• De mazelen (Morbilli) Volgens het reguliere medische systeem behoren de mazelen tot de gevaarlijke en besmettelijke huidziekten. Het wordt veroorzaakt door het kwaadaardige mazelenvirus of het morbillivirus. Meestal duurt de infectie een tweetal weken, en kinderen kunnen heel erg ziek worden met de dood tot gevolg. Mazelen gaan gepaard met hoge koorts en rode vlekjes. Voor volwassenen zijn mazelen uiterst dodelijk, wordt gezegd. Volgens wikipedia zijn mazelen een van de belangrijkste oorzaken van kindersterfte wereldwijd. Er kunnen net als bij een verkoudheid of griep complicaties optreden zoals bijvoorbeeld een oorontsteking. Tot zover de theorie van onze reguliere geneeskunde. Mijn ervaring [...]

    By Published On: 11/02/2024