Hooikoorts en allergieën

Hoe ontstaan allergieën en hooikoorts?

Hooikoorts is een allergie en een steeds terugkerend fenomeen, zolang men de psychologische oorzaak en de sporen niet oplost. In werkelijkheid zijn allergieën altijd gebaseerd op sporen, waarbij het onderbewuste ‘alarm’ roept. Sporen ontstaan op het moment van een shock of trauma en het onderbewustzijn slaat alle begeleidende elementen van deze shock of dit trauma op. Dat gebeurt in de ‘alarmsignalen’ van het langetermijngeheugen. Het onderbewustzijn roept deze alarmsignalen op als we met deze sporen opnieuw in contact komen en we zijn ons hier niet van bewust.

Begeleidende omstandigheden kun je het beste vertalen naar alle zintuiglijke indrukken of waarnemingen die tijdens en rond het conflict of trauma zijn waargenomen. Ook dit gebeurt veelal totaal onbewust. Bij hooikoorts gaat het voornamelijk over pollen van grassen, bloemen of bomen zoals bv. de berk, schimmelsporen in de lucht, parfum of stof. Andere zaken zijn bepaalde muziek, weersomstandigheden, specifieke stemmen of geuren, voedingsmiddelen, enz.

Dit gebeurt vaak bij mensen die net een intoxicatieschok hebben gehad zoals bv. chemo. Het voedsel dat de patiënt heeft gekregen terwijl deze nog misselijk was, wordt dan als een spoor of allergie opgeslagen tegen deze voedingsmiddelen. Sporen kunnen eveneens ontstaan door lichamelijke ervaringen zoals honger, koude, hitte, een volle maag, nat haar, koude handen enz. De perceptie die gevormd wordt door de shock of het trauma is steeds subjectief.

Een kind kan bv. verschillende indrukken verzamelen over bepaalde gebeurtenissen. Is het eerste contact met water positief, dan zal dit ervoor zorgen dat het kind zich steeds goed voelt in water in zijn latere leven. Is er tijdens het eerste contact met water een negatieve indruk ontstaan zoals ‘bijna verdrinken’, wat ook bij mij in de vroege kindertijd is gebeurd, dan ontstaat er een grote angst voor water en wordt water een spoor. Dat kan ertoe leiden dat je nooit leert zwemmen of leuke dingen doet in het water omdat je bang bent van water. Word je toch geconfronteerd met water, dan kan er een vloeistofconflict ontstaan, dat op het nierbasisweefsel neerslaat met necrose tot gevolg en het gevoel ‘het water niet kunnen afvoeren’ wordt opgenomen in het onderbewustzijn. Zo wordt het spoor ‘water’ ook opgeslagen in het onderbewuste. Naarmate ik opgroeide herinnerde ik mij dit gevoel van ‘bijna verdrinken’ niet echt bewust meer, maar het onderbewuste herinnert zich dit wel nog, waardoor ik stress en een verhoogde hartslag krijg bij het zien van zwembaden en rivieren. Dit heb ik ondertussen wel opgelost.

Zodra je later tijdens je leven met een gelijkaardige zintuiglijke indruk in contact komt, die ooit met deze shock of dit trauma werd gecorreleerd door het onderbewuste, zal er een waarschuwingssignaal uit de database van het onderbewuste geactiveerd worden. In de trend van: ‘Conflict LXQ – speciaalprogramma onmiddellijk starten’. Via dit spoor herinnert het onderbewuste zich het causale conflict of trauma en wordt het zinvol om een biologisch speciaalprogramma op te starten. De meeste conflicten en trauma’s verzamelen we tijdens onze kinderjaren en een groot deel zijn we op bewust niveau gewoon vergeten. Uiteindelijk beïnvloeden deze trauma’s en schokken ons karakter en zijn ze de causale oorzaak van verschillende allergieën en/of hooikoorts.

Sporen veroorzaken opnieuw het conflict in het onderbewuste. Sporen of recidieven vormen de basis van hooikoorts en andere allergieën.

Een voorbeeld van een schimmelallergie uit het archief van Dr. Hamer:

Een student woont een jaar lang in een vakantiehuisje. Het huisje is moeilijk te verwarmen en één muur is deels door schimmel overgroeid. Op een dag heeft de student hevige ruzie met zijn vriend in dit huisje. De student lijdt aan een stinkconflict in de trend van ‘ik heb mijn neus vol van deze kerel’. Als spoor zet zich vast: schimmelsporen in vochtige ruimtes. Sindsdien is deze student allergisch aan schimmels en vochtige ruimtes.

Andere voorbeelden uit het Archief van Dr. Hamer:

Een 66-jarige man lijdt al 34 jaar aan extreme pollenallergie waarbij het neusslijmvlies, het reukslijmvlies en het oogslijmvlies betrokken zijn. Deze allergie komt telkens in de maand mei op gang en kan alleen door regelmatige cortisone injecties onder controle gehouden worden. Ongeveer 40 jaar geleden wilde de man heel graag een kind samen met zijn vrouw. Maar het lot besliste anders en het kwam tot een vroeggeboorte, waarbij het kind stierf. Vijf jaar later beloofde de gynaecoloog waarmee ze toen samenwerkten, dat hij er alles aan zou doen om de geboorte te doen slagen. Wanneer de vrouw opnieuw zwanger is, moet ze vanaf de derde maand rust nemen. Na 6,5 maand komt het op 15 mei opnieuw tot een vroeggeboorte. Hierbij ontstaat een stinkconflict, waarbij het neusslijmvlies en reukslijmvlies getroffen zijn. De vroeggeboorte leidt tot het ‘niet kunnen opnemen’ en een visueel scheidingsconflict, waarbij het oogbindvlies is getroffen. Pollen zetten zich als sporen vast in het onderbewustzijn van de man. Het kindje weegt amper 1,5 kg en wordt in de couveuse gelegd. De arts was niet zeker of de baby het transport zou overleven. De zoon is nu 35 jaar en lijdt aan dezelfde pollenallergie als zijn vader, vermoedelijk veroorzaakt door het geboortetrauma. Björn Eybl

 

Het biologisch conflict met betrekking op het neusslijmvlies

Het conflict met het neusslijmvlies gaat over een geurconflict of geurbrok. Soms is ook het oogbindvlies erbij betrokken. Visueel niet willen zien en tranende ogen leidt tot hooikoorts. Als men naar de dierenwereld kijkt, zie je dat dit conflict opgeroepen wordt door de geur van een naderend roofdier of giftige dampen. Dit programma is ook bij de mens aanwezig en dit vertaalt zich in geurproblemen of een potentiële bedreiging. Als we een concurrent of tegenstander op het werk, de school, in een relatie of thuis ‘ruiken’, kan dit door het onderbewustzijn als een potentiële bedreiging gezien worden. Het kan ook gaan om een stinkconflict, zeker als een specifieke geur of toevallig voorbijvliegende ‘pollen’ geassocieerd worden met gevaar. Het onbewuste kan dit niet nuanceren en zal nieuwe ervaringen of gewaarwordingen koppelen aan oude trauma’s of schokken. Daarom kan blootstelling aan sigarettenrook een conflict veroorzaken als je echt overtuigd bent dat sigaretten longkanker veroorzaken.

Het onderbewustzijn is niet in staat om het stinkconflict te onderscheiden van overdrachtelijke emotionele zaken zoals ‘de neus ervan vol hebben’, ‘dit stinkt’, ‘ik heb er genoeg van’. Iemand die vervelend is kan bij de ander een stinkconflict veroorzaken, denk maar aan de uitspraak ‘daar zit er een luchtje aan’. Als er dan ‘toevallig’ pollen bijkomen, zetten deze pollen zich als sporen vast in het onderbewustzijn. Een stinkconflict treft steeds de beide kanten. Als enkel de linker- of rechterneusholte is aangetast kan men de lateraliteit gebruiken om sneller het conflict en de sporen te traceren.

Noot: één conflict kan meerdere zinvolle biologische speciaalprogramma’s opstarten. Een bijkomende oogbindvliesontsteking wijst op een visueel scheidingsconflict. Een gezwollen keel wijst op een brokconflict of ‘iets niet willen slikken’. Vernauwde bronchiën wijzen op een territorium- of schrikangstconflict. Typerend voor deze conflicten is onverwachte stress op het werk, op school of gewoon thuis.

Conflict Actieve fase:

Het neusslijmvlies gaat ulcereren (er is afname in weefsel) evenredig aan de mate en duur van het conflict. Door dit weefselverlies gaan de neusdoorgangen zich verwijden. Het biologische doel hierachter is om de reukzin te verbeteren. Om te overleven in de natuur is het bij dieren essentieel om roofdieren of andere potentiële gevaren beter te kunnen ruiken. Tijdens de conflictactieve fase ervaart men eerder een droge neus, door het verlies van slijmproducerend weefsel en dit weefsel gaat ook niet bloeden.

De duur van de conflictactieve fase gaat van enkele seconden tot meerdere dagen. Meestal wordt de conflictactiviteit even gestart en duurt de genezingsfase langer. Door recidieven blijft het conflict hangen, waardoor er korsten gevormd worden.

De helingsfase

De helingsfase bestaat uit drie fasen. De eerste fase van de heling kenmerkt zich door weefseltoename in het zwerende gedeelte. Er ontstaat een verstopte neus als gevolg van de zwelling van het neusslijmvlies. Deze zwelling kan vermindering van de geur en smaak veroorzaken (anosmie gerelateerd aan de reukzenuwen). Nadien ontstaat er nasale afscheiding om al het afval van het herstelproces, zoals toxische stoffen en dode microben, te elimineren. Slijmvorming is een basaal mechanisme van het lichaam om zich te kunnen ontdoen van schadelijke stoffen. Door een oedeem in de hersenen kan er hoofdpijn ontstaan. De genezingsfase gaat gepaard met een warmteproductie om de bacteriën te activeren, die nodig zijn voor het herstel van het neusslijmvlies. Deze warmte ervaren we als koorts of ontsteking, en gaat gepaard met vermoeidheid. Het autonome zenuwstelsel bevindt zich in de ‘warme herstelfase’ waarin de nachtfunctie verder doorloopt gedurende de dag. Dit verklaart de vermoeidheid die bij vele genezingsprocessen voorkomt.

Na deze eerste fase kom je geleidelijk aan in een fase waarin de symptomen zeer intens worden. Je voelt je echt beroerd door intens zweten afgewisseld met koude rillingen. Hevige niesbuien met soms neusbloedingen, zijn signalen van deze intense fase die ook de epileptoïde crisis genoemd wordt. Bewustzijnsstoornissen, absence, ontregelde bloedcirculatie en duizeligheid kunnen tijdens deze intense fase voorkomen afhankelijk van de intensiteit van de conflictactieve fase. Door overmatig gebruik van glucose door het hersenweefsel kan er een lage bloedsuiker ontstaan. De helingsfase van het neusslijmvlies presenteert zich als een verkoudheid en de symptomen worden bepaald door de intensiteit en duur van het conflict. In de laatste fase merken we dat de symptomen verminderen en dat het elke dag beter gaat.

Als de verstopte neus gepaard gaat met tranende ogen wordt de allergie ‘hooikoorts’ genoemd. In termen van de Germaanse geneeskunde geeft deze combinatie van symptomen aan dat de helingsfase van een geur- of stinkconflict tegelijkertijd loopt met de helingsfase van een visueel scheidingsconflict ‘ik wil dit niet zien’. Hooikoorts is dus in feite een helingsfase. Deze helingsfase bij hooikoorts wordt veelal onderbroken door waargenomen sporen en houdt aan zolang het pollenseizoen duurt. Dit evolueert dan naar een allergische verkoudheid zolang de sporen aanwezig zijn. Steeds terugkerende of chronische vermoeidheidsverschijnselen worden gereactiveerd door de sporen. Het spoor bij hooikoorts is de geur afkomstig van parfum, voedsel, sigaretten enz., of van pollen die afkomstig zijn van bloemen, grassen en bomen. Bij allergieën gaat het over smaken (melk, noten, kruiden), huidschilfers van huisdieren (kattenhaar), stuifmeel, regen, hitte, wind enz. Verkoudheidsverschijnselen zelf kunnen ook een spoor vormen: ‘er is gevaar dat er stuifmeel in de lucht hangt of er is de dreiging van het allergieseizoen dat nadert’. Dit resulteert in verkoudheidssymptomen die zich elk jaar herhalen nog voor er pollen in de lucht hangen.

Twee voorbeelden van hooikoorts

De causale oorzaak van hooikoorts kan dus van alles zijn en gebeurt snel en automatisch, zonder enige gedachte. Een klein meisje dat haar vader erg mist omdat hij vaak op zakenreis is, registreert graspollen. Het onderbewustzijn kan de lange afwezigheid van haar vader niet begrijpen en slaat de graspollen op als een begeleidende omstandigheid van een groot gevaar, ‘mijn vader verliezen’. Het neusslijmvlies komt in stressmodus waardoor er veel weefselafname is, om zo maximaal te kunnen waarnemen. Dat is gewoon het onderbewustzijn dat automatisch reageert, je hebt er zelfs geen bewuste gedachtegang over. Maar dit gevoel van ‘mijn vader verliezen’ is in feite vals alarm, want papa is alweer thuis. Het meisje komt onmiddellijk in de helingsfase. Tijdens de eerste helingsfase zwellen de slijmvliezen van de neus op door extra vocht, met een verstopte neus tot gevolg. Dit vocht heeft als functie het activeren van bacteriën die nodig zijn voor het herstel van het neusslijmvlies. Tijdens de epileptoïde crisis kunnen hevige spastische niesbuien ontstaan. In de laatste fase wordt het vocht uitgedreven en zien we het waterige slijm uit de neus lopen. Maar dan ruikt de neus weer graspollen, waardoor het hele verhaal opnieuw begint….

Zelf heb ik een jonge vrouw geholpen die elk jaar in juni last had van hooikoorts door bloeiende bomen. De hooikoorts was begonnen tijdens haar kindertijd toen de leraar haar in juni had gebuisd op haar examen. Ze had heel erg haar best gedaan, maar ze had ook andere problemen met deze leraar, die haar niet graag mocht en moeite had om ‘op haar gezicht te kijken’. Heel haar vakantie was verpest. Toen ze buiten liep was het mooi en zonnig weer en de boompollen vlogen in het rond. Deze pollen hebben zich vastgezet als spoor in haar onderbewustzijn tijdens het conflict met haar leraar. Elk jaar rond hetzelfde tijdstip wanneer deze bomen gaan bloeien en pollen afgeven, werd dit door het onderbewustzijn gezien als gevaar en werd het gevoel ‘het verpesten van haar vakantie door de leraar’ terug opgeroepen. Door dit inzicht is de jonge vrouw uiteindelijk van haar hooikoorts afgeraakt. EFT of ‘Emotional Freedom Techniques’ is enorm waardevol om van allergieën en hooikoorts af te komen, eens je de causale oorzaak hebt begrepen.

Hooikoorts is de helingsfase van een geurconflict gekoppeld aan een scheidingsconflict. Dit visueel scheidingsconflict op het bindvlies van het oog heeft te maken met het gevoel van ‘iets niet willen zien’ of ‘iemand uit het oog verliezen’ of ‘oogcontact verliezen’.

Wat kan je doen?

Allergieën geven aan dat het lichaam de productie van histamine heeft verhoogd. Deze neurotransmitter geeft een pijnsignaal en is verantwoordelijk voor de waterverdeling in het lichaam en het stimuleren van ontstekingsprocessen waarbij het lichaam zijn weefsels kan herstellen. Dit houdt in dat een lichaam dat goed gehydrateerd is, of voorzien is van voldoende water, beter schadelijke stoffen kan elimineren. Dan hoeft het lichaam minder histamine te produceren. Het kan geen kwaad om bij een allergie of hooikoortsaanval eerst enkele glazen proper water te drinken.

Noten kunnen door het onderbewustzijn snel als een spoor opgeslagen worden. Leg daarom de noten eventjes in kokend water, dat vergemakkelijkt het pellen. De pellen van noten bevatten namelijk veel schadelijke zuren en enzymremmers.

Het bijhouden van een voedingsdagboek kan helpen om allergenen op te sporen. De meeste allergische reacties worden veroorzaakt door voedsel zoals melk (lactose), eieren, pinda’s, sommige noten (cashew), sommige vissoorten, schelpdieren, soja en veredelde tarwe (gluten). Ergens is het normaal dat het lichaam zich verdedigt tegen deze potentiële schadelijke voedingssoorten. Met uitzondering van noten en tarwe waren ze eigenlijk nooit bedoeld voor menselijke consumptie. Vooral soja bevat giftige enzymremmers waardoor de soja-eiwitten moeilijk verteerbaar zijn voor de mens. Dit geldt ook voor pinda’s en andere peulvruchten. Door ze een nacht in weekwater te laten staan, lossen de schadelijke enzymremmers op. Goed naspoelen is de boodschap.

Door het verkorte bakproces van brood en het gebruik van gist, zijn veel mensen extra gevoelig geworden voor gluten. Het bakproces voor desembrood duurt veel langer, waarbij de schadelijke antistoffen in granen (vooral tarwe) vernietigd worden en deze beter verteerbaar worden voor de mens.

Emotional Freedom Techniques (EFT) en bioresonantie zijn beide waardevol om van je allergie af te geraken. Zoek even op internet naar een goede therapeut. Onthoud dat de meeste allergieën dus ook een emotionele component hebben. Sowieso moet het conflict en zijn sporen zo goed mogelijk gevonden en opgelost worden.

De test met de tong

Om uit te testen of een bepaald soort voedingsmiddel een allergische reactie zou kunnen uitlokken, kun je de polsslag opnemen gedurende een minuut. Plaats dan een stukje van het voedsel onder je tong, doe je mond dicht en neem opnieuw je polsslag gedurende een minuut. Als de polsslag gestegen is, is dit een indicatie dat je allergisch zou kunnen zijn voor dat voedsel.

Bijenwas

Kaarsen van bijenwas hebben een verbazend genezend effect op de ademhalingswegen. Dit in tegenstelling tot paraffinekaarsen die afkomstig zijn van bezinksel op de bodem van ruwe vaten olie. Door alleen maar een kaars van bijenwas aan te steken, kunnen mensen met allergieën (en sinusproblemen) een verbetering van hun klachten ervaren. De ademhaling wordt gemakkelijker en je kan beter slapen. De verklaring kan gezocht worden in het feit dat bijenwas negatieve ionen verspreidt. Negatieve ionen zijn natuurlijke stofzuigers en reinigen de lucht van stoffen waar mensen gevoelig voor zijn. Let wel dat je kaarsen van 100% bijenwas aanschaft. Deze zijn weliswaar duurder, maar branden langer. Als je bijenwas brandt, ruik je een frisse geur en ontstaat er bijna geen rook.

Dank aan Arjen lievers en Björn Eybl, aangevuld met eigen ervaring, Ayurveda, Germaanse geneeskunde, Andreas Moritz

 

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Meningitis en encefalitisMeningitis is een ontsteking van het hersenvocht en de membranen rond de hersenen en het ruggenmerg. Encephalitis is een ontsteking van de hersenen. De reguliere medische wetenschap stelt dat meningitis en encephalitis wordt veroorzaakt door een infectie met TBE-virussen, die door teken worden overgedragen (de ziekte van Lyme), of door bacteriële infecties, voornamelijk meningokokken of pneumokokken. Deze ziekteverwekkers bereiken de hersenen en het ruggenmerg via de bloedbaan. Dit is de gangbare uitleg van meningitis volgens de reguliere wetenschap.Wat zegt de Germaanse geneeskunde?De gangbare uitleg uit de reguliere wetenschap is zeer twijfelachtig, omdat de bloed-hersenbarrière, die het circulerende bloed [...]

    By Published On: 24/07/2024
  • Pancreaskanker of alvleesklierkanker De pancreas of alvleesklier is een langwerpig orgaan dat zich achter de maag bevindt, met de kop in de kromming van de twaalfvingerige darm en de staart tegen de milt. De pancreas produceert verteringsenzymen en scheidt deze uit via de pancreaskanalen. De pancreas is een gemengde klier met zowel een endocriene functie voor de koolhydraatstofwisseling (insuline en glucagon) als een exocriene functie voor de spijsvertering. De alvleesklier produceert ongeveer 1,5 tot 3 liter verteringssap per dag. Goed en veel kauwen stimuleert de productie van verteringssappen in de pancreas. Het endodermale klierweefsel dat verteringssappen produceert, bestaat uit [...]

    By Published On: 30/06/2024
  • Cataract of grauwe staar Het oog is het meest complexe orgaan van het lichaam. In dit kleine orgaan bevinden zich drie kiembladen: het endoderm, het nieuwe mesoderm en het ectoderm. Deze drie structuren dienen slechts één doel: kijken en zien. Dr. Hamer heeft veel ontdekt over het oog en dankzij zijn onderzoek kunnen we vele oogaandoeningen beter begrijpen. Emotioneel actieve conflicten spelen zich af in het binnenste gebied van het oog. Volgens de reguliere geneeskunde takelen eiwitten in het oog af, waardoor de transparantie van de ooglens langzaam afneemt. Hierdoor krijg je wazig zicht, wat het scherp zien belemmert. [...]

    By Published On: 10/06/2024