• Stress bij zwangerschap Gevolgen stressfactoren bij zwangerschap. Moederlijke emoties en stress tijdens de zwangerschap en hebben een aanzienlijke impact op zowel de zwangerschap zelf als het gedrag en de gezondheid van het kind na de geboorte. Negatieve emoties en stress vergroten het risico op vroeggeboorte en een lager geboortegewicht. Deze negatieve emoties kunnen variëren van algemene angst en bezorgdheid met betrekking tot de zwangerschap tot specifieke emoties zoals woede, jaloezie en frustratie als reactie op alledaagse situaties. Stressfactoren tijdens de zwangerschap kunnen worden veroorzaakt door diverse bronnen, waaronder verkeersopstoppingen, strakke deadlines, overmatige fysieke inspanning, negatieve beelden op televisie, omgevingslawaai en [...]

    By Published On: 27/02/2024
  • Wat is stress? Waar komt het vandaan? Hoe ga je ermee om? Iedereen heeft doelen in zijn leven: zaken die men belangrijk vindt, betekenis geven aan het leven, die men nastreeft en wil bereiken. Mensen voelen zich goed als zij in het dagelijkse leven hun doelen in redelijke mate kunnen realiseren. Als doelen worden bedreigd, of moeilijker gehaald kunnen worden, gaat men meer moeite doen. Daardoor komt het vecht- en vluchtmechanisme in gang. Stress betekent letterlijk druk. Je voelt je overspannen en hebt nood aan rust. Deze spanning voel je in heel je lichaam en je hoofd. De hartslag versnelt, [...]

    By Published On: 08/02/2024