• Autistische constellatie en ADHD Het is frustrerend voor de moeder die begrijpt waarom je kind een bepaald gedrag vertoont, en dat het lastig is als je geen oplossing kunt vinden en geen steun krijgt uit de omgeving. De intuïtie van de moeder is het beste middel om vast te stellen of haar kind ADHD of autisme heeft. De band tussen moeder en kind is een spirituele band. Er wordt veel verteld over ADHD, het gaat dikwijls over twee soorten ADHD, de eerste heeft te maken met onoplettendheid, dromerigheid en wordt in verband gebracht met ADD. Deze vorm komt vaker voor [...]

    By Published On: 13/02/2024