De grote rol van de zwezerik (thymus) voor onze algemene gezondheid

Het verlies van levensenergie

Veel mensen realiseren zich hoeveel energie dagelijks verloren gaat door blootstelling aan stressvolle situaties en negatieve emoties. In conflictsituaties voel je zelfs je energiepeil dalen. Maar ben je je er ook van bewust dat je lichaam onderhevig is aan intense stress wanneer je je in een ruimte bevindt waar sigarettenrook hangt?

Ditzelfde geldt wanneer je in de buurt van industriële zones of onder hoogspanningslijnen woont. Straling is een aanzienlijke stressfactor voor het endocriene systeem, oftewel de hormoonhuishouding. Deze ongezonde omgeving veroorzaakt stresshormonen in je lichaam, zelfs als je je op dat moment blij voelt.

Andere situaties, zoals autorijden in het donker bij slecht weer en het vastzitten in de file, kunnen ook zeer uitputtend zijn voor de bijnieren en de thymus, wat de algehele gezondheid of het herstelsysteem verzwakt.

Hoe jij jouw algemene gezondheid of het recyclingsysteem verzwakt!

Je lichaam kan ook overweldigd raken als je op ongelegen momenten een zware maaltijd verorbert, zoals uitgebreide vijfgangendiners op oudejaarsavond, bijvoorbeeld. Op zulke momenten is je lichaam niet in staat voldoende spijsverteringsenzymen aan te maken, waardoor de voeding begint te gisten en er veel afvalstoffen en toxines ontstaan.

De stress op je pancreas, milt en lever is dan zo groot dat de werking van de zwezerik inkrimpt, met als gevolg dat het algemene gezondheidssysteem of het recyclingsysteem energie verliest en niet voldoende kracht heeft om de afvalstoffen en toxines te verwijderen, en celafval te recyclen. De thymus werkt nauw samen met de lever en andere ontgiftingsorganen. Het logische gevolg is de typische voorjaarsmoeheid die een paar maanden later ontstaat.

In deze toestand ontstaan verstoppingen in de haarvaten, het bindweefsel en de lymfe. Als je niet voldoende rust neemt en je lichaam niet helpt om zich te ontgiften, zal dit leiden tot verzuring van weefsels en celirritatie. Door de verzwakte conditie van de gastheer zal het algemene gezondheidssysteem of het recyclingsysteem van je lichaam als het ware “ziekteverwekkers” moeten uitnodigen om de grote schoonmaakoperatie te starten. Het lichaam creëert ziektesymptomen om te kunnen genezen.

Het niet op tijd gaan slapen veroorzaakt verstoringen in de productie van melatonine. Melatonine activeert op zijn beurt andere hormonen die verantwoordelijk zijn voor celdeling en het ontgiften en zuiveren van het lichaam. Te lang blijven slapen kan verstoringen in de spijsvertering veroorzaken, met stress in de bijnieren en de thymus of zwezerik tot gevolg. De constante stress van het hectische leven gedurende de dag is ook zeer schadelijk en zal eveneens de thymus verder doen inkrimpen.

Er zijn nog tal van andere stressfactoren die het algemene gezondheidssysteem of het recyclingsysteem uitputten, terwijl we ons er niet van bewust zijn dat dit gebeurt. Neem bijvoorbeeld een zonnige dag waarop we naar het strand gaan om van het weer te genieten. We smeren onszelf om de twee uur in met zonnebrandmiddelen volgens de aanbevelingen van de fabrikanten.

Een mix van lichaamsvreemde chemicaliën reist als het ware eersteklas naar de lever en de hersenen. Dit veroorzaakt enorme stressreacties die de werking van de thymus en het algemene gezondheidssysteem of het recyclingsysteem onherroepelijk ondermijnen.

Het vervuilende effect van vaccins

Ditzelfde fenomeen doet zich voor bij zeer jonge baby’s die worden gevaccineerd, terwijl hun algemene gezondheidssysteem of recyclingsysteem nog niet volledig is ontwikkeld.

De giftige stoffen, de adjuvantia van de vaccins, komen rechtstreeks in het nog niet volledig ontwikkelde hersenweefsel van de baby terecht. Het is onverantwoord om baby’s jonger dan 18 maanden te vaccineren, omdat hun algemene gezondheidssysteem of recyclingsysteem nog niet volledig volgroeid is.

Het hersenweefsel van baby’s is het enige weefsel met grotere hoeveelheden vet. Het lichaam gebruikt vetcellen om giftige stoffen te isoleren als overlevingsmechanisme. Echter, de hersencellen zijn niet de juiste plaats om toxines te isoleren, maar bij een baby is er geen andere keuze. We begrijpen echt niet volledig de impact van al deze vaccinaties. De thymus van de baby begint al te krimpen.

Daarnaast is er de voortdurende milieuvervuiling door chemtrails, wat een extra belasting vormt voor het ruggenmerg waar de stamcellen van de bloedcellen zich bevinden. Het is logisch dat het algemene gezondheidssysteem of recyclingsysteem verzwakt als je geen extra inspanningen doet om je lichaam te ontgiften. Er zijn nog tal van andere factoren te noemen die lichamelijke stress veroorzaken, zonder dat we ons daar echt bewust van zijn. De thymus lijdt hieronder.

Thymus en de witte bloedcellen

Het is hoog tijd dat we bewuster gaan leven door zuivere observatie van de principes die in de natuur gelden en die onze gezondheid positief beïnvloeden. De term “thymus” komt uit het Grieks en betekent levensenergie, het verlangen van het hart. De zwezerik, ook wel de thymus genoemd, is een tweelobbige endocriene klier die zich bevindt achter het borstbeen, net aan de basis van de vertakkende bronchiën.

Endocrien betekent dat de vloeistoffen van de klier rechtstreeks in de bloedbaan terechtkomen. Deze klier speelt een cruciale rol in het lymfatische systeem, dat verantwoordelijk is voor recycling en ontgifting, samen met de milt, de lever en andere organen.

Het is van vitaal belang voor de bescherming tegen verschillende vormen van microbiële overgroei, omdat het verantwoordelijk is voor de zuivering en ontgifting van het lichaam. Bovendien produceert de thymus hormonen, waaronder thymosine, die de groei en het ontgiftingssysteem stimuleren.

De thymus bestaat uit twee kwabben, elk omgeven door een taaie vezelige capsule. In elke kwab bevindt zich een oppervlakkig weefselgebied dat de cortex of schors wordt genoemd, en dieper in elke kwab bevindt zich het merg of medulla. De thymus bestaat voornamelijk uit epitheelweefsel en lymfeweefsel dat dendritische cellen en macrofagen bevat, beide witte bloedcellen.

Dendritische cellen fungeren als “antigeen”, beter gezegd: geheugenstofjes presenterende cellen, terwijl macrofagen, ook wel monocyten genoemd wanneer ze zich vanuit het bloed naar andere weefsels verplaatsen.

De thymusklier is een van de belangrijke endocriene klieren voor nze algemene gezondheid. Alle stamcellen van bloedcellen bevinden zich in het rode beenmerg. Een belangrijk deel van de lymfocyten, de zogenaamde “T-lymfocyten” (T van Thymus), worden in deze klier verder geactiveerd totdat ze “rijp” zijn om een echt leger van cellen te vormen dat zich bezighoudt om afval, dode bacteriën en kankereiwitten op te ruimen. .

Daarna komen ze in de bloedbaan terecht om het lichaam te helpen met het verwijderen van toxische stoffen, het herstellen van beschadigde weefsels en het elimineren van bepaalde microbiële overgroei (dit alles in samenwerking met microben en exosomen).

Naast zijn rol bij de aanmaak van T-lymfocyten, speelt de thymus ook een essentiële rol bij de productie van B-cellen, die antilichamen of “detoxlichaampjes” produceren. Verder produceert de thymus ook “geheugencellen” die het recept onthouden voor de productie van antilichamen tegen ziekten die eerder zijn doorgemaakt, voor het geval er opnieuw een microbiële overgroei optreedt als gevolg van interne vervuiling met toxines en afvalstoffen.

Biologische schokken, trauma’s en intoxicatieschokken zijn altijd de fundamentele oorzaak van microbiële overgroei, en niet andersom. Het ontgiften van het lichaam wordt in gang gezet met symptomen. De thymus bezit regeneratieve en verjongende eigenschappen.

Je kunt de thymus op eenvoudige wijze stimuleren door er ritmisch en zachtjes op te kloppen. Dit doe je door zachtjes en ritmisch met je vingers ongeveer 2 minuten op het borstbeen te kloppen, terwijl je rustig en gelijkmatig blijft ademen. Drink nadien een glas schoon water om het proces te ondersteunen.

De foetus en het kleine kind

Bij jonge kinderen die uitsluitend borstvoeding krijgen, is de thymus maar liefst twee keer zo groot als bij kinderen die kunstvoeding krijgen. Het is bekend dat de bijnieren onder zware druk komen te staan door stress, zelfs stress waarvan we ons bewust zijn. Foetussen en jonge kinderen absorberen veel van de energetische emoties en stress van zowel de moeder als de vader.

Het is van het grootste belang om bewust emoties op te ruimen die niet dienstbaar zijn aan jou, met het oog op het welzijn van je ongeboren kind in de moederschoot. Dit is van uiterst belang!

Ook voor de vader is het van belang om emotioneel evenwicht te cultiveren, aangezien hij energetisch gezien nauw betrokken is bij de ontwikkeling van de foetus. De ontwikkeling van het kind in de baarmoeder wordt beïnvloed door de levenskwaliteit van de moeder en haar omgevingsfactoren.

De energetische belasting van stress en negatieve emoties van de ouders wordt al doorgegeven via de zaadcel en de eicel aan de foetus. Wanneer het lichaam van zowel de moeder als de vader emotioneel in balans is, gezuiverd en ontgift, zal de foetus ook zuiver en vrij van toxines zijn. Pas dan kan de foetus zich optimaal ontwikkelen en een gezonde baby voortbrengen met een goed ontwikkelde thymus.

Een gezonde ontwikkeling van de foetus, het kind en de volwassene is alleen mogelijk dankzij evenwicht en goede communicatie tussen al onze lichaamsweefsels, die worden gestuurd door neuropeptiden uit de hersenen en andere peptiden die elders in het lichaam worden aangemaakt. Het is een complex netwerk van signalen en boodschappen die voortdurend tussen de lichaamsweefsels worden uitgewisseld.

Lichaamsweefsels en organen produceren ook peptiden, waaronder hormonen, om boodschappen naar de hersenen te sturen. Al deze signalen reguleren onder andere de celdeling, apoptose (natuurlijke celdood) en het endocriene stelsel, waar het algemene gezondheidssysteem of recyclingsysteem deel van uitmaakt.

Dit alles kan ernstig verstoord worden door stress en negatieve emoties, met ziekte en sterfte van de baby als gevolg. Na de geboorte blijft een baby de uitgestraalde negatieve energieën van de ouders opnemen, wat ongunstig is voor de verdere ontwikkeling van de baby, evenals voor zijn of haar algemene gezondheidssysteem of recyclingsysteem en hormoonhuishouding.

De aanhoudende intoxicatie van het lichaam.

De zwezerik is inderdaad zeer gevoelig voor innerlijke stress, vooral veroorzaakt door inwendige vervuiling waar we ons niet altijd bewust van zijn. In deze toestand zal de zwezerik krimpen, en wordt deze extra gevoelig voor de effecten van innerlijke stress.

De T-lymfocyten, die ons lichaam helpen bij het identificeren en opruimen van kankerafval en andere toxische stoffen, zullen hun kracht verliezen. Inwendige vervuiling, in combinatie met onopgeloste emotionele problemen, zal de activering van T-lymfocyten door de thymushormonen sterk verminderen. Als gevolg hiervan kan het lichaam zich niet voldoende ontgiften vanwege de interne vervuiling.

Wanneer het lichaam niet in staat is zichzelf te reinigen en te zuiveren, zullen schadelijke stoffen zich ophopen en verstoppingen veroorzaken. Een verzwakte thymus is vaak het gevolg van inwendige vervuiling in combinatie met emotionele problemen die iemand met zich meedraagt in het leven. Uitdroging op celniveau, veroorzaakt door verstoppingen in het bindweefsel door E-nummers, geraffineerde oliën en suikers, het drinken van frisdrank, stimulerende middelen, enzovoort, zijn allemaal factoren die innerlijke stress kunnen veroorzaken en die op hun beurt de bijnieren en de thymus ernstig kunnen verzwakken.

De thymus begint te krimpen onder invloed van elke vorm van stress. Zelfs het kijken naar negatieve beelden op televisie of het horen van slecht nieuws over misdaad kan al ernstige stress veroorzaken voor de thymus.

Na een ernstige verwonding, operatie of levensbedreigende ziekte worden miljoenen witte bloedcellen vernietigd, waardoor de thymus kan verschrompelen tot meer dan de helft van zijn normale grootte.

De thymus lijdt ook onder de consumptie van geraffineerde oliën, suikers en bewerkte vetten zoals margarine. Frisdranken zijn bijzonder schadelijk, evenals kant-en-klare maaltijden en magnetronvoedsel. Industrieel bewerkt voedsel met chemisch toegevoegde lichaamsvreemde stoffen heeft zijn voedingswaarde verloren, wat stress op celniveau veroorzaakt.

Hippocrates zegt: ziekte moet je uitzieken

Dat is inderdaad de reden waarom onze voorouders alle ziekten “uitziekten” in een stressvrije, rustige omgeving en de genezende kracht van de zon opzochten, zonder gebruik te maken van zonnebrandmiddelen natuurlijk. Ze volgden de wijze raad van Hippocrates op. Het uitzieken in een rustige, stressvrije omgeving is altijd de beste manier geweest om de algemene gezondheid of het recyclingsysteem te versterken en het lichaam te ontgiften, waardoor de thymus de kans krijgt om te herstellen en energie op te doen.

Angst en kritiek zijn inderdaad zeer uitputtend, maar stel je eens voor dat je helemaal vervuld zou zijn van liefde en mededogen. Dan zou je helemaal geen stressreactie hebben. Individueel vermijd ik om deze reden ook televisie, kranten en weekbladen, en luister ik niet naar het nieuws op de radio.

Mijn gezondheid is mijn eigen verantwoordelijkheid, daarom zoek ik graag naar humor en positieve informatie om te lezen en te bestuderen. Ik vermijd junkfood, lichaamsvreemde chemicaliën in voeding en dranken, en ik neem nooit stimulerende middelen of medicijnen. Dit alles draagt bij aan het behoud van mijn gezondheid en welzijn.

Een ander geheim van mijn goede gezondheid, inclusief een goed werkende zwezerik, is dat ik nooit probeer mezelf te verdedigen tegen mensen die negatief ingesteld zijn. Dat is puur energieverlies en heeft verregaande gevolgen voor mijn algemene gezondheid en mijn gevoel van eigenwaarde.

Alle eerder genoemde factoren die stress veroorzaken voor de zwezerik en bijnieren, leiden tot het weglekken van energie uit het systeem, waardoor er onvoldoende energie overblijft om normaal te kunnen functioneren. Zelfs kleine zaken kunnen dan innerlijke stressreacties oproepen, waarbij je in paniek raakt of enorm nerveus wordt. Je voelt je de hele dag gespannen en kunt zelfs zeggen: “Ik ben helemaal gestrest.”

Elke vorm van stress is niets anders dan een constante uitputting van de zwezerik en de algemene gezondheid als gevolg van negatieve of verzwakkende invloeden in je leven. In onze huidige maatschappij is het hoog tijd dat we onze kijk op het leven veranderen en de blootstelling aan stress verminderen. Veel mensen kampen met aandoeningen, mysterieuze ziekten nemen pandemische vormen aan en generatie na generatie lijken we steeds verder te verzwakken.

Stress uit het verleden wordt vaak vastgehouden via patronen en blijft negatief doorwerken in ons energetische systeem. Veel mensen zijn bekend met negatieve familiepatronen die bepaalde ziekten van generatie op generatie doorgeven.

Wat ik wil benadrukken, is dat je jouw zwezerik en algemene gezondheid positief kunt beïnvloeden door activiteiten te ondernemen waar je blij van wordt, die je hart laten zingen en waarbij je je echt prettig en ontspannen voelt. Door het eten van gezonde, zongerijpte natuurvoeding in zijn oorspronkelijke staat, te luisteren naar je favoriete muziek en regelmatig de natuur op te zoeken in plaats van steeds naar de televisie te kijken, kun je al veel doen om je energieniveau te verhogen en je zwezerik te versterken. Ook je bijnieren en schildklier zullen hier blij mee zijn.

Of je ervoor kiest om je lichaam te verzwakken door stressvolle situaties, of om je lichaam te versterken door gezonde voeding en emotionele stabiliteit te cultiveren, in beide gevallen breng je het principe “de geest is sterker dan het lichaam” in de praktijk.

Energetisch centrum

De thymus is verbonden met een klein chakra gelegen tussen het hart en de keel, met een turquoise kleur. Dit chakra fungeert als een verbindende energiehub om de liefde van het hartchakra en de creatieve communicatie van het heiligbeenchakra te verbinden en tot uitdrukking te brengen via het keelchakra.

Het thymuschakra speelt een rol in de verbinding met het derde oog en de zonnevlecht, vooral voor telepathische vermogens. Met andere woorden, de thymus ondersteunt dynamische en harmonieuze verbindingen tussen de chakra’s.

Om de thymus te verzorgen, zijn regelmatige rustige en bewuste ademhalingsoefeningen heilzaam. Ook rusten, frisse lucht en wandelen in de natuur dragen bij aan de gezondheid van de thymus. Een warm bad of douche met kruiden voor de luchtwegen, zoals tijm en eucalyptus, kan verlichting bieden voor de borst en het hoofd via de neus. Meestal zijn deze klachten van voorbijgaande aard.

Het koesteren van je thymus met intentie zal hem energetisch opladen. Vaak denken we aan wat we missen in plaats van wat we hebben, wat ook veel stress kan veroorzaken voor de thymus.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024