De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’

De ware vind je door de bereidheid jouw innerlijke weg te gaan, je huiswerk te maken en eerst de ware voor jezelf te worden. Je kunt misschien dan denken: als ik mijn innerlijk huiswerk doe, dan krijg ik de beloning en zal ik de ware vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Jouw innerlijk huiswerk en je levenspad is je levensdoel, al de rest mag je loslaten, want dat is niet meer van jou.

Je mag eerst voor jezelf een zichzelf vervullend leven hebben gecreëerd waarbij je de behoefte aan heelwording door een ander aan de kapstok hebt gehangen om nooit meer aan te doen. Eens je leven niet meer bestaat uit het wachten op de ware, je wacht niet meer tot de ander komt om dan met je leven te kunnen beginnen.

Je hebt reeds besloten om nu met je leven te beginnen om de passie van je hart te volgen en je leven en bestaan een betekenis te geven. Je geeft in jezelf betekenis en waarde en manifesteert dit vanuit zichzelf. Je ervaart dat je leven gekenmerkt wordt door vertrouwen en het vermogen tot loslaten.

Laat los, liefde is loslaten

Denk niet: “Als ik hem of haar nu loslaat, krijg ik hem of haar dan weer terug in de toekomst?” Nee, loslaten betekent écht loslaten. Als je loslaat met een specifiek doel in gedachten, ben je in feite nog steeds bezig met een resultaat na te streven. Het is belangrijk om te leren liefhebben zonder verwachtingen, zonder specifieke doelen, en zonder gehechtheid. Liefde omwille van de liefde zelf is het enige wat werkelijk telt; al het andere is secundair.

Het vinden van de ware kan niet als een doel op zichzelf worden beschouwd, omdat echte liefde alleen bestaat in het loslaten, niet in het willen. Besef dat in het willen een kracht schuilt die werkt als een magneet, waarbij het gelijkgestemde altijd het gelijkgestemde aantrekt. Als je dus wanhopig liefde wilt en aan het universum verkondigt ‘dat je dat wilt’, zeg je in feite dat je op dit moment geen liefde hebt. Het is onmogelijk om tegelijkertijd liefde te ervaren en te bevestigen dat je het nog niet ervaart.

Dit is precies wat je onbewust doet met het werkwoord ‘willen’. De wetten van aantrekking reageren daarop met een duidelijk ‘JA!’. Het universum is altijd genereus, dus je blijft verlangen naar meer liefde. Liefde laat zich niet dwingen. Laat dus het resultaat van liefde los. Velen beseffen niet dat het geheim van aantrekking op deze manier werkt.

Liefde loslaten en het verschil tussen doelgericht en resultaatgericht zijn

Als je jezelf kunt zien als het doel om onvoorwaardelijk lief te hebben, wordt het resultaat minder belangrijk omdat liefde zelf het doel is. Vanaf dat moment doet het er niet meer toe of de ander van je houdt; wat telt, is dat jij van jezelf houdt. Vanuit die zelfliefde wordt het belangrijker om te voelen hoeveel jij van de ander houdt, niet hoeveel zij van jou houden. Op deze manier wordt onvoorwaardelijke liefde het ware doel. Liefde hoeft dan niet langer beantwoord te worden door een ander. Jij wordt liefde en licht, net zoals het universum liefde en licht is. Als je dit inziet, verdwijnt elk gevoel van gemis aan liefde en licht.

Verruim je horizon en verdiep je visie. Vanuit eigenliefde begin je dieper in jezelf te kijken dan je voor mogelijk hield en dit geldt ook voor hoe je naar je partner of anderen kijkt. Op het moment dat je dit beseft, zet je een stap op de ladder van je individuele evolutie, en zul je meer in de ander zien dan zij aan jou laten zien. Dit is een pad naar dieper begrip en verbondenheid, waarbij je eigenliefde de sleutel is tot het waarderen en liefhebben van anderen op een dieper niveau.

Er is vaak veel meer aan een mens dan wat ze laten zien, belemmerd door hun eigen angsten. Wanneer jij de liefde belichaamt en van je eigen leven geniet—jezelf als prettig en goed gezelschap beschouwt—wordt het ontvangen van liefde van anderen minder cruciaal. Als mensen om je heen merken dat je geen verwachtingen of verplichtingen stelt, en dat je hen op waarde schat en als ‘meer’ ziet, zullen ze meer geneigd zijn om zich open te stellen. Ze durven dan meer van zichzelf te tonen, vrij van angst of oordeel, omdat ze voelen dat ze worden gewaardeerd om wie ze werkelijk zijn. Dit creëert een ruimte waarin authentieke verbindingen en dieper begrip kunnen bloeien.

Ze gaan zich veilig voelen bij jou.

Door jezelf lief te hebben en geen verwachtingen van anderen te hebben, verhef je de mensen om je heen. Verwachtingen kunnen relaties inderdaad ruïneren. Wanneer iemand geneigd is om in zichzelf te zien wat jij in hen ziet, kunnen ze openbloeien. Dus, hoe dieper je relatie met jezelf is en hoe verhevener je visie, des te groter wordt hun bereidheid om dat deel van zichzelf te geven dat jij hebt belicht. Dit is hoe alle werkelijk gezegende relaties functioneren en tegelijkertijd maakt het deel uit van het echte genezingsproces. In dit proces geven mensen elkaar toestemming om elke verkeerde gedachte die zij ooit over zichzelf hebben gehad los te laten.

Door jezelf onvoorwaardelijke liefde te geven en je volledige essentie te accepteren, herinner je de ander aan wie zij of hij werkelijk is. Dit voortdurende proces van je ware zelf tonen zal de ander uiteindelijk ook herinneren aan wie zij of hij is, want zij zullen zichzelf in jou herkennen. Dit leidt tot een diepere, meer betekenisvolle verbinding waarin beide partijen elkaar kunnen zien en waarderen voor hun ware zelf.

Het is cruciaal om in te zien dat het niet zo belangrijk is om de liefde of het vertrouwen van iemand anders te winnen. Het allerbelangrijkste is dat je jezelf liefhebt en in jezelf gelooft. Wanneer je deze staat van zelfacceptatie en zelfvertrouwen bereikt, creëer je de meest gunstige voorwaarden voor de meest betekenisvolle en prachtige ontmoetingen in je leven. Dit zelfbewustzijn en zelfrespect trekken relaties aan die gebaseerd zijn op echtheid en wederzijdse waardering, waardoor je leven verrijkt wordt op manieren die je je misschien niet eens had kunnen voorstellen.

Paramahansa Yogananda’s wijsheid benadrukt een diepgaande waarheid over persoonlijke groei en relaties: “Laat komen wat vanzelf komt, en laat gaan wat vanzelf gaat.” Deze benadering raadt aan om geen externe zoektocht te ondernemen voor zielsontmoetingen, omdat deze natuurlijkerwijs volgen uit je innerlijke reis en de voltooiing van je innerlijk werk.

De ware liefde verschijnt op het moment dat je vrij en onbevreesd door het leven gaat, zonder gehechtheid aan het resultaat. Door het doel van ware liefde los te laten en jezelf te kiezen als het doel voor onvoorwaardelijke liefde—na het voltooien van je innerlijke huiswerk en het bereiken van een hoge graad van heelheid en volledigheid—creëer je de ideale omstandigheden voor ware liefde om zich te manifesteren.

Het is belangrijk om bewust te worden van de momenten waarop je merkt dat ware liefde nog steeds een doel is; dit kan een teken zijn dat je innerlijke huiswerk nog niet voltooid is. Deze bewustwording dient als een gids om verder te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en heelheid, waardoor je uiteindelijk in staat bent om oprechte en diepe verbindingen aan te gaan die voortvloeien uit je eigen innerlijke volledigheid.

De ware wil jou niet veranderen, maar is helemaal weg van jou

Wanneer je de ware ontmoet, kenmerkt deze ontmoeting zich vaak door de aanwezigheid van vele hindernissen die jullie hebben moeten overwinnen om bij elkaar te komen. De ware heeft, net als jij, aanzienlijke inspanningen geleverd in individuele ontwikkeling, is vrij van verwachtingen en benadert het leven onbevreesd. Vaak hebben beiden, net als jij, een lange periode van bezinning en eenzaamheid doorgemaakt, noodzakelijk voor hun individuele groei.

In een relatie met de ware voel je niet dat je ruimte wordt ingenomen; je behoudt je vrijheid om te zijn wie je werkelijk wilt zijn. Je individualiteit blijft intact, wat een gevoel van veiligheid geeft. De ware deelt jouw levensvisie en ondanks dat hij of zij je tegenpool kan zijn, vullen jullie elkaar aan en versterken jullie elkaars essentie. Deze persoon viert het wanneer je in je kracht staat en ziet niet alleen wie je nu bent, maar ook het potentieel van wie je kunt worden.

Het mooie aan een relatie met de ware is dat jullie elkaar ondersteunen en aanmoedigen in jullie gezamenlijke groeiproces, waardoor jullie ontwikkeling in een versneld tempo plaatsvindt. Samen navigeren jullie door uitdagingen heen, waardoor de band dieper en de persoonlijke groei intenser wordt.

Het prachtige aan zo’n diepgaande ontmoeting is dat beide partners zich, door vergelijkbare niveaus van individuele ontwikkeling, ontvankelijk hebben gemaakt voor liefde. Jullie innerlijke werk en jullie levenspaden hebben zich vermengd tot jullie levensdoel, waarbij zelfliefde een centrale rol speelt. Jullie zijn simpelweg klaar voor elkaar.

Dit betekent echter niet dat alles voortdurend vlekkeloos zal verlopen. Ondanks de schoonheid van jullie verbintenis kunnen de intensiteit en diepte van de ontmoeting oude wonden en pijnen blootleggen. Dit kan tot conflicten leiden, maar het onderscheidende aan jullie relatie is dat deze strijd niet tot negatieve of destructieve gevolgen leidt. Jullie zijn niet geneigd om elkaar de rug toe te keren. In plaats daarvan zullen deze uitdagingen de band tussen jullie waarschijnlijk versterken, omdat jullie elkaar ondersteunen in het genezingsproces en samen verder groeien.

Zo transformeert wat potentieel een bron van conflict zou kunnen zijn in een kans om jullie relatie te verdiepen en jullie verbondenheid te verstevigen. Dit is het ware kenmerk van een relatie die gebaseerd is op onvoorwaardelijke liefde en wederzijdse groei.

Zielsverwanten, gelijkgestemden en de ware wederhelft

Wat is nu het verschil tussen gelijkgestemde, zielsverwant en de ware wederhelft?

De volgende observatie is inzichtelijk en werpt licht op hoe mensen vaak romantische relaties benaderen. Veel mensen zijn snel geneigd om het label ‘zielsverwant’ of ‘zielspartner’ op elke vorm van verliefdheid te plakken, meestal omdat deze verliefdheid een beeld of verlangen reflecteert dat men in de ander ziet en hoopt dat de ander dit zal vervullen.

De fixatie op relaties kan soms meer te maken hebben met een verlangen om aan zichzelf te ontsnappen dan met ware verbinding. In het leven ontmoeten we vaak gelijkgestemden, niet alleen in de vorm van geliefden, maar ook als collega’s, vrienden, familieleden, en zelfs als vijanden. Deze ontmoetingen zijn cruciaal voor individuele groei en ontwikkeling, omdat ze veel in ons leven kunnen verstoren en tot verandering kunnen aanzetten.

Het idee dat we sommige mensen al uit vorige levens kennen en hen in elk leven weer op een andere manier ontmoeten, voegt een interessante dimensie toe aan onze interacties. Dit suggereert dat er mogelijk onopgeloste zaken zijn, zoals kwesties die vergeven, uitgewerkt of rechtgezet moeten worden. Voor het oplossen van dergelijke zaken is een gelijkgestemdheid nodig, waardoor beide partijen op een vergelijkbaar niveau van begrip en ontwikkeling kunnen interacteren.

Deze perspectieven benadrukken het belang van zelfbewustzijn en individuele ontwikkeling als onderdeel van het navigeren en verdiepen van relaties, en herinneren ons eraan dat elke relatie, ongeacht de aard, waarde kan toevoegen aan ons leven.

De ware wederhelft

De connectie tussen wederhelften is inderdaad vaak diep intuïtief. In zo’n relatie is de communicatie voornamelijk non-verbaal; je voelt en begrijpt instinctief wat de ander denkt of voelt. Deze connectie overstijgt het fysieke, waardoor je je niet alleen op een lichamelijk niveau verbonden voelt, maar ook emotioneel, mentaal en spiritueel.

De ontmoeting met een ware wederhelft gebeurt vaak onverwacht en lijkt puur toeval. Wanneer je deze persoon ontmoet, is er direct een diep begrip en een onvoorwaardelijk vertrouwen tussen jullie beiden. Het gevoel dat jullie bij elkaar horen is onmiskenbaar en vanaf dat moment ontstaat de wens om niet meer van elkaar te scheiden. Vaak zijn beide partners bereid om wat nodig is aan praktische zaken te regelen om samen te kunnen zijn.

Het kan voelen alsof je deze persoon altijd al hebt gekend, misschien had je zelfs al een tijdje het voorgevoel dat er een bijzondere ontmoeting zou plaatsvinden. Wanneer deze persoon in je leven verschijnt, komt dat vaak uit het niets en is er meteen een gevoel van onvoorwaardelijke liefde, zonder enige twijfel. Dit soort ontmoetingen kan een diepgaande impact hebben op hoe je de wereld en je eigen leven ervaart.

Zielsverwanten, het is niet de romantische wederhelft wat wij ervan willen maken (wat esoterie)

De manier waarop we het concept van een zielsverwant hebben geromantiseerd en geïnterpreteerd als onze wederhelft, wijkt af van een meer uitgebreide en spirituele interpretatie van wat de ziel werkelijk is. In werkelijkheid is de ziel veel omvangrijker en complexer dan we vaak denken.

De ziel is niet beperkt tot een enkel individu; in plaats daarvan kan het worden vergeleken met de lucht in een groot huis met duizenden kamers. Deze metafoor helpt om te begrijpen dat de ziel aanwezig is in het gehele huis—niet alleen in specifieke kamers zoals de woonkamer of logeerkamer. De ziel splitst zich niet in twee afzonderlijke individuen die dan zielsverwanten worden genoemd. In plaats daarvan is het één en dezelfde ziel die door alle kamers van het grote huis stroomt.

Hoewel het dezelfde lucht is die door het hele huis circuleert, kan de lucht in verschillende kamers verschillend ‘aanvoelen’. Wanneer je een kamer binnenloopt en voelt dat de energie daar intenser of ‘dichter’ aanvoelt, kan dat gezien worden als een ontmoeting van twee energievelden die bijzonder krachtig is, met een sterk gevoel van herkenning.

Het begrip van zielsverwanten kan dus beter worden begrepen als de herkenning van een bijzonder intense energie in bepaalde ‘kamers’ van het grote huis van de ziel, maar dit betekent niet noodzakelijk dat het je wederhelft is. In de context van eenheid is er maar één ziel, enorm groot en aanwezig in vele fysieke vormen, die verder gaat dan onze constructie van tijd en ruimte. We zijn altijd één met iedereen, en de zielsverwant is slechts een herkenning van een bijzonder dichte aanwezigheid binnen dat grotere geheel.

De liefde tussen zielsverwanten kan inderdaad heel intens zijn, maar het dient vaak een specifiek doel binnen iemands levensreis. Relaties met zielsverwanten kunnen tijdelijk zijn, bedoeld om bepaalde lessen te leren of bepaalde ontwikkelingen te ondergaan, terwijl andere relaties met zielsverwanten een leven lang kunnen duren. Soms manifesteren deze zich als romantische partners, maar ze zijn niet bedoeld om ‘eeuwig’ te duren zoals de band met een wederhelft, die volgens spirituele overtuigingen vanaf het begin van je bestaan aan je zijde staat en onlosmakelijk met je verbonden is.

Er bestaat inderdaad een onderscheid in gevoel tussen een wederhelft en een zielsverwant. Een wederhelft is volgens vele spirituele tradities iemand die jou ’toebehoort’ vanaf een oorspronkelijke staat van zijn, vaak geïdealiseerd als het paradijs. Zielsverwanten daarentegen, hebben vaak vergelijkbare levenspaden bewandeld of vergelijkbaar ‘innerlijk huiswerk’ voltooid, waardoor ze op een diep niveau resoneren. Deze gedeelde ervaringen en inzichten maken dat zielsverwanten elkaar instinctief begrijpen en sterk aangetrokken voelen tot elkaar, en zich door elkaar gezien en erkend voelen.

Deze connecties verrijken het leven door diepe empathie en begrip, en hoewel ze soms niet permanent zijn, kunnen ze een blijvende impact hebben op de individuele en spirituele groei van de betrokken individuen.

Zielsverwanten komen in vele vormen en spelen diverse rollen in ons leven, zoals vrienden, leraren en leerlingen, ouders en kinderen, partners, en geliefden—ongeacht geslacht of seksuele oriëntatie. Hun voornaamste doel is om een katalysator te zijn voor individuele transformatie en om ondersteuning te bieden bij deze ontwikkeling.

Mensen die actief betrokken zijn bij spirituele groei en het bewust uitwerken van karma om zich verder te ontwikkelen, zullen vaak zielsverwanten tegenkomen. Deze ontmoetingen zijn bedoeld om individuele groei te stimuleren. Het is niet noodzakelijk zo dat zielsverwanten zich op hetzelfde niveau van spirituele of persoonlijke ontwikkeling bevinden. Het kan zijn dat de een verder gevorderd is dan de ander, maar juist deze verschillen kunnen het leerproces ondersteunen en verrijken.

Zielsverwanten kunnen elkaar helpen door beider processen en ontwikkeling te versterken en te versnellen. Dit wederzijdse voordeel definieert de essentiële betekenis van wat het betekent om een zielsverwant te hebben in het menselijke bestaan. Door elkaar te ondersteunen in groei, zorgen zielsverwanten ervoor dat elk van hen vooruitgang kan boeken op hun spirituele pad, wat leidt tot diepere inzichten en vervulling.

De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’. Zielsontmoetingen laten zich niet dwingen. Liefde is loslaten.

Oefening die je uitnodigt tot diepe reflectie en zelfbewustzijn over hoe we liefde benaderen en ervaren. Hier is een gids om deze inhoud effectief uit het hoofd te leren en te internaliseren:

 1. Begrip en reflectie: Lees het stuk aandachtig door om te begrijpen wat elk deel betekent. Dit gaat niet alleen om het memoriseren van woorden, maar vooral om het begrijpen en voelen van de concepten. Reflecteer op de betekenis: Hoe relateert dit aan je eigen leven en ervaringen? Zie je voorbeelden van waar je misschien liefde hebt nagejaagd en het gevoel had dat het je ontglipte?
 2. Memoriseren: Breek de tekst op in kleinere delen: Begin met één zin of sectie tegelijk. Herhaal elke sectie hardop: Dit helpt bij het auditief verwerken van de informatie. Schrijf de sectie op: Door te schrijven, engageer je een ander deel van je brein, wat kan helpen bij het memorisatieproces.
 3. Toepassing: Visualiseer elk concept: Stel je voor hoe elk principe zich manifesteert in interacties en relaties. Oefen wat je leert in dagelijkse situaties: Probeer bewust los te laten in situaties waar je normaal zou ‘willen’ en observeer wat er gebeurt. Deel je inzichten met anderen: Soms helpt het uitleggen van concepten aan iemand anders om je eigen begrip te verdiepen.
 4. Reflectie en aanpassing: Evalueer je begrip en gevoelens regelmatig: Hoe verandert je perspectief op liefde en aantrekking door deze oefening? Pas aan waar nodig: Als bepaalde delen niet resoneren of duidelijk zijn, zoek dan naar verdere uitleg of alternatieve interpretaties die beter bij je eigen ervaringen passen.

Belangrijke punten uit de tekst om te onthouden:

 1. Liefde bestaat in het loslaten, niet in het dwangmatig willen.
 2. De wetten van aantrekking werken door gelijkgestemde energieën aan te trekken; wanhopig verlangen toont een gebrek, wat meer gebrek aantrekt.
 3. Ware liefde en zelfontdekking komen uit de bereidheid om de innerlijke weg te gaan en het innerlijke werk te doen.

Door deze stappen te volgen, kun je niet alleen de woorden leren, maar ook de wijsheden internaliseren en toepassen, wat uiteindelijk de manier waarop je liefde en relaties benadert, kan transformeren.

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Ik begrijp dat het pijnlijk is. Het is vreemd hoe iemand zo lang een deel van je leven kan zijn en dan plotseling verdwijnt. Misschien eindigde de relatie goed, misschien was het een ramp. Hoe dan ook, het is verbazingwekkend hoe snel relaties kunnen veranderen. En weet je, het is helemaal oké als je nog steeds worstelt met wat er gebeurd is tussen jullie. Het einde van een relatie kan een van de moeilijkste dingen zijn die we doormaken. Het is oké als je hart nog steeds pijn doet. Jullie hebben samen veel herinneringen gemaakt, en die blijven bij je, [...]

  By Published On: 08/05/2024
 • Op een date authentiek zijn is cruciaal voor het opbouwen van een oprechte connectie. Hier zijn enkele tips om jezelf te blijven en een succesvolle date-ervaring te creëren: Wees open over je gevoelens: Als je je verlegen voelt, wees dan niet bang om dat te delen. Het uiten van je gevoelens kan een brug slaan naar openheid en begrip tussen jou en je date. Integriteit is essentieel: Wees eerlijk over wie je bent en wat je denkt. Dit betekent niet dat je elk detail moet delen, maar wel dat je trouw blijft aan jezelf in plaats van een ideaalbeeld te [...]

  By Published On: 08/05/2024
 • Laat komen wat vanzelf komt, en laat gaan wat vanzelf gaat Als kind denken we vaak dat we maar één relatie zullen hebben die ons hele leven zal duren. We gaan ervan uit dat het in stand houden van een relatie gelijk staat aan succes. Dit is echter een geconditioneerde denkfout die gaandeweg duidelijk wordt. Er zijn twee scenario's: je hebt meerdere relaties of je blijft trouw aan die ene relatie, wat vaak leidt tot een ongelukkig leven. Veel mensen zien een langdurige relatie als een succesvol afgerond project. Toch is het belangrijk te onthouden dat onze taak hier op [...]

  By Published On: 08/05/2024