• De ziekte van Lyme of borreliose De ziekte van Lyme wordt vanuit de reguliere geneeskunde verklaard door een beet van een insect, meer bepaald van een teek. Zolang mensen blijven geloven dat de ziekte van Lyme wordt overgedragen op mensen via de beet van teken die met de bacterie Borrelia burgdorferi geïnfecteerd zijn, kan men zich bevuild voelen door de teek. Daarbovenop komt het geloof in het immuunsysteem dat faalt, waardoor de infectie zich kan verspreiden naar andere delen van het lichaam. Het immuunsysteem is, net als ‘infectie’ en ‘besmetting’, een onbewezen hypothese die al meer dan 150 jaar door [...]

    By Published On: 02/02/2024