Ik heb een krachtig gezondheidssysteem in mijn lichaam

Ik heb een krachtig gezondheidssysteem omdat mijn lichaam van binnen schoon en zuiver is. Mijn blinde vlekken hebben hun plaats gekregen, waardoor mijn negatieve aspecten mij met rust laten. Ik heb biologische schokken en trauma’s begrepen en opgelost. Dankzij al deze ervaringen ben ik sterker geworden.

Onbedoeld en onbewust heb ik deze lessen aangetrokken om te leren. Nu ben ik filosofisch gevaccineerd met wijsheid, waardoor schokken en trauma’s zelden nog invloed op mij hebben. Het negatieve in mij hoeft zich niet meer te verdedigen en heeft een veilige rust gevonden in mezelf.

Als je beide polariteiten, zoals goed en kwaad, in jezelf bestaansrecht geeft, kan de levensenergie die gezondheid bevordert vrij stromen.

Ik kan me richten op het positieve en een liefdevolle innerlijke dialoog voeren met alle weefsels van mijn lichaam. Ik ben dit waard, net als iedereen, maar doe jij dat ook?

Het klinkt misschien vreemd, maar ik kan gewoon glimlachen naar het seksueel misbruik en de bloedige mishandelingen die ik als kind heb meegemaakt. Ik heb ervoor gekozen om verantwoordelijkheid te nemen in plaats van in de rol van slachtoffer te blijven hangen, de zogenaamde dramadriehoek.

Ik begrijp dat er een universele wetmatigheid is waarin niets kan gebeuren zonder instemming. Als je deze universele wetmatigheid begrijpt, wordt het zelfs onmogelijk om jezelf als slachtoffer te blijven zien. Net zoals ik mijn negatieve aspecten met mijn positieve aspecten verenig, wat ik bedoel met het geven van bestaansrecht, vind ik innerlijke rust.

Als je daarnaast ook de dader en het slachtoffer kunt verenigen, vind je rust in je eigen verleden en kun je je richten op het NU-moment en een nieuwe, mooie toekomst creëren. In plaats van weerstand te bieden aan je negatieve kant, is het wijzer om het te verbinden met je positieve kant. Op deze manier kun je beginnen met het oplossen en integreren van trauma’s en biologische schokken.

Dat heb ik gedaan, en het werkt! Het is ook waar dat zodra een trauma of biologische schok is opgelost, er symptomen kunnen ontstaan omdat het lichaam probeert te genezen. Het is verkeerd om deze helende symptomen te zien als ziektesymptomen en ze vervolgens te bestrijden. Ik heb ervoor gekozen om uit te zieken, zoals de Ayurveda, de Germaanse geneeskunde en Hippocrates adviseren.

Gewoonlijk dempt men tijdens de epicrisis (de helingsfase) de symptomen en begeleidt men ze indien ze te intens zijn. Met kennis over de Ayurveda en de Germaanse geneeskunde begrijp ik nu waarom ik als kind zoveel longontstekingen heb gehad. Gelukkig heeft mijn moeder, ondanks dat ze een vluchteling was, toch de wijsheid gehad om mij te laten uitzieken.

Daarbij is het eten van zongerijpte voeding in zijn oorspronkelijke staat, puur zoals de natuur het bedoeld heeft, ook een belangrijke factor voor je gezondheid. Het is essentieel om elke dag op tijd te eten en te gaan slapen, oftewel mee te gaan met de natuurlijke cycli. En altijd luisteren naar de signalen van mijn lichaam. Lichaamsvriendelijke beweging, zoals yoga en wandelen, is ook belangrijk. Ik blijf in contact met mijn eigen lichaam en behandelt het onvoorwaardelijk liefdevol.

Het is ongelooflijk bevrijdend om mijn creativiteit tot volle bloei te laten komen en mijn kennis en levenservaring over de ECHTE OORZAKEN van ziekte en gezondheid in begrijpelijke taal te delen. Ik houd echt van mezelf, en dat voelt fantastisch. In meditatie kan ik de kleuren van mijn energetisch lichaam zien, wat een diepe ontspanning en rust teweegbrengt. Het ervaren van diepe ontspanning en neutraliteit in het echte bestaan is gewoonweg heerlijk. Het leven is werkelijk prachtig. Geen stress, ik heb alle tijd van de wereld.

Onder deze omstandigheden is het onmogelijk dat bacteriën, vermeende “virussen” (exosomen), corona, schimmels, toxines, vrije radicalen, genen en kankercellen MIJ ZIEK KUNNEN MAKEN. Integendeel, micro-organismen zijn mijn bondgenoten die mijn lichaam gezond houden. Het evenwicht tussen antioxidanten en vrije radicalen houdt mijn lichaam schoon.

Dit is een belangrijke natuurwet, want in deze omstandigheden bevindt het microbioom in mijn lichaam zich in een ecologisch dynamisch evenwicht, wat synoniem staat voor gezondheid en levensvreugde. Deze omstandigheden zijn gunstig voor alle partijen. Zogenaamde “ziekteverwekkende” microben helpen mijn lichaam bij het afbreken van eiwitafval, dus ze hoeven me niet ziek te maken.

Mijn lichaam kweekt zelfs “zogenaamde ziekteverwekkende” microben voor dit doel: ontgiften en recyclen. Onder deze omstandigheden kan mijn lichaam elke dag ontgiften van de meest giftige toxines en andere schadelijke stoffen. Bovendien hebben kankercellen een belangrijke functie tijdens de conflictactieve fase. Tumoren helpen het lichaam te ontgiften (intoxicatieschok) en negatieve emotionele lading naar buiten te brengen. Zodra biologische conflicten en trauma’s zijn opgelost, begint het lichaam aan het genezingsproces.

“Immuniteit” of beter gezegd het “recyclingsysteem” van de algemene gezondheid

Dag beste vrienden, vandaag wil ik iets zeggen over de immuniteit dat door zoveel medici en ook de gewone burger toch een beetje verkeerd begrepen wordt. Ten eerste bestaat “immuunsysteem” niet, het is een vals concept als gevolg van dualistisch denken door onze wetenschappers. Zij denken dat de vijand van buitenaf komt.

Men legt de oorzaak van ziekte buiten jezelf. Slachtofferschap: immuniteit zou weleens kunnen verliezen tegen de kwade microben en kanker. Aspect van de bewuste en onbewuste geest negeren om dualistisch te denken waardoor je gelooft dat je lichaam moet vechten tegen ziekteverwekkers, kankercellen, genen, gifstoffen.

RG: alle ziekten als gevolg van ineenstorting van het zogenaamde immuunsysteem, iets dat kwaadaardig is en het organisme probeert te vernietigen. Het moet met een medisch militair regime uitgeroeid worden. Men vergeet doelbewust de psychologische relevantie

Omdraaiing CAUSALITEIT en CORRELATIE

Germaanse nieuwe geneeskunde: Nieuwe dimensie van het biologisch-medisch denken = de psyché als causaliteit leren zien zoals de oude classici dit ook deden: ‘Ziekte’ als gevolg van een biologische schok die in de geest is opgelost = herstel!

Het menselijk lichaam werkt in samenwerking met microben in een dynamisch evenwicht dat gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens zelf. Elke dag vervangt het lichaam zo’n 30 miljard cellen, en al dit afval wordt gerecycled, waarbij microben en exosomen een specialistische rol spelen. In plaats van te spreken over een immuunsysteem, is het passender om te praten over een recyclingsysteem.

Dit past beter binnen het holistische denken en heeft ook psychologische relevantie. Hoewel witte bloedcellen en hun geheugencellen nog steeds belangrijk zijn, is de voornaamste functie van het recyclingsysteem het dagelijks verwijderen van afvalstoffen en toxines en het recyclen van celafval. Zowel afvalstoffen en toxines van de stofwisseling, dode microben, celdeling als giftige stoffen die ons lichaam dagelijks binnenkomen, worden dankzij de microbiologische flora geneutraliseerd en verwerkt, waarbij witte bloedcellen een ondersteunende rol spelen.

We moeten begrijpen dat het lichaam van binnen schoon wil zijn, net zoals we onze huiskamers graag schoon en opgeruimd houden. De leer van de Ayurveda, de Germaanse geneeskunde en Hippocrates richt zich op het dagelijks ontgiften en zuiveren van het lichaam en het oplossen van biologische schokken, zodat witte bloedcellen en de microbiële flora in staat zijn hun werk goed te doen.

Er zit een eenvoudige, kinderlijke logica achter. Wanneer er een verstopping ontstaat in een haarvaatje, lymfevat of in het bindweefsel zelf door de ophoping van afvalstoffen, toxines en de effecten van biologische conflicten, worden de lichaamscellen afgesneden van de distributie van water, voedingsstoffen en zuurstof.

Tegelijkertijd kunnen ook geen witte bloedcellen, antistoffen en antilichamen meer doorstromen, omdat alles verstopt zit. De lichaamscellen kunnen hun stofwisselingsafval ook niet kwijt, wat leidt tot verzuring en celbeschadiging. Maar het gezondheids- en recyclingssysteem staat machteloos, want het zit verstopt.

Het is logisch dat het lichaam en zijn recyclingssysteem de toevallig voorbij passerende microben, die ten onrechte “ziekteverwekkers” worden genoemd, uitnodigt om te helpen bij het opruimen van de verstoppingen en de beschadigde lichaamscellen. In feite worden zelfs latent aanwezige microben voor dit doel geactiveerd, omdat ze specialisten zijn in het ontgiften en herstellen van weefsels in het lichaam.

Pas wanneer dit schoonmaakwerk is voltooid, kunnen witte bloedcellen en hun herinneringscellen hun belangrijke functie vervullen om de microben, de zogenaamde “ziekteverwekkers”, terug te dringen in latente staat, waardoor de gezondheid in volle kracht kan terugkeren en de doorstroming van alle lichaamssappen wordt hersteld.

Het is inderdaad opvallend dat zelfs Louis Pasteur en gerenommeerde wetenschappers zoals Antoine Bechamp en Enderlein hebben benadrukt dat de microbe op zichzelf niet de oorzaak van ziekte is, maar eerder verziekt weefsel als gevolg van biologische schokken.

Het is een belangrijk inzicht dat onze medische gemeenschap nog niet volledig heeft omarmd. Hoewel ze buitengewoon werk verrichten bij acute situaties en in het herstellen van lichamelijke letsels, ontbreekt vaak de nadruk op het ontgiften en zuiveren van het lichaam als onderdeel van de behandeling.

Gelukkig zijn er eenvoudige stappen die individuen zelf kunnen nemen om hun lichaam op natuurlijke wijze te ontgiften en te zuiveren. Het oplossen van biologische conflicten is daar een essentieel onderdeel van. Het is een teken van moed en kracht om hulp te zoeken bij het aanpakken van deze conflicten, en het stelt individuen in staat om in hun kracht te staan en hun gezondheid te bevorderen.

Gepubliceerd op 19/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024