Artsen zijn mensen die respect verdienen

Zoals jullie weten ben ik continu bezig om gezondheid en voeding vanuit een ander perspectief te bekijken in plaats van uit het reguliere oogpunt. Dat wil niet zeggen dat ik de reguliere geneeskunde verwerp. 

Ik besef ten volle dat we de reguliere geneeskunde ook nodig hebben. Ik hou van samenwerking. Ik ben mij gaan verdiepen in de complementaire wetenschap omdat de reguliere geneeskunde mij de antwoorden niet geeft die ik zoek en waarbij ik de waarheid wil achterhalen. Zo ben ik al meer dan 20 jaar bezig.

Als ik kijk naar reguliere artsen die met volle toewijding vanuit hun hart, dikwijls op onmogelijke uren alles doen om mensenlevens te redden, dan kan ik voor deze mensen alleen maar respect opbrengen. 

Ooit heb ik een liesbreuk gehad. Als ik daaraan denk hoe artsen dit probleem met een hoogtechnisch standje hebben opgelost, wow applaus! Met een kijkoperatie hebben ze de scheur in het liesvlies met een uiterste precisie dichtgemaakt en dit zonder al te veel verwondingen te maken aan mijn lichaam.

Sommige zeer succesvolle methoden in de reguliere geneeskunde zijn ongeëvenaard door welke andere vorm van behandeling of andere geneeskunde dan ook. Denk maar aan de specialisatie ten opzichte van brandwonden. Ooit al eens afgevraagd hoe ze in staat zijn om bij ongevallen levens te redden, echt chapeau! 

En dan de acute gezondheidsproblemen zoals hartaanvallen, bepaalde levensbedreigende infecties, breuken en zaken met betrekking tot de hygiëne. De perfectie dat ze hebben met betrekking tot het herstellen van kapotte lichaamsonderdelen. Revalidatietechnische ontwikkeling enzovoort.

Het grote aantal behandelingen die succesvol verlopen is werkelijk een opmerkelijke en voorbeeldige prestatie van onze reguliere geneeskunde. Op onze reguliere artsen ga ik zeker geen steen gooien of hen bekritiseren.

Het pijnpunt van ons medisch systeem

Het grote probleem dat zich wel stelt is dat het officiële medische systeem claimt de ultieme autoriteit te zijn wat betreft het behandelen van ziekten. Zichzelf continueren heet dat. En veel artsen geloven werkelijk dat het meeste dat zij in de praktijk brengen gebaseerd is op zuivere wetenschap. Maar het zou wel verkeerd zijn om deze bevindingen te generaliseren. Want daarmee zitten we op een verkeerd spoor.

Ons medisch regulier onderzoekstechniek slaagt er wel niet in om enig baanbrekend resultaat te behalen als het over chronische ziektetoestanden gaat, denk maar aan hart- en vaatziekten, diabetes, kanker, degeneratieve zenuwziekten e.a.

Ons medisch apparaat beseft blijkbaar nog niet dat bij een chronische ziekte, in tegenstelling tot een verwonding bij een ongeluk, het NIET VOLDOENDE IS om te proberen het symptoom te bestrijden!!!

Een chronische ziekte is een gecombineerd effect van verschillende oorzaken die onderkend worden door ons medisch apparaat. Daar zit een zeer groot hiaat van onze reguliere geneeskunde. Bovendien liegt de reguliere geneeskunde als het over vaccins en symptoombestrijding gaat, om toch maar niet de oorzaak van elke aandoening te moeten aanpakken.

Artsen krijgen geen inzicht in hun opleiding over de verbondenheid van alles in het lichaam en de relatie met de geest. Het betreft cruciale zaken zoals zongerijpte voeding, levensgewoonten, de emotionele geladenheid achter ziekte, de geestelijke gesteldheid, het bestaan van conflicten of financiële problemen e.a. 

En dan nog maar te zwijgen over het zelfhelend vermogen van het lichaam waarvan alle medische behandelingen zelfs afhankelijk zijn voor het behalen van succes!

Artsen weten niet dat alle symptomen en ziekten steeds voorafgegaan worden door een conflictactieve fase in de geest. Tijdens deze fase ondergaat het lichaam structurele veranderingen op de kiembladen en dat wordt gewoon nooit onderzocht. Daar ligt wel de causaliteit van de aandoening te vinden.

Het grote probleem is de symptomatisch georiënteerde bestrijding en de tegennatuurlijke giftige vaccinaties zonder aandacht te geven aan de oorzaak. Een ander groot probleem zijn medicijnen, geëvolueerd tot de doodsoorzaak nr. 2 in de Westerse wereld. 

De macht van de farmaceutische investeringsmaatschappij gaat over octrooien, door van elke natuurlijke stof een molecule te veranderen. Maar het lichaam kan dan deze stof niet meer herkennen en behandelt deze al giftig (de zogenaamde bijwerkingen). 

Chroniciteit ontstaat juist door persistent steeds eerdere symptomen te bestrijden met deze veranderde moleculen zonder de oorzaak aan te pakken zoals het metafysische aspect van biologische schokken. Elke ziekte begint met een desoriëntatie in de geest als gevolg van trauma’s of andere biologische schokken. 

Medicijnen zijn verantwoordelijk voor de iatrogene ziekten, een nieuwe epidemie die al veel meer slachtoffers heeft geëist dan de ziekte zelf. Symptoombestrijding is enkel en alleen gerechtvaardigd als het symptoom levensbedreigend wordt. Het is de taak van de arts om gevaarlijke symptomen af te vlakken zodat het lichaam kan herstellen.

Een andere kijk op ziekte

Ik heb ooit de omgekeerde peristaltiek en darmkanker gehad, dat is een levensbedreigende aandoening, acute zware intoxicatie van het lichaam. Eveneens een dubbele hernia, migraine, eczeem etc. Intuïtief wist ik dat ik in mijn hoofd het roer echt moest omgooien. Ik heb mezelf zelfstandig genezen, maar het was heftig. 

De confrontatie met mezelf, de blinde vlek moest eerst opgelost worden om mijn gezondheid weer terug te krijgen. Met oorzaakgerichte behandelingen vanuit de ayurveda en kruidengeneeskunde, emocons, spirituele begeleiding en durven kijken naar jezelf, de confrontatie met je ego enzovoort heb ik mezelf GENEZEN. Het gaat om innerlijke biologische schokken op te lossen. 

Drie grote pijlers:

1: Emotioneel evenwicht, je conflicten oplossen en symptomen uitzieken

2: Levensstijl in balans met je constitutie en dag- en nachtritme

3: Zongerijpte voeding zoals de natuur het heeft voorzien voor de mens.

Jammer dat onze artsen die het zo goed menen vanuit het hart voor hun patiënten, deze zaken niet in hun opleiding meekrijgen. Maar wel een hele studie over medicijnen die alleen maar symptomen bestrijden in plaats van af te vlakken indien ze levensbedreigend zouden worden zoals cytokine stormen, en het lichaam extra bevuilen met giftige toxines. 

Natuurlijke krachten in ons zijn de ware genezers van ziekte

Na meer dan 20 jaar zelfstudie over geneeskunde en voedingsleer weet ik hoe ik mezelf continu gezond kan houden en het verouderingsproces zelfs te stoppen. Het lichaam is bedoeld om je vrijheid te ervaren en al je intrinsieke wensen en missies te vervullen. Ja, gelukkig zijn. Het lichaam is bedoeld om ALTIJD GEZOND TE ZIJN.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Zoals U denkt, zo zal je zijnZoals u denkt, zo zal je zijn is een wetmatigheid in de zelfvervullende gedachte waarmee je dingen aantrekt waar je aandacht naartoe is gegaan. Zeer belangrijk om dit te begrijpen, want dat geldt ook voor je gezondheid.Aandachtsenergie werkt als een magneet, het is onmogelijk om je aandacht op goede gezondheid te richten als je gelooft dat je gezondheid afhankelijk is van een immuniteitssysteem. Het begrip immuniteitssysteem als verdedigingssysteem brengt jou naar het duale denken waarbij je de oorzaak van ziekte buiten jezelf plaatst.Maar als je je aandacht richt op het zelfhelend vermogen van je [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Het nocebo effect. Dit artikel gaat over de kracht van overtuigingen. Overtuigingskracht wordt vaak onderschat. Onlangs las ik het verhaal over een arts die een röntgenfoto liet maken van zijn longen. Daarop bleek een donkere vlek aanwezig te zijn die men herkende als een longkanker. Door deze diagnose stortte de innerlijke wereld van de arts in en binnen twee maanden overleed deze arts. Toen men iets later van dezelfde arts oudere röntgenfoto’s ontdekte die meer dan 30 jaar oud waren, bleek hetzelfde vlekje reeds aanwezig te zijn, dat eigenlijk toen over het hoofd was gezien. Dit is een voorbeeld van [...]

    By Published On: 20/03/2024
  • Waarom we griep en corona niet wegkrijgen Influenza manifesteert zich als een ware wintergriep, terwijl corona en Sars zich voornamelijk voordoen tijdens het voorjaar. Dit duidelijke onderscheid is vaak afwezig in de media. Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen een gevaarlijke griep en een ongevaarlijke griep. Ernstige ziektebeelden worden beschouwd als "echte" griep, terwijl mildere symptomen meestal worden afgedaan als verkoudheid. Dit verschil komt voort uit de intensiteit van de causale oorzaak, namelijk ANGST en/of geurconflicten! Zodra deze angsten zijn opgelost, manifesteren zich genezingssymptomen die vaak verkeerd worden geïnterpreteerd als de ziekte die moet worden bestreden. Dit is een [...]

    By Published On: 22/02/2024