Gezonde baby

Inleiding

De woorden immuniteit, ziekteverwekker, antilichamen of antistoffen, infectie, virus en besmettelijkheid komen uit het dualistische denken voort en zijn valse concepten waarbij we de vijand (ziekte) buiten onszelf plaatsen. Algemene gezondheid heeft te maken dat alles holistisch en met elkaar is verbonden. Samen met het inzicht dat de echte oorzaak metafysisch is en in jezelf aanwezig is.

De menselijke biologie en ecologie werkt op een totaal andere manier dan wat de farmaceutische investeringsmaatschappij ons al 150 jaar lang wil doen geloven. Een ontsteking klopt wel, dat is het lichaam dat microben activeert om weefsels te kunnen herstellen en waarbij er nieuwe bloedvaatjes groeien (angiogenese).

Het “valse concept immuniteit” is feitelijk de algemene gezondheid die wordt gezien als er evenwicht is in het fysieke lichaam, maar ook in de geest. Dit betekent dat je trauma’s en biologische schokken opgelost zijn. Men kan wel spreken van weerstand opbouwen tegen biologische conflicten in de geest. Als je volledig in evenwicht bent zijn zelfs de zogezegde “ziekteverwekkers“ van groot belang om je lichaam te zuiveren en te ontgiften en celafval te recyclen, met andere woorden, je lichaam in evenwicht houden.

Ziekteverwekkers bestaan eigenlijk niet, men kan enkel spreken van een overgroei van bepaalde micro-organismen als gevolg van een onderliggende oorzaak. Het “valse concept infectie” is feitelijk de ziekte waarbij het lichaam microben activeert om beschadigde en vergiftigde weefsels en cellen te herstellen. Zelfs “besmettelijkheid” is een vals en misleidend concept, want je hebt altijd eerst verziekt weefsel, dan pas verschijnen de microben om het lichaam te helpen verziekt weefsel te herstellen.

In feite is het lichaam die latente microben, sporen (foutief gezien als de fagen) en exosomen activeert en uitnodigt voor de herstelwerkzaamheden.

Het valse concept “virus” is ook misleidend en houdt de matrix van virus, besmetting, en vaccin in stand. Dit is een logische matrix, doch het bevat geen psychologische relevantie. Zelfs logica kan niet gevalideerd worden, want anders kom je in een kringredenering uit ofwel in het nihilisme.

In werkelijkheid zijn virussen nog nooit geïsoleerd volgens de gouden standaard en getoetst aan de vier postulaten van Koch. Men kan wel spreken van exosomen, eiwitten met erfelijke materiaal in een soort enveloppe. Een exosoom heeft gemiddeld tussen de 10 tot 40 basenparen nucleotiden.

De visie uit de ayurveda en de wetenschap van Hippocrates

Het is een grote wens van de kersverse ouders om een levenslustige en gezonde baby op de wereld te brengen. Naarmate de jaren verder strijken komen we tot de conclusie dat er steeds meer kinderen worden geboren die chronische ziekten zoals leukemie en kanker ontwikkelen.

Als de kinderen uitgegroeid zijn tot pubers kunnen ze al ouderdomsdiabetes ontwikkelen. Hoe komt het dat bij jonge kinderen zoveel kanker voorkomt en dodelijke vormen aanneemt?

Wat is er aan de hand?

We weten ondertussen dat zuurstoftekort en verzuring van het lichaam de correlatie is met kanker. Omdat beide dezelfde oorzaak hebben. Kanker begint altijd in een zuurstofrijk lichaam. Dr. Warburg heeft ontdekt dat zuurstoftekort correlatie is met kanker en dit met wetenschappelijke bewijzen voorgelegd, reeds in 1926, waarom wordt ons dit verzwegen?

Kanker heeft steeds een psychologische causale oorzaak en dat zijn biologische schokken en trauma’s die ook de ontgifting en de spijsvertering verstoren, vandaar de verzuring en zuurstoftekort. Zie de artikelen over de Germaanse geneeskunde. De hamvraag: hoe komt het dat de baby’s en jonge kinderen zoveel zware schokken te verduren hebben?

Vooraleer ik hier verder op inga, ga ik eerst iets vertellen hoe men met de wetenschap en visie uit de ayurveda en de kennis van Hippocrates stappen kan ondernemen om een gezonde baby op de wereld te zetten met een krachtige gezondheid en goede respons tegen allerlei aandoeningen.

Ayurveda komt oorspronkelijk uit India, en hoewel India het land is van tegenstellingen, wordt in verschillende regio’s in India de wetenschap van de ayurveda echt toegepast om gezonde baby’s op de wereld te zetten met een goed ontwikkelende algemene gezondheid voor een gezonde toekomst. In feite zien we dit ook bij verschillende inheemse bevolkingsgroepen elders op deze mooie blauwe planeet die nog een nauwe band hebben met de natuur.

1- De kwaliteit van de zaadcel en eicel en de bevruchting

In feite begint de gezondheid van de foetus en de baby al bij de kwaliteit van de zaadcel en de eicel. De zaadcel en eicel moet van uitstekende kwaliteit zijn om een goede bevruchting te laten plaatsvinden.

Elk leven – ook van dieren – begint met één cel die zich splitst in twee cellen, vervolgens in vier en acht, de eerste drie delingen vormen de acht oorspronkelijke cellen die ons hele leven onveranderd meegaan, ze worden nooit vervangen. Deze acht oorspronkelijke cellen vormen dus de basis van elk lichaam met twee tetraëders die samen een stervormige tetraëder vormen, ook wel de driedimensionale davidster genoemd.

Daarom moet de levenskracht van de zaadcel en de eicel optimaal zijn, om de eerste drie celdelingen goed te laten verlopen. Echter door de grote vervuiling en ongezonde levensstijl – inclusief stress en negatieve emoties -, ontstaan bij de eerste drie delingen al moeilijkheden.

De acht oorspronkelijke cellen vormen twee piramiden die een ruimtelijke figuur vormen. Dat is een unieke geometrische vorm dat ons levensenergie geeft. Van binnenuit vindt de groei plaats door middel van een straal, 360° graden in het rond.

Alles in het universum, inclusief het begin van een menselijk bestaan, is afhankelijk van geometrie om te kunnen bestaan in fysieke verschijning.

Het allereerste endocriene orgaan dat gevormd wordt door de verdere celdelingen na de bevruchting is de epifyse ofwel de pijnappelklier. Ons lichaam kent zeer veel vormen van lichaamscellen, allemaal aangepast om de talrijke functies van het lichaam te vervullen.

Al deze lichaamscellen zijn dus onder te verdelen in specialisaties zoals zenuwcellen, hartcellen, orgaancellen, bloedcellen, bindweefselcellen, spiercellen, zintuigelijke cellen enzovoort. Toch hebben alle lichaamscellen een gemeenschappelijke eenzelfde opbouw.

Een lichaamscel heeft een celmembraan met de receptoren, mitochondriën – energiecentrales – en andere organellen die rondzwemmen in het cytoplasma. Elke lichaamscel heeft ook een celkern met het DNA, een touwachtige geometrische structuur met chromosomen en genen

Een bevruchte eicel gaat zich door celdeling vermenigvuldigen en verder ontwikkelen in de baarmoeder. Er ontstaan specifieke weefsels met specifieke taken. Het eerste dat gevormd wordt is de epifyse of de pijnappelklier.

De pijnappelklier is cruciaal voor het bewustzijn en om lichaam-geest als een éénheid te laten samenwerken. Zorg er dus voor dat je lichaam grondig is gezuiverd en ontgift vooraleer je beslist om kinderen op de wereld te zetten! Alle lichaamsweefsels hebben een bewustzijn en intelligentie om ‘hun taak’ uit te voeren. Deze cellen zijn uit één van de acht oorspronkelijke cellen voortgekomen en geven hun taak door tijdens de celdeling of mitose.

Na negen maanden zwangerschap is er een nieuw ‘mensje’ gegroeid, en ook na de geboorte blijft het lichaam van het kind verder groeien en neemt het aantal lichaamscellen toe. De celdeling bij alle levensvormen is nagenoeg vergelijkbaar. Bij de deling geeft de oude cel alle informatie door aan de nieuwe cel, de informatie van het DNA wordt gewoon gekopieerd.

Elke celdeling begint eerst met de deling van de celkern. De celkern regelt alles en bevat alle informatie die moet doorgegeven worden. Na de kerndeling vindt de eigenlijke celdeling plaats. Voorafgaand aan de kerndeling worden de chromosomen korter en dikker en vindt er zich een verdubbeling plaats.

Deze verdubbelde chromosomen hangen op één plaats aan elkaar vast. Deze verdubbelde chromosomen worden door insnoering tijdens de celdeling verdeeld over twee celkernen in twee nieuwe identiek gelijke dochtercellen met precies hetzelfde aantal chromosomen (23 paar).

Uit één cel ontstaan zo twee nieuwe zustercellen die doorgroeien tot ze de grootte van de oorspronkelijke cel hebben bereikt. De celkern werkt op een intelligente wijze als een uiterst accurate efficiënte regelkamer voor deze celdelingsprocessen. Tijdens het leven worden alle lichaamscellen steeds vervangen behalve de acht oorspronkelijke cellen. Dat is een natuurlijk proces.

2- Een zuiver en proper lichaam geeft de beste kwaliteit eicellen of zaadcellen

In de ayurveda begint men om deze reden reeds vijf maanden voor de geslachtsgemeenschap met het grondig ontgiften en zuiveren van het lichaam van zowel de toekomstige vader als de moeder. Een proper en zuiver lichaam is het fundament om de hormoonhuishouding en de algemene gezondheid van zowel de toekomstige vader als de moeder te optimaliseren.

Een gezonde voedingswijze en levensstijl gecombineerd met emotionele stabiliteit voorkomt dat de ouders aan bijnieruitputting lijden, een belangrijk gegeven voor de productie van goede kwaliteit sekshormonen en de ontwikkeling van de zaadcel en eicel.

Het gevolg is dat de geslachtsorganen gezuiverd worden van toxines en daardoor kwaliteitsvolle zaadcellen en eicellen kunnen produceren die veel levensenergie bevatten om een goede bevruchting te garanderen. Het menselijke lichaam heeft maar één grote wens: het wil van binnen steeds proper en zuiver zijn.

We beseffen dat tijdens de negen maand zwangerschap de gehele evolutie van het te ontwikkelen mensenkind plaatsvindt. Het is juist deze belangrijke en bijzondere periode dat de basis vormt voor gezonde lichamelijke en geestelijke vermogens als het kind geboren wordt.

En dit is het cruciale belangrijke punt dat geen aandacht krijgt in onze maatschappij met vele schadelijke gevolgen op de algemene gezondheid, kijk maar rondom je heen, je ziet het gewoon en niemand die hierbij de juiste vragen stelt.

De 8 oorspronkelijke cellen vormen de kern van ons wezen en doorlopen niet de levenscycli van celdeling en apoptose. Apoptose is het proces waarin een cel zichzelf doodt. Apoptose wordt ook wel ‘geprogrammeerde celdood’ genoemd. Cellen zetten dit gecontroleerde ‘zelfmoord-programma’ in werking na een soort groeiarrest, als de cellen beschadigd of te oud zijn.

Apoptose speelt ook een belangrijke rol tijdens de embryonale ontwikkeling, bijvoorbeeld bij het scheiden van de vingers van een embryo en de ontwikkeling van zwemvliezen te stoppen. Tijdens de apoptose wordt het DNA in stukken geknipt, en worden de organellen en het cytoskelet uit elkaar gehaald door speciale enzymen en eiwitten.

De cel krimpt, zakt ineen en de restjes worden verpakt in blaasjes. Die blaasjes worden opgenomen door andere, hiervoor gespecialiseerde cellen. Deze enzymen en eiwitten worden ook weer gedeactiveerd als ze niet meer nodig zijn.

Het lichaam heeft een centraal controlesysteem en controleert de DNA-replicatie, mitose en de geprogrammeerde celdood. Apoptose beschermt buurcellen tegen de verteringsenzymen die uit een stervende cel zou gaan lekken en zorgt ervoor dat het lichaam gezond kan functioneren.

Dit gebeurt door vervuiling en vergiftiging door toxineopslag dat verstoppingen creëert in de capillairen en het bindweefsel waardoor zuurstoftekort ontstaat. Dit kan ook al gebeuren in de embryonale fase en het prille levensbegin van de baby. Emotionele gifstoffen zijn de ergste toxines voor het lichaam.

3- Werking van het lichaam

Alle cellen uit de weefsels en organen in ons lichaam zijn entiteiten met een bewust bewustzijn. Alle informatie van de genen wordt door een intelligente kracht gestuurd, en daarmee ook de geweldige grote taak om alles goed te laten verlopen.

Om alle fysiologische processen in het lichaam vlot te laten verlopen zijn er accurate regelsystemen die ervoor zorgen dat alle weefsels en organen uit de juiste hoeveelheid cellen bestaan en dat oude cellen op tijd worden vervangen.

Daarom dat ik niet van een dualistische immuniteit spreek, ik spreek liever van een algemene gezondheid met een detox – en recyclingssysteem.

Er zijn ook veel accurate systemen die metabolische processen regelen zoals bloedsuikerspiegel, cholesterolspiegel, lichaamstemperatuur, de waterhuishouding, weefselopbouw, vetaanmaak, enzovoort. Verder regelen onbewuste systemen in de hersenen de hartslag en de ademhaling.

Het emotionele aspect heeft hierin een zeer grote invloed op al deze processen en systemen. Omdat het emotionele aspect direct door het limbisch systeem verbonden is met de epifyse of pijnappelklier (eveneens met de hypofyse, hippocampus, amygdala en hypothalamus).

Elk orgaan en weefsel is doordrenkt van een eigen bewustzijn. Elke cel is zich van bewust op zijn niveau wat hij moet doen, de verschillende functies die hij moet doen en van groeien tot de celdeling. Als deel van het grotere geheel.

Wat denk je dat er gebeurt als de aanmaak van neuropeptiden (hormooneiwitten) verstoort wordt? Hormonen zijn uiterst gevoelig voor emotionele instabiliteit, chemische stoffen in de voeding, te weinig of verkeerde beweging, toxines, zuurstoftekort en leefstijl.

Als de zwangere moeder emotionele problemen heeft, wordt de energetische belasting hiervan doorgegeven aan de foetus en ontstaan er ontwikkelingsproblemen van de foetus zoals ontregelde hormoonhuishouding en een slecht functionerende algemene gezondheid.

Het gebeurt dikwijls dat de emotionele belasting en biologische conflicten van de moeder aan de basis ligt van afwijkingen in de foetus. Biologische conflicten zijn ook causaal aan kanker of leukemie bij kleine kinderen.

Wordt echt bewust om emoties op te ruimen die jou niet dienstbaar zijn, in het belang van je vrucht in de moederschoot. Uiterst belangrijk! De vader mag ook emotioneel evenwicht cultiveren, omdat energetisch gezien hij dicht bij de ontwikkeling van de foetus is betrokken. De ontwikkeling van het kind in de baarmoeder is beïnvloedbaar door de levenskwaliteit van de moeder en haar omgevingsfactoren.

De energetische belasting van stress en negatieve emoties van de ouders worden ook reeds door de zaadcel en de eicel meegegeven aan de foetus. Als het lichaam van de moeder en de vader emotioneel in balans is, gezuiverd en ontgift is, is de foetus ook zuiver en vrij van toxines, dan pas kan de foetus zich optimaal ontwikkelen en een gezonde baby voortbrengen.

Een gezonde ontwikkeling van de foetus, kind en volwassene is alleen mogelijk dankzij balans en een goede communicatie tussen al onze lichaamscellen die gestuurd worden door neuropeptiden (hersenen) en andere peptiden die in andere lichaamsdelen aangemaakt worden.

Het is een netwerk van signalen en boodschappen die lichaamscellen constant naar elkaar toe sturen.

Lichaamsweefsels en organen maken ook peptiden (waaronder hormonen) om boodschappen te sturen naar de hersenen. Al deze signalen regelen onder andere ook de celdeling en apoptose. Dit alles kan grondig verstoord worden door stress en negatieve emoties met ziekte en sterfte van de baby tot gevolg.

Een baby blijf na de geboorte de emanerende negatieve energieën van de ouders opnemen, en dat is ongunstig voor de verdere ontwikkeling van de baby en zijn of haar algemene gezondheid en hormoonhuishouding.

4-Voeding en de spijsvertering

Na het grondig ontgiften en zuiveren van het lichaam van zowel de toekomstige vader en de moeder, krijgen beiden nog eens maandenlang krachtvoer uit zongerijpte natuurlijke voeding waaronder eiwitten, koolhydraten en vetten in oorspronkelijk staat, dus voeding dat geen industriële bewerking heeft ondergaan. Met andere woorden, het beste van het beste om de zaadcel en de eicel te laten ontwikkelen, zit tjokvol zonne-energie en levensvatbare kracht.

Elk orgaan en weefsel in het lichaam heeft zijn eigen specifieke functie en eigen bewustzijn dat het mogelijk maakt te functioneren zoals het moet functioneren. De hersenen gaan de weefsels en organen ook mee besturen en afstemmen op elkaar.

Dat zien we ook al bijvoorbeeld bij de spijsverteringorganen die elk op hun eigen manier werken, en bij de verschillende stadia van één enkel proces zijn betrokken. De aanmaak van de spijsverteringsenzymen, de vertering en opname van het voedsel tot de uitscheiding van de reststoffen vormen op zich één samenwerkend geheel.

Denk maar aan hoe voeding gemengd met speeksel en andere enzymen van de maag en de pancreas via de spijsvertering wordt afgebroken en bewerkt. Om vervolgens als kleine bouwpakketjes te worden afgeleverd aan alle cellen van lichaamsweefsels en organen om tot energie te worden omgezet.

Het lichaam kan er andere stoffen mee aanmaken. Fantastisch toch! De vertering van goede natuurvoeding tot zuivere energie die positieve gedachten oplevert is een wonderbaarlijk proces waar een grote intelligentie achter schuilgaat.

De bloedsomloop is nog een mooi voorbeeld van de synergetische samenwerking van de hersenen met weefsels en organen. Bestuurd door een bewuste intelligentie die overal in het lichaam aanwezig is. Elk levend organisme heeft zijn eigen energiehuishouding met een intelligent bewustzijn.

Bewustzijn zit niet alleen in de hersenen, bewustzijn zit ook in het hart – harthersencellen -, de buik heeft ook zijn eigen buikhersencellen.

De buikhersencellen en de harthersencellen hebben echter nooit geleerd om aan hun eigen denkwijze te twijfelen, ons denken in het hoofd heeft dat wel aangeleerd. Deze processen van de spijsvertering staan dan weer in verbinding met andere lichaamsprocessen en dit vormt uiteindelijk een mooie eenheid, het mooie menselijke lichaam.

We weten dat de gehele spijsvertering verbonden is met het emotionele centrum in de hersenen, dus beïnvloedbaar door alle soorten emoties. En als je weet dat het slijmvlies van de dikke darm serotonine aanmaakt, en serotonine zo belangrijk is voor de regulatie van de hormoonhuishouding, dan weet je ook dat je veel zorg moet dragen voor je spijsvertering en de dikke darm.

Positieve emoties gaan de spijsvertering sterk verbeteren, negatieve emoties en stress blokkeren de spijsvertering. Het gevolg is dat er opstapeling van afvalstoffen en toxines ontstaat in het lichaam, niet goed voor de ontwikkeling van de foetus.

different vegetables such as carrots, tomatoes, peppers, chicory, garlic

De toekomstige moeder krijgt alleen het beste zongerijpte voedsel in oorspronkelijk staat zoals de natuur dit heeft voorzien voor de mens. De natuur weet uiteindelijk wat het beste is voor de zwangere vrouw. Het menselijke lichaam is het resultaat van miljoenen jaren evolutie, dezelfde evolutie heeft ervoor gezorgd dat natuurvoeding door het menselijke lichaam herkend kan worden.

Voeding bevat een soort barcode, en het menselijke lichaam herkent deze barcode en weet dan precies waarvoor deze voeding dient en naar welke plaatsen het in het lichaam moet gebracht worden om alle lichamelijke processen goed te ondersteunen. Dus ook voor de gezonde ontwikkeling van de foetus. Logisch toch?

Dus de zwangere vrouw krijgt geen donut of een pakje friet, maar echt voedsel waar echte voedingsstoffen en zonne-energie aanwezig zijn om het lichaam en de algemene gezondheid echt te voeden. Als we daarbij ook het gegeven bekijken dat 95% van de voedingswaren uit een supermarkt niet geschikt is voor menselijke consumptie.

Omdat ze vol zitten met chemische toevoegingen die tal van risico’s en bijwerkingen hebben op enerzijds de gezondheid van de zwangere moeder en anderzijds op de ontwikkeling van de foetus. Dit geldt eveneens voor geraffineerde en/of kunstmatige zoetstoffen en lightvoeding.

Als de zwangere vrouw supermarktvoedsel eet, dan krijgt het ongeboren kind ook deze schadelijke stoffen binnen. Het gevolg is dat de meeste mensen voedingstekorten op celniveau hebben, ook de zwangere vrouw en haar ongeboren kind in volle ontwikkeling krijgt onvoldoende voedende nutriënten die rijk zijn aan licht- en zonne-energie. Het ongeboren kind heeft juist deze bouwstoffen zo hard nodig.

Dat weten we toch allemaal? Of niet? Wist je dat Hippocrates heeft gezegd met food be thy medicine and medicine be thy food? Nooit lichaamsvreemde stoffen in de voeding zoals additieven, E-nummers, bewaarmiddelen enzovoort. Geen magnetron. Deze vervuilen het lichaampje van de foetus.

Biologische voeding heeft zijn grote waarde in een gezonde ontwikkeling van de foetus.

Het aantal levensnoodzakelijke sporenelementen in biologisch verbouwd voedsel is vele malen hoger dan in ‘gewoon’ voedsel. Er is geen directe vergiftiging in biologische voeding met pesticiden en herbiciden waarvan verschillende nog eens echt giftig zijn en intoxicatieschokken kunnen veroorzaken. Wist je dat biologisch verbouwde voeding veel enzymen bevat dat de spijsvertering gunstig beïnvloeden.

Bovendien bevat deze voeding een hoog gehalte aan salvestrolen, dat zijn stofjes die gevormd worden door planten die door parasieten worden aangevallen omdat ze niet gesproeid zijn met chemische verdelgingsmiddelen.

Deze salvestrolen zijn zeer gunstig voor de algemene gezondheid en de ontwikkeling van de foetus. Biologisch verbouwd voedsel heeft zijn groeicyclus in de volle zon gehad en daarmee zeer rijk aan lichtkracht is voor de foetus.

5-Emoties

Maar de zwaarste giftige causale oorzaken van kanker en leukemie bij jonge kinderen zijn wel de toxines van emoties en trauma’s dat het jonge kind tijdens de zwangerschap heeft opgenomen. We noemen dat biologische schokken. Dit geldt eveneens voor volwassen personen. Ik heb het over de niet-fysieke factor waardoor het risico van kanker in ernstige mate toeneemt bij jonge kinderen.

Het betreft de emotionele energetische factor die zo belangrijk is voor het jonge leven. Emotionele balans is een ongrijpbare en onzichtbare energie in balans, dat wordt gevoeld en ervaren, en dat heeft een zeer grote positieve invloed op de lichamelijke gezondheid.

Er worden veel gelukshormonen aangemaakt. Er worden veel gelukshormonen aangemaakt als men emotioneel in evenwicht is, zowel voor de zwangere vrouw als het ongeboren kind.

Emotionele balans kan door de wetenschap niet worden verpakt in meten is weten. En toch heeft de emotionele balans een grotere impact dan alle fysieke factoren bijeen. Een ongeboren kind in de baarmoeder neemt alles op wat de moeder in zichzelf ervaart.

De foetus identificeert zich met de emotionele lading van zijn moeder, de belangrijkste hechtingsfiguur.

Emotionele balans en levensenergie is zo cruciaal om tijdens de negen maanden de ontwikkeling van het ongeboren kind goed te laten verlopen. Emotionele onbalans, dat is een ander verhaal, dat werkt destructief voor de zwangere vrouw en de ontwikkeling van haar ongeboren kind.

We kennen allemaal de kracht van gedachten, gevoelens, emoties en levensenergie. We kunnen ons voeden met gezonde voeding en ons toch ziek voelen. Onze geest, gedachten, gevoelens en emoties, hoe we denken over onszelf kan ons maken of ons onderuithalen.

Het is bewezen dat een liefdevolle, levenslustige en emotioneel stabiele vrouw een sterker kind op de wereld zal zetten die een krachtige gezondheid en fysieke uithouding heeft vol van levensenergie.

Daarentegen zal een moeder die voortdurend stress ervaart tijdens de zwangerschap sneller boos en geprikkeld lopen, emotioneel instabiel worden waardoor haar levensenergie daalt. Het risico om een kind met zwakkere gezondheid op de wereld te zetten wordt daardoor veel groter.

Als de moeder tijdens de zwangerschap een traumatische ervaring krijgt, dan heeft dit ook een negatieve impact op de ontwikkeling van het ongeboren kind en dit tast de algemene gezondheid en de verdere ontwikkeling van het zenuwweefsel van de foetus aan.

Het gaat erom wat je emotioneel uitstraalt, sta je in je eigen kracht? Kom je voor jezelf op? Wat zijn jouw gevoelens van liefde en energie die jij geeft aan je omgeving. De wetten van aantrekking en de bespiegeling zullen precies het equivalent ervan geven.

Weet dat je daarmee je omgeving beïnvloed, en zeker op het ongeboren kind dat je meedraagt, het neemt alles op hoe jij kiest om te reageren op de omstandigheden.

We weten allemaal wat het elektrisch geladen stroompje is dat we kunnen ervaren als we elkaar strelen, dat hoeft niet bewezen te worden. Als de vader liefdevol streelt over de buik van de zwangere vrouw… We weten ook dat zachte aanrakingen van je partner altijd goed aanvoelt, een streling van je buurman heb je liever niet.

Liefdevolle massage door je partner stimuleert de gezondheid en de ontwikkeling van het ongeboren kind. We hebben allemaal verschillende energieën in verschillende hoogten en intensiteit en iedereen reageert anders op deze vibrerende energieën.

Het ongeboren kind in volle ontwikkeling in de baarmoeder wordt ook beïnvloed door energieën waarmee het in aanraking komt. Je kunt er nu iets van bij voorstellen wat lagere energieën en/of negatieve emoties kunnen doen bij een ongeboren kind. Als je als zwangere vrouw conflicten meedraagt, bijvoorbeeld door je familie (familiepatronen), of financiële problemen, onbegrip uit de omgeving, verdriet, eenzaamheid, ruzie met je partner enzovoort, heeft dit altijd een negatieve impact op de ontwikkeling van het ongeboren kind.

Niemand wil een hoger risico lopen om een kind met verzwakte gezondheid te krijgen en helemaal niet met een latere diagnose van een dodelijke ziekte. Neem bovenstaande informatie ter harte, alhoewel het niet wetenschappelijk is aangetoond, weet je dat je er je voordeel mee kunt uithalen.

Wordt bewust van je levensenergie en het belang van emotionele balans en cultiveer dit, het heeft altijd een positief voordeel voor het ontwikkelende ongeboren kind. Cultiveer jouw eigenwaarde, zelfliefde en zelfrespect, zet jezelf steeds op de eerste plaats.

Het allerbelangrijkste is waar jij in gelooft, blijf jezelf steeds trouw! Als het kind geboren wordt spelen de secundaire oorzaken (zie volgende hoofdstuk) een belangrijke rol in de versnelling van kanker, denk maar aan een kind van drie jaar met acute leukemie.

Mensen gaan proberen te begrijpen hoe een driejarig kind kanker kan ontwikkelen tijdens zijn korte levensduur. Kinderen die geen liefde krijgen van hun ouders – het gebeurt meer dan je denkt – riskeren cancereuze aandoeningen. Jonge kinderen nemen echt alle negatieve ervaringen op van hun ouders, ouders die steeds ruzie maken is niet bevorderlijk voor het opgroeiende kind.

Kinderen zijn de beste imitators van hun ouders. Liefde is de grootste universele kracht die genezend werkt, geef het kind vooral veel liefde. Als een kind te vroeg geboren is en in de couveuse ligt, is een liefdevolle aanraking door de moeder cruciaal voor de verdere ontwikkeling. Een kind slaan vlak na de geboorte is geen teken van echte liefde. Het wordt als uiterst brutaal ervaren door het kind. De eerste stap naar angst is gezet in het kind…

In de ayurveda wordt altijd aandacht gegeven om een emotioneel evenwicht te verkrijgen bij de beide ouders. Emotionele problemen worden opgelost zodat de trillingsenergie van negatieve emoties en stress geen schade meer kan berokkenen aan de kwaliteit van de eicel en de zaadcel en de ontwikkeling van de foetus of het ongeboren kind.

Daarbij wordt het proces van de spijsvertering van de zwangere moeder (en de vader) in volledig evenwicht gebracht, zodat het lichaam zich elke dag optimaal kan voeden en ontgiften. Dat is pas goed voor de ontwikkeling van de foetus.

6- Zaken die het lichaampje van de foetus vervuilen, de secundaire factoren

Door onze welvaart zijn er jammer genoeg ook veel giftige chemicaliën in ons milieu terechtgekomen waar we allemaal min of meer aan zijn blootgesteld. Denk maar aan chemtrails, uitlaatgassen, industrie, de gifdampen in ons huis door de nieuwe meubels die we net gekocht hebben. Of het nieuwe laagje verf aan de muur.

We vergeten dikwijls de schadelijke toxines die in nieuwe kledij verborgen zitten en door deze kledij te dragen komen deze toxines ongehinderd in ons lichaam binnen. Een nieuw tapijt aanschaffen kan een verkeerde beslissing zijn voor de ontwikkeling van de foetus.

Kinderen die blootgesteld worden aan de toenemende vervuiling in het milieu waarin ze leven is een belangrijke veroorzaker van het versnellen van intoxicatieschokken in het lichaam. Een intoxicatieschok is ook een biologische schok.

De kleine gevoelige lijfjes van jonge kinderen kunnen snel overbelast worden met zware metalen, herbiciden, CO² vervuiling en giftige dampen in de woonkamer, plastics, aangetaste eiwitstructuren in flessenmelk enzovoort, omdat hun algemene gezondheid nog niet volledig is ontwikkeld.

Het is wetenschappelijk bewezen dat vooral zeer jonge kinderen extra gevoelig zijn voor deze vergiftiging, en straling – wifi, televisie e.a.

En dan nog de zonnebrandmiddelen, cosmetica en crèmes die de talglaag van onze huid aantasten. De algemene gezondheid van de moeder wordt hierdoor aangetast. Ik moet dan nog even vermelden van alle soorten straling tegenwoordig in huis, zoals wifi, telefoons, hoogspanningsmasten, televisie en radio. Oja, niet vergeten, de zware metalen.

Veel moeders hebben amalgaamvullingen in hun tanden. Amalgaam bevat 50% kwik en vrij veel nikkel. Het is juist de foetus in de buik van de zwangere vrouw dat zeer gevoelig is voor kwik. De foetus slaat in zijn ontwikkelende hersenen meer kwik op dan de moeder. De hoeveelheid is gerelateerd aan hoeveelheid amalgaamvullingen in de mond van de moeder.

Ook in de andere organen van de foetus worden zeer veel zware metalen opgeslagen. Heb je ook al gedacht aan de mooi roze gekleurde kunstgebitten die veel zwangere vrouwen in hun mond hebben zitten? Voor deze mooie roze kleur wordt cadmium gebruikt, en dit zware metaal is nog giftiger dan kwik. Just that you now it!

Dat zijn dus allemaal fysieke secundaire oorzaken die bij jonge kinderen eveneens tot ziekmakende intoxicatieschokken kunnen leiden. Deze factoren leiden naar verzuring en zuurstoftekort in het lichaam.

7- Levensstijl dat bijdraagt aan een goede ontwikkeling van de foetus

Als beide ouders geen stress lijden en een emotionele balans hebben gecultiveerd, hun lichaam ontgift en gezuiverd, vervolgens licht- en zonne-energie uit natuurvoeding hebben opgenomen, dan zijn ze klaar voor de geslachtsgemeenschap. De zwangere vrouw wordt vervolgens door de gehele gemeenschap ondersteunt tijdens haar zwangerschap.

De gemeenschap draagt de zorgen van de zwangere vrouw en helpt de zwangere vrouw te ondersteunen zodat zij zorgeloos doorheen de negen maand zwangerschap kan heenkomen. In feite leeft de gehele gemeenschap mee met de zwangere vrouw, ze wordt in de ayurveda letterlijk op handen gedragen.

De gehele gemeenschap is in vreugdevolle verwachting van de kersverse baby en doet er alles aan om de toekomstige moeder te ondersteunen.

De zwangere moeder kan dus steeds rusten als haar lichaam dit nodig acht. Ze kan rustig en ontspannen in de natuur wandelen in de volle zon. De toekomstige moeder rookt niet en neemt ook geen stimulerende middelen zoals alcohol bijvoorbeeld tot zich omdat zij weet dat dit vervuiling veroorzaakt in haar foetus met schadelijke gevolgen. Op deze wijze kan de foetus zich optimaal ontwikkelen. De zwangere vrouw heeft tijdens haar zwangerschap geen stress of negatieve emoties.

Zij leeft bovendien volgens de dag- en nachtcyclus, ofwel het circadiaans ritme waardoor haar hormoonhuishouding goed blijft functioneren. Als de hormoonhuishouding goed functioneert zal de algemene gezondheid ook goed werken en het lichaam van de zwangere vrouw en de gedragen foetus optimaal ontgiften en zuiveren.

Met andere woorden, de kleine in ontwikkeling zijnde foetus blijft zuiver en proper, er ontstaan dus geen verstoppingen door stofwisselingsafval en toxines in de eerste capillairen (haarvaatjes) en het bindweefsel van de foetus. Dat is een belangrijke voorwaarde om de ontwikkelingsprocessen van de foetus goed te laten verlopen.

De zwangere vrouw doet aan lichaamsvriendelijke beweging aangepast om de foetus optimaal te laten ontwikkelen. Wandelen in de natuur is zeer goed voor zwangere vrouwen.

En dan nog iets dat zo belangrijk is voor een goede ontwikkeling van de baby, de zwangere vrouw dient steeds op tijd te gaan slapen, maar ook op tijd op te staan, het liefst tussen zes à zeven uur. Dit is om de bijnieren optimaal te laten werken, de bijnieren gaan bij het opstaan de spijsvertering activeren zodat de zwangere vrouw op de juiste uren kan gaan eten.

Het ontbijt tussen 7 en 8 uur, het grote warme middagmaal tussen 12 en 14.00 uur, als de spijsvertering het sterkst staat en ‘s avonds een lichte maaltijd. Dan kan de spijsvertering van de zwangere vrouw goed blijven doorwerken om het lichaam en de vrucht in de moederschoot optimaal elke dag te ontgiften.

Het is verboden in de ayurveda om ‘s avonds grote maaltijden te nuttigen.

Volgens het circadiaans ritme ofwel het dag- en nachtritme, start de omzetting van serotonine naar melatonine vanaf de late middag. Melatonine brengt de spijsvertering langzaam tot rust. Het logische gevolg is dat de spijsvertering ‘s avonds onvoldoende spijsverteringssappen kan aanmaken om een grote maaltijd te verteren.

Eet je ‘s avonds toch een zware maaltijd, dan zal dit de darmflora aantasten omdat de darmflora onvoldoende verteerd voedsel ontvangt, waardoor veel toxines ontstaan met risico tot een overgroei van micro-organismen die zich gaan storten op de onverteerde gistende of rottende voeding.

Dat is dus niet goed voor de zich ontwikkelende foetus natuurlijk. Onze gehele hormoonhuishouding en algemene gezondheid wordt gereguleerd door het dag- en nachtritme waarin serotonine en melatonine een belangrijke rol spelen.

De zwangere vrouw krijgt alle liefde, aandacht en steun van haar lieve partner. De liefdevolle gemeenschappelijke affectie door aanrakingen, massage en strelingen met een hoge intensiteit gaan de ontwikkeling van het ongeboren kind zeer positief stimuleren.

Er is een gevoelsmatige communicatie tussen de zwangere vrouw en haar partner. De zwangere vrouw wordt optimaal verzorgt, volgt de ritmes van de natuur en is niet onderhevig aan stress en/of negatieve emoties.

Ze bereid zich in alle liefde voor op de geboorte van haar kind. De gehele omgeving ondersteunt en draagt zorg voor de zwangere vrouw. De negen maand zwangerschap gebeurt in volle rust en met de stroom van de natuur mee.

De vader neemt dus tijd om door te brengen met zijn zwangere vrouw, zijn liefdevolle intentie naar haar en de vrucht in haar moederschoot is ook een belangrijk aspect voor een goede mentale ontwikkeling van de foetus, iets dat in onze maatschappij vaak over het hoofd gezien wordt.

8-De genezende kracht van de zon.

De zwangere vrouw loopt eveneens ontspannen in de wijde natuur, kan volop in de zon lopen, en smeert zich gelukkig niet in met zonnebrandmiddelen.

Zonnebrandmiddelen vervuilen de ontgiftingsorganen in ernstige mate. Dit gebeurt ook in de zich ontwikkelende organen van de foetus. Zonnebrandmiddelen kunnen reeds veel vervuilende stoffen opstapelen in de foetus, dat een verstorende werking heeft op deze organen en de ontwikkeling.

Als de zon te heftig schijnt gaat de zwangere vrouw uit de zon, zo simpel is dat om altijd naar je lichaam te luisteren, het lichaam weet altijd het beste, dus vertrouw er maar op. Warm zonlicht stimuleert de productie van de gelukshormonen die een krachtige ontgiftende werking hebben in de spijsvertering en het hele lichaam. Het zijn de genezende hormonen en neurotransmitters die je geluksgevoel doen stijgen. Dit geldt dus niet alleen voor zwangere vrouwen, iedereen wordt blij als we in de zon lopen.

Mensen die zich heel het jaar door blootstellen aan rechtstreeks zonlicht, merken dat de zon ervoor zorgt dat ze zich beter gaan voelen. Ze moeten er dan wel voor zorgen dat ze geen zonnebrandmiddelen gebruiken en blijven luisteren naar hun lichaam zodat ze niet verbranden.

De rechtstreekse ultraviolette stralen van de heerlijke zon verbeteren de productie van de schildklierhormonen en dat zorgt voor een betere stofwisseling waarbij het lichaam zich kan ontgiften, overgewicht verliezen en een betere spiertonus kan ontwikkelen. Dat heeft een positief effect op het libido.

Rechtstreeks zonlicht stimuleert de aanmaak van sekshormonen in de bijnieren.

Als we denken aan ultraviolet B, daar kan een lichaam dat proper is van binnen volop vitamine D mee synthetiseren. Statines verlagen de productie van Vitamine D en vervuilen het lichaam.

Vitamine D, door de huid en de zon gesynthetiseerd zal nooit oxidant worden omdat het zonne- of lichtenergie bevat. Dat kan dus niet gezegd worden van synthetische vitamine D door de industrie gefabriceerd. Deze synthetische vitamine D kan wel een oxidant worden in het lichaam.

Vitamine D is eigenlijk een soort hormoon en zo belangrijk om de hormoonhuishouding van het lichaam te reguleren, eveneens belangrijk voor de botopbouw, hersenweefsel, schildklier en aanmaak van genezende stofjes in de hersenen.

De foetus heeft minder vitamine D nodig tijdens zijn ontwikkeling in de baarmoeder. Als de baby geboren is, moet het regelmatig blootstelling hebben aan de zon zodat het zelf Vitamine D kan aanmaken. Teveel vitamine D wordt net als vitamine A giftig in het lichaam.

Het gaat altijd om evenwicht. Vitamine A niet verwarren met provitamine A of carotenen, dat zijn belangrijke antioxidanten. Deze laatste mag je in een hogere concentratie hebben in het lichaam.

De natuur heeft voorzien dat in moedermelk zeer weinig vitamine D aanwezig is voor het opgroeiende kind. Dat heeft zijn reden. Ultraviolet A is belangrijk voor de productie van melanine voor de bruine tint op de huid waarmee het lichaam zich kan beschermen tegen teveel zon.

En ultraviolet C, dat slechts in een kleine dosis door de atmosfeer geraakt, heeft een ontsmettende en ontgiftende eigenschap, goed om de algemene gezondheid een handje te helpen. Wist je dat ultraviolet C het enigste is dat we hebben om met succes de gevaarlijke ziekenhuisbacterie mee te bestrijden?

Dus je ziet het, ook voor de zwangere vrouw heeft rechtstreeks zonlicht grote gezondheidsbevorderende eigenschappen. En het lichaam weet precies wanneer het genoeg zonlicht heeft gehad. Luister ernaar.

Een gebrek aan zonlicht is een voorname risicofactor van ziekte en slecht libido. Gebrek aan zonlicht verzwakt de mens en zijn energie en levenskwaliteit zullen hiermee afnemen. Er ontstaan eveneens geestelijke problemen. Gebrek aan zonlicht is een verergerende factor bij het ontwikkelen van kanker op de voortplantingsorganen en de spijsvertering. Zware conflicten op de spijsvertering en vele voortplantingsorganen leiden naar kanker.

Hemoglobine of rode bloedcellen hebben uv-licht nodig om zuurstof beter te binden. Daarom is het beter om geen zonnebrillen te dragen zodat het uv licht via de oogzenuw van de ogen in het lichaam verspreidt. Zo weet het lichaam direct dat het in de zon loopt en niet aan de kachel zit en kan het zich beschermen als de zon te fel wordt.

Je ogen gaan snel wennen aan zonlicht en dat zal je gezichtsvermogen verbeteren. Stel je ogen dan zo lang mogelijk aan het zonlicht bloot zoals het goed aanvoelt voor je. Uiteindelijk zul je zonder zonnebril kunnen. Via de huid dringt uv geleidelijk in het lichaam.

Een baby insmeren met zonnebrandmiddelen is dus zeer schadelijk voor zijn ontwikkelende gezondheid en de hormoonhuishouding. Als de zon te sterk wordt, blijf je baby in de schaduw of bescherm je je baby met kledij en een zonnehoed. Dit werd trouwens vroeger altijd gedaan, nog voordat de zonnebrandmiddelen zijn geïntroduceerd in onze maatschappij.

In de zon zitten is een natuurlijk instinct van het lichaam om in de zon te gaan zitten om zich bloot te stellen aan de helende en reinigende eigenschappen van zonlicht. En dit geldt in het bijzonder voor zwangere vrouwen. Een beetje zuivere kokosolie doet wonderen voor de huid van de baby. Vermijd eveneens zonnebrillen, de klieren in het hoofd ontvangen geen fotonen meer via de oogzenuw.

Als je toch eventjes rood verbrandt, is dit niet zo erg, dat is lichte verbranding door ultraviolet B en dit stimuleert de algemene gezondheid. Na een week kun je velletjes aftrekken van je huid. Deze eerste verbranding door ultraviolet B is niet kankerverwekkend, zoals wordt beweerd maar creëert wel veel pijn.

Deze pijn zorgt ervoor dat je automatisch uit de zon zal gaan, de natuurlijke reactie van je lichaam en de echte bescherming tegen verbranding door ultraviolet A.

Je verbrandt altijd eerst door ultraviolet B en dan pas door Ultraviolet A! Veel zonnebrandmiddelen hebben ultraviolet B blokkers, waardoor je toch kunt verbranden door ultraviolet A omdat je dan te lang in de zon blijft dan dit goed is voor je lichaam. Deze verbranding treedt echter uren na het zonnen pas op en is daarom extra gevaarlijk. Verbranding door ultraviolet A treedt dringt dieper in de huid en is wel uiterst schadelijk voor de huid.

Zonnebrandmiddelen met zowel ultraviolet A als ultraviolet B blokkers kunnen huidkanker ook niet voorkomen, ten eerste moet de huid zich verweren tegen de zuuraanval van het zonnebrandmiddel. In beide gevallen is het lichaam niet in staat om zelf vitamine D aan te maken, dat juist zo belangrijk is om je tegen de zon te beschermen.

Je ontneemt je lichaam ook rechtstreekse zonnestraling dat nodig is voor je hormoonhuishouding, je algemene gezondheid en andere lichaamsprocessen. De zon stimuleert de productie van gelukshormonen. Tekort aan rechtstreekse zonnestraling ligt eveneens aan de basis van het ontstaan van huidaandoeningen en psychische problemen.

Is het dan niet verbazend dat juist veel mensen die huidkanker of andere aandoeningen hebben, weinig tot geen zonlicht hebben ontvangen? Dit geldt ook bij jonge kinderen.

9-Natuurlijke algemene gezondheid, “immuniteit, vals concept”

Vermits zwangere vrouwen in de ayurveda en inheemse bevolkingsgroepen die een nauwe band hebben met de natuur zelf niet ingeënt zijn, zijn zij in staat om de baby tijdens de zwangerschap en nadien via borstvoeding alle noodzakelijk “stoffen” aan de baby mee te geven die de baby nodig heeft in zijn verdere ontwikkeling naar volwassenheid.

In het laatste bloed van de placenta zitten waardevolle stoffen en fagen van belangrijke bacteriën die het kind nodig heeft als het ziek wordt na de verwerking van een biologische schok.

Bij een bevalling zonder keizersnede komt het hoofd van de baby door het geboortekanaal waarmee het in contact komt met darmbacteriën. Bacteriën zijn onze vrienden en helpen onze gezondheid te stimuleren. Op deze wijze kan het kind een normale darmflora opbouwen dat zo belangrijk is voor de algemene gezondheid.

Daarbij kunnen deze kinderen typische kinderziekten die meestal leeftijdsgerelateerd zijn, op natuurlijke wijze uitzieken waardoor hun algemene gezondheid zich verder kan ontwikkelen. Bij koorts gaat het kleine lichaampje interferon produceren en dat is goed om vooral de juiste respons tegen kanker te ontwikkelen als de causale oorzaak van kanker opgelost is.

De ayurveda weet heel goed om te gaan om het ziekteproces, het lichaam van de baby of het jonge kind te helpen zichzelf te zuiveren en te ontgiften. Ikzelf heb het geluk gehad om goede stoffen mee te krijgen van mijn moeder omdat zij een vluchtelinge was en nooit ingeënt is geweest.

Daarbij heb ik bovendien mazelen en waterpokken op natuurlijke wijze kunnen uitzieken, en dat heeft mijn gezondheid sterk ontwikkeld.

De natuur creëert exosomen – virussen zijn een vals concept – om de algemene gezondheid van levende organismen te boosten. Vandaar dat de natuur exosomen zeer snel laat muteren om toch maar de algemene gezondheid blijvend te kunnen versterken, dat is natuurwet en Hippocrates wist dit.

We zien dit duidelijk bij griepvirussen die elk jaar muteren. Exosomen bevatten lichaamseigen erfelijk materiaal dat een boodschap verspreidt, hoe het lichaam zich moet ontgiften.

Exosomen en microben worden pas dodelijk – gevaarlijke cytokine stormen als het lichaam ernstig vervuild of ondervoed is – al dan niet in combinatie van stress, angst en negatieve emoties. Ze kunnen ook dodelijk worden door symptoombestrijding waarbij het lichaam uitput. Symptomen zijn helende signalen die door de medische wetenschap verkeerd worden geïnterpreteerd.

In feite worden bacteriën en schimmels (gisten) door het lichaam geactiveerd als het lichaam dit nodig acht om weefsels te herstellen of te ontgiften.

Bacteriën en gisten zijn de natuurlijke opruimers van afval en helpen bij genezingsprocessen de weefsels in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Het opruimend vermogen van bacteriën en schimmels zien we bijvoorbeeld gebeuren in een bos, bacteriën en schimmels ruimen het afval op in het bos en veranderen dit in voedingsrijke humus waarop nieuw plantaardig leven kan gedijen.

In het menselijke lichaam is er ook een ecologie dat in evenwicht moet zijn, het menselijke lichaam bevat meer bacteriën dan lichaamscellen. Als de ecologie in evenwicht is, kan het lichaam zich ontgiften. Er is een dynamische samenwerking tussen bacteriën en lichaamscellen die voor alle partijen gunstig zijn. Dit geldt dus ook voor de foetus.

Vlak na de geboorte worden de jonge baby’s ingeënt. Een cocktail van giftige stoffen komt zeer snel in de bloedbaan terecht en wordt ticket eerste klas naar de belangrijke klieren zoals de pijnappelklier gevoerd. Omdat de algemene gezondheid van het kind nog niet is ontwikkeld om deze gevaarlijke stoffen te neutraliseren houdt dit een ernstig risico in.

Veel ouders en zelfs sommige artsen weten niet wat er allemaal er in de vaccins zitten zoals kwik, aluminium, formaldehyde, antivries, geaborteerd menselijk foetus weefsel, lichaamsvreemde eiwitten enzovoort. Wat denk je dat deze uiterst giftige stoffen met de hormoonhuishouding en het zenuwweefsel van het jonge kind gaan doen? Inderdaad, zeer schadelijke effecten creëren op zowel korte als lange termijn van het opgroeiende kind.

Eventjes er tussen gooien, de dag van vandaag is er nog geen polio of mazelenvirus geïsoleerd, gepurifieerd, biochemisch ontleed, diameter bepaald en soort proteïne. Er staan grote prijzenpotten voor de eerste wetenschapper die een virus kan ontdekken en isoleren. Als virussen niet bestaan, wat spuiten ze al decennialang in de kleine lichaampjes van de kinderen?

En dit zei Rudolf Steiner, de grondlegger van de Antroposofie in 1914…‘De ziel zal men afschaffen door een farmaceutisch product. Vanuit een ‘gezonde’ levensbeschouwing zal men een vaccin vinden, waardoor in het organisme dusdanig ingegrepen wordt, liefst zo jong mogelijk, als het kan na de geboorte, zodat dit menselijk lichaam niet tot de gedachte kan komen: “Er is een ziel en een geest”.

Er zijn zeer veel meldingen van kinderen die plotseling overlijden vlak nadat ze ingeënt zijn. Dit wordt verzwegen, gelukkig is er informatie te vinden op internet. Een kind die traumatische energieën heeft opgedaan tijdens de zwangerschap, of door één of andere reden een verzwakte gezondheid heeft, kan dankzij de giftige cocktail van prikjes in een versneld tempo intoxicatieschokken oplopen met een verergerend effect op leukemie en kankertumoren.

Onze goede vriend Hippocrates, de grondlegger van onze medische wetenschap wist maar al te goed, als je het lichaam meehelpt uit te zieken, dat dit de beste remedie is om ernstige en levensbedreigende ziekten in de toekomst af te kunnen wenden. En zei Hippocrates ook niet dat het inbrengen van lichaamsvreemde stoffen in het lichaam op geen enkele manier mag worden toegestaan. Een goede reminder voor onze geneesheren die de eed van Hippocrates hebben afgelegd.

Want uiteindelijk hebben onze geneesheren toch het beste voor met ons en proberen zij echt hun best te doen om ons te helpen. Daarmee bedoel ik dat het lichaam van onze kinderen niet mag tegengewerkt worden om zichzelf te zuiveren en te ontgiften. Wist je dat artsen de eed van Hippocrates moeten afleggen die zegt dat ze niets mogen doen wat het lichaam schaadt? Jammerlijk gebeurt dit in onze maatschappij wel, dat is triestig.

Maar niet in de ayurveda en de inheemse culturen die een nauwe band hebben met de natuur. Waarom zien we niet dat sinds de massavaccinaties die begonnen zijn in de jaren vijftig, dat elke generatie steeds zwakker wordt.

Honderdvijftig jaar geleden was er in onze streken geen pandemie van kanker en chronische levensbedreigende ziekten. In de curve van inentingen zijn deze ziekten gaan toenemen. Dit proces is zo langzaam en sluipend dat wij het inderdaad niet zien wat er feitelijk gebeurt. Vervolgens is dit een secundaire oorzaak dat jonge kinderen met een extreem vervuild lichaam dan kunnen overlijden aan kinderziekten.

In de ayurveda wordt veel aandacht gegeven aan de baby die is geboren, het krijgt de natuurlijke borstvoeding van de moeder, en voor het geval dat de moeder niet in staat is om borstvoeding te geven heeft de ayurveda andere middelen om toch de baby optimale voeding te kunnen geven zodat ze kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassen mensen.

Moeder en baby worden opgevolgd om het kind optimaal te laten groeien en zijn algemene gezondheid en hormoonhuishouding te laten ontwikkelen.

Na de geboorte blijft de moeder zich voeden met kwaliteitsvolle zongerijpte voeding in oorspronkelijke staat, zodanig dat de moedermelk goed van kwaliteit blijft voor de baby. Met andere woorden, moedermelk moet zeer rijk zijn aan verzadigde vetten en cholesterol, goed opneembare mineralen en vitaminen en alle voedende stoffen die de baby nodig heeft in zijn of haar prille bestaan.

Denk je dat de kinderen in deze culturen die een diepe band hebben met de natuur en ayurveda gemakkelijk ziek worden, nee hoor.

10- In het kort de kennis van de ayurveda over het hormoonweefsel ofwel in het Sanskriet de Sukra Dhatu in relatie met de vorming van de zaad- en eicel.

Volgens de ayurveda zijn er vele oorzaken die de zaadkwaliteit verminderen.

 • Lijden aan emoties van angst, boosheid, verdriet en zorgen. Volgens de ayurveda wordt de vruchtbaarheid van de man bepaald door hormonen en de klieren in het limbisch systeem of het emotioneel centrum van de hersenen. De hypothalamus, hypofyse, hypocampus en de pijnappelklier.
 • Levensstijl en dag- en nachtritme niet respecteren, teveel werken of competitie. Onderdrukken van natuurlijke behoeften zijn schadelijk voor de vorming van sperma. Uitgangspunt zijn de natuurlijke basisbehoeften die gerespecteerd moeten worden. Dat zijn te weten: eten, drinken, zich ontlasten, urineren, winden laten, geeuwen, wenen, niezen, boeren, seks, ademen, slapen en braken. Een van deze dertien basisbehoeften in ernstige mate onderdrukken geeft een negatieve weerslag op het hormonaal weefsel.
 • Slechte of verkeerde voeding: teveel van een bepaalde smaak in de voeding, onvoldoende combinatie van de zes smaken en zeven kleuren. De zoete smaak is de meest stimulerende smaak voor de vruchtbaarheid, het moet wel van natuurlijk zoet smakende voeding zijn gerijpt door de zon en in oorspronkelijke staat. Geen geraffineerde of synthetische suikers natuurlijk. Voedsel dat niet bij je constitutie past en voedsel dat niet overeenstemt met het seizoen wordt afgeraden.
 • Te veel seks of onnatuurlijke seks. Zaadjes sparen verhoogt de zaadkwaliteit NIET! Seks met iemand die niet geïnteresseerd is energetisch zeer nefast voor de zaadkwaliteit en de ballen. Celibaat is eveneens zeer ongezond.
 • Teveel warmte in de teelballen. De ideale temperatuur van de teelballen is iets minder dan 35°C.
 • Overgewicht en obesitas.
 • Gebrek aan rechtstreeks zonlicht en het gebruik van zonnebrandmiddelen.
 • Farmaceutische producten, contact met chemicaliën, bestrijdingsmiddelen en zware metalen doen de zaadkwaliteit in ernstige mate verminderen.
 • Bijnieruitputting en andere problemen met het endocriene stelsel.
 • Als gevolg van ziekte of kwetsuren, ondervoeding en uitputting.
 • Symptomatisch georiënteerde aanpak van ziekten. De oorzaken van deze ziekten blijven dan onverminderd verder bestaan in het lichaam en richten veel schade aan het hormonaal weefsel. Hetgeen duidelijk zichtbaar is in onze cultuur en maatschappij.
 • Geraffineerde oliën en geharde plantaardige vetten zoals margarine.
 • Problemen met de prostaat. Dikwijls eveneens veroorzaakt door heftige trauma’s en emoties.

Wat kun je doen om het hormonaal weefsel en zaadproductie te optimaliseren?

 • Het lichaam reinigen en ontgiften. Ontspanning en rust.
 • De spijsvertering extra aandacht geven, het uitgangspunt van een goed werkende spijsvertering is drijvende stoelgang.
 • Aandacht geven aan het plasma van het bloed (Rasa Dhatu). Plasma en hormonaal weefsel hebben elkaar nodig.
 • Leven met de natuurlijke ritmes en levensstijl daaraan aanpassen.
 • Masseer je prostaatgebied voor een betere doorbloeding.
 • Zoet smakende kruiden en groenten. Tonische voeding voor optimale weefselopbouw. Denk aan zoete aardappelen, rode bietjes, uien, aardappels, noten, kersen, dadels, druiven, vijgen, appeltoetje met kaneel en honing, amandelen enzovoort. Specerijen zoals nootmuskaat, pipali of lange peper, zoethout, saffraan, look, kardemom, gember, kruidnagel hebben een libido verhogende eigenschap en verbeteren de zaadkwaliteit.
 • Ayurvedische producten zoals Withania somnifera, shilajit, Mukuna pruriens, Brahma, chyanvanprasch, Goksuradi guggul e.a. zoek een ayurvedische arts om je op natuurlijke wijze te laten helpen en begeleiden.
 • Zintuigen gebruiken waarvoor ze dienen, bijvoorbeeld genieten van natuurschoon in plaats van te kijken naar oorlog op de televisie. Zorg voor liefdevolle affectie door strelingen op de huid, massage e.a. Luister naar je lievelingsmuziek en bescherm je tegen straatlawaai of negatief nieuws.
 • Meditatie, ademhaling en yoga.
 • Gevoel van eigenwaarde, zelfrespect, zelfvertrouwen cultiveren om de cel intelligentie te bevorderen dat zo noodzakelijk is voor het goed functioneren van elke lichaamscel en de gezondheid van de lichaamscel. Ons zelfbewustzijn, onze instellingen en inzichten, overtuigingen, emoties en gevoelens zijn allemaal psychologische en biologische gebeurtenissen. Zorg voor emotioneel evenwicht. Gebrek aan zelfvertrouwen en eigenliefde ligt aan de basis van een slechte zaadproductie en slechte kwaliteit van de eicel. Van jezelf houden zoals je bent is bevorderlijk voor je zelfvertrouwen en dat zal ziekte genezen en je libido verhogen. De algemene gezondheid van de cel is afhankelijk van je gevoel van eigenwaarde.

Het is belangrijk te weten dat het hormonaal weefsel pas na een maand nadat je gezond begint te eten, voeding gaat ontvangen van dit gezond eten. Het duurt eventjes. Daarom is het belangrijk om het bloedplasma zuiver en gezond te houden.

Na een maand is de energetische essentie uit de voeding getransformeerd, door de spijsvertering maag-darmkanaal, het lichaamseigen maken van de voeding door de lever en door de transformaties van de zeven weefsels.

Het begint bij het plasma, vervolgens de bloedcellen, spierweefsel, vetweefsel, botweefsel, zenuwweefsel en ten slotte het hormonaal weefsel zelf. Als er in een bepaald weefsel toxines aanwezig zijn, wordt het uiteindelijke transformatieproces van goede voeding en de getransformeerde energieën verstoord.

Zorg dat de zeven weefsels in optimale conditie zijn. Goede gezonde weefsels zijn altijd een voorwaarde tot goede gezondheid en goede algemene gezondheid. Dan pas kan het lichaam en zijn organen goed functioneren om vervolgens als persoon goed te functioneren en te evolueren.

Volgens de ayurveda wordt de vruchtbaarheid van de vrouw eveneens bepaalt door hormonen en de klieren in het limbisch systeem. De hypothalamus, hippocampus, hypofyse en de pijnappelklier. De klieren in de hersenen zijn enorm gevoelig voor stress, medicatie en negatieve emoties. De menstruatiecyclus kan daardoor eveneens ernstig verstoort worden.

 • Opstapeling van afvalstoffen en toxines in de eileiders en de baarmoeder.
 • Uitputting, bijnieruitputting en te trage schildklierwerking.
 • Lijden aan emoties van angst, stress, onzekerheid, gebrek aan eigenwaarde, opkroppen van haat, overbezorgdheid, slachtofferschap, jaloezie en afgunst.
 • Slechte kwaliteit van het baarmoedermondslijm.
 • Onregelmatige en problematische eisprong.
 • Spasmen op de eileiders. Veroorzaakt door combinatie van onrust en stress.
 • Technische klachten zoals chemotherapie, afwijkingen, operatie, beschadiging e.a.
 • Na het gebruik van de pil. Kalmeermiddelen.
 • Oorzaken die bij de man hierboven staan beschreven geldt ook voor de vrouw.

Wat kun je doen om het hormonaal weefsel te verbeteren en een goede eisprong te hebben.

 • Zie hierboven bij de man.
 • Voor de vrouw is shatavari een uitstekend middel.
 • De vrouw kan het gebied van haar schaambeen masseren voor een betere doorbloeding.
 • In de ayurveda raadt men traditioneel voor een zwangerschap een poorva karma aan om het lichaam te zuiveren en te ontgiften en een pancha karma om het lichaam te bevrijden van verstorende energieën als gevolg van problemen met de spijsvertering en emotionele onbalans.

Bronnen: Eigen opleiding Ayurveda, Andreas Moritz, Hans Moolenburgh, Vasant Lad, Tim O’Shea.

Gepubliceerd op 21/06/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Lieve vrienden,Vandaag wil ik graag iets ophelderen. Ik heb gemerkt dat er recentelijk steeds meer mensen zijn die lijden aan ernstige, ongeneeslijke ziekten en die door het medische systeem als uitbehandeld worden beschouwd. Deze mensen worden helaas aan hun lot overgelaten. Dit is een tragische situatie en lijkt onveranderlijk.Uit wanhoop wenden deze mensen zich tot alternatieve geneeswijzen zoals Ayurveda en Germaanse geneeskunde. Dit is een volkomen begrijpelijke en menselijke reactie. Het weerspiegelt een fundamenteel probleem binnen de conventionele medische sector, waar men vaak niet in staat lijkt te genezen. De onderliggende waarheid is dat het lichaam alleen zichzelf kan genezen. [...]

  By Published On: 16/04/2024
 • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

  By Published On: 20/03/2024
 • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

  By Published On: 20/03/2024