De echte condities om ziekte te genezen!

Deze blog is alleen bedoeld voor mensen die de ziekte in een ander perspectief willen plaatsen om echt gezond te worden. Het zelfgenezend vermogen of het placeboeffect is altijd aanwezig in jouw lichaam. De echte werkelijke genezing van het lichaam heeft niets te maken met het onderdrukken van ziektesymptomen.

Alle conventionele medische behandelingen en medicijnen zijn steeds afhankelijk van het zelfgenezend vermogen van het lichaam om resultaten voort te brengen.

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam

De beste behandelingen om genezing te versnellen kunnen alleen maar succes hebben als de voorwaarden voor genezing aanwezig zijn in lichaam en geest. De geest heeft een lichaam nodig om zichzelf te kunnen definiëren, het lichaam heeft een geest nodig om zijn bevelen te kunnen opvolgen.

Wij mensen zijn bewuste wezens die het lichaam gebruiken als voertuig en het lichaam is een instrument om onze individualiteit en levensdoel mee tot uitdrukking te brengen. In deze blog geef ik aanwijzingen om het zelfgenezend vermogen van je lichaam te activeren volgens de wetten van de aantrekking.

Word je ervan bewust dat je lichaam altijd aan jouw zijde staat en je nooit tegenwerkt. Het lichaam streeft er altijd naar om het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken en terug te keren naar een staat van balans, zelfs als het lijkt alsof dit niet het geval is bij ziekte. Elke ziekte of aandoening, van een eenvoudige verkoudheid of ontsteking tot diabetes en hart- en vaatziekten, zijn in feite overlevingsmechanismen van je lichaam.

Zelfs kanker is een overlevingsmechanisme dat je lichaam inzet om te overleven na een biologische schok. Dezelfde schok die kanker veroorzaakt, verstoort ook de spijsvertering, waardoor de ontgifting van het lichaam wordt belemmerd. Verzuring en intoxicatie zijn daarom geassocieerd met kanker, omdat ze dezelfde dieperliggende oorzaak delen als kanker, namelijk het streven van het lichaam om te overleven. Kanker is in feite een poging van het lichaam om intoxicatieschokken te beheersen en de geest te ondersteunen bij het oplossen van biologische schokken.

Een lichaam doet door ziekte te creëren niets verkeerd

Het zijn eigenlijk signalen van je lichaam die je bewust maken om je leven in een betere richting te sturen, simpelweg door het roer om te gooien. Elke ziekte of aandoening is een poging van je lichaam om giftige toxines te neutraliseren die zich hebben opgestapeld in de gewrichten, organen, bindweefsel, het fijne netwerk van haarvaten, lymfeklieren en alle andere delen van je lichaam, en om het conflict in je geest op te lossen.

Zodra het conflict is opgelost, ontstaat er een ontsteking met symptomen, wat eigenlijk een overlevingsreactie van het lichaam is en dus geen ziekte, maar herstel. Zelfs als dit gepaard gaat met pijn, koorts, zwelling, krampen, nachtzweten en rilkoorts. Het helpt om de ziekte in een ander perspectief te plaatsen, zodat je ontdekt dat intoxicatie en biologische schokken de werkelijke oorzaak zijn van elke ziekte.

Laat je ook niet wijsmaken dat er zoiets bestaat als auto-immuunziekten, waarbij het lichaam zichzelf zou aanvallen, of dat erfelijke factoren jou ziek kunnen maken. Dat zijn eveneens valse concepten. Het lichaam is door miljoenen jaren evolutie ontworpen om te overleven, niet om zelfdestructief te zijn, tenzij jij dit bewust of onbewust wilt. Je hoeft niet bang te zijn of van streek te raken; vertrouw erop dat je lichaam bezig is om jou weer gezond te maken.

Het lichaam staat altijd aan jouw zijde! Wees positief en geef je lichaam de kans om uit te zieken, wetende dat je eigen helende vermogen niet moet worden tegengewerkt door symptoombestrijding. Daarom is het beter om niet kritisch te zijn op je lichaam of jezelf wanneer je een ziekteproces doormaakt dat eigenlijk een genezingsproces is. Zie altijd in dat je lichaam aan jouw zijde staat. Op die manier zullen pijn en ongemak niet uitgroeien tot ondraaglijk lijden.

Symptoombestrijding is alleen gerechtvaardigd als de symptomen levensbedreigend worden, en zelfs dan is het cruciaal om het lichaam te zuiveren en te reinigen. Dit essentiële aspect wordt helaas vaak over het hoofd gezien. Ziekte fungeert als jouw individuele gids om een nieuwe richting te zoeken waarbij je lichaam meer ondersteuning en voldoening kan vinden.

Door ziekte vraagt je lichaam om jouw aandacht, en als je ziekte kunt zien als een geluk bij een ongeluk in plaats van een vervelende last of een bedreiging, zal het de verborgen zegeningen aan je openbaren en je helpen om liefdevoller en vriendelijker naar jezelf te leven. Bekijk daarom ziekte niet als een last of bedreiging waar je je tegen moet verzetten. Beschouw elke ziekte als een kans om sterker te worden, en je zult sterker en vitaler worden als je elke ziekte echt uitziekt.

Ziekte als een onderdeel van een proces dat leidt naar gezondheid

Ziekte uitzieken voorkomt chronische aandoeningen

Hippocrates en onze grootouders wisten dat wel, door uit te zieken voorkom je chronische ziekten en kanker. Vechten tegen de ziekte of het ontkennen ervan zorgen ervoor dat het in stand gehouden wordt. Je maakt geen gebruik van de kansen die ziekte met zich meebrengt. Het is wijs en verstandig om met de ziekte mee te werken, want ziekte helpt je lichaam en geest te helen. Op vlak van het zelfgenezend vermogen gaat het lichaam al dan niet met een ontsteking en andere symptomen beschadigde weefsels herstellen en ontgiften.

De weefsels veranderen na een inslag van een biologische schok. De weefsels worden door toxines en verzuring geïrriteerd waarbij je conditie verzwakt. Het lichaam creëert symptomen om deze toestand het hoofd te bieden en zichzelf te genezen.

Het is pas als de intoxicatie van het lichaam extreem hoog is dat ziekteverwekkers stuurloos kunnen worden, waarbij de symptomen moeten behandeld worden. Het excrement van de microben is giftig en kan een cytokinestorm veroorzaken. Cytokinestormen zijn gevaarlijk en moeten vermeden worden. Soms kan antibiotica gerechtvaardigd zijn om de microbiële activiteit wat terug te dringen in de zin: ‘hey, iets rustiger aan, je bent de gastheer aan het vergiftigen.’ Daarbij moet de causale oorzaak ofwel de biologische shock of trauma van het symptoom ook behandeld en opgelost worden, en dat vergeet men dikwijls in de reguliere geneeskunde.

Geestelijk nodigt de ziekte jou uit om spiritueel en emotioneel te groeien. Dat maakt je rustiger, ontspannen en tevreden. Daarbij komen inzichten die leiden tot het vinden van oorzaken van ziekte, waarmee je terugkerende ziekte of nieuwe ziekten gaat voorkomen. Om je lichaam te helpen genezen door middel van ziekte, is het belangrijk dat je de ziekte aanvaardt en volledig accepteert. Inclusief zijn beroerdheid en pijn.

Aanvaarden dat je ziek bent laat je zien dat je bereid bent om je eigen verantwoordelijkheid op te nemen voor jezelf en je toestand, en dat is een teken van sterkte en activiteit. Angst en depressiviteit gaan daarmee verdwijnen. Aanvaarding en verantwoordelijkheid nemen voor je huidige realiteit helpt jou om alle weefsels in je lichaam te vullen met gevoelens van zachtheid, liefde, mededogen en helende energieën. Dit is de manier om je lichaam in een rustige, relaxte staat te brengen, dat het zo hard nodig heeft om in een staat van balans te komen.

Daar waar je tegen verzet houd je juist in stand

Door je te verzetten tegen ziekte, houd je het in stand en dat maakt het alleen maar erger. Je bijnieren komen onder meer stress te staan. Je lichaam wordt continu overspoeld met ‘negatieve’ adrenaline dat het lichaam verder uitput en een negatieve invloed heeft op je geestelijke vermogen. Stress en/of angst ondermijnt je hormoonhuishouding en algemene gezondheid met zijn detoxsysteem.

Verzet is een negatieve gedachte en brengt alle cellen in het lichaam in een zelfverdedigings reactie, en dat verhindert het zelfgenezend vermogen of placebo-effect. Als je slachtoffer voelt van je ziekte, dan ben je in feite zeer ver verwijderd van het zelfgenezend vermogen van je lichaam, je houd de ziekte eveneens in stand en het zal erger worden. Je krijgt steeds meer van dat.

Je houdt de ziekte ook in stand als je gelooft dat je ziekte het gevolg is van karma – gevolg van een handeling uit het verleden -, erfelijke factoren of auto-immuunziekte en dit negatief geloof houdt de ziekte in stand. Door ziekte te accepteren, verdwijnen angsten en onzekerheden en dat geeft jou weer controle over jezelf. Machteloosheid verdwijnt hierbij.

Je lichaam kan het zelfgenezend vermogen activeren omdat je de werkelijke reden van je ziekte zult begrijpen. De boodschappen naar alle weefsels worden liefdevoller en dat stimuleert het placebo-effect. Zie de ziekte als een genezingsproces waar je lichaam doorheen gaat omdat het zich in een toestand van onevenwicht bevindt.

Zie de ziekte, ontsteking, pijn, koorts als een gezonde reactie van je lichaam om te kunnen omgaan met het onevenwicht die op dat moment heerst. Door symptomen te creëren is het lichaam in staat om weer te keren naar een staat van equilibrium of gezond evenwicht. Laat elke ziekte of aandoening een proces zijn om lichamelijke en geestelijke gezondheid te bereiken.

Wordt bewust als je jouw gezondheid ziet als een doel waar je voor moet vechten, dat dit in werkelijkheid een (onbewust) idee inhoudt dat er iets grondig mis is met jou. Door ziekte kan je lichaam zich bevrijden van emotionele geladenheid en biologische schokken.

Gezondheid is de natuurlijke staat van je lichaam en daar hoef je niet voor te vechten.

De grote waarheid is dat het voor je lichaam veel gemakkelijker is om gezond te zijn dan dat het ziekte moet creëren. Dit houdt in als je ziek bent, dat je jouw lichaam niet echt hebt gegeven wat het echt nodig heeft, en met de ziekte hoopt je lichaam dat het zal krijgen wat het nodig heeft. Om te beginnen betekent dit om jouw lichaam elke dag liefdevol mee te helpen zichzelf te reinigen, zuiveren en te ontgiften.

Een fundamentele wet uit de kwantumfysica stelt dat energie altijd volgt op de gedachte. Als je focust op een doel zoals het kwijtraken van een ziekte, gaat je aandacht naar de ziekte en wordt het lichaam beroofd van je aandacht met samenhangend de energie die nodig is om te genezen en gezond te blijven. Bekijk de ziekte als HET proces om je gezondheid terug te krijgen, en voel eveneens ook dat je de gezondheid terug krijgt.

Het is beter om van moment tot moment het proces van ziekte te leven, je les eruit te leren, zo blijft je aandacht bij je lichaam. Jouw lichaamsweefsels willen jouw liefdevolle aandacht weten en voelen om hun functies te kunnen hervatten. Lichaamsweefsels die gevoed worden met liefdevolle aandacht en mededogen gaan geloven dat je bewust aanwezig bent in het leven, en dat je om hen geeft.

Lichaamsweefsels die een boodschap krijgen van slechte gedachten, lelijke woorden en dan aangevallen worden door medicijnen, operaties of straling, “omdat ze jou laten lijden en beroerd voelen” kunnen hun zelfgenezend vermogen niet meer gebruiken, omdat ze geloven dat jij niet meer van ze houdt en dat jij ze zelfs haat en wilt dat ze afsterven.

Alle lichaamscellen zijn intelligente, bewuste en levende entiteiten, net zoals jij dat ook bent. Als je bij ziekte bewust aanwezig blijft in het moment, en met liefdevolle aandacht zonder oordeel of verzet de ziekte accepteert, gaan je cellen automatisch geprogrammeerd worden om te reageren met een zelfgenezend vermogen. Dat is natuurwet!

Kom tot ontspanning om je beter te laten voelen in je lijden en beroering, probeer niet te ontsnappen aan het nu-moment. Je goed voelen kun je alleen maar in het heden, zelfs al ben je ziek en beroerd met pijn. Door het nu-moment te proberen ontlopen door een fictieve futuristische droom verlies je alleen maar energie en maak je het jouw lichaam alleen maar moeilijker om zichzelf te genezen.

Je richten op een doel om ergens in de toekomst beter te worden is onrealistisch, want dat haalt je uit de realiteit van het nu-moment en brengt je naar een tijd die er nu niet is.

Het leven en het ziekteproces draait om het feit of je in staat bent om te kunnen omgaan met de onvolkomenheid tijdens je ziekte en om de angst die schuilgaat achter de ziekte te overwinnen. Dat is ware gezondheid creëren. Door ziekte te aanvaarden, zal zij in jouw voordeel werken, ongeacht hoe zij eruitziet.

Door op bewust niveau jezelf te verzetten, te vechten tegen de ziekte stuur je een frequentie uit die tegengesteld is aan de innerlijke wens om gezond te worden. Het universum kan jou geen gezondheid geven zolang je twee tegenstrijdige frequenties blijft uitzenden. Het huidige moment is echt voor jou in dit leven en is precies goed zoals het is, ook al lijkt en voelt het zo niet!

Gepubliceerd op 25/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024