Vitiligo of de witvlekziekte is een pigmentstoornis

Vitiligo kenmerkt zich door weefselafbouw in de onderste opperhuid laag door het verdwijnen van de melanocyten. Deze onderste opperhuid laag of de kiemlaag behoort tot de epidermis. De epidermis bevat het bruine kleurpigment melanine. Witte vlekken ontstaan doordat de melanine verdwijnt door depigmentatie. In sommige gevallen kunnen haren wit worden, dit wordt poliosis genoemd en albinisme wordt gekenmerkt door een witte huid en wit haar. Onder de opperhuid ligt de lederhuid ofwel de dermis of het corium en de epidermis bedekt het corium. Het corium bevat de meeste melanocyten en deze zijn van buitenaf niet zichtbaar.

Vanuit de kiemlaag migreren keratinocyten door de stekellaag en korrellaag naar de hoornlaag. Zodra ze het oppervlak van de huid bereiken, worden ze geleidelijk losgelaten en vervangen door nieuwe cellen die vanuit onderste lagen omhoog worden geduwd. Keratine is ook het belangrijkste bestanddeel van haren en nagels. De opperhuid bestaat uit gekeratiniseerd plaveiselepitheel, wat voortkomt uit het ectoderm en wordt aangestuurd vanuit de hersenschors. Vitiligo ontwikkelt zich wanneer de ulceratie de basale huidlaag bereikt, die bestaat uit melanineproducerende cellen. Dit is vergelijkbaar met Tinea versicolor, waarbij het corium betrokken is. Het corium behoort tot oud-mesoderm en heeft een andere conflict nuance waarop ik hier niet dieper inga.

Het biologisch conflict bij vitiligo

Het biologisch conflict dat verband houdt met vitiligo is een intens of bruut scheidingsconflict en voelt aan als het verlies van fysiek contact. Het scheidingsconflict wordt ervaren als zeer pijnlijk, moeilijk, overweldigend, wreed of onrechtvaardig. De vlekken verschijnen op plaatsen die bij de brutale scheiding horen. De haren die groeien op de gebieden die zijn getroffen door vitiligo zullen wit worden. Vitiligo kan ook ontstaan door fysieke mishandeling.

Albinisme bij baby’s is een gegeneraliseerd, ernstig scheidingsconflict waaraan het ongeboren kind lijdt. Voor het ongeboren kind is de moeder de belangrijkste hechtingsfiguur. Wanneer de moeder niet blij is met haar zwangerschap, ontstaan er conflicten bij de foetus. Een foetus heeft namelijk bewustzijn en kan aan ernstige conflicten lijden. Door het volledige verlies van de melanineproducerende laag of gepigmenteerde huidlaag, is herstel door repigmentatie niet meer mogelijk, zelfs als het conflict opgelost is.

Vitiligo kan emotioneel zeer belastend zijn, vooral als de plekken zichtbaar zijn, zoals op het gezicht of de handen. Dit veroorzaakt dan weer vervolgconflicten. Bij een gepigmenteerde huid is vitiligo door het contrast extra zichtbaar. In tropische landen, zoals India en het continent Afrika, waar deze aandoening vaak voorkomt, vormt vitiligo een groot sociaal probleem, door vooroordelen, onwetendheid, taboes en gebrek aan begrip.

Conflictactieve fase

Tijdens de conflictactieve fase ulcereert de kiemlaag van de opperhuid die met de scheiding wordt geassocieerd. Deze ulceraties of weefselafnames zijn microscopisch klein en beginnen ongemerkt. Door aanhoudende conflictactiviteit ontstaan geleidelijk aan de witte vlekken, omdat de melanine verdwijnt. De sensitiviteit wordt extra verhoogd door de verwijdering van de onderste opperhuidlaag. Hierdoor is de biologische zingeving van de aandoening te verklaren: degene die gemist wordt, kan bij deze brutale wrede scheiding beter aangevoeld worden. De handigheid is van toepassing om het conflict beter te traceren (moeder/kind- of partnerzijde).

Enkele voorbeelden uit het archief van Dr. Hamer

Een dame heeft verspreid over haar lichaam witte vlekken. Door de zon te vermijden kan de dame de vlekken redelijk goed verbergen. Ze heeft te weinig melanine. De conflictgeschiedenis: de dame is gehuwd met een alcoholverslaafde man. Ondanks talloze pogingen om los te komen van zijn verslaving, lukt het hem niet. Na lang afwachten beslist de patiënte om te scheiden van haar man. Dit ervaarde zij als overweldigend en onrechtvaardig, met een gevoel van onmacht omdat zij deze stap moet zetten, in het belang van haarzelf en haar kinderen.

Een gehuwde vrouw komt vanwege drie witte vlekken aan beide arm- en been binnenzijden bij een therapeut. Als de therapeut vraagt naar een scheiding van haar echtgenoot, ontkent ze resoluut. Wanneer de therapeut blijft doorvragen of ze toch een onrechtvaardige scheiding heeft ervaren, vertelt de patiënte het volgende: een jaar geleden werd zij verliefd op een man uit een andere stad. De relatie is gestopt omdat de man niet de moeite deed om haar te bezoeken, zij moest altijd naar hem toekomen. Dit ervaarde de vrouw als een intens onrechtvaardig scheidingsconflict. Omdat beiden ondanks deze scheiding nog steeds sms’en, blijft het scheidingsconflict voortdurend actief en worden de vlekken groter.

De helingsfase

Tijdens het eerste deel van de helingsfase wordt het getroffen gebied roze en soms rood, gevolgd door een zeer langzaam repigmentatieproces in het derde deel van de genezingsfase, dat begint bij de randen van de witte vlekken. Herhalende conflictrecidieven tijdens deze fase leiden echter tot hyperpigmentatie. Dit uit zich als bruine vlekken, bekend als café-au-lait-vlekken.

In de conventionele geneeskunde worden zes of meer cafe-au-lait-vlekken gediagnosticeerd als de Ziekte van Von Recklinghausen. Volgens het onderzoek van Dr. Hamer heeft “Von Recklinghausen” betrekking op de biologische myelineschede en is het gekoppeld aan een aanrakingsconflict.

Conclusie

Vitiligo is geen auto-immuunziekte zoals het vaak wordt gediagnosticeerd. Het lichaam verwijdert melanineproducerende cellen om de sensitiviteit te verhogen en het gemis, veroorzaakt door de scheiding, te verzachten. Het komt dikwijls bij meerdere mensen in één familie voor. Echter, dit wordt niet veroorzaakt door erfelijkheidsfactoren, wel door familiepatronen die doorgegeven worden, waarin intense brutale scheidingsconflicten voorkomen en de emotionele stress wordt door verschillende familieleden overgenomen.

Met dank aan: Caroline Markolin https: //LearningGNM.com

Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/ voor diepgang in de Germaanse geneeskunde.
Björn Eybl, zielsoorzaken van ziekte: ISBN: 978-3-85052-299-1 Ik kan dit boek aanbevelen om zelfstudie te doen.
Dr. Geerd Ryke Hamer

Gepubliceerd op 14/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • BijnierkankerEen mens heeft 2 bijnieren die deel uitmaken van het hormonale stelsel van het lichaam. De bijnieren liggen boven op de nieren. Bijnieren bestaan uit twee delen: een buitenkant of de bijnierschors en een kern of het bijniermerg. Het merg zit in de binnenkant en het schors aan de buitenkant van de bijnieren. Bijnieren bestaan uit twee verschillende weefsels.De bijnierschors (cortex) is op zijn beurt weer opgebouwd uit drie lagen. Die lagen noemen we reticularis, fasciculata en glomerulosa. In deze drie lagen worden verschillende hormonen gemaakt. Dit zijn cortisol, aldosteron en de androgenen. Het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) regelt de hoeveelheid [...]

    By Published On: 04/04/2024
  • BorstkankerVeel vrouwen worden geconfronteerd met angst bij de diagnose borstkanker. Het woord 'borstkanker' roept vaak een negatieve associatie op, terwijl het eigenlijk een natuurlijk biologisch proces is dat kan ontstaan als gevolg van conflictsituaties of trauma's. Bovendien zijn veel vrouwen zich niet bewust van het specifieke type kanker waarmee ze te maken hebben. Er bestaat borstkanker die gerelateerd is aan de borstklieren, dat weefsel behoort tot oud mesoderm, en er is ook een vorm van "kanker" in de melkgangen, die eigenlijk geen kanker is omdat dit weefsel tot het ectodermale kiemblad behoort. De medische wetenschap maakt vaak geen onderscheid tussen [...]

    By Published On: 25/03/2024
  • Leukemie Leukemie is een zinvol biologisch speciaalprogramma om jou te helpen je zware eigenwaarde-inbreuk te transformeren. Deze aandoening is door de medische wetenschap totaal verkeerd begrepen. Het is een programma van het nieuw mesoderm, het jongste kiemblad. In dit nieuwe mesodermale kiemblad ontstaat de versterking van het bot en is er meer beenmerg dan voorheen op het einde van de genezingsfase, waarbij er ook een normalisatie van de bloedcelproductie optreedt. Bloed bestaat uit bloedcellen, plasma en bloedserum en stroomt door het hart, de slagaderen en aders die samen het bloedvatenstelsel vormen. Bloed transporteert zuurstof, koolstofdioxide, metabole afvalstoffen, voedingsstoffen, hormonen, enzymen, [...]

    By Published On: 07/03/2024