Hernia nuclei pulposi, ischias – lumbago, pijn in de onderrug

Hernia nuclei pulposi is een aandoening van de onderrug waarbij er een tussenwervelschijf uitstulpt. Wervels worden gescheiden door tussenwervelschijven en door de uitstulping van de tussenwervelschijf kunnen zenuwen bekneld raken. Hierbij ontstaat vaak ernstige pijn. Ook kan er een zenuwuitval plaatsvinden, wat resulteert in spierfunctieverlies, zoals bv. het onvermogen om de voet naar het scheenbeen toe te trekken. Stralingspijn en/of tintelingen naar de benen worden veroorzaakt door de uitstulping van de tussenwervelschijf net boven het heiligbeen en de vijfde lendenwervel, wat wordt aangeduid met L5S1. De meeste hernia’s komen voor tussen de derde, vierde en vijfde lendenwervel, omdat dit de zwaarst belaste tussenwervelschijven zijn. Het is dankzij de tussenwervelschijven dat we bewegingsvrijheid hebben.

Een tussenwervelschijf bestaat uit een taai buitenste omhulsel van vezelachtig kraakbeen (anulus fibrosus) met in het midden een elastische geleiachtige kern (nucleus pulposus). Deze geleiachtige kern kan naar buiten uitstulpen. Een tussenwervelschijf fungeert als een soort schokdemper waardoor wij ons soepel kunnen voortbewegen. Een netwerk van stevige, uiterst fijne vezels verbindt de wervels en de tussenwervelschijven met elkaar tot een sterke constructie. In het wervelkanaal bevindt zich het ruggenmerg, van waaruit de segmentale zenuwen ontspringen. De uitpuilende kern van een tussenwervelschijf kan op deze segmentale zenuwen drukken en pijn kan enorm toenemen bij hoesten en persen. Eventjes plat op je rug liggen, geeft meestal verlichting, maar het is wel belangrijk dat men in (zachte) beweging blijft. De klachten kunnen acuut of snel verlopend zijn of chronisch en eerder sluipend.

Hernia van de lumbale wervels

Op de foto zie je hoe de uitstulping van de tussenwervelschijf op de rechtse segmentale zenuw drukt

Het biologisch conflict dat verband houdt met lumbale hernia

Het biologisch conflict dat verband houdt met de botten en gewrichten gaat over ernstige inbreuken op de eigenwaarde. Dit kan een gegeneraliseerde of lokale inbreuk zijn. Bij een Lumbale hernia gaat het over een lokale en ernstige inbreuk op de eigenwaarde, gerelateerd aan een specifiek deel van het lichaam. In alle gevallen is er sprake van waterretentie als gevolg van het botsyndroom, omdat er een bestaans- of existentieconflict actief is op de nierverzamelbuizen. Dit verergert de pijn, omdat het vastgehouden vocht de zwelling enorm vergroot.

Lumbale wervelkolom: een centraal conflict met een inbreuk op de eigenwaarde, dat ‘het wezen van de persoon’ helemaal onderuithaalt (vernederende of mensonterende behandeling). Men is aan de ‘basis’ geschaad en kan niet goed settelen: dit is het bestaansconflict. De lage rug wordt ook geassocieerd met een gevoel van ‘niet ondersteund worden’ (of niet geback-upt) door een familielid, partner, vriend, leraar, collega of werkgever. Ikzelf ervaarde het als een last dragen die niet van mij was en daarbij werd geen ondersteuning ontvangen. Mijn individuele ervaring bevestigde het centrale persoonlijkheids-eigenwaarde conflict waaraan ik leed toen ik jong was. Ik was bezig met de bouw van mijn huis, toen mijn ouderlijk huis tijdens een nacht was afgebrand (dit voelde als een bedreiging op mijn bestaan). Bovendien moest ik mijn mannetje staan op het werk (dit was een last die niet van mij was). Met als resultaat een dubbele Hernia, en rugpijn met uitstraling tot in de voeten. Had ik toen geweten dat dit een genezingsproces was, dan kon ik recidieven voorkomen. Ik weigerde een operatie, omdat dit een verkorting betekent van de rugspieren met het verlies van je lenigheid tot gevolg.

Door pleasegedrag, perfectionisme en gebrek aan verbinding met jezelf, draag je andermans lasten die niet van jou zijn, waardoor er een mentale overbelasting ontstaat. Dit is een zware inbreuk op de eigenwaarde die correspondeert met de lumbale wervels. Een kankerdiagnose gerelateerd aan het gebied van de lumbale wervelkolom (prostaatkanker, nierkanker, darmkanker) of constante pijn (buikpijn, menstruatiepijn) hebben invloed op de dichtstbijzijnde wervels en tussenwervelschijven.

Een negatieve prognose zoals ‘je zal nooit meer goed kunnen lopen’, creëert vicieuze cirkels waardoor de hernia niet kan genezen en het van kwaad naar erger evolueert. De gedachte ‘er is iets mis met mijn onderrug’, is een lokale eigenwaarde-inbreuk die versterkt wordt door de continue lokale pijn, gecorreleerd met het dichtstbijzijnde bot of gewricht. Veel patiënten geloven dat ze met hun discus hernia moeten leren leven en deze diagnose creëert een schok en de overtuiging ‘ik heb geen sterke rug’. Ook hier ontstaan vicieuze cirkels die verdere inbreuken op de eigenwaarde veroorzaken met betrekking tot deze plaats. Een te grote belasting of druk die je niet meer kan volhouden, zal leiden tot Ischias of Lumbago (spit). Hierbij gaan Ischias en Lumbago vaak gepaard met Hernia.

Een levensstijl met gebrek aan beweging of eenzijdige activiteiten die een bepaald deel van het lichaam constant belasten, kunnen musculoskeletale aandoeningen (MSA) veroorzaken zonder een biologisch conflict. De pijn van deze musculoskeletale aandoeningen veroorzaakt dan weer een lokale inbreuk op de eigenwaarde, zoals bv. ‘mijn rug is versleten’, wat resulteert in een chronische aandoening.

Voorbeelden uit het archief van DR. Hamer en Björn Eybl

Bij een man wordt een darmtumor vastgesteld, wat leidt tot een lokaal eigenwaardeconflict.

De nu 41-jarige man werd destijds als leerling op de technische school door zijn wiskundeleraar jarenlang onrechtvaardig behandeld. Toen heeft hij dit erg persoonlijk opgevat, wat resulteerde in een centraal persoonlijkheids-eigenwaarde conflict. Na de middelbare school voltooit hij een ingenieursstudie om te bewijzen dat hij wel goed in wiskunde is. Tijdens zijn studietijd heeft hij regelmatig lage rugpijn, wat een recidiverend conflict is. Rekenwerk onder stress is nog altijd een spoor.

Een man gaat weg bij zijn vrouw. Zij gelooft dat hij weggaat omdat zij geen goede minnares is, wat leidt tot een centraal eigenwaarde conflict.

Een rechtshandige, gehuwde moeder van een tweejarig kind lijdt sinds de geboorte van haar kind aan Ischias pijn aan de linker-moederszijde. Conflictgeschiedenis: de schoonmoeder woont in bij het echtpaar en ze twijfelt aan de capaciteiten van haar schoondochter: kan zij het kind wel goed verzorgen? Ze laat geen gelegenheid liggen om haar te bekritiseren, wat leidt tot een centraal eigenwaardeconflict met betrekking tot haar kind. De patiënte voelt zich minderwaardig en reageert gelaten op de hele situatie. Haar passieve terugtrekking, als gevolg van verstoorde anima op dit conflict, zorgt ervoor dat het conflict blijft hangen met een voortdurende rugpijn tot gevolg.

De conflict actieve fase veroorzaakt geen symptomen

De lumbale wervels en tussenwervelschijven behoren tot het nieuw mesodermale kiemblad dat door het hersenmerg wordt aangestuurd. Dit betekent dat er tijdens de conflictactieve fase onopgemerkt weefselafbouw is. Voorafgaand aan Hernia, Ischias en Lumbago is er weefselafbouw van de tussenwervelschijf, het bot en het kraakbeen. Weefselafbouw van het bot en de tussenwervelschijf verloopt meestal onopgemerkt omdat er geen pijn wordt gevoeld. De pijn ontstaat wanneer het conflict is opgelost en het botweefsel en de tussenwervelschijf beginnen te herstellen. Blijft het conflict hangen en wordt het recidiverend, dan is er een onderbreking van het genezingsproces door deze nieuwe conflictactiviteit. Lage rugpijn blijft je achtervolgen tot het conflict en de sporen volledig zijn opgelost.

Op deze CT-scan zien we de impact van een eigenwaarde-inbreuk conflict in het hersenrelais van de lumbale wervelkolom in het hersenmerg. De scherpe rand van de Hamerse haard laat zien dat de persoon zich in de conflictactieve fase bevindt.

Deze opmerkelijke orgaan-CT, die een Hamerse haard laat zien in het gebied van de vierde lumbale wervel (actief eigenwaarde-inbreuk conflict), maakt de communicatie tussen de hersenen en het bijbehorende orgaan (hier de wervelkolom) opvallend zichtbaar. Er zijn duidelijk concentrische ringen waar te nemen.

De helingsfase doet veel pijn

Het herstel van een Discus hernia (tussenwervelschijf) is een intensieve en zeer pijnlijke genezing. Een Discus hernia komt alleen voor bij het syndroom van de nierverzamelbuizen waarbij extra vocht vastgehouden wordt. Dit ruimte-innemend proces is zo groot dat de elastische geleiachtige kern van de tussenwervelschijven naar buiten wordt gedrukt. Deze druk belemmert de segmentale zenuwen en soms ook de ruggenzenuw, met Spit of Lumbago tot gevolg. Daarom is het enorm belangrijk dat eerst het bestaans- of existentieconflict opgelost wordt, door te gronden en te settelen, en je geborgen en veilig te voelen om hier op aarde te mogen zijn. Zodra het oedeem vermindert, zal de geleiachtige inhoud van de kern van de tussenwervelschijf zich terugtrekken. Hoe beter een persoon voorbereid is op de pijn, hoe gemakkelijker het zal zijn om het tijdelijke leed te doorstaan. Het is belangrijk om te begrijpen dat pijn ook een functie heeft en je dwingt om het rustiger aan te doen. Erkennen dat pijn een teken van genezing is, kan nieuwe eigenwaarde-inbreuk conflicten, die worden veroorzaakt door de pijn zelf, voorkomen.

Herstel van het genezende wervel- of kraakbeenweefsel gaat vaak samen met zwelling. Dit comprimeert het wervelkanaal en drukt op de zenuwwortels, wat pijn veroorzaakt. Druk op het ruggenmerg veroorzaakt een plotse acute pijn (Spit of Lumbago). Hierbij is er ook druk op de heupzenuw en ontstaat er uitstralingspijn naar de heup toe. Spierspasmen in de getroffen regio worden veroorzaakt door het zich niet kunnen bewegen, vanwege pijn in de onderrug. Wanneer het botvlies zich uitstrekt tijdens de genezing van een wervel, kan dit er röntgenologisch ook uitzien als een uitstulping van de wervelschijf.

Ischias is druk op de grote beenzenuw of Nervus ischiadicus en dit veroorzaakt uitstralingspijn tot in de voeten. Hierbij zijn links- of rechtshandigheid en moeder/kind- of partnerzijde van toepassing.

Ischias kan ontstaan door zowel de zwelling van de tussenwervelschijf als de zwelling van het kraakbeen en botweefsel. Hernia, Ischias en Lumbago hangen dikwijls samen en indien de symptomen terugkeren, is er sprake van conflictrecidieven waardoor de genezingsfase blijft hangen.

Een constante druk op het ruggenmerg kan leiden tot zenuwbeschadiging met een verlies van gevoel in de onderste ledematen tot gevolg. In dit geval kan men een preventieve operatie overwegen, waarbij een operatie slechts de laatste oplossing is, na een bepaalde tijd te hebben afgewacht.

Hier is duidelijk te zien hoe de uitstulping van de tussenwervelschijf drukt op het ruggenmerg, wat de oorzaak is van lumbago of spit.

Opmerking

Zwelling in het gebied van de plexus sacralis (heiligbeensvlecht), gevormd door de vierde en vijfde lumbale zenuw (L4 en L5) en de eerste, tweede en derde sacrale zenuw, veroorzaakt een trekkend gevoel aan de achterkant van het been.

Zwelling in het gebied van de lumbale plexus, gevormd door de eerste vier lumbale zenuwen (L1 – L4) en de laatste thoracale zenuw (T12), veroorzaakt een trekkend gevoel aan de voorkant van het been en in de lies.

Een gelokaliseerd eigenwaarde-inbreuk conflict met betrekking tot de testikels (diagnose testikelkanker, met verwijdering van een zaadbal), beïnvloedt de tweede lumbale zenuw (L2), omdat de testikels zich vlak voor de tweede lumbale wervel bevonden, voordat ze in de balzak indaalden.

Affirmaties

Druk en twijfel liggen achter mij. Ik kan deze druk afschudden. Onbezwaard en vreugdevol wil ik zijn, zo gaat alles lichter. Het leven gaat om mij, ik ben het waard om er te zijn.

Therapie Dr. Hamer

Het bestaans- en eigenwaardeconflict oplossen. Indien chronisch, conflict en sporen achterhalen en deze oplossen. Recidieven vermijden en genezing begeleiden.

Kompressen met kwark, leem of azijnzure klei gebruiken. Witte koolbladeren opleggen. Alcoholisch inwrijven met Zweedse kruidenbitter, Franzbrandewijn of Mirretinctuur.

Etherische oliën in verdunde vorm toepassen: lavendel, munt, melisse en kamille. Beschijnen met blauw licht. Koude kompressen en omslagen, of koude zoutwikkels gebruiken. IJs of een ijszak maximum twee minuten op de huid houden, anders ontstaat er zogenaamde reactieve hyperemie met een verwarmend effect.

Vermijd varkensvlees en beperk de vleesconsumptie. Eet zoveel mogelijk basisch.

Lymfedrainage, reflexzonemassage, chiropraxie of osteopathie.

De mentale instelling speelt ook een belangrijke rol in het genezingsproces.

Tips om het herstel van hernia te stimuleren

Drink thee van Lapacho (Pau d’Arco)

Thee van de bast van de Lapacho Colorado Boom of de rode Lapacho, helpt om te herstellen. Deze boom staat bekend als Pau d’Arco en groeit in de warmere streken van Zuid Amerika, in Brazilië, Bolivia, Paraguay en het noorden van Argentinië. Hij groeit in gebieden waar de lucht veel ozon bevat met hoge concentraties aan vitale negatieve zuurstofionen en hij is nauwelijks verontreinigd door pesticiden of uitlaatgassen. Lapacho helpt het lichaam te ontgiften en stimuleert de spijsvertering, lymfe en leverwerking. Lapacho is in staat om het lichaam te revitaliseren dankzij nieuwe krachtige elementen en bevordert het weefselherstel. Lapacho is een geschenk van moeder natuur.

Wandelen en lichaamsvriendelijke beweging

Bij een hernia is het van belang dat je niet gaat stilzitten, maar rustig blijft bewegen. Gedoseerd in beweging blijven door regelmatig af te wisselen tussen zitten, liggen, wandelen, staan of andere vormen van beweging, is belangrijk. Tijdens de acute fase van Hernia, Ischias of Lumbago is het tillen van lasten en bukken wel te vermijden.

Wandelen waarbij je jouw onderbuik wat ingetrokken houdt om de natuurlijke S-houding van de wervelkolom te respecteren, zal je rug rechter maken. De druk op de tussenwervelschijven wordt gelijkmatiger verdeeld. Wandelen is goed voor het lichaam waarbij je rustig kan ademen tussen het praten door, en er ontstaat geen overbelasting bij deze vorm van beweging. Als je moet werken, kan je beter staand werken. Vermijd om lange tijd op een stoel of bank te zitten. Het is ook aan te bevelen om op je rug te leren slapen als de hernia op de segmentale zenuwen drukt. Wanneer de hernia uitstulpt op het ruggenmerg, is het beter om op je zijde te liggen.

Yoga

Veel oefeningen om de rug te versterken en de wervelkolom te beschermen komen uit de yoga tradities. Laat je ondersteunen door een goede yogaleraar met ervaring. Het is de bedoeling om het perineum, het schaambeen en de onderbuikspieren krachtig ingetrokken te houden waarmee men de lumbale wervelkolom verlengd en de rug- en buikspieren versterkt. De ademhaling is hierbij belangrijk. Oefeningen waarbij het hoofd naar omhoog wordt gehouden zijn gericht op de inademing, terwijl oefeningen waarbij het hoofd naar beneden wordt gehouden steeds met de uitademing te maken hebben.

Oefening bolle rug versus holle rug

Maak de rug bol terwijl je uitademt en beweeg de kin naar de borst. Breng vervolgens de borst naar voren en het hoofd naar achter terwijl je inademt, waardoor de rug hol wordt. Herhaal deze bolle en holle beweging enkele keren na elkaar en rust tussen de sessies. Als de hernia niet acuut is, kan je core versterkende oefeningen doen. Laat je hierin begeleiden door een ervaren therapeut. Ik denk hierbij op de eerste plaats aan de oefening ‘de plank’ met de knieën steunend op de grond of de vele torsies of draaiingen die je in yoga terugvindt. Zoals met een holle rug lichtjes voorover bewegen met gebogen knieën en in ruglig afwisselend je knieën naar de borst brengen.

Acute pijn verzacht als je plat op je rug ligt met de benen verticaal naar boven gericht, tegen een muur bijvoorbeeld. Iemand mag van bovenaf wat druk uitoefenen op je benen, zodat de gehele onderrug volledig op het yogamatje wordt platgedrukt. De lendenwervels komen op deze wijze recht op het heiligbeen te staan, waardoor de lendenwervels niet meer belast worden en de tussenwervelschijf meer ruimte krijgt. Dit neemt de druk wat weg op de zenuwen met ontspanning tot gevolg. Doe dit enkele minuten. Draai voorzichtig op je zij en kom steunend op je handen weer rechtop. Met de oefening ‘neerwaartse en opwaartse hond’ versterk je eveneens rug- en buikspieren. Deze combi-oefening heeft een ontspannend effect op lichaam en geest. De brughouding met een krachtig ingetrokken buik is een lichte achterwaartse buiging die de tussenwervelschijven meer ruimte geeft. Dit heeft een verlichtend effect. Er zijn zeer veel yogahoudingen om rugpijn op te lossen. Dit vereist wel de nodige kennis, laat je daarom begeleiden.

Yoga heeft mij alvast enorm geholpen om mijn dubbele Hernia volledig te genezen, in combinatie met het oplossen van mijn bestaansconflict en mijn centraal persoonlijkheids-eigenwaarde conflict. Yoga is mijn levensstijl geworden.

Andere factoren die lage rugpijn en hernia verergeren

Mensen met spijsverteringsproblemen en overgewicht ontwikkelen sneller lage rugpijn en hernia. Spijsverteringsproblemen en overgewicht verstoren namelijk het natuurlijk ontgiftingsproces in het lichaam. Het meest voorkomende gezondheidsprobleem is verstopping van de galwegen in de lever door galstenen, een aandoening die zelden onderkend wordt. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel en het lichaam krijgt het moeilijk om te ontgiften. Vaak wordt ook de natuurlijke lymfedrainage verstoord door verstoppingen, allemaal als gevolg van een overbelaste dikke darm en andere spijsverteringsproblemen.

Met andere woorden, al deze symptomen staan in correlatie met lage rugpijn en Hernia. Causaal zijn eigenwaarde-inbreuken en bestaansconflicten die lage rugpijn en Hernia veroorzaken, ook nefast voor de werking van de spijsvertering en de ontgifting van het lichaam, waardoor er een ophoping van afval ontstaat tussen de darmvlokken. Dit beïnvloedt dan weer de spieren van de colon ascendens, transversum en descendens nadelig, die helpen om een normale lichaamshouding in stand te houden. Door een verminderde bloedtoevoer verslappen deze darmspieren, wat voldoende is om de lichaamshouding ingrijpend te vervormen. De belangrijkste delen van het maag-darmkanaal zitten dan ook vast aan de wervelkolom. Als de dikke darm gedwongen wordt meer afval vast te houden dan normaal, trekt het gewicht daarvan het onderste gedeelte van de wervelkolom naar voren.

Door deze vervorming van de wervelkolom, wordt op verschillende plaatsen extra druk uitgeoefend, vooral in het gebied van de wervelkolom dat dicht bij de endeldarm ligt. Op deze drukpunten is de toename van het lichaamsgewicht door spijsverteringsproblemen het meest merkbaar. Bij iemand die toxisch afval in de dikke darm heeft verzameld, zullen waarschijnlijk ook galstenen in de lever en de galblaas voorkomen.

De dikke darm kan niet anders dan uitzetten om vocht en voeding op te nemen, waardoor het gewicht toeneemt. Door dit toxisch afval in de dikke darm raakt de lymfewerking overbelast en komt er meer vocht in de lymfe om de concentratie aan gifstoffen te verdunnen. Dit zie je vaak aan de taille die in omtrek toeneemt. Het lichaam wil overleven en activeert het nierverzamelbuizen syndroom waardoor de gehele buikstreek meer vocht zal vasthouden. Hierdoor neemt de druk op verschillende plaatsen in de wervelkolom alleen maar toe. Zolang er niet voldaan wordt aan de basisbehoeften van het lichaam, is het moeilijk om de causale oorzaak op te lossen en vice versa. Belangrijkste advies: zorg voor emotionele stabiliteit!

Met dank aan: Caroline Markolin https: //LearningGNM.com Arjen Lievers https://www.germaansegeneeskunde.nl/index_ziekten_gnm/ voor diepgang in de Germaanse geneeskunde.
Björn Eybl, zielsoorzaken van ziekte: ISBN: 978-3-85052-299-1 Ik kan dit boek aanbevelen om zelfstudie te doen.
Dr. Geerd Ryke Hamer
Aangevuld met eigen ervaring.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • BijnierkankerEen mens heeft 2 bijnieren die deel uitmaken van het hormonale stelsel van het lichaam. De bijnieren liggen boven op de nieren. Bijnieren bestaan uit twee delen: een buitenkant of de bijnierschors en een kern of het bijniermerg. Het merg zit in de binnenkant en het schors aan de buitenkant van de bijnieren. Bijnieren bestaan uit twee verschillende weefsels.De bijnierschors (cortex) is op zijn beurt weer opgebouwd uit drie lagen. Die lagen noemen we reticularis, fasciculata en glomerulosa. In deze drie lagen worden verschillende hormonen gemaakt. Dit zijn cortisol, aldosteron en de androgenen. Het adrenocorticotroop hormoon (ACTH) regelt de hoeveelheid [...]

    By Published On: 04/04/2024
  • BorstkankerVeel vrouwen worden geconfronteerd met angst bij de diagnose borstkanker. Het woord 'borstkanker' roept vaak een negatieve associatie op, terwijl het eigenlijk een natuurlijk biologisch proces is dat kan ontstaan als gevolg van conflictsituaties of trauma's. Bovendien zijn veel vrouwen zich niet bewust van het specifieke type kanker waarmee ze te maken hebben. Er bestaat borstkanker die gerelateerd is aan de borstklieren, dat weefsel behoort tot oud mesoderm, en er is ook een vorm van "kanker" in de melkgangen, die eigenlijk geen kanker is omdat dit weefsel tot het ectodermale kiemblad behoort. De medische wetenschap maakt vaak geen onderscheid tussen [...]

    By Published On: 25/03/2024
  • Leukemie Leukemie is een zinvol biologisch speciaalprogramma om jou te helpen je zware eigenwaarde-inbreuk te transformeren. Deze aandoening is door de medische wetenschap totaal verkeerd begrepen. Het is een programma van het nieuw mesoderm, het jongste kiemblad. In dit nieuwe mesodermale kiemblad ontstaat de versterking van het bot en is er meer beenmerg dan voorheen op het einde van de genezingsfase, waarbij er ook een normalisatie van de bloedcelproductie optreedt. Bloed bestaat uit bloedcellen, plasma en bloedserum en stroomt door het hart, de slagaderen en aders die samen het bloedvatenstelsel vormen. Bloed transporteert zuurstof, koolstofdioxide, metabole afvalstoffen, voedingsstoffen, hormonen, enzymen, [...]

    By Published On: 07/03/2024