De stoelgang als analyse van je innerlijke conditie en of je spijsvertering goed heeft gewerkt.

Drijvende stoelgang

De gangbare overtuiging in de medische wetenschap dat stoelgang moet zinken in het water van de toiletpot als teken van goede gezondheid, klopt niet. Het duidt eerder op een verstoring van de spijsvertering, waarbij de darmen gedeeltelijk verteerd of onverteerd voedsel hebben ontvangen.

Als de voeding niet goed wordt verteerd, kan het lichaam niet alle voedingsstoffen opnemen, wat op zich logisch is. Een goede spijsvertering vereist een grondige vertering van voedsel in de maag en de twaalfvingerige darm (duodenum).

Op die manier kan de darmflora in zowel de dunne als de dikke darm goed functioneren en in balans blijven. Deze darmflora is cruciaal voor zo’n 70% van onze algehele gezondheid en ons detoxificatiesysteem. Bovendien heeft deze flora een nauwe relatie met de lymfe, waarvan 80% verbonden is met de darmen.

Voedsel dat niet goed wordt verteerd in de maag en de twaalfvingerige darm produceert afvalstoffen waarop bacteriën en gisten kunnen gedijen en de werking van de darmflora verstoren. Het is inherent aan micro-organismen om afval op te ruimen.

De wijdverbreide overtuiging dat stoelgang moet zinken, is gebaseerd op het foutieve idee dat de darmen voedingsstoffen zoals vetten niet goed opnemen. Hierdoor wordt vaak beweerd dat zinkende ontlasting wijst op een goede vertering van vetten, wat een misvatting is.

In werkelijkheid is het precies andersom. Drijvende of half drijvende intacte stoelgang is het signaal dat de spijsvertering in zijn geheel goed heeft gewerkt, en dat de darmflora en algemene gezondheid en zijn detoxsysteem in balans is waarbij het lichaam alle voedingsstoffen heeft opgenomen.

Darmbacteriën

Een evenwichtige spijsvertering kun je herkennen aan volgende ervaringen.

1- Nadat je van je voeding hebt genoten en een sterke speekselvorming hebt ervaren, beginnen de koolhydraten al te splitsen dankzij de amylase in het speeksel. Dit proces vindt plaats in het bovenste deel van de maag, waar de voeding al begint te bruisen als een actieve massa.

2- In het gebied van de maag, pancreas en lever ontstaat warmte en energie tijdens het echte verteringsproces. De bruisende massa wordt vermengd met maagsappen, waardoor eiwitten worden gesplitst en de temperatuur stijgt.

Daarna gaat de verteerde voedselbrij naar de twaalfvingerige darm, waar het wordt bevloeid met pancreasenzymen geactiveerd door gal. Deze enzymen breken koolhydraten en eiwitten volledig af en emulgeren vetten, zodat de darmflora en de darmwerking de waardevolle voedingsstoffen kunnen scheiden van het restafval voor absorptie door het lichaam.

3- Wanneer de darmen de verteerde voeding hebben ontvangen zoals beschreven in de vorige punten, kan de darmflora in de dunne darm vitamine B12 produceren en opnemen. De opname van deze vitamine vindt plaats in het ileum, het laatste deel van de dunne darm.

Ondertussen richt de darmflora in de dikke darm zich vooral op het synthetiseren van voedingsstoffen zoals vitamine K en specifieke stoffen die het zenuwweefsel beschermen en het algemene detoxificatiesysteem versterken. In deze omstandigheden kan de darmflora alle toxines en schadelijke stoffen elimineren, waardoor het algemene detoxificatiesysteem in volle kracht kan blijven om het lichaam te beschermen.

Dit wijst erop dat alle verteringsprocessen zich hebben voltrokken in de maag en de twaalfvingerige darm. De darmen en darmflora hebben de voedingsstoffen gescheiden van het restafval, wat resulteert in een ervaring van een aangename, beweeglijke lichtheid in de buikstreek.

Dit betekent ook dat de stoelgang een lichtere eigenschap heeft gekregen en dus niet kan zinken in het water van de toiletpot. Een stoelgang die zinkt in het water van de toiletpot heeft een zware eigenschap; anders zou hij niet zinken. Zware stoelgang kan onmogelijk een licht en vrij gevoel in de buikstreek geven. Daarbij zien we ook dat afvalstoffen en toxines een zwaardere eigenschap hebben en dus zinken.

Ontvangt de dunne darm verteerd voedsel?

Met verteerd voedsel bedoel ik dat de voeding door de enzymatische werking van het speeksel, de maagsappen en de enzymen van de pancreas is verteerd voordat het in de dunne darm terechtkomt. Bij goed verteerd voedsel spelen goede gal (lever en galblaas) en andere sappen van de pancreas (om de zuurtegraad van het voedsel te neutraliseren) eveneens een grote rol.

Dan pas kan de darmwand met behulp van de darmflora voedingsstoffen opnemen en blijft de darmflora in evenwicht, wat voor alle partijen gunstig is om te gedijen. Een goede spijsvertering scheidt optimaal de voedingsstoffen van de reststoffen, en dat wordt steeds als licht ervaren door het gehele lichaam. Je verkrijgt energie en warmte tijdens dit stadium van de spijsvertering.

Voeding die niet goed is verteerd, ondergaat een chemisch proces dat bekendstaat als vergisting en verrotting. Er ontstaat een overgroei van bepaalde bacteriën en gisten die een fantastische voedingsbodem vinden in deze onverteerde voeding. Daarbij gaan ze zich ongeremd vermenigvuldigen en worden ze stuurloos voor de algemene gezondheid en het detoxsysteem, wat als gevolg hiervan zal verzwakken. Dat verstoort de darmflora grondig.

Bij dit vergistings- en rottingsproces worden zeer veel afvalstoffen en toxines gevormd. Deze schadelijke stoffen worden altijd als zwaar ervaren door het lichaam. Dit gegeven resulteert in een zware stoelgang die zinkt in het water. Het stinkt bovendien verschrikkelijk. Bovendien voel je je zwaar, opgeblazen of gezwollen en enigszins beperkt in je vrije beweging.

Voeding die niet goed is verteerd, vormt altijd het begin van inwendige vervuiling (intoxicatie), verstopping en verstoring van de darmflora.

Drijvende ontlasting bevat verteerde oplosbare vezels, wat wijst op een goed functionerend maag-darmkanaal dat eiwitten, koolhydraten en vetten goed heeft verteerd. De maag heeft al vrij veel suikers opgenomen, terwijl de dunne en dikke darm de verteerde voeding verwerken en de bioactieve mineralen, eiwitten, vitaminen, vetten, fytochemicaliën, koolhydraten en alle andere voedingsstoffen opnemen, waardoor vezels in de stoelgang achterblijven.

Een vezelrijke (oplosbare vezels) stoelgang heeft de eigenschap om het darmslijmvlies van de dikke darm proper te houden, het schrobt als het ware de darmwand en neemt eventueel nog oude afvalstoffen mee, met inbegrip van het ammoniakgas (en waterstofgas) dat in de plooien van de darmvlokken opgeslagen ligt. Daardoor heeft de stoelgang ook de neiging om te blijven drijven.

Een compacte stoelgang die zinkt naar de bodem van de toiletpot verraadt dat deze vol zit met onverteerde eiwitten en vetten, toxines en afvalstoffen. Dit kan erop wijzen dat het voedsel niet goed is gekauwd, waardoor er onvoldoende speeksel en maagsappen in de voedingsbrij konden binnendringen om de vertering op te starten. Het kan er ook op wijzen dat de lever vervuild en overbelast is.

Daardoor is de galproductie traag en van slechte kwaliteit, wat de verdere vertering in de twaalfvingerige darm verstoort. Er kan al sprake zijn van leververvetting. Een trage leverwerking kan het lichaam niet helpen bij de afbraak en opname van vetten om ze op de juiste manier te gebruiken. Deze vetten oxideren en worden van zware kwaliteit, zoals te zien is in rioleringen waar geoxideerde vetten naar de bodem zinken.

Het kan erop wijzen dat de pancreas uitgeput is en onvoldoende enzymen produceert om de verdere splitsing van de voedingsstoffen te garanderen. Ook kan het wijzen op verstopping in de cisterna chyli en de borstbuis van de lymfe, wat eveneens de darmflora verstoort.

Er kan ook sprake zijn van bijnieruitputting en verstoring van het hormonaal evenwicht, inclusief de algemene gezondheid en het detoxsysteem van het lichaam.

In alle gevallen van een slecht werkende spijsvertering gaat het voedsel gisten en rotten in plaats van echt te verteren, waardoor er een overgroei van destructieve bacteriën en gisten (schimmels) ontstaat die zich tegoed doen aan de onverteerde voeding. Dit leidt tot een volledig uit balans zijn van de darmflora.

Onder deze omstandigheden zal de stoelgang altijd naar de bodem van de wc-pot zinken en bovendien een zeer onaangename geur hebben. Advies: leer genieten van je voedsel en kauw elke hap minstens 30 keer.

Negatieve emoties

Negatieve emoties en stress hebben vooral de eigenschap om zich op te stapelen in de spijsverteringsorganen en verstoren daarbij de spijsvertering grondig. Stress en angst brengen letterlijk de darmen in de knoop en zijn mede verantwoordelijk voor een verstoorde darmflora en de peristaltische beweging of darmtransitie.

Het emotionele centrum in de hersenen, oftewel het limbisch systeem, coördineert de gehele spijsvertering en scheidt stofjes uit die de spijsvertering beïnvloeden. Bij elke emotie worden in de hersenen neuropeptiden aangemaakt, emotiemoleculen die bepalen hoe het voedsel zal verteren. Negatieve emoties verstoren de spijsvertering, terwijl positieve emoties deze juist stimuleren.

Als je lijdt aan negatieve emoties zoals stress, angst of boosheid, dan is het beter om niet te eten. Ook is het niet gunstig om te eten tijdens conflictsituaties, aangezien er dan veel afvalstoffen worden gevormd. Het voedsel zal niet goed verteren, wat kan leiden tot een onaangenaam ruikende stoelgang die zinkt in het water van de wc-pot. Eten terwijl je aan de telefoon bent of een gesprek voert, is eveneens niet bevorderlijk voor de spijsvertering.

Het is beter om eerst te kalmeren, rustig te ademen en dan pas te gaan eten. Kinderen die eten terwijl hun ouders ruziën aan tafel, lopen het risico om allergieën te ontwikkelen. Ook emotionele eters, die veel eten als troost bij verdriet, zullen merken dat de voeding niet goed verteert. Het lichaam slaat dan de niet goed verteerde voeding op, waardoor de kans op overgewicht toeneemt. De stoelgang verraadt deze innerlijke conditie.

Eveneens is het eten wanneer het voorgaande nog niet volledig is verteerd, op ongeschikte tijden eten en gulzigheid zeer ongunstig voor de spijsvertering. Zodra je genoeg hebt gegeten, is het verstandig om te stoppen met eten. Eten op ongepaste tijden vergroot het risico op overgewicht, omdat het lichaam mogelijk niet voldoende enzymatische sappen kan produceren om de voeding goed te verteren.

Hierdoor kan het lichaam voedsel opslaan in de vorm van overtollig vet. Ideaal is om tussen zes en zeven uur ’s ochtends te ontbijten, tussen elf en twee uur een warme lunch te nuttigen en ’s avonds een lichte maaltijd te eten, bij voorkeur voor zes uur. Probeer elke dag op dezelfde tijd te eten om de spijsvertering te ondersteunen.

Voeding wordt het best verteerd wanneer je in een positieve stemming bent. Een ontspannen en positieve sfeer bevordert de bloedcirculatie, waardoor het bloed voornamelijk naar de spijsverteringsorganen wordt gestuurd voor de opname van verteerde voeding. Tegelijkertijd wordt het parasympathische deel van het zenuwstelsel geactiveerd, wat verantwoordelijk is voor de peristaltische bewegingen van de maag en darmen.

In veel culturen wordt eten beschouwd als een feestelijke gelegenheid, met muziek, lachen en samenkomen van families. Een positieve stemming tijdens de maaltijd bevordert de spijsvertering en zorgt ervoor dat voedsel op een voedzame en gezonde manier wordt opgenomen. Daarom heeft de manier waarop je eet een aanzienlijke invloed op hoe het voedsel wordt verteerd, wat duidelijk te zien is aan de stoelgang.

Wat is een goede stoelgang?

Een compacte stoelgang die zinkt naar de bodem van het toiletpot zit boordevol met niet opgenomen eiwitten en koolhydraten die beginnen te gisten en geoxideerde, onverteerde vetten bevatten. Deze stoelgang bevat bijna geen vezels en heeft een onaangename geur.

Onverteerde voeding die begint te gisten en rotten passeert door het middelste deel van het darmkanaal. Rottende en gistende voeding laat veel afvalstoffen en toxines achter tussen de darmplooien, wat leidt tot een verminderde opname van voedingsstoffen.

Hierbij is er weinig contact met de darmwand om afvalstoffen en ammoniakgas af te voeren. Als gevolg hiervan zit de darmwand onder afvalstoffen, toxines en verdroogde slijmresten, wat kan leiden tot darmproblemen.

Het is begrijpelijk dat er onaangename geurtjes ontstaan wanneer voeding niet goed verteerd wordt. Niet goed verteerde dierlijke eiwitten produceren calvadarine en putrescine, beide zeer giftig, en deze irriteren het darmslijmvlies. De lymfe heeft moeite om de darmwand te ontgiften van deze schadelijke toxines en kan ook verstopt raken.

Deze toxische stoffen zijn verantwoordelijk voor de slechte geur van de zinkende stoelgang en kunnen ook leiden tot een slechte adem en bacteriële vaginose. Veel gassen uit de spijsvertering worden opgenomen door de bloedbaan en uitgescheiden via de longen. Een goede spijsvertering daarentegen resulteert in compacte stoelgang die drijft en dus niet stinkt. Dit zal ook resulteren in een frissere adem.

Diarree is inderdaad een ander verhaal. Deeltjes die in het geval van diarree blijven drijven zijn stukjes totaal onverteerd voedsel en wijzen op een grote verstoring in je spijsvertering. Je lichaam is dan feitelijk bezig met het uitscheiden van afvalstoffen, nog voordat de vertering van het voedsel voltooid is.

Het is echter niet nodig om je druk te maken als je af en toe een keer zinkende stoelgang hebt.

Het kan zijn dat de lever ervoor heeft gekozen om opzettelijk overtollige, slecht geoxideerde vetten en toxines uit te scheiden om je lichaam te beschermen, niet omdat hij zelf problemen heeft zoals bij leververvetting het geval is. Je lichaam is dan simpelweg bezig met de nodige onderhoudswerkzaamheden. Het kan ook zijn dat je af en toe compacte zinkende stoelgang hebt door hevige stress die je darmen in de knoop heeft gelegd.

Algemeen kun je stellen dat een regelmatige drijvende stoelgang zonder ‘stank’ de graadmeter is van een goed werkende spijsvertering. Blijf elke dag voldoende oplosbare vezels nuttigen en belast je lever niet met geïndustrialiseerd bewerkt voedsel en negatieve emoties.

Ontstekingen en andere darmproblemen ontstaan niet door bacteriën, maar door onverteerde, rottende en gistende voeding en de aanwezigheid van giftige stoffen die de cellen van het darmslijmvlies beschadigen. Conflicten in de trend van mentale brokken in overdrachtelijke zin zijn de oorzaak van vele darmaandoeningen.

Deze beschadigde cellen en toxines gaan op hun beurt microben uitnodigen om het aangetaste weefsel te herstellen. Geef je spijsvertering echt oorspronkelijke zongerijpte voeding en cultiveer emotionele stabiliteit.

Je darmen vormen het fundament van je algehele gezondheid en welzijn; de volledige spijsvertering is de perfecte startplek op weg naar permanente zelfgenezing, gezondheid, levenslust en vitaliteit.

Je kracht zit in je buik. Bij een goede spijsvertering wordt het voedsel opgenomen, afvalstoffen en toxines op de juiste wijze uitgescheiden, en blijft je algehele gezondheid en detoxsysteem goed functioneren. De darmflora is in deze toestand altijd in balans.

Zogenaamd dodelijk gevaarlijke bacteriën blijven onschuldig in een goed werkende spijsvertering met een evenwichtige darmflora. Maar ze kunnen plotseling agressief worden als ze iets te eten krijgen dat bedorven is, zoals onverteerd voedsel en negatieve emoties. Kennis is macht om je zelfgenezend mechanisme van het lichaam te activeren.

Constipatie en harde stoelgang

Constipatie heeft verschillende oorzaken die kunnen leiden tot droogheid en hardheid van de ontlasting. Dit wordt meestal veroorzaakt door een slechte spijsvertering, emoties en een gebrek aan oplosbare vezels. Ook te veel dierlijke eiwitten (die geen vezels bevatten), zwaar gefrituurd voedsel, onvoldoende hydratatie, te weinig lichaamsbeweging, enzovoort, kunnen constipatie veroorzaken.

Het gevolg van constipatie is de opname van veel giftige toxines die in de lymfe en de bloedbaan terechtkomen. Andere ongemakken die bij constipatie optreden zijn opgeblazenheid, ongemak, slechte adem, hoofdpijn, winderigheid en algemene pijn. Het is duidelijk dat constipatie snel moet worden opgelost.

Bij constipatie is het het beste om ’s ochtends een glas warm water te drinken waarin een theelepel zout is opgelost (geen geraffineerd keukenzout). Vervolgens moet je meer verzadigde vetten eten, omdat deze de eigenschap hebben je darmen vochtiger te houden.

Vermijd ten zeerste koude voedingsmiddelen en rauwkost, gedroogd fruit, salades, gefermenteerd voedsel en peulvruchten. Het is beter om drie warme maaltijden te consumeren met veel specerijen en goed gekookte groenten. Drink warme dranken. Het doel is om je spijsvertering te stimuleren.

Sommige vruchten kunnen helpen bij constipatie. Een rijpe banaan (idealiter met enkele zwarte stipjes op de schil) werkt zacht laxerend zonder het lichaam verder uit te drogen. Groene bananen kunnen juist verstopping veroorzaken! Eet een banaan altijd tussen de maaltijden door.

Ananassap heeft een verzachtende werking bij constipatie. Pruimen, perziken of nectarines zijn ook verzachtend bij constipatie, vooral wanneer ze zo’n 90 minuten na de maaltijd worden gegeten. Rozijnen, een handjevol per dag, een uur voor de maaltijd, kunnen ook helpen.

Het gezegde “Een appel per dag houdt de dokter weg” is een volkswijsheid. Schil de appel en laat hem een beetje bruin worden voordat je hem eet. Je kunt de appel ook raspen en een beetje laten bruinen. Dat is zeer goed bij diarree. Eet de appel altijd tussen de maaltijden door. Een gestoofde appel met kaneel is niet alleen lekker maar ook effectief.

Zorg vooral voor oplosbare vezels in je voeding, deze vind je in vers fruit en verse groenten. Bij constipatie is het belangrijk te weten dat je lichaam vaak grote dorst heeft. Drink daarom regelmatig warme thee met specerijen zoals gember en zoethout. In de ayurveda wordt triphala gebruikt om constipatie te verlichten. Je kunt er thee van maken of het via capsules innemen.

Vermijd laxeermiddelen, omdat ze vocht aan het bloed onttrekken en gevaarlijk kunnen zijn. Ze kunnen obstipatie en zelfs darmperforatie veroorzaken. Als de constipatie aanhoudt, overweeg dan eerder een klysma of een ayurvedisch klysma (basti).

Zorg ook voor lichaamsvriendelijke beweging. In de yoga zijn er veel houdingen die de darmperistaltiek stimuleren, zoals torsies en beenheffingen.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024