Het zelfgenezend vermogen van het lichaam begrijpen

De echte condities om ziekte te genezen!

Deze blog is alleen bedoeld voor mensen die de ziekte in een ander perspectief willen plaatsen om echt gezond te worden. Het zelfgenezend vermogen of het placeboeffect is altijd aanwezig in jouw lichaam. De echte werkelijke genezing van het lichaam heeft niets te maken met het onderdrukken van ziektesymptomen. Zelfs alle conventionele medische behandelingen en medicijnen zijn afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam om resultaten voort te brengen.

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam

De beste behandelingen om genezing te versnellen kunnen alleen maar succes hebben als de voorwaarden voor genezing aanwezig zijn in lichaam en geest. De geest heeft een lichaam nodig om zichzelf te kunnen definiëren, het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen te kunnen opvolgen.

Wij mensen zijn bewuste wezens die het lichaam gebruiken als voertuig en het lichaam is een instrument om onze individualiteit en levensdoel mee tot uitdrukking te brengen. In deze blog geef ik aanwijzingen om het zelfgenezend vermogen van je lichaam te activeren volgens de wetten van de aantrekking.

Wordt bewust dat je lichaam steeds aan jouw kant staat, en je nooit tegenwerkt. Het lichaam doet altijd zijn uiterste best om het gemakkelijk voor je te maken en in staat van balans terug te keren, ook al lijkt dit bij ziekte niet het geval. Elke ziekte of aandoening, van een ordinaire verkoudheid, ontsteking tot diabetes en hart-en vaatziekten zijn in feite overlevingsmechanismen van je lichaam.

Zelfs kanker is een overlevingsmechanisme dat je lichaam heeft om te overleven na inslag van een biologische schok. Dezelfde schok laat ook de spijsvertering slecht werken waardoor de ontgifting van het lichaam in gedrang komt.

Verzuring en intoxicatie is de correlatie van kanker omdat het dezelfde causale oorzaak heeft als kanker en het lichaam moet overleven. Kanker is een poging van het lichaam om intoxicatieschokken te voorkomen en de geest te helpen met het oplossen van biologische schokken.

Een lichaam doet door ziekte te creëren niets verkeerd

Het zijn eigenlijk pogingen van je lichaam om jou bewust te maken om jouw leven in een betere richting voort te stuwen, gewoon ‘gooi het roer even om’. Elke ziekte of aandoening is een poging van het lichaam om giftige toxines te neutraliseren die zich hebben opgestapeld in de gewrichten, organen, bindweefsel, het fijne netwerk van haarvaten, lymfeklieren en alle andere lichaamsdelen en het oplossen van het conflict in de geest.

Is het conflict opgelost, dan ontstaat een ontsteking met symptomen, en is dus een overlevingsreactie van het lichaam en dus geen ziekte maar herstel. Ook al gaat het gepaard met pijn, koorts, zwelling, krampen, nachtzweten en rilkoorts. Plaats de ziekte in een ander perspectief, zodat je ontdekt dat intoxicatie en biologische schokken de causale oorzaak zijn van elke ziekte.

Laat je ook niet wijsmaken dat er een soort toestand bestaat dat auto-immuunziekte heet, zogezegd het lichaam dat zichzelf aanvalt, of de nieuwe rage “erfelijke factoren” die jou ziek kunnen maken. Dat is eveneens een vals concept.

Het lichaam is door miljoenen jaren evolutie ontworpen om te overleven, niet om suïcidaal te worden, tenzij jij dit wilt – bewust of onbewust, opzettelijk of onopzettelijk. Je hoeft niet bang of van streek te zijn, vertrouw erop dat je lichaam bezig is om jou weer gezond te maken. Het lichaam staat altijd aan jouw kant!

Wees positief en geef je lichaam de kans om uit te zieken, wetend dat je eigen helend vermogen niet hoeft tegengewerkt te worden door symptoombestrijding. Daarom is het beter om niet kritisch op je lichaam of jezelf te zijn als je een ziekteproces meemaakt dat in feite een genezingsproces is.

Zie steeds dat het lichaam aan jouw kant staat. Dan zullen de pijn en ongemak geen diabolisch lijden worden.

Symptoombestrijding is alleen gerechtvaardigd als symptomen levensbedreigend worden, en ook daarbij is het belangrijk dat het lichaam gezuiverd en gereinigd wordt. Dit laatste wordt jammerlijk genoeg steeds vergeten. Door ziekte wordt je lichaam jouw individuele gids om een nieuwe oriëntatie te zoeken waarbij het lichaam meer ondersteuning en voldoening kan vinden.

Het lichaam vraagt door ziekte jouw aandacht, en als je de ziekte als een geluk bij een ongeluk kunt aanzien in plaats van een vervelende beroerde last of een bedreiging, zal de ziekte de samenhangende zegen aan je openbaren en jou helpen om jouw leven liefdevoller en vriendelijker naar jezelf te leven.

Zie dus de ziekte niet als last of een bedreiging waar jij je tegen moet verzetten. Beschouw elke ziekte als een kans om sterker te worden, en je zult sterker en vitaler worden als je elke ziekte echt uitziekt.

Ziekte als een onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid

Ziekte uitzieken voorkomt chronische aandoeningen

Hippocrates en onze grootouders wisten dat wel, door uit te zieken voorkom je chronische ziekten en kanker. Vechten tegen de ziekte of het ontkennen ervan zorgen ervoor dat het in stand gehouden wordt. Je maakt geen gebruik van de kansen die ziekte met zich meebrengt.

Het is wijs en verstandig om met de ziekte mee te werken, want ziekte helpt je lichaam en geest te helen. Op vlak van het zelfgenezend vermogen gaat het lichaam al dan niet met een ontsteking en andere symptomen beschadigde weefsels herstellen en ontgiften.

De weefsels veranderen na een inslag van een biologische schok. De weefsels worden door toxines en verzuring geïrriteerd waarbij je conditie verzwakt. Het lichaam creëert symptomen om deze toestand het hoofd te bieden en zichzelf te genezen.

Het is pas als de intoxicatie van het lichaam extreem hoog is dat ziekteverwekkers stuurloos kunnen worden, waarbij de symptomen moeten behandeld worden. Het excrement van de microben is giftig en kan een cytokinestorm veroorzaken. Cytokinestormen zijn gevaarlijk en moeten vermeden worden.

Soms kan antibiotica gerechtvaardigd zijn om de microbiële activiteit wat terug te dringen in de zin: ‘hey, iets rustiger aan, je bent de gastheer aan het vergiftigen.’ Daarbij moet de causale oorzaak ofwel de biologische shock of trauma van het symptoom ook behandeld en opgelost worden, en dat vergeet men dikwijls in de reguliere geneeskunde.

Geestelijk nodigt de ziekte jou uit om spiritueel en emotioneel te groeien. Dat maakt je rustiger, ontspannen en tevreden. Daarbij komen inzichten die leiden tot het vinden van oorzaken van ziekte, waarmee je terugkerende ziekte of nieuwe ziekten gaat voorkomen.

Om je lichaam te helpen genezen door middel van ziekte, is het belangrijk dat je de ziekte aanvaardt en volledig accepteert. Inclusief zijn beroerdheid en pijn.

Aanvaarden dat je ziek bent laat je zien dat je bereid bent om je eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor jezelf en je toestand, en dat is een teken van sterkte en activiteit. Angst en depressiviteit gaan daarmee verdwijnen. Aanvaarding en verantwoordelijkheid nemen voor je huidige realiteit helpt jou om alle weefsels in je lichaam te vullen met gevoelens van zachtheid, liefde, mededogen en helende energieën.

Dit is de manier om je lichaam in een rustige, relaxte staat te brengen, dat het zo hard nodig heeft om in een staat van balans te komen.

Daar waar je tegen verzet houd je juist in stand

Door je te verzetten tegen ziekte, houd je het in stand en dat maakt het alleen maar erger. Je bijnieren komen onder meer stress te staan. Je lichaam wordt continu overspoeld met ‘negatieve’ adrenaline dat het lichaam verder uitput en een negatieve invloed heeft op je geestelijke vermogen.

Stress en/of angst ondermijnt je hormoonhuishouding en algemene gezondheid met zijn detoxsysteem. Verzet is een negatieve gedachte en brengt alle cellen in het lichaam in een zelfverdedigingsreactie, en dat verhindert het zelfgenezend vermogen of placebo-effect.

Als je slachtoffer voelt van je ziekte, dan ben je in feite zeer ver verwijderd van het zelfgenezend vermogen van je lichaam, je houd de ziekte eveneens in stand en het zal erger worden. Je krijgt steeds meer van dat.

Je houdt de ziekte ook in stand als je gelooft dat je ziekte het gevolg is van karma – gevolg van een handeling uit het verleden -, erfelijke factoren of auto-immuunziekte en dit negatief geloof houdt de ziekte in stand. Door ziekte te accepteren, verdwijnen angsten en onzekerheden en dat geeft jou weer controle over jezelf. Machteloosheid verdwijnt hierbij.

Je lichaam kan het zelfgenezend vermogen activeren omdat je de werkelijke reden van je ziekte zult begrijpen. De boodschappen naar alle weefsels worden liefdevoller en dat stimuleert het placebo-effect. Zie de ziekte als een genezingsproces waar je lichaam doorheen gaat omdat het zich in een toestand van onevenwicht bevindt.

Zie de ziekte, ontsteking, pijn, koorts als een gezonde reactie van je lichaam om te kunnen omgaan met het onevenwicht die op dat moment heerst. Door symptomen te creëren is het lichaam in staat om weer te keren naar een staat van equilibrium of gezond evenwicht.

Laat elke ziekte of aandoening een proces zijn om lichamelijke en geestelijke gezondheid te bereiken. Wordt eveneens bewust als je jouw gezondheid ziet als een doel waar je voor moet vechten, dat dit in werkelijkheid een (onbewust) idee inhoudt dat er iets grondig mis is met jou. Door ziekte kan je lichaam zich bevrijden van emotionele geladenheid en biologische schokken.

Gezondheid is de natuurlijke staat van je lichaam en daar hoef je niet voor te vechten.

De grote waarheid is dat het voor je lichaam veel gemakkelijker is om gezond te zijn dan dat het ziekte moet creëren. Dit houdt in als je ziek bent, dat je jouw lichaam niet echt hebt gegeven wat het echt nodig heeft, en met de ziekte hoopt je lichaam dat het zal krijgen wat het nodig heeft. Om te beginnen betekent dit om jouw lichaam elke dag liefdevol mee te helpen zichzelf te reinigen, zuiveren en te ontgiften.

Een fundamentele wet uit de kwantumfysica stelt dat energie altijd volgt op de gedachte. Als je focust op een doel zoals het kwijtraken van een ziekte, gaat je aandacht naar de ziekte en wordt het lichaam beroofd van je aandacht met samenhangend de energie die nodig is om te genezen en gezond te blijven. Bekijk de ziekte als HET proces om je gezondheid terug te krijgen, en voel eveneens ook dat je de gezondheid terug krijgt.

Het is beter om van moment tot moment het proces van ziekte te leven, je les eruit te leren, zo blijft je aandacht bij je lichaam. Jouw lichaamsweefsels willen jouw liefdevolle aandacht weten en voelen om hun functies te kunnen hervatten. Lichaamsweefsels die gevoed worden met liefdevolle aandacht en mededogen gaan geloven dat je bewust aanwezig bent in het leven, en dat je om hen geeft.

Lichaamsweefsels die een boodschap krijgen van slechte gedachten, lelijke woorden en dan aangevallen worden door medicijnen, operaties of straling, “omdat ze jou laten lijden en beroerd voelen” kunnen hun zelfgenezend vermogen niet meer gebruiken, omdat ze geloven dat jij niet meer van ze houdt en dat jij ze zelfs haat en wilt dat ze afsterven.

Alle lichaamscellen zijn intelligente, bewuste en levende entiteiten, net zoals jij dat ook bent. Als je bij ziekte bewust aanwezig blijft in het moment, en met liefdevolle aandacht zonder oordeel of verzet de ziekte accepteert, gaan je cellen automatisch geprogrammeerd worden om te reageren met een zelfgenezend vermogen. Dat is natuurwet!

Kom tot ontspanning om je beter te laten voelen in je lijden en beroering, probeer niet te ontsnappen aan het nu-moment. Je goed voelen kun je alleen maar in het heden, zelfs al ben je ziek en beroerd met pijn. Door het nu-moment te proberen ontlopen door een fictieve futuristische droom verlies je alleen maar energie en maak je het jouw lichaam alleen maar moeilijker om zichzelf te genezen.

Je richten op een doel om ergens in de toekomst beter te worden is onrealistisch, want dat haalt je uit de realiteit van het nu-moment en brengt je naar een tijd die er nu niet is.

Het leven en het ziekteproces draait om het feit of je in staat bent om te kunnen omgaan met de onvolkomenheid tijdens je ziekte en om de angst die schuilgaat achter de ziekte te overwinnen. Dat is ware gezondheid creëren.

Door ziekte te aanvaarden, zal zij in jouw voordeel werken, ongeacht hoe zij eruitziet. Door op bewust niveau jezelf te verzetten, te vechten tegen de ziekte stuur je een frequentie uit die tegengesteld is aan de innerlijke wens om gezond te worden.

Het universum kan jou geen gezondheid geven zolang je twee tegenstrijdige frequenties blijft uitzenden. Het huidige moment is echt voor jou in dit leven en is precies goed zoals het is, ook al lijkt en voelt het zo niet!

Het lichaam doet niets verkeerds door ziekten te ontwikkelen, en het is er ook niet op uit om zichzelf te vernietigen. Het lichaam schept er zeker geen genoegen in om jou te laten lijden of beroerd te laten voelen.

Zeer veel mensen gaan ervan uit dat ziekten en aandoeningen veroorzaakt worden, doordat het lichaam op een of andere manier een fout maakt en zijn werk niet meer naar behoren kan doen.

We worden ook zo massaal geconditioneerd met deze overtuiging. Dit leidt automatisch ertoe dat we gaan twijfelen over de goede werking van ons lichaam, en twijfel is de voedingsbodem van angst. Langzaam maar zeker sluipt angst in heel jouw systeem.

Het vertrouwen in je lichaam verdwijnt en dit is niet goed voor je dieperliggende bewuste en onbewuste innerlijke dialoog met je eigen lichaam. Daar spelen de principes van aantrekking op in. Het lichaam volgt steeds de bevelen op van de geest. En de geest kan zich definiëren aan de hand van het lichaam.

Het lichaam wordt geïnstrueerd door de geest. Het idee dat het lichaam een fout maakt en zijn werk niet naar behoren kan doen gaat in tegen alle natuurlijke logica en is wetenschappelijk totaal onjuist. Want in deze wereld waarin wij leven heeft ieder gevolg een dieper liggende oorzaak.

Het is niet zo dat de bètacellen uit de pancreas stoppen met de productie van het hormoon insuline dat dit een auto-immuunziekte is. Dit kunnen we ook zeggen van het zenuwweefsel, het is niet zo als er stukjes myelineschede loskomen en daardoor ontstekingen ontstaan dat dit een auto-immuunziekte is.

Een auto-immuunziekte waarbij het lichaam zich ogenschijnlijk aanvalt en zichzelf vernietigt gaat tegen alle natuurwetten van overleving in. Het is een absurditeit zoiets te bedenken. Overleving is een fundamentele natuurwet dat alle leven hier op onze blauwe planeet in stand houdt en laat overleven.

Het lichaam tracht altijd de ziekte in de geest te genezen, en eens het conflict in de geest is genezen zal het lichaam door middel van warme symptomen waarbij latente micro-organismen worden geactiveerd de weefsels ontgiften en herstellen in oorspronkelijke staat.

Causaal zijn de effecten van biologische schokken en trauma’s waarbij de spijsvertering en de ontgifting van het lichaam op een lager pitje wordt gezet. Het lichaam zal energie opwekken om te kunnen overleven tijdens de conflictactieve fase na de biologische schok, en dat is belangrijker dan energie gebruiken voor de spijsvertering of de ontgifting.

De ontgifting stagneert waardoor intoxicatie en verzuring beginnen toe te nemen in het lichaam, de interne toxiciteit neemt toe. Op zich is dit niet problematisch zolang de tolerantie van het lichaam tegen toxische stoffen niet wordt overschreden. Indien wel overschreden ontstaat er een intoxicatie schok die wel ziekmakend is met een verergerend effect op andere aandoeningen.

Het is niet je lichaam dat zichzelf aanvalt, maar iets anders dat jouw lichaam aantast. Verstoppingen door opstapeling van toxines en afvalstoffen waardoor er op weefselniveau een tekort ontstaat aan voeding, zuurstof en water. Deze situatie zorgt voor verzuring dat lichaamsweefsels irriteren. De onderliggende oorzaken zijn de effecten van biologische schokken en trauma’s met hun onverwerkte negatieve emoties.

Bijvoorbeeld geestelijk vastzitten, machteloosheid en de voortvloeiende woede heeft zo een impact op het zenuwstelsel dat het beschadigt. Neurotoxines en metaalintoxicatie dat het zenuwweefsel sterk irriteert gaat dit proces verergeren. Het tast de beschermlaag van de zenuwen aan.

Negatieve emotie moleculen zijn ook giftig voor het zenuwstelsel. Zenuwcellen gaan nog meer geïrriteerd worden en kunnen niets anders meer dan gaan ontsteken.

Aangedaan zenuwweefsel gaan bij een ontsteking dat in principe een poging is van het lichaam om het aangedane weefsel te herstellen, nog meer exosomen uitstuwen zolang de onderliggende oorzaak niet aangepakt of opgelost wordt.

Uiteindelijk evolueert het naar chronische aandoeningen. Maar we begrijpen dit natuurlijk proces niet, we gaan in angst en we zeggen zelfs dat aandoeningen op het zenuwweefsel auto-immuunziekten zijn.

Het wil ook zeggen dat we ver verwijderd zijn van wie we werkelijk zijn. Vergeet nooit dat alles met elkaar verbonden is, ook lichaam en geest. Het lichaam herinnert ons altijd of we op het juiste spoor zitten, het staat steeds aan onze kant. Veel mensen luisteren niet naar hun beste raadgever dat het lichaam is.

We zouden er goed aan doen om ons werkelijk te concentreren op de omstandigheden die het lichaam nodig heeft om te stoppen met de productie van insuline.

Het is altijd goed om jezelf af te vragen welke condities het lichaam nodig heeft om symptomen van ziekte te creëren, en het maakt niet uit of het een ordinaire verkoudheid is of een kanker.

Allebei zijn het overlevingsmechanismen van het lichaam, in gang gezet door een dieperliggende en meestal onbehandelde oorzaak waar het lichaam zich probeert tegen te verdedigen zodat het kan overleven: effecten van biologische schokken en trauma’s.

Het lichaam doet nooit iets verkeerd en weet precies wat het doet. Ondanks dat het jou trouw blijft, behandelen velen onder ons hun lichaam op erbarmelijke wijze. Het lichaam probeert altijd de onbehandelde oorzaak, effecten van biologische schokken op te lossen.

Dus verzuring en zuurstoftekort hebben dezelfde psychische oorzaak als de aandoening zelf. Als deze oorzaak is opgelost zal het lichaam ziektesymptomen creëren, en activeert daarbij latente micro-organismen en exosomen voor dit opruim- en herstelwerk.

Verkeerdelijk zien we dat als een aanval en gaan we de zogezegde ‘ziekteverwekker’ bestrijden. Nogmaals, het lichaam doet niets verkeerds.

Het DNA van het menselijke lichaam en de lichamelijke intelligentie is door miljoenen jaren evolutie zo hoogstaand geëvolueerd. De natuur weet nog steeds het beste. Het lichaam heeft veel hoogontwikkelde overlevingsmechanismen en probeert jou te beschermen tegen meer schade dan al is toegebracht door het eten van industrieel bewerkte onvolwaardige voeding, milieuvervuiling, emotionele pijn, trauma’s en ongezonde levenswijze.

In dit perspectief gezien is elke ziekte symptoom een integraal onderdeel van de pogingen van het lichaam om jou ervan te weerhouden onbedoeld, onbewust en onopzettelijk zelfmoord te plegen. Jezelf vergiftigen. Negatieve emoties en effecten van biologische schokken creëren de giftigste toxines, hormonen kunnen in dodelijke gifstoffen veranderen.

Je kunt er echt op vertrouwen dat jouw lichaam steeds aan jouw kant staat en jou NOOIT tegenwerkt. Zelfs ook niet als het zichzelf “schijnbaar aanvalt” zoals bij de zogezegde auto-immuunziekten zoals reumatoïde artritis, lupus, schildklierproblemen, diabetes type 1, neuropathie, MS, kanker e.a.

We begrijpen reeds dat auto-immuunziekte een verzonnen term is om aandoeningen die we niet begrijpen een naam te kunnen geven. Het lichaam valt zichzelf NOOIT aan.

Net zoals het DNA en de lichamelijke intelligentie een mechanisme heeft om jou ziek te maken, is er ook een mechanisme om jou weer gezond te maken. Als je met het idee loopt dat ziekten (vooral van chronische aard) onomkeerbaar zijn, laat dit jou zien dat je de ware aard van het lichaam niet begrijpt.

Het lichaam wil gewoon meestromen met de natuur, maar niet op opgelegde conditioneringen die je weghouden van wie je werkelijk bent. Je begrijpt dan vervolgens het verschil niet tussen wie je werkelijk bent en hoe je leeft volgens jouw overtuigingen en conditioneringen.

Bij elke ziekte gaat het erom dat je het roer even moet omgooien om de voorwaarden te creëren waarbij het lichaam weer in staat kan worden gebracht om de balans te herstellen. Van zodra alle fysiologische processen van het lichaam weer in evenwicht zijn gebracht (verstoppingen en negatieve emoties worden opgelost), zal het lichaam is staat zijn alle mogelijkheden te gebruiken voor natuurlijk herstel om de langetermijnvisie van gezondheid en geluk te handhaven.

Dit betekent dat je in contact komt met het ware wezen van je lichaam en de entiteit dat jij bent.

Dit genezingsmechanisme is gewoon aanwezig in het menselijke DNA en RNA.

Het niet oplossen van je biologische schokken en trauma’s verzwakt je voortdurend waardoor je gevoeliger wordt voor nieuwe biologische schokken en trauma’s. Het symptoom is altijd een zelfgenezende reactie van het lichaam.

Vandaar dat het belangrijk is om elk symptoom of ziekte ook uit te zieken, zoals onze voorouders dit ook deden. De grondlegger van de medische wetenschap Hippocrates zegt dit ook.

Symptomen onderdrukken en het niet uitzieken leidden uiteindelijk tot het ontstaan van chronische ziekten die vervolgens tot de dood kunnen gaan evolueren. Maar dat is niet de schuld van jouw lichaam, de verantwoordelijkheid ligt steeds bij de gastheer of gastvrouw van het lichaam.

Met betrekking tot het verbeteren van onze gezondheid en persoonlijk welbevinden en geluk, mogen we echt het roer echt krachtig omgooien. En onze voorgeprogrammeerde overtuiging van ziekte en veroudering vervangen door een verwachting van vitaliteit en voortdurende jeugd.

Dat laatste geeft toch een beter gevoel. Maak eens contact met wie je werkelijk bent, niet op degene die geleefd wordt. Daar gaan de principes van aantrekking op in spelen. Ik probeer steeds mijn lichaam te voelen en handel naar wat mijn lichaam mij vraagt.

Mijn hart weet alles over wie ik werkelijk ben. Contact met het hart is contact met je lichaam. Ik weet dat mijn lichaam aan mijn kant staat.

Symptoom georiënteerde behandeling is alleen maar gerechtvaardigd als het om een levensbedreigende acute situatie gaat. Daar is onze medische wetenschap sterk in geëvalueerd en daardoor in staat om vele levens te redden, en dit mag ook gezegd worden.

Maar daarbij moet tegelijkertijd ook de oorzaak ervan aangepakt worden. Dat is altijd zuiveren en ontgiften van het lichaam, en dat vergeet onze medische wetenschap steeds bij elke behandeling. Evenzeer is het belangrijk om de patiënt te begeleiden zijn biologische schokken en trauma’s te helen of op te lossen, en dat wordt ook niet gedaan in onze maatschappij.

Men kan in onze maatschappij letterlijk spreken over de onbehandelde oorzaak van ziekte. Deze onbehandelde oorzaak en onwetendheid zijn jouw ECHTE VIJAND die tot de dood kan leiden. Intoxicatie door schadelijke stoffen en negatieve emoties door niet in contact te zijn met jezelf. Jouw lichaam probeert zich tegen de intoxicatie te verdedigen door ziektesymptomen te creëren om jou te beschermen.

Ons lichaam is in staat om een wonde of een botbreuk te genezen. Door aanhoudende symptoombestrijding en door te gaan met onze manier van eten en leven lukt het bij sommige mensen niet meer om wonden of botbreuken te genezen.

De algemene gezondheid is overbelast en aangetast door de extra bevuiling door medicijnen, vaccins, zonnebrandmiddelen, milieuvervuiling, bewerkte voeding e.a.

Als we medicijnen innemen die de bloedstolling beïnvloeden, hoe kan ons lichaam dan wonden en botbreuken genezen?

Stilaan raakt het hele lichaam verstopt door allerlei giftige stoffen. In haarvaten, het bindweefsel en de lymfe wordt de doorstroming geblokkeerd door allerlei verstoppingen door opstapelende schadelijke stoffen.

Als het lichaam aan het helen is van een bepaalde biologische schok wordt het door middel van angst terug in een conflictactieve fase geworpen waardoor de cyclus van genezing niet afgerond wordt. Dat is de grote factor dat de algemene gezondheid met zijn detoxsysteem en recyclingsysteem voortdurend overbelast waardoor we enorm verzwakken.

Het zijn onze overtuigingen en gedragingen waarop wij ons op moeten concentreren. Overtuigingen en gedragingen creëren omstandigheden. Omstandigheden in ons leven, tegen de natuurlijke stroom in, dat ons lichaam overbelast, waardoor het ontgiftend vermogen van het lichaam aangetast wordt.

Als we gaan inzien dat deze omstandigheden het lichaam DWINGEN om ziekteverschijnselen te creëren om te kunnen overleven, krijgen we een keuze om iets te doen. Omstandigheden kunnen we veranderen door onze overtuigingen en gedragingen te veranderen.

We kunnen kiezen om gezonde voeding te consumeren, we kunnen kiezen om over emoties en trauma’s te spreken en deze op te lossen als ze schadelijk zijn voor het lichaam. Overtuigingen en gedrag hebben we wel in de hand, wat gaan we nu kiezen, gaan we het het roer omgooien?

Bijvoorbeeld bij diabetes, de bétacellen in de pancreas stoppen niet met de productie van insuline omdat ze te moe zijn om hun werk te doen. En bij diabetes gaan de 6 biljoen lichaamscellen zich niet verzetten tegen de insuline dat in contact komt met de receptoren.

Zou de ware toedracht niet te vinden zijn dat het lichaam steeds suiker in het bloed wil vrijhouden voor de adrenaline, voor het geval dat je energie nodig hebt om het weerstandsconflict op te lossen waaraan je lijdt?

Door het vasthouden van negatieve emoties en niet in contact te zijn met jezelf, biologische schokken of trauma’s, allerlei toegevoegde lichaamsvreemde chemicaliën in onze voeding, zonnebrandmiddelen, verkeerde levensstijl enzovoort kan ons detoxsysteem van de algemene gezondheid niet naar behoren werken. Zo gaan schadelijke stoffen zich gaan opstapelen in het lichaam.

Het gevolg is dat er verzuring ontstaat en cellen geïrriteerd worden. Nog even een nuance meegeven: gifstoffen veroorzaken geen biologische schok of ziekte en zijn in het slechtste geval gewoon verzwakkend op je systeem. Maar opstapeling van gifstoffen in het lichaam door effecten van biologische schokken bijvoorbeeld kunnen de tolerantie van het lichaam tegen gifstoffen overschrijden en dat veroorzaakt wel een intoxicatieschok die wel ziekmakend is.

Intoxicatieschokken zijn ook biologische schokken.

Al onze lichaamscellen kunnen door ons DNA en lichamelijke intelligentie gemakkelijk opnieuw geprogrammeerd worden, weer tot leven worden gewekt of gewoon vervangen waarbij apoptose een cruciale rol in speelt. Voor ons lichaam is er weinig wezenlijk verschil tussen het genezen van een wonde, botbreuk, chronische ziekte, kanker of andere aandoeningen.

Maar als de onbehandelde oorzaak niet aangepakt wordt kan elke ziekte of aandoening tot de dood leiden. De grote voorwaarde om het zelfgenezingsmechanisme of het placeboeffect te activeren is steeds om ons lichaam de gelegenheid geven zichzelf aan te sterken door volwaardige zongerijpte biologische voeding en de effecten van biologische schokken op te lossen.

Zodanig dat de algemene gezondheid met zijn detoxsysteem en de hormoonhuishouding krijgt wat het nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Een witte bloedcel is afhankelijk van wat wij eten en verteren, maar ook van hoe we denken over onszelf. Het voedsel dat wij tot ons innemen en emotioneel evenwicht is bepalend of het lichaam goed kan functioneren of niet.

Dit dus altijd in combinatie met het cultiveren van emotionele stabiliteit, in de zon lopen, in de natuur vertoeven en creativiteit uitoefenen dat je echt graag doet, waar je hart van gaat zingen. In contact komen met wie je werkelijk bent en je levenspad volgen. Het gaat om het gevoel van heelheid en innerlijk geluk, de beste voorwaarde om ook goed te kunnen herstellen.

Elke chronische ziekte en kanker die fataal afloopt is altijd het gevolg doordat het lichaam telkens wordt TEGENGEWERKT OM ZICHZELF TE GENEZEN. Door het onderdrukken van symptomen van eerdere ziekten of aandoeningen en het lichaam steeds verder te vervuilen wordt de intoxicatie steeds extremer. men sterft uiteindelijk aan biological fatigue ofwel uitputting.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waarom we griep en corona niet wegkrijgen Influenza manifesteert zich als een ware wintergriep, terwijl corona en Sars zich voornamelijk voordoen tijdens het voorjaar. Dit duidelijke onderscheid is vaak afwezig in de media. Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gevaarlijke griep en een ongevaarlijke griep. Ernstige ziektebeelden worden beschouwd als "echte" griep, terwijl mildere symptomen meestal worden afgedaan als verkoudheid. Dit verschil komt voort uit de intensiteit van de causale oorzaak, namelijk ANGST en/of geurconflicten! Zodra deze angsten zijn opgelost, manifesteren zich genezingssymptomen die vaak verkeerd worden geïnterpreteerd als de ziekte die moet worden bestreden. Dit is een [...]

    By Published On: 22/02/2024