Je lymfe ondersteunen

Een goede lymfedrainage van de borst is cruciaal om de borst gelegenheid te geven zich te kunnen ontdoen van stofwisselingsafval, toxines en andere schadelijke stoffen. Zoals je op de afbeelding kunt zien gaat de lymfedrainage van de borst naar de oksel en het schoudergebied.

Het dragen van een beha

Wist je dat het dragen van een beha een belemmering inhoudt op de doorstroming van de lymfe en dat daarmee het risico op verergering van borstkanker kan toenemen? Dit geldt ook voor de lichtst mogelijke beha’s, zij oefenen nog steeds meer druk dan die welke in de lymfebanen worden aangetroffen.

Onderzoeker David Moth heeft dit ontdekt bij een experiment waarbij hij de uiteindelijke druk van de beha’s mat op de onderliggende lymfebanen. Vandaar dat elke soort belemmering op de lymfebanen een co-factor is dat kanker erger maakt. Dit geldt niet enkel voor de borst, maar voor het gehele lichaam.

Probeer zeker thuis en tijdens de slaap je beha af te doen, dat zal het risico sowieso al wat doen afnemen. Singer en Grismaijer bestudeerden in de jaren ‘90 de beha dragende gewoonten en kwamen tot de conclusie dat 3 op de 4 vrouwen die 24 uur per dag een beha droegen, carcinogene cellen ontwikkelden in de borst.

Ze kwamen tot de conclusie dat bij vrouwen die 24 uur per dag een beha droegen, de kans op borstkanker 125 keer groter was dan bij vrouwen die zelden of nooit een beha droegen. Deze feiten zijn ook te zien bij inheemse bevolkingsgroepen die zich in de westerse cultuur integreren.

Door meer Westers te gaan leven en een beha te dragen kregen zij evenveel borstkanker als de westerse vrouwen. Dat is een enquête, natuurlijk is het ook zo dat er onder borstkanker ook een biologische schok ten grondslag ligt, waar de inheemse bevolking minder aan lijden omdat ze met de natuur verbonden zijn.

Een ander onderzoek dat in 2000 werd gepubliceerd in de Chronobiology International, bleek dat het dragen van een beha de lichaamstemperatuur doet toenemen. Deze minimale temperatuursverhoging had een nadelig effect op de productie van melatonine.

Melatonine wordt aan de hand van serotonine geproduceerd in de pijnappelklier. Dus een goede spijsvertering speelt eveneens een belangrijke rol, het slijmvlies van de dikke darm maakt uit de tryptofaam serotonine aan. Melatonine is een krachtige antioxidant en hormoon (neurotransmitter), en bevordert het ontspannend effect voor het lichaam dat zo belangrijk is voor een goede slaap.

Melatonine is antiaging en versterkt de algemene gezondheid en detoxsysteem enorm. Melatonine vertraagt de groei van bepaalde vormen van kanker waaronder borstkanker.

Natuurlijk heb je nog vele andere co-factoren die aanleiding kunnen zijn voor de ontwikkeling van borstkanker, maar als je co-factoren kunt elimineren, waarom niet? Beter voor de gezondheid. Andere co-factoren voor borstkanker zijn de effecten van oestrogeen in soja die drie tot vier keer krachtiger zijn dan in de pil.

Bisfenol A en ftalaten die veel voorkomen in plastic verpakkingen en flessen en de binnenkant van blikjes frisdrank. Ook chemische stoffen in cosmetica, tandpasta, haarverf, shampoo en dergelijke. De causaliteit van borstkanker ligt in de psyche (meestal onbewust) en dat zijn schokken en trauma’s.

Groeihormonen voor runderen die gewoonlijk in melk en zuivel voorkomen, antibiotica in vleeswaren. Antibiotica vernietigen eveneens de mitochondriën in de borstcellen waardoor er ernstige stofwisselingsproblemen ontstaan.

Mitochondriën zijn de energiefabriekjes in de lichaamscel en hebben bacteriële DNA, bacteriën die dus in symbiose leven met de gastheer, de mens.

Het emotionele aspect

Het emotionele aspect is wel een belangrijk aspect. Misbruik van de zintuigen zoals het zien van negatieve beelden op televisie geven het lichaam aanhoudend een adrenalinestoot waardoor het ontgiftend vermogen van het lichaam wordt geblokkeerd.

Dit geldt ook voor teveel stress, negatieve woorden en straatlawaai, overdadig gebruik van internet en andere stralingsbronnen. Maar het ergste is het vasthouden van onopgeloste emotionele zaken zoals conflicten en trauma’s en de bijbehorende angsten, onzekerheden, schaamte en schuld die de algemene gezondheid en detoxsysteem en lymfe volledig onderuit halen.

Deze zaken houden biologische conflicten in het lichaam bestaande. Borstkanker heeft een psychisch oorzakelijke basis dat aangepakt moet worden.

Je hebt twee soorten borstkanker, de glandulaire van de melkklier dat een nest-zorgconflict ten grondslag heeft en de intra-ductale dat in feite een genezingsfase is en geen kanker, deze vorm heeft met scheidingsconficten te maken. Zie de Germaanse geneeskunde.

De lymfewerking

De lymfe heeft een cruciaal belang voor het lichaam. Lymfe is een vocht dat oorspronkelijk afkomstig is uit bloedplasma. Bloedplasma bevat vitale levensstoffen zoals mineralen, hormonen, vitaminen, witte bloedcellen, zuurstof, eiwitten, detoxlichamen en glucose.

Doorheen de wanden van de haarvaatjes dringt bloedplasma door en verbindt het weefselvloeistof die alle lichaamscellen omringt. Men spreekt van het intercellulaire vloeistof of het bindweefsel.

Alle lichaamscellen, inclusief de cellen van de borst nemen voedingsstoffen, water en zuurstof op en lozen hun stofwisselingsafval in het bindweefsel. Een groot deel van het intercellulaire vocht stroomt terug in de bloedbaan, waar het weer veranderd in bloedplasma.

Het andere deel van het intercellulaire vocht stroomt in de lymfe. Met uitzondering van co² bevat de lymfe bijna alle afvalproducten van de stofwisselingsprocessen die door de cellen zijn geproduceerd. Daarbij behoren ook opgeloste eiwitten, dode micro-organismen en kankereiwitten.

Kankereiwitten ontstaan van nature bij een normale omzetting van cellen en afbraak van tumorweefsel als het biologisch conflict is opgelost. Deze kunnen via de bloedbaan verspreid worden, daar hoef je dus niet bang voor te zijn. De medische wereld ziet dat als uitzaaiing, en dat is een leugen waarmee men mensen opnieuw bang maakt met nieuwe schokinslagen en nieuwe kankers tot gevolg.

Lymfehaarvaten nemen de lymfe op waarbij alle afval (ook kankereiwitten) worden verwijderd. Hieronder behoren ook celafval van de celdeling, kankereiwitten, stofwisselingsafval, toxines, andere schadelijke stoffen en het teveel aan eiwit.

Dit voorkomt dat cellen gaan verstikken door zuurstoftekort waardoor ze zichzelf gaan beschadigen. Zuurstoftekort en verzuring is de correlatie met kanker omdat ze dezelfde causale oorzaak hebben in de psyche. Met andere woorden, een biologische schok dat borstkanker veroorzaakt, veroorzaakt ook dat de spijsvertering en de lymfe niet goed kan werken.

Daarom ontstaat verzuring en zuurstoftekort. In feite ontstaan alle soorten kankers juist in een zuurstofrijke omgeving.

Lymfebanen transporteren schadelijk materiaal naar de lymfeklieren om te worden gefilterd en ontgift. Deze klieren verwijderen ook een deel van de vloeistof om te voorkomen dat het lichaam gaat opzwellen en te zwaar wordt. Het moge duidelijk zijn dat de mate van voeding, efficiëntie en de gezondheid van de cellen afhangen van het feit of al het afvalmateriaal vlot en snel uit het bindweefsel, nu lymfe, kan worden verwijderd.

Om dit proces goed te laten verlopen is het belangrijk dat men emotioneel in evenwicht is omdat alle ontgiftingsprocessen van het lichaam aangestuurd worden door het limbisch systeem ofwel het emotionele centrum van de hersenen.

Conclusie: De belangrijkste functie van het lymfestelsel is om het bindweefsel vrij te houden van schadelijke stoffen die ziekteverergerend zijn. Het goed functioneren van ons lymfestelsel is een belangrijke factor voor onze gezondheid en emotioneel welzijn.

Jammer dat onze reguliere medische wetenschap zo weinig aandacht geeft aan de lymfewerking, de meeste kankerpatiënten horen dit zelden van hun arts of oncoloog.

Het ontstaan van tumoren en kanker

Bijna alle soorten kanker inclusief borstkanker worden voorafgegaan door biologische schokken met een ernstige chronische toestand van lymfeverstopping tot gevolg.

We moeten begrijpen dat het lymfestelsel nauw samenwerkt met de algemene gezondheid en zijn detoxsysteem, de spijsvertering en de lever om het lichaam vrij te houden van schadelijke stoffen, toxines, eiwit en celafval en ziekteverwekkers.

We moeten ook begrijpen dat het lichaam microben kweekt om het celafval mee te helpen afbreken in de lymfe en de dikke darm. Het gaat altijd om een gezonde ecologie dat gunstig is voor alle partijen.

We moeten begrijpen als de lymfevaten verstopt zijn, dat het bindweefsel het schadelijke materiaal niet kwijt raakt en daardoor overbelast wordt. De normaal gesproken dunne, onmisbare cellulaire vocht in het bindweefsel wordt stroperiger en dikker.

Door osmotische krachten wordt de voedseldistributie naar de cellen gehinderd en water onttrokken uit de cellen.

Verstopte lymfevaten zijn oorzaak van uitdroging op celniveau. Je kunt denken, ik ga meer drinken, maar het water kan niet tot aan de cellen, want het bindweefsel is verstopt. Uiteindelijk zullen verstopte lymfebanen en lymfeklieren de bloedsomloop ernstig verstoren.

Het uiteindelijke resultaat is dat lichaamsweefsels verzwakken en beschadigd worden en dat is een voedingsbodem en correlatie met aandoeningen, ontstekingen. Het lichaam tracht met ontstekingen weefsels te herstellen en te ontgiften. Als jij het conflict in de geest oplost, dan keer je terug naar een evenwichtige gezondheid lichaam-geest.

Waarmee begint lymfeverstopping?

Het belangrijkste aspect waarmee lymfeverstopping begint houdt verband met voornamelijk industrieel bewerkte voeding en gal van slechte kwaliteit in combinatie met het vasthouden van negatieve emoties.

Doordat de sinusoïden van de lever verstopt zitten en intrahepatische stenen in de galwegen van de lever de afscheiding van gal verhinderen, ontstaat continu verstoring van de spijsvertering.

Een goed werkende spijsvertering is dus altijd de startbasis voor de gezondheid van lichaam-geest. Elke verstoring van de spijsvertering leidt naar problemen. Door symptomatische behandeling van deze spijsverteringsproblemen gaan de problemen chronisch van aard worden met verstoppingen in de lymfe tot gevolg.

Zo ontstaan ook galstenen doordat de lever overbelast wordt door verstopte lymfebanen. Besef dat 80% van de lymfe verbonden is met de darmen. Het deel van het lichaam waar de meeste ziekteverwekkende agentia worden gegenereerd of bestreden is de dikke darm.

In dit gebied van de buik heb je de grootste activiteit waarmee het lichaam zich kan ontgiften en zuiveren.

Een tekort aan kwalitatieve gal ondermijnt het vermogen van de maag en de twaalfvingerige darm om voedsel goed te verteren. Dit heeft als gevolg dat de darmen onverteerd voedsel ontvangen. Daardoor ontstaat er een ongecontroleerde groei van organismen die dit onverteerd voedsel gaan bewerken. Deze organismen veroorzaken een chemisch proces dat bekendstaat als vergisting en verrotting.

Daardoor kunnen aanzienlijke hoeveelheden afvalstoffen, verrot voedsel en toxines de lymfebanen van de darmen binnensijpelen. We denken hierbij ook aan de giftige kankerverwekkende putrescinen, aminen en cadaverinen die in het lymfesysteem terechtkomen.

Het grootste lymfvat van het lichaam is de cisterna chyli met een uitbreiding naar andere kleinere zakvormige lymfevaten. De cisterna chyli ligt net achter de twee bovenste lendenwervels ter hoogte van de navel, een soort verwijding van de borstbuis van de lymfe.

De borstbuis of ductus thoracicus ontvangt uiteindelijk de onverteerde vetten, rottende eiwitten en kankerverwekkende stoffen van rottend voedsel uit de darmen. Dan begrijp je dat de lymfe niet meer in staat is om alle versleten en beschadigde cel-eiwitten van het lichaam af te voeren. Bedenk dat het lichaam elke dag 30 miljard cellen moet afvoeren en neutraliseren.

Uiteindelijk zal de lymfedrainage van de borsten ook gehinderd worden. Door het dragen van een beha wordt de lymfedrainage nog meer verstoord. Het vastzittende afval, samen met de vastzittende emotie of biologische schok, zal uiteindelijk de abnormale celgroei van de borst in gang zetten. In feite geldt dit voor het gehele lichaam.

Conclusie: Elke blokkering van de lymfestroom vindt in de overgrote meerderheid van de gevallen haar oorsprong in een verstopte lever en verstopte galwegen van de lever door ongezonde levensstijl, negatieve emoties, biologische schokken en industrieel bewerkt voedsel.

Wanneer voedsel niet goed verteert, doet zich een darmverstopping voor door een teveel aan giftig afval. Het natuurlijke gevolg hiervan is het terugstromen van het afval in de lymfe, het bloed en de bovenste delen van het lichaam inclusief de BORST.

Terzelfdertijd is elke vorm van lymfoedeem en andere verstoppingen in de lymfe oorzaak van complicaties en celmutatie elders in het lichaam. Gewoon de voorbode van ernstige chronische aandoeningen.

De toename van dierlijke eiwitten in ons menu!

Als je de statistieken eens raadpleegt, kun je zien dat er een gelijke trend is tussen de toename van chronische ziekten en kanker met het eten van dierlijke eiwitten. 200 jaar geleden consumeerde de gemiddelde persoon slechts 15 kg dierlijke eiwitten op een jaar, nu is dit gestegen tot meer dan 100 kg per jaar.

Anatomisch gezien kan het menselijke lichaam op zo een korte tijd zich niet aanpassen om deze hoeveelheden dierlijke eiwitten te verteren. Dierlijke eiwitten zijn eveneens een grote oorzaak van lymfeverstoppingen.

Gifstoffen, antigenen en onverteerde eiwitten, teveel dierlijke eiwitten zoals zuivel, vlees en eieren zijn er oorzaak van dat de lymfzakken en lymfeklieren gaan opzetten en ontsteken, het welbekende lymfoedeem. Zodra de cellen van een dier afsterven, hetgeen direct na de dood van het dier het geval is, gaan cellen enzymen onmiddellijk de eiwitstructuur van de cellen afbreken.

Door het te verhitten, koken of frituren van dierlijke eiwitten gaan deze eiwitten stollen en verharden en wordt hun natuurlijke driedimensionale molecuulstructuur uit elkaar getrokken.

De daaruit voortkomende eiwitten zijn in feite gedegenereerd en nutteloos voor het lichaam. Daarom verliest het lichaam zoveel energie en wordt de algemene gezondheid en detoxsysteem zodanig geprikkeld dat het lijkt dat je energie krijgt van dierlijke eiwitten. Het is echter andersom. Deze eiwitten zijn schadelijk voor het lichaam tenzij ze direct door het lymfestelsel worden verwijderd.

De aanwezigheid van dierlijke eiwitten bevordert van nature een sterkere bacteriologische activiteit. Parasieten, schimmels, wormen en destructieve bacteriën doen zich echt tegoed aan deze verzameling afvalstoffen en toxines zoals cadaverine en putrescine die uit deze rottende gedegenereerde eiwitten ontstaan. Er kunnen veel allergieën ontstaan in deze situatie.

Om het nog maar eens te benadrukken, er is zelden een ziekte, inclusief borstkanker die niet te wijten is aan een vorm van lymfeverstopping. Bedenk: Als de grootste rioolbuis van je huis, de rioolbuis die al het afvalwater afvoert verstopt raakt, dat alle kleinere afvoerbuizen van de keuken, de toiletten, de douche en badkuip ook verstopt raken en een overstroming het gevolg zal zijn.

Als het grootste lymfvat, de borstbuis of ductus thoracicus verstopt raakt, kan het lichaam onmogelijk zijn lichaamsafval en overtollige eiwitten kwijt. Het einde van goede gezondheid.

Je eigen borsten masseren is een simpele DIY techniek dat vele voordelen kan hebben voor jou en je borsten. Of je nu oud of jong bent, puntige of opzij kijkende borsten hebt, aandacht voor je borsten kan je helpen ze mooi en gezond te houden.

Voordelen van massage van de borsten

 • Verlichting van spanning in de borsten
 • Het zorgt voor een goede bloed -, en lymfestroom
 • Het helpt in detoxen van je borsten
 • Stimuleert hormoonaanmaak
 • Je borsten worden steviger
 • Preventie van stagnatie in de melkgangen
 • Preventie van cystevorming, ontstekingen, verklevingen en lymfestagnatie
 • In contact zijn met je borsten geeft je het gevoel dat ze er (weer) bij horen.

In 6 stappen een zelfmassage onder de douche!

 1. Zeep je borsten goed in en pak met 2 handen één borst beet
 2. Omvat je borst zo dat je de borst stevig aanraakt, beweeg je handen alle kanten op
 3. Laat de borst door je handen spelen
 4. Leg dan de palm van je hand op je tepel en geef wat druk en draai rondjes
 5. Tot slot strijk je vanuit je borst naar je oksel en je sleutelbeen toe
 6. Doe hetzelfde aan de andere borst

Niet alleen leer je je borsten weer goed kennen en weet je hoe ze voelen, het is ook een leuk alternatief voor het zelf borstonderzoek waarbij veel vrouwen niet meer weten waar ze op moeten letten.Kijken is daarbij belangrijker dan voelen.

Maar nu even wat technieken en hoe je je borsten het beste zelf kan verzorgen:

Wat heb je nodig?

Je hebt geen ingewikkelde instrumenten nodig om je borsten te masseren.

Je handen zijn meer dan voldoende.

Wat wel prettig is als je onder de douche staat is een lekkere biologische handzeep.

Ik kies bewust voor een stuk zeep in plaats van zeep uit plastic flessen omdat daar hormoonverstorende stoffen in zitten.

Er zijn heerlijke biologische zeepjes verkrijgbaar. Denk maar aan Lavendel of rozen zeep, zalig voor je mooie borsten!

Eventueel kies je hier nog voor:

 • Biologische zeep voor onder de douche
 • Cacao boter
 • Kokosolie, Borage olie, amandelolie, Teunisbloemolie
 • Voor een pakking kun je kiezen uit Luvos mineraalrijke klei of Aloë Vera

Warming up

Begin met je borsten vast te houden zodat je borsten lekker warm voelen. Dit is niet nodig als je onder de douche staat. De bloedcirculatie begint dan goed op gang te komen. De techniek is meestal richting de oksels omdat we de gifstoffen willen laten wegvloeien naar de oksels toe.

Maar er is ook een techniek die juist naar de borsten toe masseert, de reden daarvoor is dat we extra bloed en zuurstof naar de borsten toe willen brengen. Ik raad je aan te beginnen met het droogborstelen van de oksels en dan 10 naar de oksels toe gerichte bewegingen te maken met je handen voordat je de rest van de borsten gaat masseren.

Stevig of zacht?

Wees lief voor je borsten en je weet zelf het beste wat je borsten kunnen verdragen. Dit is geen diepte massage die kun je beter laten uitvoeren door één van de borstweefsel therapeuten. Het kan zijn dat sommige plekken pijnlijk zijn, wees daar zacht voor, het kan zijn dat processen (stroming van lymfe) in je borsten weer op gang moeten komen na het jarenlang dragen van een bh.

Dat op gang komen kan pijn met zich meebrengen dus laat de bh uit en zet even door. Het kan gerust een paar weken duren. Bij twijfel kun je een thermogram laten maken, en bij ongerustheid kun je altijd je borsten na laten kijken door je huisarts. Laat de tepels met rust tijdens de massage en knijp vooral niet in je tepels. Zeker als je regelmatig vocht uit je tepels hebt is het beter ze even met rust te laten.

Om wat duidelijkheid te geven aan de locatie van de massage gebruik ik de klok.

Rondgaan

Plaats je linkerhand op je rechterborst en je rechterhand op je linkerborst. ( twee borsten tegelijk kan maar hoeft niet) Begin met de boven en buitenzijde in de buurt van de oksel. (op 2 uur links en op 10 uur rechts) Beweeg je vingers en handen over de bovenzijde van de borst, via je borstbeen naar de onderzijde en breng je handen dan weer via de onderzijde naar boven toe.

Cirkeltjes

Plaats de vingers van de linkerhand op je rechterborst en de vingers van je rechterhand op je linkerborst. Op 2 uur links en op 10 uur rechts. ( twee borsten tegelijk kan maar hoeft niet) Maak met je vingers kleine cirkeltjes, en ga al cirkeltjes trekkend rond de borst. Vanuit de bovenzijde, naar het borstbeen toe, vervolgens onderlangs en dan richting de oksel.

Flip Flop

Leg je volle handen onder je borsten (beide op 6 uur) en ga iets voorover staan. Til je beide borsten iets op en laat ze waggelen en wiebelen. Dit is vooral belangrijk te doen als je net je bh hebt uitgedaan.

Kneden

Leg je linkerhand op de zijkant van je linkerborst, aan de kant van de oksel.(op 3 uur) Strijk een aantal keren over je borst richting het borstbeen. Telkens als je aankomt bij je borstbeen, laat je de rechterhand van onder naar boven strijken over de binnenzijde van je linkerborst. Doe dit ook met je andere borst.

Schuin

Leg je beide handen aan de buiten- en onderzijde van je linkerborst (op 5 uur) en strijk achter elkaar aan je beide handen schuin over borst, over de tepel in de richting van 11 uur. Doe dit omgekeerd ook met de rechterborst.

Van Onderen

Leg je beide handen aan de onderzijde van je linkerborst (op 6 uur) en strijk achter elkaar aan je beide handen schuin over borst, over de tepel in de richting van 12 uur. Doe dit omgekeerd ook met de rechterborst.

Diepte

Leg de palm van je linkerhand over je linker tepel. Druk zachtjes maar diep en draai rondjes. Je kunt dit met twee handen en twee borsten tegelijk doen.

Lift

Til met één hand een borst op, met de andere strijk je nu vanaf het borstbeen stevig in de richting van de oksel. Doe dit ook met de andere borst. (Dit mag ook vanaf de oksel naar het borstbeen toe)

Droog Borstelen

Droog borstelen is een techniek die je dagelijks kunt doen voordat je onder de douche stapt. Het zorgt voor een geweldige lymfestroom in en rond je borsten.

Visit the green nurse: de groene zuster DIY borstverzorging

Gepubliceerd op 20/07/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

 • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

  By Published On: 03/03/2024
 • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

  By Published On: 03/03/2024
 • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

  By Published On: 03/03/2024