• Bijnieruitputting of hypoadrenia De rol van je bijnieren in het dagelijkse leven (Ayurveda) Bijnieruitputting bestaat eigenlijk niet, het is een onderfunctie van de bijnieren waardoor men minder energie heeft. De bijnieren zijn een onderdeel van het endocriene systeem, dat instaat voor onze hormoonhuishouding. De bijnieren werken samen met de klieren in de hersenen zoals de hypothalamus, hippocampus, epifyse en hypofyse, en ook andere hormoonproducerende organen zoals de schildklier, de alvleesklier, de zwezerik, de voortplantingsorganen enzovoort. De bijnieren spelen een belangrijke rol in het gronden en omgaan met stress en emoties. Ze zorgen voor levensenergie en de algemene gezondheid. Ze zorgen [...]

    By Published On: 12/02/2024