenvoudig te herkennen en eveneens verifieerbaar zijn. Het basisgeloof in de virologie is dat cellen en weefsels afsterven omdat ze besmet zijn met een virus. We weten dat virussen niet bestaan en dat we verder spreken over exosomen. Maar, Stel dat dit basisgeloof van de virologie waar is, hoe komt het dan dat het DNA van de cel reageert op bacteriën door zich te verweren, en dat het DNA dit NIET DOET als exosomen (virussen) binnendringen doorheen het membraan van de cel en geen enkele weerstand ondervinden om tot in de celkern binnen te dringen?

Het DNA nodigt blijkbaar exosomen (virussen) uit en is zelfs zo vriendelijk om zijn eigen werkzaamheden te staken om eiwitten te maken die nodig zijn voor de nieuwe exosomen. Het lijkt wel dat ze samenwerken. Zou de apoptose (natuurlijke celdood) niet de grootste trigger kunnen zijn waarom het DNA samenwerkt met exosomen.

Het menselijke DNA bevat Viraal DNA. De intelligentie van het DNA weet als de lichaamscel beschadigd wordt door verzuring als gevolg van schadelijke giftige stoffen, dat het niet meer goed kan functioneren ten dienste van het geheel, het lichaam. Met andere woorden, de beschadigde cel moet vervangen worden, het is schadelijk geworden voor het lichaam. Daar ligt een reden te zoeken waarom de cel besluit om tot “zelfmoord” over te gaan, waarbij het DNA alles in het werk zet om de exosomen te vermeerderen die de hele cel gaan verteren en het kostbare DNA te recycleren.

De mainstream virologiewetenschap beweert dat “virussen” zichzelf repliceren. In werkelijkheid is het de cel zelf die het exosoom creëert en reproduceert. In feite komt een exosoom uit een endosoom. Het verschil is dat een endosoom operatief binnen in de cel is terwijl als het endosoom de cel verlaat het een exosoom wordt. Een exosoom is een voormalig endosoom.

Merk op hoe exosomen door een gezonde cel worden gecreëerd zonder dat het exosoom de cel aanvalt. RNA en/of DNA wordt door de gastcel verstrekt om specifieke substanties in het lichaam te ontbinden en op te ruimen. Als dit niet geval zou zijn, zou het exosoom de cel die het exosoom creëerde vernietigen wat niet het geval is. Besef dat het menselijke DNA/RNA viraal (exosoom) DNA/RNA bevat.

De cel wordt bij de productie van exosomen niet vernietigd. De cellen werken samen in een netwerk om elkaar te versterken en het weefsel gezond te houden. Cellen die hun functie hebben volbracht scheiden enzymen uit voor de apoptose. Daarbij blijft het bindweefsel zuiver en proper. Zo kunnen weefsels zichzelf verder ontwikkelen. Als de weefsels door intoxicatieschokken of andere biologische schokken beschadigd worden dan gaan de exosomen bouwplannen van de ene cel naar de andere sturen voor herstel ofwel om de apoptose goed te begeleiden waarbij het kostbare DNA en andere elementen uit de cel gerecycled worden. Zo werkt de biologie in het lichaam.

Grote hoeveelheden activiteit van exosomen zijn waarneembaar als het lichaam niet meer in staat is om mildere ontgiftingsmethoden door levende microben toe te passen als gevolg van systemische verzuring van weefsels die levende microben en lichaamscellen vergiftigen en verzuren. Dit gebeurt langzaam door consistente symptoombestrijding en de decennialange vaccinaties. Dat gaat samen met biologische conflicten die niet opgelost zijn ofwel in de genezingsfase zijn en teruggeworpen worden in de conflictfase.

Dit verzurend vergiftigingsproces van het menselijke lichaam gebeurt sluipend en traag, maar het gebeurt! We zien het aan het feit dat we sneller verouderen en kinderen ouderdomsziekten ontwikkelen zoals diabetes en degeneratieve zenuwaandoeningen. Angst, stress, trauma’s verlammen de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem.

Hoe het lichaam exosomen aanmaakt en repliceert

Elke lichaamscel heeft specifieke functies binnen het lichaam. Afhankelijk van zijn functies (mee bepaald door de geest) bepaalt de cel welk type eiwit voor een endosoom wordt gecreëerd om voor de specifieke cel de gewenste actie in gang te zetten. In de celkern worden endosomen gemaakt en gecodeerd (sleutels) middels RNA/DNA instructies van de gastcel (blauwdruk van de celkern). Deze eiwitten worden uitgenodigd door andere cellen en komen in de celkern binnen. Het gecreëerde endosoom verlaat de celkern en uiteindelijk de cel, op dat moment wordt het endosoom een exosoom.

De cel herstelt zich na het uitscheiden van het exosoom. De cel wordt niet vernietigd. Exosomen veranderen iedere 72 uur. Replicatie houdt aan en iedere 72 uur is de eerste streng uitgewerkt waarna een volledig nieuwe set exosomen aangemaakt worden door lichaamscellen om het werk van vorige exosomen voort te zetten tot het gehele ontgiftings- en herstelproces van het aangedane weefsel afgehandeld is. Dat is de enige natuurlijke manier om je algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem te versterken en krachtig te houden. Dit geldt eveneens voor de dieren. Bij een gezond mens worden alleen cellen afgebroken die hun taak hebben volbracht, dit ten dienste van het weefsel en het geheel.

Exosomen hebben een opruim- en herstelfunctie in het lichaam

Ze ontbinden dode en stervende cellen en weefsel zodat nieuwe cellen en hun activiteit door mitose kunnen verder ontwikkelen. Een mooie metafoor om dit te begrijpen:

Vliegen komen af op dode materie maar zijn niet de oorzaak van de dode substantie. Vliegen zijn aaseters die dode materie afbreken. Op deze manier werken exosomen en bacteriën ook in het lichaam. Zonder aaseters die afval opruimen zou de lucht en aarde op onze planeet giftig en onleefbaar worden. Dezelfde processen worden uitgevoerd in het lichaam op microscopisch niveau door de microbiële flora.

De virologiewetenschap is pseudo en gefundeerd op een hypothese in plaats van een bewezen stelling. De virologie beweert het tegenovergestelde van wat de werkelijkheid ons vertelt door onze eigen observatie van de natuur. Dit is onmogelijk omdat ons lichaam een microcosmos is dat analoog is aan de manier waarop de natuur zich ontwikkelt buiten onze lichamen. Het tegengestelde daarvan aannemen gaat in tegen de natuur zoals we die waarnemen en is dus onzinnig. Daarom dat onze samenleving zo verziekt is en lijdt aan kanker, overgewicht, diabetes enzovoort. De natuur is niet gebaseerd op oorlog, maar op samenwerking.

Het ontzuringsproces neemt tijd en is afhankelijk van de mate van verzuring waarvan sprake is. De effecten van ontzuring door de exosomen worden ervaren als de symptomen die met kou en griep gepaard gaan. Exosomen en microben breken celafval af in kleine deeltjes die dan via de longen, de huid en de ingewanden uit het lichaam worden verwijderd.

Bij een gelijkblijvende levensstijl zal extreme zuur ontgifting jaarlijks(meestal in de winter) optreden. Daarom dat in de lage landen het griepseizoen na nieuwjaar begint. Je krijgt enkel griep als je trillingsfrequentie laag staat samen met intoxicatieschok van je lichaam.

Dat betekent dat je net biologische schokken hebt opgelost en je lichaam in de genezingsfase gaat met symptomen, na het herstel kun je jouw trillingsfrequentie verhogen om je weerstand tegen nieuwe schokken te versterken zodat schokken geen impact meer hebben op jou. Het vroege voorjaar is de tijd van sars en corona. Zo werkt de biologie en ecologie van het lichaam en niet in nep dualisme bedacht door de virologen.

Al opgevallen als er honderd mensen blootgesteld worden aan het griepvirus er maar een beperkt aantal de griep effectief krijgt? Met Corona is dit juist hetzelfde. Je hoeft echt niet bang te zijn. Corona is een griep van de ademhalingswegen, en het exosoom dat hierbij betrokken is wordt dus door het lichaam herkend en vermenigvuldigd.

Dat gebeurt in de longen en andere bij de ademhaling betrokken organen om zichzelf te reinigen van systemische vergiftiging waarbij beschadigde weefsels door schokken kunnen worden hersteld. Je hoeft enkel je trillingsfrequentie door liefde te verhogen, biologische conflicten op te lossen en elke dag je lichaam liefdevol meehelpen met het dagelijkse ontgiftings- en zuiveringswerk. Heb je verkoudheid, uitzieken is dus de boodschap.

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • 6. Ontgiften van zware metalen (uit vaccins) In onze samenleving is er een verhoogde vervuiling door zware metalen, denk maar aan aluminium, arsenicum, tin,kwik, koper, lood, nikkel, thallium, cadmium enzovoort. Bronnen van vervuiling door zware metalen zijn bijvoorbeeld deodorants, verfproducten, industriële bekleding van het meubilair, kleuren verwerkt op porselein zijn dikwijls zeer giftig, amalgaamvullingen, kunstgebitten, aluminiumfolie, vaccins, farmaceutische medicijnen, pesticiden, plastic, industriële reinigingsmiddelen, cosmetica, enzovoort. Ze verspreiden zich in het milieu en waterreservoirs en komen direct of indirect in ons lichaam terecht. Veel zware metalen komen direct in ons lichaam door vis uit de diepzee dat vervuild is door industriële [...]

    By Published On: 15/03/2024
  • OntgiftingIdeaal is dat men veel varieert uit de lijst van de besproken opgenomen middelen waarbij de synergetische werking wordt versterkt. Verder vraagt het jou om educatie te doen, want vanuit de overheid en het medisch apparaat krijg je niet de juiste informatie. Jouw gezondheid is dus volledig jouw verantwoordelijkheid. Veel succes met de ontgiftingHet feit dat het farmaceutisch product neomectine (ivermectine) verboden is bij de behandeling van corona, wijst erop dat dit wormdodend middel wel belangrijk is bij het ontgiften van de coronavaccins. Uit het werk van Free People online: van “boosterprik omicron en grafeenoxide in vaccins met bronmateriaal” is [...]

    By Published On: 15/03/2024
  • Draai de leugen om, dan zie je de waarheid Hoe onze overheid en de WHO waarheid verdraait in leugens. Censuur is een bekentenis van vrees voor de waarheid. Waarom geloven virologen in virussen, hoewel er geen virussen zijn in levend weefsel en cellen? Virologen definiëren dat een virus geen metabolisme heeft, zich niet kan voortplanten en geen celkern bevat, in tegenstelling tot eukaryoten die dat wel hebben. Virussen (zogezegde virussen) zijn dus biochemisch dood. Vele virologen beweren bovendien dat alleen een volledig viraal genoom streng in staat is tot infectie, maar een deel van het virus (dwz. een genfragment) is [...]

    By Published On: 15/03/2024