Astma bronchiale en Astma laryngaal

Wat is astma?

Volgens de reguliere zienswijze is astma een ziekte aan de buisjes in je longen. Deze zijn overgevoelig en bij sommige prikkels trekken de spiertjes rond de longbuisjes of bronchiën samen, waardoor ze vernauwen. Je ademt moeilijker omdat er minder lucht doorheen kan en je krijgt het benauwd. Soms is het slijmvlies aan de binnenkant van de longbuisjes ook ontstoken en wordt er meer slijm geproduceerd. Hierdoor is er nog minder plaats in de buisjes om goed te kunnen ademen.

Meestal beginnen de klachten in je vroege kinderjaren, maar astma kan ook opduiken na je 50ste. Bij astma voel je je benauwd en je produceert een piepend geluid bij het ademen, vooral als je uitademt. Veel hoestbuien komen voor tijdens de rust en slaap, afgewisseld met perioden van frequent ophoesten van slijm. Van het hoesten word je moe, je bent minder fit en hebt minder uithouding bij lichaamsbeweging en sport. Astma wordt door het reguliere denken gezien als een erfelijke aandoening en is ongeneeslijk.

De Germaanse geneeskunde maakt een onderscheid in bronchiaal astma en strottenhoofd astma

Het dwarsgestreept spierweefsel van de bronchiën en het strottenhoofd behoort tot het nieuw mesodermale kiemblad dat aangestuurd wordt door nieuw mesoderm. Dwarsgestreepte spieren hebben twee controlecentra in de hersenen. Daarnaast hebben de bronchiën en het strottenhoofd ook gladde spieren die van endodermale oorsprong zijn en aangestuurd worden vanuit de hersenstam. Het epitheel slijmvlies dat tot het ectodermale kiemblad behoort, bedekt de wand van de bronchiën en het strottenhoofd.

Bij het ademhalen zijn zowel de bronchiale spieren als de strottenhoofdspieren betrokken. De bronchiale spieren zijn actief bij het inademen en worden aangestuurd vanuit het hersenrelais gelegen in de rechterkant van de motorische cortex. De strottenhoofdspieren zijn betrokken bij het uitademen en worden aangestuurd door het hersenrelais gelegen in de linkerkant van de motorische cortex. Normaal gesproken zijn deze twee ademhalingsbewegingen in balans. Maar als een biologisch conflict één van de twee hersenrelais of beide treft, ontstaat er een verstoring in de ademhaling.

Dit geldt ook voor het slijmvlies: het hersenrelais van het bronchiaal slijmvlies is gelegen in de rechterkant van de motorische cortex, naast het hersenrelais van de bronchiale spieren. Het hersenrelais van het strottenhoofdslijmvlies is dan weer gelegen in de linkerkant van de motorische cortex, naast het hersenrelais van de strottenhoofdspieren. Zie ook onderstaande afbeelding voor een duidelijk overzicht.

De functie van de bronchiale spieren is het veranderen van het lumen van de bronchiën en de luchtstroom gedurende de ademhaling te bevorderen (vergelijkbaar met de functie van het middenrif). De belangrijkste functie van de strottenhoofdspieren is het reguleren van de uitzetting en samentrekking van de glottis, het vocale apparaat van het strottenhoofd met de twee stembanden. De strottenhoofdspieren houden de glottis open tijdens de ademhaling en meer gesloten tijdens het produceren van geluiden.

Het conflict met betrekking tot astma houdt verband met de dwarsgestreepte spieren van de bronchiën en het strottenhoofd, aangestuurd door de motorische cortex in de hersenschors. De gladde spieren van de bronchiën en het strottenhoofd zijn ook betrokken bij het ademhalingsproces.

Functie van de bronchiale- en strottenhoofdspieren

Het biologisch conflict dat verband houdt met de spieren van de bronchiën en het strottenhoofd is van dezelfde orde als het conflict betrokken bij het slijmvlies van de bronchiën en het strottenhoofd. De slijmvliezen van de bronchiën en het strottenhoofd behoren tot het ectodermale kiemblad. Hierbij gaat het om een vrouwelijk schrikangst-conflict of een mannelijk territoriumangst-conflict. Het is afhankelijk van iemands geslacht, handigheid of lateraliteit en hormoonstatus.

Het territoriumangst-conflict is de mannelijk actieve reactie op een bedreiging van het territorium. Het schrikangst-conflict is de vrouwelijke passieve reactie daarop. In de natuur reageert het mannetje met aanvallen, terwijl het vrouwtje reageert met het zich passief terugtrekken. De hormoonstatus kan tijdens het leven ook veranderen, waardoor bv. een oudere man met een laag testosterongehalte op een vrouwelijke passieve manier reageert.

Het onderliggend conflict bij astma is motorisch van aard en wordt aangestuurd vanuit de hersenschors, waarop het spierweefsel reageert. Een extra lading van ‘niet kunnen ontsnappen’ of ‘niet kunnen reageren’, ‘aan de grond genageld of versteend zijn’ en het gevoel van ‘vastzitten en niet weg kunnen’ zorgt voor verlammingsverschijnselen in de bronchiale spieren of in de strottenhoofdspieren. Zie tabel voor meer informatie.

Het biologisch conflict met betrekking tot astma

NHS = Normale hormoonstatus

LTS = Lage testosteronstatus

LOS = Lage oestrogeenstatus

Bij linkshandigen wordt het conflict overgeheveld naar de andere hersenhelft

De conflictactieve fase

Dwarsgestreept spierweefsel wordt beïnvloed door twee centra in de hersenen en dat veroorzaakt twee verschillende reacties tijdens de conflictactieve fase. Op de hersenmerg-gestuurde spieren van de bronchiën en het strottenhoofd ontstaat weefselnecrose. Dit is evenredig aan de intensiteit en duur van het conflict en leidt tot spierzwakte. Bij de hersenschors-gestuurde spieren ontstaat functieverlies en dit veroorzaakt een motorische verlamming. Bij hevige conflictactiviteit is er een toenemende verlamming van de bronchiale spieren of strottenhoofdspieren.

Voor het strottenhoofd betekent dit meestal een onopgemerkte verzwakte stem. Vaak heb je ook afbouw van het strottenhoofdslijmvlies en het slijmvlies in de bronchiën.

De verlamming op de bronchiale spieren veroorzaakt moeilijkheden bij het ademhalen, meer precies bij de inademing. Het uitademen wordt verlengd vanwege de verminderde functie van de bronchiale spieren die de inademing regelen.

De verlamming op de strottenhoofdspieren veroorzaakt dan weer moeilijkheden bij het uitademen. Het inademen wordt verlengd vanwege de verminderde functie van de strottenhoofdspieren die de uitademing regelen. Bij een intens conflict kunnen de stembanden aangedaan zijn waardoor er een stemverandering ontstaat. Soms is het conflict zo heftig dat de stembanden volledig verlamd zijn waardoor je geen geluid meer kan produceren, tot het conflict is opgelost.

Bij de stembanden is het gebied van Broca of het spraakcentrum ingebed in het hersenrelais van de strottenhoofdspieren. Zie ook het artikel over Kinkhoest.

Genezingsfase: een daadwerkelijke astma aanval treed op tijdens de genezingscrisis (epileptoïde crisis)

De bronchiale dwarsgestreepte spieren en de strottenhoofdspieren worden tijdens de helingsfase gereconstrueerd. Indien de slijmvliezen mee betrokken zijn bij de conflictactieve fase, ontstaat er een ontsteking waarbij ook meer slijm geproduceerd wordt. De verlamming van zowel de bronchiale spieren en/of strottenhoofdspieren reikt tot in het eerste deel van de genezingsfase.

De epicrisis of genezingscrisis van het strottenhoofdspierweefsel presenteert zich door een strottenhoofdastma-aanval. Dit gaat gepaard met hoestkrampen, stuiptrekkingen die zich naar binnen bewegen met het typische happen naar lucht en een langdurige inademing. Er is een continue spanning van het strottenhoofdspierweefsel gedurende enkele minuten tot een paar dagen. De genezingscrisis gaat ook gepaard met een koudegevoel. De epileptoïde crisis van het gladde spierweefsel van het strottenhoofd presenteert zich als spasmen.

De epicrisis of genezingscrisis van het bronchiaal spierweefsel presenteert zich als hoestkrampen en stuiptrekkingen richting de mond waarbij een verlengde en piepende uitademing ontstaat, afgewisseld met happen naar lucht. Dit duurt enkele minuten tot een paar dagen. Door de vernauwing van de bronchiën ontstaat er een bromgeruis tijdens het uitademen. De epileptoïde crisis van het gladde spierweefsel van de bronchiën presenteert zich als spasmen.

Is er tegelijkertijd ook vochtretentie, door een bestaansconflict dat neerslaat op de nierverzamelbuizen, wat het syndroom genoemd wordt in de Germaanse geneeskunde, dan kan de astma-aanval ernstig zijn. Het is hierbij belangrijk om eerst het bestaansconflict op te lossen zodat er een einde komt aan de waterretentie, wat een verergerend effect heeft op de genezingsfase van astma.

Tijdens het derde deel van de genezingsfase keert de normale functie van de bronchiale spieren en de strottenhoofdspieren terug, als het conflict en de bijhorende sporen volledig zijn opgelost.

Codeïne-bevattende medicijnen onderdrukken de hoest. Codeïne is net als morfine een opiumderivaat en dit kan het onderliggende conflict weer doen oplaaien. Wees altijd voorzichtig met farmaceutische medicijnen.

Cortison is een middel met een sympathicone werking (actieve dagfase) waardoor het conflictactieve symptomen reactiveert. Op deze wijze veroorzaakt het een verlamming van de bronchiale spieren en strottenhoofdspieren. Het antispasmodische effect kan daarom levensreddend zijn bij de ‘Status asthmaticus’ (zie verder).

De biologische zin van astma ligt aan het einde van de helingsfase. Dan is het orgaan of weefsel sterker dan voorheen, wat het mogelijk maakt om beter voorbereid te zijn op een conflict van dezelfde soort.

Bij astma heb je altijd een constellatie (zie afbeelding)

Zowel het strottenhoofd-astma als het bronchiale-astma omvatten twee biologisch zinvolle speciaalprogramma’s. Bij astma is er altijd een constellatie

Een strottenhoofdconstellatie die specifiek verband houdt met het hersenrelais van de strottenhoofdspieren in de linker temporale kwab is gerelateerd aan een schrikangst-conflict of een territoriumangst-conflict. Dit gaat gepaard met een typisch schrikangst-conflict, territoriumangst-conflict of territoriumangst-verliesconflict, seksueel conflict, mannelijk territoriummarkeringsconflict of een vrouwelijk markeringsconflict in de tegenovergestelde rechter temporale kwab met betrekking tot de hartkransslagaderen en is afhankelijk van het geslacht, de handigheid (of lateraliteit) en de hormoonstatus van de betrokken persoon.

Een bronchiale constellatie die specifiek verband houdt met het hersenrelais van de bronchiale spieren in de rechter temporale kwab is gerelateerd aan een territoriumangst-conflict of schrikangst-conflict. Dit gaat gepaard met een schrikangst-conflict, territoriumangst-conflict, seksueel conflict, territoriumverlies-conflict, identiteitsconflict of territoriumergernis-conflict, vrouwelijk markeringsconflict of mannelijk territorium markeringsconflict in de tegenovergestelde linker temporale kwab met betrekking tot het oppervlakkig rectumslijmvlies en is afhankelijk van het geslacht, de handigheid (of lateraliteit) en de hormoonstatus van de betrokken persoon.

Wanneer zowel de bronchiale spieren als strottenhoofdspieren tegelijkertijd door de Epileptoïde crisis gaan, presenteert de astma-aanval zich als frequent langdurig uitademen met een piepende ademhaling (bronchiaal astma) en verlengd inhaleren met happen naar adem (strottenhoofd astma). Deze aandoening, Status astmaticus

genoemd, is een gevaarlijke genezingscrisis en veroorzaakt acute ademhalingsmoeilijkheden met het gevaar te sterven aan verstikking. Hier zijn medicijnen en reguliere behandeling dus gerechtvaardigd, niet om het hele symptoom te bestrijden, maar wel om het af te vlakken zodat men de genezingscrisis kan overleven.

Conclusie

Astma is een complexe aandoening waarbij het geslacht, de handigheid en de hormoonhuishouding sterk bepalend zijn om het conflict te traceren en op te lossen. Astma is een genezingsfase van een schrikangst- of territoriumangst-conflict in constellatie. Bij astma zijn er steeds twee biologisch zinvolle speciaalprogramma’s actief. Indien astma evolueert naar iets chronisch, betekent dit dat het gerelateerde conflict niet volledig is opgelost waardoor de genezing blijft hangen. Wees voorzichtig met diagnoseschokken die self fulfilling prophecy oproepen met vicieuze cirkels.

Astma-aanvallen worden door de reguliere geneeskunde vaak geassocieerd met een ‘allergie’. Dit klopt niet, want zowel de bronchiale spieren als de strottenhoofdspieren omvatten dwarsgestreept en glad spierweefsel. Beide spiergroepen doen mee bij een astmatische aanval, wat lijkt op een allergische reactie.

Middeltjes uit de natuur om astma aanvallen te verzachten

Bosbessen, granaatappels en veenbessen verwijden de luchtwegen en hebben een verzachtend effect op astma.

Biologisch geteelde gewassen hebben een grote voorkeur.

Ongeraffineerd zout helpt om plakkerig slijm uit de bronchiën te verwijderen. Wees royaal met ongeraffineerd zout, het is bovendien een smaakmaker. Ongeraffineerd zout herstelt ook de hydro-elektrolytische balans in het lichaam.

Ojibwa thee, groene thee en Lapacho (Pau d’Arco).

Thee van hibiscus, sleutelbloem, klein hoefblad en framboosblaadjes.

Miracle Mineral Supplement of MMS alsook een vitamine B-complex.

In je woonkamer kaarsen branden van bijenwas is heilzaam voor de ademhalingswegen en stimuleert een rustige ademhaling.

Loop veel in de zon, luister naar je lichaam, gebruik geen zonnebrandcrème maar kokosolie of jojobaolie. De zon heeft een helend effect op astma en ondersteunt het oplossen van biologische conflicten. Je bent beter in staat om meer positieve hormonen aan te maken als je in de zon loopt, wat een genezend effect heeft.

Vermijd cholesterolverlagende medicijnen en antibiotica.

Vermijd koemelk en zuivel, dit heeft een verergerend effect op astma.

Ademhalingsoefeningen, dansen en zingen. Wandelen in de koude lucht.

Affirmaties: ‘Ik ben veilig’, ‘Ik ben geborgen’, ‘Ik ben rustig en gelaten en vertrouw op mijn innerlijke leiding’.

Een rammenas uithollen, bruine suiker of honing toevoegen en het sap dat hieruit vloeit opdrinken.

Kruiden ter ondersteuning bij astma

Boswellia serrata, Ballota nigra, Bacopa monnieri, Eucalyptus globulus, Hyssopus officinalis,

Origanum majorana, Thymus vulgaris, Viburnum opulus.

Met dank aan:
Caroline Markolin https://LearningGNM.com
Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/ voor diepgang in de Germaanse geneeskunde.
Björn Eybl, zielsoorzaken van ziekte: ISBN: 978-3-85052-299-1 Ik kan dit boek aanbevelen om zelfstudie te doen.
Dr. Geerd Ryke Hamer

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Pancreaskanker of alvleesklierkanker De pancreas of alvleesklier is een langwerpig orgaan dat zich achter de maag bevindt, met de kop in de kromming van de twaalfvingerige darm en de staart tegen de milt. De pancreas produceert verteringsenzymen en scheidt deze uit via de pancreaskanalen. De pancreas is een gemengde klier met zowel een endocriene functie voor de koolhydraatstofwisseling (insuline en glucagon) als een exocriene functie voor de spijsvertering. De alvleesklier produceert ongeveer 1,5 tot 3 liter verteringssap per dag. Goed en veel kauwen stimuleert de productie van verteringssappen in de pancreas. Het endodermale klierweefsel dat verteringssappen produceert, bestaat uit [...]

    By Published On: 30/06/2024
  • Cataract of grauwe staar Het oog is het meest complexe orgaan van het lichaam. In dit kleine orgaan bevinden zich drie kiembladen: het endoderm, het nieuwe mesoderm en het ectoderm. Deze drie structuren dienen slechts één doel: kijken en zien. Dr. Hamer heeft veel ontdekt over het oog en dankzij zijn onderzoek kunnen we vele oogaandoeningen beter begrijpen. Emotioneel actieve conflicten spelen zich af in het binnenste gebied van het oog. Volgens de reguliere geneeskunde takelen eiwitten in het oog af, waardoor de transparantie van de ooglens langzaam afneemt. Hierdoor krijg je wazig zicht, wat het scherp zien belemmert. [...]

    By Published On: 10/06/2024
  • De functie van de galblaas De galblaas of vesica biliaris is een klein, peervormig zakje waarin gal kan worden opgeslagen. Ze bevindt zich rechtsboven in de buikholte, tegen de onderkant van de lever. De galblaas is verbonden met het hepatische systeem via de ductus cysticus, die direct in de ductus choledochus uitmondt. De galblaas heeft een wateronttrekkende werking op de gal die zodoende wordt ingedikt en een typische groene kleur krijgt. Gal is een vrij dikke, geelgroene vloeistof die in de lever wordt geproduceerd. Gal wordt verzameld in de galblaas, waar het wordt opgeslagen totdat het nodig is voor [...]

    By Published On: 27/05/2024