Laat komen wat vanzelf komt, en laat gaan wat vanzelf gaat

Als kind denken we vaak dat we maar één relatie zullen hebben die ons hele leven zal duren. We gaan ervan uit dat het in stand houden van een relatie gelijk staat aan succes. Dit is echter een geconditioneerde denkfout die gaandeweg duidelijk wordt. Er zijn twee scenario’s: je hebt meerdere relaties of je blijft trouw aan die ene relatie, wat vaak leidt tot een ongelukkig leven.

Veel mensen zien een langdurige relatie als een succesvol afgerond project. Toch is het belangrijk te onthouden dat onze taak hier op aarde niet is om te ontdekken hoe lang we een relatie kunnen volhouden, maar om te bepalen en te ervaren wie we werkelijk zijn.

Dit betekent niet per se een pleidooi voor kortstondige relaties, noch een vereiste voor langdurige relaties. Hoewel er geen noodzaak is voor langdurige relaties, bieden deze vaak wel de mogelijkheid tot wederzijdse groei, vervulling en expressie, wat onmiskenbaar grote waarde heeft.

Vaak hebben we eerst een aantal gecompliceerde en meestal pijnlijke relaties. Maar deze vragen ons om ons innerlijk huiswerk te maken en te groeien naar innerlijke zelfstandigheid. Zo bereiden we ons voor op de ontmoeting met de ware zielspartner

Veel mensen gaan relaties aan om redenen die niet de ideale basis vormen voor een langdurige en vervullende verbintenis. Ze proberen eenzaamheid te bestrijden, een innerlijke leegte te vullen, of liefde voor zichzelf te vinden via iemand anders. Dit zijn nog de betere beweegredenen.

Er zijn ook mensen die een relatie willen om hun ego te versterken, hun seksleven te verbeteren, te herstellen van een mislukte relatie, een einde te maken aan hun depressie, of, geloof het of niet, om verveling tegen te gaan. Herken je hoe je onbewust je schaduwzijde of blinde vlek laat domineren in deze situaties? Geen van deze redenen is effectief om een werkelijk vervullende relatie op te bouwen.

Veel mensen gaan een relatie aan zonder zich bewust te zijn van de onderliggende redenen. Ze realiseren zich niet waarom ze juist die relatie zijn gestart; ze volgen geen uitgestippeld plan. Mensen worden verliefd en stappen in een relatie, maar begrijpen vaak niet waarom die gevoelens van verliefdheid ontstaan.

Waar reageer je eigenlijk op? Welke behoefte of welk complex van verlangens wordt vervuld? Welk aspect van je comfortzone, waarvan je je niet bewust bent, veroorzaakt je reactie van verliefdheid als een behoefte aan vervulling? Het doorgronden van deze vragen kan helpen om de diepere motieven achter onze relaties te begrijpen.

We hebben allemaal onze eigen behoeften, en in relaties zien we vaak de mogelijkheid om deze behoeften te vervullen. Onuitgesproken komen partners tot een soort overeenkomst: “Ik geef jou wat ik heb, als jij mij geeft wat jij hebt.” Deze transactie is op zich niet verkeerd, maar vaak wordt de werkelijke aard van deze uitwisseling niet besproken, wat uiteindelijk problematisch kan zijn voor de relatie. Partners zeggen vaak niet “ik geef je veel,” maar eerder “ik hou heel veel van jou.” Dit kan leiden tot teleurstellingen als de initiële verwachtingen niet overeenkomen met de werkelijkheid van de relatie.

Als je ervoor kiest om op dezelfde manier verliefd te worden op zoveel mensen als je wilt, en als je geniet van het herhalen van patronen uit je verleden, dan moet je je bewust zijn van de gevolgen. Deze aanpak kan leiden tot steeds complexere relaties die pijnlijke ervaringen met zich meebrengen. Erger nog, sommigen kiezen ervoor om zich aan deze relaties vast te klampen omdat ze denken dat het ‘moet’, wat resulteert in een stil, eenzaam en wanhopig leven.

Dit klinkt misschien hard, maar dat is het probleem met de waarheid: ze laat je niet los en confronteert je met de realiteit. Voor veel mensen is dit onaangenaam. De waarheid blijft je van alle kanten benaderen totdat je je innerlijke werk doet. Dit heb ik al in eerdere blogs duidelijk gemaakt.

Iedereen maakt het wel eens mee: je ontmoet iemand en je hebt er direct een heel diep gevoel van herkenning mee

Dat ‘aha’-moment, het voelt alsof je thuiskomt. Je voelt je zo verbonden met de ander dat je denkt: dit moet mijn zielsverwant zijn, dit moet wel goed gaan. Maar dan komt er een grote ‘maar’, de onruststoker. In de praktijk blijkt het vaak anders uit te pakken dan verwacht. Verwarring ontstaat: hoe is dit mogelijk? Het voelde toch ‘zo goed’?

Na de eerste weken van totale fysieke verbondenheid, waarin je je volledig één voelt met de ander, blijkt het vaak moeilijk om deze fysieke eenwording door te zetten naar emotionele en spirituele eenwording. Dit wordt veroorzaakt door verschillende onbewuste factoren. Je partner kan iemand zijn met wie je nog iets uit te werken hebt, mogelijk uit een vorig leven, of iemand die bedoeld is om als spiegel te dienen. Deze spiegel laat alle kanten van jou zien, om je te helpen inzien welk deel van jezelf nog aandacht behoeft om je ziel volledig gezond en vrij te maken.

Tegelijkertijd betekent herkenning niet per definitie dat iemand de ware is. Er zit vaak een les verborgen in deze ervaringen die benadrukt dat relaties bedoeld zijn om je te helpen ’te zijn’ en te beslissen ‘wie je werkelijk bent’.

In ieders leven zijn er vaak meerdere relaties die complex en pijnlijk zijn, bedoeld om ons aan te zetten tot innerlijke zelfstandigheid. Deze relaties nodigen ons uit om ons ‘innerlijk huiswerk’ te doen, waardoor we kunnen groeien, bewuste keuzes kunnen maken, en kunnen ontdekken wie we willen zijn en beslissen wie we werkelijk zijn.

Elke relatie biedt een kans om naar onze eigen beperkende overtuigingen te kijken, evenals naar de onbewuste verlangens en verwachtingen die voortkomen uit onze comfortzone, inclusief zijn blinde vlekken of schaduwzijden. Dit omvat ook het onbegrepen deel van ons innerlijk kind en het accepteren van wat misschien slechts schijnbaar geaccepteerd wordt. De wetten van aantrekking werken bijzonder krachtig in deze context, mede doordat je partner een energieveld deelt dat op hetzelfde trillingsniveau resoneert, vaak vanwege vergelijkbare emotionele beschadigingen en gelijksoortige behoeften en verwachtingen.

Jullie worden tot elkaar aangetrokken omdat jullie beiden op zoek zijn naar heelheid in de ander, iets wat jullie jezelf nog niet kunnen of willen geven door onverwerkte pijn. Dit volgt de universele wet van aantrekkingskracht: “gelijke energieën trekken elkaar aan”.

Je vindt elkaar vanuit een innerlijk tekort, wat initieel aanvoelt als een soort thuiskomen, en dat tekort lijkt te verdwijnen als sneeuw voor de zon door jullie samenzijn. Maar je begrijpt nu dat zulke relaties, ondanks hun aanvankelijke aantrekkingskracht, zelden diep verheven en vervullend kunnen zijn en meestal niet duurzaam blijken.

Het enige voordeel van zulke complexe en pijnlijke relaties is dat ze je een unieke kans bieden om door introspectie te leren wat je in jezelf moet aanpakken. Dit proces van zelfreflectie helpt je om begrip te krijgen over jezelf, gevoelens te erkennen, bestaansrecht te geven en soms mensen en omstandigheden ‘los te laten’, en zo te groeien in je bewustzijn en individualiteit.

Als je bereid bent om jezelf op deze manier onder de loep te nemen, kun je aanzienlijke persoonlijke groei ervaren. Als je daarentegen al je aandacht richt op het conflict met je partner, zul je jezelf niet ontwikkelen en loop je het risico vast te blijven zitten in een rol van slachtoffer.

Er heerst een misvatting dat als je de ware ontmoet, je hiermee per definitie meteen een perfecte relatie zou hebben

Het draait allemaal om de bereidheid om kritisch naar jezelf te kijken en te erkennen in hoeverre je verantwoordelijkheid voor jouw geluk en welzijn bij de ander legt. Het maakt eigenlijk niet uit of je je in een emotioneel geladen en intense relatie bevindt, gekenmerkt door voortdurende confrontaties en meningsverschillen waarbij je elkaar maar niet lijkt te bereiken. Waar het om gaat, is of je bereid bent om jezelf onder ogen te zien en te accepteren, of dat je je tijd verdoet door al je aandacht op de strijd met de ander te richten.

Ik zie veel mensen om me heen die hun leven besteden aan het bekritiseren van hun partner (of steeds een andere partner, waarbij het patroon zich herhaalt) in plaats van hun blik naar binnen te richten en de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Met andere woorden, ze verzuimen om hun ‘innerlijk huiswerk’ te maken. Dit interne werk is essentieel voor persoonlijke groei en het bereiken van een gezonder, gelukkiger leven.

Het is inderdaad jammer dat veel mensen zich laten afleiden van wat werkelijk belangrijk is, waardoor de weg naar echte, onvoorwaardelijke liefde alleen maar langer wordt. Elke relatie confronteert je met jezelf en de noodzaak om eerst jezelf te helen en onvoorwaardelijk van jezelf te houden. Relaties zijn bedoeld om ons emotioneel zelfstandig en innerlijk vrij te maken, om bewust ’te zijn’ en te beslissen wie we werkelijk zijn.

Enkel via deze weg kun je werkelijk leren om onvoorwaardelijk lief te hebben en het valse “nodig hebben en schijn acceptatie” te overstijgen. Daarom voorzien de wetten van aantrekking je in elke relatie van de juiste partner, die je het gevoel kan geven in de steek gelaten te worden. Maar zij doen dit simpelweg door te zijn wie ze zijn. Dit proces helpt je te begrijpen en te accepteren dat echte liefde en verbinding begint bij jezelf, niet bij het vervullen van behoeften via een ander. Begrijp je hoe dit werkt?

Het gevoel van herkenning en thuiskomen bij iemand nieuw betekent niet automatisch dat deze persoon je ware wederhelft is. Het is een misvatting te denken dat het ontmoeten van de “ware” onmiddellijk leidt tot een vlekkeloze relatie vol onuitputtelijk geluk; vaak is het tegendeel waar. Echte liefde tussen twee mensen ontstaat pas echt wanneer beiden hun innerlijke werk hebben verricht en het valse “nodig hebben en schijn acceptatie” hebben overstegen.

Relaties dienen als gereedschap om ons emotioneel zelfstandig te maken, te leren onszelf onvoorwaardelijk lief te hebben, en innerlijke vrijheid te cultiveren, vrij van de behoeften en schijnacceptaties. Daarom hebben veel mensen meerdere relaties nodig om emotioneel heel te worden, wat een essentiële voorwaarde is om een vervullende en verheven relatie aan te kunnen gaan.

Zelfs als iemand je zielspartner lijkt te zijn, betekent dit niet dat jouw onbewuste behoeftes en verlangens automatisch vervuld worden. Zolang je niet bewust bent van deze interne dynamieken, en je partner verantwoordelijk stelt voor jouw gevoel van heelheid, bestaat de kans dat je zielspartner zich terugtrekt. Echte verbinding en liefde vereisen dat beide partners zichzelf eerst begrijpen en ontwikkelen, voordat ze elkaar volledig kunnen liefhebben.

Als je ervoor kiest de verantwoordelijkheid voor je eigen groei op je te nemen, zal je zielspartner een unieke rol spelen in dat proces. Deze partner zal je helpen om te zien waar je nog niet heel bent, en zal liefdevol betrokken zijn bij je persoonlijke ontwikkeling. Met opvallende nauwkeurigheid zal je partner je pijnpunten blootleggen die geheeld moeten worden. Hij of zij zal situaties creëren die intense emotionele reacties oproepen, waardoor je de kans krijgt jezelf beter te leren kennen en uiteindelijk onvoorwaardelijke liefde binnen jezelf te vinden.

Je zielspartner zal je aanmoedigen om heel te worden, maar kan jou niet heel maken — dat is iets wat alleen jij zelf kunt doen. En, geloof het of niet, als je echt kiest om aan jezelf te werken, zal je vanzelf een partner aantrekken die ook besloten heeft aan zijn of haar innerlijke groei te werken. Dit is een universele wetmatigheid. Door je eigen verantwoordelijkheid te nemen en aan jezelf te werken, trek je relaties aan die deze waarden weerspiegelen en ondersteunen.

Een goede basis als vertrekpunt voor een verheven en vervullende relatie

Een solide basis voor een relatie wordt gelegd wanneer beide partners bewust kiezen en overeenkomen dat hun relatie bedoeld is om mogelijkheden te creëren, in plaats van verplichtingen na te leven. Ik begrijp dat dit tegen de gangbare opvattingen ingaat, maar het is hoog tijd dat we dit paradigma veranderen. Te veel mensen zijn al ongelukkig geworden door de “verplichtingen” binnen relaties; simpelweg verplichtingen naleven werkt niet. Het creëren van mogelijkheden voor wederzijdse groei, waarin beide partners volledig zichzelf kunnen zijn, dat brengt écht geluk.

Relaties zouden moeten dienen om beide levens te verheffen tot het hoogste potentieel. Ze zijn bedoeld om iedere verkeerde gedachte of klein idee dat je ooit over jezelf hebt gehad, te overwinnen. Ze moeten een pad bieden naar de uiteindelijke vereniging, om de ware goddelijkheid tussen jullie te manifesteren. Een relatie zou moeten draaien om besluiten en verklaren, scheppen en uitdrukken, ervaren en vervullen van wie jij werkelijk bent. Het gaat erom jezelf steeds opnieuw te scheppen als de prachtigste versie van het grootste visioen dat je ooit hebt gehad van wie je bent. Dat is het doel van je menselijke ervaring en het doel van het leven en alle relaties.

Als beide partners deze belofte doen binnen een liefdesrelatie en bereid zijn om aan zichzelf te werken, dan is de relatie op een zeer goede basis gestart.

In een relatie kunnen ware wederhelften elkaar wel echt kwetsen

Innerlijke groei kan voor veel mensen inderdaad pijnlijk zijn, maar het leidt uiteindelijk tot een staat die harmonieus, aangenaam en zeer vredig is. Om duurzaam samen te kunnen zijn met je zielspartner is een extra dosis vertrouwen en moed nodig. Ware wederhelften kunnen elkaar zeker kwetsen, en dat hangt vaak af van hoe ver je bent geëvolueerd in evenwicht met jezelf.

Het is belangrijk te begrijpen dat je essentie, je ziel als spirituele entiteit, ervoor heeft gekozen om via de fysieke wereld jouw menselijkheid te manifesteren en zichzelf te ervaren. Op dit niveau van bewustzijn heeft de ziel zijn relaties zorgvuldig uitgekozen om jou de gelegenheid te bieden te groeien naar hogere bewustzijnsniveaus, terwijl je innerlijke kracht en rust ontwikkelt.

Deze processen zijn fundamenteel voor het bereiken van een diepere zelfkennis en zelfrealisatie. Ze maken het mogelijk om, ondanks de uitdagingen en de pijn die soms bij groei horen, te evolueren naar een rijker en meer vervuld leven.

Het streven naar garanties in relaties—of in het leven in het algemeen—is in feite een poging om de natuurlijke onzekerheid van het leven te ontwijken. Als je garanties zoekt, probeer je een pad te bewandelen waarvan de uitkomst al voor een deel vaststaat, wat ingaat tegen de essentie van het leven: jezelf ervaren als een compleet en authentiek individu. Het leven kan eenvoudigweg geen garanties bieden omdat het juist de bedoeling is dat we groeien door ervaringen en uitdagingen.

De diepere bedoeling van het samenzijn met je zielspartner en het aangaan van een echte liefdesrelatie is om de volledige wederzijdse openbaring van de goddelijkheid in elkaars ziel te ervaren en uit te drukken, en te jubelen in het opperste geluk van eenheid met elkaar. Daarom is het belangrijk om de uitdagingen en moeilijke tijden die onvermijdelijk zullen komen te verwelkomen. Zie ze niet als obstakels, maar als waardevolle kansen om jezelf beter te leren kennen, de redenen achter je relatie te begrijpen, en te doen wat je in het leven moet doen.

Tijdens deze moeilijke perioden is het essentieel om je best te doen om je partner niet als een vijand of tegenstander te zien. Streef ernaar niemand en niets als de vijand te beschouwen, maar eerder als een grote kans om jezelf te ontwikkelen en je innerlijke werk te doen. Dit is de sleutel om te ontdekken en te beslissen wie je werkelijk bent. Dit proces van zelfontdekking en zelfrealisatie is cruciaal voor het ontwikkelen van een diepe en betekenisvolle relatie.

Een verheven en vervullende relatie is inderdaad alleen mogelijk wanneer beide partners individueel door hun eigen processen van innerlijke groei zijn gegaan en grondig hun innerlijk huiswerk hebben gedaan. Dit pad van persoonlijke ontwikkeling is vaak bezaaid met teleurstellingen, verwarring, obstakels en hindernissen. Relaties bieden daarbij het juiste gereedschap om te leren van de lessen die pijn met zich meebrengt, totdat die pijn uiteindelijk niet meer nodig is.

Deze strijd en pijn zijn eigenlijk onderdeel van de reis naar ware liefde. Het gaat erom je eigen pijn te transformeren en alle negatieve aspecten van jezelf liefdevol te leren omarmen. Dit proces geeft je bestaansrecht en maakt het mogelijk om jezelf onvoorwaardelijk lief te hebben. Door deze transformatie kunnen beide partners in een relatie samen groeien en een diepere, meer betekenisvolle connectie ontwikkelen. Het is een reis die moeite en toewijding vergt, maar de beloning is een authentieke, liefdevolle verbinding die beide zielen verheft.

Zoals Eva Pierrakos het zegt:

Alleen als heel mens kun je het genot verdragen. Alleen als je volledig bewust bent, kun je heel zijn. Alleen dan kun je de beweging die tot verruiming leidt vrijmaken en kun je vrij zijn om het universum van een ander mens binnen te treden, terwijl je open bent voor de uitstromende energie en de zielen beweging van de ander.

Dan ben je vanuit heelheid klaar om samen met de heelheid van de ander de twee onverwoestbare pilaren te vormen voor het dak van jullie liefde.

Laat komen wat vanzelf komt, en laat gaan wat vanzelf gaat. Waar liefde regeert is er geen wil tot macht, en waar er macht overheerst, ontbreekt de liefde. De ene is de schaduw van de ander.

Volgende oefening nodigt je uit om een moment van zelfreflectie te ervaren. Het doel is om je bewustzijn te vergroten over hoe je relaties benadert en wat de ware motieven achter je acties kunnen zijn. Hier volgt een geleide oefening die je kan helpen bij dit introspectieve proces:

Vind een rustige plek: Ga ontspannen zitten of liggen op een plek waar je ongestoord kunt zijn. Zorg dat je comfortabel bent, zodat je je volledig kunt concentreren op je innerlijke wereld.

Richt je aandacht naar binnen: Sluit je ogen en haal een paar diepe ademhalingen. Probeer met elke uitademing meer te ontspannen. Stel je voor dat met elke inademing liefde en mededogen je lichaam binnenstromen.

Vraag jezelf af: Reflecteer op de volgende vragen:

 1. Waarom ga ik relaties aan? Zoek ik naar liefde buiten mezelf om eenzaamheid te bestrijden of leegte te vullen?
 2. Herken ik patronen waarin mijn onbewuste, schaduwzijde of blinde vlekken de overhand nemen in mijn relaties?

Erken je behoeften: Bedenk hoe je in het verleden relaties bent aangegaan als een soort transactie – wat heb je gegeven en wat heb je gevraagd in ruil? Wees eerlijk over of je de werkelijke motieven achter deze uitwisselingen hebt gedeeld met je partner.

Reflecteer op teleurstellingen: Denk na over hoe verwachtingen en werkelijkheid in je relaties hebben geleid tot teleurstellingen. Vraag jezelf af hoe je anders kunt communiceren en oprechter kunt zijn in je intenties en verwachtingen.

Besef van zelfgenezing: Herinner jezelf eraan dat alleen jij jezelf compleet kunt maken. De verantwoordelijkheid voor jouw geluk en heelheid ligt bij jou.

Maak een keuze: Besluit of je bereid bent om aan je ‘innerlijk huiswerk’ te werken. Overweeg hoe dit niet alleen je relatie met jezelf, maar ook met toekomstige partners kan verbeteren.

Afsluiting: Neem nog enkele diepe ademhalingen en open langzaam je ogen. Neem even de tijd om terug te komen in het huidige moment voordat je je dag vervolgt.

Door regelmatig tijd te nemen voor dergelijke reflectie, kun je jezelf ontwikkelen in richtingen die meer bevredigend en verrijkend zijn, zowel persoonlijk als in relaties.

Gepubliceerd op 29/05/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Ik begrijp dat het pijnlijk is. Het is vreemd hoe iemand zo lang een deel van je leven kan zijn en dan plotseling verdwijnt. Misschien eindigde de relatie goed, misschien was het een ramp. Hoe dan ook, het is verbazingwekkend hoe snel relaties kunnen veranderen. En weet je, het is helemaal oké als je nog steeds worstelt met wat er gebeurd is tussen jullie. Het einde van een relatie kan een van de moeilijkste dingen zijn die we doormaken. Het is oké als je hart nog steeds pijn doet. Jullie hebben samen veel herinneringen gemaakt, en die blijven bij je, [...]

  By Published On: 08/05/2024
 • Op een date authentiek zijn is cruciaal voor het opbouwen van een oprechte connectie. Hier zijn enkele tips om jezelf te blijven en een succesvolle date-ervaring te creëren: Wees open over je gevoelens: Als je je verlegen voelt, wees dan niet bang om dat te delen. Het uiten van je gevoelens kan een brug slaan naar openheid en begrip tussen jou en je date. Integriteit is essentieel: Wees eerlijk over wie je bent en wat je denkt. Dit betekent niet dat je elk detail moet delen, maar wel dat je trouw blijft aan jezelf in plaats van een ideaalbeeld te [...]

  By Published On: 08/05/2024
 • De liefde kan alleen bestaan bij loslaten, nooit bij ‘willen’De ware vind je door de bereidheid jouw innerlijke weg te gaan, je huiswerk te maken en eerst de ware voor jezelf te worden. Je kunt misschien dan denken: als ik mijn innerlijk huiswerk doe, dan krijg ik de beloning en zal ik de ware vinden. Nee, zo werkt het ook niet. Jouw innerlijk huiswerk en je levenspad is je levensdoel, al de rest mag je loslaten, want dat is niet meer van jou. Je mag eerst voor jezelf een zichzelf vervullend leven hebben gecreëerd waarbij je de behoefte aan heelwording [...]

  By Published On: 08/05/2024