Woorden hebben veel kracht en kunnen mensen ernstig misleiden

Je vraagt je misschien af wat dit te maken heeft met algemene gezondheid? Eigenlijk heel veel. Als je kijkt naar oude geneeswijzen die altijd relevant en tijdloos zijn gebleven, zoals de ayurveda (6000 jaar oud) en de Germaanse geneeskunde, dan valt iets op. Woorden zoals besmettelijkheid, virussen, infectie, ziekteverwekkers en immuniteitssysteem bestaan niet in deze benaderingen van geneeskunde.

Als je kijkt naar mensen en culturen die volgens de principes van de ayurveda of de Chinese geneeskunde leven, zie je dat deze mensen over het algemeen veel gezonder zijn dan wij hier in het Westen. Ayurveda, de Chinese geneeskunde en de Germaanse geneeskunde begrijpen de werkelijke oorzaken van ziekte en pakken deze oorzaken daadwerkelijk aan.

Besmettelijkheid, virussen, infectie, ziekteverwekkers en immuniteitssysteem zijn industriële begrippen die zijn ontstaan ​​het door dualistisch nihilistisch denken van de 19de eeuw.

We zien onszelf bedreigd door iets van buitenaf, microben die we beschouwen als onze vijanden. Maar is dat werkelijk zo? Weinigen stellen zich deze vraag. Het grote verschil tussen onze westerse opvatting van hoe het lichaam werkt en de opvattingen van de ayurveda en de Germaanse geneeskunde is dat onze geneeskunde zich richt op een vijand die het lichaam aanvalt, besmet, infecteert en uiteindelijk dodelijk ziek maakt.

De ayurveda, de Chinese geneeskunde en de Germaanse geneeskunde hanteren een holistische benadering, waarbij ze streven naar evenwicht tussen lichaam en geest, zodat microben ons kunnen ondersteunen in het leven. Wanneer we het leven beschouwen als een samenhangend geheel, als één geheel, zetten we al een stap in de richting van holistisch denken. Dit stelt ons in staat om oorzaken te identificeren en aan te pakken.

Veel van deze oorzaken vinden hun oorsprong in onze filosofie en schaduwzijde. Het menselijk lichaam is een complex systeem waarin alles met elkaar verbonden is, waardoor het in hokjes plaatsen van symptomen niet effectief is. Bovendien is het lichaam verbonden met de natuur waarin het leeft, en die natuur is op haar beurt weer verbonden met het universum. Holistisch denken omvat een universele benadering, waarbij we realiseren dat er geen vijanden zijn die ons bedreigen en ziek maken.

Microben moeten niet gezien worden als vijanden; integendeel. Het concept van vijandigheid komt voort uit dualistisch denken. Microben vervullen belangrijke functies in ons lichaam: ze helpen bij ontgifting, ondersteunen de celdeling, breken eiwitten af die het lichaam niet zelf kan verwerken, en spelen een rol in de hormoonbalans.

Microben spelen een essentiële rol bij het verteren van voedsel en de productie van belangrijke voedingsstoffen zoals vitamine B12, K en andere stoffen die het zenuwstelsel beschermen en onderhouden. Microben zijn lagere levensvormen met een ondersteunende functie voor de hogere levensvormen, en dit is een natuurlijke wet. Het menselijk lichaam werkt samen met microben in een dynamische relatie die gunstig is voor alle betrokken partijen.

Microben worden vaak beschouwd als de “Mr. Propre” van de natuur. Het is algemeen bekend dat schimmels gifstoffen, dioxines en zware metalen kunnen afbreken. Dankzij microben kunnen onze cellen energie produceren door middel van voeding en zuurstof. Het is interessant om op te merken dat onze mitochondriën, ondanks hun centrale rol in energieproductie, eigenlijk bacterieel DNA bevatten. Dit werpt licht op waarom mensen zich vaak ellendig en vermoeid voelen na een antibioticakuur.

Het zogenaamde ‘immuunsysteem’ is in werkelijkheid een detoxificatiesysteem dat samenwerkt met microben om ons lichaam te reinigen van verschillende soorten gifstoffen. In onze westerse benadering van gezondheid neigen we echter vaak naar “anti”-denken. Bijvoorbeeld, antibiotica zijn letterlijk “tegen het leven”. Laat je niet intimideren door moeilijke namen; vaak verbergen ze simpelweg de boodschap: “we weten het niet”.

Het menselijk lichaam activeert zelf microben en exosomen wanneer dit nodig is om de weefsels te ontgiften en te herstellen, nadat het biologische conflict in de geest is opgelost. Dit heeft niets te maken met infectie, besmetting, gevaarlijke virussen/microben of immuniteit op materieel niveau. Dit zijn concepten die niet van toepassing zijn op het fysieke vlak. Echter, de geest kan geïmmuniseerd worden met kennis en wijsheid, zodat men niet langer wordt besmet door infectieuze schokken en trauma’s.

Onwetendheid wordt vaak beschouwd als de grootste vijand van de mens.

Dan zijn er ook de zogenaamde “NK-cellen”, wat staat voor de liefelijke naam: “Natural Killercells”. Het label is echter misleidend. Ten eerste bestaat moord in de natuur niet; er zijn geen “killers” in de zin van moordenaars. Dat is een concept dat uniek is voor de mens. Dieren doden als ze zich bedreigd voelen of om te eten, maar moord met voorbedachten rade is een conceptuele daad, geen instinctieve.

De NK-cellen kregen hun liefelijke naam omdat men verkeerdelijk aanneemt dat ze “geïnfecteerde” cellen doden, maar dat is niet helemaal waar. Ze ruimen eigenlijk alleen cellen op die via hun MHC-moleculen aan de buitenkant signaleren dat ze klaar zijn voor apoptose of celdood.

Als dat inderdaad het geval is, dan zal die NK-cel (of TS-cel, wat staat voor turbo-schoonmaakcel, zoals ik ze liever noem) perforine en granzyme inspuiten, twee enzymen die de cel beginnen te verknippen tot er alleen nog genetische fragmenten overblijven. Volgens Dr. Andrew Kaufman (die grotendeels geïnspireerd is door Dr. Lanka) leidt dit tot het uitstoten van exosomen: kleine zakjes met RNA.

Mijn hypothese, die ik nog moet kunnen verifiëren met serieuze biologen (biologen die zich hebben bevrijd van het idee van externe ziekteverwekkers), is dat deze RNA-strengen zo kostbaar zijn om te maken dat ze het enige zijn wat deze enzymen niet vernietigen.

Dit zou meteen verklaren waarom tijdens een herstelproces (ik vermijd het woord “ziekte”, omdat die mentaal is en tegen die tijd al lang is opgelost) altijd een bepaald soort exosomen te zien zijn, die dan verkeerdelijk worden geïdentificeerd als “virussen”. Natuurlijk roept deze hypothese veel negatieve reacties op bij mensen die nog steeds gevangen zitten in de collectieve angstpsychose.

Dat zijn de mensen die nog steeds gevangen zitten in de Moderne Medische Matrix. Zij worden geregeerd door angst, en de sociale uitdrukking van angst is agressie, heersen en verdelen. Ze zijn niet in staat om in termen van eenheid te denken en zien de vijand buiten henzelf.

Neem bijvoorbeeld de T-helper-cellen, die geactiveerd worden wanneer er cellen in de buurt zijn die zogenaamd “antigenen” presenteren. Daar gaan we weer: “anti”. En wat zegt de immunologie? Als Lowie, de helper-cel, een antigeen detecteert, stuurt hij een cytokine-bericht naar Jef, de regulator-cel, die vervolgens de gewone B-cellen op pad stuurt met de juiste “anti”-stoffen om het “pathogeen” te doden. Zucht. Hoe vermoeiend. Kijk eens aan: “anti”-genen waar dan “anti”-lichamen op reageren. Zo werkt het leven niet. Niets is “anti”, ALLEEN ONZE FILOSOFIE KAN “ANTI” ZIJN.

Wat er volgens mij in werkelijkheid gebeurt – en ik denk dat mijn hypothese op zijn minst relevant is, aangezien zelfs binnen de immunologie nog steeds niet 100% duidelijk is hoe de zaak in elkaar zit – is dat Lowie, de helper-cel, begrijpt welk soort toxine de boel aan het vervuilen is, maar zelf te weinig gespecialiseerd is om de juiste schoonmaakproducten aan te maken.

Precies! Jef, de B-cel, kan dat wel. Die heeft creativiteit in overvloed en voor elk probleem dat Lowie hem stuurt, heeft hij wel een oplossing paraat. Geen enkele toxine is hem te gek. Hij is dus zeker geen Sideshow Jef. Dat is Lowie. Lowie helpt, en Jef stelpt. Natuurlijk bedoel ik dit met een knipoog, maar u begrijpt wat ik bedoel: de “anti”-lichamen die Jef de B-cel produceert, zijn eigenlijk niet meer dan gespecialiseerde schoonmaakproducten.

Dit verklaart ook de B-geheugencellen: omdat het vinden van de juiste formule voor die schoonmaakproducten vrij kostbaar is, slaat Jef die informatie op. Dat is wat “immunologen” – we zouden ze beter “detoxologen” kunnen noemen – het “immunisatiegeheugen” zijn gaan noemen. Dat bestaat namelijk echt. Dat is geen illusie.

Maar terwijl vaxxers tragisch genoeg denken dat hun “immuunsysteem hen beschermt tegen die stoute externe pathogenen” (duaal denken), is ons “immuun”-systeem dus niet meer dan een intelligent detox-systeem dat ons reinigt van verschillende soorten gif. En dat is in termen van heelheid denken; microben helpen ons bij het detox-proces.

Het is pas na deze uitleg dat u kunt begrijpen waarom vaccins absoluut af te raden zijn. Ik zal u nooit vertellen dat u er geen mag nemen, maar ik zal het in ieder geval nooit doen: het zijn gifspuiten, niet meer en niet minder. De zogenaamde “titers”, die de niveaus van “anti”-lichamen aangeven, verraden helemaal geen gezondheid, maar juist de mate waarin u vergiftigd bent

Voor mij is virologie geen wetenschappelijk veld, maar een onbewezen hypothese. Immunologie daarentegen is wel een bewezen wetenschappelijk veld en dus veel betrouwbaarder dan virologie, behalve dat alles verkeerd gelabeld wordt. Dat kan ook niet anders. Hoewel de ontdekkingen van dit veld geldig zijn, interpreteert het alles nog steeds volgens een moderne, en dus dualistische, nihilistische metafysica.

We maken het graag moeilijk, zodat uiteindelijk niemand het nog begrijpt en daardoor het echte contact en vertrouwen met het diepere in zichzelf verliest. Maar ik heb voor 1000% vertrouwen in mijn lichaam en het “zelf”. Met dank aan ayurveda, Germaanse geneeskunde en Brecht Arnaert.

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024