Het kwantumveld als een scheppingsveld

Een kwantum is een deeltje dat veel kleiner is dan een atoom. Deze kwantumdeeltjes kunnen worden omgezet in materie, wat je kunt beschouwen als gestolde energie. Ze fungeren dus als bouwstenen en zijn in onbeperkte hoeveelheden beschikbaar. Deze deeltjes bevatten energie en informatie, maar hebben nog geen vaste vorm. Ze maken deel uit van een potentieel veld waaruit alles mogelijk is: het veld van onbeperkte mogelijkheden.

Het bewustzijn is de sturende factor die ervoor zorgt dat kwantumdeeltjes een vorm kunnen aannemen. Deze deeltjes kunnen worden gebruikt om alles te creëren, van stenen om een huis te bouwen tot stof om kleding te maken, en eigenlijk voor alles wat je maar kunt bedenken. De vraag is echter wie bepaalt wat er gebouwd gaat worden en hoe dit zal gebeuren.

Een kwantumdeeltje is dus voor alles bruikbaar en kan zich op meerdere plaatsen tegelijk bevinden, een fenomeen dat we superpositie noemen. Deze superpositie verdwijnt zodra een kwantumdeeltje als materie op één specifieke plaats verschijnt. Het lijkt bijna magisch en maakt alles mogelijk, iets wat moeilijk met ons verstand te bevatten is. Het kwantumveld is het scheppingsveld waaruit alles ontstaat en wordt aangestuurd door het bewustzijn.

Zolang kwantumdeeltjes geen vorm hebben, spreken we van evenwicht en symmetrie. Wanneer dit evenwicht wordt verbroken, ontstaat er polariteit en verliest het deeltje zijn superpositie, waardoor het een vaste vorm aanneemt. In vaste vorm blijft het deeltje echter verbonden met het kwantumveld. Een onevenwichtige situatie in het kwantumveld creëert materie, die altijd een spanningsveld in zich draagt. Alles wat je ziet, is dus opgebouwd uit elektrische en magnetische velden, waardoor er oneindig veel chemische reacties kunnen plaatsvinden.

Het kwantumveld reageert altijd op jouw gevoelens, hartintentie, en onbewuste opgeslagen conditioneringen, overtuigingen, en afgewezen aspecten van wie je echt bent. Voor het verstand is dit moeilijk te begrijpen; het creëren van materie gebeurt namelijk vanuit de kracht van het waarnemen op gevoelsniveau.

De vraag is hoe bewust jij waarneemt: komt dit uit je gevoel of uit je verstand? Het verstand kan nooit bevatten wat het gevoel kan begrijpen. Waarnemen vanuit het verstand is geen echte waarneming, waardoor je nooit kunt krijgen wat je echt wilt. Maar wanneer je vanuit je gevoel waarneemt, word je de echte bewuste schepper van je leven.

Het kwantumveld reageert op je gevoelens en waarneming

Wij realiseren ons vaak niet hoe groot onze invloed is op het kwantumveld en de kwantumdeeltjes. Onze waarnemingen en handelingen bepalen namelijk wat er met deze deeltjes gebeurt. Dit betekent dat wij invloed hebben op de vraag of een kwantumdeeltje in een golfvorm blijft, zoals een golf in de oceaan, of dat het verandert in materie, een tastbaar deeltje.

In de kwantummechanica gedraagt een deeltje zich als een golf totdat het wordt gemeten of waargenomen. Dit fenomeen staat bekend als de golf-deeltje dualiteit. Wanneer we een kwantumdeeltje observeren of ermee interageren, dwingen we het om een bepaalde positie en snelheid aan te nemen, waardoor het verandert van een golfvorm in een deeltje. Dit proces heet “golfvormcollaps” of “decoherentie.”

Met andere woorden, de toestand van een kwantumdeeltje, of het nu een golf is of materie, hangt af van onze waarneming en interactie ermee. Onze keuzes en waarnemingen afkomstig van onze gevoelens hebben dus directe invloed op de kwantumwereld om ons heen.

De kwantumfysica heeft inderdaad veel traditionele opvattingen in de fysica uitgedaagd en veranderd. Een van de meest beroemde experimenten die dit illustreert is het dubbel-spleet-experiment.

In dit experiment worden kwantumdeeltjes, zoals elektronen of fotonen, afgeschoten op een plaat met twee spleten. Achter deze spleten bevindt zich een detectiescherm dat registreert waar de deeltjes terechtkomen.

Wanneer er geen waarnemingsapparatuur (zoals een camera) is geplaatst om te zien door welke spleet de deeltjes gaan, vertonen de deeltjes een interferentiepatroon op het scherm. Dit patroon ontstaat omdat de deeltjes zich gedragen als golven en door beide spleten tegelijk gaan, wat leidt tot een patroon van afwisselend lichte en donkere banden, vergelijkbaar met watergolven die door twee openingen gaan.

Wanneer echter een camera of een andere vorm van waarnemingsapparatuur wordt gebruikt om te bepalen door welke spleet een deeltje gaat, verandert het gedrag van de deeltjes drastisch. In plaats van een interferentiepatroon, tonen de deeltjes een patroon dat overeenkomt met het gedrag van klassieke deeltjes, alsof ze door één van de spleten gaan, maar niet door beide tegelijk. Dit betekent dat de deeltjes zich gedragen als discrete deeltjes in plaats van als golven.

Deze verandering in gedrag, puur door het feit dat ze waargenomen worden, heeft wetenschappers destijds enorm verbaasd. Het lijkt erop dat de handeling van waarnemen of meten de toestand van het deeltje beïnvloedt, een concept dat in tegenspraak is met klassieke fysica, waar de eigenschappen van een object onafhankelijk zijn van of en hoe we ze meten.

Dit experiment toont aan hoe kwantumdeeltjes zich anders kunnen gedragen, afhankelijk van onze waarneming, en heeft geleid tot veel discussie en onderzoek naar de fundamentele aard van werkelijkheid en waarneming in de kwantummechanica.

De reguliere wetenschap heeft dit experiment lange tijd niet willen erkennen, maar steeds meer wetenschappers beseffen dat ze er niet meer omheen kunnen. De vragen die hierbij opkomen zijn: Heeft deze waarneming zo’n grote invloed? Wat kun je ermee? Is waarneming belangrijk? En is alle materie, inclusief ons lichaam, ontstaan door deze waarneming? Is onze waarneming bepalend voor onze gezondheidstoestand? Het antwoord op al deze vragen is volmondig ja!

Samenvattend, de kwantummechanica heeft aangetoond dat waarneming een cruciale en actieve rol speelt in de vorming van de werkelijkheid. Dit heeft niet alleen technologische en wetenschappelijke implicaties, maar ook filosofische, waarbij het de manier waarop we de wereld en onszelf begrijpen fundamenteel verandert.

Dit geeft inzicht in hoe wij ziekte en gezondheid kunnen beïnvloeden, wat ik morgen in het derde deel verder zal uitleggen. Het kwantumveld reageert op jouw gevoelens, en met name op de gevoelens in je hart. Jij bent degene die je gezondheidsconditie bepaalt. De sleutel tot het creëren van je leven, welzijn, geluk en goede gezondheid ligt in jouw eigen handen.

Onthoud: het waargenomene wordt steeds beïnvloed door de waarnemer.

Het kwantumveld reageert op je gevoel

Het visualiseren van je doelen of hoe je deze wilt bereiken, werkt niet. Ook het maken van een analyse van je wensen en verlangens, of het beredeneren van de stappen die nodig zijn om deze te verwezenlijken, is niet effectief. Het kwantumveld reageert namelijk op waarnemingen die voortkomen vanuit het gevoel. Dit gevoel wordt mede veroorzaakt door het onbewuste waar al je kwaliteiten aanwezig zijn. Veel mensen realiseren zich niet dat ze elke dag onbewust met kwantumfysica bezig zijn.

Door waar te nemen vanuit het gevoel verandert het kwantumveld. Je hebt veel meer effect als je naar iemand luistert zonder na te denken over wat je allemaal zou kunnen of willen zeggen. Iemand willen helpen en tegelijkertijd een verstandelijke analyse maken en met adviezen komen, is veel minder effectief.

Waarneming zonder rationele inmenging is zeer krachtig om het kwantumveld in beweging te zetten. Door simpelweg waar te nemen, te luisteren en je gevoelens die in je ontstaan te laten stromen zonder iets te willen veranderen, zet je een transformatie in gang. Beleef wat je voelt en laat het gewoon gebeuren. Door deze pure vorm van waarnemen, beginnen kwantumdeeltjes zich onvermijdelijk anders te gedragen, waardoor jezelf of je vriend of vriendin zich plots een stuk beter voelt.

Wij hebben allemaal toegang tot die oceaan van energie om situaties in ons leven te creëren. Maar hoe krijg je al die kwantumdeeltjes zoals jij het wenst? Het gaat hier over de kracht van visualisatie. Doe je dit vanuit je mind en denken, dan blijf je in je hoofd en neem je niet echt waar met je gevoel. In feite zit je dan in een kleine bandbreedte die onvoldoende is om te creëren.

Gedachten stoppen alleen wanneer je ze kunt waarnemen vanuit je diepere zelf, zonder je ermee te identificeren, maar enkel als observator. Dit gaat het gemakkelijkst als je in de theta-hersengolf belandt, de fase tussen alfa en delta waarin je in slaap valt.

Deze fase is vrij van denken, maar je bent nog steeds alert om waar te nemen. Er zijn geen oordelen of beperkende overtuigingen meer. Je positioneert je in het midden van je hoofd en observeert wat zich daar afspeelt zonder mee te gaan in het verhaal van je gedachten. Zo stap je uit het verhaal van je gedachten en word je neutraal.

Je stopt het denken niet door te proberen niet te denken, want dan zul je merken dat het erger wordt, dat je gaat piekeren en vast komt te zitten in je gedachten. Het vraagt oefening, maar je kunt het veld in je hoofd veranderen door je waarneming. Het wordt stil en rustig in je hoofd. Je ontdekt dat gedachten slechts een verhaal vormen, en je kunt eenvoudig uit dat verhaal stappen door het te observeren.

Het leven wordt magisch als je leert om objectief te observeren zonder oordeel, zowel naar jezelf als naar anderen. Waarnemen vanuit het gevoel gaat veel verder dan waarnemen met de vijf zintuigen, die uiteindelijk maar een beperkte bandbreedte hebben.

Men neemt steeds waar vanuit individuele ervaringen en vanuit eigen weten en geheugen. Wat je niet kent, zie je vaak niet. Je ogen nemen het wel waar, maar je hersenen filteren het eruit. Vandaar dat we met onze ogen maar een beperkt deel van de werkelijkheid kunnen zien; dit geldt ook voor de andere zintuigen. Wat je weet en kent, kun je waarnemen met het bewuste rationele denken. Zo gaat je aandacht en energie er naartoe en houd je het in stand, wat vaak onrust creëert.


Gevoelsmatig waarnemen zonder oordeel leidt daarentegen tot meer rust, waarbij je conflicten beter kunt begrijpen omdat jij de betekenis eraan hebt gegeven vanuit je denken. Jij bent de bron. In neutraliteit kun je door de gevoelsmatige waarneming deze betekenis veranderen, omdat je uit het verhaal van je gedachten stapt. Deze rust, door een neutrale objectieve waarneming vanuit het gevoel, heeft een enorm effect op het kwantumveld.

Kwantumfysica: De kracht van overtuigingen

Overtuigingen vormen je gedrag, dus het is onmogelijk om je gedrag blijvend te veranderen zonder je overtuigingen te veranderen; dat is als vechten tegen de bierkaai. Veel overtuigingen bevinden zich in het onbewuste, waar ook veel gevoelens vandaan komen. Het onbewuste fungeert als een oneindige databank van al je ervaringen en vormt letterlijk je lange termijngeheugen. Het bewuste denken daarentegen, beperkt zich tot het korte termijngeheugen. Bovendien koppelt het onbewuste nieuwe ervaringen aan oude, iets wat het bewuste denken niet kan.

Bijvoorbeeld: je concentreert je op stralende gezondheid in het komende jaar, maar even later voel je dat dit bijna onmogelijk is omdat mannen met witte jassen je hebben verteld dat het niet haalbaar is. Je gelooft dit en zegt tegen jezelf: “Wees toch realistisch, kies tenminste een doel dat haalbaar is.” Op dat moment heb je letterlijk voor dat laatste gekozen, omdat de schakelaar van je kracht altijd aanstaat en je gevoel erbij betrokken is. Individuele creatie in het kwantumveld gaat altijd door; het is een nooit eindigend verhaal.

Het universum is altijd vriendelijk en zegt steeds JA. Door de laatste gedachte, gevoed door je onbewuste, zul je gedragingen blijven vertonen die je gezondheid juist verzwakken. Er zijn overtuigingen in je onbewuste die je je op bewust niveau niet meer herinnert, en deze overtuigingen bepalen het grootste deel van je aandacht en voelen. Hierdoor creëert je onbewuste de kwaliteit van je gezondheid in je leven.

De kunst is om deze onbewuste overtuigingen te herkennen en te veranderen, zodat je gedrag automatisch verandert en je echte goede gezondheid kunt creëren. Ik zeg altijd: “ongeneeslijk ziek betekent genezing van binnenuit.” Gebrek aan vertrouwen in jezelf en je lichaam creëert een innerlijke negatieve dialoog waardoor angst het overneemt; ook hier zegt het universum vriendelijk “JA”. Veel van deze overtuigingen zijn ontstaan in je kindertijd. Het ontmantelen van deze overtuigingen leg ik uit in de lezing over het helen van het innerlijke kind en de dramadriehoek. Volg de agenda op de website voor meer informatie.

Een ander veelvoorkomend voorbeeld is dat je haast hebt. Je hoopt dat er geen opstoppingen of teveel rode lichten zijn, zodat je op tijd aankomt. Wat je je echter niet realiseert, is dat je onbewuste aandacht gericht is op slenteraars in het verkeer zoals tractoren, rode lichten, files en opstoppingen. Deze onbewuste overtuiging creëert de situatie in het kwantumveld. Dit illustreert hoe sterk en snel overtuigingen invloed hebben op de omzetting van kwantumdeeltjes naar materie, en je raad het al, je komt te laat.

Je bent ervan overtuigd dat je altijd eerst de ander moet helpen; je herkent vast de uitspraak: “je doet het voor de ander.” De onbewuste overtuiging hierachter is dat de ander belangrijker is dan jijzelf, en het universum bevestigt dit met een ‘JA’. Als je gelooft dat de ander belangrijker is, trek je energiezuigers en narcisten aan.

Je kunt een ander pas echt helpen als je eerst jezelf helpt door jezelf op de eerste plaats te zetten en jezelf serieus te nemen. Dan zal het universum ook ‘JA’ tegen jou zeggen, en zullen er mensen op je pad komen die jou serieus nemen en waarderen. Hierdoor kun je anderen helpen en dankbaarheid en erkenning ontvangen.

De intentie dat het met iedereen goed gaat is ethisch verantwoord, maar het is niet jouw verantwoordelijkheid. Jouw verantwoordelijkheid ligt bij je eigen welzijn, geluk en gezondheid. Als je deze verandering in jezelf creëert, zul je dit ook terugzien in de buitenwereld. Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld.

In al deze creatieprocessen speelt je gevoel een cruciale rol, omdat overtuigingen jouw creaties bepalen en vormen wat jij waarneemt. De waarnemer beïnvloedt voortdurend het waargenomene, wat aantoont dat materie ontstaat door bewustzijn. De waarneming van de wereld is slechts een modulatie van het bewustzijn zelf.

Alles bestaat reeds in potentie; alles is er altijd al geweest, is er nu, en zal er altijd zijn. Je existentiële energie kan niet worden vernietigd of herschapen. Het neemt een vorm aan, doorloopt die vorm, verlaat de vorm weer en neemt vervolgens een andere vorm aan, in een oneindige cyclus.

Alles is mogelijk, tenzij beperkende overtuigingen uit je onbewuste in de weg staan. Alles ontstaat uit het niets; zelfs genezende eiwitten voor belangrijke herstelprocessen in je lichaam komen uit het “niets”. Wetenschappers zoals Dr. Stefan Lanka hebben dit ontdekt. Niets is alles en de leegte is vol. Alles wat we hebben geleerd, is relatief. Gelukkig is er een prullenmand voor wat niet langer dient.

The Box is een metafoor, want in werkelijkheid is er geen box.

Out of the box: je bent bewustzijn.

Het grote inzicht is dat alles wat we ervaren en zien niet echt is. Niets is zoals wij het ons voorstellen. Dit betekent echter niet dat het niet bestaat, maar dat het niet de werkelijkheid is zoals wij die waarnemen. Dit inzicht is gebaseerd op kwantumfysica en gaat dieper dan alleen wetenschap; het is ook spiritueel en psychologisch.

Dit besef kan enorm genezend werken, vooral in periodes van ernstige ziekte, zoals kanker. Als je denkt “ik ben ongeneeslijk ziek”, maak je het reëel in de zin dat het effect zal hebben op je leven. Maar als je vanuit je gevoel gezondheid kunt voelen en beleven door het inzicht dat je overtuiging van ziek zijn niet reëel is, dan kun je dit veranderen.

Dit is de essentie van creatie vanuit het kwantumveld, waar iedereen een onderdeel van is. In neutraliteit kun je innerlijk loskoppelen van je overtuigingen, zodat je kunt voelen wat je echt wilt voelen – in dit geval, gezondheid. Het gaat erom het gevoel los te koppelen van bestaande overtuigingen. Je beleeft in je gevoel hoe het is wat jij wenst dat er is.

Objectief waarnemen vanuit je gevoel en bewustzijn betekent neutraal en stil zijn, zodat je waarneming kan veranderen. Hierdoor ga je andere dingen opmerken, zoals synchroniciteiten, serendipiteiten of toevalligheden. Je bent bewustzijn. Het besef dat alles er al is en vanzelf manifesteert als je het gevoel kunt beleven hoe het voelt als het er is, dat is de essentie. Onthoud: niets in mijn wereld is reëel. Alles heeft de betekenis die ik eraan geef. Ik ben wie ik zeg te zijn en ik ervaar wat ik zeg dat het is.

Al is dit moment kort, let erop dat je niet begint te denken hoe iets op je levenspad komt en wat hiervoor nodig is. Het universum heeft een oneindige intelligentie en weet wat het moet doen voor jou. Als je de vraag stelt “hoe”, schept dit juist wantrouwen in het kwantumveld. Dit wantrouwen zet het kwantumveld ook in werking, waardoor je met de vraag blijft zitten en het gewenste resultaat uitblijft.

Het kwantumveld is al in werking gezet en wacht af, reagerend op de kleinste veranderingen in je gevoelens. Voel je wantrouwen, dan ontvang je wantrouwen. Daarom is zelfvertrouwen het tegengif voor angst en dat maakt je vrij van oude overtuigingen.

Creëer de overtuiging dat gezondheid je geboorterecht is en kies ervoor om gezond te zijn. Je hebt de kracht om je werkelijkheid te veranderen. Het lichaam is gemaakt om gezond te zijn. Als jij jezelf ziek kunt maken, betekent dit ook dat jij jezelf weer gezond kunt maken. Wat kies je?

Begrijpen hoe je overtuigingen zijn ontstaan en hoe deze je voelen en ervaringen beïnvloeden, is essentieel om ze te kunnen veranderen. Jij bepaalt wat je waarneemt en wat je wilt waarnemen. Het herkennen van oude overtuigingen die niet dienstbaar zijn, stelt je in staat om ze los te laten. Dit proces kan grensverleggend zijn en is misschien lastig in het begin.

Het vraagt oefening om iets waar te nemen wat buiten je eerdere waarnemingsvermogen lag door de beperkende overtuigingen die je had over jezelf. Door deze oude overtuigingen te herkennen en te erkennen, kun je stap voor stap je waarnemingsvermogen verruimen en nieuwe, dienstbare overtuigingen creëren dat een nieuwe imprint creëert in je onbewuste. Je gaat je stukken beter voelen.

Het collectieve bewustzijn is sterk en heeft een grote impact op hoe mensen waarnemen en denken. Hierdoor blijven de meeste mensen binnen deze grenzen. We zien dit terug in het feit dat veel mensen zich opgejaagd voelen en niet diep gelukkig zijn, als gevolg van collectieve overtuigingen.

Het collectieve bewustzijn is sterk en beïnvloedt hoe mensen waarnemen en denken. Hierdoor blijven de meeste mensen binnen deze grenzen. Dit zien we terug in het feit dat veel mensen zich opgejaagd voelen en niet diep gelukkig zijn, als gevolg van collectieve overtuigingen.

In neutraliteit kun je ontdekken dat je in je uitbreidend bewustzijn en waarneming een simulator bent, en dus nieuwe overtuigingen kunt creëren die je een beter gevoel geven. Het leven is een simulatie omdat wij het waarnemen; de waarneming beïnvloedt de simulatie. Ben je in een simulatie gestapt die een ander ooit heeft waargenomen en dus heeft gecreëerd, omdat je dit kon waarnemen? We leven in een simulatie; alles wat we waarnemen en zien is een hologram.

Hopelijk heeft deze vijfdelige serie over kwantumfysica je nieuwe inzichten verschaft, zodat je gemakkelijker gezondheid kunt creëren. Ik gun het je van harte.

De illusie van het leven:

Het doel is te weten hoe je met de illusie leven moet, en niet in de illusie. Je mag in de wereld zijn, maar je bent niet van de wereld.

Iemand op weg naar meesterschap weet dat illusies illusies zijn en beslist waarom ze er zijn en creëren dan bewust wat vervolgens binnen het zelf door de illusies zal ervaren worden. De meeste mensen doen dat onbewust.

Als je tegenover een ervaring staat is er een wijze waarmee jij je in de richting van meesterschap kunt begeven. Het begrip hoe de illusie in de wereld precies werkt.

1- Niets in mijn wereld is reëel

2- Alles heeft de betekenis die ik eraan geef

3- Ik ben die ik zeg te zijn en ik ervaar wat ik zeg dat het is.

De eerste stap is eigenlijk de moeilijkste stap omdat het betekent dat alles wat we zien en ervaren niet reëel is. Niets is in feite wat we ons voorstellen dat het is. Dat betekent niet dat het er niet is; het wil enkel zeggen dat het niet reëel is. Het houdt in dat het niet werkelijk dat is waar het op lijkt. Het is niet wat we aannemen dat het is.

De verklaring: ‘niets in mijn wereld is reëel’ is afkomstig van de kwantumfysica. Het is een wetenschappelijke vaststelling en geldt ook als spirituele en psychologische waarheid. het dieper besef van deze waarheid kan bijzonder genezend werken. Als je denkt dat de dingen die je in moeilijke periodes doormaakt reëel zijn, maak je ze ook echt reëel in de zin dat het effect heeft op je levenservaring.

Als je weet dat ze niet reëel zijn, dat je het effect van deze dingen eenvoudig zelf verzint en dat ze geen enkele kern of substantie hebben, dan ben je in staat om dat effect in één enkel moment te laten verdwijnen.

Dingen waartegen jij je verzet, zullen volharden en dingen die je onder ogen ziet gaan verdwijnen. Dit betekent dat ze ophouden te bestaan in hun illusionaire vorm. Dat is de reden dat ik al vele blogs hebt geschreven waarom je je niet hoeft te verzetten tegen het kwade. Door verzet geef je betekenis aan het kwade waardoor het effecten creëert binnen je ervaring.

Door werkelijk de realiteit te ontkennen van zaken die je overkomen maar waarvan je niet wilt dat ze plaatsvinden, zul je op zijn minst hun negatieve uitwerking doen verminderen. Dat is de kunst van het leven. Onze grote meester Jezus Christus heeft dit mooi verwoord met zijn uitspraak: ‘zoals je gelooft, zo zal het ook gebeuren’.

Het is belangrijk om op te merken dat we door het ontkennen van de ultieme werkelijkheid van alle dingen die we denken, zeggen en zien, deze realiteit niet noodzakelijk van ons wegduwen. Het gaat om het vernieuwen van de context van onze beleving van deze werkelijkheid.

We zorgen ervoor dat we kunnen opmerken dat alles wat we zien een illusie is. Dat is de enige weg om onszelf de macht te geven om enerzijds de illusie te laten voortbestaan of anderzijds de illusie te creëren dat ergens een einde aan komt. Zolang we denken dat de dingen die we ervaren reëel zijn, zullen we ons verbeelden dat we geen enkele macht hebben om hun effect op ons te veranderen. Zo zien veel mensen zichzelf als machteloos in het leven staan: we laten de ervaring gewoon over ons heen komen en ondergaan gelaten de gevolgen ervan.

In ons proces van individuele creatie is de ontkenning van de ultieme werkelijkheid van alles wat we zien een uiterst belangrijk hulpmiddel. Dit betekent dat we de fysieke wereld, zoals die zich aan ons voordoet, niet als de enige en definitieve werkelijkheid beschouwen. Door dit te doen, openen we de deur naar een breder spectrum van mogelijkheden en interpretaties, wat essentieel is voor creativiteit. Het stelt ons in staat om voorbij de grenzen van het waarneembare en het conventionele te denken, en stimuleert ons om nieuwe ideeën, concepten en realiteiten te verkennen en te creëren. Deze ontkenning bevrijdt ons van beperkende overtuigingen en maakt ruimte voor innovatieve en originele creaties.

Het inzicht dat alles de betekenis heeft die jij eraan geeft, is enorm bevrijdend en zorgt ervoor dat jij je ervaring onder controle hebt. Besef dat je niets verandert aan je uiterlijke werkelijkheid, maar bedenk dat het juist de ervaring is die we willen veranderen. Jij, en enkel jij alleen, beslist wat elk ding voor jou betekent. Jij en jij alleen kiest wat er wel en niet toe doet, wat goed en slecht is, wat in orde is en wat niet in orde is. Jij, en jij alleen, bepaalt of je positief of negatief op iets reageert. Dit besef zorgt ervoor dat je al je emoties onder beheersing krijgt.

Jij alleen beslist wat iets voor jou betekent en hoe je erop reageert! Dat heeft effect op je ervaring en creatieproces van je individualiteit.

Daarom is het belangrijk om altijd in het NU-moment te blijven. De kracht om in het moment te blijven is noodzakelijk om de illusie te doorzien. De meeste mensen reageren op basis van ervaringen, gevoelens, opvattingen en verlangens afkomstig uit het verleden, of op basis van toekomstige angsten, voorgevoelens, wensen of verlangens.

Alleen als je je verleden loslaat en je niet bemoeit met je toekomst, kun je oprecht ervaren wat hier en nu gebeurt, in de context van alleen maar dat: de werkelijke gebeurtenissen in het huidige moment, vrij van interpretaties uit het verleden en de toekomst. Op deze manier kun je het huidige moment interpreteren op elke manier die je wilt en zet je jouw individuele creatieproces voort.

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Van spiritualiteit naar esoterie binnen relaties: Niets is behalve jij. Wat je voor jezelf doet, doe je voor een ander, wat je voor een ander doet, doe je voor jezelf. ‘Voorwaar, Ik zeg U, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het met mij gedaan’ Het is belangrijk om deze esoterische waarheid binnen relaties toe te passen, want anders zal de relatie moeilijk zijn. Veel mensen hebben uit goedbedoelde handelingen vaak gedaan wat zij dachten dat het beste was voor de ander binnen hun relatie. Triest genoeg leverde dit meestal alleen een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • De oude leraar en de studentEen oude vrouw ontmoet een jonge vrouw die haar het volgende vraagt: "Herinnert U zich mij?" De oude vrouw antwoordt met nee. De jonge vrouw vertelt haar dat zij ooit haar leerlinge was. De oude vrouw vraagt: “Wat doe je nu in het leven?” "Ik ben lerares geworden" antwoordt de jonge vrouw. "Ah, hoe bijzonder, net als ik?" "Ja!" "In feite ben ik leraar geworden omdat u mij inspireerde om zoals u te zijn.” Nieuwsgierig vraagt de oude vrouw verder wanneer zij dat besloten heeft. De jonge vrouw vertelt haar het volgende verhaal: “Op een [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Jezelf als waardevol beschouwenDe aarde biedt ons het juiste gereedschap waarmee jij kunt weten en ervaren wie je werkelijk bent. Wie je bent, is wie jij schept om in relatie te staan met al het andere. Elk van ons heeft hier op aarde een taak uit te voeren dat vreugdevol is. De vreugde van het ‘zelf’ te scheppen en te kennen, ervan bewust te worden wat je wenst te zijn, het ontplooien van het zelf-bewustzijn.Individuele relaties zijn het belangrijkste element in dit proces, daarom vormen relaties altijd een heilig fundament. Zij hebben bijna niets met de ander te maken en [...]

    By Published On: 20/03/2024