Ziekte heeft altijd zijn oorsprong in de spijsvertering en een ongemerkte verstoring in de werking van de lever- en pancreas

Ik heb al eerder benadrukt dat het beginstadium van elke ziekte vaak te vinden is in een verstoring van de spijsvertering, veroorzaakt door zowel fysieke factoren zoals voeding en levensstijl met een emotionele instabiliteit als gevolg van biologische schokken. Deze conflicten leiden tot structurele veranderingen in het lichaam als reactie op de geestelijke stress.

Ik wil nu dieper ingaan op de samenwerking tussen de lever en de pancreas, twee belangrijke spijsverteringsorganen die sterk worden beïnvloed door onze emotionele toestand. Ze spelen ook een cruciale rol in het ontgiften van het lichaam en het handhaven van de algehele gezondheid met hun detoxificatie- en recyclingssystemen.

Een ernstige verstorende factor voor de spijsvertering is de aanwezigheid van intrahepatische galstenen, die ontstaan in de galwegen van de lever.

Veel mensen denken ten onrechte dat galstenen alleen in de galblaas voorkomen, maar dit klopt niet helemaal. Galstenen zijn een belangrijke oorzaak van problemen bij het zuiveren en ontgiften van het lichaam, waardoor mensen ziek kunnen worden.

De lever is energetisch gezien zeer gevoelig voor negatieve emoties en andere biologische conflicten. Het blijven ontkennen van het feit dat galstenen meestal in de lever voorkomen, is een grote fout die zowel de conventionele als de holistische geneeskunde kunnen maken.

Bloedonderzoek om de gezondheid van de lever te bepalen

Het is vaak moeilijk om de gezondheidstoestand van de lever vast te stellen aan de hand van een bloedonderzoek, omdat de meeste mensen met lichamelijke klachten normale niveaus van leverenzymen in hun bloed kunnen hebben, zelfs als er verstoppingen zijn in het leverweefsel en de sinusoïden (de haarvaten in de lever). Deze verstoppingen kunnen leiden tot de vorming van intrahepatische galstenen in de galwegen van de lever.

Galstenen worden biologisch gezien veroorzaakt door territorium-irritatieconflicten (typisch voor mannen) of identiteitsconflicten (typisch voor vrouwen). Volgens de Germaanse geneeskunde ontstaat er eerst een kern waaromheen zich meer materiaal ophoopt. Galstenen bestaan voor meer dan 95% uit cholesterol, met de rest bestaande uit calcium en galpigment.

Vaak blijven deze galstenen onopgemerkt in de galblaas. Wanneer echter een galsteen vast komt te zitten in de galwegen, kan dit zeer hevige pijn veroorzaken. Irritatie van het gevoelige platenepitheel dat de binnenbekleding van de galwegen vormt, kan leiden tot kolieken. Bovendien kan een opstuwing optreden, wat kan resulteren in een stijging van de bilirubinespiegel in het bloed, met als mogelijk gevolg geelzucht.

Galstenen veroorzaken een vicieuze cirkel van verstoppingen in de lever, wat uiteindelijk kan leiden tot vervetting van de lever. Momenteel bestaat er nog geen betrouwbare methode om deze verstoppingen in de lever op te sporen.

Verhoogde niveaus van leverenzymen in het bloed worden alleen waargenomen als er sprake is van ernstige schade aan levercellen, zoals bij hepatitis of ontsteking. Ook hier ligt een onderliggend causaal biologisch conflict aan ten grondslag, meestal gerelateerd aan verhongeringsconflicten.

Levercellen bevatten aanzienlijke hoeveelheden enzymen. Wanneer een groot aantal levercellen vernietigd is, komen hun enzymen vrij in het bloed, wat aangeeft dat de lever niet goed functioneert. Echter, in dit geval is het probleem vaak al vergevorderd, aangezien chronische leververstopping jarenlang onopgemerkt kan blijven.

De functies van de lever

De lever is een groot orgaan dat zich voornamelijk aan de rechterzijde onder het middenrif bevindt, achter de onderste ribben. Het strekt zich bijna over de hele breedte van het lichaam uit. De lever is een complex en zeer actief orgaan dat vooral tijdens de slaap, onder invloed van melatonine en groeihormonen, een belangrijke rol speelt bij het afbreken of neutraliseren van toxines en afvalstoffen, en bij het reguleren van celdood (apoptose) ten behoeve van het organisme.

Efficiënte enzymen worden door de lever gebruikt om op een veilige manier gifstoffen en afvalstoffen om te zetten in stoffen die vervolgens veilig via de galstroom, galflora en darmflora worden afgebroken, zodat ze het lichaam kunnen verlaten via de stoelgang.

Naast deze ontgiftingsfunctie produceert de lever ook gal uit cholesterol en is betrokken bij de afbraak van rode bloedcellen, waarbij de milt ook een belangrijke rol speelt. Deze functies worden ook deels uitgevoerd door het lymfestelsel.

Elke dag wordt er ongeveer iets meer dan een halve liter gal geproduceerd. Gal is een geelgroene, stroperige en alkaliserende vloeistof met een bittere en wat wrange smaak. Deze twee smaken zijn van cruciaal belang voor de werking van de pancreas en de activering van de spijsverteringsenzymen die afkomstig zijn van de pancreas.

In de Ampulla van Vater wordt de gal vermengd met de spijsverteringsenzymen van de pancreas, net voordat beide vloeistoffen de twaalfvingerige darm instromen. Zonder voldoende gal blijft de meeste voeding onverteerd of gedeeltelijk onverteerd, wat ook schadelijk is voor de pancreas zelf.

Onverteerde of slechts gedeeltelijk verteerde voeding vormt de basis voor verstoringen in de darmflora, zowel in de dunne als de dikke darm, wat kan leiden tot overgroei van bepaalde bacteriën en gisten die zich ontwikkelen tot schimmels. Micro-organismen hebben altijd de functie om afvalstoffen en onverteerde voeding af te breken.

Wanneer er echter overgroei optreedt, worden nuttige micro-organismen die belangrijk zijn voor de opname van voedingsstoffen, uitgeroeid. Het excrement van de overwoekerende bacteriën is giftig en belast de darmen en de lymfe enorm. E-nummers, conserveermiddelen en negatieve emoties versterken de verstoring van de darmflora.

Gal speelt een cruciale rol bij het activeren van pancreasenzymen om een goede spijsvertering mogelijk te maken. Daarnaast is gal essentieel voor de vertering van vetten, calcium en andere mineralen, zodat de darmen deze voedingsstoffen kunnen opnemen uit het voedsel.

Wanneer de gal van slechte kwaliteit is door verstoppingen in de galwegen van de lever, zoals bij intrahepatische stenen, kunnen de pancreasenzymen niet voldoende geactiveerd worden. Dit leidt tot een onvolledige vertering van voedsel.

Bacteriën gaan dan een deel van het vet afbreken tot vetzuren die oxideren, waardoor de stoelgang onaangenaam zal ruiken. Een onaangename geur van de stoelgang is vaak een indicatie van een verstoorde spijsvertering.

Als vetten niet goed worden afgebroken door de gal, kan het lichaam geen vetten opnemen, wat op zijn beurt de opname van calcium en andere mineralen belemmert. Dit kan leiden tot tekorten aan voedingsstoffen in het bloed. Goede verzadigde vetten zijn essentieel voor de opname van deze voedingsstoffen.

Het belang van gezonde verzadigde vetten in je menu

Gezonde verzadigde vetten zijn van vitaal belang voor de opname van mineralen en zowel vet- als wateroplosbare vitaminen. Daarom is het essentieel dat de gal van goede kwaliteit is, zodat de verzadigde vetten goed geëmulgeerd worden en effectief kunnen worden opgenomen.

Veel problemen met de botdichtheid, zoals osteoporose, worden niet primair veroorzaakt door een tekort aan calcium in de voeding, maar door innerlijke conflicten met de eigenwaarde en onopgemerkte verstoppingen in de lever, waardoor de gal zelfs giftig kan worden.

Dit leidt tot verhoogde niveaus van toxiciteit en verzuring in de lever, pancreas en het hele lichaam, wat op zijn beurt de darmflora en de spijsvertering verstoort. Verstoringen, verzuring en intoxicatie zijn in feite allemaal gerelateerd aan aandoeningen en kunnen de symptomen verergeren.

Het lichaam geeft prioriteit aan het oplossen van conflicten in de geest, zelfs ten koste van een goed functionerende spijsvertering. Daarom is het van groot belang om de spijsvertering goed te verzorgen, vooral tijdens periodes van innerlijke conflicten.

Zonder goede gal en een zuivere lever ben je niets met calciumsupplementen. Dit geldt voor de meeste voedingssupplementen.

Gal speelt een cruciale rol bij het schoonhouden van de darmen door het reinigen van het microscopisch fijne vachtachtige haar op het darmslijmvlies tussen de darmvlokken. Dit haar, dat iets groter is dan bacteriën, beschermt de spijsvertering tegen indringende toxische stoffen, overgroei van gisten en schimmels, destructieve bacteriën en parasieten.

Bovendien biedt dit vachtachtige haar een veilige thuishaven voor heilzame bacteriën, zoals candida albicans, die eigenlijk een beschermende functie hebben voor het darmslijmvlies en de evenwichtige darmflora. Candida wordt pas gevaarlijk als de gehele darmflora verstoord is.

Bacteriën spelen ook een belangrijke rol bij de productie van bepaalde vitaminen. In de dunne darm is een evenwichtige darmflora cruciaal voor de synthetisatie van vitamine B12, terwijl in de dikke darm voornamelijk vitamine K en andere stoffen worden geproduceerd die het zenuwstelsel beschermen.

Het is essentieel om voldoende verzadigd vet te consumeren voor een optimale opname van deze vitaminen en mineralen.

De stoelgang

Gal speelt ook een belangrijke rol bij het reguleren van de darmperistaltiek en het bevorderen van een regelmatige stoelgang. Intrahepatische stenen zijn een factor die bijdraagt aan constipatie en tal van andere spijsverteringsproblemen. Wanneer de galstroom ernstig wordt belemmerd door galstenen, kan de ontlasting zeer licht van kleur worden, soms zo bleek als klei.

Negatieve emoties kunnen zeer giftige toxines in het lichaam veroorzaken en dragen bij aan het ontstaan van galstenen. Vooral ergernisconflicten met betrekking tot het individuele territorium worden opgeslagen in de galwegen, de galblaas, bulbus duodeni, de kleine kromming van de maag en de afvoergangen van de pancreas.

Andere oorzaken van galstenen zijn onder meer een ongezonde levensstijl, industriële voeding, blootstelling aan zware metalen, gebruik van zonnebrandmiddelen, milieuvervuiling, en verstoppingen in de lymfe, onder andere. Al deze factoren stapelen zich op en belasten de lever, waardoor deze overbelast raakt.

Galstenen verstoren ook de galflora in de galblaas, die, net als de darmflora, een rol speelt bij het neutraliseren van giftige stoffen en het veilig verwijderen ervan uit het lichaam. Daarom vormen galstenen een aanzienlijk gezondheidsrisico en kunnen ze leiden tot ziekte en vroegtijdige veroudering.

De pancreas of alvleesklier

Goed geactiveerde enzymen uit de alvleesklier worden opgenomen door de darmen en komen in de bloedbaan terecht. Daar gaan deze enzymen vervolgens schadelijke stoffen en afvalstoffen onschadelijk maken om het bloed zuiver en gezond te houden.

We weten ook dat wanneer er weefselbeschadiging optreedt in het lichaam, trofoblasten of stamcellen verantwoordelijk zijn voor het herstel van dit weefsel. Stamcellen hebben de eigenschap zich razendsnel te vermenigvuldigen. Pancreasenzymen houden stamcellen in toom nadat ze hun werk hebben gedaan, wat een kenmerk is van een goed werkende pancreas en zijn geactiveerde enzymen. Bovendien kunnen pancreasenzymen in het bloed veel giftige toxines afbreken.

De alvleesklier produceert ook insuline en glucagon, hormonen die de bloedsuikerspiegel reguleren in samenwerking met de lever, de bijnieren, schildklier en de hypothalamus, via ingewikkelde hormonale terugkoppelingssystemen die nauwkeurig functioneren. Dankzij insuline kunnen lichaamscellen glucose, eiwitten en vetzuren opnemen voor hun energievoorziening en andere stofwisselingsprocessen.

Insuline maakt het mogelijk dat het lichaam glucose uit suikers van zongerijpte groenten en fruit, met hun voedende begeleidende mantelstoffen, omzet in glycogeen, dat kan worden opgeslagen in de lever en spierweefsel. Geraffineerde suikers hebben geen begeleidende mantelstoffen en slaan dit proces over, wat niet gunstig is voor de algemene gezondheid van het lichaam. Glucagon zet het lichaamseigen glycogeen om in voedende glucose wanneer het lichaam glucose nodig heeft.

In het kort: cholesterol heeft een beschermende functie in het lichaam

De lever speelt een cruciale rol bij de omzetting van voedingsstoffen in lichaamseigen stoffen, het verspreiden en het in stand houden van vitale brandstofreserves van het lichaam. De pancreas is op zijn beurt verantwoordelijk voor een efficiënte spijsvertering, zodat vitale voedingsstoffen kunnen worden opgenomen en geassimileerd door de lever.

Deze processen kunnen echter worden verstoord door intrahepatische stenen in de galwegen van de lever en de galblaas.

Daarnaast produceert de lever ook cholesterol, een essentiële bouwsteen voor membranen, weefsels, gal, steroïde hormonen, neurotransmitters en vitamine D. Cholesterol vervult een cruciale rol als het lichaam wordt bedreigd door toxines, afvalstoffen en verwondingen, zoals scheurtjes in de wanden van slagaderen en kransslagaderen. Het helpt het lichaam om wonden sneller te genezen.

Wat gebeurt als de lever niet goed functioneert?

Wanneer de leverwerking verstoord raakt, heeft dit tal van gevolgen voor het lichaam. Ten eerste kan de lever niet langer nieuwe aminozuren aanmaken en bestaande aminozuren omzetten in lichaamseigen eiwitten, die essentieel zijn voor de opbouw van weefsels, hormonen, neurotransmitters, DNA en genen. Dit heeft niet alleen invloed op de groei, het onderhoud en de werking van het lichaam, maar kan ook het placebo-effect beïnvloeden.

Daarnaast kunnen onschadelijke stoffen in de lever worden omgezet in giftige stoffen, die vervolgens door het lichaam worden verspreid. Dit verhoogt het risico op het overschrijden van de tolerantie van het lichaam, wat kan leiden tot een intoxicatieschok, een biologische schok die ziekte kan veroorzaken. Deze verstoring kan ook leiden tot een verminderde bloedstroom naar het hart.

De verstoring van de lever kan ook de galflora in de galblaas aantasten, wat essentieel is voor een goede spijsvertering in de twaalfvingerige darm. Hierdoor kunnen eiwitten lekken in het lymfesysteem, wat kan leiden tot allergische reacties. Bovendien wordt het moeilijker om schokken en trauma’s te verwerken, waardoor de conflictactieve fase intenser en langer kan duren, met als gevolg een ernstigere helingsfase.

Je krijgt problemen met mentale helderheid en gebrek aan kracht om emotionele stabiliteit te cultiveren.

Het is daarom van vitaal belang om de lever en de pancreas dagelijks te ondersteunen bij het zuiveren en ontgiften van het lichaam. Dit kan worden bereikt door specerijen royaal toe te voegen aan voeding, omdat specerijen ontgiftende eigenschappen hebben en kunnen helpen bij het voorkomen van intoxicatieschokken en galstenen. Bovendien kunnen specerijen mentale functies verhelderen, waardoor schokken en trauma’s sneller kunnen worden opgelost.

Gepubliceerd op 15/04/2024

Daniël Derweduwen

Delen:

 

Gerelateerde Publicaties

 

  • Hoe ontgift en zuivert het lichaam zich? Het menselijke lichaam is het pronkstuk van miljoenen jaren evolutie van de natuur. Het lichaam van de mens is evolutionair gezien hoog ontwikkeld en heeft verschillende uiterst intelligente en accurate systemen om zichzelf te kunnen ontgiften en te zuiveren van afvalstoffen en toxines. Deze processen zijn essentieel om te voorkomen dat afvalstoffen en toxines zich ophopen en verzuring veroorzaken, wat kan leiden tot verstoppingen in de fijne haarvaten van onze bloedsomloop, het bindweefsel waarin onze lichaamscellen zijn ingebed, en het lymfestelsel dat overtollige vloeistoffen en stofwisselingsafval afvoert. Wanneer verstoppingen optreden, ontvangen lichaamscellen geen [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Al meer dan 25 jaar wordt wetenschappelijke medische kennis onderdrukt. Natuurwetenschappelijk denken betekent het analyseren van metafysische en psychologische componenten die voorkomen bij kanker en chronische aandoeningen, om deze op te lossen. Het menselijke lichaam heeft dankzij miljoenen jaren natuurlijke evolutie geleerd zichzelf gezond te houden. De mens is eigenlijk het pronkstuk van natuurlijke intelligentie. Het microbioom werkt in evenwicht samen, met een dynamische samenwerking die gunstig is voor alle partijen, inclusief de mens. Microben staan altijd ten dienste van hogere levensvormen. Dr. Hamer begreep dit. Problemen zoals conflicten, trauma's en biologische schokken kunnen dit evenwicht grondig verstoren. In mijn [...]

    By Published On: 03/03/2024
  • Je immuunsysteem is in feite een recyclagesysteemHet lijkt erop dat je immuunsysteem een flinke klap heeft gekregen. Je voelt je slecht en je klachten lijken zelfs erger te worden. Maar voordat we ons haasten naar een antibioticakuur, laten we eens dieper ingaan op ons immuunsysteem en enkele zaken herontdekken.Het immuunsysteem past binnen een dualistische filosofie waarbij ziekte wordt gezien als iets van buitenaf dat het lichaam binnendringt, in plaats van een reflectie van interne geestelijke processen. Echter, de geest is wel degelijk ontvankelijk voor de schokken en trauma's van het leven. Het lichaam is als het ware het voertuig waarmee [...]

    By Published On: 03/03/2024