ZIEKTE OF TOXINESCRISIS: een vijand of bondgenoot?

De lichamelijke behoefte om zich elke dag te ontgiften

Het menselijke lichaam heeft een constante nood om oude lichaamscellen af te breken en af te voeren om zichzelf te kunnen vernieuwen en verjongen. Elke dag worden miljarden cellen vervangen door nieuwe lichaamscellen. Een volledig natuurlijk proces dat evenwichtig moet verlopen om gezond te kunnen blijven en je vitaliteit te behouden. De afbraak van oude cellen gaat gepaard met grote hoeveelheden cellulair afval dat elke dag opnieuw moet afgevoerd worden. Het lymfesysteem, de lever, de pancreas en de spijsvertering in zijn totaliteit spelen daarbij een cruciale rol om dit proces van afvalopruiming in het lichaam optimaal te laten verlopen. Dat maakt allemaal deel uit van je totale algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem. Deze innerlijke afvalopruiming loopt dikwijls fout als ons lichaam wordt blootgesteld aan stress en negatieve emoties, slaapgebrek, teveel eten of op de verkeerde uren eten. Door overstimulering en zal het lichaam eveneens beginnen verzwakken. Al deze zaken hebben een verdrogend effect die het zelfzuiverend vermogen van het lichaam belemmert. De conditie van de gastheer gaat verzwakken door deze omstandigheden.

Vanaf dit moment beginnen er zich afvalstoffen op te stapelen die verstoppingen veroorzaken in de zeer kleine vaatjes van de lymfe, capillaire gebied en het bindweefsel. Als deze afvalstoffen niet op tijd kunnen worden verwijderd uit het lichaam, ontstaat er een soort vergisting dat toxines produceert. Deze toxines en afvalstoffen veroorzaken verzuring die op hun beurt de cellen gaan beschadigen. Men spreekt dan van acidose. Sommige van deze toxines kunnen in de bloedbaan terechtkomen en dat is gevaarlijk voor het lichaam.

Als het lichaam niet op tijd deze toxische stoffen kan verwijderen (door een verzwakte conditie van de gastheer zoals ik eerder heb uitgelegd), dan gaat het lichaam proberen het bloed zo proper mogelijk te houden door afvalstoffen en toxines op te slaan in het bindweefsel, het intercellulaire vocht en het aanmaken van vetcellen. Dit zijn allemaal pogingen van het lichaam om te kunnen overleven in dit vervuild lichaam. De grote taak van de lymfe is het verwijderen en opruimen van de meeste afvalstoffen van de stofwisseling en de celdeling, evenals de overtollige bloedeiwitten.

Verstoppingen door toxines en afvalstoffen

Maar als er in de lymfe verstoppingen zijn, kan de omgeving van deze verstopping niet goed opgeruimd en netjes gehouden worden en wordt deze omgeving giftiger voor de lichaamscellen. Er ontstaat verzuring. De ecologie waarin lichaamscellen leven verzuurt en er ontstaat zuurstoftekort. Er ontstaat problemen met de distributie van water, zuurstof en voedingsstoffen naar de cellen door de verstoppingen. Als men het lichaam niet helpt met het zuiveren en ontgiften komt er een punt dat het bindweefsel en het intercellulaire vocht niet meer in staat zijn om deze toxines verder op te nemen. Dan komen deze toxines in de bloedbaan en de lichaamscellen van alle organen en andere weefsels terecht. Deze situatie ligt mede aan de basis van het ontstaan van chronische ziekten en kanker. Het lichaam zal in de meeste gevallen reageren met extra aanmaak van vetcellen om toxines te isoleren om de schade die toxines in het lichaam veroorzaken te voorkomen. Het is echt geen toeval dat overgewicht en obesitas pandemische vormen aanneemt in onze maatschappij, ook bij onze geliefde kinderen. Het zijn natuurwetten van overleving die werkzaam zijn in het lichaam.

Het lichaam zal nooit kiezen om terug te keren naar het constitutionele lichaamsgewicht zolang we ons lichaam niet beginnen zuiveren of ontgiften.

De eerste lichaamscellen die last krijgen van deze door toxines veroorzaakte verstoppingen, zijn ook de eerste lichaamscellen die geen zuurstof, water en voedingstoffen krijgen. Deze lichaamscellen kunnen hun eigen stofwisselingsafval ook niet meer afvoeren en komen in grote nood terecht. We weten ondertussen als er 35% zuurstoftekort ontstaat door deze verstoppingen, dat de lichaamscellen gedwongen worden te veranderen in kankercellen. Het lichaam vindt dit echt niet leuk om dat te doen, maar kan niet anders omdat het moet overleven. Natuurwet!

Door vergisting omdat er te weinig zuurstof is kunnen deze zieke lichaamscellen energie verkrijgen om te overleven. Het lichaam zal nooit kankercellen opruimen zolang er ophoping is van afvalstoffen, toxines en de daaruit voortvloeiende verzuring.

Het ziekteproces en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem

Grote conclusie: Een toxinecrisis (ziekteproces) ontstaat door ophoping van afvalstoffen en toxines dat acidose of verzuring veroorzaakt. Allerhande toxines uit de voeding zoals E-nummers, geraffineerde oliën, geraffineerde vetten en geraffineerde suikers en alle derivaten ervan, ook zonnebrandmiddelen, zware metalen, milieuvervuiling, roken, overconsumptie dierlijke eiwitten, bloedeiwitten die vast komen te zitten, emotionele toxines aangevuld met de afvalstoffen van de stofwisseling zoals ureum, urinezuur, ammonia en melkzuur lokken vervolgens een toxinecrisis of ziekte uit.  Nogmaals, de opstapeling van al deze schadelijke stoffen veroorzaakt zuurvergiftiging op celniveau. Zelfs als er maar één orgaan of een gebied in het lichaam te maken krijgt met verzuring, denk maar aan het hart, de lever, de bijnieren, de spijsverteringsorganen enzovoort is het gehele lichaam ziek. 

Er kan een maagzweer, hart-en vaatziekten, diabetes, kanker en tumorvorming of een bloedvat occlusie bekend als trombose ontstaan. Het gehele lichaam moet ziek zijn om effectief te kunnen reageren op deze hachelijke gevaarlijke situatie. Alle lichaamsweefsels, organen en fysiologische systemen gaan samenwerken om het lichaam te laten overleven. Dat is algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem. Bij echte algemene gezondheid is het gehele lichaam bij betrokken en dat is onmogelijk in een vaccin na te bootsen. Het gehele lichaam gaat bij deze levensreddende actie alle energie van de spijsverteringsorganen verzamelen. Daarom heb je bij ziekte weinig honger. Het lichaam zoekt ook energie van de stofwisselingsorganen. Ook uit alle weefsels en de spieren om vervolgens deze energie te kunnen omleiden naar het aangetaste gebied om dit te kunnen genezen.

Deze accurate gecoördineerde actie van het lichaam geeft de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem voldoende kracht en middelen om deze bedreiging van verzuring door opgestapelde toxines en afvalstoffen op te lossen en te genezen. Deze accurate gecoördineerde actie door de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem van het lichaam maakt je ziek en beroerd, en dat dient dus om de benodigde energie te kunnen verzamelen om deze verstoppingen en de gevolgde verzuring of acidose ervan op te lossen en te genezen. Samenhangend de effecten van biologische schokken en trauma’s ook naar buiten duwen. Om dezelfde reden zal iemand met verzuring of acidose zich vermoeid en erg zwak voelen en kan er koorts en pijn ontwikkelen. 

Daarom moet je bij elke ziekte ook UITZIEKEN!

Als we luisteren naar de wijsheid van onze grootouders die zeggen dat je elke ziekte moet uitzieken, geven we ons lichaam in feite de kans om echt te genezen waarbij we na het uitzieken beloont worden met extra veel levensenergie en verjonging. 

De verzuring wordt opgelost en de stofwisselingsprocessen kunnen zich herstellen.

Het lichaam heeft slechts één grote wens: het wilt van binnen steeds proper zijn.

Maar als we de poging van het lichaam gaan onderbreken om zichzelf te genezen, of bij vermoeidheid het lichaam op onnatuurlijke wijze gaan stimuleren (energiedrankjes bijvoorbeeld),  creëer je een basis voor het ontstaan van chronische situaties.  Als het lichaam zich niet kan ontdoen van afvalstoffen en toxines door medicijngebruik, industrieel bewerkt voedsel, vaccins, zonnebrandmiddelen, televisie, opwinding of welke andere al dan niet gedwongen activiteit gaat het verzwakken. Het lichaam verzwakt eveneens als je moet werken terwijl je vermoeid bent. Een lichaam dat verzwakt is verliest kracht en gaat steeds meer verzuren en al jouw levensenergie opeisen inclusief je geluksgevoel. Dat tast de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem in ernstige mate.

De enige echte remedie dat helpt is tevens ook hetgeen het lichaam echt nodig heeft, en dat is RUST! Zelfs bij een ordinaire verkoudheid moet men RUSTEN!

Symptomen zoals vermoeidheid, zwakte, pijn en je ziek voelen zijn het genezingsproces van het lichaam en zijn tevens je bondgenoot. Onze grootouders wisten dit.

Nu raken de meeste mensen in paniek als ze een toxinecrisis krijgen en gaan naar de dokter. Zowel de patiënt als de dokter proberen om zo snel mogelijk de symptomen van deze genezingsreactie die ten onrechte als ziekte wordt bestempeld te bestrijden, en daarmee onderdrukken ze de genezingsreactie van het lichaam.

Het lichaam probeert de tolerantie tegen afvalstoffen en toxines te verhogen om te kunnen overleven omdat de genezingsreactie onderdrukt werd door symptoombestrijding. Maar met onze huidige levensstijl en onze persistente weigering om dagelijks een inspanning te doen dat het lichaam helpt zichzelf te zuiveren en ontgiften, wordt deze verhoogde tolerantie tegen schadelijke stoffen snel ingehaald. Dit resulteert tot nieuwe symptomen die veel heviger gaan worden.

Het ontstaan van chronische ziekten

Na een paar symptoom georiënteerde ingrepen door het voorschrijven van medicijnen, operatief ingrijpen en/of bestraling wordt het lichaam gedwongen om de toestand van acuut te veranderen in chronisch omdat het lichaam enorm wordt tegengewerkt om zichzelf te genezen. Dankzij medische ingrepen en behandelingen is het leven van zeer veel mensen gered die te maken kregen met acute aanvallen, denk maar aan een beroerte of een hartaanval. Maar we moeten ook bewust worden dat het ontstaan van deze acute aanvallen reeds veroorzaakt werd door de symptoom georiënteerde aanpak van eerdere ziektesymptomen in je leven. Niet uitrusten en niet gezonder gaan leven als je vermoeid bent kan al een hartaanval uitlokken. Onze medische wetenschap is echt waardevol, alleen begrijp ik één ding totaal niet:

WAAROM WORDT ER BIJ ELKE MEDISCHE BEHANDELING VERGETEN OM HET LICHAAM TE ZUIVEREN EN TE ONTGIFTEN? 

TOXINES EN AFVALSTOFFEN ZIJN EEN GROTE OORZAAK VAN ELKE ZIEKTE. DEZE OORZAAK  MOET AANGEPAKT WORDEN. SAMEN MET EMOTIONELE BEGELEIDING OM NOG BESTAANDE CONFLICTEN OP TE LOSSEN.

HET LICHAAM WILT ALTIJD VAN BINNEN PROPER ZIJN! 

DAT IS NATUURWET!

Alle chronische ziekten en kanker blijven hoogstwaarschijnlijk chronisch zolang we de symptoom georiënteerde benadering niet veranderen in een oorzaak georiënteerde benadering. Dit houdt in dat de emotionele toestand van de patiënt in kaart mag gebracht worden om samen met de patiënt dit op te lossen, ondersteuning bieden.

Daniël The Healthman

Vertrouw op je lichaam en genees jezelf

Je bent veel meer dan je denkt

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *