Weet je dat er feitelijk geen ziekteverwekkers bestaan?

Hoe de oorlogstaal van onze universitaire medische wetenschap en ons huidige denkbeeld om ziekten te bestrijden is ontstaan.

We mogen terugkeren naar de negentiende eeuw om dit te begrijpen. Twee bekende namen, Louis Pasteur en Antoine Béchamp, waren intensief bezig om het grote raadsel waarom mensen ziek werden te ontrafelen. Beide heren zagen dus actieve microben in hun petrischaaltje en beiden hadden hiervoor een andere verklaring. De heer Antoine Béchamp zag de actieve microben als een symbiose waarmee het menselijke lichaam kon terugkeren naar herstel en balans. Balans is synoniem van gezondheid. Met andere woorden beschuldigde hij onze vrienden de bacteriën niet als de veroorzakers van ziekte.

Zijn collega Louis Pasteur beweerde dat microben ons van buitenaf aanvallen en ons ziek maken. Door microben te zien als externe ziekteverwekkers, pathogenen voedde hij een oorlogsdenken. De illusie dat we geïnfecteerd kunnen worden en ons immuunsysteem kan falen. Dit oorlogsdenken is overal terug te vinden in de menselijke geschiedenis en bestaat enkel in de menselijke geest. Het oorlogsdenken heeft haar oorsprong in Darwin’s evolutietheorie en de gedachte van ‘overleven van de sterkste’. Onze wetenschapper Gregg Braden heeft ondertussen bewezen dat evolutie gebaseerd is op samenwerking en niet op concurrentie. Maar met oorlogsdenken kun je tenminste geld verdienen en dit oorlogsdenken is nog steeds het fundament van onze universitaire medische wetenschap.

Ik ben me van het feit bewust dat mijn waarheid afhankelijk is van mijn denkkader en deze is dan weer onderhevig aan mijn groeiend bewustzijnsniveau en het voortdurend checken van mijn premissen. Door voortschrijdend inzicht is mijn waarheid de laatste jaren 180 graden gedraaid en zie ik de wereld nu totaal anders. Als ik kijk naar de wereld van de micro-organismen, was ik ooit overtuigd dat deze kleine monsters mij ziek konden maken. Dit beeld werd mij van kinds af aan met de paplepel ingegoten. Dit terwijl de meeste zogezegde ‘ziekteverwekkers’ juist in de darmflora leven, dat ervoor zorgt dat ons voedsel goed kan verteren zodat het opgenomen wordt. Wat een tegenstelling dat ik nooit heb gezien, het belletje wilde maar niet rinkelen tot ik in contact kwam met de Germaanse geneeskunde.

De natuur laat zich niet bestrijden, enkel begrijpen. Ik had een biologische bril nodig om te zien dat ons lichaam een ongelooflijk intelligent organisme is. Het biologisch redeneren geeft een open instelling om te kunnen bevatten wat ik altijd intuïtief heb aangevoeld: het lichaam maakt nooit fouten. Het lichaam reageert altijd op een intelligente wijze zodat het kan overleven.

De kennis van de Germaanse geneeskunde (GNM) is niet dualistisch zoals de medische universitaire wetenschap. De GNM is gebaseerd op biologische wetmatigheden waar je niet omheen kunt. Het verloop van elke ziekte is eenvoudig en logisch te begrijpen. Je hebt zelfs geen microben nodig om ziekte te kunnen verklaren. Het is simpel: door een emotionele shock of trauma wordt een archaïsch programma in de hersenen opgestart. Dat veroorzaakt een verandering in het lichaam met een biologisch zinvolle reden dat meestal met zeer lichte symptomen gepaard gaat. In de orde van koude handen, weinig eetlust, slecht slapen en misschien wat lichte hoofdpijn.

Van zodra de rust in de geest is teruggekeerd, wordt de verandering in het lichaam hersteld en als diagnosticeerbare ‘ziektesymptomen’ opgemerkt. Deze biologische wetmatigheid verklaart dus dat ‘de ziekte’ eigenlijk herstel, genezing is. Precies wat de medische universitaire wetenschap door hun denken in oorlogstaal gaat tegenwerken door middel van symptoombestrijding.

Maar nu wordt het spannend. Antoine Béchamp ontdekte dat microben polyvalente en multifunctionele helpers zijn om het lichaam weer in oorspronkelijke staat te herstellen. Microben kun je zien als bouwvakkers die voortdurend weefsel op en af bouwen. Microben zijn zelfs in staat om van gedaante te veranderen als er een andere job in het lichaam moet worden uitgevoerd. Dit verschijnsel wordt pleomorfisme genoemd en dit werd ook door Antoine Béchamp ontdekt. Microben worden letterlijk door onze hersenen geactiveerd om allerlei opdrachten te vervullen.

Antoine Béchamp ontdekte ook dat als je het interne milieu van het weefsel verbetert, dat de zogenaamde ‘ziekteverwekkers’ niet verdwijnen, maar meehelpen bij het definitieve herstel. Hier zien wij dat microben de bouwblokken zijn van het leven. Microben staan altijd ten dienste van alle hogere levensvormen.

De intelligentie van de natuur en ons lichaam is een kracht, en deze kracht is door mensen niet te overwinnen. Het is verstandiger om deze kracht te begrijpen en laten we allen de moed verzamelen om ons zelfbedachte wereldbeeld op basis van oorlogsvoering ter discussie te stellen. Voel je dat deze zienswijze wellicht betere oplossingen biedt dan de huidige op angst en paniek georiënteerde bokkensprongen van de medische wereld?

Wist je dat Louis Pasteur op zijn sterfbed heeft toegegeven dat zijn infectietheorie Zwitserse kaas is vol met grote hiaten? Hij gaf toe dat hij mis was en verklaarde ook dat microben geen schuld dragen, maar dat het milieu waarin ze vertoeven doorslaggevend is. Waarom wordt onze medische literatuur niet aangepast aan het bewijs dat nu alomtegenwoordig is? Vind je het een logische, acceptabele gedachte dat de foutieve theorie van 150 jaar geleden de basis vormt van de medische symptoombestrijding? Dat door deze misinterpretatie persistent wereldwijd mensen in doodsangst worden gehouden, terwijl iedereen weet dat de innerlijke ervaring van geluk de beslissende factor is om goed te genezen. Het is misdadig wat er nu gebeurt.

De Germaanse geneeskunde gaat over bewustwording, een nieuwe perceptie over ziekte en gezondheid. Het werpt een nieuw licht op het mysterie van het leven en zo gaan we terug naar deze kleine beestjes waar we enorm dankbaar voor zijn. We kunnen niet leven zonder deze beestjes. En dan nog de leugen over virussen dat wereldwijde angst creëert. In werkelijkheid zijn virussen nog nooit bewezen, het is een aanname waar veel geld mee kan verdiend worden. Naast levende microben heeft het lichaam ook bundeltjes eiwitmoleculen met een RNA of DNA helix, uitgebeeld als een enkelvoudige of dubbele wenteltrap dat erfelijk materiaal bevat. Een levenloos ding dat informatie in zich draagt. Exosomen genaamd. Het lichaam gebruikt dit naast microben om informatie te transporteren om ‘software’ programma’s te activeren, ook in het teken om lichaamsweefsels te herstellen en vooral te ontgiften zodat het lichaam kan overleven. Het betekent dat de informatie dragende eiwit bundel een host of levend organisme nodig heeft en dit organisme ook gezond houdt. Dat wordt door onze dualistische medische universitaire wetenschap als kwaadaardige virussen bestempeld.

Onze toekomst om de gezonde essentie van het leven te (h)erkennen ligt in het transcendentale denken waar je niets kunt doen met een wereldbeeld waarin oorlog is en wij ons zouden moeten verdedigen – het immuniteitssysteem dat ook een fictie is. Het universele geheim is dat je geen oplossing voor de oorlog moet vinden, gewoon een andere manier van kijken mag toepassen. Als we dit besef gaan toepassen en stoppen om onze trouwe bondgenoten te bestrijden en uit te roeien met alle tot de beschikking bestaande middelen van een medisch-militaire strategie, hebben we een kans om te overleven. Zolang we in oorlogstaal denken, staan we mijlenver weg van goede gezondheid en deze strijd kunnen we nooit winnen. Ten opzichte van microben zijn we sterk in de minderheid en veel minder intelligent. De tactiek van ‘heers en verdeel’ is ouderwets en niet meer toe te passen als we collectief de vijf biologische wetmatigheden van de universele waarheid ontdekken.

De medische industrie staat op drijfzand en dreigt binnenkort als een kaartenhuisje in te storten. Je ziet hun bokkensprongen die ze nog maken door ons op allerlei manieren in de angst te houden. Ga uit deze angst, want het is tijd om de wortel van deze kunstmatige opgewekte angst en paniek uit de voedingsbodem van ons duale denken te trekken en ons op alle niveaus te verbinden. Individueel zie ik de toekomst met veel vertrouwen omdat steeds meer mensen grote sprongen maken in het bewustzijn en de verantwoordelijkheid voor hun gezondheid en leven weer in eigen handen nemen. Ik zie een nieuwe generatie een tijdperk tegemoet gaan zonder angst en paniek, vol vertrouwen kijkend naar de toekomst. Een toekomst waarin we ons richten op een nieuwe levensvisie waarin we open staan voor de informatie schatkist van de natuur door ons te verbinden met de intelligente natuur. Gedaan met de dualistische zever van onze universitaire medische wetenschap.

Enkele zaken om te onthouden

Er zitten in mijn lichaam honderden soorten zogezegde “ziekteverwekkers” zonder dat ze mij ziek maken. Hoe komt dat? Omdat ik emotioneel evenwichtig ben waardoor mijn lichaam geen microben hoeft te activeren om weefsels te herstellen. De meeste microben blijven in een latente staat aanwezig in het lichaam. Er zijn geen weefsels beschadigd of vergiftigd in mijn lichaam.

Is het jou opgevallen dat “ziekteverwekkers” eigenlijk enorm kieskeurig zijn betreffende hun gastheer?

Wist je dat mensen die overlijden aan corona, allemaal een onderliggende aandoening of een andere vorm van intoxicatie of weefselbeschadiging hebben, gepaard met schadelijke effecten van biologische conflicten en onopgeloste trauma’s?

Waarom zoekt men niet naar “ziekteverwekkers” bij gezonde mensen? Nochtans zitten ze daar ook in zeer grote aantallen. 

Wist je dat we zelfs zogezegde “ziekteverwekkers” nodig hebben om te kunnen overleven en om GEZOND te zijn? De term ‘ziekteverwekker’ klopt dus niet, het legt de oorzaak van je ziekte buiten jezelf terwijl de causale oorzaak altijd innerlijk in de geest te vinden is.

Wist je dat we de exosomen die als de gevaarlijke virussen worden gezien, nodig hebben om de celdeling goed te laten verlopen en te ontgiften?

Wist je dat we tuberculose bacteriën nodig hebben om kankercellen op te ruimen? Het zijn ook tuberculose schimmelbacteriën die een baby via de navelstreng ontvangt uit het laatste bloed van de placenta. Daarom is het belangrijk om de navelstreng pas door te knippen als hij wit is uitgeslagen en niet meer klopt.

In tegenstelling tot wat er meestal wordt gezegd, begint een “infectieziekte” niet wanneer we eraan blootgesteld worden of “geïnfecteerd” worden met een virus (exosoom) of bacterie, maar wanneer ons lichaam begint te reageren als een conflict in de geest is opgelost. Infectie bestaat niet eens, enkel in overdrachtelijke zin, zeker als je iets dieper over dit onderwerp begint na te denken.

Wist je dat kanker het gevolg is van biologische conflicten en dat verzuring en zuurstoftekort dezelfde oorzaak hebben als de oorzaak van de kanker? Met andere woorden: verzuring en zuurstoftekort zijn het gevolg van een onderliggende onnatuurlijke oorzaak en aspecten van zelfafwijzing – conflicten – die niet opgelost worden. Het is de correlatie met kanker, maar niet de oorzaak

Wist je dat Hippocrates vertelde dat deze reactie van “infectie” het koken en verteren is van ons innerlijk vergif tijdens de “infectieziekte”. Hippocrates wist ook dat infectie niet bestaat.

We maken de vergissing om ziekte als vijand te zien, dat is het niet, ziekte is een poging van het lichaam om te overleven. Kanker is de laatste overlevingsmechanisme dat het DNA en het lichaam nog heeft. Symptomen zijn herstel signalen.

Gifstoffen, stress, biologische conflicten, verzuring e.a. zijn situaties waarbij het lichaam probeert te overleven. Onder deze condities gaat het lichaam ergens structurele veranderingen ondergaan om de geest te ondersteunen en het conflict op te lossen. Eens het conflict is opgelost, ontstaan de warme symptomen met een subsidie van temperatuur zoals ontsteking of koorts, wat zwelling en vocht. Allemaal in het teken om de microben extra te activeren die zo belangrijk zijn voor het genezings- en ontgiftingswerk.

Voldongen feit op dit moment: nog nooit kennen we zoveel ziekten, aandoeningen en overgewicht als ooit tevoren, onze maatschappij is letterlijk zeer ongezond en ziek. Er klopt iets niet met onze universitaire medische wetenschap. Gelukkig lopen er nog gezonde mensen rond, dat zijn mensen die weten dat de term “ziekteverwekker” niet juist is en de echte oorzaak van ziekte hebben opgelost.

Wist je dat een gezonde cel steeds met rust wordt gelaten door zogezegde “ziekteverwekkers” en vrije radicalen? In gezond weefsel vindt men deze zaken nooit terug. Bacteriën en exosomen (virussen) zijn mijn vrienden en zijn belangrijk voor weefselherstel en het ontgiften van het lichaam. Ze hebben zelfs een belangrijke functie om de homeostase in mijn lichaam in evenwicht te houden. Zelfs kankerweefsel heeft een functie in het lichaam om te overleven. Het menselijke lichaam is zo slim, je mag het gerust veel meer vertrouwen. Het lichaam staat altijd aan jouw zijde, altijd.

Met vriendelijk groetjes

Daniël The Healthman,

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

Je bent veel meer dan je denkt

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *