• 1 Depressie en manie Een depressie is een stemmingsstoornis met uiteenlopende gemoedstoestanden en kenmerkt zich door een zware neerslachtigheid met verlies van levensenergie en empathie. Een depressie gaat gepaard met verschijnselen zoals moedeloosheid, vermoeidheid, geen energie meer hebben, gebrek aan plezier en interesse, overmatige behoefte aan slaap, concentratieproblemen en prikkelbaarheid. Er is weinig eetlust en motivatie en geen interesse meer in plezier. Een depressie uit zich als een bedrukt humeur en een depressief persoon is passief, introvert, lusteloos, verdrietig en niet in staat vreugde en plezier te ervaren, dit noemt men anhedonie. Afhankelijk van de intensiteit van het conflict varieert [...]

    By Published On: 02/02/2024