Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen.

Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit.

Problemen zoals conflicten, trauma’s en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn werk, waarin ik mensen help hun emotionele problemen op te lossen en gezondheidsadvies geef, merk ik dat bij elke ziekte of aandoening een metafysisch element aanwezig is dat aan de basis ligt en dus causaal is. Dit is precies wat Dr. Geerd Ryke Hamer empirisch-wetenschappelijk heeft vastgelegd.

Kanker en andere chronische aandoeningen worden bijna altijd voorafgegaan door intense emotionele conflicten. Dr. Hamer heeft opgemerkt dat deze conflicten altijd acuut en zeer dramatisch waren, vaak tot op de dag of het uur nauwkeurig te dateren door de patiënt zelf.

Een andere observatie, vooral bij het ontstaan van kanker, is dat de patiënt het moment van het conflict altijd alleen ervaart. De schok wordt altijd geïsoleerd beleefd; op het moment dat de schok toeslaat, staat men er alleen voor.

Het kan niet direct worden besproken of gedeeld worden. Met andere woorden, de patiënt moet het alleen verwerken, wat kan leiden tot verwarring of desoriëntatie in de geest.

Het is belangrijk dat de medische gemeenschap begrijpt dat het lichaam en de materie een manifestatie zijn van de geest en niet andersom. Dit wordt duidelijk onderwezen in de kwantumfysica. De geest of het bewustzijn is nooit het gevolg van materie.

Dit zijn de woorden van Dr. Hamer: De “ijzeren regel” van kanker houdt in dat wanneer een kanker ontstaat door het Dirk Hamer Syndroom (DHS), er eigenlijk een soort programmeerfout in de hersenen optreedt, een soort kortsluiting. De kanker blijft voortduren zolang het conflict aanhoudt.

De patiënt merkt echter over het algemeen de kanker pas op na verloop van tijd, wanneer deze groot genoeg is geworden. Deze periode noemen we de manifestatietijd, die voor elke kankersoort verschilt.

De inhoud van het conflict bepaalt eigenlijk de locatie van de kanker. Met andere woorden, de kanker ontwikkelt zich daar waar de inhoud van het conflict naar wijst.

De evolutie van het conflict komt overeen met de evolutie van de kanker. Als het conflict dramatisch verloopt, groeit de kanker dramatisch. Als het verloop van het conflict niet dramatisch is en “inslaapt”, dan “slaapt” ook de kanker in.

Met andere woorden, als het conflict stopt, stopt ook de kanker. Dit biedt ons de mogelijkheid om de kanker te behandelen, omdat de kanker stopt wanneer het conflict stopt.

Het begrip “kwaadaardigheid” is dus eigenlijk een misleidende term die mensen angst aanjaagt. “Kwaadaardigheid” kun je het beste vertalen als een nog actief conflict, terwijl “goedaardigheid” betekent dat het conflict is beëindigd.

Het zou inderdaad waardevol zijn als onze reguliere geneeskunde deze inzichten meer zou integreren ten behoeve van de patiënt. Mijn eigen ervaring heeft mij ook overtuigd van het feit dat het lichaam de bevelen van de geest opvolgt. De geest heeft een lichaam nodig om zich te kunnen manifesteren, en wanneer de geest met een conflict worstelt, zal dit zich via het lichaam manifesteren in ziekte of herstel.

Het is hoog tijd dat we afstappen van dualistisch denken en meer holistisch gaan denken om de helende kracht van het leven te begrijpen. Wanneer je je realiseert dat de grens van je lichaam eigenlijk niet vast te stellen is, opent dat de deur naar een heel ander, gradueel, polair en paradoxaal begrip waarin antwoorden te vinden zijn over ziekte en aandoeningen.

Het is tijd dat we erkennen dat ziekte ontstaat in de geest en dat het lichaam probeert te genezen, en niet andersom zoals de farmaceutische industrie en moderne geneeskunde ons willen doen geloven. Het lichaam en het DNA worden voortdurend geïnstrueerd door de geest, en het lichaam streeft altijd naar overleving en staat ten dienste van de geest.

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Voor veel mensen wordt de Germaanse geneeskunde als zweverig beschouwd. Het woord 'zweverig' wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar iets dat ongrijpbaar of abstract is, met betrekking tot overtuigingen die niet stevig zijn geworteld in wetenschappelijke feiten. Gelukkig heeft de Germaanse geneeskunde een solide empirisch-wetenschappelijke basis. Ze kan alle ziekten verklaren en zelfs voorspellen, mits men de natuurlijke biologische wetmatigheden volgt. Mensen met een dualistisch gedachtegoed, die absoluut niet dom zijn, uiten vaak dat de Germaanse geneeskunde zweverig en gevaarlijk is. Met andere woorden, zij begrijpen het concept niet en gebruiken het label "zweverigheid" als een manier om de [...]

    By Published On: 16/04/2024
  • De tuberculose schimmelbacteriën Tuberculosebacteriën hebben een symbiotische relatie met het menselijke organisme en vervullen een vitale rol in het in stand houden van lichaamsweefsels die onmisbaar zijn voor onze overleving. Microben behoren tot de eerste levensvormen. De placenta, die de zich ontwikkelende foetus met de baarmoeder verbindt, is niet steriel, zoals eerder werd aangenomen, maar herbergt een rijke verzameling aan bacteriën. Bacteriën ondersteunen het genezingsproces al in het organisme van de foetus! “Al meer dan een eeuw gaan wetenschappers ervan uit dat baby’s na negen maanden in een steriele baarmoeder, kiemvrij, ter wereld komen. Nieuwe studies weerspreken dat: bacteriën verblijven [...]

    By Published On: 16/04/2024
  • Vergeetachtigheid Het is inderdaad van groot belang om vanuit een biologisch perspectief naar vergeetachtigheid te kijken, niet alleen bij ouderen maar ook bij kinderen. Bij ouderen kan vergeetachtigheid veroorzaakt worden door chronisch actieve of terugkerende scheidingsconflicten, zoals het verlies van een levenspartner of de overgang naar een rusthuis waarbij dierbare bezittingen plotseling weg zijn. Dit kan leiden tot beperkingen in het korte termijngeheugen en problemen met denkvermogen, de dag plannen en dagelijkse taken. Vanuit een biologisch oogpunt heeft vergeetachtigheid een doel: het vergeten van traumatische ervaringen of scheidingen om verdere emotionele pijn te voorkomen. Zelf heb ik bijvoorbeeld gewelddadige mishandeling [...]

    By Published On: 12/03/2024