Epilepsie

Epilepsie is een aandoening waarbij aanvallen voorkomen die de motoriek (bewegingsapparaat) van het lichaam ernstig verstoren. Het bewegingsapparaat behoort tot het nieuw mesodermale kiemblad. Het zenuwweefsel dat de bezenuwing = innervatie met de spieren is gekoppeld (voeding) behoort tot het ectodermale kiemblad. Deze aanvallen ontstaan door plotse, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Deze herhaaldelijk en spontaan optreden van krampaanvallen kan gepaard gaan met al dan niet bewustzijnsverlies. 

Een intense epileptoïde crisis kan zich manifesteren als een epileptische aanval met tonische-clonische convulsies en snelle spiersamentrekkingen. Je valt op de grond, je verkrampt en er gaan schokken doorheen je lichaam waarbij je buiten bewustzijn bent. Een verkrampte schokkende beweging waarbij je spieren in de armen, benen en gezicht betrokken kunnen zijn. De bewegingen worden langzaam en je komt langzaam weer bij. 

Vele mensen voelen een aanval niet aankomen, maar sommige voelen vlak voor de aanval wel iets vreemds. Dat noemen ze een epilepsie aura. Je bent nog bij bewustzijn, maar je krijgt een aura of kleine aanval vlak voor de grote aanval (soms focale = haard, het gebied waar de oorzaak ligt). Bijvoorbeeld een opstijgend gevoel vanuit je maag, of je ruikt of proeft iets vreemds. Gewoon een rare ervaring. Als je dit herkent is het raadzaam om een rustige en veilige plek op te zoeken. 

Wat gebeurt er tijdens de epileptoïde aanval? ?

Een gelokaliseerde of focale aanval waarbij spasmen of schokken van een enkele spier of spiergroep betrokken zijn beginnen aan te spannen waardoor je verkrampt. dat duurt ongeveer een halve minuut. Het beperkt zich tot de conflict-gerelateerde spieren zoals arm(en) en/of de ben(en). Bij een grote aanval (grand mal) hebben de convulsies betrekking op de spieren van het hele lichaam. Je borstspieren kunnen samentrekken waardoor de lucht uit je longen naar buiten wordt geperst. Dat kan een schreeuw veroorzaken waarbij je ademhaling is verstoord en je blauw kunt worden. Het gaat soms vergezeld van op je tong of in je wang bijten omdat de kaakspieren ook plotseling aanspannen. Het kan zelfs bloeden uit je mond als gevolg hiervan. 

Tijdens de clonische fase (schokkende fase) die ongeveer een halve tot twee minuten duurt, roept de ontlading in de hersenen een soort verdedigingsreactie op. daardoor verslapt je lichaam even, waarna het direct zich weer aanspant en dat herhaalt zich waardoor je een schokkende beweging maakt. In deze schokkende fase komt je ademhaling hortend op gang. Schuim op de mond en onwillekeurig plassen (sluitspier van de blaas). De aanval stopt na een paar minuten en het kan zijn dat je moet overgeven. Als je bewustzijn weer bijkomt ben je een beetje verward, je weet niet precies wat er gebeurd is met soms symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn en vermoeidheid. In ergere gevallen kan er een tijdelijke verlamming zijn als gevolg van uitputting van het hersenweefsel.  

Als je iemand tegenkomt die net een epileptoïde aanval heeft is het belangrijk om geen water te geven en zeker niets tussen de tanden te steken. Blijf kalm en houdt de tijd bij. Als de aanval langer duurt dan vijf minuten waarbij de ene aanval op de andere volgt, bel dan medische hulp of het noodnummer 112. Bescherm het hoofd en zorg dat de mens zich niet kan bezeren. Houdt de verkramping of schokken niet tegen en wees bewust dat de mens niet tot bewustzijn komt tussen de aanvallen door. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt beschadigen de epileptische aanvallen het hersenweefsel niet. Terugkerende aanvallen kunnen wel leiden tot littekens in het overeenkomstige relais in de hersenen.

Het biologisch conflict bij epilepsie

Epilepsie behoort niet tot de constellaties in de hersenen, maar is een zinvol biologisch speciaalprogramma van de bezenuwing van de spieren. Het conflict gaat dus over een motorisch conflict van “vast zitten of geboeid zijn” of angst voor vastzitten. Het conflict van zich niet te kunnen, willen of durven bewegen. Verlamd zijn van angst of met stomheid geslagen. Het kan neerslaan op de schouder of rugspieren als je voor iets of iemand niet kunt uitwijken. In de benen gaat het om het niet weten waar naartoe, niet weg kunnen, niet kunnen vluchten of niet kunnen volgen. je bent met stomheid geslagen. 

Epileptische aanvallen, dikwijls voorafgegaan door gedeeltelijke verlamming, kunnen optreden bij “paralytische hondsdolheid”, bij dieren en mensen. Dit wordt veroorzaakt door het motorisch conflict van “vastzitten” dat veroorzaakt is door een beet van een dier. Dieren die daardoor getroffen zijn laten gewoonlijk een laaghangende kaak zien als gevolg van verlamming op de kaakspieren, niet is staat zijn de rivaal te bijten. 

Dit is de CT-scan van een man met een voorgeschiedenis van gegeneraliseerde epileptische aanvallen. Deze vinden hun oorsprong in de linkerkant van de motorische cortex. precies vanuit het relais dat de linkerhand aanstuurt. Er is glia-opbouw te zien (het wit op de scan) en dat toont aan dat het individu zich reeds in de definitieve helingsfase zit. Het oedeem in het hersenmerg (de donkere ring) heeft net betrekking op een eigenwaarde-inbreuk conflict.

Enkele voorbeelden uit het archief van Dr. Hamer

Een jongen wordt te vroeg geboren en is blind. Wanneer hij als baby de omgeving wilt verkennen stoot hij tegen alles en doet zich voortdurend pijn. hij lijdt aan een motorisch conflict en krijgt telkens in de rustfases epileptische aanvallen. 

Een 30- jarige vrouw ervaart een motorisch conflict als zij van een berg afglijdt en voelt dat dit te snel gaat. Zij komt in een beek terecht en breekt hierbij twee wervels. Na het ongeval gelooft zij dat ze verlamd is omdat ze zich kortstondig niet kan bewegen. + Motorisch conflict van niet kunnen afremmen en niet kunnen bewegen. Een paar dagen later heeft de patiënte een epileptische aanval met urineverlies en absence. enkele uren voor de aanval moest ze erg huilen wat haar wel opluchtte. Na de aanval voelt zij zich vredig en helder. 

Een man twijfelt bij het beoefenen van bergbeklimmen of hij de top wel kan bereiken omdat hij de anderen nauwelijks kan volgen. Dit veroorzaakt een motorisch conflict van niet mee te kunnen. Niet snel genoeg kunnen meegaan. Wanneer hij uiteindelijk toch de top bereikt krijgt hij een epileptische aanval. Deze aanvallen herhalen zich telkens bij gelijksoortige situaties. Bij het stijgen is hij altijd conflictactief met een ongemerkte verzwakking of verlamming van de benen. Aan de top komt hij in genezing met een epileptische aanval tijdens het hoogtepunt of epicrisis. 

Epilepsie is het hoogtepunt of epicrisis tijdens de helingsfase van een motorisch conflict

Een epileptische aanval is dus de genezingscrisis en gebeuren slechts tijdens een rust- of in een toestand van diepe ontspanning (vagotonie of de nachtfase). Men beleeft het conflict opnieuw in versneld tempo tijdens de genezingscrisis. De getroffen spiergroep verwijst naar de conflict geschiedenis. De aanname van de reguliere medische wetenschap dat hersenweefsel afsterft bij een epileptische aanval klopt niet. 

Koortsstuipen met tonisch-klonische motorische stuip- spiertrekkingen of spasmen van de armen en de benen samen met absence of bewustzijnsverlies en hoge koorts kunnen om twee redenen voorkomen. 

  1. Het hoogtepunt van de genezing (epileptische aanval) gaat gepaard met een helingsfase die gepaard gaat met hoge koorts. Keelontsteking zoals de ziekte van pfeiffer, middenoorontsteking, bronchitis, longontsteking. Het onbewuste koppelt de gerelateerde conflicten van deze aandoeningen met de conflictsituatie van het vast-zitten. Met een duidelijk angstcomponent.
  2. Als de Hamerse haard (hersenoedeem) zich dicht bij de motorische cortex bevindt, bijvoorbeeld in de bronchiën of het strottenhoofd kan een epilepsie aanval veroorzaken vanwege de druk op de motorische cortex. In dit geval wordt de hoge koorts veroorzaakt door het intense genezingsproces in het overeenkomstige orgaan. Het samenvallen met een conflict spoor veroorzaakt ogenblikkelijk een aanval van koortsstuipen met spiertrekkingen tot gevolg en een snelle stijging van de lichaamstemperatuur. 

Er is een onderscheid tussen korte koortsstuipen (15 minuten) en langere koortsstuipen of atypische koortsstuipen. Dit heeft te maken met de intensiteit van het/de overeenkomstige conflict(en). Net als een absence (kort bewustzijnsverlies) komen koortsstuipen veelvuldig voor bij kleine kinderen. Koortsstuipen bij pasgeborenen geven aan dat het conflict plaatsvond tijdens de bevalling of in de baarmoeder. Scheidingsconflict, territoriumangst-conflict of schrikangstconflict. 

NOOT: conflictrecidieven kunnen oorzaak zijn dat epileptische aanvallen terugkerend worden. Door op het spoor te trappen dat ontstaan is tijdens het motorisch conflict van “vastzitten” is ontstaan. De waarschuwingssignalen, epilepsie-aura, voorafgaand aan een aanval kunnen op hun beurt ook sporen vormen die vervolgens additionele aanvallen kunnen veroorzaken. Tijdens dat moment is het oorspronkelijke conflict zelfs niet eens meer relevant.  

Het verlies van bewustzijn of absence tijdens een epileptische aanval toont aan dat het hoogtepunt (epicrisis) van de genezingsfase van het motorisch conflict samenvalt met de helingsfase van ernstige scheidingsconflicten in de sensorische, post-sensorische of pre-sensorische cortex. Dit gegeven genereert een “absence” tijdens het hoogtepunt of epicrisis. Bij een “petit-mal” duurt het verlies van bewustzijn slechts enkele seconden. 

Epilepsie bij kinderen

Epilepsie bij kinderen gaan vaak gepaard met absences. Er zijn 3 soorten absences met elk hun specifieke kenmerken. Meisjes hebben er vaker last van dan jongens. 

  1. Het kind staart recht voor zich uit. Het is  soms een halve minuut volledig afwezig met kleine bewegingen of schokjes van lichaamsdelen. dat heet een typische absence.
  2. Het kind is langere tijd afwezig en laat daarnaast kenmerken zien zoals wilde bewegingen of spierkrampen. De aanval begint langzaam en wordt vervolgens heftiger om dan weer langzaam te eindigen. Dat heet een atypische absence.
  3. Het kind in minder afwezig als bij de twee voorgaande soorten. Maar er trekken zeer veel spieren samen in d bene, de armen, de schouders en ook in het gezicht. Het kan soms zo heftig zijn dat het kind valt. Dit heet dan een myoclonische absence. 
  4. Tijdens de aanval trekt het kind met de mond en begint te kwijlen. Het kind is wel bij bewustzijn, maar is niet in staat om te praten. De aanval kan erger worden waarbij het kind niet reageert of zelfs een grote aanval krijgt. Dat heet dan een rolandische epilepsie met alleen lichamelijke kenmerken. 

Deze scan dat behoort tot een 8-jarig jongetje leed aan een motorisch conflict en een ernstig scheidingsconflict gerelateerd aan beide ouders waarbij het botvlies is betrokken. De ouders van het achtjarige jongetje waren op stap. Het jongetje keek samen met zijn 18-jarige neef naar een griezelfilm waarbij de kinderen tijdens hun slaap uit hun huis werden ontvoerd. 

Op deze scan zijn twee centrale conflicten duidelijk te zien die elkaar in beide hersenhelften overlappen. Dat wijst dat de conflicten gelijkelijk gerelateerd zijn aan beide ouders. De onderste Hamerse haard bevindt zich in de post-sensorische cortex en dat is gekoppeld aan een ernstig scheidingsconflict. Dit als gevolg van de angst om van de ouders weggehaald te worden, zoals de kinderen in de griezelfilm. De bovenste hamerse haard bevindt zich in de motorische cortex dat gekoppeld is aan een motorisch conflict van vastzitten of niet kunnen ontsnappen. De gedeeltelijke oedemateuze ring (de donkere gebieden) wijzen op conflictrecidieven die terugkerende epileptische  aanvallen met absences veroorzaken tijdens het hoogtepunt (epileptoïde crisis) 

Voorbeeld uit het archief van Dr. Hamer

Een kind merkt dat de arts dichterbij komt met en injectienaald voor vaccinatie. Het kind wil weglopen, maar de moeder houdt het kind stevig vast. Het kind ervaart dit als een aanval op zijn integriteit en kan niet weglopen waardoor er een ernstig eigenwaarde inbreuk ontstaat van “vastzitten” hetgeen een motorisch conflict is. Het kind kan de naald niet afweren waarbij zijn vrije wil ook aangetast wordt. Na een tijdje aanvaard het kind deze schok met epilepsie aanvallen in de genezingsfase. (= zogenaamde vaccinatieschade). In het onbewuste van het kind worden sporen gevormd tijdens het motorisch vastzitten waarin hij gevaccineerd wordt. De man met de witte jas, de injectienaald, de geur van de ruimte kunne sporen vormen die later het conflict weer kan doen recidiveren met telkens epilepsie in de genezingsfase. naast het verliezen van vertrouwen in zijn moeder, kan de moeder zelf ook en spoor worden, omdat zij het jonge kind vasthield. 

Opmerking

In onze reguliere geneeskunde wordt de opeenhoping van de neuroglia weefsel geïnterpreteerd als een hersentumor. Als het individu een epileptische aanval krijgt wordt de “laesie” gediagnosticeerd als hersentumor aanvallen, wat suggereert dat de aanvallen worden veroorzaakt door de “hersentumor”. Hersentumoren bestaan niet, het zijn Hamerse haarden, inslaggebieden van biologisch conflicten. Een chirurgische verwijdering van een “epileptische haard of focus” draagt het grote risico van een onomkeerbare verlamming.

Een epileptische aanval kan overal in de motorische cortex voorkomen. Dit omvat de hersenrelais van de bronchiale spieren, strottenhoofdspieren of de hartspier. Myocard. Een epileptische aanval wordt daarom niet noodzakelijkerwijs voorafgegaan door zwakte of verlamming. 

Ervaring uit mijn praktijk

Ik had ooit een cliënt die onder epileptische aanvallen leed. Deze man die ik de fictieve naam geef van Jan zat enorm vast door tal van conflicten waardoor hij nooit iets kon doen wat hij eigenlijk heel graag wou doen. Jan zijn vrije keuze werd hem ontnomen. Jan kon geen kanten op en ontdekte dat in zijn bewustzijn vlak voor de epileptische aanval een soort van sneeuwruis op zijn netvlies kwam, hetgeen we vroeger ook bij storingen op de televisie zagen. Dat was een epilepsie aura. Dit beeld zorgde ervoor dat hetgeen hem pijnigde niet meer kon zien, dat gaf juist ontspanning aan Jan. En in deze ontspanning ontstond de epileptische aanval. En deze epilepsie aura werd een spoor. Jan ontdekte dat de lichtflitsen bij een discotheekbezoek deze sneeuwruis op zijn ogen veroorzaakte. Door deze sneeuwruis op zijn ogen kon hij ontspannen en trad de aanval in. Door zijn vastzitten in de psyche begon hij op een gegeven moment zelf zeer snel vingerbewegingen te creëren voor zijn ogen terwijl hij naar de zon keek om als verslaving en vluchten voor de werkelijkheid weer de roes van de sneeuwruis op zijn netvlies te veroorzaken. Het spoor was gelegd in zijn onbewuste waardoor hij epilepsie aanvallen creëerde door met zijn op en neer bewegende handen lichtflitsen te maken terwijl hij in de zon keek. 

Enkele tips om epilepsie te voorkomen

Epilepsie kan eveneens veroorzaakt worden door bijwerkingen van medicijnen en vaccins. Voordat je begint met het nemen van medicijnen is het altijd verstandig de bijsluiter te lezen en te bestuderen. Van vele medicijnen kun je nooit op voorhand voorspellen hoe het lichaam zal reageren. Je kunt ook nooit met zekerheid zeggen of je lichaam nooit overgevoelig zou worden tegen een bepaald farmaceutisch medicijn. Als het lichaam deze medicijnen probeert te bestrijden kunnen er extreme ontstekingsreacties ontstaan en dat kan ook sporen naar epilepsie activeren. Deze bijwerkingen kunnen bij elke leeftijdsgroep ontstaan. Vooral medicijnen die je gebruikt tegen epilepsie en stuipen is toch beter om de bijsluiter eerst goed te lezen alvorens je deze inneemt. Bedenk dat er geen echte reden is om deze medicijnen te gebruiken. Het onderdrukken van symptomen verstoort de poging van het lichaam om zichzelf te genezen en maakt de toestand alleen maar erger. Als er allergische reacties optreden zoals uitslag, blaren, opvliegers of koorts, stop dan meteen met het gebruik en wacht niet tot je dokter zegt te stoppen, je leven kan in gevaar zijn. 

Naast medicijnen kunnen verslavingen aan alcohol en drugs eveneens een aanval uitlokken omwille van hun ontspannend effect in de hersenen. Veel verslavingen zijn ook het gevolg omdat je individuele vrije keus is afgenomen waardoor je motorische conflicten kunt ontwikkelen. De ontspanning door d verslaving lokt vervolgens epilepsie uit. Uiteindelijk gaat het erom je vrije wil te cultiveren zodat je innerlijke kracht voor jezelf kan gebruikt worden om je levensdoel tot manifestatie te brengen. Je zal dan geen epilepsie aanvallen hebben. 

Affirmaties: “ik kan alles doen wat ik wil”. ”Ik ben vrij”. “Ik kan alle beperkingen van mij afschudden”. 

Dansen, gymnastiek, yoga om volop zelfvertrouwen te cultiveren. 

Conflict achterhalen en zo mogelijk oplossen. Wanneer de aanvallen zich herhalen, is het belangrijk om naar conflictrecidieven te zoeken. Dromen of herinneringen kunnen deze informatie bevatten. De sporen zo goed mogelijk oplossen. 

Middeltjes uit de natuur om epilepsie te verzachten zodat het definitieve (PCL b) genezingsproces zich toch kan voltrekken

Omega 3: in basisvorm, dus de alfa-linoleenzuur dat voorkomt in plantaardige oliën, lijnzaad en hennepzaad. Ook vele groenten en zaden bevatten zeer kleine hoeveelheden basis omega 3. Omega 3 is gevoelig voor licht warmte en zuurstof, droog, donker en koel bewaren. Er staat op de website een uitgebreid artikel over de omega vetzuren. Klik op publicaties en vervolgens op pijler voeding. Een beetje scrollen. Niet overdrijven met omega 3!

Verder zijn vitamine D, magnesium en vitamine A ondersteunend.

Enkele planten die eveneens een ondersteunende eigenschap hebben bij epilepsie:

  • Moringa poeder
  • Red vine (EPS) en cranberry (EPS). Resveratol in de rode wijnstok en cranberrysap heeft een gunstig effect
  • Zoethout heeft een beschermend effect in de hippocampus tegen glutamaat en beschermt het hersenweefsel tegen oxidatieve stress
  • Valeriaan (valeriana officinalis) en jatamansi (Nardostachys jatamansi) Eerst advies aan de arts als je medicijnen inneemt tegen epilepsie

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *