Bijnieruitputting of hypoadrenia

De rol van je bijnieren in het dagelijkse leven (Ayurveda)

Bijnieruitputting bestaat eigenlijk niet, het is een onderfunctie van de bijnieren waardoor men minder energie heeft.

De bijnieren zijn een onderdeel van het endocriene systeem, dat instaat voor onze hormoonhuishouding. De bijnieren werken samen met de klieren in de hersenen zoals de hypothalamus, hippocampus, epifyse en hypofyse, en ook andere hormoonproducerende organen zoals de schildklier, de alvleesklier, de zwezerik, de voortplantingsorganen enzovoort.

De bijnieren spelen een belangrijke rol in het gronden en omgaan met stress en emoties. Ze zorgen voor levensenergie en de algemene gezondheid. Ze zorgen voor een gezonde assertiviteit en energie om je bewustzijn van je missie en visie tot uitdrukking te brengen.

De bijnieren hebben een grote invloed op onze manier van denken en voelen. De bijnieren spelen een grote rol bij de zelfbeschermende functies van het lichaam. Hun invloed op ons is enorm, ondanks dat ze niet groter zijn dan een okkernoot met het gewicht van een volgroeide druif.

Het weefsel van de bijnieren luistert steeds naar jouw interne dialoog, met andere woorden jouw innerlijk wereldbeeld, hoe jij jezelf en de wereld beschouwt en ervaart. Dat is sowieso uiterst subjectief en niet te meten. De bijnieren zorgen voor energie die je nodig hebt om te reageren op wat je overkomt.

Teveel stress, vervuiling van het lichaam, industrieel bewerkte voeding, medicijnen, biologische conflicten en negatieve emoties zorgen dat de bijnieren uitgeput raken. De bijnieren houden de interne fysiologische processen in het lichaam in evenwicht (homeostase). Verder scheiden de bijnieren hormonen uit met een antioxidante werking en ontstekingsremmende eigenschappen.

Spierkracht en uithouding worden door bijnierhormonen direct beïnvloed. De werking van onze spijsvertering, de werking van ieder weefsel, ieder orgaan en iedere klier in je lichaam, jouw mindset en de wijze waarop je denkt, hoe je jezelf voelt, zijn allemaal factoren die samenhangen met de werking van deze twee kleine onmisbare orgaantjes bovenop de nieren.

Je kunt niet leven zonder de bijnierhormonen, je gezondheid hangt af van je bijnieren. Jouw levensstijl, emotionele toestand en voeding zijn bepalende factoren om je bijnieren gezond te houden. Wees bewust dat de kracht en energie voor je bijnieren uiteindelijk afkomstig is uit de voeding die je dagelijks consumeert. Dat maakt de factor voeding cruciaal in het herstellen van bijnieruitputting.

Het lichaam heeft een mechanisme om ziekte te creëren en een mechanisme om ziekte te genezen, beide worden door de bijnieren gestuurd. Het is cruciaal om op chronische ziekten te reageren en de algemene gezondheid een boost te geven, maar daarvoor hebben je bijnieren krachtvoeding nodig. Dit samenhangend met een goede ontgiftingsmethode.

Gifstoffen, stress, biologische conflicten en intoxicatie zijn de grootste boosdoeners bij bijnieruitputting.

Wat is bijnieruitputting?

Hypoadrenia, als de bijnieren het af laten weten

Bijnieruitputting is een vermindering van lichamelijke energie en het vermogen van de bijnieren om hun normale functies uit te oefenen. Het belangrijkste signaal is de aanhoudende vermoeidheid gepaard met lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld verzwakte spijsverteringen en een verminderde productie van schildklierhormonen. Stress is een voorname oorzaak en het niet oplossen van biologische conflicten.

De stress bouwt zich op in het lichaam en kan in intensiteit toenemen. Dit geldt voor zowel lichamelijke stress, emotionele stress, mentale stress en stress uit de omgeving. Het vermogen van het lichaam om adequaat te reageren op stress vermindert en je voelt je energiepeil naar beneden gaan. Dan zijn je bijnieren vermoeid en uitgeput.

Bijna altijd speelt de stressfactor een grote rol bij bijnieruitputting. Het is belangrijk te weten dat jouw bijnieren steeds op dezelfde manier reageren, ongeacht welke vorm van stress je ervaart. Bijnieruitputting is iedere vermindering (niet falen!) van het vermogen van de bijnieren om voldoende hormonen van goede kwaliteit aan te maken.

De ‘energie’ is op. De bijnieren blijven nog functioneren maar zijn niet meer in staat om alle fysiologische processen van het lichaam maximaal te behouden. Net genoeg zodat je kunt overleven.

Normaal functionerende bijnieren scheiden steeds uiterst accuraat gebalanceerde steroïde hormonen uit die de homeostase van het lichaam besturen en in evenwicht houden. Daarmee bedoel ik alle fysiologische processen in verband met de algemene gezondheid, hormoonhuishouding, spijsvertering, metabolisme, bloedsuikerwaarden, cholesterolwaarden en bloeddruk.

Bijnieren zijn bedoeld om sterk te reageren op veranderingen in je fysieke, emotionele en psychologische omgeving. Overstimulatie van de bijnieren verstoort de nauwkeurige balans en zorgt ervoor dat de productie van de regulerende hormonen afneemt.

Veel stressoorzaken hebben een cumulatief nadelig effect op de bijnieren. Het belangrijkste symptoom van bijnieruitputting is aanhoudende vermoeidheid.

De bijnieren zitten boven de nieren net achter het hart

Vaak begint bijnieruitputting wanneer stress van welke bron dan ook het vermogen van het lichaam om er mee om te gaan ver overschrijdt. Stress kan in intensiteit toenemen door lichamelijke, emotionele en mentale overbelasting waardoor de bijnieren vermoeid worden en niet meer adequaat kunnen reageren op stress.

In feite erkent de moderne geneeskunde bijnieruitputting niet als een duidelijke ziekte en wordt er ook maar weinig aandacht aan gegeven. Als de bijnieruitputting erger wordt, krijg je blauwachtige tinten op bepaalde gebieden van de huid, af en toe onverklaarbare diarree, uitdrogingsverschijnselen en neiging tot flauwvallen.

Mensen met bijnieruitputting hebben natuurlijk de neiging om stimulerende middelen te gebruiken, maar deze hebben een negatieve impact op de bijnieren en verergeren de bijnieruitputting.

In het bijniermerg dat van endodermale afkomst is, worden de stresshormonen dopamine, noradrenaline en adrenaline aangemaakt. De bijnierschors behoort tot het nieuw mesodermale kiemblad en worden voornamelijk cortisol, aldosteron en de seksuele hormonen geproduceerd.

Het conflict dat het bijniermerg betreft gaat over te veel stress. Het conflict dat de bijnierschors betreft gaat over de verkeerde keuze, weg te hebben genomen.

Andere oorzaken van bijnieruitputting

Bijnieruitputting kent zeer veel verschillende oorzaken die een cumulatief effect hebben. Iedereen kan getroffen worden door bijnieruitputting, ook kinderen – zeker als hun ouders bijnieruitputting hebben.

 • Chronische ziekte of herhaalde aandoeningen zoals bronchitis of longontsteking, langdurige situaties waardoor jij je hulpeloos of gevangen voelt.
 • Intoxicatie van je lichaam is een factor dat bijnieruitputting in de hand werkt.
 • Onstuimig gedrag zoals vechten, competitie en concurrentie, te grote fysieke inspanningen, deadlines, putten de bijnieren langzaam maar zeker uit.
 • Ruzies, conflicten, ongelukkige relaties, stress in je huwelijk gaan je geestelijk uitputten. Emotionele stress.
 • Financiële problemen, schulden en armoede.
 • Ongewilde werkloosheid zijn sterke risicofactoren. Eveneens een bore-out, ondergewaardeerd worden, nergens aan een baan geraken, afgekeurd worden, hebben een uitputtend effect op je bijnieren. Jezelf overbodig voelen of dingen doen die ondermaats liggen aan jouw kwaliteiten, gebrek aan uitdagingen enzovoort.
 • Verkeerd gebruik van de zintuigen zoals geweld op de televisie, slecht nieuws, straatlawaai e.a. verstoren eveneens de werking van de bijnieren.
 • Verkeerde inschatting van je fysieke grenzen.
 • Gebrek aan contact met je eigen lichaam door teveel ‘opgefokt leven’ en oppervlakkige ademhaling verstoren de werking van de bijnieren.
 • De bijnieren raken ook uitgeput door onderdrukking van de natuurlijke noden zoals toiletgebruik, doorlaten van winden, geeuwen e.a.
 • Ook psychologische stress zoals werkdruk, files, de hectische dolgedraaide maatschappij waarin wij leven.
 • Dood van je levenspartner.
 • Jouw eigen gedachte over hoe je je voelt over je lichaam heeft impact op de bijnieren, wees positief over je lichaam.
 • Het vasthouden van negatieve emoties, zorgen, angst, leed, jaloersheid, woede e.a. Het is verspilling van mentale energie.
 • Ongezonde levensstijl, te weinig slaap en rust, de dagelijkse routine niet respecteren.De dikke darm werkt niet goed, onvoldoende opname van de voedingsstoffen.
 • Alle dagen meer drinken dan dat je lichaam dit nodig heeft – het foute advies van twee tot drie liter per dag – zorgt voor zout- en mineralenverlies. Je hebt zout en mineralen nodig voor een goede werking van de bijnieren.
 • Onregelmatig eten, slechte voeding – geïndustrialiseerde voeding -, inname voeding met verminderde kwaliteit – oud of bedorven -, teveel eten, slechte bereidingswijze, verkeerd tijdstip van eten en slechte voedingsgewoonten.
 • Geraffineerde suikers en zetmelen putten de bijnieren uit.
 • Industrieel bewerkte vetten en oliën zijn giftig voor de bijnieren.
 • Cafeïne houdende dranken.
 • Gebrek aan juiste lichaamsbeweging of juist te veel sport doen.
 • Gebrek aan ontspanning

In onze hectische maatschappij zien we vaak een combinatie van bovenstaande oorzaken. Mensen grijpen gemakkelijk naar fastfood, geraffineerde suikers en koffie dat voor een energieboost zorgt en proberen stress te verminderen door alcohol, roken en drugs.

Dat is echter een neerwaartse spiraal die de bijnieren in snel tempo doet uitputten. Veel stress in korte tijd kan dus je bijnieren overbelasten. Stress vergt enorme hoeveelheden adrenaline.

Een veelvoorkomend voorbeeld is de geboorte van een kind. Hetgeen een blijde verwachting is kan omslaan naar angst. Verschillende factoren kunnen leiden tot bijnieruitputting. Sommige symptomen zijn echt het gevolg van bijnieruitputting: bijvoorbeeld postnatale vermoeidheid en depressie die ontstaan na het geboorteproces.

De bijnieren stoppen abrupt met de productie van de juiste hoeveelheden juiste hormonen op het juiste moment zodat de moeder sterk, gelukkig en energiek blijft. Zo zware uitputting op de bijnieren is te vergelijken met een zenuwinzinking.

Uitgeputte bijnieren kunnen niet meer de juiste hoeveelheid hormonen meer produceren die bij een bepaalde situatie passen, altijd te weinig of te veel

Wat gebeurt er als de bijnieren onvoldoende werken?

Bijnieruitputting is een verzameling van symptomen en signalen. Je energiepeil gaat gewoon naar beneden, ook mentaal krijg je het steeds lastiger. Je fysieke en mentale conditie gaat achteruit, op het eerste gezicht ziet een buitenstaander dit niet, maar innerlijk voel je dit.

Te weinig als je ze nodig hebt, teveel als je ze niet nodig hebt. Teveel adrenaline zorgt ervoor dat de dopamine reserves in de hersenen uitgeput raken. Teveel cortisol zorgt ervoor dat je hart harder moet werken om de ongebruikelijke bloedsuikerspiegels en cortisolspiegels te reguleren.

Daarbij kan het zenuwweefsel en het hersenweefsel uit balans komen. De pancreas moet soms overuren presteren en kan ontsteken ter compensatie van bijnieren die niet goed werken. Overgewicht is een cofactor van bijnieruitputting en uitputting van de pancreas en de schildklier.

Wanneer door stress plotseling een hoge concentratie cortisol door je lichaam stroomt gaat de cortisol de reserves glycogeen of lichaamssuiker, glucose en ijzer in de lever metaboliseren, waardoor je lever gedwongen wordt harder te werken om meer van deze stoffen te produceren.

Nadat de adrenaline al je energie heeft doen verliezen trachten de bijnieren dit terug te winnen door extra productie van cortisol. Als de bijnieren onvoldoende hun werk doen, heet dat hypoadrenia. Er zijn veel gradaties, bij de meest ernstige variant van bijnieruitputting kan iemand zelfs veel moeite hebben om meer dan een paar uur per dag op te zijn! Hierbij kunnen we spreken van de ziekte van Addison.

Bijnieruitputting kun je herkennen aan tal van symptomen:

 • Vaak onregelmatige en abnormale bloedsuikerniveaus. (Hypoglykemie).
 • Verzwakte gezondheid. Snel last van luchtwegaandoeningen.
 • Tekort aan schildklierhormonen.
 • Problemen met de menopauze. Premenstruele spanningen.
 • Insulineresistentie en ontwikkelen van diabetes type 2.
 • Depressie, burn-out en bore-out en algemeen gebrek aan concentratie.
 • Totaal uitputtingsgevoel en gemakkelijk gestrest. Moe zonder reden.
 • Vermindering libido, geen zin in seks.
 • Toenemende ontstekingsreacties in het lichaam.
 • Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en fibromyalgie.
 • Vermindering van onze geestelijke veerkracht.
 • Niet kunnen voldoen aan de eisen van het dagelijkse leven.
 • Groep van niet specifieke symptomen van onwel zijn en net niet ziek zijn.
 • Toenemen van angsten, onzekerheid, verwarring en twijfel.
 • Slaapproblemen, moeite om ‘s morgens op te staan.
 • Sneller gefrustreerd en minder tolerantie.
 • Spier- en botverlies, spierzwakte.
 • Gebrek aan empathie, ambitie. Onvermogen te concentreren en verlies herinnering.
 • Neiging tot apathie en verslaving. Geen plezier meer in het leven.
 • Veelvuldig gebruik van stimulerende middelen. Koffie om wakker te worden.
 • Bepaalde gebieden van de huid wordt grauwer en blauwachtig van teint.
 • Neiging tot flauwvallen.
 • Onverklaarbare diarree en andere spijsverteringsproblemen.
 • Gevoel van uitdroging.
 • Stoornissen in balans, vochtgehalte en elektrolyten bloed.
 • Grote drang naar zoet en hartige, soms vette snacks.
 • Geen emoties kunnen verwerken en daarin vast komen te zitten.
 • Verlies van cognitieve vermogens en slechter geheugen.
 • Zwaarlijvigheid en obesitas.

Het grootste symptoom is de grote vermoeidheid, dikwijls wisselend gedurende de dag. Er is een hang naar lang slapen, pas na 10 uur een beetje energie. Dan weer sterk vermoeid in de namiddag gevolgd door iets meer energie in de vroege avond dat weer gevolgd wordt door een dip.

Echter als je niet op tijd gaat slapen, riskeer je dat je rond 23.00 uur ‘s avonds juist een energie opstoot krijgt dat je nachtrust ernstig zal verstoren. Je dient voor 22.00 uur te gaan slapen zodat je lichaam tijdens de eerste diepe slaap deze extra energie kan gebruiken om de impressies van de dag te verwerken, te ontgiften en weefsels goed te herstellen.

De ziekte van addison is een aandoening die spierzwakte, gewichtsverlies, een lage bloeddruk en lage bloedsuikerspiegel veroorzaakt, dit is een ziekte die uiteindelijk levensbedreigend kan worden.

Natuurlijke en eenvoudige stappen om te herstellen van bijnieruitputting

Wat je nodig hebt om te herstellen, heb je zelf bij de hand. De grote truc is om je eigen macht, zelfredzaamheid in eigen hand te nemen. Je hoeft je macht niet aan iemand anders te geven, je geeft jezelf de autoriteit om jezelf een programma op te stellen.

Jezelf de leiding geven betekent ook dat je kunt hulp vragen aan vrienden of een arts die met jouw programma meewerkt, je blijft loyaal aan je eigen herstel door de touwtjes in eigen hand te houden. Je eigen programma toepassen is zeer krachtig en geeft je een heel sterke machtige positie. Je bent bewust dat je de regie over je eigen leven kunt leiden. Dat geeft een krachtige boost die de bijnieren stimuleert.

Afhankelijkheid, machteloosheid, angst en slachtofferrol zijn mentale emoties die je bijnieren en de dikke darm enorm uitputten. Je lichaam hoort jouw innerlijke dialoog. Neem jezelf serieus en vindt zelf uit wat je moet doen. Er bestaan geen magische pillen tegen bijnieruitputting, De oorzaak wegnemen is de ziekte wegnemen.

In het genetisch profiel van het menselijke lichaam is een mechanisme ingebouwd om bij biologische schokken en intoxicatieschokken een ziekte te creëren. Als de weefsels hersteld zijn en de toxines afgevoerd worden via symptomen kan het lichaam gezond worden, waarbij je terug aan energie wint.

Het mechanisme van genezing zit ook in het genetisch profiel ingebouwd en de bijnieren kunnen dit activeren als ze weer op energie zijn gekomen.

Vaak vergeten maar doorslaggevend voor het herstellen van de bijnieren zijn de gedachten waarmee je jouw geest voedt en de overtuigingen waarop jouw leven is gebaseerd. Genezen van bijnieruitputting vereist een andere leefstijl, volwaardige voeding en gezonde drank, voldoende rust en slaap, ontspanning en het volgen van natuurlijke cycli van dag en nacht.

Op tijd gaan slapen en op tijd opstaan is belangrijk voor je lichaam om goed te functioneren en te ontgiften. Wees bewust dat de uren voor twaalf zo belangrijk zijn. De groeihormonen en de melatonine hebben tijdens deze uren een enorme invloed op het vermogen van het lichaam om zich te ontgiften en te zuiveren. Het is niet zo moeilijk om jezelf te helpen om je gezondheid terug te krijgen.

1- Levensstijl veranderen

Onze huidige levensstijl legt een enorme druk en veroorzaakt overstimulatie van de bijnieren. Een nieuwe leefstijl dat spanning en teveel stress wegneemt, is fundamenteel om de bijnieren de kans te geven zich te herstellen. We hebben de keus om een nieuwe overtuiging te creëren dat ons gedrag kan veranderen in positieve zin.

Als je jouw levensstijl niet gaat veranderen, zal er ook niets veranderen aan jouw bijnieruitputting.

Veel elementen, van stress tot algemene voeding en de emotionele draaglast die je meedraagt, zijn factoren dat bijnieruitputting in stand houden of erger maken. We worden al van kinds af geconditioneerd met een levensstijl die ons uitput op velerlei vlakken. Als je de uitputtende factoren in jouw levensstijl begrijpt, heb je een krachtig middel om deze uitputtende factoren te elimineren.

In de natuur bestaan wetmatigheden: ‘wat werkt en wat niet werkt’ en ‘oorzaak en gevolg’. Veel dingen in onze levensstijl zijn dingen die niet werken en jou veel energie kosten en uitputten. Wat in de natuur niet werkt verdwijnt, maar wij houden standvastig aan deze levensstijl met zijn uitputtende factoren.

De tweede natuurwet is oorzaak en gevolg: Een levensstijl dat uitputtende factoren bevat is de oorzaak van bijnieruitputting. Als je de oorzaak wegneemt, verdwijnt het gevolg. Je lichaam kan evolueren naar remissie en blijvend herstel. Veranderen van levensstijl is de eerste grote stap die je kunt zetten in de richting om je bijnieren te herstellen. Om bijnieren en andere welvaartsziekten te genezen is het uiterst belangrijk dat we eerst beginnen met het opruimen van de toxines in ons lichaam.

Logisch: Je reinigt toch eerst de wond vooraleer je het verband erop legt!

Factoren uit onze levensstijl die veel afvalstoffen en toxines creëren in je lichaam zijn bijvoorbeeld: junkfood, mentale valkuilen (denkpatronen), vasthouden van negatieve emoties en trauma’s, overwerk en deadlines, financiële druk, chemische verontreiniging, uitlaatgassen, alcoholmisbruik, roken, gebrek aan ontspanning en slaap, gebrek aan frisse lucht, energiezuigers, frisdranken, chronische pijn, biologische conflicten en emotionele draaglast enzovoort.

Stap voor stap gaan we deze zaken die de gezondheid aantasten, verwijderen waarmee we de bijnieren de kans geven om zich te herstellen.

Daarbij is het essentieel om jezelf veel ontspanning en rust te gunnen. Ik bedoel niet de hele dag in bed liggen, maar op een gezonde manier alle mogelijke vormen van schadelijke stress in je leven te minimaliseren of te verwijderen, zodanig dat je op adem kan komen.

Wandelen in de zon is zeer goed voor de bijnieren.

Ontdekken hoe je dit zelf kunt doen is fantastisch, omdat je gevoel van machteloosheid of hulpeloosheid dan juist verdwijnt. Hulpeloosheid en machteloosheid zijn juist factoren die de bijnieren enorm uitputten. Neem jezelf serieus, zoek uit wat de schadelijke factoren zijn, vindt uit wat je kunt doen om jezelf beter te maken.

Elke situatie, hoe negatief deze ook is, is beter te verdragen als je minder stressvol bent, omdat je voelt dat je er iets tegen kunt doen. Het geeft een gevoel van overwinning, en dat stimuleert de bijnieren. Zet jezelf nooit meer in een slachtofferrol of geef je nooit over aan machteloosheid.

Oefening:

Ben je je bewust van de factoren die je energie uitputten? Hoe meer inzicht je krijgt over de dingen in je leven die bijdragen aan je gezondheid of de dingen die er afbreuk aan doen, hoe gemakkelijker het wordt om je levensstijl bewust te veranderen met een nieuwe overtuiging dat gezond gedrag creëert.

Het wordt een levensstijl die je prettiger en aangenamer vindt. Neem twee bladen papier en nummer ze met 1 en 2. Zet er bovenaan een datum op en schrijf op blad

1: goed voor mijn gezondheid, en op blad 2: slecht voor mijn gezondheid. Op blad 1 (goede dingen) schrijf je alle dingen op die een goede invloed hebben op je gezondheid en dat je blij maakt. Het kunnen leuke evenementen zijn dat je bezoekt, sport en beweging, bepaalde overtuigingen die goed voelen voor jou, eetpatronen dat je volgt, supplementen die je inneemt met resultaat, in de zon lopen, goede vriendschappen, genieten van de natuur, relaties, je werk dat je graag doet, activiteiten en hobby’s, rustig lezen, de hele dag frisse lucht inademen, ontspanning enzovoort. Het zijn allemaal zaken waarbij jij jezelf goed bij voelt, niet de dingen erbij zetten die goed zouden zijn voor jou en je in feite minder leuk vindt. Wees eerlijk tegen jezelf, overdenk en voel intuïtief vanuit je buik en ontdek de zaken die jou een echt goed gevoel geven en vreugde schenken. Het is een leuke ervaring, een meerwaarde in je leven, ook al heb je het een tijdje niet gedaan.

Op blad 2 (slechte dingen) schrijf je alle zaken op die een schadelijke impact hebben op je welzijn, geluk en gezondheid. Het kunnen zowel fysieke ervaringen zijn als emotionele zaken. Je houding ten opzichte van gebeurtenissen, je werk, je gezin, conflicten, ruzie, niet goed lopende relaties, te lang op de bank zitten, perfectionistisch zijn, te laat opblijven, emoties vasthouden, wrok omdat hij of zij me verlaten heeft, ongezonde eetpatronen, fastfood, kortom, alle dingen waarbij je niet echt goed bij voelt. Vastgehouden negatieve emoties en gedragingen zeggen eveneens iets over de pijnen uit je onderbewuste die nog niet zijn opgelost. Breng de moed op om eens aan introspectie te doen, dat is altijd bewustzijnsverruimend en goed voor de bijnieren.

Sommige zaken die zowel goede als slechte kenmerken hebben kun je splitsen, bijvoorbeeld je doet je job graag, schrijf je op blad 1 (goede dingen), maar de overuren en het tijdverlies van in de file te staan zijn er teveel aan, schrijf je dan maar op blad 2 (slechte dingen). Wees eerlijk, redelijk en oprecht, toegewijd aan je geluk. Je kunt het meerdere keren doen om het beeld van je inventarisatie nog duidelijker te krijgen. Het is geen test, je kunt ook niet falen en de antwoorden zijn nooit goed of slecht, gewoon objectief. Maak de lijst uitgebreid, neem je tijd en dan krijg je een goed beeld om jezelf te helpen en eigen macht op te nemen iets te doen aan je situatie, je bijnieren gaan veel energie krijgen. Het werkt in feite tegenovergesteld als de hulpeloosheid dat je bijnieren extreem uitput.

De volgende stap in deze oefening: Omcirkel op de twee bladen de vijf meest belangrijke punten. Iedere cirkel geef je een nummer van één tot vijf. De één staat voor het meest belangrijke, vijf staat voor het minst belangrijke. Het is iets moeilijker, omdat je een inspanning levert om vast te stellen wat er nu juist zo precies moeilijk is aan deze omcirkelde punten. Het helpt je echt om een duidelijk beeld te krijgen van de belangrijkste zaken in je leven die jouw gezondheid negatief beïnvloeden. Het vormt ook een soort tijdlijn van je gezondheids voorgeschiedenis.

Goed duidelijk onderscheiden van slecht om de energierovers te kunnen lokaliseren.

Wees hier ook open en eerlijk tegenover jezelf en werk vooral vanuit je buikgevoel.

De buikcellen hebben nooit geleerd om aan hun eigen denkwijze te twijfelen, dus vertrouw er maar op. Neem nu cirkel één uit het blad 2 (slechte dingen), kijk hoezeer dit punt jou van je eigen leven afleidt dat je zo graag wilt hebben. Oké, je hebt ontdekt wat de meest energierovende factor is die je welzijn en gezondheid aantast.

Zet er al je zinnen op in om deze factor te elimineren uit je leven. Kijk hoe deze factor jou van je levensdoel afleidt. Wees opnieuw eerlijk tegenover jezelf. Maak een stappenplan op als doel om deze factor te verwijderen en prik een datum wanneer je dit zal bereikt hebben. Schrijf het op, kwestie om je jezelf steeds eraan te herinneren om je doel te bereiken.

Nadat je cirkel één uit het blad 2 (slechte dingen) hebt kunnen elimineren, begin je met cirkel nummer twee en zo verder. Het kan ook sterk confronterend zijn om dit te doen, je wordt waarschijnlijk ook gewezen op zaken die je comfortzone hebben gecreëerd. Dat is een destructieve comfortzone waar je beter uitstapt, ook al is dat moeilijk.

Het heeft vooral te maken met de blinde vlek waar je niet echt bewust van bent, waar onverwerkte emoties en biologische conflicten zitten. Besef dat als je echt wilt (nieuwe overtuiging) je de kracht zult vinden om dat te doen, en je bijnieren gaan aan energie winnen.

Weet ook als je uitstapt uit deze destructieve comfortzone dat je gezondheid zal verbeteren. Een comfortzone is de plaats waar je steeds de uitkomst kent van elke keuze die je maakt, uit de comfortzone gaan betekent dat je al je vertrouwen aan het universum en jezelf geeft. Dit is enorm versterkend.

Vervolgens ga je naar blad 1 (goede dingen), kijk er nog eens op terug, jouw leven en kijk wat je kunt doen om deze vijf punten (of soortgelijke) vaker te doen in je leven. Dat zal veel energie gaan geven. Het is de bedoeling dat je stap voor stap steeds meer leuke dingen gaat doen in jouw leven terwijl de negatieve factoren juist verminderen.

Op deze wijze krijg je meer balans in je leven en je bijnieren krijgen dan weer genoeg energie om de homeostase en andere fysiologische processen van het lichaam in evenwicht te houden. Schrijf alles goed op tot in detail, hoe meer details, hoe meer effect om je eigen kracht en macht terug te eisen, en dat is goed voor je bijnieren.

Hoe omgaan met mensen die je energie leegzuigen?

Mensen met bijnieruitputting zijn gevoeliger voor omstandigheden en voor mensen die hun energie leegzuigen. Dit maakt je almaar vermoeider en zwaarder om door het leven te gaan. De aanwezigheid van een bepaalde persoon of groep kan je energiepeil zo naar beneden halen.

Een betonnen huis is niet ideaal voor de bijnieren. Soms is een omgeving zeker niet geschikt voor mensen met bijnieruitputting. Hoe weet je dan dat mensen jouw energie leegzuigen? Wees er ook bewust van dat ze dit niet altijd opzettelijk doen, met andere woorden, ze doen dat totaal onbewust.

Als de dag voorbij is, overdenk de voorbije dag, heb je contact gehad met bepaalde mensen waarbij je achteraf ervaarde dat je niet in je kracht kon staan? Denk maar dat je jezelf achteraf vermoeid voelde, of dat je emoties hebt gekregen die je energiepeil naar beneden hebben gehaald.

Je kunt je ook lusteloos voelen, gefrustreerd, hulpeloos of slachtoffer, boos of bang. Het kan zelfs zijn als je maar in de buurt bent van deze persoon dat je deze dingen begint te ervaren.

Het kan een gewone vriend zijn, een familielid of zelfs je eigen partner. Het is niet de bedoeling om een reden te zoeken waarom een bepaalde persoon je energie leegzuigt, want dan gaat al je aandachtsenergie er naar toe en houd je onbewust deze situatie in stand waardoor je nog meer energie gaat verliezen.

Het is gewoon de bedoeling dat je bewust wordt van wie met jouw energie gaat lopen. Adem en maak contact met de aarde. Blijf bij jezelf en tracht te ontspannen. Gewoon waarnemen, het kan zelfs gebeuren dat je juist goed voelt in aanwezigheid van dezelfde persoon die de dag ervoor jouw energie heeft genomen.

Probeer steeds waakzaam te zijn wanneer dit gebeurt en wanneer niet als je met hen in contact komt. Nooit afvragen wat de ander hier doet, vraag jezelf af wat jij hier doet. Als mensen je een onaangenaam gevoel geven is het beter dat jij weg gaat. Let op dat je geen oordeel, verzet of weerstand biedt tegen een persoon die je energie rooft. Deze weerstand is energieverlies en uitputtend voor de bijnieren.

Gewoon bewust worden van de energiezuigers en de wijze waarop je met deze mensen omgaat veranderen. Je eigen sociale contacten veranderen zonder oordeel is de sleutel om evenwicht te verkrijgen in jezelf om je energie te beschermen en vast te houden voor jezelf. Dat is de weg naar herstel van je bijnieren. Zelfredzaam zijn, is wat altijd werkt.

Heb je een partner die jouw energie rooft, kun je door middel van een goed gesprek met wederzijds respect en begrip duidelijk maken van de energieroof zodat je partner zich ervan bewust wordt en ermee kan ophouden. Het gaat steeds om bewustzijnsprocessen, door waarneming en goede constructieve gesprekken.

Het is het meest belangrijk om eerst bewust te worden van de energievreters. Ongeacht wat je doet, gezonde voeding, levensstijl, voldoende rust, de dagelijkse routine respecteren, de effecten van al deze dingen worden tenietgedaan als je contact hebt met energiezuigers. Topprioriteit voor jezelf: eigenwaarde, zelfliefde en zelfrespect zijn de sleutelwoorden voor herstel.

Als de energierovers mensen zijn die je niet goed kent, is het belangrijk te overwegen die helemaal uit je leven te bannen voor je eigen welzijn. Soms kan het voor jezelf handig zijn je contact te beëindigen, ook tijdens speciale evenementen of interacties als je merkt dat jouw energie wordt geroofd. Onthoud dit!

Bedenk een aanwijzing om te laten weten dat je energie wordt geroofd. Het is belangrijk te weten dat niemand bewust of onbewust, wetend of onwetend, opzettelijk of onopzettelijk het recht heeft om jouw energie te roven. Jouw energie is energie die jij gebruikt om gezond te leven en voor je eigen welzijn te zorgen.

Dit geldt voor iedereen. Mensen met wie je niet goed kan communiceren kun je beter met rust laten, je hoeft geen schaamte of schuld te hebben daarover. Deze emoties roven ook de energie uit je bijnieren. Bevrijd jezelf van deze emoties zodat je jezelf niet langer kwetsbaar opstelt tegen emotionele chantage. Kies vrienden bij wie je je steeds goed voelt.

Als je relatie overstelpt is door een dominante energieroof van je partner, kun je misschien toch eens ernstig over nadenken of het zin heeft hiermee door te gaan. Jouw gezondheid is uiteindelijk belangrijker dan de relatie. Een energiezuigende partner is er zich meestal niet echt bewust van, onbewust wordt er wel een boodschap gegeven dat je in je kracht mag komen te staan om een nieuwe keus te maken. Anders zul je blijven lijden door deze energieroof.

Probeer eerst een dialoog (Socratische vraagstelling) op te bouwen met je partner of hem of haar dit duidelijk te maken.

Je gaat veel energie verliezen door te luisteren naar mensen die ervan houden om van hun leven een groot drama te maken. Mensen die ervoor kiezen om in de slachtofferrol te blijven en te klagen aan de klaagmuur. Deze mensen houden vooral van hun destructieve comfortzone en willen dikwijls geen verantwoordelijkheid nemen voor hun bestaan.

Dat zijn echte energierovers als je daarmee communiceert. Door er steeds naar te luisteren, of hun telefoontjes steeds op te nemen, zakt jouw energie zienderogen. Je kunt tijdens de conversatie vertellen dat dit gesprek je een slecht en uitputtend gevoel geeft en dat je liever niet verder hun verhaal wilt aanhoren.

Wees bewust dat je deze mensen toch niet kunt helpen en dat het niet jouw verantwoordelijkheid is voor hun drama. Jij hebt verantwoordelijkheid alleen voor jezelf en je gezondheid. Je kunt tegen deze mensen zeggen dat je het contact moet minimaliseren op doktersadvies, en als de arts het goed vindt dat je zou terugbellen. Telefoons zijn enorm energieverslindend.

Al deze energierovers zorgen dat je niet in staat bent te herstellen van je bijnieruitputting, ongeacht de gezonde voeding en levensstijl die je reeds implementeert om te herstellen. Interessant is zeker om dingen die je niet goed kunt of waar je een hekel aan hebt, te delegeren.

Hoe omgaan met de omstandigheden?

Vermijd cafeïnehoudende dranken, de cafeïne is waterafdrijvend en put de bijnieren verder uit. In grotere hoeveelheden tast cafeïne het zenuwweefsel aan. Dit geldt ook voor frisdranken en energiedrankjes, industrieel bewerkt voedsel, fastfood, bewerkte oliën en vetten, conflicten, chemische vervuiling, straling enzovoort.

Er bestaat ook zoiets als een energierovende omgeving, ik bedoel alles wat je bezighoud in je directe omgeving zoals je verlichting van je huis en werkplaats, welke materialen die gebruikt zijn in je woning, geur- en lawaaihinder, ongezellige verwarming, luchtkwaliteit, teveel beton grauw en grijs enzovoort.

Een drukke stad is ook niet aanbevolen als je last hebt van bijnieruitputting. Drukte, lawaai, negatieve beelden op televisie, slecht nieuws e.a. kun je beter vermijden. Deze zaken zuigen ook de reserves van je bijnieren leeg. Voel je jezelf slap worden op bepaalde plaatsen, of na het eten van bepaald voedsel, het dragen van kledij waar je niet goed in voelt zijn altijd energievreters.

Ga ook niet in op een uitdaging. Al deze dingen veranderen of verwijderen kan ervoor zorgen dat jouw energie weer gaat stromen en je gezonder wordt. Hoe meer je bewust wordt van de dingen, en personen die je energie opslurpen, hoe meer je bewust iets kunt doen om dit te verhelpen.

Voor negatieve zaken en mensen, vooral als je erin vastloopt kun je drie dingen doen:

1)- Je kunt de omstandigheden veranderen.

2)- Je kunt jezelf veranderen door je aan te passen aan de omstandigheden zonder jezelf te verliezen.

3)- Je kunt de omstandigheden verlaten.

Oké, je hebt drie dingen waaruit je kunt kiezen: “De omstandigheden veranderen”. “Je aanpassen aan de omstandigheden of de omstandigheden kunt verlaten of juist mee leven zonder dat ze jouw energie roven.” Dit alles om de negatieve omstandigheden op een actieve manier in een positieve en neutrale positie te brengen zodat je bijnieren niet meer verder uitputten.

Weggaan is soms niet altijd “mogelijk of gepast”, maar uiteindelijk soms wel de beste keus om verder te kunnen gaan en je gezondheid terug te winnen. En zeg nu eens eerlijk, is jouw gezondheid alles waard? Uiteindelijk hoef jij jezelf toch niet te verantwoorden tegenover een ander waarbij jij je energie verliest. Je kunt zeggen dat je je hier gewoon niet goed voelt en dat je weg wilt gaan.

Vraag daarbij zeker de hulp in van familie, vrienden of een andere bron die met je meedenkt en meewerkt om de nodige veranderingen te creëren.

Het is belangrijk dat jij zelf de touwtjes in eigen hand neemt en daarbij hulp vraagt, dit om zeker de eerste stappen te kunnen zetten naar het terugwinnen van je gezondheid. Hulp vragen getuigt van moed. Weet dat alle vormen van stress bijeengevoegd kunnen worden – en dat gebeurt bijna altijd onbewust -, en gaan ophopen in je lichaam. Dit werkt veroudering in de hand en vroeger overlijden.

Het verwijderen van energierovers uit blad 2 (slechte dingen) en het neutraliseren van grote stressbronnen zal een zeer groot verschil uitmaken voor je gezondheid, welzijn en je bijnieren. Eveneens zal je levenskwaliteit en levensduur doen toenemen.

Jouw lichaam en de bijnieren hebben een natuurlijk vermogen om met een bepaalde hoeveelheid stress om te gaan en daarbij gezond te blijven. Overstimulatie ontstaat door stress, wanneer de stress je overspoelt in intensiteit, duur en hoeveelheid. Een beetje stress is gezond en de ene mens kan meer aan dan de andere.

Hoe kun je jezelf ontspannen?

Leer te ontspannen, dat is niet hetzelfde als rusten of slapen of zelfs plezier hebben.

Echte ontspanning is handig om met moeilijke stressvolle situaties om te gaan. Echt ontspannen houdt een innerlijke verandering in, gestimuleerd door een reeks specifieke innerlijke acties waarbij lichaam en geest tot rust kunnen komen.

Ontspanning is een innerlijke staat die je lichaam beschermt tegen de negatieve invloed van stress. Echt ontspannen zorgt ervoor dat je bijnieren niet meer gestimuleerd worden waardoor ze kunnen uitrusten. Het lichaam schakelt over van sympathische activiteit naar parasympathische activiteit waarbij de ademhaling, de hartslag en het zuurstofverbruik vermindert en de spieren kunnen uitrusten.

De ontspanningsrespons die hierop volgt geeft je lichaam de kans terug te keren naar de homeostase om je aan te sterken. Het hoeft niet meer hyperalert te zijn.

Dit wordt niet bereikt met activiteiten te doen in je vrije tijd. Wel gewoon even niets doen. De bloeddruk begint te dalen en de hersengolven gaan dan gemakkelijker van beta naar de alfagolven. Echt ontspannen doe je met je ademhaling: Je hebt het altijd beschikbaar om ermee aan de slag te gaan, en de diepe langzame ademhaling gericht gebruiken helpt je om de staat van paraatheid in je lichaam op te lossen.

Volgende oefeningen zijn aan te bevelen:

De buikademhaling: De natuurlijke en diepste manier van ademhalen. We worden als baby met een buikademhaling geboren. De buikademhaling helpt ons om snel weer terug te keren van “het hoofd naar de buik” en ons te concentreren. Zo kan de psyche gekalmeerd worden zodat we tot rust komen. Richt je bewustzijn op je buikgebied en laat dit gebied zachtjes uitzetten als je inademt.

Je kunt je handen gebruiken als hulpmiddel om je buik op te trekken als je inademt. Als je uitademt laat je dit gebied weer inzakken en duw je met de handen zachtjes op je buikspieren. Het bewustzijn heeft als doel je aandacht te concentreren en je buikspieren op de juiste spanning te brengen.

Het is een zeer lichte inspanning waarbij je een golfbeweging ervaart van inademen en uitademen, en dat de tonus van de buikspieren zal verbeteren. Ondertussen wordt de lymfe in de buikstreek ook gestimuleerd.

Wanneer je jouw aandacht op deze manier blijft richten, stimuleer je het parasympathische reflex dat je doet ontspannen. Dit verlaagd de bloeddruk. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een neurologische sensor (baroreceptor) op de wand van de dalende aorta.

Deze reflex wordt gestimuleerd met aandacht op de uitademing waarbij er wat druk met je handen wordt uitgeoefend op het midden van de onderbuik. De baroreceptor neemt de drukverschillen waar en zendt een signaal naar de hypothalamus in de middenhersenen.

De hypothalamus regelt de bloeddruk en de hartslag. De spanning in de vaatwanden vertelt het lichaam dat er minder druk nodig is in de bloedsomloop. Zo kan de bloeddruk en hartslag afnemen.

Wanneer je de golfbewegingen met de buikademhaling naar believen kunt maken heb je een krachtig en efficiënt middel om te ontspannen, ongeacht met welke bezigheid je bezig bent. De ademhaling wordt krachtiger. Bij de inademing daalt je middenrif als de lucht je longen binnenkomt.

De actie van je middenrif verwijd je ribbenkast en duwt de inhoud in je buikholte, naar beneden en naar voren waarbij de buikspieren zich lichtjes opspannen. Bij de uitademing ontspannen de buikspieren en trekken zich in en naar omhoog. Het middenrif spant zich op en keert terug naar de uitgangspositie waarbij het de lucht uit de longen naar buiten perst.

Voor veel mensen voelt het erg vreemd aan om op deze manier te ademen. Het is belangrijk dit opnieuw te leren, de natuurlijke golfbeweging van de buikademhaling.

Jouw ademhaling vertragen. Als je merkt dat je gespannen bent, ongeacht welke activiteit je uitvoert, denk aan hoe je ademt. Je merkt dan dat je uiterst onregelmatig ademt, je ademt soms snel en zeer oppervlakkig of je houdt juist je adem in onder de spanning en ademt nauwelijks in.

Als je dat opmerkt, ga dan bewust je buik ontspannen en vertraag je ademhaling door rustig diep en langzaam in te ademen. Breng dan je aandacht op de uitademing, het werkt beter als je zeer langzaam uitademt. Zeg dan tegen jezelf langzamer en rustiger. Het activeert het parasympatische gedeelte van het zenuwstelsel.

Ga ergens een comfortabel rustig plekje opzoeken als je gespannen bent en richt je aandacht op je buikademhaling en concentreer je erop. Tel bij elke uitademing van één tot vijf en probeer dit volle vijf minuten vol te houden.

Als je geest afdwaalt, geen probleem, je begint gewoon opnieuw met het optellen van één tot vijf bij elke uitademing. Het vraagt oefening en veel aandacht, maar dat kalmeert de psyché enorm waardoor je tot ontspanning komt en dat is het belangrijkste om je bijnieren een rustmoment te geven.

Met de ademhaling tot ontspanning komen, kun je beginnen om affirmaties uit te spreken of mantra’s te zingen. Dat zijn positieve en spirituele zinnen waarbij je verbeeldingskracht ontwikkelt. Dit verandert jouw energetisch profiel. Breng je aandacht tussen de wenkbrauwen – het centrum van de geest en emoties – of het hart – wie je werkelijk bent -. In het begin zal het soms moeilijk zijn om er je aandacht bij te houden.

Visualiseer dat je geest een arend is die tijdens de affirmatie en als oefening laat je de arend op je arm zitten en rusten. Laat de arend eens vrij vliegen als de oefening afgelopen is. Soms laat je hem ook eens vliegen tussendoor de oefening, roep hem terug op je arm als je de oefening wilt hervatten. Zo ontwikkel je zeggenschap over je eigen geest.

Je kunt ook gebeden opzeggen of mediteren. Mantra’s zingen – komt vooral uit Oosterse tradities -, is het herhalen van een geluid of zin en helpt je geest te verruimen. Dit lokt een ontspanning uit. Dit geldt ook bij het zingen van gregoriaanse liederen of de rozenkrans opzeggen, Westerse traditie.

Beide kunnen ook aangewend worden om transcendentie te ontwikkelen waarbij je over gebeurtenissen heen kunt stijgen. Dat neemt alle stress weg en je bijnieren kunnen zich ontspannen. Gebruik daarbij je ademhaling en neem zoveel tijd dat je wilt. Je gezondheid is het allerbelangrijkste. Je gaat merken dat je zelfs gemakkelijker in slaap kunt vallen, doe deze oefening ook als je gaat gaan slapen.

Een yoga nidra oefenen na een goede yoga sessie. Je maakt een innerlijke reis doorheen je lichaam en benoem in jezelf alle lichaamsdelen op die je op deze innerlijke reis tegenkomt.

Dit kun je natuurlijk ook gebruiken om in slaap te vallen. Overdag doe je deze oefening in een zitpositie. Als de geest eventjes verdwaalt, ga dan weer met je aandacht naar je buikademhaling en begin opnieuw. Doe dit een twintig minuten lang en je zal merken hoe ontspannend het werkt.

Ga buiten wandelen in de zon, leer je aandacht te richten op de kleine dingen die je in de natuur tegenkomt, een bloem, een zuchtje wind, een zonnestraal, een kwetterende vogel, zoemende bijen e.a. genietend van de kleine eenvoudige dingen.

Een waterplas heeft een krachtig, ontspannend effect op je psyche, ook een vijver in je tuin heeft dezelfde eigenschappen. Ontdek al het leven in en rond het water, zie de activiteit van de dieren en al het leven. Voel je gewoon opgenomen worden in het geheel en laat alle stress en spanning wegglijden en verdwijnen. Het verfrist de geest en dat is goed voor de bijnieren.

Je kunt ook een zalige plaats visualiseren waar je regelmatig heen kunt gaan met je gedachten. Een plaats waar het vredig is, vernieuwend en tegelijk ook troostend. Iedereen heeft de capaciteit om zo een vredige innerlijke plaats te creëren om er naartoe te gaan als het nodig is.

Neem elke dag de tijd om jezelf te herinneren om naar deze innerlijke plaats te gaan en te ontspannen. Het kan ook een vijver zijn en breng de gevoelens van rustige vrede in je bewustzijn. Cultiveer deze oefening elke dag opnieuw, eventueel rond hetzelfde uur.

Het onderbewustzijn zal spoedig meehelpen jou te ontspannen en voordat je het weet ga je net voor de dagelijkse oefening reeds beginnen ontspannen. Wanneer het tijd is zal het beeld met de vredige gevoelens reeds beginnen opkomen. Het brengt je in balans, het parasympatische zenuwstelsel wordt geactiveerd en dat herstelt de bijnieren.

Daarnaast kun je ook elke dag even tijd inplannen in je agenda om iets te doen wat niet gepland is of doelen na te jagen. Gewoon dingen doen of juist niets, gewoon waar je zin in hebt. Je vraagt je gewoon niet af wat de andere mensen denken of zeggen over jou, het is belangrijker wat je zelf denkt en zegt over jezelf.

Maak gewoon een wandeling in de natuur, doe iets in je tuin dat je juist leuk vindt, zet een leuk muziekje op en dans wat, kortom dingen die je echt leuk vindt. Mentaal en emotioneel krijg je weer even ademruimte. Dat helpt je elke dag te ontspannen.

Neem op tijd even vakantie, zorg wel dat de vakantie zelf geen bron wordt van stress, geen doelen te halen tijdens de vakantie. Vakantie geeft een verfrissing van de geest en nieuwe energie. Genieten van nieuwe streken, culinaire maaltijden, bezienswaardigheden, natuur is goed voor je welzijn en je gezondheid.

Heb je echt veel stress die zich reeds opgestapeld heeft in je lichaam? Ontspan je op progressieve wijze. Je traint je lichaam om te ontspannen. Je doet deze oefening het beste al liggend. Het duurt een 15-tal minuten en je kunt het ook gebruiken om te gaan slapen.

Adem een paar keer rustig in om je voor te bereiden en span dan al je spieren van je tenen zeer krachtig in. Houdt dit een tiental seconden vast. Dan ontspant je jouw tenen. Vervolgens span je de spieren van je voeten voor tien seconden zeer krachtig in en ontspan dan weer.

Zo ga je verder met deze techniek tot je alle spieren van het hele lichaam één voor één voor een tiental seconden hebt aangespannen en vervolgens weer ontspannen. Als je hiermee geëindigd bent, visualiseer je dat er een grote golf van ontspanning over je lichaam heen rolt, en dat deze golf bij elke uitademing alle spanning die zich in je lichaam heeft opgestapeld gewoonweg meeneemt.

Doe dit zeker nog enkele minuutjes en je zult merken dat de ontspanning vanuit diepere lagen uit je lichaam naar boven komt opborrelen. Oefen veel, het werkt zeer goed en doet vooral de bijnieren tot rust komen.

De invloed van je energetisch systeem op de bijnieren

Elk chakra weerspiegelt een fundamenteel onvervreemdbaar recht. Het verlies van dit recht blokkeert de werking van dit chakra. Het weer opeisen van dit recht is een voorwaarde om te herstellen van bijnieruitputting.

De bijnieren maken deel uit van het endocriene systeem en hebben de functie voor je energiebehoefte en de homeostase. Ons energetisch systeem bestaat uit zeven hoofdchakra’s, en elk chakra representeert een bewustzijnsstaat en een recht.

Het eerste chakra (muladhara) is het recht om er te zijn.

Het tweede chakra (svadhisthana) is het recht om te voelen.

Het derde chakra (manipura) is het recht om te handelen.

Het vierde chakra (anahata) is het recht om te beminnen en bemind te worden.

Het vijfde chakra (vishuddha) is het recht om de waarheid te spreken en te horen.

Het zesde chakra (ajna) is het recht om te zien.

Het zevende chakra (Sahasrara) is het recht om te weten.

Als er een van de rechten jou ontnomen wordt is dat een regelrechte aanslag op de werking van je bijnieren, vooral het recht om er te zijn heeft een enorme invloed op de werking van de bijnieren, omdat de bijnieren rechtstreeks verbonden is met je eerste en derde chakra.

Het energetisch systeem met de chakra’s die de verschillende bewustzijnsstaten vertegenwoordigen.

De werking van de bijnieren is verbonden met het eerste chakra – ligt aan het perineum, de onderkant van de wervelkolom. Dit chakra heeft stevigheid nodig, en om dat te vinden is het belangrijk dat we een instinctief besef ontwikkelen van ons recht om er te zijn. Dit is een fundamenteel recht waar alle andere rechten van de andere chakra’s opgebouwd zijn.

De realiteit zegt juist dat de meeste mensen problemen hebben met dit fundamentele recht. Het mag eenvoudig lijken, maar zonder dit eerste fundamentele recht kunnen we moeilijk de andere rechten opeisen. Heb je het recht om je ruimte in te nemen? Heb je het recht om goed voor jezelf te zorgen? Heb je het recht om er te zijn, het is ook het recht om te bestaan.

Dit recht vormt de basis van onze veiligheid en overleven. Dit recht om te bestaan en om er te zijn zorgt ervoor dat je ook het recht hebt om te hebben om te kunnen bestaan en te overleven. Veel mensen krijgen stilaan het besef dat ze het recht hebben om er te zijn, maar ze hebben moeite om zichzelf toe te staan om zaken zoals tijd voor jezelf en voor plezier, complimentjes, liefde, geld, bezittingen enzovoort. Niet in staat zijn om iets te hebben kun je vergelijken met een auto zonder wielen, je kunt er niets mee doen.

Het symbool voor de muladhara of het wortelchakra, het eerste chakra.

Als je in jouw leven en in jouw systeem geen plaats is om dingen in op te slaan, waarbij er ook geen doelmatig proces is om het te verwerven, dan verkeer je steeds in een staat van deprivatie. Hulp van buitenaf zal ook niet helpen. Je zal het eerst in jezelf mogen veranderen.

Het begint reeds in de kindertijd, een ongewenst kind kan beginnen twijfelen aan zijn recht om te mogen leven, overleven en bestaansrecht. Eveneens kinderen die goede kleding, beschutting, warmte, gezond voedsel, gezonde omgeving, medische zorg wordt ontzegd, kunnen later in het leven serieuze problemen krijgen met het verwerven van wat hij echt nodig heeft. Ons recht om er te zijn is beknot. Het gevolg is dat we vragen stellen bij dit recht tijdens ons leven.

En dat houdt ook in dat het vermogen van ons recht om te hebben dat ten grondslag ligt aan het creëren, omvatten, bewaren, bevatten ook beknot wordt. Allemaal zaken die verband houden met een gezond en evenwichtig werkend eerste chakra dat verbonden is met de bijnieren.

Verstoring op de werking van het eerste chakra heeft bijgevolg een verminderende werking van de bijnieren. Het begin van uitputting. De andere chakra’s hebben ook rechten die tegelijkertijd verstoord worden als het eerst chakra verstoord is.

Alle chakra’s hebben een neerwaarts dalende energielijn – manifesterende energie – richting het eerste chakra, en ook een stijgende energielijn – bevrijdende energie – die begint aan de voetzolen naar het eerste chakra. Het is belangrijk dat beide energielijnen evenwicht zijn om de chakra’s goed te laten werken, hetgeen in onze maatschappij echter meestal niet het geval is.

Het symbool van de Swadhisthana of het heiligbeenchakra, het tweede chakra.

Het tweede chakra met het recht om te voelen wordt in onze cultuur niet gestimuleerd. Onze cultuur staat niet toe om je emoties te uiten en beschouwt gevoeligheid als een zwakte. Uitspraken zoals jongens mogen niet huilen, je hebt het recht niet om kwaad te zijn, je zou je moeten schamen, hoe kun je op deze wijze je emoties uiten. Dit veroorzaakt een krachtige inbreuk op het recht om te voelen.

Het voelen geeft ons juist veel informatie over ons welzijn, door het te schaden verliezen we het contact met onszelf. Wie herkent dat? Als we niet mogen voelen in onze maatschappij, hoe kunnen we dan weten wat we willen? We worden gevoelloos en verward.

Bij het recht om te voelen heb je ook het recht om te willen. Dit geeft problemen om je creativiteit te ontplooien, en volop te genieten van een gezonde seksualiteit, want dit is ook sterk verbonden met het recht om te voelen.

De manipura of de zonnevlecht, het derde chakra.

Het recht om te handelen van het derde chakra houdt in om onze wil en levenskracht op een spontane manier te uiten. Het wil niet zeggen dat onze zinloze of grillige daden gunstig zijn voor het derde chakra, maar wel voor het ontwikkelen van onze vrijheid om de innerlijke autoriteit te ontwikkelen.

Onze cultuur heeft zeer nauwe gedragsregels en patronen die het recht van handelen beknotten door middel van angst voor straf en het afdwingen van blinde gehoorzaamheid. Onze vrijheid wordt ons letterlijk afgenomen. We doen wat anderen doen uit angst om te vernieuwen en vrij te zijn.

Anahata, het hartchakra of het vierde chakra.

Het recht om te beminnen en bemind te worden van het vierde chakra wordt getemperd en krachtig geschaad door talloze cultuurgebonden factoren. Het onvermogen en disfuncties van ouders om echt liefdevol van hun kinderen te houden en ervoor te zorgen, en veroordelende houdingen opgedrongen van op de schoolbank e.a.

In onze cultuur wordt ook veel schade aangericht door vooroordelen ten opzichte van mannen die van mannen houden, evenals bij vrouwen die van vrouwen houden. Gelukkig begint dat te veranderen.

Het recht om te beminnen wordt ook geschaad door rassenhaat, het onvermogen om te voelen en te communiceren, vijandigheid, te weinig eigendunk, gebroken wil, oorlog, ruzies, wij tegen zij, opgejaagde opgefokte levensstijl en stress. Het recht om te beminnen wordt ook geschaad als de rechten van de andere chakra’s ontnomen worden.

De Vishuddha of keelchakra, het vijfde chakra.

Het vijfde chakra met het recht om de waarheid te spreken en te horen wordt sterk geschaad als je niet oprecht mag spreken. Het begint reeds in het gezin, zoals “zo spreek je niet tegen me” dat verder in onze cultuur wordt doorgevoerd.

We moeten zwijgen en het is verboden om oprecht te praten, er wordt hier niet over dat onderwerp gesproken, punt, basta en uit. Dat houdt automatisch in dat er ook niet geluisterd wordt naar ons als we beginnen te spreken.

Er worden geheimen bewaard, ook in de families, er wordt niet eerlijk gesproken tegen ons. Onze ouders liegen tegen ons, onze regering doet dat ook, evenals allerlei instituten die ons dom willen houden om ons als citroenen te kunnen uitpersen. Dat alles schaadt ons recht om de waarheid te mogen spreken en te horen. We moeten leren duidelijk te communiceren om dit recht weer op te eisen.

Ajna, het derde oog ofwel het zesde chakra.

Het recht om te zien van het zesde chakra wordt jammerlijk genoeg geschaad doordat men ons vertelt dat wat we waarnemen niet echt is. Zaken die voor ons verborgen worden gehouden, met opzet om ons onwetend te houden.

Denk maar bijvoorbeeld aan het ontkennen dat een van ouders drinkt. Als kinderen niet serieus genomen worden bij hun inzichten, dingen zien die buiten hun begrip vallen (of beter gezegd buiten het begrip van volwassenen), of als er beangstigende scènes zich voordoen, of ten prooi vallen aan boze kwaadaardige zaken zal hun vermogen om te zien afnemen.

Dit is zowel op het gezichtsvermogen als op de psychische waarnemingen. Dat geldt ook bij volwassenen die volop gemanipuleerd worden. Het gebeurt subtiel.

Sahasrara, de duizendvoudige lotus ofwel het zevende chakra.

Chakra zeven heeft het recht om te weten. Dit wordt vooral beschadigd door het ontnemen van juiste informatie, (denk maar aan de continue verkeerde informatie over voeding dat de wereld in gestuurd wordt). Je hebt recht op nauwkeurige informatie, de waarheid, kennis en gewoon te weten wat er werkelijk aan de hand is.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze een goede liefdevolle opleiding krijgen in de school met kansen om hun kwaliteiten te ontplooien.

Bij dit recht om te weten horen onze spirituele rechten om onszelf te verbinden met het goddelijke. Het opleggen van andere dogma’s doet ernstige afbreuk aan het ontwikkelen van persoonlijke en spirituele rechten. Het natuurlijke zoeken in ons zevende chakra wordt gestimuleerd door juiste informatie en een goede opleiding.

Conclusie: elk recht dat ons ontnomen wordt heeft invloed op de werking van het desbetreffende chakra. Het niet efficiënt werken alle chakra’s heeft altijd een nadelig effect op de onderste chakra. Niet mogen voelen, handelen, beminnen, waarheid spreken, zien en weten destabiliseert het eerste chakra.

Evenwicht betekent dat je hebt, voelt, kunt, bemint, spreekt, ziet en weet. Deze staat van equilibrium zorgt voor goed werkende bijnieren die je voldoende energie verschaffen om al je dromen te laten uitkomen. Dit equilibrium wordt snel verstoort door emotionele draaglast.

Angsten, bezorgdheid, onzekerheid en stress bedreigen je overleving en de goede werking van het eerste chakra. Schuldgevoel ondermijnt de natuurlijke stroming van creativiteit en seksualiteit van het tweede chakra. Het weerhoudt ons ervan om ons open te stellen. Schaamte ondermijnt ons gevoel van eigenwaarde en zelfrespect.

Dit blokkeert de goede werking van het derde chakra, onze persoonlijke macht, spontane activiteit en vreugde. De uitstralende energie van het derde chakra richt zich naar binnen en richt zeer veel schade aan. Vooral op de lever, milt en bijnieren. Verdriet sluit het vierde chakra, het gaat de expansie en lichtheid van het hart tegen.

Je bent niet in staat om onvoorwaardelijke liefde te ontvangen en te geven. Leugens en bedrog tasten het bijhorende spreken van waarheid van het vijfde chakra aan. Leugens en verkeerde informatie doet je wankelen en verweren jouw betrekkingen met de buitenwereld.

Illusies belemmeren de werking van het zesde chakra en daardoor kunnen we niet meer echt waarnemen. Hechting en bezitsdrang belemmeren jouw bewustzijnsontwikkeling van het zevende chakra.

Al deze negatieve emoties die uit deze uit balans zijnde chakra’s voortvloeien hebben een impact op de werking van het eerste chakra. Energieën emaneren nu eenmaal. Het eerste chakra representeert het bewustzijn van overleving en vormt de fundering van ons bestaan.

Het is voornamelijk instinctief en archaïsch en bestuurt onze programma’s van overleven op fysiek vlak. Als het eerste chakra volledig is bevredigd, gaat het zich terugwijken om plaats te maken voor de andere bewustzijnsactiviteiten van de andere chakra’s.

Deze bevrediging ontstaat als je overvloed ervaart op alle gebied, je hebt je huis, nooit tekort aan voeding, kledij, voldoende financiële middelen om te doen wat je nodig hebt, je werk, gezond lichaam, goed ontwikkelde motorische vaardigheden, vertrouwen op de wereld, stabiliteit, goed voorziene levensonderhoud, op je gemak in je lichaam en goed gegrond zijn allemaal zaken die met het eerste chakra te maken hebben.

Je bouwt een stevige tempel op een sterke fundament. Dat geeft consistentie in je bestaan en je recht om er te zijn wordt volbracht. Dat heb je allemaal nodig om je levensdoel te bereiken. Wordt het eerste chakra echter bedreigd, gaat het zeer dominant worden en zelfs de functies van de andere chakra’s uitschakelen.

Stel je voor, je wordt plotseling bewust dat er achter jou gevaar is, je gedachten waar je mee bezig was zijn plotseling weg. Het eerste chakra heeft de volledige dominantie om te overleven overgenomen om jou te redden. Hetzelfde geldt voor auto-ongeluk, zware ziekten, levensbedreigende zaken enzovoort.

Als er een overlevingsbedreiging optreedt, dan raakt het bewustzijn op dit niveau gefixeerd, in staat van alertheid. Daarbij worden zeer veel stresshormonen geproduceerd om de instinctieve vecht-of vluchtreactie in gang te zetten. Blijft deze situatie duren zal men fysiek volledig uitputten.

Dit gebeurt bijvoorbeeld als je jezelf blijft innerveren in de file waar je met de vecht- en vluchtreactie niets kunt doen.

Het geldt ook voor onbetaalde rekeningen. De stresshormonen die hierbij geproduceerd worden, overspoelen al je organen. In hoge concentraties zijn deze stresshormonen giftig. Angst dat er wordt ingebroken terwijl we op reis zijn, zorgen voor ons werk en de auto e.a.

In onze tijd is overleven veel abstracter geworden dan in de tijd van de prehistorie, toen we ‘s nachts moesten wakker blijven om ons voedsel te beschermen tegen hongerige wilde dieren of constant een vuurtje brandende te houden omdat het ontsteken zo moeilijk was. Nu kopen we ons voedsel in de winkel en voor verwarming hoeven we aan een knop te draaien.

Het geldt ook voor meer geestelijk uitputtende zaken (stress) en het vasthouden van negatieve emoties, dat het eerste chakra plots beslist om alles over te nemen om ervoor te zorgen dat jij jouw eigen lichaam niet blijft uitputten tot het dood neervalt.

Burn-out, depressie, CVS, fibromyalgie zijn ook typische voorbeelden hoe het eerste chakra alles overneemt omdat je zou stoppen met jezelf te vernietigen. De bijnieren stoppen met het stimuleren van je energiepeil waardoor je plots volledig uitgeput bent.

Het eerste chakra gaat alle psychische energie sturen naar overleving. Wie herkent het gevoel van plots geen woord meer kunnen zeggen, niet uit je bed kunnen, lichamelijke onverklaarbare pijn, de deur van je auto niet meer kunnen openen enz… Er is geen energie meer voor de andere chakra’s en je bent uitgeblust, het begin om je weer te herstellen en op energie te komen, want je lichaam heeft het overgenomen van jou.

Je kunt jezelf alleen maar integraal ontwikkelen als je zorg draagt voor jouw lichaam

Als we op overleving bedreigd worden van buitenaf of verwaarlozing van je eigen lichaam, neemt de programmering van het eerste chakra de touwtjes in eigen handen en worden we in beslag genomen door de behoeften van het lichaam. Een burn-out is niets anders dan dat het lichaam rust wil om zich te kunnen herstellen.

De bijnieren worden meegestuurd door het eerste chakra. Is er geen bedreiging, dan gaan de bijnieren optimaal functioneren. Stoornissen van het eerste chakra dat invloed heeft op de werking van de bijnieren.

 • Trauma’s en mishandelingen, verlating, fysieke verwaarlozing, overgeërfde trauma’s en overlevingsangsten overgenomen van de ouders, armoede, lichamelijk geweld, ondervoeding, ernstige ziekte of operatie, slechte band met de ouders.
 • Lichamelijke gebreken zoals eetstoornissen, aandoeningen van het spijsverteringskanaal, aandoeningen van vastere weefsels en botten van het lichaam, problemen met de alignering van het lichaam zoals de onderrug, knie, voeten, de nek e.a.
 • Gevolgen van deficiënt eerste chakra: zwakke grenzen, weinig focus en discipline, ondervoed lichaam dat te licht is, onrustig, niet kunnen stilzitten en vooral zeer angstig en zorgen maken, financiële problemen en chronische wanorde.
 • Gevolgen excessief eerste chakra: traag, lui en moe, verslavingen, hebzucht, teveel eten en zwaarlijvigheid, hamsteren, op het materiële gericht en rigide grenzen.

Er zijn dus zeer veel zaken die aan de basis kunnen liggen van je bijnieruitputting, waar herken je jezelf in? Dit herkende punt veranderen is de eerste stap naar herstel van de bijnieren.

Wat kun je doen?

 • Het recht om er te zijn weer opeisen.
 • Yogahoudingen zoals: hoofd op de kniepositie, de halve en hele sprinkhaan, voorwaartse buiging, brughouding, knie tegen de borst, apanasana e.a.
 • Lichamelijke aanrakingen, massage en affectie.
 • Opnieuw verbinding maken met het fysieke lichaam.
 • Lichamelijke en lichaamsvriendelijke activiteiten zoals yoga, zwemmen, wandelen, dansen.
 • Bio-energetisch aarden.
 • Kijken naar je vroegste relatie tot je moeder en vader

Hoe kan je de stress van binnenuit veranderen en elimineren?

Voor het genezen van je bijnieren is het belangrijk eens goed te kijken naar je leven.

Wat is je doel? Hoe identificeer je met je doel?

Welke zijn de factoren die je leegzuigen in verband met je doel dat je nastreeft?

Welke zaken zijn het die de problemen verergeren?

Welke zaken zijn het die de problemen verlichten?

Maak een mooie analyse, het is de bedoeling dat je objectief zonder oordeel deze vragen voor jezelf beantwoordt. De verkregen informatie kun je gebruiken om kracht te vinden en te besluiten nieuwe keuzes te maken.

Het is belangrijk dat je met de nieuwe keuze deze negatieve omstandigheden op een actieve wijze in een positieve of neutrale houding gaat veranderen. Dus geen verzet, weerstand of oordeel, dat belemmert alleen maar jezelf om iets te verwerken.

Waartegen je verzet houd je in stand en belemmert het maken van een nieuwe keus. Dat is geen creatie, het bestaande blijft bestaan. Een nieuwe keus maken is verandering en wel creatie. Ongeacht wat je moet doen, is de nieuwe keuze aanpassen om dingen uit je leven te verwijderen die je energie roven, zodat je verder kunt gaan met het terugwinnen van je gezondheid.

Vraag hierbij hulp aan familie en vrienden. Elke bron van energieverlies dat je maar kunt bedenken, dat stress laat opstapelen in je lichaam verwijderen. Het zal een aanzienlijk verschil betekenen om je bijnieren weer op kracht te laten komen.

Het lichaam is bestand tegen een beetje stress, het is soms zelfs nodig om jouw doel te bereiken. Maar het natuurlijk vermogen van je lichaam om met stress om te gaan kan worden aangetast als de stress proporties in grote hoeveelheden jou beginnen te overvallen.

Ze blijven soms aanhouden en gaan in intensiteit toenemen. Dit gebeurt door onze levensstijl zeer snel, zeker als er nog conflictsituaties en financiële problemen komen. Burn-out staat te wachten aan de voordeur. Het belangrijkste is om mentaal tot rust te komen. Of dit nu gaat om stress op het werk, een relatie, oud zeer, het maakt niet uit.

Het is belangrijk om van binnen tot rust te komen want anders zal er uiteindelijk niets gaan veranderen. Luister naar je lichaam en rust wanneer jij je moe voelt. Overdenk de situatie, adem rustig en bedenk wat je kunt doen om de energievreters te elimineren. Doe het ook, want jouw gezondheid is jouw verantwoordelijkheid.

1)-Je kunt de omstandigheden veranderen

Door jezelf weer het gevoel van eigen macht en kracht te geven, kun je de omstandigheden veranderen door effectief te handelen. Het is belangrijk om wel eerst jezelf kracht te geven om je macht weer te herwinnen. Je eigen kracht terugwinnen doe je door bewust op te letten op dingen die je tegen jezelf zegt en niet uitspreekt.

Let daarbij in het bijzonder op de negatieve boodschappen die je aan jezelf vertelt. Elke lichaamscel en de bijnieren luisteren constant mee naar je innerlijke dialoog. Als je in stress bent, of gewoon van streek, geef je jezelf dikwijls onbewust negatieve boodschappen.

Wordt bewust van wat je precies zegt tegenover jezelf, neem desnoods een schrift en schrijf alles op. Elke keer dat je jezelf negatief beoordeeld, zal je innerlijke kracht afzwakken.

Bijvoorbeeld, je voelt je dom als iemand al de aandacht naar zich toetrekt, of je gaat naar de bakker en eet een stuk taart en je vindt jezelf dik. Of ik ben het niet waard om iets moois voor mezelf te kopen. Je kijkt in de spiegel en je vindt jezelf lelijk, je hebt bijnieruitputting en je vindt dat je geen wilskracht hebt, je bent ziek en vindt het belangrijk om met je ziekte aandacht te krijgen.

Dit laatste is misbruik van je situatie dat je bijnieren verder doet uitputten. Schrijf al deze innerlijke boodschappen op en tel hoeveel negatieve boodschappen je aan jezelf hebt gegeven. Niet om te oordelen over jezelf, maar te ontdekken hoeveel energie dat dit jou heeft gekost om jezelf een slecht gevoel te geven.

Wordt bewust dat deze negatieve innerlijke boodschappen heel veel biochemische reacties veroorzaakt in je lichaam die je doen verzwakken.

Tel het aantal keer dat je dezelfde negatieve boodschap hebt gegeven. Hetgeen dat de meeste punten heeft veroorzaakt, geeft ook de meeste innerlijke stress. Bijvoorbeeld, je offert jezelf steeds op om de ander te helpen en krijgt stank voor dank terug.

Dat zegt zeer veel over hoe je over jezelf denkt, je eigenwaarde staat laag en je voelt je minderwaardig. Bijnieren zijn niet blij. Nu je bewuster bent geworden van energiezuigende zelfveroordelingen kun je naast elke negatieve een positieve boodschap schrijven dat je de les hebt geleerd.

Bekijk jezelf met mededogen, zachtheid, onvoorwaardelijke liefde en onschuld. Per slot van rekening, je deed toch je best? Je intentie is zuiver, je begreep alleen niet dat je jouw energie gebruikte om een andere te behagen. Je kijkt in de spiegel en zegt: ik doe altijd mijn best, ik doe het gewoonweg fantastisch.

Ik ben het waard om loyaal te zijn aan mezelf en mijn waarheid uit te spreken, ik ben slank in plaats van dik, ik ben sterk in plaats van ik heb geen wilskracht, en ik ben gezond met veel levensenergie, hetgeen gewoon de waarheid is. Als je bij elke negatieve boodschap er een positieve ernaast hebt opgeschreven, wordt het je duidelijker wat je echt wilt in je leven, dit geeft direct je bijnieren nieuwe energie en je eigenwaarde en zelfrespect gaat stijgen.

Je kunt gaan realiseren dat je meer macht – onvoorwaardelijke zelfliefde – of controle krijgt over je eigen leven en dat het normaal is dat je door de mensen wordt geliefd en gerespecteerd.

Wat je echt wilt is gelukkig zijn dat feitelijk synoniem is van gezondheid. Maar door je te concentreren op je eetgewoontes en jezelf te dik vinden, en innerlijke problemen maken over je verschijning, dan kun je dit onmogelijk bereiken.

Ontdek wat je echt wilt en focus niet op het tegenovergestelde ervan. Aan de hand van je negatieve innerlijke dialoog op te schrijven kun je ontdekken wat je echt wilt in je leven en wat je nu nog niet hebt.

De volgende stap is hoe je jouw leven in een nieuw perspectief kunt plaatsen. Dat zorgt ervoor dat je aandachtsenergie zich gaat richten op wat je werkelijk wilt. Je bent bewust van het tegenovergestelde wat je werkelijk bent. Je hebt begrepen dat het tegenovergestelde jou niet dienstbaar is.

Je kunt bijvoorbeeld gaan inzien dat je eetgewoonten afhankelijk zijn van je zorg tot eigen lichaam, in plaats van afhankelijk van een onbeheersbare tiran. Je vindt een nieuwe manier uit om respect en liefde via je relatie met je voeding te cultiveren in het teken dat voedsel jouw lichaam onderhoudt en voedt.

Eigenwaarde, eigenliefde en zelfrespect zijn de drie sleutelwoorden om met een nieuw perspectief omstandigheden te veranderen. Luister naar je innerlijk kind. Je waarneming verandert op een positieve wijze en de omgeving verandert mee. Je kijkt dan weer in de spiegel en je vindt plotseling dat je wel gezien mag worden.

Het komt erop neer dat je een moeilijke situatie in je waarneming verandert. Deze veranderde waarneming helpt je met een positieve omlijsting ernaar te handelen.

Het komt erop neer dat je moeilijkheden ombuigt naar kansen om jezelf verder te helpen in je persoonlijke ontwikkeling en te ontdekken wat je werkelijke behoeften zijn. Een drang naar zoetigheid kan een aanleiding zijn te ontdekken wat je lichaam echt nodig heeft, je lichaam is geen tiran, maar een afhankelijk kind dat door jou verzorgd wil worden.

Ziekte kan je helpen om weer meer zorg te dragen voor je lichaam, waarbij je liefde en respect groeit en je eigenwaarde vergroot. Zodat je het normaal vindt dat je lichaam is gemaakt om gezond en gelukkig te zijn en je daarnaar gaat handelen.

Alles in ons leven bestaat uit tegenstellingen. Oefen de kunst om de obstakels die je energie roven te zien als een les om je aandacht en waarneming te veranderen. Dat zal je geluk en gezondheid snel teruggeven. En vooral veel kracht om verandering te brengen in je leven. Doe alsof, dit verandert je innerlijk energetisch profiel.

Maak daar een spel van, het helpt je om het leven wat lichter in te zien. Zie jezelf in de spiegel als een schoonheid die mag gezien worden, kerngezond natuurlijk. Als er iemand voor jou in de wachtrij te lang bezig blijft terwijl jij geen tijd hebt, verbeeld je dan dat het jouw geliefde grootvader is die inspirerende verhalen verteld terwijl je nog een klein kind was.

Vind jezelf steeds belangrijk en stel jezelf steeds op de eerste plaats zonder een ander daarbij te benadelen, je gaat ontdekken dat er veranderingen komen die de omstandigheden gaan veranderen. Je mag meer zelfzuchtiger worden, en dat is niet hetzelfde als egoïstisch worden. Opkomen voor jezelf is de leuze zonder anderen te benadelen.

Gebruik ook visualisaties, belachelijke beelden zoals je werkgever die jou niet goed verdraagt, innerlijk te zien als een donald duck met een bek die kwak, kwak zegt. Een beetje humor in je innerlijke dialoog brengen doet wonderen. Jezelf zien als een rijke persoon die niet meer hoeft te werken, maar ervoor kiest wel te werken om zichzelf nuttig te maken helpt ook veel omstandigheden veranderen.

2)-Je kunt jezelf veranderen door je aan te passen aan de omstandigheden zonder jezelf te verliezen

Je kunt cursussen volgen om je eigenwaarde te verhogen door je gevoel van schuld en onbekwaamheid op te lossen en bestaansrecht te geven zodat ze jou niet meer achtervolgen. Laat je helpen, je bent het waard. Jezelf op de eerste plaats zetten is steeds een belangrijke stap.

Daarmee kun je veel innerlijke stress kwijt en wordt je rustiger. Impulsief reageren is in de meeste gevallen niet goed voor jezelf, maar als je rustiger bent wordt het gemakkelijker om niet impulsief te reageren. Stress van binnen verminderen doe je met je voorstellingsvermogen, daarbij verander je de omstandigheden om negatieve invloeden buiten jou af te wenden.

Er bestaan veel neurolinguïstische technieken waar je zeker mee aan de slag kunt gaan. Op internet vind je informatie waar je trainingen kunt volgen. Ook boeken, audio’s en video’s kunnen je helpen. Voel eerst je intuïtie en handel daarnaar. Je kunt energievreters, bedreigende personen verbeelden dat ze in een pamper zitten in plaats van hun dagelijkse kledij.

In gedachten kun je hen een pinokkio neus geven, of oren zoals een olifant, zijn ogen vervormen tot lange spleten of juist wijder zoals apen en in jezelf zing je leuke kinderliedjes uit tekenfilms.

Het komt erop neer dat je een denkbeeldig scherm tussen jou en de energiezuigende persoon plaatst, handig als je een onaangename baas hebt.

Daarmee kun je hun rovende energie gewoon weerkaatsen en zelf in je eigen energie blijven staan. Er bestaan ook plaatjes die verborgen beelden bevatten zoals het bekende konijn die eigenlijk ook een eendenkop voorstelt.

Deze plaatjes kunnen jou helpen om je focus te veranderen, want als je het konijn ziet en je jouw focus verlegt kun je plots de eendekop zien. Je ziet soms dingen zo anders, dat het onmogelijk wordt om het niet meer te zien. Op internet vind je veel van deze optische illusies. Doe zelf eens de test.

Het helpt je de manier waarop je iets ziet te veranderen waarin nieuwe informatie komt. De manier waarop je lichaam steeds reageert kun je daarmee ook veranderen.

Herfocussen is een heilzame en effectieve manier om om te gaan met stressvolle effecten van onvermijdelijke en moeilijke perioden of situaties en ook mensen.

Het geeft je de sleutel om jezelf aan te passen om de omstandigheden te veranderen en te verbeteren. Het vraagt wel moeite en verbeeldingskracht, maar het helpt je echt om je bijnieren weer van energie te voorzien. Het is dikwijls van levensbelang.

Door moeilijkheden juist als kansen te zien om jezelf te ontwikkelen krijg je een nieuwe kijk op het leven en dat zorgt ervoor dat je steeds iets beter ervaart.

Kies je te wachten tot het leven jou een serie geeft dat goed afloopt? Je zult waarschijnlijk lang kunnen wachten. Door uitputtende situaties mentaal te veranderen kunnen we onszelf sterk en gezond maken. Dan geven we onszelf een serie dat goed afloopt.

Mentale veranderingen produceren fysiologische veranderingen die onze gezondheid direct positief beïnvloeden. De stress zal minderen in intensiteit, je weet hoe je ermee kunt omgaan en de schadelijke effecten ervan te verwijderen.

Door jezelf van ‘slachtofferrol’ te veranderen in een persoon in ‘eigen kracht’ neem je spanning en stress weg.

Veranderen van je focus op de omstandigheden helpt je weer controle te krijgen over jezelf om nieuwe keuzes te maken, desnoods een andere job doen als je baas jou haat. Bestudeer ondertussen deze mensen en jouw reacties daarop als je een ander werk zoekt.

Zo kun je elke week een reactie kiezen, die je wenst te veranderen of minder sterk te maken om je vermogen te versterken om geen slachtoffer meer te zijn. Gewoon jezelf stimuleren om in je eigen kracht te komen staan is heilzaam.

Negatieve reacties kun je gemakkelijker afwenden door een positieve nadruk te leggen op jouw eigen waarneming en te bereiken doel. Dus nooit jezelf de schuld geven of bekritiseren. Nooit oordelen of veroordelen, noch jezelf, noch de ander.

Positieve veranderingen die je daarmee creëert gaan je veel zelfvertrouwen geven. Dit zal je helpen om een nieuwe werksituatie te vinden die leuker is om te werken en om er te zijn.

Je krijgt meer zin in je leven om je ware bestaan tot uitdrukking te brengen. Dit geldt ook tegen de energievreters, zij zullen stap voor stap verdwijnen uit je leven of je vrienden worden.

Als je jouw overtuiging verandert, verandert de wereld buiten je heen. Als je gelooft dat je jezelf moet uitputten om je loon te verdienen, dan kom je echt vast te zitten.

De enige manier om hieruit te komen is deze overtuiging te verliezen. Bijvoorbeeld: Succes op het werk is gelijk aan uitputting, veranderen door de overtuiging, succes op het werk is gelijk aan focus en ontspanning. Dan gaan er veel dingen veranderen.

Het eerste geeft je een gevoel van machteloosheid en slachtofferschap, het tweede stelt je in staat controle te hebben over jezelf en de manier waarop je jouw job uitoefent. Wat je gelooft over hoe je jouw succes kunt verkrijgen, bepaalt de vrijheid die je hebt om werkomstandigheden en gedrag te kiezen die uiteindelijk leiden naar verzwakking of falen. Of juist gezondheid en werkelijk succes.

Het belangrijkste voor je gezondheid is dat je jouw werk en dagelijkse dingen met minder stress moet doen. Op tijd rustig diep ademhalen helpt je om geconcentreerder en effectiever te werken waarbij je toch ontspannen kunt blijven. Stel zelf limieten wat je aankan en kunt bereiken. Leg de lat niet te hoog en neem tijd in je persoonlijke ontwikkeling.

3)-Je kunt de omstandigheden verlaten

Omstandigheden kunnen jouw stress bijeenvoegen en doen opstapelen in je lichaam. Als de twee voorgaande punten echt niet lukken of werken dan ben je met punt drie wel gebaat. Het is beter om de persoon of de omgeving waar je bent te verlaten. Het geeft je kracht om jezelf terug te vinden en dan opnieuw te handelen.

Wees gewoon bewust dat je op dit moment niets kunt veranderen in het moment van het hier en nu. De emotie die je op dit moment creëert bepaald jouw toekomstige gezondheid. Als op dit moment mensen en omstandigheden zijn die jouw energie roven, komen er sowieso negatieve gedachten in je heen, eerst tegen de energierovers en dan op jezelf. Wordt hiervan bewust en verlaat de situatie.

Je hebt steeds een vrije keus dat steeds naar een nieuwe tweesprong leidt.

De keus die je kunt maken is om de omstandigheden te verlaten – ook al lijkt het moeilijk of niet gepast-, want uiteindelijk is jouw gezondheid belangrijker. Je hoeft je niet te verantwoorden tegen energievreters, jouw gezondheid is belangrijker.

Door de omstandigheden te verlaten zeg je tegen je lichaam; “ik hou van jou”.

Blijf je jezelf ergeren of verdedigen tegen de energierovers dan zeg je tegen je lichaam; ”ik haat je”. Ongeacht welke keus je maakt, het staat altijd in interactie met hoe liefdevol je bent tegen jezelf. Het lichaams luistert 24 uur per dag naar jouw innerlijke dialoog, en het lichaam kan niets anders dan de bevelen van de geest opvolgen.

Begrijp dat het lichaam een geest nodig heeft om zijn bevelen op te volgen, en dat de geest een lichaam nodig heeft om zichzelf te kunnen definiëren.

Het lichaam berekent elke minuut accuraat de stressbelasting die het ondergaat, en maakt onmiddellijk aanpassingen wanneer deze stress verandert. Het betekent dat elke vorm van stress, ongeacht of dat je ervan bewust bent of niet, het herkent als stress, de tijd dat de stress aanhoudt, de intensiteit van de stress en de veelvuldigheid waarmee deze stress optreedt, gaan de totale stressbelasting bepalen.

Op het moment dat het lichaam niet meer in staat is om de juiste aanpassingen tegen de stressbelasting te maken begint de bijnieruitputting.

Hoe meer deze overbelasting is door deze stressbelasting, hoe erger de bijnieruitputting wordt. Het tast het vermogen van het lichaam aan om accuraat te reageren op stress. Ieder heeft zijn eigen specifieke vermogen om met stress om te gaan, in correlatie met zijn constitutie, en toch: iedereen heeft echt zijn grenzen om met stress om te gaan.

Het vermogen om met stress om te gaan varieert in de tijd en de gebeurtenissen die plaatsvinden. Door jezelf goed te observeren kun je bijnieruitputting voorkomen als je tenminste echt luistert en voelt naar je lichaam. Ga met je aandacht eens naar binnen.

Mensen waarvan hun bijnieren minder goed functioneren hebben sowieso aanleg voor luchtwegaandoeningen omdat zij gevoeliger zijn voor angst. Als je je bewust wordt van deze factoren, wordt het iets gemakkelijker om voor jezelf op te komen en te kiezen om de omstandigheden te verlaten. Dan kunnen jouw bijnieren niet verder verzwakken.

Wees blij als je je verkoudheid herkent vanwaar het komt, verzorg in eerste instantie je bijnieren en verlaat de omstandigheden die de oorzaak ervan zijn. Je lichaam zal blij zijn. Uiterst belangrijk is dat je ziekte uitziekt zodat het lichaam zijn toxines en afvalstoffen kwijt kan.

Voorkomen is nog altijd beter dan genezen. Cultiveer je eigenwaarde, eigenliefde en eigen respect, verlaat de omstandigheden die jouw energie roven, je bent gewoon meer waard en je hoeft je energie niet meer te laten roven. Zoek rustige plaatsen op, bijvoorbeeld in de natuur in de zon.

2-Hoe slaapproblemen aanpakken?

Slecht slapen is het grote probleem dat mensen met bijnieruitputting hebben. Terwijl een goede nachtrust zo belangrijk is om te herstellen van bijnieruitputting. Zie het belang van een goede slaap en doe alles wat je kan om de slaapkwaliteit te verbeteren.

Voor mensen met bijnieruitputting is het belangrijk om op tijd te gaan slapen, om 22.00 uur inslapen is aanbevolen. Het voorkomt dat je wakker bent tijdens een energiegolf die opkomt rond 23.00 uur. Deze energie wordt gebruikt voor het herstel van het lichaam, daarom is het belangrijk dat men rond 22.00 uur gaat slapen.

Cortisol werkt samen met melatonine en de groeihormonen, en gaan de lever stimuleren om het bloed uit de hersenen te zuiveren. Het weefselherstel in het lichaam kan door dezelfde mix van hormonen beter verlopen en de energievoorraden voor overdag worden aangevuld. Blijf je tijdens deze energiegolf op, ga je na 24.00 of 1.00 uur pas in bed, dan putten de bijnieren nog verder uit.

Ondanks dat je je tijdens deze uren juist energieker voelt, is het een valkuil die je verder uitput. Op tijd gaan slapen helpt je bijnieren te herstellen.

Een uitzondering is dat mensen met bijnieruitputting weleens mogen uitslapen tot 8.30 uur, maximaal 9.00 uur, dan mag je opstaan. Het helpt dan om de cortisolwaarden weer wat naar omhoog te brengen, hetgeen moeilijker verloopt bij mensen met bijnieruitputting.

Het is door de lage cortisolwaarden dat je moeite hebt om echt wakker te worden. Iets langer in bed zal je dan helpen om je beter te voelen als je wakker wordt en gedurende de rest van de dag. Enkel uitslapen voor mensen met bijnieruitputting.

Je hoeft ook niet elke dag uit te slapen, het is essentieel te leren luisteren naar je lichaam en het aan te voelen wanneer je moet slapen. Op tijd gaan slapen helpt je ook om de impressies van de dag te verwerken, een belangrijk gegeven om emoties leren los te laten die je niet dienstbaar zijn en leiden tot bijnieruitputting. Dit lost ook veel stress op.

Gouden tips om goed te slapen bij bijnieruitputting.

Bij mensen met bijnieruitputting zijn volgende zaken heilzaam om de nachtrust te verbeteren.

Maak een gewoonte om bij het eten goed te kauwen! Goed kauwen stimuleert het geheugen en de cognitie. Daardoor worden minder stresshormonen afgescheiden. De hippocampus in de hersenen wordt gestimuleerd door de kauwbewegingen.

De hippocampus controleert het niveau van de stresshormonen in het bloed, door te kauwen verlaagd tevens ook het angstgevoel die dikwijls aan de basis ligt van stress. Goed kauwen kan de speekselproductie stimuleren zodat de complexe gekookte koolhydraten kunnen beginnen verteren.

Deze voorvertering van onze voeding is uiterst belangrijk voor de hele spijsvertering. Mensen met bijnieruitputting hebben er alle baat bij om hun voedsel goed te kauwen. Een verlaagd niveau van de stresshormonen door goed te kauwen zal de slaap gunstig beïnvloeden.

Veel kauwen stimuleert de pancreas met de secretie van spijsverteringsenzymen.

Ga overdag een paar keer rustig liggen om uit te rusten zonder in slaap te vallen. Liggen heeft een meer herstellend effect op de bijnieren. Doe dit vooral als je slaperig, vermoeid of minder scherp in je hoofd bent. Op tijd eventjes ontspannen is noodzakelijk voor de bijnieren.

Het is normaal dat de bloedsuikerwaarden laag zijn ‘s morgens vroeg als je opstaat. Mensen met bijnieruitputting hebben tijdens de nacht veel te lage bloedsuikerwaarden, hetgeen je wakker maakt. Dit gaat soms gepaard met angstaanvallen. Er ontstaat grote onrust die je nachtrust volledig verstoort.

Nachtmerries kunnen ook het gevolg zijn van te lage bloedsuiker. Om dit te helpen voorkomen, is het aan te bevelen om één of twee happen te eten van een volwaardige gezonde snack rijk aan eiwit, ongeraffineerde koolhydraten en gezonde vetten. Net voor het slapengaan als je nog honger hebt. Niet meer dan twee happen.

Te lage cortisolwaarden zullen ook je nachtrust verstoren – je hebt totaal geen energie en je bent zo moe dat je niet kunt slapen. In dit geval is het aan te raden om voor het slapengaan oefeningen te doen, een stevige wandeling.

Zijn je cortisolwaarden te hoog – ondanks dat je bijnieruitputting hebt – kan het zijn dat je voor het slapengaan plots een energieverhoging hebt. Ontspannende meditatie, tai-chi, qi gong en yogahoudingen zijn heilzaam om tot rust te komen en beter te ontspannen.

Zorg ervoor dat je overdag voldoende lichamelijke oefeningen doet, variatie in oefeningen, verschillende tijdstippen oefenen en ook de intensiteit opbouwen heeft een gunstig effect op de nachtrust. Let erop dat je jezelf in de oefeningen niet verder uitput, nooit oefenen tot je in het zweet staat en moet hijgen naar adem, dat put de bijnieren weer uit.

Het is belangrijk dat alle lichaamsbeweging lichaamsvriendelijk blijft waarbij je zeer lichtjes mag hijgen naar zuurstof, maar echt niet meer.

Lichaamsbeweging zal je cortisolniveaus verhogen, dus lichtere activiteiten zijn ideaal om de functie van je bijnieren te ondersteunen. Om de cortisolniveaus zo goed mogelijk in balans te houden, worden de meest inspannende oefeningen aanbevolen in de ochtend of vroege middag wanneer de cortisolproductie hoger is, en lichtere lichaamsbeweging, zoals wandelen of yoga, kan beter gedaan worden in de avond, tenzij je echt te lage cortisolwaarden hebt in de avond.

Vermijd het blauw licht van computers, televisie en gsm’s. De productie van melatonine en de hormoonhuishouding wordt ernstig verstoord door blauw licht.

Vermijd tijdens de hele dag het gebruik van stimulerende zaken zoals cafeïne, alcohol, geraffineerde suikers en vetten. Deze zorgen ervoor dat je in de ochtend nog meer problemen krijgt met wakker worden om je dag goed door te komen.

Zoek desnoods hulp bij een dichtstbijzijnde slaapcentrum.

Ga nooit slapen met een volle maag, dit blokkeert de spijsvertering en de algemene gezondheid. Er gaat veel energie verloren aan de vertering die niet optimaal kan functioneren wegens minder spijsverteringsenzymen, omdat de melatonine de spijsvertering in rust brengt. Voeding verteert niet goed en wordt een nieuwe bron van toxines.

3-Andere eenvoudige stappen om te herstellen van bijnieruitputting

Lachen

Door te lachen wordt onze algemene gezondheid versterkt en verbranden we nog eens extra calorieën. Lachen versterkt de buikspieren en heeft een positief effect op het hart, de bloeddruk en elke cel van het lichaam. Je hebt al vast horen zeggen dat lachen het beste medicijn is dat er bestaat.

En dat is waar, zeker voor de bijnieren heeft het een herstellend effect. Het vermindert de stress en alle lichaamsprocessen kunnen daardoor even ontspannen. Ook al is het lichaam even vrij van stress, als je jezelf iets lichtzinniger voelt heeft dit direct een positieve invloed op de bijnieren die meer energie krijgen en herstellen.

Lachen relativeert en doet ons denkproces stoppen, daardoor hebben we even afstand gecreëerd van onze dagelijkse beslommeringen. Hoe vaker we lachen, hoe meer we vanuit een ander perspectief kunnen kijken. Het verandert onze kijk op de omgeving en worden zachter voor onszelf en anderen.

Lachen verbindt, in de lach herkennen en erkennen we de ander, op een wezenlijk niveau, dit gaat voorbij woorden. In de lach en traan zijn we hetzelfde. Lachen brengt je in contact met het dieper wezen in jezelf, wie je werkelijk bent, puur en vrij van sociale druk.

Door te lachen laten we het kind vrij in onszelf. Het bevrijdt omdat je spanningen worden losgemaakt, je spieren in je hele lichaam komen na het lachen tot een voelbare rust. Je ademhaling gaat dieper, de adem stroomt vrijer waardoor je nieuwe energie en vitaliteit ervaart en dat heeft een positieve invloed op de bijnieren.

Je creativiteit krijgt meer ruimte tot expressie.

Lachen heelt, los van je huidige emotionele gemoedstoestand op het moment, kan de lach echt goed dienen als een natuurlijk herstelmechanisme van het lichaam en de bijnieren. Door te lachen komen er ook gelukshormonen vrij die een genezend effect hebben op het hele lichaam – synergetische werking van verschillende hormonen en neurotransmitters – en wordt het stress response hormoon cortisol teruggedrongen.

Yoga, tai-chi en qi gong doet dit ook. Hierdoor voelen we ons een stuk beter in ons vel. Het maakt ons blijer en vrijer. Kortom ideaal voor piekeraars, perfectionisten en fanatieke denkers die dikwijls last krijgen van bijnieruitputting. Doe alles wat mogelijk is om jezelf aan het lachen te krijgen.

Bekijk grappige films, lees humoristische boeken, komische strips, spotprenten, grappen enzovoort. Bijvoorbeeld op you tube kanaal kun je veel grappige dingen vinden. Onderschat de kracht en enorme waarde van het lachen niet als hulpmiddel om je bijnieren te herstellen. Schrijf jezelf lachtherapie voor, neem jezelf en anderen niet al te serieus en kijk iets lichter naar het leven toe.

Maak echt een gewoonte om elke dag echt te lachen, ook al voel je jezelf niet echt goed. Lachen maakt je echt beter. Ook al voel je jezelf niet goed, je gezicht in een glimlach plooien heeft altijd een positieve invloed om je van binnen vrediger en minder gestrest te voelen. Ook als je alleen bent is dit een goede oefening.

Juiste lichaamsbeweging

Lichaamsbeweging is juist iets waar je niet veel zin in hebt als je lijdt aan bijnieruitputting. Maar lees zeker dit hoofdstuk door en ontdek welke voordelen beweging heeft op je bijnieruitputting. Vergeet natuurlijk ook niet dat dansen en liefde bedrijven ook goede oefeningen zijn voor je bijnieren.

De juiste lichaamsvriendelijke beweging houdt in dat je nog gezellig kunt babbelen en geen zuurstoftekort hebt. Vooral vanuit het oogpunt van de ayurveda is het van vitaal belang dat de lichaamsbeweging meer energie oplevert dan dat het kost, iets dat in het Westerse denken vaak over het hoofd wordt gezien. De belangrijkste vereiste is dat bewegen plezierig is voor jezelf.

Het licht versneld ademen drijft de stofwisseling gassen het lichaam uit, als ze zich opstapelen in het lichaam kunnen deze gassen schadelijk worden en het lichaam verzuren.

Door lichaamsvriendelijke beweging verkrijgt men lichtheid, veerkracht en stevigheid. De lever wordt gestimuleerd om al zijn functies goed uit te oefenen. De spijsvertering wordt gestimuleerd, de reststoffen beter uitgescheiden en het vermogen wordt ontwikkeld om moeilijkheden het hoofd te bieden.

Lichaamsfuncties verbeteren door de versnelde koolstofdioxide-, zuurstof- en voedingsnutriëntenuitwisseling. Beweging normaliseert ook de cortisolwaarden, insulinewaarden en stimuleert de productie van de gelukshormonen. Het stimuleert tevens de productie van de schildklierhormonen en groeihormonen.

De beweging zorgt er tevens voor dat de hersenen beter worden voorzien van zuurstof. Beweging zorgt ook voor sterkere botten. Bedenk dat de lymfe extra wordt gestimuleerd door lichaamsvriendelijke beweging, net als de buikademhaling de lymfe stimuleert.

Een heel eenvoudige vorm van lichaamsbeweging is wandelen. Je komt tot rust bij een lange wandeling, het is prettig om terug te schakelen van het gedreven tempo op de werkvloer dat zo vaak de overhand krijgt in je leven en leidt naar bijnieruitputting. Eén van de grootste voordelen van lichaamsbeweging is hoeveel beter het je op iedere denkbare manier laat voelen.

Met lichaamsbeweging wordt niet bedoeld om met inspanning, zweten of zwoegen het lichaam te dwingen in vorm te brengen, wel als een krachtig instrument om evenwicht te bereiken tussen het fysieke lichaam en de geest, een nauwe diepere band te smeden met jezelf.

Dit alles bedoeld om zo de lichaam- en geest coördinatie op een hoger plan te tillen, gewoonweg bewustzijnsverruiming. Lichaamsbeweging is bedoeld om het leven aangenamer en gelukkig te ondersteunen, het zal energie opleveren en mag op zichzelf geen werk zijn. Het is belangrijk om juist ontspanning te vinden.

Het ideaal is om de mate van inspanning niet op te drijven tot het punt waarop je hevig gaat transpireren en naar adem gaat snakken. De mate van inspanning is niet verder te brengen dan het punt te gaan waarop je lichtjes begint te zweten en door je mond begint te ademen. Dit zijn de juiste natuurlijke tekenen dat je het juiste limiet hebt bereikt.

Het gezegde “zonder pijn geen resultaat” is een mythe. Lichaamsbeweging vermindert ook depressie, depressie is een veel voorkomend verschijnsel bij bijnieruitputting. Wandelen in de natuur, yoga, tai-chi en qi gong, zwemmen, dansen en andere zachte sporten verhogen je energiepeil en doorzettingsvermogen. D

it wordt sterk ondersteund door ademhalingsoefeningen. Bovendien geeft het je distractie van de geest, waarbij je makkelijker tot rust kunt komen. Deze afleiding en gezonde vermoeidheid stimuleert de kwaliteit van de slaap. Duursport en competitie zijn uiterst nefast voor het lichaam en de bijnieren en zijn sterk uitputtend. De juiste lichaamsbeweging helpt je om emotioneel en mentaal in evenwicht te komen.

De juiste beweging moet altijd plezierig zijn.

Ideaal is een combinatie van sport en yoga – ook zwemmen en dansen. Het brengt je lichaam in de juiste spierspanning en verhoogt je lenigheid. Ondertussen verbetert het de longcapaciteit. Werk zelf op een rustige manier in de lichaamsbeweging, jezelf niet forceren of je laten verleiden door competitie. Zoek steeds je eigen tempo, en laat je door niemand beïnvloeden om meer te presteren of te versnellen.

Oefen ook in zelfdiscipline, het zal je snel belonen met meer energie in de bijnieren. Als je moe wordt, stop en rust even uit alvorens de lichaamsbeweging te hervatten. Als je de dag nadien je slechter voelt, wil dit zeggen dat je te hard hebt getraind en moet je het er iets kalmer aan doen. Oefeningen die goed uitgevoerd worden geven je een lichamelijk en geestelijk goed gevoel.

Voedende activiteiten

Maak een gewoonte om elke dag één alledaagse ding aan te merken om dankbaar voor te zijn. Dankbaarheid versterkt de gezondheid en geeft rust. Het geeft kracht om je te beschermen tegen energierovers en dat verhoogt je trillingsfrequentie.

Doe elke dag iets leuks, maak daar een doel van. Bezoek eventueel kunst of musea, tentoonstellingen, mooie beelden of ga naar een concert. Neem voldoende contact op met de natuur en zoek vooral de zon op. Wandelen, fietsen, zwemmen, dansen, yoga e.a. Beweeg en haal diep adem.

Je kunt ook een goed boek lezen of een mooie film in de bioscoop. Vermijd negatieve beelden en geluiden.

Onderhoud goede vriendschappen in de juiste verhouding, het hoeft niet via de telefoon of gsm te zijn, want dat werkt uitputtend op de bijnieren.

Ontwikkel je creativiteit, volg een cursus rond bewustzijnsontwikkeling, gezondheid of spiritualiteit. Af en toe lezen is ook deugddoend. Houdt een dagboek bij om elke dag je ervaringen in te noteren.

Geloof in je vermogen om te herstellen, gebruik je verstand en wijsheid als een krachtig instrument om te herstellen. Neem de macht en de verantwoordelijkheid voor je gezondheid in eigen handen. Geniet vooral van je herstel! Lachen doet goed, gebruik volop humor.

Zoek dingen op die je aan het lachen maakt. Wordt volledig bewust van je gedachten, wees respectvol naar jezelf, ga ook bewust om met de tijd (het ritme van de natuur), en gebruik je zintuigen op bewuste positieve wijze.

Let op de volgende zaken:

Ga om 22.00 uur gaan slapen. Maak je leefstijl tot een gezonde leefstijl. Maak leefstijlveranderingen die nodig zijn voor je herstel. Verwijder energievreters.

Eet voeding die je lichaam nodig heeft (zie later in dit naslagwerk), leer voeding te vermijden die je een slecht gevoel geeft, houd een lijstje bij. KAUW je voedsel goed voor optimale speekselvorming, de basis van een goede spijsvertering. 30 Keer kauwen per mondvol eten of meer is spijsverteringstimulerend!

Eet veel gekleurde groenten en overvloedig onbewerkte voedingsmiddelen zoals de natuur die ons aanbiedt. Zorg bij elke maaltijd voor ongeraffineerde zetmeelrijke koolhydraten, plantaardige eiwitten – verteren gemakkelijker – en onbewerkte vetstoffen.

Eet je fruit, let erop dat je wat zout erbij neemt zowel voor als na het eten van fruit en kauw ook zeer goed. Gebruik specerijen die de spijsvertering stimuleren en ook wat zout! Drink ‘s morgens een glas warm water met een halve theelepel natriumbicarbonaat of ongeraffineerd zout erin.

Vermijd de volgende zaken: Eet vooral geen fruit als ontbijt als je bijnieruitputting hebt. Koffie – ook cafeïnevrije koffie – en stimulerende dranken. Evenals chocolade drank. Streng, negatief, kritisch en laag zelfbeeld over jezelf. Heb mededogen in plaats van medelijden, met medelijden neem je negatieve energie over van de ander die ook je bijnieren verder uitputten.

Voorkom dat je oververmoeid geraakt door werk of klussen. Forceer jezelf niet. Sla nooit een ontbijt over en ga ook nooit vasten. Opblijven tot na 22.30 uur. Eet niet alleen zetmeelrijke koolhydraten zoals brood en pasta’s. Altijd samen met de andere voedingsgroepen. Eet geen voeding die een negatief effect op je bijnieren heeft, ook al verlang je ernaar en ongeacht hoe goed ze ook smaken.

Zodra we wijzigingen doorvoeren in ons dieet, voelen we vaak stress, die natuurlijk niet helpt de stresspatronen te doorbreken die onze bijnieren al uitgeput hebben. Daarom is het belangrijk je ook af en toe de kans te geven om te zondigen zonder je hier schuldig over te voelen.

Natuurlijk weet je dat je dit niet elke dag hoeft te doen, maar er is helemaal niks mis met een dag per week waarop je mag eten wat je wilt. Maar nogmaals, het is dan van groot belang dit zonder schuldgevoelens te doen en volop te genieten.

Schuldgevoelens worden namelijk geassocieerd met eetbuien die maar moeilijk te stoppen zijn. Eet dus 90% van de tijd gezond en voel je verder niet schuldig over de 10% waarvoor je alles mag eten. Schuldgevoelens zijn geen goede manier om de genezing van je bijnieren te ondersteunen!

4-Voeding die de bijnieren versterken

Als de bijnieren in een toestand van stress zijn, versnelt het metabolisme. De mitochondriën gaan meer energie verbruiken, er worden meer voedingstoffen verbrandt om meer energie te kunnen verkrijgen. De normale voeding voorraden van het lichaam raken sneller uitgeput en verdwijnen.

Je energiepeil zakt. Ook heb je neiging tot een te lage bloedsuikerspiegel. De lichaamsweefsels hebben dringend nieuwe voorraden van voedingsnutriënten nodig om goed te kunnen functioneren. Natuurlijke volwaardige zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat is de beste bron van voedingsnutriënten en er bestaat geen andere vervanging voor.

Dit alles houdt ook in dat je zeker niet mag werken of actief zijn met een lege maag.

Volwaardige natuurlijke voeding vormt de belangrijkste basis om je lichaam terug te voorzien van voeding en vooral om de bijnieren te laten herstellen. Het is aan te bevelen op regelmatige tijdstippen te eten, het ontbijt niet over te slaan en tussendoortjes met volwaardige voedzame snacks.

Let er vooral op om ‘s avonds niet te veel te eten, en voor het slapengaan twee of drie happen van een volwaardige voedende snack, dit om tijdens de nacht geen te lage bloedsuikerspiegel te hebben die de nachtrust verstoort.

Wanneer eten als je bijnieruitputting hebt?
Na het opstaan en je ochtendritueel drink je eerst een klein glas warm water met halve theelepel natriumbicarbonaat of met citroen en/of gember. Dit stimuleert het hongergevoel. De glycogeenreserves – lichaam suikers – zijn tanende als je bijnieruitputting hebt. Na de nachtrust heeft je lichaam de laatste voorraad glycogeen opgebruikt en moet weer aangevuld worden.

Omdat in de ochtend het cortisol volgens het circadiaans ritme het hoogst staat, kan het oorzaak zijn van geen eetlust. Een kleine voedende snack is beter dan helemaal niets. Bijnieruitputting gaat vaak samen met vervuiling van de lever, een leverreiniging zal het hongerniveau in de ochtend stimuleren.

Weer een reden om veel bittere, scherpe en wrange smaken te leren smaken, want dat zijn drie zuiverende smaken voor het hele lichaam.

Ook al heb je geen honger na het opstaan, het verandert niets aan je energiebehoefte van het lichaam en daarom is het raadzaam om een klein ontbijt te verorberen. Het is aan te raden voor mensen met bijnieruitputting om het middagmaal vroeger in te nemen. V

anaf 11 uur verdraagt het lichaam de volgende lading gezonde, waardevolle voeding. Geen grote hoeveelheden voedsel eten als middagmaal, mensen met hypoadrenia hebben minder aanmaak van maagsappen. Eet je te veel, dan riskeer je winderigheid, opgeblazenheid, zwaar gevoel in de maag en misselijkheid.

Idealiter is een gezonde volwaardige snack rond 14.00 of 15.00 uur aan te prijzen om je cortisol dip te voorkomen.

Bij mensen met bijnieruitputting ontstaat deze dip tussen 15.00 en 16.00 uur. Een gezonde snack helpt je dan door deze periode heen. Het avondmaal neem je best tussen 17.00 en 18.00 uur, niet later omdat er te weinig enzymen worden aangemaakt die grotere hoeveelheden voedsel niet meer kunnen verteren. Na het lichte avondmaal voel je je ondanks je bijnieruitputting toch vrij goed. Zoniet, wil dat zeggen dat je iets verkeerd hebt gegeten.

Voor het slapengaan is het aan te raden om enkele happen te eten van een volwaardige snack rijk aan volwaardige eiwitten, complexe koolhydraten en gezonde vetstoffen. Dit voorkomt een te lage bloedsuikerspiegel tijdens de nacht.

Algemene regel voor mensen met bijnieruitputting: het is beter al te eten voordat je echt honger krijgt, want dan gaan de bijnieren nog meer verzwakken. Het hoeft echt geen grote hoeveelheden te zijn, wel regelmatig om de schommelingen in de bloedsuikerspiegel te vermijden. Een goede voorziening van voeding voorkomt dat je instort.

Het is steeds belangrijk om bij elke maaltijd of een snack, goede vetten, volwaardige eiwitten en complexe koolhydraten te eten. Het lichaam zet koolhydraten in bloedsuiker dat glucose heet. Je lichaam gebruikt glucose als brandstof, dat eerst is omgezet in glycogeen. Het lichaam kan glycogeen opslaan in de lever en de spieren. Het lichaam heeft een hekel aan geraffineerde suikers en zetmelen, omdat deze niet in glycogeen kunnen worden omgezet en lege calorieën zijn.

Het lichaam is gemaakt om volle calorieën uit het glycogeen te verteren. Geraffineerde suikers zorgen ervoor dat de bloedsuikerspiegel te snel stijgt met het gevolg dat het ook snel weer daalt. Daarbij worden veel toxines gevormd en krijgt je lichaam vervuiling en weer een drang naar suiker als brandstof. En er ontstaan problemen met de werking van de pancreas. De drie voedingsgroepen – vetten, eiwitten en koolhydraten – zorgen voor een gestage energievoorziening in het lichaam, en voor langere periode.

De complexe koolhydraten – zetmelen en meervoudige suikers – worden vrij snel omgezet in energie. De eiwitten doen er langer over om omgezet te worden. De vetten doen er het langste over om te worden omgezet in energie. Deze drie energiebronnen combineren bij elke maaltijd en snack voorkomen schommelingen in de cortisol en bloedsuikerspiegel.

Wat kun je eten en drinken?

Het is belangrijk dat voeding van hoogwaardige kwaliteit is. Dit wil eigenlijk zeggen dat deze voeding de voedingsindustrie NIET heeft gezien! In het geval van bijnieruitputting zijn het slechte tijden voor je lichaam en zijn de voedselkeuzes belangrijk.

Iedereen die bijnieruitputting heeft, mist iets in zijn of haar voedselinname. Voeding zoals de natuur het voor ons heeft laten groeien is het IDEAAL. Zongerijpt en in oorspronkelijke staat, heel en vers. Deze voeding bevat steeds de juiste samenstelling die in ons lichaam een krachtige synergetische werking heeft en ons voorziet van warmte en energie. Deze voeding kan de bijnieren herstellen.

Alle voeding dat bewerkt is, met toegevoegde chemicaliën zoals bewaarmiddelen, kleurstoffen, additieven e.a. is af te raden. Deze voeding bevat lichaamsvreemde stoffen waarop je lichaam slecht op reageert.

Voedingsmiddelen waar voedingstoffen eruit zijn gehaald en vervangen door andere stoffen is volledig uit den boze voor mensen met bijnieruitputting – ook voor gezonde mensen is het niet goed. Een mooi voorbeeld bijvoorbeeld is chocolade waarvan de cacaoboter is vervangen door geraffineerd en gebleekt palmvet.

Een maaltijd met ongeraffineerde en onbewerkte vetten, complexe koolhydraten en volwaardige eiwitten is de basis om de bijnieren te voorzien van nieuwe energie. We kunnen niet genoeg nadruk leggen op het belang van een goed voedingspatroon.

Geraffineerde suikers en zetmelen worden te snel omgezet in zure glucose die alle lichaamsweefsels irriteren die cellen gaan dan de receptoren voor insuline afsluiten. Deze slechte suikers liggen mee aan de basis van insulineresistentie, diabetes, overgewicht en cardiovasculaire aandoeningen. Een andere geheime oorzaak van voornoemde chronische aandoeningen en bijnieruitputting zijn geraffineerde oliën, en bewerkte vetten zoals margarine.

Granen

Granen zijn het voedsel uit alle culturen, dit is ook zo voor onze streken geweest. Door de invoering van de aardappel en later na de Tweede Wereldoorlog is het gebruik van granen en volle granen bij ons sterk verminderd. Rijst is zeer gezond en er zijn zeer veel soorten.

Granen hebben veel vitaminen uit de B-complex en zijn rijk aan mineralen, belangrijk voor de bijnieren. B- vitaminen zijn ook zenuwversterkend. Tegenwoordig is er een enorm aanbod aan rijst en andere granen. Granen bevatten complexe koolhydraten in de vorm van zetmelen die goed zijn voor uitgeputte bijnieren.

Het lichaam metaboliseert er veel langzamer energie uit, hetgeen betekent dat je er meer langdurige energie van krijgt en er meer voedende nutriënten uithaalt. Dit geldt niet voor onze platveredelde tarwe dat echt niet gezond is.

Waarschuwing: Geen ontbijtgranen nuttigen, deze bevatten veel te veel suiker en verkeerde toegevoegde vetten. Boekweit versterkt de nieren, spelt is vele malen beter dan tarwe. Kamut -een oude tarwesoort -, rogge, tarwe, rijst, haver, gierst, gerst, fonia – Afrikaanse graansoort -, amarant, quinoa en boekweit zijn de vele graansoorten die in ongeraffineerde vorm al hun voedingstoffen bevatten.

Het geeft langdurige energie aan de bijnieren. De glycemische index ligt lager bij deze granen waardoor ze een langdurig verzadigingsgevoel geven.

Bij voorkeur bio-granen eten, daar zit meer positieve energie in. In granen kun je het minst zondigen, veel variëren in de voeding is het beste. Geraffineerde graanproducten worden in het lichaam volledig afgebroken. Het effect is te vergelijken met de geraffineerde enkelvoudige suikers die snel energie geven met als gevolg meer uitgeput nadien.

Geraffineerde koolhydraten zijn ontdaan van hun begeleidende voedingsnutriënten en veroorzaken tekorten aan nutriënten in het lichaam dat op hun beurt leiden tot verstoringen van tal van lichaamsfuncties. Geraffineerde zaken leiden naar een nutritioneel faillissement in je lichaam. Solisme, eenzijdigheid is niet goed. Het is de verantwoordelijkheid van het individu om veel te variëren. Dit geldt voor alle voedingsgroepen. Leer te voelen wat goed is voor jou.

Groenten

Veel variatie in gekleurde groenten is belangrijk voor mensen met bijnieruitputting. Denk maar aan de kleuren geel, oranje, rood, groen en paarsachtig – rode kool bijvoorbeeld. Ook wortels, bladgroenten en knollen. Goed koken is uiterst belangrijk voor goede spijsvertering en opname voedingsstoffen, koken is een voorvertering om de spijsvertering te stimuleren.

De warmte uit gekookte voeding is belangrijk voor het herstel van de bijnieren. Uiteindelijk is het goed om van alles eens te eten, variatie genoeg, bij voorkeur wat beschikbaar is in dat seizoen. Eet zoveel mogelijk verschillende groenten, maak telkens een groot pallet.

Bij voorkeur bio-groenten omdat zij ook de salvestrolen bevatten die onze algemene gezondheid een boost geven. Knollen en wortels hebben ook complexe zetmeel koolhydraten die goed zijn voor de bijnieren. Oligosacchariden zijn goede oplosbare vezels.

Zeewier is een fantastische aanvullingen van nutriënten en mineralen, zeker voor mensen met hypoadrenia. Ze bevatten ook eiwitten. Goede groenten zijn asperges, broccoli, kolen, boerenkool, bleekselderij, spinazie, peterselie, avocado, zoete aardappel, enzovoort zijn goede groenten. Knoflook is eveneens zeer goed bij bijnieruitputting. Gebruik veel specerijen.

Voor hun antioxidanten, en met hun smaken bitter, wrang en scherp, die ontgiftende eigenschappen bevatten voor het lichaam. Specerijen zijn bovendien smaakmakers en zorgen voor meer speekselvorming en dat is de voorvertering voor een betere spijsvertering.

Specerijen zijn pareltjes uit de keuken.

Fruit

Fruit is echt niet het ideaal voor mensen met bijnieruitputting. Eet vooral nooit fruit als ontbijt en als je vermoeid bent. Fruit bevat enkelvoudige koolhydraten, vitaminen, mineralen en voedingsvezels. Fruit geeft snel energie en het bevat veel suikers en vocht.

Uitgeputte bijnieren hebben belang bij een trage afgifte van energie uit voedsel. Teveel zoet en vochthoudend fruit is niet gunstig bij bijnieruitputting behalve tijdens de zomermaanden omdat er van buitenaf meer warmte is. Eventueel fruit met kruiden eten zoals kaneel, kruidnagel, zwarte peper, gember, black salt of ongeraffineerd zout.

Fruit altijd tussen de maaltijden eten. Fruit werkt verkoelend.

Appelen en peren kan men best stoven, niet rauw eten, want dit verteert moeilijker bij mensen die lijden aan bijnieruitputting. Appels met een rode schil zijn voedzamer. Wat kan met mate is papaya, mango, pruimen, bananen, dadels, gestoofde appels en peren, kiwi.

Koop ook biologisch fruit. Ons eigen kleinfruit is wel het beste en kan tijdens het seizoen gegeten worden door mensen met bijnieruitputting. Let erop dat je het apart eet van de maaltijden. Bessen – bosbessen, frambozen, bramen – bevatten veel anti-oxidanten en zijn ondanks hun zure smaak gezond, het bessenzuur reguleert juist de spijsvertering.

Paradoxaal elimineert het zuur van kleinfruit de slechte zuren in het lichaam. Citroen heeft ook deze eigenschap. Kersen en druiven zijn ook goed voor mensen met hypoadrenia.

Plantaardige eiwitten

Plantaardige eiwitten vind je vooral in bonen, linzen, erwten, kikkererwten, groene tuinbonen, noten, zaden e.a. Ze vragen aandacht in de voorbereiding van de maaltijd. Peulvruchten eerst voorweken eer ze worden gekookt. Het verteert dan veel beter. Mensen die plantaardige voedsel tot zich nemen moeten eveneens voldoende eiwitten binnenkrijgen.

Peulvruchten zijn rijk aan eiwitten en bevatten de vitaminen van de B-complex, mineralen, ijzer, foliumzuur, kalium en tevens ook pectine en cellulose – vezels. Sojaproducten zijn ten stelligste af te raden bij bijnieruitputting, soja is te afkoelend voor het systeem. Volgroeide bonen hebben veel eiwitten, als ze wel uitgerijpt zijn.

Een dunne prinsessenboon bevat geen eiwit en is enkel een groene groente dat op zich wel gezond is. Linzen vragen wat extra kruiden voor het spijsverteringsproces. Mungdaal (gele linzen) is licht verteerbaar. Zwarte bonen zijn minder aangeraden en verteren moeilijker. Gebruik veel kruiden zoals het bonenkruid en specerijen om de vertering en opname voedingstoffen te stimuleren.

Let op dat de bonen goed zijn voorgeweekt en goed gekruid gekookt worden, zo verteren ze goed. Ze zijn voedzaam. Erwten en kikkererwten zijn gemakkelijk verteerbaar. Noten geeft een goed verzadigingsgevoel en zijn een prima eiwitvervanger.

Laat je niet beïnvloeden door extreem veel peulvruchten te eten, blijf bij de basisvoeding met peulvruchten. Basisvoeding zijn granen, vetten, groenten, eiwitten en fruit. Peulvruchten, noten en zaden een nacht voorweken, afgieten en goed naspoelen voor je begint met de bereiding en kookproces.

Wees bewust als je kiest om plantaardige eiwitten te nuttigen, dat je met het volgende rekening houdt: Peulvruchten steeds combineren met volkoren granen, zaden, bladgroenten en noten om het lichaam een compleet eiwit te geven! In het geval van bijnieruitputting is het wel aan te bevelen om af en toe ook een ei te eten. Een stukje vis is ook goed voor mensen met bijnieruitputting. Let wel op de vervuiling van de oceanen dat in de vis terechtkomt.

Dierlijke eiwitten

Gevogelte kan men eten en is lichter verteerbaar dan vlees van runderen of varkens. Tracht dierlijke eiwitten uit vleesconsumptie te vermijden bij bijnieruitputting. Bouillon van kip bijvoorbeeld heeft een versterkend effect. Teveel eieren eten – bevatten teveel zwavel – en kan het evenwicht in de dikke darm verstoren, dat heeft een negatief effect op de bijnieren.

Beter is af en toe een stukje vis. Melk en zuivel zijn niet aan te raden voor mensen met bijnieruitputting. Melk van A2 koeien – koeien met een bult op de rug – is zuiverder en beter verteerbaar als je bijnieruitputting hebt. Maar deze melk is in onze contreien moeilijk te vinden. In India worden deze dieren met veel liefde onderhouden en krijgt deze melk een speciale behandeling om hem goed verteerbaar te maken voor de mens (ayurveda).

Suiker en zout

De zoete smaak is de smaak van onze weefsels, ons lichaam zelf. Met zoet bedoelt men “zoete voedingsstoffen”, maar geen geraffineerde suiker die een hoge glycemische index en glycemische lading heeft en het lichaam beroofd van de noodzakelijke mineralen en antioxidanten.

De meeste suikers werken afkoelend op het lichaam. Mensen met hypoadrenia zijn beter af met het vermijden van suiker, koekjes, gebak en taartjes. In onze maatschappij worden ze juist gemaakt van geraffineerde suikers of geconcentreerde suikers.

Mineralen hebben het aardeelement in zich en als ze uit het lichaam worden geroofd door de geraffineerde suiker, dan zetten de weefsels uit en gaan verslappen waardoor de algemene gezondheid verzwakt. Te veel rijp fruit eten kan dit verschijnsel teweegbrengen.

Onthoud: witte suiker is een dood en geraffineerd product die veel en snel energie geeft, maar ook snel is uitgewerkt. Het is een regelrechte aanslag op de bijnieren die het al moeilijk hebben. Hoe meer geraffineerd, hoe meer mantelstoffen – vitamines, mineralen en antioxidanten – zijn weggenomen uit de suiker.

Dit geldt ook voor wit meel en andere tarweproducten. Juist deze mantelstoffen zorgen voor een goede vertering en voeden de algemene gezondheid. Siroopvormen hebben meer mantelstoffen en mineralen. Jaggery is een soort palmsuiker.

Ongeraffineerde rietsuiker heeft wel een hoge glycemische index, maar bevat zeer veel mantelstoffen. Zwarte melasse van suikerriet is zeer ideaal voor de bijnieren en de pancreas.

Zout is een van de zes smaken, werkt verwarmend behalve bergzout, en het bevordert de spijsvertering. Mensen met bijnieruitputting hebben meer behoefte aan ongeraffineerd zout. Alleen in zeer grote hoeveelheden zal zout de bloeddruk doen stijgen, terwijl mensen met hypoadrenia juist een lagere bloeddruk hebben.

Gebruik gerust ongeraffineerd zout in je voedingspatroon. Zout helpt mensen met bijnieruitputting om de bloeddruk te reguleren, maar zal ook voor andere functies die in verband staan met het verlies van natrium verbeteren. Heb je zin in zout, gebruik dus de zoutpot. Let wel op, geen geraffineerd keukenzout, dit is zeer schadelijk voor de bijnieren, nieren en verhoogt de bloeddruk.

Vetten

Verzadigde vetten zoals ghee en kokosvet veranderen niet bij het kookproces en zijn daarom aangewezen om in te bakken en te braden. Vermijd frituren en bruinen in olie, door verhitting worden veel transvetzuren gevormd die schadelijk zijn voor alle fysiologische processen in het lichaam.

Onverzadigde vetten (oliën) zijn wel gevoelig voor verhitting, ze vormen bij verhitting transvetzuren. Gebruik enkel ongeraffineerde vetten en oliën van eerste koude persing, deze creëren de waardevolle synergetische werking in het lichaam. Best ook van biologische afkomst.

Voeding mag veel verzadigd vet en een beetje onverzadigd vet bevatten, dat is gezond!! Het is altijd van belang te weten of de vetstoffen al dan niet bewerkt zijn door de voedingsindustrie.

Veel vet is belangrijk en beschermt de zenuwen tegen uitdroging, het stimuleert de algemene gezondheid en het vetmetabolisme, waarbij het lichaam zich kan ontgiften. Mensen met bijnieruitputting hebben een grotere behoefte aan verzadigde vetten. Het zijn bouwstenen van mevalonaatpad en cholesterol die nodig zijn voor de aanmaak van de steroïde hormonen en bijnierhormonen.

De steroïde hormonen houden de bijnieren actief. Geen dierlijke verzadigde vetten die een lange keten bevatten, deze zijn niet geschikt voor mensen met bijnieruitputting. Denk maar aan de vetten die in vleeswaren en charcuterie zitten, ze belasten de lever en de pancreas, en kan uiteindelijk naar insulineresistentie en zwaarlijvigheid evolueren.

Het wordt dan ook moeilijker voor je lichaam om een stabiel bloedsuikerspiegel te handhaven.

Veel variatie in de oliën zorgt ervoor dat je alle essentiële vetzuren – enkelvoudige en meervoudig onverzadigde vetzuren, omega e.a. – binnenkrijgt. Verzadigd vet beschermt, de onverzadigde vetten in het lichaam tegen oxidatie en zijn belangrijk voor de resorptie van mineralen en vet-oplosbare vitaminen.

Dit heeft op zijn beurt een beschermende werking op hart en bloedvaten. Zaden en noten zijn gezonde bronnen van vetstoffen die de werking van de bijnieren gunstig beïnvloeden.

Dranken

Het is begrijpelijk als je lijdt aan bijnieruitputting om geen stimulerende dranken te nuttigen. Alle stimulerende drankjes en middelen inclusief cafeïne werken vochtafdrijvend. Cafeïnehoudende dranken zoals zwarte thee, koffie, cola, red-bull e.a. hebben een stimulerend effect dat de bijnieren overstimuleert.

Zodra het effect is uitgewerkt zal het leiden tot meer vermoeidheid. Koffie en ook gedecafeïneerde koffie bevat theobromine die nadelig zijn voor de bijnierfuncties. Verder zijn ze geroosterd en gemalen waarbij hun natuurlijke oliën zeer snel ranzig worden en dus giftig in het lichaam.

Dat levert ook stress op voor de bijnieren en je metabolisme. Weet ook dat cafeïne een sterke pro-oxidant is en het oxidatieproces in het lichaam doet toenemen. Veel mensen komen de dag door met behulp van het overstimuleren van de bijnieren door cafeïnehoudende dranken, dikwijls gecombineerd met snoep dat ook cafeïneachtige stoffen bevat.

Je kunt je tijdelijk wat beter voelen, maar de bijnieren gaan verder uitputten, en als je dit regime blijft aanhouden heeft dat zware gevolgen voor je algehele gezondheid

Wat kun je drinken als je bijnieruitputting hebt?

Groentesap: bevat alle waardevolle voedingsnutriënten. Het kan wel de bloedsuikerspiegel te snel doen stijgen en daarom is het raadzaam om geen grote hoeveelheden te nuttigen. Gebruik ook peper en zout bij om de spijsvertering te stimuleren.

Groentesappen nooit in grote hoeveelheden gebruiken, is pure rauwkost en geeft overbelasting aan de darmen, gebruik veel andere specerijen. Idealiter is om zelf het sap te maken en vers op te drinken of om er soep mee te maken.

Vruchtensappen zijn niet aan te bevelen, eventueel in de namiddag zijn er zeer kleine hoeveelheden met een mespuntje zout erbij. Geen sinaasappelsap, dat is te uitputtend voor de bijnieren.

Thee: Alle theesoorten zolang het niet is gemengd met zwarte thee. Groene thee bevat daarnaast zeer veel waardevolle antioxidanten. Let bij kruidenthees dat het enkel kruiden bevat.

Gewoon water: Geen koolzuurhoudend water. Liefst uit glazen flessen. Zelf een waterreinigingssysteem hebben is ideaal. Doe ook een snufje ongeraffineerd zout aan het drinkwater, dit helpt de bijnieren om balans te hebben tussen natrium, kalium en de verhouding van water en natrium te optimaliseren.

Drink geen twee of drie liter per dag zoals er steeds wordt aanbevolen. Het werkt afkoelend voor de nieren en bijnieren en je verliest veel belangrijke mineralen. Het werkt verstorend op de spijsvertering en de waterhuishouding van het lichaam. De osmotische druk bloed-lichaamscel kan nadelig veranderen als je teveel drinkt.

Melk van koeien is niet aan te raden omdat het teveel lactose bevat dat een rollercoaster veroorzaakt in de bloedsuikerspiegel. Dat put de bijnieren verder uit. Het eiwit caseïne in de melk is voor mensen met bijnieruitputting een veelvoorkomend allergeen.

Dit geeft extra stress aan de bijnieren. De caseïne werkt verzurend in het lichaam en tast de minerale reserves aan van het lichaam.

Geitenmelk daarentegen bevat minder lactose en lijkt meer op de menselijke melk. Drink het vers, hoe ouder, hoe sterker de smaak wordt. Maar nogmaals, ook geitenmelk is niet aan te bevelen bij bijnieruitputting.

Dan heb je nog de granen- en notenmelken die zeer gezond zijn en goed voor de bijnieren. Het zijn zeer goede alternatieven voor dierlijke melk, en ze verteren goed. Vermijd soyamelk, het werkt afkoelend voor de bijnieren en is ook een bron van allergenen.

Drink geen chocolademelk uit de supermarkt, ze bevatten ook teveel geraffineerde suikers en lichte dosis cafeïne en jagen de bijnieren alleen maar op stang. Alcohol is sowieso uit den boze, evenals alle soorten frisdranken.

Wat mag je absoluut niet eten?

Een bijnier dieet dat in veel boeken wordt beschreven en bestaat uit: Yoghurt als ontbijt, veel fruit, groene salade – rauwkost -, en een snee volkorenbrood als middagmaal en een lichte avondmaaltijd gaan de bijnieren juist in snel tempo verergeren.

De tussentijden zijn veel te lang en er is gebrek aan volwaardige eiwitten, complexe koolhydraten en essentiële vetstoffen. Het is een noodzaak dat er energie in de voeding aanwezig is om je bijnieren te herstellen.

Ook een kop koffie met een donut gaan ervoor zorgen dat je op het moment fantastisch zult voelen, het jaagt de bloedsuiker omhoog en de rest van de dag zul je ellendig zijn van het onvermijdelijke dieptepunt die daarop volgt.

Voor mensen met bijnieruitputting is het noodzakelijk dat voeding krachtvoeding is, zongerijpt en in oorspronkelijke staat. Mensen die voordat ze bijnieruitputting kregen gewend waren om veel energie te hebben, lopen het risico de neiging te ontwikkelen om stimulerende voeding en dranken te kiezen die hun energie zullen geven.

Dit gaat nog meer ten koste van de bijnieren. Junkfood en gefrituurde zaken hebben veel slechte vetten en suikers die je oppeppen. Het probleem van deze voeding is dat het de verkeerde vetten en suikers bevat die het lichaam voorziet van “lege” calorieën dat het lichaam maar moeilijk kan verteren.

De eiwitten in deze voeding zijn dan nog eens van minderwaardige kwaliteit. Dit voedingspatroon zal de bijnieren juist verder doen uitputten. De stimulerende middelen in cafeïne houdende dranken stimuleren de bijnieren nog verder waardoor ze hun bijna uitgeputte reserves moeten aanspreken met alle gevolgen vandien.

Eet nooit vetten of oliën die uit de voedingsindustrie komen, deze zijn allemaal bewerkt, behandeld en aangetast waardoor de natuurlijke synergetische werking is verbroken. Ze hebben eveneens een nadelige invloed op je mentale vermogen en veroorzaken stress in je lichaam.

Eet geen voedingswaren waar je aan verslaafd bent, de oorzaken van deze verslaving zijn te vinden in overgevoeligheid en schommelingen in de bloedsuikerspiegel. Conclusie: Industrievoedsel heeft weinig voedingswaarde en er ontstaat een rollercoaster in de bloedsuikerspiegel schommelingen waardoor je ‘s avonds nogal vrij beroerd kunt voelen. T

Een andere reden waarom je tijdens het ontbijt geen fruit mag eten is omdat het veel fructose bevat. Mensen met bijnieruitputting hebben een lever die problemen heeft met het omzetten van fructose naar glucose. Een ontbijt met fruit zal alleen maar een toename van hypoadrenia en beverigheid bewerkstelligen. Tijdens de dag kan men wel een beetje zongerijpt fruit eten, vooral tijdens de zomermaanden, minder tijdens de herfst en lente, en bijna geen fruit tijdens de winter omwille van zijn afkoelende energie..

Het verhaal van de voedingsvezels

Voedingsvezels zijn nu eenmaal belangrijk om de darmperistaltiek te verbeteren.

De dikke darm heeft een directe relatie met de bijnieren, dus hoe beter de dikke darm werkt, hoe sneller de bijnieren energie kunnen krijgen. Er zijn verschillende vezels die nodig zijn voor de algehele gezondheid. Denk maar aan pectine, fructo oligo sacchariden, cellulose en hemicellulose.

Maar voedingsvezels hebben nog een belangrijke functie, namelijk de toxische stoffen die de lever uitscheid via de gal, op nemen en zo voorkomen dat de darmen deze toxines weer opnemen. Zodra de dikke darm weer beter begint te werken, zullen de bijnieren weer energie krijgen.

Dit heeft tot gevolg dat de reacties van het lichaam weer normaal en efficiënt gaan werken. De lever begint weer te ontgiften. Dus er worden meer toxische stoffen via de gal uitgescheiden in de twaalfvingerige darm. Een gezonde darmwerking zal deze toxines elimineren.

Vezels vormen ook de voedingsbodem van de darmflora en dat voorkomt dat de gal toxisch wordt. Het zijn vooral vetoplosbare toxines die met de gal worden uitgescheiden, die binden zich aan de vezels en zo verwijdert het lichaam dit via de stoelgang.

In een gezonde volwaardige voeding met granen, noten, zaden, groenten en peulvruchten zijn er voldoende vezels aanwezig. Geen brood verrijkt met zemelen, deze onoplosbare vezels irriteren het slijmvlies van de darmwand. Teveel onoplosbare vezels versnellen de darmtransit waardoor er minder opname is van voedingsstoffen.

Wees voorzichtig met supplementen van vezels die bekende merken verkopen als vulstoffen. Er zitten namelijk kleur- en/of smaakstoffen in verwerkt. Ook dextrose, sucrose, maltodextrine – die allemaal uit maïs gemaakt zijn – zijn geraffineerde vormen van glucose die overgroei van Candida albicans in de dikke darm kunnen veroorzaken.

Voor mensen met bijnieruitputting is het verboden om kunstmatige zoetstoffen en light-producten in te nemen, zij ondermijnen het herstel van de bijnieruitputting en geven verstoringen in de werking van de pancreas.

Het verband tussen bijnieruitputting, te lage bloedsuikerspiegel en zwaarlijvigheid

Als de bijnieren uitgeput zijn, dalen de cortisolwaarden. Cortisol is een hormoon om de bloedsuikerspiegel in evenwicht te houden. Cortisol is belangrijk voor de energie in het lichaam. De pancreas werkt minder goed bij bijnieruitputting. Te weinig cortisol is zeer schadelijk, cortisol speelt een sleutelrol bij de omzetting van het opgeslagen schildklierhormoon T4 naar het gebruiksklare hormoon T3. Bovendien zorgt cortisol ervoor dat de T3 de cellen kan binnengaan en de cel kan ‘opladen’.

Bijnieruitputting leidt dikwijls tot een tekort aan schildklierhormonen. Bij gebrek aan cortisol wordt het voor het lichaam moeilijker om de normale bloedsuikerspiegel te bewaren. Dit is de reden dat mensen met bijnieruitputting – hypoadrenia – dikwijls te lage bloedsuikerwaarden ontwikkelen – hypoglykemie. Hypoglykemie is op zichzelf al een uiterst stressvolle situatie voor het lichaam.

Daarom is het tijdstip van eten net zo belangrijk als de voedingskeuze. Door op regelmatige tijdstippen natuurlijke voeding met een hoge waarde aan gezonde vetten, koolhydraten en eiwitten te eten, zal dit helpen bij het herstellen van je bijnieren en je energieniveau.

Als de bijnieren door volwaardige voeding weer energie krijgen, wordt er meer cortisol uitgescheiden die de bloedsuikerspiegel weer naar normale waarden terugbrengt en de pancreas beter doet werken. Hoe lager de bloedsuikerspiegel, hoe meer cortisol er nodig is om de bloedsuikerspiegel weer in evenwicht te brengen. Mensen met een te lage bloedsuikerspiegel – veroorzaakt door bijnieruitputting – hebben de neiging om teveel te eten in een poging om hun energietekort niet in stand te houden.

Bijnieren die uitgeput zijn, veroorzaken een verminderde werking van de spijsvertering. De spijsverteringsorganen zijn niet in staat om voldoende enzymen te produceren voor de vertering van deze plotse grote hoeveelheden voedsel. Denk aan de maag en de pancreas die verzwakt zijn door bijnieruitputting. Het gevolg is dat deze voeding niet goed verteert.

Het eten van grote hoeveelheden voedsel, dikwijls nog van mindere kwaliteit, geeft sowieso een tijdelijke verhoging van de cortisolwaarden in het bloed. De bijnieren worden echt opgejaagd, en als je daarbij nog alcohol en cafeïnehoudende dranken nuttigt….Dit veroorzaakt gewichtstoename bij mensen met bijnieruitputting en chronisch te lage cortisolwaarden.

En tijdens het tijdelijk verhoogde cortisol wordt er vet opgeslagen. Vet dat veel toxines opneemt als gevolg van de slechte spiervertering. Deze toename van de vetweefsels verzwakt de pancreas, want de alvleesklier moet meer insuline produceren voor de miljoenen vetcellen die er elke dag bijkomen.

Vettoename veroorzaakt op zijn beurt nog eens slaperigheid, waardoor de neiging ontstaat om nog meer ongezonde voeding te eten “omdat dit nou eenmaal eenvoudiger is te bereiden”. De grootste valkuil van onze tijd.

Gezonde manier om te eten

Dus niet alleen wat je eet, maar ook hoe en wanneer je het eet, en hoe je op datzelfde moment voelt, bepaalt hoe de stofwisseling zal verlopen en of je bijnieren energie krijgen om zich te herstellen.

Dan zijn er nog enkele belangrijke zaken: de technieken om bewust te eten.

Hoe je eet heeft net zoveel invloed op je bijnieren als wat je eet. Dus als je gestresseerd, boos of van streek bent, dan is het beter om niet te gaan eten, want alles wat je dan eet, zal slecht zijn voor je lichaam. Het verteert niet goed en er worden afvalstoffen gevormd die in je bloedbaan terechtkomen en zo verder dieper in de weefsels gaan doordringen en je ziek zullen maken.

De bijnieren verzwakken onder deze condities. Emoties bepalen hoe de voeding zal verteren. Probeer eerst te kalmeren en rustig te ademen om dan pas te gaan eten. Voeding verteert het best als je in een positieve stemming bent. Kies voor een rustige omgeving, die aangenaam aanvoelt. Laat een zacht muziekje spelen of andere ontspannende klanken. Kijk naar de mooie dingen in je omgeving en denk aan plezierige dingen.

Een ontspannen positieve sfeer zal ervoor zorgen dat de bloedcirculatie het bloed vooral naar de spijsvertering zal sturen voor de opname van de verteerde voeding. Tegelijkertijd wordt het parasympathische deel van het zenuwstelsel geactiveerd dat verantwoordelijk is voor de peristaltiek van de maag- en darmwerking en deze zal activeren.

Genieten en veel kauwen stimuleert de hippocampus tot de productie van antisstresshormonen. Emoties spelen een grote rol om te kunnen genieten van je maaltijd. In veel culturen is eten altijd een feest, een groot feest, er is muziek, en er wordt gelachen en families komen samen, we zijn blij als we eten. Er heerst een goede positieve stemming dat de spijsvertering zal bevorderen.

Eten met goede vrienden, een aangename conversatie in goed gezelschap bevorderen de spijsvertering en de opname van de voedingsstoffen. Op die manier wordt het eten op een voedzame, gezonde manier opgenomen. Dat gebeurt dankzij de neuropeptiden, dat zijn de emotie moleculen die bepalen waar het voedsel naartoe gaat, het gaat dus niet alleen om wat je eet maar ook om hoe je eet.

Snel maaltijden verorberen verstoort de spijsvertering enorm. Ook eten terwijl je sterk concentreert op je werk is echt niet bevorderlijk voor je spijsvertering en de bijnieren. Eet vooral niet bij conflictsituaties of bij mensen waarbij je jezelf niet goed voelt, er worden namelijk veel afvalstoffen en toxines gevormd.

Eten in een omgeving dat spanning veroorzaakt is gewoon slecht voor je gezondheid. Een kind dat eet terwijl de ouders aan tafel ruziën, loopt het risico om allergieën te ontwikkelen en het begin van bijnieruitputting.

Je hebt dan nog de emotionele eters, eten als troost omdat je verdriet hebt zal de spijsvertering doen stagneren en de bijnieren erg verzwakken. Deze voeding kan niet goed verteren en zal door het lichaam opgeslagen worden, het risico op overgewicht neemt toe. Dat geldt ook voor gezonde mensen.

Op de verkeerde tijdstippen eten heeft hetzelfde effect. Als je eet op de onjuiste tijdstippen kan het lichaam niet voldoende enzymatische sappen aanmaken voor de spijsvertering.

Eten terwijl je een telefoon in de hand hebt en een gesprek voert, is niet gunstig voor de spijsvertering. Ik zag onlangs iemand in een auto terwijl hij aan het rijden was. Aan zijn één oor had hij met de schouder een mobieltje tegenaan gedrukt, met zijn hand was hij een broodje aan het eten met wat beleg erop en tegelijkertijd was hij aan het sturen. Hoe denk je dat dit voedsel verteerd wordt als je dat doet? En dat heeft een desastreus effect op de bijnieren.

Zit rustig aan tafel terwijl je eet, rechtstaan aan een toonbank of van hier naar daar rennen of liggen zijn niet bevorderlijk voor de bijnieren en de spijsvertering. Haal diep adem, en adem rustig uit. Doe dit enkele keren na elkaar. Hou dan de ingeademde lucht even vast en adem dan zachtjes uit. Het is de bedoeling om jouw lichaam dieper in de ontspanning te brengen.

Door deze ontspanning is het deel van je zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is om bloed naar je spijsvertering te brengen. Deze ademhalingsoefening helpt je ook om het lichaam en de geest samen te brengen.Het bereidt je lichaam voor om te eten, en probeer zeker langzaam en vredig te eten. Vooral rustig en veel kauwen bevordert de spijsvertering en opname van voedingsnutriënten die de bijnieren voeden.

Kauwen werkt ook ontspannend. Probeer ook dankbaar te zijn voor het eten. Al deze zaken werken gewoon therapeutisch om de spijsvertering te stimuleren. Luister steeds naar je lichaam, als je merkt dat je jezelf niet goed voelt bij het eten, stop dan met eten. Misschien bevat het iets dat je lichaam niet wil. Vervang met andere voeding. Dit gegeven is wel belangrijk om in acht te nemen als je lijdt aan bijnieruitputting

5- Andere lichamelijk belasting die leiden tot bijnieruitputting

Uitgeputte bijnieren hebben veel tijd nodig om te herstellen. Dit proces kost ook veel moeite en de bijnier – net als alle endocriene klieren – zijn daarbij gevoelig voor biochemische disbalansen veroorzaakt door emoties en stress. Het is van groot belang om tijdens het herstel rust te nemen en stressfactoren te vermijden.

Het kan passief roken zijn, kunstlicht op de werkvloer – gebrek aan zonlicht -, chronische aandoeningen in het lichaam die maar niet weggaan, steeds terugkerende aandoeningen van de luchtwegen enzovoort.

Begin als een privédetective alles te onderzoeken zover je het herinnert vanaf dat je bewust bent geworden van je bijnieruitputting. Schrijf alles nauwkeurig op. Misschien ga je door je gezondheidsgeschiedenis plots iets zien die jou een inzicht kan geven om het probleem effectief op te lossen.

Ga na wat de emotionele belasting was, wat voelde je, wat waren de effecten en de gevolgen? Meestal ben je nog niet volledig hersteld van een gebeurtenis of trauma. Alles wat er is gebeurt creëert signalen en symptomen waarvan de meeste eigenlijk nog lijken op hetgeen je nu nog steeds al dan niet bewust of onbewust ervaart. Onderzoek je jezelf op een zachte lichaamsvriendelijke manier met liefde en begrip voor jezelf.

Per slot van rekening doe je altijd je best gegeven je eigen wereldbeeld. Belangrijk is ook om te beseffen dat voor je trauma of het gekwetste kind in jezelf er steeds een mooi moment aan vooraf ging. Emoties of trauma’s verwerken kun je alleen door terug in deze gebeurtenis te stappen – het heeft ook steeds een boodschap voor jou -, te voelen en dan terug te gaan kijken wat je voelde, net voor deze gebeurtenis die dat de trauma of negatieve emotie heeft veroorzaakt.

Vaak was je zo enthousiast, levenslustig, dienstbaar, genietend van de overvloed die het leven je biedt. Met andere woorden: Het kind in jezelf dat uit onschuld van het leven wilde genieten. De persoon die je dan heeft gekwetst weet niet hoe jij in jouw wereldbeeld leeft en met welke intenties jij jezelf voortbeweegt.

Bijvoorbeeld: als kind ben je zo enthousiast van het leven, dat je zonder het besefte een doos met taartjes komt brengen die zo krachtig doorheen geschud zijn door je lopen, en vervolgens wordt je bestraft door je ouders omdat de taartjes beschadigd zijn.

Of een ander voorbeeld, als kind ben je op vakantiekamp en je moeder komt je bezoeken. Uit enthousiasme neem je een bal om een rijpe pruim uit de boom te gooien die je met veel liefde aan je moeder wilt geven, en als je moeder weg is, wordt je mishandeld door nonnen uit het klooster waar je op vakantiekamp bent. Zo zijn er veel gevallen die je je hele leven blijft meedragen tot je het oplost.

De oplossing ligt vooral in het besef dat de nonnen zelf getraumatiseerde en gestigmatiseerde mensen waren en ze hebben gehandeld uit hun eigen wereldbeeld en niet beseften wat ze jou aandeden. De grote kunst is om je aandacht te blijven geven aan het mooie van het moment dat je uit pure kindsheid en liefde deze lekkere pruim aan je moeder gaf.

Dat is wie jij werkelijk bent, het grootste in jezelf, jouw waarheid. Je hoeft je daarvoor NOOIT gekrenkt te voelen. Dat werkt zeer helend voor je bijnieren.

Andere voorbeelden van lichamelijke belasting die je bijnieren uitputten of het herstel ervan tegenwerken

Problemen met je gebit. Ontstekingen van het tandvlees, gebarsten kies, abcessen op de wortel van de kies en tandwortel. Amalgaamvullingen die na verloop beginnen te lekken in het lichaam. Kwik remt de productie van cortisol af en heeft ook een nadelige invloed op de endocriene klieren in het hoofd.

De bijnieren worden ernstig verstoord door amalgaam, amalgaam is een blijvende ontkende bron van toxiciteit. Vervang de amalgaamvullingen door meer lichaamsvriendelijke composietmaterialen. Slecht tandheelkundig vakwerk enz…

Zoek op internet naar tandartsen die holistisch werken met oog op het bewustzijn van het belang van de mond en tanden voor de algemene gezondheid. Alle vormen van ontstekingen aan het gebit en op het kaakbeen vormen een ernstige bedreiging van het lichaam die de bijnieren extreem uitputten.

Terugkerende aandoeningen van de luchtwegen is een zware belasting voor de bijnieren die het herstel ervan tegenwerken. Deze aandoeningen zijn een aanwijzing voor bijnieruitputting en angst. Het is steeds belangrijk om zowel de aandoeningen van de luchtwegen als de bijnieren tegelijkertijd te behandelen.

Daarbij is het zeer belangrijk om alles in het werk te stellen om de spijsvertering te optimaliseren zodat de afvalstoffen afgevoerd kunnen worden, hetgeen de gezondheid ten goede komt.

De darmflora in de dikke darm bevat meer dan 400 soorten microorganismen die de voeding verder verteren. Deze organismen vormen een eigen ecologisch systeem dat wel kwetsbaar is, en gevoelig voor verstoring door ongezonde voeding en leefstijl.

Verstoringen leiden tot disbalans van de darmflora waarbij darmstoornissen ontstaan, vermoeidheid, allergieën en intolerantie voor verschillende stoffen in je omgeving. Het gebruik van antibiotica en veel medicijnen veroorzaken veel disbalansen in de dikke darm met verregaande gevolgen.

Het eerste gevolg is steeds een verminderde werking van de bijnieren. Antibiotica doodt de belangrijke darmflora. Daardoor gaan schimmels, bacteriën en gisten in overgroei omdat het hun taak is om afval op te ruimen.

Een gezonde darmflora zorgt ervoor dat alle organismen binnen proporties blijven en hun functie in het verteren van de voeding volbrengen en toxines elimineren. Gezonde voeding, verrijkt met specerijen om de darmflora te voorzien van voeding, creëert de darmflora dat op zijn beurt waardevolle voedingsstoffen produceert en de bijnieren versterkt.

Gezonde voeding met voldoende oplosbare vezels in combinatie met volwaardige eiwitten, gezonde vetten – zowel verzadigd als onverzadigd – en complexe koolhydraten. Onze huidige voedingsstijl en levensstijl met veel stress, negatieve emoties, geraffineerde koolhydraten, bewerkte vetstoffen, teveel dierlijke eiwitten e.a. verstoren de darmflora.

Je krijgt last van mentale depressie, mistig geheugen, vermoeidheid en verminderde gezondheid. De galzouten worden niet meer opgenomen, de aanmaak van belangrijke voedingsnutriënten – door de gezonde darmflora – zoals vitamine K en B12 komt in het gedrang. Vervolgens wordt de darminhoud zuurder, hetgeen de darmflora verder verstoort.

Voedselallergieën en intoleranties zijn sterk uitputtend op de bijnieren. Vermijd in eerste instantie de producten die de allergie veroorzaken. Doe zelfonderzoek en werk aan je spijsvertering.

Een zeer grote oorzaak van bijnieruitputting die over het hoofd wordt gezien is gebrek aan vers eten van zeer goede kwaliteit zoals de natuur dat in overvloed maakt voor ons.

Er bestaan geen voedingssupplementen die ons voorzien van alle bouwstenen die ons lichaam nodig heeft, laat staan dat het een synergetische werking geeft in het lichaam, hetgeen natuurlijke voeding ons wel geeft. Gezonde natuurlijke voeding is het eerste en ondersteunende element om te kunnen herstellen van bijnieruitputting. Het vormt de basis van een goede spijsvertering.

Sluimerend en over het hoofd gezien: het wegnemen van symptomen is een zeer grote oorzaak dat de bijnieren ZICH niet kunnen herstellen. Je voelt de ziekte niet meer, maar je hebt ook geen lichte en levenslustige energie meer. De oorzaak van de ziekte wordt niet weggenomen, de ziekte wordt persistent onderdrukt door farmaceutische middelen.

Vele aandoeningen blijven door symptomatisch bestrijding net onder het punt van het veroorzaken van de echte ziekte, ze blijven echter steeds verder smeulen en gaan de algemene gezondheid verder verzwakken. De patiënt wordt negatief chronisch belast. De gebieden na een chirurgische ingreep en anesthesie putten de bijnieren enorm uit.

Gebrek aan slaap verhoogt het circulerend oestrogeengehalte waardoor de hormonale balans wordt verstoord. Bij bijnieruitputting is het raadzaam om goed te slapen, gemiddeld 9 à 10 uur per nacht.

Slechte luchtkwaliteit in je woning of op het werk is een onderschatte factor. De materialen waarmee gebouwd is, de verlichting, indeling van de woonruimtes, de verwarming of de ventilatie en/of airconditioning zijn vaak onderschatte factoren die je langzaam kunnen uitputten en ziek maken.

Veel groene planten plaatsen en het plaatsen van begatieve ionengenerators kunnen oplossingen bieden. Ook andere inrichtingen en de indeling van woonruimtes veranderen kan wonderen verrichten. Als deze stappen niet haalbaar zijn is het beter dat je verhuist, en in het geval van je werkplaats, verander van werkplaats of job. Je bijnieren zijn belangrijker.

Milieuvervuiling, leven of werken in toxische dampen, slecht werkende verwarmingstoestellen, luchtvervuiling in de steden, chemische bestanddelen in materialen en verven, pesticiden, roken, auto uitlaatgassen, parfums, deodorants enzovoort zijn vele verschijningsvormen van chemische vervuiling in je lichaam die de werking van de bijnieren verzwakken.

Woon je in een toxische omgeving, dan kun je niet anders dan verhuizen, hoe moeilijk dat ook is, je bijnieren zullen nadien opknappen. Red eerst jezelf door te leven en te werken met zo veel mogelijk frisse lucht.

Iedereen weet dat je zuurstof nodig hebt om te kunnen leven, minder zuurstof betekent dat je lichaam minder goed zijn fysiologische functies kan uitvoeren en er stoornissen ontstaan. Ionengenerators en groene planten kunnen de luchtkwaliteit verbeteren.

Dan heb je nog stralingsbronnen die je beter tracht te vermijden. Gsm, laptops, hoogspanningskabels, 5G enzovoort geven extra stress aan de bijnieren. Straling verstoort vele lichamelijke processen.

6-Kruiden en voedingssupplementen

Kruiden

Withania somnifera of ashwagandha. (blad, zaad en wortel).

Deze plant uit de familie van de nachtschadigen waartoe ook onze tomaat en aardappel toe behoort, kan tot een anderhalve meter hoog groeien en groeit

in Afrika, Zuid-Azië, het Middellandse Zeegebied en Mauritius. Hij staat ook

bekend als de Indiase ginseng. Deze plant speelt een grote rol in de ayurvedische geneeskunde. Ashwagandha heeft een sterk voedende en gezondheid verhogende werking. Heeft een zeer sterke gunstige invloed op de nieren en de bijnieren, heeft ontstekingswerende eigenschappen.

Ayurvedische artsen gebruiken het bij reuma, gewrichtsontstekingen, artritis en moeilijk geneesbare wonden. Deze plant is adaptogeen, in het geval van bijnieruitputting zal het de cortisol waarden in evenwicht brengen, Als de cortisol te hoog staat zal ashwagandha deze doen dalen, en als de cortisol te laag staat zal hij deze doen stijgen. Stimuleert de darmwerking en geeft rust. De slaap verbetert.

De rijpe bessen van Withania somnifera.

Zingiber officinalis of gember.

Is net als Ashwagandha een adaptogeen. Groeit in Zuidoost Azië in het wild.

Het is wel aan te raden om het ‘s avonds niet te gebruiken, het kan de slaap verstoren. In eerste instantie gaat gember de spijsvertering bevorderen waardoor er betere opname ontstaat van de voedingsstoffen. Stimuleert de aanmaak van spijsverteringsenzymen en de peristaltiek. Goed tegen misselijkheid.

Het werkt ook als een adaptogeen op de bijnieren, het helpt de cortisolwaarden in evenwicht te brengen. Heeft tevens een gunstige invloed op de bloeddruk en de hartslag, helpt het vetmetabolisme.

Stimuleert geheugen en cognitie. Vooral belangrijk om het lichaam te helpen zijn afvalstoffen af te voeren, de eerste vereiste om bijnieruitputting te verhelpen.

Glycyrrhiza glabra of zoethout.

Helpt net als gember het lichaam ontgiften. Het ondersteunt de bijnieren Is familie van de vlinderbloemigen en groeit in Eurazië en Afrika. Het is een antistress kruid en geeft veel energie en uithoudingsvermogen, wat de vitaliteit verhoogt. Het helpt krachtig om medicijnen af te bouwen.

Zoethout gaat de bijnieren stimuleren om ontstekingsremmende hormonen aan te maken en helpt bij hypoglycemie, dat ook een bijverschijnsel is bij mensen met bijnieruitputting. Het bevordert de eetlust en kalmeert de psyche.

Zoethout is zeer goed bij maagproblemen. In grote hoeveelheden kan het de bloeddruk doen stijgen, maar dat is geen probleem bij mensen met bijnieruitputting, zij hebben meestal een te lage bloeddruk op enkele uitzonderingen na met hoge bloeddruk.

Voor deze mensen is het niet aangeraden om zoethout in te nemen. Zoethout helpt in het bijzonder om cortisol waarden te verhogen bij mensen met hypoadrenia. Cortisol is het belangrijkste hormoon bij stress en bijnieruitputting. Zoethout stimuleert ook nog eens de bloedsomloop.

Ginkgo biloba of Japanse notenboom.

Van de Japanse notenboom is het bekend dat het de bloedcirculatie verbetert. Gingko is rijk aan bioflavonoïden, krachtige antioxidanten die de productie van

vrije radicalen in evenwicht brengt. Het beschermt de bijnieren, lever, pancreas en de hersenen tegen beschadiging door teveel vrije radicalen. Het helpt bij de regeneratie van beschadigde weefselcellen. Vermindert mentale vermoeidheid, stimuleert het geheugen en cognitie en verbetert stemming en depressie.

Eleutherococcus senticosus of Siberische ginseng.

Het is een kleine, houtige struik uit de klimopfamilie en afkomstig uit Noordoost-Azië. De wortel van de plant wordt beschouwd als adaptogeen en er worden veel gezondheidsvoordelen toegedicht aan het gebruik ervan. In de Chinese geneeskunde wordt Eleutherococcus senticosus gebruikt bij mensen die chemotherapie of bestraling hebben gehad, bij angina pectoris, hypercholesterolemie, bij neurasthenie met hoofdpijn, slapeloosheid en slechte eetlust.

Vermindert angst, verbetert de slaap en geeft een gevoel van welzijn. Verhoogt de uithouding en energieniveau. Deze plant verhoogt de weerstand tegen stress en normaliseert het metabolisme, twee factoren belangrijk voor het herstel van je bijnieren. Verder reguleert het ook de aanmaak van de neurotransmitters. Het helpt de bloedsuikerspiegel te normaliseren.

Versterkt de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingsysteem en verhoogt de weerstand tegen vervuilende stoffen. Helpt bij de opname van verschillende vitaminen uit de B-groep.

Ga steeds met de nodige voorzichtigheid te werk. Volg de instructies die op de verpakking staan nauwkeurig. Vloeibare bereidingen waar alcohol in aanwezig is, dient men eerst in water of thee te koken om de alcohol te laten verdampen.

Als men thee maakt, gebruik dan natuurlijke gezonde suikers of honing. De honing mag niet in heet water ( boven 43°C toegevoegd worden, er ontstaan anders giftige stoffen.

Voedingssupplementen

Voedingssupplementen zijn belangrijk in het herstellen van bijnieruitputting. Ze helpen bij de volledige genezing. Daarbij is volwaardige voeding noodzakelijk. De spijsvertering moet ten volle worden geoptimaliseerd, zodat voedingssupplementen daadwerkelijk opgenomen kunnen worden.

Net als bij kruiden dient men voorzichtig te zijn met supplementen en de aanwijzingen op de verpakking aandachtig te lezen en de aanbevolen dosis niet te overschrijden. GEEN SOLISME; VOEDINGSSUPPLEMENTEN EN ANTIOXIDANTEN MOETEN STEEDS GECOMBINEERD INGENOMEN WORDEN.

Zwarte peper helpt de spijsvertering om beter antioxidanten op te nemen.

Vitamine E.

Deze vitamine is vetoplosbaar en een uiterst krachtige vrije radicalenvanger.

Het is de anti verouderingsmolecule bij uitstek. Belangrijk is wel dat het om natuurlijke vitamine E gaat, omdat deze veel beter kan opgenomen worden

door ons darmstelsel. Vitamine E beschermt ons tegen hart- en vaatziekten, het houdt de wanden van de vaten en ook de rode bloedcellen elastisch. Daarbij gaat ze klontering van de bloedplaatjes tegen. Indirect gaat vitamine E de productie van de bijnierhormonen beschermen door de vrije radicalen of oxidanten onschadelijk te maken.

Een overmaat aan vrije radicalen vertraagd de enzymatische reacties in de bijnieren en kan uiteindelijk celbeschadiging veroorzaken.Vitamine C verbetert dan nog eens de werking van vitamine E in de cel door zijn regenererende werking op deze vitamine E. Vitamine E gaat ontstekingsreacties tegen door de stofwisselingsreacties te normaliseren.

Verder heeft Vitamine E ook een beschermende werking voor de talglaag op de huid tegen vervuiling en zonnebrand.

Vitamine E beschermt samen met de verzadigde vetzuren alle onverzadigde vetzuren (omega) in ons lichaam tegen ranzig worden. Dit effect is ook gunstig voor de bijnieren die voor zestig procent uit cholesterol bestaan. Het voorkomt de vorming van oxycholesterol. Vitamine E en vetzuren vormen een belangrijk duo dat een belangrijke antiaging is voor het lichaam.

Vitamine C.

Voor de productie van cortisol en steroïde bijnierhormonen is er veel vitamine C nodig. Vitamine C werkt als een antioxidant. Echter, de meeste supplementen bevatten zuivere ascorbinezuur zonder bioflavonoïden, en zonder deze bioflavonoïden kan de vitamine C niet gemetaboliseerd worden in het lichaam.

Een gunstig vitamine C complex bevat ongeveer één deel bioflavonoïden op twee delen ascorbinezuur. Dit stimuleert een meer complete werking in het lichaam. Bioflavonoïden verdubbelen de werking van vitamine C. Vitamine C en bioflavonoïden zijn wateroplosbaar en moeten meermaals ingenomen worden als je aan bijnieruitputting lijdt.

Vooral onder condities van stress, te lang opblijven, infecties en andere vormen van stress is het aangeraden om een vitamine C complex in te nemen. Een vitamine C complex waarin ook magnesium, voldoende bioflavonoïden, pantotheenzuur (vitamine B5) en andere nutriënten aan toegevoegd zijn zal goed werken bij bijnieruitputting.

Het helpt de bijnieren om juist te reageren bij stress. Gekleurde en groene groenten, vruchten van groenten en kiemen zijn rijke bronnen van vitamine C in verse toestand. Vitamine C gaat een synergetische werking aan met Vitamine E, bioflavonoïden en andere antioxidanten om de bloedstolling te verminderen. Neem geen extra Vitamine C als je bloedverdunners gebruikt.

Vitamine B (Het hele complex, pantotheenzuur en niacine).

Pantotheenzuur en niacine (vitamine B5 en B3) zijn in eerste instantie belangrijk voor de bijnieren. Het stimuleert het biochemisch proces dat betrokken is bij het veranderen van cholesterol in de verschillende bijnierhormonen essentieel voor de hormoonhuishouding. Vitamine B5 is mede verantwoordelijk voor de omzetting van glucose in energie, en bijnieren hebben veel energie nodig.

In combinatie met vitamine C, E en magnesium wordt er zeer veel energie opgewekt zonder de bijnieren te stimuleren. Dat is belangrijk om uitputting tegen te gaan. Aan te raden is om een natuurlijk supplement te gebruiken, het wordt sowieso altijd beter opgenomen, in combinatie van volwaardige voeding.

Vitamine B3 (nicotinezuur) helpt bij de vorming van de moleculaire structuren van verschillende co-enzymen die van cruciaal belang zijn voor de vorming van de bijnierhormonen. Vitamine B6 (pyridoxine) Als je problemen hebt met het herinneren van je dromen, dan heb je tekort aan vitamine B6, handig om dit te weten.

Vitamine B6 stimuleert de aanmaak van adrenaline voor de vecht- en vluchtreactie, en is ook belangrijk voor de verschillende enzymatische processen bij de productie van bijnierhormonen en aanmaak van insuline. Vitamine B complex is nodig voor de goede werking van de bijnieren en in het vormen van bijnierhormonen en de homeostase in het lichaam.

Alle B-vitaminen werken samen met elke individuele B-vitamine bij het uitoefenen van zijn functie. Het hele B-complex ondersteunt elkaars werking, en er zijn geen grote hoeveelheden voor nodig om de werking van pantotheenzuur, pyridoxine en niacine te versterken. Idealiter is het natuurlijk weer een natuurlijk B-complex dat beter wordt opgenomen door maag- en darmstelsel.

Een volwaardige voeding dat bestaat uit groenten, granen, noten en zaden bevatten allemaal natuurlijke vormen van vitamine B-complex. Vitamine B12 wordt aangeraden bij bijnieruitputting omdat de darmwerking minder goed werkt. Normaal wordt vitamine B12 door de darmflora van de dunne darm geïnitieerd op opgenomen te worden in het ileum.

Mineralen.

Calcium is een uiterst noodzakelijk voor het herstellen van de bijnieren, omdat het ook het zenuwstelsel tot rust brengt. Het is beter om calcium niet samen met magnesium in te nemen. De beste calcium vind je in groenten, noten, zaden en

zeegroenten. Ook ongepelde sesamzaden en zijn verwante producten zijn een goede bron van calcium. Calcium uit melk en zuivel vult de lichamelijke behoeften niet aan, dit omdat bij de vertering van de melk eiwitten uit koemelk alle calcium wordt opgebruikt. Bij deze vertering ontstaan veel zuren die niet

geneutraliseerd wordt door het aanwezige calcium uit de melk en zuivel. Het lichaam kan met het calcium uit dierlijke melk niets doen omdat het niet in de juiste verhouding fosfor en magnesium gebonden is.

Bijgevolg moet het lichaam zijn eigen calcium en mineralenreserves aanspreken om de verzuring op te heffen die ontstaat na consumptie van dierlijk melk.

Daarbij wordt er dikwijls synthetische vitamine D aan toegevoegd (doorstraalde ergosterol), waarbij de calcium uit melk van dieren juist de neiging vertoont om in je gewrichten en andere delen van je lichaam te gaan vastzetten, in plaats van opgenomen te worden in de weefsels van het lichaam.

Ondertussen ontstaat er verzuring in de lichaamsweefsels. Gelukkig is het toevoegen van vitamine D aan melk en zuivel verboden in Nederland, maar nog niet in België.

Magnesium werkt vooral samen met vitamine C en B5 en mineralen waaronder magnesium en andere micronutriënten om de bijnieren in zijn werking te versterken. Magnesium is essentieel om de bijnieren te ondersteunen bij de aanmaak van steroïde hormonen.

Als je onder hevige stress staat is het aan te raden om extra magnesium in te nemen. Je bijnieren hebben een grotere behoefte aan magnesium bij stressvolle situaties.

Seleen wordt in onze cellen ingebouwd in een enzym dat oxidatieprocessen tegengaat. Dit proces noemt glutathionperoxidase en dit enzym gaat ook gevaarlijke vrije zuurstofradicalen elimineren. Het beschermt de lichaamsweefsels tegen gevaarlijke oxidatie.

Daarbij gaat seleen de functie van de schildklier verbeteren – samen met jodium -, hetgeen een positief effect heeft op de bijnieren.

Mensen die amalgaamvullingen hebben, hebben extra nood aan dit sporenelement. Seleen werkt samen met vitamine E, C en zink. Seleen is ook belangrijk voor een goede nierwerking.

Zink wordt ingebouwd in een radicalenvanger enzym superoxidedismitase dat

de andere antioxidanten aanvult en ondersteunt. Zink speelt een belangrijke rol voor de aanmaak van hormonen zoals insuline maar ook steroïde hormonen in de bijnieren. Het is ook belangrijk voor onze algemene gezondheid.

Andere sporenelementen zoals mangaan, koper, jodium, molybdeen en zovele komen alleen in micro hoeveelheden voor in ons voedsel. We hebben er echt ook niet veel van nodig, maar daarom zijn ze niet minder belangrijk voor je algehele gezondheid en energiepeil.

Ze hebben een rustgevend effect op lichaam en de psyche en kalmeren de nervositeit. Ze zijn tevens belangrijk om de stress weerstand te verhogen. Ze worden goed opgenomen bij voldoende vitamine C in de voeding.

Goede bronnen van sporenelementen zijn kiemen, biologische gran en, jonge planten, algen en zeegroenten.

Herstellende soep voor mensen met bijnieruitputting.

Neem één courgette van middellange grootte en snijd het in plakjes.

Een middelgrote ajuin en hakt het zeer fijn. Een handvol fijngesneden selder.

450 gram sperziebonen. Eén kopje bronwater en één kopje tomatensap – bij voorkeur vers. Eén eetlepel rauwe honing en één theelepel paprikapoeder – een kwart theelepel cayennepeper. Een goed snufje zwarte peper. Eén kopje kippenbouillon. Een uurtje laten sudderen tot alles gaar is. Ayurveda is vegetarisch, enkel wat kippenbouillon om aan te sterken zoals bij bijnieruitputting.

Bijkomend advies bij zwaar uitgeputte bijnieren

Volgende voedingsmiddelen zijn aan te bevelen bij bijnieruitputting. Ze bevorderen het herstel van het zenuwweefsel, verlichten stress en zijn goed voor de spijsvertering. Papaja, mango, frambozen en ons eigen klein fruit, asperges, kiemen, knoflook, boerenkool, broccoli, sla-soorten, rode appels, knoflook, bananen, bosbessen, veenbessen.

Als bijnieruitputting verbetert kunnen alle zongerijpte groenten en fruit, in mindere mate bananen.

Niet aan te raden: dierlijke eiwitten, melk, zuivel en dierlijke vetten. Geklaarde boter (ghee) mag wel. Het hoog vetgehalte van dierlijke vetten belast de lever en de prancreas, dierlijk verzadigde vetten hebben een lange keten dat zeer moeilijk verteert, dit in tegenstelling tot geklaarde boter en plantaardige verzadigde vetten met respectievelijk een korte en middellange keten dat beter verteert.

Deze verzadigde vetten heb je wel hard nodig bij bijnieruitputting. Dierlijke vetten zorgen ervoor dat je lichaam het moeilijker heeft om evenwichtige bloedglucosewaarden te handhaven. Dat is een enorme belasting op je bijnieren en is een cumulerende oorzaak van insulineresistentie. Bijnieren hebben veel koolhydraten nodig van zongerijpte groenten en fruit. Geen fruit in de ochtend bij bijnieruitputting.

Volgende zaken zijn goed bij bijnieruitputting.

 1. Gerstegrasextractpoeder: verbetert de kwaliteit van het maagzuur waardoor de spijsvertering beter gaat werken. Geeft energie aan de bijnieren.
 2. Spirulina uit Hawaï is rijk aan essentiële mineralen om de bijnieren te versterken. Het bevat ook chroom en superoxide dismutatie (SOD) die de pancreas en bijnieren versterkt. Dit beschermt de cellen tegen oxidatie door zuurstof.
 3. Schisandra: onderdrukt nierspasmen, minder belasting voor de bijnieren.
 4. Chroom: stabiliseert de insulineproductie, onderhoudt het zenuwweefsel en overdracht neurotransmitters. ondersteunend voor de bijnieren, schildklier en pancreas. Zwarte melasse is een goede bron van chroom..
 5. Rhodiola rosea, rozenwortel, is een vetplantje en helpt om de bijnierwerking te optimaliseren.
 6. Citroenmelisse, Melissa officinalis: revitaliseert het zenuwweefsel en draagt bij tot de regulatie van de insulineproductie.
 7. Rozenbottels: kalmeert vergrote bijnieren door overbelasting, remt ontstekingen.
 8. Panax ginseng: helpt je reactie en aanpassingsvermogen te verbeteren. Geeft rust aan je endocriene systeem en bijnieren zodat je minder overmatig reageert op heftige emoties zoals angst, stress en trauma’s.

De bijnieren scheiden hormonen uit in het bloed:

De hormonen die de bijnieren produceren zijn betrokken bij:

 • Het lichaamseigen maken van koolhydraten, eiwitten en vetten samen met de werking van de lever.
 • Het stofwisselingsproces van vetten, koolhydraten en eiwitten in energie.
 • De verdeling van vetten op je lichaam. De distributie van bruin vet voor energie.
 • De bloedsuikerregulatie, samenwerking met de pancreas.
 • Ons vaatsysteem – ook cardiovasculair! – en andere systemen.
 • Onze spijsvertering overdag stimuleren – synergie samen met de serotonine.
 • Spierkracht en algemeen uithoudingsvermogen.
 • Ons libido, en bron van de steroïde geslachtshormonen.
 • Ons zelfgenezend vermogen en verjonging van ons lichaam. Het onder controle houden van ontstekingsreacties, afvalstoffen en toxines helpen te elimineren, exosomen en zwellingen worden eveneens gestuurd door de bijnierhormonen.

1)-Adrenaline (Latijn: ad = bij, ren = nier dus: bijnier) of epinefrine (Griekse benaming) is een hormoon en een neurotransmitter. Het wordt geproduceerd in het bijniermerg en in sommige zenuwcellen. Adrenaline komt in grote hoeveelheden vrij in omstandigheden die door het lichaam als – mogelijk – bedreigend voor de overleving worden ervaren en daardoor stress veroorzaken.

Vaak gaat dit samen met angst en woede. Ook kou, hitte, honger, dorst, pijn, fysieke inspanning en andere zaken die de balans in het lichaam verstoren, kunnen de adrenalineproductie verhogen. Adrenaline is schadelijk als het in te grote hoeveelheden of te langdurig vrijkomt en een adrenalineverslaving kan ernstige schade aanrichten.

Adrenaline is in verhoogde concentratie giftig voor het lichaam. Het snel vrijkomen van grote hoeveelheden adrenaline maakt deel uit van het overlevingsmechanisme van het organisme. Het maakt het mogelijk om te vechten of te vluchten – de vecht- of vluchtreactie – en verhoogt daarmee de kans om te overleven.

De effecten van het vrijkomen van adrenaline zijn o.a.:

 • Versnelde ademhaling en hartslag, voor een versnelde bloed- en zuurstofvoorziening om het vluchten of vechten mogelijk te maken. De bronchiën gaan zich verwijden.
 • Vrijmaken van energie – glucose – benodigd voor de vlucht/vecht reactie. Hiermee gaat de remming van de opslag van energie gepaard.
 • Stijging bloeddruk door perifere vaatvernauwing.
 • Vermindering bloedtoevoer naar de darmen, de spijsvertering heeft geen acute prioriteit bij levensgevaar.
 • Vergroting pupillen voor beter zicht, waardoor verbetering van waarnemen gevaar.
 • Verhoogde alertheid en concentratievermogen.
 • Verkorte bloedstollingstijd, van belang bij verwondingen, vermindert de kans om dood te bloeden.
 • Handpalmen gaan zweten.
 • Het geheugen verbetert tijdelijk. De herinnering aan de bedreigende situatie wordt beter opgeslagen om deze voortaan sneller te herkennen.

Ook wordt het gevoel van tijd beïnvloed: gebeurtenissen lijken trager te verlopen waardoor iemand meer tijd lijkt te hebben om te reageren. Bij paniekaanvallen zonder uitwendige oorzaak is het vrijkomen van adrenaline één van de uitlokkende factoren van een aanval van hyperventilatie.

Als je vecht of vlucht, verbrandt je adrenaline en kan het lichaam zich herstellen. Maar als je een deadline moet halen en je staat aan te schuiven in de file, dan wordt de adrenaline niet verbrandt en ontstaat een gevaarlijke situatie in je lichaam.

2)-Noradrenaline is een in het lichaam voorkomende neurotransmitter en een hormoon. Noradrenaline wordt vaak verward met adrenaline, dat een sterk opwekkende werking heeft. Als neurotransmitter komt hij voor in de hersenen, en in de zenuwuiteinden van het sympathische of orthosympathische zenuwstelsel, zorgt voor actie in het zenuwstelsel, bij hartslag en ademhaling, verhoging glucosegehalte in het bloed, verhoogde spieractiviteiten, remt de activiteit van het spijsverteringskaneel.

Als hormoon wordt hij in het bijniermerg geproduceerd, waar de werking vergelijkbaar is met adrenaline. Over het algemeen voelen mensen met te weinig noradrenaline zich depressief en mensen met een teveel aan noradrenaline euforisch, gespannen, angstig of opgewonden. Dit hangt af van de stemming en/of van andere neurotransmitters, zoals onder andere serotonine.

3)-Cortisol is een hormoon dat gemaakt wordt in de bijnierschors uit cholesterol. Het kan worden ingezet als ontstekingsremmer bij allergische reacties, bij longaandoeningen en tal van dermatologische condities zoals ernstige vormen van eczeem.

Cortisol speelt een rol bij:

 • Vertering van voedsel, bloedsuikeregulatie en de glycogeenreserves en bloedglucose. Het helpt bij lage bloedsuikerspiegel om vetten en eiwitten om te zetten in glucose.
 • Slaap-waakritme.
 • Bij de omzetting van het schildklierhormoon T4 naar het gebruiksklare hormoon T3.
 • Afweersysteem.
 • Ontstekingsreacties.
 • Modificatiebeheersing respons, het voorkomt een overreactie van het gezondheidssysteem.
 • Spanning van hart- en bloedvaten.
 • Stimulatie centraal zenuwstelsel. Mentale helderheid, focus, herinneringen, gedachten en de elektrische activiteit.
 • Normalisatie van de stressreactie.
 • Beschermt de cellen tegen insuline.
 • Helpt de witte bloedcellen enzymen uit te scheiden die ontstekingsremmend zijn.
 • Versterkt de contracties van het hart en helpt om een regelmatige hartslag tot stand te brengen.

Cortisol wordt soms het stresshormoon genoemd omdat het vrijkomt bij elke vorm van stress, zowel fysiek als psychologisch. Het zorgt ervoor dat bepaalde eiwitten in spieren worden afgebroken waarbij aminozuren vrijkomen. Hiervan kan glucose – energie – worden gemaakt.

Deze energie wordt gebruikt om het lichaam weer terug te brengen in homeostase, “het vermogen van meercellige organismen om het interne milieu in evenwicht te houden”, op het moment van stress komt adrenaline en noradrenaline vrij om het lichaam alerter te maken en klaar om te vechten/vluchten. Cortisol zorgt ervoor dat dit verlies van energie weer wordt gecompenseerd.

Daarom zou een betere benaming zijn: ‘stress-response hormoon’. Tijdens het ontwaken komt er meer cortisol vrij. Dit zorgt onder andere voor een hongergevoel.

Cortisol is ook de bron van de sekshormonen. Een teveel aan cortisol blokkeert opname tryptofaan, is een stof waarvan het lichaam serotonine produceert. Bij teveel aan cortisol krijgt men tekort aan serotonine. De productie van cortisol wordt gestuurd door de hersenen en kan gezien worden als een stof die het leven ondersteunt.

Metaforisch kan je jouw lichaam vergelijken met een kamer, waarbij de hypothalamus gelijk is aan je thermostaat, je hypofyse gelijk aan de ontstekingsknop, je bijnieren gelijk aan je verwarming. De hoeveelheid cortisol die uitgescheiden wordt is te vergelijken met de warmte die door de verwarming van de kamer – je lichaam – wordt toegevoerd.

4)-Aldosteron is ook een steroïdhormoon, behoort tot de groep hormonen die ontstaan uitgaande van de structuur van cholesterol (het mevalonaatpad), en wordt geproduceerd in de bijnier, vooral in de buitenste laag van de bijnierschors. Het speelt een belangrijke rol in het handhaven van de bloeddruk. De nieren spelen een hoofdrol in het reguleren van de water- en zoutbalans.

Het zoutgehalte in het lichaam wordt onder meer gereguleerd door het in de bijnierschors geproduceerde hormoon aldosteron. Het zorgt tijdens de vorming van de urine voor het uitwisselen van natrium (Na+) tegen kalium (K+) en helpt zo ook om de bloeddruk te regelen. Aldosteron zorgt voor meer terugresorptie van water en natrium door activatie van natriumkanalen van de nier. Deze antidiuretische werking doet het bloedvolume vergroten en de bloeddruk stijgen.

5)-DHEA (pregnenolone, progesteron, oestrogeen, testosteron en andriosteendion)

Het zijn krachtige antioxidanten, belangrijk voor weefselherstel en anti veroudering van het lichaam. DHEA helpt als het lichaam weer voldoende energie heeft om het cortisol weer in balans te brengen samen met serotonine. In deze groep van hormonen heb je ook de sekshormonen. Conclusie: je hebt de bijnieren nodig voor je algemeen welbevinden en goede gezondheid.

7- Problemen met de spijsvertering.

Miljoenen mensen lijden aan een opgeblazen gevoel, winderigheid, indigestie, brandend maagzuur en andere spijsverteringsproblemen. Deze kunnen allemaal in verband gebracht worden met stress, biologische conflicten en cortisol. De oorzaak hiervan is eenvoudig.

Als je onder stress staat, produceer je meer cortisol en adrenaline. Teveel adrenaline blokkeert de werking van de spijsvertering omdat het bloed naar de spieren wordt gebracht.

Minder maagzuur

Door bijnieruitputting ontstaan er allerlei spijsverteringsklachten met allerlei voedingsmiddelen. Vooral de vertering van eiwitten is vaak een probleem, maar ook koolhydraten en vetten kunnen steeds meer problemen geven bij de vertering.

Het slecht verteren van de eiwitten zorgt ook voor de allergieën en intolerantie voor gluten en melkeiwitten en noten allergieën. In de psyche is er ook een biologische schok dat causaal is aan allergieën en intoleranties. Je lichaam maakt door de bijnieruitputting minder maagzuur en galvloeistof aan waardoor eiwitten en andere stoffen zoals bv oxaalzuur en fytinezuur uit het voedsel niet of nauwelijks worden afgebroken.

Als het voedsel niet goed gekauwd en bevochtigd is door het speeksel, kan het te maagzuur niet doordringen in de voedingsbrij. Dikwijls oorzaak van reflux.

Een belangrijk afvalproduct van de eiwitvertering is urinezuur. Urinezuur ontstaat door vertering van purine, een eiwit dat veel voorkomt in dierlijke voeding. Maar als je nieren en bijnieren te zwak werken kunnen ze de purine niet goed verwerken en het urinezuur niet voldoende via de blaas lozen, waardoor het achterblijft in het bloed.

Het lichaam heeft dan geen andere keuze dan het urinezuur af te zetten in de gewrichten, met allerlei ontstekingsprocessen zoals jicht. Ook hier ligt een causale psychische oorzaak ten grondslag.

Je kunt ook tekorten aan verteringsenzymen in de lever en alvleesklier ontwikkelen, zoals een tekort aan het eiwitsplitsende enzym pepsine of het eiwit enzym protease, het vet oplossende lipase of het koolhydraat enzym amylase. Deze tekorten aan enzymen en verteringssappen worden in de hand gewerkt door een trage schildklier. De schildklierwerking wordt onderdrukt door zowel overactieve als onder actieve bijnieren.

Een dierlijk, eiwitrijk dieet met weinig vetten en veel koolhydraten is dan rampzalig voor je schildklier en zal je problemen alleen maar verergeren. Omdat het de schildklier uitput van zijn reserves aan vitamine A- en schildklierhormonen.

Er is ook een tussenstadia waarin de schildklier afwisselend wordt geactiveerd door de bijnieren en daarna weer trager gaat lopen. De symptomen die hierbij plaatsvinden is dat je het dan afwisselend ijskoud en dan weer bloedheet hebt. Als je verkeerde voedingspatronen en levensstijl gewoonten niet veranderen zullen de klachten alleen maar blijven toenemen.

Echter de werkelijke oorzaak wordt vaak dan niet meer achterhaald en wordt het toegeschreven dat het tussen je oren zit. Hiervoor krijg je dan vaak een antidepressivum op basis van het uiterst giftige fluor, wat de schildklierwerking en de pijnappelklier nog verder sloopt.

Minder galvloeistof

Galvloeistof (gal) wordt geproduceerd door de lever. Via de galwegen wordt de gal naar de galblaas getransporteerd. In de galblaas wordt de gal tijdelijk opgeslagen. Als u vet eet, trekt de galblaas samen. Hierdoor wordt gal afgegeven aan de dunne darm. Daar is het nodig voor een goede vertering van vetten.

Veel vrouwen lijden tegen de overgang aan oestrogeendominantie. Deze vrouwen hebben vaak een samengetrokken sfincter van Oddi waardoor de gal niet voldoende kan stromen. Dit leidt tot spijsverteringsklachten en het ontstaan van galstenen.

Progesteron is het enige hormoon dat de kringspier van Oddi ontspant, zodat de galvloeistof vanuit de lever in de twaalfvingerige darm kan stromen, samen met de geactiveerde pancreasenzymen. Zonder progesteron verkrampt deze spier, gaat dicht en de galvloeistof vertraagt met alle gevolgen van dien.

Daarom ervaren veel vrouwen dat hun spijsvertering beter wordt nadat ze met progesteron zijn begonnen en voorkomen ze dat ze galstenen ontwikkelen waardoor de galblaas verwijderd moet worden. Een behandeling met traumatische gevolgen voor het energetisch lichaam en levenslange problemen met de spijsvertering tot gevolg.

Onvoldoende enzymen

Enzymen zijn nodig voor het verteren van voedsel. Produceert het lichaam onvoldoende enzymen, dan betekent dit een slechte vertering. Dit leidt weer tot gasvorming omdat de darmen onverteerde voeding ontvangen met een bacteriële overgroei tot gevolg.

Voedselintoleranties kunnen de onderliggende oorzaak van bijnieruitputting zijn, maar ook een gevolg ervan. Door ontstekingen van de darmwand, staat het gezondheidssysteem continu in opperste staat van paraatheid. Omdat cortisol de remmer van het gezondheidssysteem is, wordt er in dit geval ook continu een beroep gedaan op de bijnieren.

Als dit langere tijd duurt, dan ontstaat via deze route bijnieruitputting.

Bronnen:

Handboek Chakrapsychologie, Anodea Judith

Tijdloze geheimen van gezondheid en verjonging, Andreas Moritz

Kanker is een overlevingsmechanisme, Andreas Moritz

Balans in je leven, Deepak Chopra

Het grote ayurvedaboek, Maya Tiwari

Gezond leven in een vervuilde wereld, Hans Moolenburgh

Groot handboek van geneeskrachtige planten, Dr. Geert Verhelst

Bijnieruitputting, James L. Wilson

Mediumschap: Een geschenk uit de hemel, José Gosschalk

Google-wikipedia

Ayurvedische voedingsleer in de praktijk, Anil Kumar Mehta

Gepubliceerd op 13/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Pancreaskanker of alvleesklierkanker De pancreas of alvleesklier is een langwerpig orgaan dat zich achter de maag bevindt, met de kop in de kromming van de twaalfvingerige darm en de staart tegen de milt. De pancreas produceert verteringsenzymen en scheidt deze uit via de pancreaskanalen. De pancreas is een gemengde klier met zowel een endocriene functie voor de koolhydraatstofwisseling (insuline en glucagon) als een exocriene functie voor de spijsvertering. De alvleesklier produceert ongeveer 1,5 tot 3 liter verteringssap per dag. Goed en veel kauwen stimuleert de productie van verteringssappen in de pancreas. Het endodermale klierweefsel dat verteringssappen produceert, bestaat uit [...]

  By Published On: 30/06/2024
 • Cataract of grauwe staar Het oog is het meest complexe orgaan van het lichaam. In dit kleine orgaan bevinden zich drie kiembladen: het endoderm, het nieuwe mesoderm en het ectoderm. Deze drie structuren dienen slechts één doel: kijken en zien. Dr. Hamer heeft veel ontdekt over het oog en dankzij zijn onderzoek kunnen we vele oogaandoeningen beter begrijpen. Emotioneel actieve conflicten spelen zich af in het binnenste gebied van het oog. Volgens de reguliere geneeskunde takelen eiwitten in het oog af, waardoor de transparantie van de ooglens langzaam afneemt. Hierdoor krijg je wazig zicht, wat het scherp zien belemmert. [...]

  By Published On: 10/06/2024
 • De functie van de galblaas De galblaas of vesica biliaris is een klein, peervormig zakje waarin gal kan worden opgeslagen. Ze bevindt zich rechtsboven in de buikholte, tegen de onderkant van de lever. De galblaas is verbonden met het hepatische systeem via de ductus cysticus, die direct in de ductus choledochus uitmondt. De galblaas heeft een wateronttrekkende werking op de gal die zodoende wordt ingedikt en een typische groene kleur krijgt. Gal is een vrij dikke, geelgroene vloeistof die in de lever wordt geproduceerd. Gal wordt verzameld in de galblaas, waar het wordt opgeslagen totdat het nodig is voor [...]

  By Published On: 27/05/2024