Ziekte heeft altijd zijn oorsprong in de spijsvertering en een ongemerkte verstoring in de werking van de lever- en pancreas

Reeds eerder heb ik duidelijk gemaakt dat het beginstadium van elke ziekte steeds te vinden is in een aspect van de spijsvertering dat verstoord is, enerzijds door fysieke elementen zoals voeding en anderzijds door emotionele instabiliteit als gevolg van biologische schokken.

Biologische conflicten waarin het lichaam structurele veranderingen ondergaat om de geest bij te staan dit conflict snel op te lossen. Ik wil iets dieper ingaan over de samenwerking van de lever en de pancreas. Het zijn twee belangrijke spijsverteringsorganen die gevoelig beïnvloed worden door je emotionele toestand.

De lever en de pancreas vervullen een belangrijke rol in het ontgiften van het lichaam en de algemene gezondheid met zijn detox- en recyclingssysteem.

Een sterk ziekmakende factor dat de spijsvertering volledig ontregeld, zijn intrahepatische galstenen die hun ontstaan hebben in de galwegen van de lever.

Het merendeel van de mensen gelooft dat galstenen ontstaan in de galblaas, maar deze veronderstelling is niet volledig juist. Galstenen zijn een belangrijke oorzaak waardoor het lichaam problemen krijgt om zichzelf te zuiveren en te ontgiften en dat mensen om deze reden ziek worden.

De lever is energetisch een sterk ontvankelijk orgaan voor negatieve emoties en andere biologische conflicten. Blijven ontkennen dat galstenen meestal in de lever zitten is de ongelukkigste vergissing dat de conventionele en de holistische geneeskunde kunnen maken.

Bloedonderzoek om de gezondheid van de lever te bepalen

De waarde van een bloedonderzoek om een diagnose te stellen is dikwijls in het nadeel om de gezondheidstoestand van de lever vast te stellen. De meeste mensen met lichamelijke klachten kunnen normale niveaus van leverenzymen hebben in hun bloed, ondanks dat er verstoppingen zijn in het leverweefsel en de sinusoïden.

Sinusoïden zijn de haarvaten in de lever. Daardoor worden intrahepatische stenen gevormd in de galwegen van de lever.

Galstenen zijn biologische gezien het gevolg van territorium ergernis – mannelijk conflictgebied – of identiteitsconflict – vrouwelijk conflictgebied. Volgens de Germaanse geneeskunde vormt er zich een kern waaromheen zich vervolgens meer materiaal ophoopt.

Galstenen bestaan voor meer dan 95% cholesterol, de rest uit calcium en galpigment. Meestal blijven deze galstenen ongemerkt in de galblaas. Wanneer een galsteen in de galwegen terechtkomt, veroorzaakt dit zeer heftige pijn. Er kunnen kolieken ontstaan als gevolg van irritatie aan het gevoelige ectodermale binnenbekleding van de galwegen. Dit bestaat uit platenepitheel.

Er kan ook een opstuwing worden veroorzaakt waardoor de bilirubinespiegel in het bloed stijgt met eventueel geelzucht.

Galstenen veroorzaken een vicieuze cirkel van verstoppingen in de lever waardoor de lever met de tijd gaat vervetten. Er is nu nog geen betrouwbare methode om verstoppingen in de lever op te sporen. Het niveau van leverenzymen in het bloed zal alleen verhogen als er een serieuze vernietiging is van levercellen zoals bij hepatitis of ontsteking.

Ook hier zit een causaal biologisch conflict onder, meestal verhongeringsconflicten. Levercellen bevatten enorme hoeveelheden enzymen. Als een groot aantal levercellen vernietigd zijn beginnen hun enzymen zichtbaar te worden in het bloed en dat geeft aan dat de lever niet goed functioneert. Maar in dit geval is het kwaad reeds geschied, chronische leververstopping kan jarenlang onopgemerkt blijven.

De functies van de lever

De lever is een groot orgaan waarvan het dikste deel aan de rechterzijde onder het middenrif ligt achter de onderste ribben. De lever strekt zich bijna over de hele breedte van het lichaam uit. De lever is een complex en uiterst actief orgaan.

Vooral actief tijdens de slaap onder invloed van melatonine en de groeihormonen bij het afbreken of onschadelijk maken van toxines en afvalstoffen, en het reguleren van de apoptose of de zelfdood van cellen ten dienste van het geheel.

De lever gebruikt efficiënte enzymen om op een veilige manier gifstoffen en afvalstoffen om te zetten in stoffen die veilig via de galstroom, de galflora en de darmflora afgebroken worden zodat ze via de stoelgang het lichaam kunnen verlaten.

Daarnaast maakt de lever ook gal uit cholesterol en de afbraak van rode bloedcellen, waarin de milt ook een belangrijke functie in speelt.

Elke dag wordt er ongeveer iets meer dan een halve liter gal geproduceerd. Gal is een geelgroene stroperige alkaliserende vloeistof dat bitter en een beetje wrang smaakt. Deze twee smaken zijn zeer cruciaal voor de werking van de pancreas en de activatie van de spijsverteringsenzymen afkomstig uit de pancreas.

In de Ampulla van Vater wordt de gal vermengd met de spijsverteringsenzymen van de pancreas, net voordat de beide vloeistoffen de twaalfvingerige darm instromen. Zonder voldoende gal blijft de meeste voeding onverteerd of gedeeltelijk onverteerd. Dit is ook schadelijk voor de pancreas zelf.

Onverteerde of half verteerde voeding ligt aan de basis van verstoring van de darmflora in zowel de dunne als de dikke darm, waardoor overgroei ontstaat van sommige bacteriën en gisten die uitgroeien tot schimmelgroei. Micro-organismen hebben altijd de functie om afvalstoffen en onverteerde voeding af te breken.

Als er overgroei ontstaat worden nuttige micro organismen die belangrijk zijn voor de resorptie van voedingsstoffen, uitgeroeid. Het excrement van de overgroei bacteriën is giftig en belast de darmen en de lymfe enorm. E-nummers, bewaarmiddelen en negatieve emoties versterken de verstoring van de darmflora.

Gal is belangrijk om de pancreasenzymen te activeren om de spijsvertering goed te laten verlopen. Daarnaast is gal ook belangrijk om vetstoffen, calcium en andere mineralen te verteren, zodanig dat de darmen dit kunnen opnemen uit het voedsel.

Als de gal van slechte kwaliteit is omdat intrahepatische stenen de galwegen van de lever verstoppen, kunnen de pancreasenzymen niet voldoende geactiveerd worden. Het gevolg is dat de voeding dus niet goed zal verteren. Bacteriën gaan een gedeelte van het vet afbreken tot vetzuren die oxideren, en dit verlaat het lichaam via de stoelgang dat tevens onaangenaam zal geuren.

Onaangenaam geurende stoelgang is altijd een indicatie dat de spijsvertering is verstoord. Als vetten niet of onvoldoende gesplitst worden door de gal kan het lichaam geen vet opnemen. Bijgevolg is het lichaam niet is staat om voldoende calcium en andere mineralen op te nemen waardoor er tekorten ontstaan in het bloed. Goede verzadigde vetten zijn belangrijk voor de resorptie van deze voedingsstoffen.

Het belang van gezonde verzadigde vetten in je menu

Gezonde verzadigde vetten zijn cruciaal voor de opname van mineralen en vet- en wateroplosbare vitaminen. Daarom dat de gal van goede kwaliteit moet zijn zodanig dat de verzadigde vetten goed geëmulgeerd worden zodat het kan worden opgenomen.

De meeste problemen met de dichtheid van de botten (Osteoporose) wordt niet veroorzaakt door te weinig calcium in de voeding, maar door eigenwaardeinbreukconflicten en niet ontdekte verstoppingen in de lever waardoor de gal zelfs giftig kan worden. Dit leidt naar hogere niveaus van toxiciteit en verzuring van de lever, de pancreas, en het hele lichaam met verstoring van de darmflora en de spijsvertering.

In feite zijn verstoringen, verzuring en intoxicatie correlatie met aandoeningen en hebben een verergerend effect op aandoeningen. Het lichaam wil eerst het conflict in de geest oplossen ten koste van een goed werkende spijsvertering. Daarom is het zo belangrijk om de spijsvertering goed te verzorgen als men conflictactief is.

Zonder goede gal en een zuivere lever ben je niets met calciumsupplementen. Dit geldt voor de meeste voedingssupplementen.

Gal is zeer belangrijk om de darmen schoon te houden, het reinigt het microscopisch fijne vachtachtige haar op het darmslijmvlies tussen de darmvlokken dat net iets groter is dan bacteriën. Dit vachtachtige haar op het slijmvlies van de darmen beschermt je spijsvertering tegen indringende toxische stoffen, overgroei gisten en schimmels, destructieve bacteriën en parasieten.

Dit vachtachtige haar is ook een veilige thuishaven voor de heilzame bacteriën, candida albicans – die in werkelijkheid een beschermende functie hebben op het darmslijmvlies en de evenwichtige darmflora. Candida wordt gevaarlijk als de gehele darmflora verstoord is.

Bacteriën maken ook bepaalde vitaminen aan. In de dunne darm is een evenwichtige darmflora belangrijk voor de synthetisatie van vitamine B12. In de dikke darm is dit voornamelijk vitamine K en andere stoffen die het zenuwstelsel beschermen.

Het is belangrijk om voldoende verzadigd vet te eten voor een goede resorptie van deze vitaminen en mineralen.

De stoelgang

Gal is ook belangrijk voor de darmperistaltiek en een regelmatige stoelgang. Intrahepatische stenen zijn een cofactor van constipatie en vele andere spijsverteringsproblemen. De stoelgang kan zeer licht van kleur worden, zo bleek als klei als de galstroom ernstig belemmerd wordt door galstenen.

Negatieve emoties creëren zeer giftige toxines in het lichaam en liggen mee aan de basis van het ontstaan van galstenen. Vooral ergernis conflicten met betrekking tot je individuele territorium slaan neer in de galwegen, de galblaas, bulbus duodeni, de kleine kromming van de maag en de afvoergangen van de pancreas.

Andere oorzaken zijn levensstijl, ongezond voedingspatroon door industriële bewerking, zware metalen, zonnebrandmiddelen, milieuvervuiling, verstoppingen in de lymfe enzovoort. Al deze zaken cumuleren met elkaar waardoor de lever overbelast raakt.

Galstenen verstoren de galflora in de galblaas dat net als de darmflora de functie heeft om giftige stoffen onschadelijk te maken, zodanig dat ze veilig het lichaam kunnen verlaten. Daarom zijn galstenen een aanzienlijk gezondheidsrisico en geven aanleiding tot ziekte en vroegtijdige veroudering.

De pancreas of alvleesklier

Goed geactiveerde enzymen uit de pancreas worden opgenomen door de darmen en komen in de bloedbaan terecht. Daar gaan deze enzymen vervolgens schadelijke stoffen en afvalstoffen onschadelijk te maken, om het bloed zuiver en gezond te houden. We weten ook als er iets beschadigd is in het lichaam dat trofoblasten of stamcellen instaan voor het herstel van dit weefsel.

Stamcellen hebben de eigenschap om zich razendsnel te vermenigvuldigen. Stamcellen worden in toom gehouden door pancreasenzymen uit een goed werkende spijsvertering nadat ze hun werk hebben gedaan. Dat zijn eigenschappen van een goed werkende pancreas en zijn geactiveerde enzymen. Bovendien kunnen pancreasenzymen in het bloed veel giftige toxines afbreken.

De pancreas maakt eveneens insuline en glucagon aan. Dat zijn hormonen die de bloedsuikerspiegel reguleren in samenwerking met de lever, de bijnieren, schildklier en de hypothalamus door ingewikkelde hormoon terugkoppelingssystemen die accuraat werken.

Dankzij insuline zijn lichaamscellen in staat om glucose, eiwitten en vetzuren op te nemen voor hun energielevering en andere stofwisselingsprocessen. Insuline stelt het lichaam in staat om glucose uit suikers van zongerijpte groenten en fruit met hun voedende, begeleidende mantelstoffen om te zetten in glycogeen dat de lever en spierweefsel kan opslaan.

Geraffineerde suikers hebben geen begeleidende mantelstoffen en slaan dit proces over. Dit is niet zo goed voor de algemene gezondheid van het lichaam. Glucagon zet het lichaamseigen glycogeen om in voedende glucose als het lichaam glucose nodig heeft.

In het kort: cholesterol heeft een beschermende functie in het lichaam

De lever speelt een belangrijke rol in de omzetting van voedingsstoffen in lichaamseigen stoffen, het verspreiden en het in stand houden van de vitale brandstofreserves van het lichaam. De pancreas speelt een belangrijke rol in de spijsvertering zodat vitale voedingsstoffen kunnen opgenomen en geassimileerd worden door de lever.

Deze functie wordt eveneens verstoord door intrahepatische stenen in de galwegen van de lever en de galblaas. Daarnaast maakt de lever ook cholesterol aan, een essentiële bouwcomponent voor de membranen, weefselopbouw, gal, steroïde hormonen, neurotransmitters en vitamine D.

Cholesterol is een levensredder als je lichaam bedreigd wordt door toxines, afvalstoffen en verwondingen zoals scheurtjes in de wanden van de slagaderen en de kransslagaderen. Cholesterol helpt het lichaam om wonden sneller te genezen.

Wat gebeurt als de lever niet goed functioneert?

De lever maakt nieuwe aminozuren aan, en zet bestaande aminozuren om in lichaamseigen eiwitten, belangrijke bouwstenen voor de weefsels, hormonen, neurotransmitters, DNA en genen. Deze zaken hebben allemaal invloed op de manier waarop het lichaam groeit, zich onderhoudt, functioneert en vooral het placeboeffect activeert.

Wat gebeurt er nog als de leverwerking verstoort wordt? Onschadelijk stoffen veranderen in giftige stoffen en worden vervolgens in het lichaam verspreid. Het risico stijgt dat de tolerantie van het lichaam overschreden wordt, waarbij een intoxicatieschok kan ontstaan. Dat is een biologische schok dat ziekteverwekkend is. De bloedstroom naar het hart gaat verminderen.

De galflora in de galblaas wordt aangetast. De galflora is zo belangrijk voor een goede spijsvertering in de twaalfvingerige darm. Er kunnen door de verstopte lever eiwitten gaan lekken in het lymfesysteem met veel allergische reacties tot gevolg. Het wordt moeilijker om schokken en trauma’s te verwerken waardoor de conflictactieve fase intenser en langer duurt.

Bijgevolg zal de helingsfase ook vele malen erger worden. Je krijgt problemen met mentale helderheid en gebrek aan kracht om emotionele stabiliteit te cultiveren. Het is belangrijk om de lever en de pancreas samen met het lichaam elke dag opnieuw te helpen met het zuiveren en ontgiften.

Laat het ontgiften een dagelijkse routine zijn, dat kan men gemakkelijk bereiken door royaal specerijen in de voeding mee te bereiden. Specerijen hebben echt ontgiftende eigenschappen en bieden veel soelaas om intoxicatieschokken en galstenen te voorkomen.

Vele specerijen verhelderen mentale functies waardoor schokken en trauma’s sneller kunnen opgelost worden. Zie de artikelen over voeding.

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024