Wat is stress? Waar komt het vandaan? Hoe ga je ermee om?

Iedereen heeft doelen in zijn leven: zaken die men belangrijk vindt, betekenis geven aan het leven, die men nastreeft en wil bereiken. Mensen voelen zich goed als zij in het dagelijkse leven hun doelen in redelijke mate kunnen realiseren. Als doelen worden bedreigd, of moeilijker gehaald kunnen worden, gaat men meer moeite doen. Daardoor komt het vecht- en vluchtmechanisme in gang.

Stress betekent letterlijk druk. Je voelt je overspannen en hebt nood aan rust. Deze spanning voel je in heel je lichaam en je hoofd. De hartslag versnelt, bloedvaten spannen zich aan, de ademhaling versnelt, je moet vaak naar het toilet.

Je wordt alerter en men wordt meer fysiek gespannen en je voelt stress. Soms krijg je zweethanden, misselijkheid, hoofdpijn en buikpijn. Naast de fysieke symptomen heb je ook mentale stress symptomen zoals zenuwachtigheid, prikkelbaarheid, verdriet en opwinding.

Als je er niet in slaagt om je doelen te bereiken of je belangen te behartigen, ontstaat stress. Je hebt het gevoel dat je het allemaal niet meer in de hand kan houden. Het gebeurt dat gevoelens van verslagenheid en lusteloosheid gaan overheersen. Er ontstaat twijfel en het lijkt dat je gefaald hebt.

Als de stressreacties negatief ervaren wordt en te lang blijft aanslepen, kan dit een gevaar voor de gezondheid zijn.

Er ontstaan klachten of zelfs schade aan het lichaam, bijnieruitputting en je voelt je er slecht bij. De algemene gezondheid verzwakt en je wordt gevoeliger voor aandoeningen. Symptomen zoals hoofdpijn, slecht slapen, koude handen of voeten en je spijsvertering die niet zo goed functioneert en wijzen jou erop dat je wat gas moet terugnemen. Herstellen van ziekte verloopt langzamer. Symptomen verschillen, de ene krijgt hoofdpijn terwijl de andere maagoprispingen krijgt.

Er is ook zoiets als positieve stress. Je kan positieve spanning voelen op de dag dat je vertrekt op vakantie, voor een huwelijk of een belangrijke vergadering. Een beetje spanning is vaak nuttig. Het maakt dat je goed oplet en snel kunt reageren. Je ademhaling en hartslag gaan sneller, je bloeddruk gaat omhoog.

Voor een vakantie, een presentatie of een examen zijn de meeste mensen gespannen, dat is normaal. Na de spannende situatie verdwijnt de spanning en herstellen lichaam en geest. Deze stress is van korte duur.

Leer haalbare doelen te stellen. Goed inschatten van je vaardigheden en mogelijkheden is een must. Leren omgaan met stressreacties, doelen bij te sturen en aanspreken van sociale steun zijn punten om stress voor jezelf te leren voorkomen en te beheersen.

Meestal ontstaan tijdens rustperiodes stressklachten, tijdens vakantie, tijdens het weekend. Van zodra je even stilvalt worden klachten echt zichtbaar. Vaak zijn dat de eerste tekenen dat er iets aan de hand is. Ze hebben een signaalfunctie: ze geven aan dat de spanning te hoog oploopt. Als stressklachten niet worden herkend of ernstig genomen, gaan ze verergeren waardoor lichamelijk en geestelijk functioneren wordt verstoord.

Wanneer krijgt men stress?

Als er onevenwicht ontstaat tussen draagkracht en draaglast ontstaat stress. Draagkracht is hetgeen mensen energie geeft in hun leven. Daaronder vallen hobby’s, gevoel voor humor, goede relaties met kinderen en familie, goede financiële voorzieningen enzovoort.

Draaglast is hetgeen mensen het moeilijk maakt in hun leven. Daaronder vallen bijvoorbeeld het niet assertief kunnen optreden in bepaalde omstandigheden, hindernissen en tegenslagen, conflictsituaties, chronische zieke familieleden enzovoort.

Omstandigheden waarin de draagkracht te klein wordt in verhouding met de draaglast.

In onze hectische tijd staan veel mensen aanhoudend onder druk. Ze proberen te voldoen aan de gestelde eisen, zowel maatschappelijk, professioneel als privé. Veel mensen zetten zichzelf onbewust opzij om een ander te behagen en voelen hun energiereserves zo leeglopen.

Mensen proberen hard hun best te doen om te voldoen aan de gestelde eisen. Daarbij verliezen ze controle over hun leven, hun geest is altijd ergens anders dan waar hun lichaam is. Ze hebben geen tijd meer te doen wat ze nu eigenlijk zelf graag zouden willen doen.

Dikwijls leidt deze constante druk tot een ongezonde leefstijl. Te weinig slaap, onvoldoende beweging, kant en klare voeding, weinig sociaal contact. En dat zorgt voor bijkomende klachten. Iemand kan ook stress ervaren wanneer hij geconfronteerd wordt met een emotionele gebeurtenis.

Denk maar aan een ontslag, financieel probleem, afwijzing, conflict, rechtszaken, langdurig zieke partner. Dat zorgt er ook voor dat de draaglast te groot wordt in vergelijking met de draagkracht.

Omstandigheden waarin de draagkracht te groot wordt in verhouding met de draaglast. Ondergewaardeerd zijn op het werk, geen uitdagingen, eentonig leven leiden, het gevoel hebben er niet meer bij te horen, ouderdom enzovoort. Dan kan het gebeuren dat iemand stress creëert.

Hij heeft veel kracht, maar hij kan er niets mee doen. Bore-out is dikwijls het gevolg.

Wat is het eerste gevolg van negatieve stress?

Het eerste orgaan dat beïnvloed wordt door stress is de thymus ofwel de zwezerik, die zich achter het borstbeen bevindt net boven de ingang van de bronchiën in de longen. Zijn taak is de activering van de T-cellen ofwel de witte bloedcellen. De stamcellen voor alle bloedcellen bevinden zich in het beenmerg. De uitrijping van T-lymfocyten vindt echter plaats in de thymus (zwezerik), waar ze hun naam aan ontlenen.

Deze T-cellen hebben als taak het lichaam te helpen met het opruimen van toxines en andere indringers en dode microben. Als de thymus krimpt, ontstaan er problemen met het uitrijpen van de T-lymfocyten en ontstaat verzwakking van de algemene gezondheid. Het lichaam heeft vervolgens moeilijkheden met het verwijderen van afvalstoffen, toxines en het terugdringen van microben. Uiteindelijk kan dit leiden naar de vorming van ernstige aandoeningen.

De thymus kan sterk krimpen door :

 • Negatief nieuws of gebeurtenissen (ook meegegeven via radio, krant en tv), maagproblemen veroorzaakt door frisdranken, het eten van junkfood en kant-en-klare maaltijden zonder voedingswaarde en de maag overvol eten.
 • Stimulerende middelen, koffie, alcohol, roken, frisdrank e.a.
 • Negatieve emoties, zoals opgekropte woede, machteloosheid, jaloezie, frustraties.
 • Luchtvervuiling binnen- en buitenhuis.
 • Een serieuze verwonding, operatie of plotselinge ziekte waarbij plots miljoenen witte bloedcellen zijn vernietigd.
 • Omgang met negatieve mensen.
 • Milieuvervuiling en contact met chemische stoffen.
 • Financiële problemen, ondervoeding, niet kunnen voorzien in de levensbehoeften.

Alle bovengenoemde oorzaken geven de thymus zoveel stress dat hij tot de helft van zijn normale grootte kan inkrimpen, waardoor de T-cel activering door de thymus hormonen vermindert. De meeste mensen zijn zich er niet van bewust hoeveel levensenergie er weglekt door zichzelf continu bloot te stellen aan negatieve stressvolle situaties.

Nog meer oorzaken van stress:

Er is duidelijk een verband tussen omgevingsfactoren en stress. Als je bijvoorbeeld een tijd doorbrengt in een ongezonde omgeving (zoals een ruimte vol sigarettenrook, of chemische dampen op de werkvloer), in het donker autorijdt, energievretende ervaringen hebt, eet als je moe bent, wordt je lichaam overweldigd en gaat de thymus krimpen. Jouw algemene gezondheid verzwakt.

Stress zuigt je energie leeg en put je uit. Je kan niet meer normaal functioneren. Je wordt nog nerveuzer of je raakt in paniek, en raakt sneller geïrriteerd. Stress is niets anders dan een constante uitputting van de thymus veroorzaakt door negatieve en verzwakkende invloeden in je levenservaring.

Andere oorzaken van stress zijn lawaai, bepaalde drugs, hitte, slaapgebrek, alcohol en emoties zoals angst, woede, verdriet, eenzaamheid en onzekerheid. Er zijn nog andere oorzaken die veel stress kunnen uitlokken.

 • Relatieproblemen of relatiebreuk
 • Verandering van werk
 • Een verhuis
 • Overlijden van een dierbare
 • Langdurige mentale overbelasting
 • Werkdruk
 • Weinig steun van andere mensen
 • Zelf als kind mishandelt zijn en andere trauma’s
 • Een nare gebeurtenis mee hebben gemaakt, zoals een ongeluk, beroving, inbraak of aanranding
 • Onzekerheid op het werk, werkloos zijn, een kind met een (langdurige) ziekte hebben
 • Onzekerheid over geld, bijvoorbeeld een hoge hypotheek of andere schulden
 • Chronische slepende ziekte en kanker,
 • Huiselijk geweld
 • De verzorging van een ziek kind, zieke partner of familielid (mantelzorg)
 • Alleenstaande ouder

Hoe wordt stress ervaren?

Stress wordt niet door iedereen als hetzelfde ervaren. Er zijn mensen die graag voor uitdagingen staan en houden van bijbehorende spanning, terwijl dit voor anderen een bedreiging is. Je kunt zelfs stressbestendig zijn in één situatie als je goed presteert mits een regelmatige blijk van waardering, en enorm stressgevoelig in dezelfde situatie, maar dan zonder waardering.

Je kunt op het werk autoriteit uitstralen, en thuis uiterst gespannen reageren bij tegenvallers.

Stress heeft veel gezichten, uitingen en gevolgen op lange termijn. Stress verdwijnt zodra we ermee stoppen onszelf bloot te stellen aan al deze negatieve invloeden. Dan is het lichaam weer in staat de schade te herstellen die door stress in het verleden is veroorzaakt.

Door dingen te doen die je graag doet (creativiteit) kun je jouw thymus en je hele lichaam positief versterken en energie opladen.

Gezonde voeding, ontspannende muziek, mooie beelden op televisie, meer tijd in de natuur en in de zon, ontspannende beweging zoals yoga, wandelen, dansen of tai-chi kunnen je lichaam een energieboost geven. Je kunt er steeds voor kiezen om je levensenergie te gebruiken om je lichaam te verzwakken of te versterken. In beide gevallen heb je het principe dat de geest sterker is dan het lichaam in de praktijk gebracht

Klachten door stress

Door stress kan je bijvoorbeeld volgende klachten krijgen:

 • Moeheid, weinig energie en bijnieruitputting
 • Gespannenheid en angststoornissen
 • Sneller emotioneel geprikkeld worden: Emotioneel/cognitief: angst, frustratie/irritatie, concentratieproblemen, opgejaagd gevoel, piekeren, geen beslissingen kunnen nemen, onzekerheid, onmacht, vergeetachtigheid, vijandigheid, enzovoort
 • Somberheid, depressieve klachten, burnout en bore-out
 • Slaapproblemen
 • Hoofdpijn, migraine, cluster hoofdpijn, spierpijn, duizeligheid, vermoeidheid, pijn in de borstkas, hoge bloeddruk, ademhalingsproblemen, vermindering eetlust, trillen, versnelde hartslag, constipatie/buikpijn, enzovoort
 • Spijsverteringsproblemen zoals maag- en darmklachten, geen hongergevoel of emotioneel eten.
 • Heup, rug, schouder en nek problemen
 • Verzwakte conditie en achteruitgang algemene gezondheid, sneller verkouden of grieperigheid, infectieziekten
 • Gedrag: fouten maken, uitvliegen, jezelf afzonderen, alcohol/roken/medicatie, klagen, zuchten, impulsief gedrag, huilbuien, zichzelf verwaarlozen, meer of minder eten, enzovoort

Verder geeft langdurige stress een hoger risico op hart- en vaatziekten, bijnieruitputting en uitputting van de thymus. Door de stress gaan mensen vaak ook ongezonder leven: Weer of meer roken, ongezonder eten, meer alcohol drinken of minder bewegen, en dat verergert juist de situatie voor het lichaam die verder zijn algemene gezondheid ziet verzwakken.

Ontspanning

Het is belangrijk om voldoende te kunnen ontspannen om het stressniveau te verlagen na een inspanning. Dit is niet alleen fysiek, maar ook alle draaiende raderen van de machine in je hoofd moeten tot stilstand gebracht worden als je ‘s avonds thuis komt na een inspannende dag.

Stoppen met piekeren. Door volledig te ontspannen zorg je ervoor dat je lichaam en geest de tijd krijgen om te herstellen. Een andere belangrijke factor is het in conditie houden van je lichaam. Wanneer je conditie goed is kun je meer hebben en heb je minder last van vermoeidheid.

Meer ontspanning

De stressreactie van het lichaam kan je onderbreken door ontspanning waarbij je lichaam de gelegenheid krijgt om te herstellen en energie op te laden. In de praktijk betekent dit dat je dagelijks momenten in je agenda moet inlassen waarop je eigenlijk niet met je dagelijkse beslommeringen en taken bezig bent.

Dit geeft distractie en ontspanning aan de geest en zorgt voor een goede balans tussen plichten en dingen die je aangenaam vindt om te doen. Iedereen heeft zelf zijn manieren om te ontspannen. Eventjes in het kort:

 • Luisteren naar je lievelingsmuziek.
 • Een boek lezen of een andere hobby beoefenen.
 • Een wandeling maken door de natuur, in de zon. Zonlicht is anti-stress bij uitstek, het maakt je vrolijk.
 • Lichaamsvriendelijke beweging en sport. Tussen de ademhaling nog kunnen praten zonder te hijgen.
 • Een warm bad of douche.
 • Je met een massage laten verwennen.
 • Aandacht op de buikademhaling. Langzaam ademen met de nadruk op de uitademing ontspant de Nervus vagus. Adem 4 tellen in, adem 7 tellen uit. Dit heeft een enorm ontspannend effect op het parasympathische deel van het zenuwstelsel. Je valt beter in slaap.
 • Vrijen, knuffelen en andere affectie.
 • Infrarood lampen of infrarood deken.
 • Vooral tijd nemen om rustig te eten en goed te kauwen! Dat stimuleert de hippocampus met de productie van anti stresshormonen.
 • Methoden die u helpen om te leren ontspannen zijn: ontspanningsoefeningen, yoga, meditatie en mindfulness. U leert het verschil te voelen tussen een gespannen en een ontspannen lichaam.

Tips om met stress om te gaan en ontspanning te vinden

Tip 1: Verzorg je spijsvertering

Gezonde voeding is het belangrijkste onderdeel van een gezonde levensstijl en dit heeft zijn effecten op onze fysieke en emotionele weerstand en de manier waarop we met de uitdagingen van het leven kunnen omgaan. Bij voorkeur zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat.

Pas op met strenge diëten! Strenge diëten zorgen voor sterke dalingen in de suikergehaltes in het bloed. Dit kan sterke reacties veroorzaken die stressvol zijn of aanwezige stress versterken. Je spijsvertering verzwakt eveneens door strenge diëten.

Het is belangrijk geen enkele maaltijd over te slaan. Een maaltijd die wordt overgeslagen is energieverlies voor het lichaam, want het lichaam gebruikt energie om spijsverteringsappen te produceren die vervolgens niet gebruikt worden. Dat is stressvol voor het lichaam.

Het lichaam herinnert zich dat en de dag nadien maakt het veel minder spijsverteringsappen aan. Ga je dan bijgevolg weer een grotere maaltijd consumeren, zal het niet goed verteren door tekort aan spijsverteringssappen en enzymen. Er worden veel afvalstoffen en toxines geproduceerd, en dat zal de spijsvertering ernstig verstoren. Weer stress voor het lichaam.

Leer veel specerijen gebruiken, zij helpen de aanmaak van serotonine, een belangrijk gelukshormoon dat stress bestrijdt. Eet gezond en gebalanceerd, maar maak niet te snel radicale veranderingen.

Geef je lichaam de tijd om aan nieuwe eetgewoontes te wennen. Een goed gevoed lichaam is beter bestand tegen stress. Neem op het middaguur de grootste maaltijd en eet een lichte maaltijd ‘s avonds. Het is belangrijk om een goed ontbijt te nemen.

Let er op om geen snacks met ongezonde suikers te nemen als tussendoor. Die putten je pancreas uit. Dit geldt ook voor margarine en geraffineerde oliën, deze zijn giftig voor het lichaam. Neem tijd om te koken en te eten, geniet van je maaltijd, zorg voor een goede speekselvorming door elke hap minstens dertig keer te kauwen.

Goed gekauwde voeding met veel speeksel is een goed begin van de spijsvertering. Zeg nee tegen junkfood, frisdranken, geraffineerde zaken en chemische toevoegingen aan de voeding.

Tip 2: Vermijd stimulerende dingen, koffie, alcohol en roken

Roken, alcohol, frisdrank, overmatig koffiegebruik en andere stimulerende zaken veroorzaken belangrijke effecten in het lichaam die je gevoeligheid voor stress verhogen. Er ontstaat overstimulering van het zenuwweefsel dat beschadigd wordt.

De beschadiging wordt veroorzaakt door het uitdrogend effect van stimulerende zaken en dat levert extra stress oplevert voor het lichaam. Verder zullen stimulerende producten door hun vochtafdrijvende werking op weefselniveau stress veroorzaken.

De bijnieren worden overgestimuleerd dat onvermijdelijk naar bijnieruitputting zal leiden. Stimulerende middelen zorgen ervoor dat je een tijdelijke boost krijgt, je wordt alert, je krijgt veel energie, maar na deze periode zak je weer in als een pudding.

Bovendien loop je het risico dat je al deze middelen gaat gebruiken om de symptomen van stress te gaan bestrijden. Zo ontstaat een vicieuze cirkel dat de uitputting in het lichaam alleen maar zal laten toenemen.

De stress wordt daardoor alleen maar erger. Stabiliseer allereerst het nuttigen van stimulerende middelen en bouw daarna deze gewoontes zover af dat ze een minimaal effect kunnen hebben. Nog beter is stap voor stap deze stimulerende middelen niet meer te gebruiken.

Ook hier een waarschuwing: Plots stoppen kan heftige reacties veroorzaken die stress kunnen veroorzaken of versterken. Daarom eerst stabiliseren, dan matigen en wanneer je fysiek en emotioneel enigszins stabiel bent, kun je overwegen helemaal te stoppen met roken, geen koffie en frisdrank te drinken of alcohol te nuttigen.

Je lichaam heeft veel energie nodig om bij veel alcoholgebruik alcohol af te breken. Verspilde energie dus.

Cafeïne geeft je het valse gevoel dat je ontspant en op je been blijft. Het geeft echter juist meer stress in het lichaam door zijn sterk vochtafdrijvende eigenschap. Cafeïne put uiteindelijk het zenuwstelsel uit. Laat de koffie eens staan als je last hebt van stress, je zult zien hoe vermoeid je lichaam eigenlijk is en dat het juist rust nodig heeft om te herstellen, geen cafeïne.

Cafeïne zit ook in “gewone” thee en in cola. Probeer de thee eens te vervangen door kruidenthee. Rode bloedcellen kunnen moeilijker zuurstof opnemen als je rookt (co2) en de nicotine beschadigt het zenuwweefsel. Dit lokt stress op celniveau uit.

Tip 3: Zorg voor voldoende plezier, ontspanning en spel

Maak in je agenda dagelijks tijd vrij voor ontspanning en genieten, voldoende zodat je aan je trekken komt. Een bezoek aan de sauna, yoga, wandelen in de zon, het luisteren naar goede muziek, een weekendje weg, creativiteit, sport, leuke dingen met je partner of de familie enzovoort. Doe eens leuke dingen om je weerstand tegen stress te vergroten.

Knutselen of kleuren is niet alleen voor je kids, eveneens voor volwassenen geeft dit een diepe ontspanning die werkzaam is tegen stress. Tijdens het knippen, plakken en kleuren zet je immers je verstand op nul en ga je de creatieve kant op. Je aandachtspunt gaat even volledig uit naar wat je doet, is het knutselen of inkleuren, het heeft steeds een positief effect op je gemoed. Puzzels kunnen enorm rustgevend zijn, probeer het eens uit.

Plan af en toe leuke activiteiten in waar je echt naar uit kan kijken. Jezelf afvragen wat je gelukkig kan maken, is een doeltreffende manier om stress te managen. Wat is voor jou een bron van persoonlijke ontwikkeling en voldoening? Misschien je oude hobby’s weer eens oppakken?

Wat deed je voordat je verslaafd werd aan stress? Wellicht ging je een stukje fietsen of vaak gaan vissen, of ben jij zo’n persoon met een hele treinbaan op zolder? Pak deze hobby dan weer eens op en richt je weer op leuke zaken die je altijd al graag wilde doen. Probeer ook eens wat langer stil te staan bij dat lekkere eten of die mooie zonsondergang op het strand.

Tip 4: Haal even rustig adem

Let tijdens je werk eens even op je ademhaling. Haal je adem door de buik of zit de ademhaling veel hoger? Oefen eens om met de buikademhaling, een van de beste tips tegen stress. De buikademhaling vermindert snel de spanning.

Door via je buik te ademen komt de dikke darm tot ontspanning en krijgt je lichaam niet alleen zuurstof, maar je geeft aan je hersenen het sein dat er niets aan de hand is: geen vecht- of vluchtreactie. Je mag ontspannen. Focus enkele minuten lang op je buikademhaling en doe dit langzaam, vier tellen inademen en zeven tellen rustig uitademen, na enkele minuten voel je ontspanning en word je rustiger.

Herhaal deze oefening meermaals per dag. Doe het ook eens buiten als de zon schijnt. Frisse lucht is heilzaam.

Tip 5: Zorg voor een goede nachtrust

In eerste instantie wil dit zeggen dat je op tijd naar bed moet – de uren voor twaalf tellen dubbel -, maak daar een dagelijkse gewoonte van. Teveel en of te weinig slapen zijn beide niet bevorderlijk voor een stabiele gezondheid en emotionele weerstand.

Gemiddeld heeft een mens zo’n 8 uur slaap nodig. Er zijn mensen die met minder slaap genoeg hebben. Als je goed bent uitgerust, kun je beter tegen de stress.

Voldoende slapen is belangrijk voor je algemene gezondheid. Om goed in te slapen kan het handig zijn om niet naar tv te kijken en het ‘s avonds rustig aan te doen. Spreek met jezelf af dat je de dag hebt afgerond ten laatste 21.00 uur. Een goed uur voordat je gaat slapen gaat alle elektronica uit.

IPad, laptop, televisie. Alles gaat uit. Hierdoor kun je de stress verminderen, tot rust komen en gemakkelijker in slaap vallen, en zal je veel rustiger slapen. Gevolg: je wordt uitgerust wakker met nieuwe energie om de taken af te werken.

Tip 6: Zorg voor lichaamsvriendelijke beweging

Zacht bewegen zonder dat je lichaam moet hijgen, is ideaal om overtollige stress te verminderen. Het brengt ook je hersenen tot rust. Dit komt doordat er in de endocriene klieren stofjes worden aangemaakt die het brein sterker en soepeler maken. Deze stofjes helpen om de herstelfunctie van het hele lichaam te activeren.

Een goede conditie zorgt ervoor dat je beter bestand bent tegen stress. Zoek een sport die je leuk vindt en die je op je eigen tempo kunt beoefenen. Verwar sport zeker niet met competitie, want dat zal de stress weer doen toenemen. Loop of fiets i.p.v. de auto te pakken en neem eens de trap i.p.v. de lift.

Yoga, tai chi, dansen helpen jou om al je aandacht weer naar je lichaam te brengen, waarbij je kunt gronden. Spanningsenergie en stress kun je dan gemakkelijker loslaten. Stress verminderen doe je ook door voldoende te bewegen in de frisse buitenlucht. Wandelen is een lichaamsbeweging dat goed is voor alle constituties.

Ga veel naar buiten in de zon, de zorgen lijken minder te worden. Bewegen in de buitenlucht heeft een positief effect op je hormoonhuishouding. Bovendien zorgt de zon voor de broodnodige vitamines die de stress verminderen. Probeer elke dag minimaal 20 minuten te sporten, maar leg de lat ook niet te hoog. Het moet steeds aangenamer zijn voor het lichaam.

De juiste lichaamsbeweging houdt in dat je nog gezellig kunt babbelen en geen zuurstoftekort hebt.

Vooral vanuit het oogpunt van de ayurveda is het van vitaal belang dat de lichaamsbeweging meer energie oplevert dan dat het kost, iets dat in het Westerse denken vaak over het hoofd wordt gezien. De belangrijkste vereiste is dat bewegen plezierig is voor jezelf.

Het licht versneld ademen drijft de stofwisseling gassen het lichaam uit, als ze zich opstapelen in het lichaam kunnen deze gassen schadelijk worden en het lichaam verzuren. Bewegen in de buitenlucht verfrist letterlijk je geest! De zon, de wind, de aarde en het regenwater zijn allemaal elementen die je zuivere energie geven.

Al eens met blote voeten op vochtig gras of zand gelopen? Het helpt jou om te aarden en dat geeft je nieuwe energie, hetgeen je bij stress zeker nodig hebt.

Door lichaamsbeweging verkrijgt men lichtheid, veerkracht en stevigheid. De lever wordt gestimuleerd om zijn vele functies goed uit te oefenen. De spijsvertering wordt gestimuleerd, de reststoffen beter uitgescheiden en het vermogen wordt ontwikkeld om moeilijkheden het hoofd te bieden.

De toename van de bloedstroom houdt het opbouwen van de plaque in de slagaderen tegen. De celfunctie verbetert door de versnelde koolstofdioxide-, zuurstof- en voedingsnutriënten uitwisseling.

Lichaamsbeweging zorgt ervoor dat je lichaam sneller toxines en afvalstoffen kan afvoeren en helpt je levensenergie beter te laten doorstromen.

Lichaamsvriendelijke beweging versterkt het zelfvertrouwen in je eigen lichaam.

Beweging normaliseert ook de cortisolwaarden, insulinewaarden en stimuleert de productie van de gelukshormonen. Het stimuleert tevens de productie van de schildklierhormonen en groeihormonen. De beweging zorgt er tevens voor dat de hersenen beter worden voorzien van zuurstof. Een heel eenvoudige vorm van lichaamsbeweging is wandelen.

Je komt tot rust bij een lange wandeling, het is prettig om terug te schakelen van het gedreven tempo op de werkvloer dat zo vaak de overhand krijgt in je leven en leidt naar bijnieruitputting. Eén van de grootste voordelen van lichaamsbeweging is hoeveel beter het je op iedere denkbare manier laat voelen.

Met lichaamsbeweging wordt niet bedoeld om met inspanning, zweten of zwoegen het lichaam te dwingen in vorm te brengen. Wel als een krachtig instrument om evenwicht te bereiken tussen het fysieke lichaam en de geest, een nauwe diepere band te smeden met jezelf.

Dit alle bedoeld om zo de lichaam- en geest coördinatie op een hoger plan te tillen, gewoonweg bewustzijnsverruiming.

Lichaamsbeweging is bedoeld om het leven aangenamer en gelukkig te ondersteunen, het moet energie opleveren en mag op zichzelf geen werk zijn. Je moet daarin juist ontspanning vinden. Het ideaal is de mate van inspanning niet op te drijven tot het punt waarop je hevig gaat transpireren en naar adem gaat snakken.

De mate van inspanning is niet verder te brengen dan het punt te gaan waarop je lichtjes begint te zweten en door je mond begint te ademen. Dit zijn de juiste natuurlijke tekenen dat je het juiste limiet hebt bereikt.

Het gezegde “zonder pijn geen resultaat” is een mythe.

Lichaamsbeweging vermindert ook depressie, depressie is een veel voorkomend verschijnsel bij bijnieruitputting en grote aandoeningen.

Wandelen in de natuur, yoga, tai-chi en qi gong, zwemmen, dansen en andere zachte sporten verhogen je energiepeil en doorzettingsvermogen. Dit wordt sterk ondersteund door ademhalingsoefeningen.

Bovendien geeft het jou afleiding van de geest, waarbij je makkelijker tot rust kunt komen.

Deze afleiding en gezonde vermoeidheid stimuleert de kwaliteit van de slaap. Duursport en competitie zijn uiterst nefast voor het lichaam en de bijnieren en zijn sterk uitputtend. De juiste lichaamsbeweging helpt je om emotioneel en mentaal in evenwicht te komen.

De juiste beweging moet altijd plezierig zijn. Ideaal is een combinatie van lichte sport, wandelen en yoga (eveneens zwemmen en dansen).

Het brengt je lichaam in de juiste spierspanning en verhoogt je lenigheid. Ondertussen verbetert jouw longcapaciteit. Werk zelf op een rustige manier in de lichaamsbeweging, jezelf niet forceren of je laten verleiden door competitie.

Zoek steeds je eigen tempo, en laat je door niemand beïnvloeden om meer te presteren of te versnellen. Oefen ook in zelfdiscipline, het zal je snel belonen met meer energie in de bijnieren.

Als je moe wordt, stop en rust even uit alvorens de lichaamsbeweging te hervatten. Als je de dag nadien je slechter voelt, wil dit zeggen dat je te hard hebt getraind en moet je het er iets kalmer aan doen. Oefeningen die goed uitgevoerd worden geven je een lichamelijk en geestelijk goed gevoel.

Tip 7: Leer nieuwe keuzes te maken

Probeer te leren van de fouten die je zijn overkomen in stressvolle situaties en richt je blik vervolgens op de voordelen die je eruit haalt. Geen veroordeling naar jezelf toe omdat je fouten hebt gemaakt. Je kunt niet alles doen, dus leer keuzes maken of delegeer aan anderen. Ook dit is een efficiënt middel tegen stress.

Doe niet teveel dingen tegelijk, maar doe goed wat je doet. Inmiddels is al uit meerdere onderzoeken gebleken dat multitasking niet efficiënt is en juist veel stress veroorzaakt. De warboel in je hoofd wordt alleen maar groter.

Het is beter je te concentreren op één ding tegelijk. Een mens kan wel heel snel schakelen tussen verschillende taken, maar hierdoor werk je niet echt efficiënter. Een goede tip voor mensen die werken op kantoor is om je e-mail af te sluiten. Plan elke dag een moment waarop je jouw e-mail berichten behandelt.

Bij de meeste functies kan men best wel een halve dag wachten op antwoord. Leer ook om het niet noodzakelijke in je agenda te schrappen, dat geeft je meer tijd die je kunt besteden aan ontspanning.

Tip 8: Doe na elke klus even niets

Weet je dat het veel gezonder is om regelmatig over de dag verspreid “even niets” te doen om de spanning af te bouwen en energie op te doen. Steeds maar doorgaan zonder even een momentje rust te nemen, is een regelrechte aanslag op je gezondheid.

Als je tijdens het werk last hebt van stress, raak je vaak het overzicht kwijt. Je bent dan druk, maar minder effectief.

Na elke klus een momentje rust zorgt ervoor dat je gemotiveerder en productiever wordt. Doe na elke klus even een paar minuutjes niets, praat met je collega’s, maak een ommetje, staar in het niets, kijk uit het raam of doe iets leuks. Dit is een goede manier om je hoofd helemaal leeg te maken Gebruik de pauze op je werk of thuis om buiten een korte wandeling te maken.

Bovendien beweeg je dan en ben je er even helemaal uit. Elk uur even van de bureaustoel om vijf minuutjes te bewegen. Dit is misschien wel de beste en leukste tip! Doe ook eens een taak die je door en door kent op automatische piloot.

Dat helpt je om je denken stil te zetten en te ontspannen. Doe het ook eens langzaam, loop eens langzamer, neem tijd om te koken, poets je tanden langzaam. Je tempo wat terugschroeven ontspant je en zorgt ervoor dat je gemakkelijker tot rust kan komen. Je hebt dan ook minder spanningen.

Tip 9: Ga om met gezellige mensen en begeef je in een gezellige sfeervolle omgeving

Vrolijke mensen opzoeken geeft energie en enthousiasme. Omgaan met leuke, gezellige, inspirerende mensen is erg goed voor je emotionele welzijn. Het dwingt je minder met jezelf bezig te zijn en juist op anderen af te stemmen, hetgeen helpt om samenwerking te stimuleren.

Mensen zijn sociale wezens en we hebben simpelweg contacten nodig om alles weer in een gezond perspectief of ander daglicht te kunnen plaatsen.

Het lichaam reageert in iedere omgeving anders, de cellen reageren op stemming, licht, temperatuur. Een rustige omgeving maakt je rustig, een hectische omgeving maakt je rusteloos.

Zoek gelijkgestemden in plaats van mensen die je energie leegzuigen en hun slechte gewoontes aan jou opdringen. Zorg eveneens voor orde, zowel op je werk als privé. Orde geeft sneller rust in het hoofd.

Tip 10: Omarm humor en lach

Door te lachen worden er in de hersenen leuke stofjes aangemaakt die je stressniveau naar beneden brengen. Deze stofjes endorfines, gaba, dopamine enzovoort gaan de aanmaak van de stresshormonen zoals adrenaline en epinefrine harmoniseren waardoor je weer tot rust kan komen.

Voel je je gestrest? Tover dan een lach tevoorschijn, want lachen vermindert stress en geeft je gauw een rustiger gevoel. Kijk eens een grappig filmpje op YouTube, dierenvideo’s, luister naar een conference, lees een komisch boek, zoek lachfilms om te bekijken of zie wat vaker de humor in van situaties. Zo blijf je stress de baas.

Door te lachen wordt ons gezondheidssysteem versterkt, en we verbranden nog eens extra calorieën. Het versterkt de buikspieren en het heeft een positieve invloed op het hart, de bloeddruk en elke cel van ons lichaam. Lachen relativeert en helpt ons denkproces te stoppen.

Daardoor creëren we afstand van onze dagelijkse beslommeringen. Hoe vaker we lachen, hoe meer we vanuit een ander perspectief kunnen kijken. Dit verandert onze kijk op de omgeving en we worden zachter voor onszelf en voor anderen.

Lachen verbindt, in de lach herkennen we de ander meer op wezenlijk niveau, en dit voorbij de woorden. In de lach en de traan zijn we allemaal gelijk. Lachen brengt je in contact met het diepere in jezelf, wie je werkelijk bent, puur en vrij van sociale druk.

Door te lachen laten we het kind in onszelf vrij spelen. Het bevrijdt, omdat spanningen worden losgemaakt, je spieren en cellen in je hele lichaam komen na het lachen tot een voelbare rust.

Jouw ademhaling gaat dieper, de adem stroomt vrijer waardoor je nieuwe energie en vitaliteit ervaart en je creativiteit weer ruimte krijgt om te ontwikkelen, het geeft zin aan het bestaan.

Lachen heelt. Los van je huidige emotionele gemoedstoestand op het moment, kan de lach echt goed dienen als een natuurlijk herstelmechanisme van het lichaam.

Door te lachen komen er gelukshormonen vrij (synergetische werking van verschillende hormonen wordt gestimuleerd) en wordt het stresshormoon cortisol teruggedrongen.

Yoga doet dit ook. Hierdoor voelen we ons een stuk beter in ons vel. Het maakt ons blijer en vrijer. Kortom, ideaal voor piekeraars, perfectionisten en fanatieke denkers!

Tip 11: Stel prioriteiten

Maak een takenlijst. Dit is een goede manier om belangrijke dingen eerst te doen en het niet noodzakelijke te schrappen. Het brengt rust en orde in je hoofd en je weet waar je die dag aan toe bent. Het geeft ook ruimte om tijd voor jezelf te nemen. Door de taken punt voor punt af te werken kun je stress verminderen.

Je weet precies wat je tijdens de dag hebt afgewerkt en dat geeft een meer overzichtelijk gevoel, met meer rust tot gevolg. Doelen stellen helpt je om te focussen. Je verliest minder energie. Het helpt om alles even op een rij te zetten. WAT moet ik nu doen?

 • Stel een lijst op met taken die gedaan moeten worden
 • Wat moet ik NU doen?
 • vraag je ook af wat van de lijst af kan, zo vermindert de druk
 • Wat moet ik NU doen?
 • Kun je zaken delegeren met anderen?
 • Wat moet ik NU doen?
 • Kan het ook later?
 • Leer ook eens NEE zeggen, zodat je tijd vrij kunt maken voor jezelf
 • Misschien hoeft het allemaal niet zo perfect
 • Maak dus tijd voor jezelf, voor je hobby’s, je vrienden en familie, voor beweging

Zo gaat de druk even van de ketel. Het kan ook helpen om in de agenda ‘lege uren’ in te plannen waarin je jezelf mentaal en fysiek kan ontspannen. Plan steeds rust in je agenda.

Tip 12: Luister naar je favoriete muziek

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat muziek een positief effect heeft op je hersenen. Er worden nieuwe verbindingen gemaakt en hierdoor zal de stress verminderen. Je favoriete muziek is een krachtig medicijn tegen stress, het leidt je gedachten af waardoor de bloeddruk daalt. Je gaat er rustiger van ademen.

Rustige ontspannende muziek zal de aanmaak van de stresshormonen gaan verminderen en tegelijkertijd de aanmaak van endorfines en andere positieve stofjes in het hoofd stimuleren. Dat geeft je een fijn gevoel. Het geeft ook een betere spijsvertering en rust in de buik.

Ook het lezen van een goed boek is een van de vele tips tegen stress. Het kalmeert je zenuwen snel. Zes minuten favoriete lectuur lezen is al voldoende om meer te ontspannen.

Tip 13: Vermijd confrontaties

Confrontaties zijn echte energievreters en verhogen je stressniveau enorm. Je kunt meningsverschillen en conflicten op verschillende manieren oplossen. Wees bewust dat bij een confrontatie er steeds een uitdager en uitgedaagde is, je kunt ervoor kiezen om je op te winden en de strijd aan te gaan.

Ruzie maken heeft echter niet het gewenste effect en is uitputtend. Het leidt niet tot de gewenste oplossing en het geeft je teveel spanning en veel stress.

Je kunt ook kiezen om een dialoog op gang te brengen, lukt het je niet, verwijder je dan uit het conflict. Denk altijd in eerste instantie aan jezelf, niemand is het waard dat jij je slecht voelt. Ook relatieproblemen kunnen voor veel stress en onzekerheid zorgen.

Zorg ervoor dat je je niet van binnen laat opvreten en doe er wat aan. Lukt het je niet om eruit te komen, dan kun je overwegen om in relatietherapie te gaan. Probeer voor elkaar begrip op te brengen. Hoe dan ook zijn oprechtheid, eerlijkheid, stabiliteit, afwisseling en spanning, aandacht voor elkaar en elkaars behoeften respecteren enkele belangrijke dingen waaraan je mag (blijven) werken.

Tip 14: Ontspan even al je spieren

Neem de tijd om je te ontspannen. Neem een bad. Ga een stukje wandelen. Gespannen spieren zorgen ervoor dat je niet meer lekker werkt. Van pijn in je hoofd, verkrampte nek- en schouderspieren tot een onrustig gevoel. Zoek een plek waar je rustig kunt zitten of liggen om een kwartiertje lang al je spiergroepen in je lichaam te laten ontspannen en waarbij de geest ook tot rust kan komen.

Regelmatig even je ogen sluiten, je handen warm wrijven en op je oogbollen plaatsen werkt ontspannend. Span vervolgens 1 voor 1 de verschillende spieren in je lichaam aan, en laat het vervolgens los. Van je voeten, onder- en bovenbenen, billen tot je buik, rug, schouders en armen tot je lippen en voorhoofd. Meteen doen! Ervaar hoe rustgevend het is.

Stress en spanning ontstaan direct doordat jouw bijnieren de stresshormonen adrenaline en norepinefrine produceren. Dit gebeurt wanneer verkrampte emoties en gevoelens – die zich in jouw lichaam vastgezet hebben – getriggerd worden door een situatie of gebeurtenis in jouw leven.

Denk hierbij aan een ruzie in de familie, een ontslag, financieel tekort, verhuizing, etc. Wanneer jij deze vastzittende emoties loslaat, zul jij in vergelijkbare situaties minder stress ervaren. Door alle spiergroepen van je lichaam een kwartiertje lang te ontspannen wordt het gemakkelijker om vastzittende emoties te begrijpen en los te laten.

Tip 15: Vermijd het gebruik van geraffineerde en geïndustrialiseerde voeding

Geraffineerde witte suiker zorgt ook voor een tijdelijke boost. Ook pasta, tarwe brood, gebak, frisdrank e.a. roven je lichaam van uiterst waardevolle mineralen en antioxidanten waardoor je algemene gezondheid gaat verzwakken.

Geraffineerde voeding bevat lege calorieën, zeer weinig voedingswaarde en verteren uitermate slecht. Uitputtend voor de spijsvertering. Tegelijkertijd worden er veel afvalstoffen gevormd die je een zwaar en ongemakkelijk gevoel bezorgen en je vermoeid maken.

Geraffineerde voeding tast ook het zenuwweefsel aan waardoor je sneller gaat verouderen en de weerstand tegen de stress vermindert. Het verhoogt ook de kans op hart- en vaatziekten. Omdat geraffineerde suikers de vaatwanden aantasten en er oxycholesterol en triglyceriden gevormd wordt dat erg schadelijk is voor alle organen.

Deze situatie verhoogt ook de stressgevoeligheid op celniveau.

Geraffineerde voedingswaren zorgen ervoor dat je een tijdelijke boost krijgt, je wordt alert, en je krijgt veel energie. Maar na deze periode zak je weer als een pudding in elkaar, en ben je slechter aan toe dan voorheen. Het bloed zit vol afvalstoffen, je lichaam verzuurt en je hebt geen weerstand meer tegen stress. Je bent prikkelbaar en gevoeliger voor schokken en conflicten met ziekte tot gevolg.

Wees bewust dat geraffineerde oliën en geharde vetten zoals margarine zeer schadelijk zijn voor het lichaam. Deze vetstoffen verteren zeer slecht en verstoppen de membranen van de cellen. Zuurstoftekort dreigt met zeer veel lichamelijke stress op celniveau tot gevolg.

Tip 16: Vindt een oplossing voor je financiële problemen

Financiële problemen geven veel zorgen en stress, en dat kan behoorlijk inhakken op je algemene gezondheid. Hou deze zorgen niet vast en ga hulp zoeken. Natuurlijk kun je elke situatie bekijken als een onoverkomelijke ramp, maar als je er zo over denkt, dan kan er niet veel veranderen. Het is een teken van innerlijke kracht en zelfrespect om hulp te vragen.

Bekijk elk financieel probleem als een uitdaging om nieuwe keuzes te maken waarbij er meer duidelijkheid komt. Een nieuw goed plan om je eigen positie te kunnen verbeteren. Er zijn in onze maatschappij verschillende instanties die je daarbij kunnen helpen. Maak er gebruik van als je echt in financiële nood zit, zodat je minder zorgen hebt en je lichaam zich kan herstellen na de veroorzaakte stress.

Tip 17: Praat over je stress met vertrouwde mensen

Praat over je stress en gevoelens met vrienden, familie of collega’s. Als je alles opkropt, zal dit zeker veel stress veroorzaken. Door je zorgen en problemen te uiten zal de druk en stress afnemen. Het delen van je frustraties, problemen en zorgen met mensen die je vertrouwt, kan je al bekommernissen verlichten zodat je toch wat meer rust kunt vinden.

Je hebt dan het gevoel dat je er niet alleen voor staat, er is iemand die met je meedenkt. Vaak kijken andere mensen die je vertrouwt heel anders tegen de problemen aan. En dat maakt dat jij ook eens vanuit een ander perspectief naar jouw eigen toestand kan kijken.

Dikwijls is het probleem niet zo erg en de oplossing heel eenvoudig. Vergeet ook vooral niet met al je vertrouwenspersonen te lachen, in humor zit er veel waarheid en niets is gezonder dan eens stevig lachen. Durf om hulp te vragen als je zelf niet weet hoe je met je stress moet omgaan.

Opschrijven waarover je piekert kan echt helpen. Schrijf over de gebeurtenissen en schrijf jouw gedachten en gevoelens op papier. Het schrijven kan zeer ontspannend zijn. Het zorgt ervoor dat het een stuk helderder wordt in je hoofd. Een dagboek bijhouden kan veel soelaas brengen.

Tip 18: Relativeer je stress

Jouw stress relativeren, kan je helpen om de problemen die de stress veroorzaken te beheersen waarbij verlichting ontstaat. Onderzoek voor jezelf hoe belangrijk alles werkelijk is en wat de consequenties zijn als er iets niet op tijd is afgewerkt.

Vaak is het zo dat er maar enkele taken zijn die echt belangrijk zijn in je leven om nu te worden afgewerkt. Wellicht kun je dan enkele zaken uitstellen en zelfs schrappen. Je leert ook naar de toekomst toe minder hooi op je vork te nemen, focus je daarop.

Het is beter om minder taken goed te doen dan veel taken niet goed te kunnen doen, doordat het juist teveel is. En dat levert veel stress op waardoor je minder aandacht gaat geven aan je eigen welzijn en dat leidt naar burn-out.

Alles wat je zonder grote moeite in je dagelijkse leven nog kunt afronden is mooi meegenomen. Wil je stress vermijden, dan zullen sommige activiteiten en handelingen die negatieve stress veroorzaken moeten worden veranderd.

Een opgeruimde ruimte of bureau zorgt voor een opgeruimd gevoel in je hoofd, ja dat kan de stress verminderen.

Tip 19: Neem een dagje stressvrij

Op sommige momenten kun je niet voorkomen dat je in een stress situatie terechtkomt, en dat moet je accepteren. Er zijn wel enkele tips die je kunt implementeren zoals een dagje stressvrij nemen. Neem gewoon eens vrij van je werk. Niet omdat je iets te doen hebt of een vakantie hebt gepland, maar gewoon om eens een dagje gewoon niets te doen.

Dit is niet verboden en het zorgt ervoor dat je misschien eens andere leuke dingen kunt doen. Zoals een boek lezen of een andere ontspannende activiteit. Rust even gewoon uit. Wanneer je na een drukke dag thuiskomt, heb je rust nodig.

Er zijn bepaalde rustgevende technieken zoals meditatie, stretchen of yoga die helpen om tot rust te komen, omdat de geest afleiding krijgt en kan ontspannen. Ga even zitten of liggen op de bank en sluit je voor elke afleiding af.

Probeer je gedachten te stoppen en oefen bewust de overgang naar ontspanning. Tijdens het dagje stressvrij is het goed om het aantal prikkels in je omgeving te verminderen. Een boek lezen ontspant de geest veel meer dan naar televisie kijken, tenzij het natuurdocumentaires zijn.

Het is ook een goed idee om de telefoon eens vaker uit te zetten, een dagje stressvrij is een dagje voor jezelf. Door de prikkels te verminderen krijgen je hersenen ontspanning omdat ze minder hoeven te verwerken. De stress kan hierdoor afnemen.

Continu blootstellen aan overmatige prikkels zorgt ervoor dat de stress een groot probleem wordt. Ook onze elektronica geeft een overbelasting aan prikkels en deze zijn uitputtend voor de hersenen. We zijn allemaal perfect om te zijn wie we werkelijk zijn.

Stop dan ook met zoveel te verwachten van jezelf. Accepteer hoe je leven is en maak er het beste van. Eeuwig blijven streven naar meer en steeds beter zorgt er juist voor dat je niet authentiek kunt blijven en dat maakt je alleen maar ongelukkiger en dat geeft veel stress.

Tip 20: Zorg goed voor jezelf

Probeer je niet boos te maken, en laat je niet opwinden door anderen. Denk aan jezelf en probeer verse planten en kruiden zoals passiebloemen, citroenmelisse en valeriaan om jou te helpen ontspannen op een gezonde manier. Maak er lekkere thee van en geniet, het zal de stress wegnemen. Bovendien een aangename koffievervanger en goed voor je algehele gezondheid.

Doe ook iets tegen eventuele angst- en paniekklachten, deze zijn een sterke aanleiding tot stress, en ook omgekeerd, stress is ook de aanleiding tot angst en onzekerheid. Het is steeds wisselwerking. Angst en stress versterken angst en stress. Doe er iets aan, want je gezondheid is te belangrijk.

Bedenk welke mensen echt belangrijk zijn voor jezelf, probeer niet om iedereen tevreden te houden.

Ren je ook niet rot van de ene verjaardag naar de andere. Iedereen tevreden houden lukt je toch niet en kost zeer veel energie dat je zoveel stress geeft en jou verder uitput. Kom steeds eerst op voor jezelf, cultiveer je eigenwaarde, zelfrespect en eigenliefde.

Ben je alleen, een huisdier zoals een kat of hond heeft een goede invloed op jouw gezondheid. Gewoon het uitlaten van de hond zorgt ervoor dat je in beweging komt en dat je een verse gezonde hap frisse buitenlucht kunt inademen. Ook knuffels met je kat geeft ontspanning. Deze knuffels zorgen ervoor dat er oxytocine geproduceerd wordt in de hersenen. Dat stofje geeft je een gelukkig en heel gevoel dat veel stress wegneemt.

Het klinkt misschien ouderwets, maar gezelschapsspellen is een sociale bezigheid die je bij de tv vandaan houdt. Je kunt er helemaal in opgaan en dat geeft zeer veel afleiding en ontspanning in de geest. Maak het leuk, het helpt je om je beter te gaan voelen.

Met je partner meer seks doen, werkt ook kalmerend en bovendien gaan de hersenen veel positieve stofjes gaan aanmaken die je algemene gezondheid een boost geven. Ga na van welke dingen je juist veel energie krijgt. Richt daar je focus op. Wees bewust dat al jouw positieve eigenschappen helaas ook kunnen meespelen in het klachtenpatroon van jouw stress. Zorg voor evenwicht.

Een groot gevaar loert erin dat je jezelf verantwoordelijk gaat voelen voor een ander. Dit is een foutieve denkwijze, je bent alleen verantwoordelijk voor jezelf, het is goed om altijd een positieve intentie te hebben naar de ander, maar het is niet jouw verantwoordelijkheid. Iedere individu heeft zijn eigen innerlijke wereldbeeld en zijn stuk.

Help je graag een ander? Ben je een doorzetter? Hou je niet van ruzies? Voel je jezelf snel verantwoordelijk voor hoe alle dingen gaan? Deze dingen kunnen al jouw energie roven met stress tot gevolg. Je steekt daar zoveel energie in dat je gewoonweg vergeet om goed voor jezelf te zorgen. Mantelzorg is positief, maar eerst voor jezelf. Ga na welke dingen jou veel energie kosten en je zorgen opleveren. Doe er dan iets aan en zet jezelf op de eerste rij.

Tip 21: Denk in termen van oplossingen

Veel dingen die spanning geven, kunnen plotseling vanzelf oplossen als je bijvoorbeeld omstandigheden minder stressvol kunt maken – relatie, werk, gezin, gezondheid e.a. Het delegeren van dingen die je echt niet graag doet en jou teveel energie kosten, helpen jou om je stressniveau te verlagen.

Maak keuzes en afspraken die je goed kan naleven en jou energie opleveren. Lukt het jou om je leven anders te organiseren zodat je minder stress ervaart? Probeer problemen direct bespreekbaar te maken en aan te pakken. Vraag hulp.

Samengevat kan je deze wijsheid maar beter in je oren knopen: “Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan.” Van te weinig ontspanning sterven zeer veel mensen. Leren omgaan met onaangename situaties, oorzaken van stress onder controle houden, nee leren zeggen, ze maken allemaal deel uit van stressmanagement en iedereen kan deze dingen leren.

En tot slot: verspil je levensenergie niet aan angst en kritiek, maar gebruik ze voor liefde en mededogen. Jij hebt alleen verantwoordelijkheid voor jezelf en je geluk.

Bronnen: Hans Moolenburgh, wikipedia, José Gosschalk, Ayurveda.

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Lieve vrienden,Vandaag wil ik graag iets ophelderen. Ik heb gemerkt dat er recentelijk steeds meer mensen zijn die lijden aan ernstige, ongeneeslijke ziekten en die door het medische systeem als uitbehandeld worden beschouwd. Deze mensen worden helaas aan hun lot overgelaten. Dit is een tragische situatie en lijkt onveranderlijk.Uit wanhoop wenden deze mensen zich tot alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda en Germaanse geneeskunde. Dit is een volkomen begrijpelijke en menselijke reactie. Het weerspiegelt een fundamenteel probleem binnen de conventionele medische sector, waar men vaak niet in staat lijkt te genezen. De onderliggende waarheid is dat het lichaam alleen zichzelf kan genezen. [...]

  By Published On: 16/04/2024
 • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

  By Published On: 20/03/2024